Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Tillbyggnad av idrottshall i Kinna
Avser tillbyggnad idrottshall.
Utveckling av industri i Marks kommun
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning och utveckling av befintlig kemisk industri med ytterligare lagerbyggnad.
Nybyggnad av småhus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av 10 enbostadshus och 3 stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nytt exploateringsområde för bostäder på Hede-Vallås
Avser nybyggnad av exploateringsområde för bostäder.
Va-ledningar i Mark
Projektet avser nya va-ledningar.
VA-ledningar i Mark
Avser Va-ledningar.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Ombyggnad av va-ledning i Kinna
Avser ombyggnad av va-ledningar.
Exploatering av gata, va-ledning & gatubelysning i Mark
Avser exploatering av gata, va-ledning och gatubelysning.
Stabilitetshöjande åtgärder vid vattentäkt i Marks kommun
Avser stabilitetshöjande åtgärder i form av schaktning och utformning av erosionsskydd.
Nybyggnad av akvedukt i Kinna
Ansökan- och rivninglov akvedukt.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad av industrianläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kinna
Utvändig ändring industrilokal, skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kinna
Utvändig ändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Rivning och nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av mur i Kinna
Anläggande stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Ansökan nybyggnad markstation, eldistribution.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kinna
Marklov parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Nybyggnad pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: