Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av köpcentrum.
Strategisk partneringavtal avseende brorenoveringar, Marks kommun
Avser renoverings-, underhålls- och åtgärdsarbeten av broar inom Marks kommun. Omfattar ca 25-35 broar. Upphandlingen avser strategiskt partneringavtal som löper på 5 år med möjlighet till förlängning på två år.
Renovering av flerbostadshus i Kinna, etapp 3 & 4
Projektet avser ombyggnad av flerbostadshus samt utemiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av två flerbostadshus med 24 lägenheter i två våningar.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.
Riskreducerande åtgärder längs väg 41 delen Sundholmen-Björketorp
Avser genomförande av åtgärder längs sträckan i syfte att öka säkerheten mot skred. Sträckan är ca 3,5 km lång.
Nybyggnad av småhus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av 10 enbostadshus och 3 stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Ny- och ombyggnad av skolor i Mark
Omfattning plats och byggstart kan ej preciseras för tillfället.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Avser byte av betongbalkonger och räcken.
Ombyggnad av gcm-väg i Kinna
Avser omfattarbreddning av GCM-väg längs Mor Kerstins väg i Kinna, från Parkbacken till Kristinebergsgatan. Vägen är ca 400 m lång.
Ombyggnad och ROT-renoveringl av flerbostadshus i Kinna
Projektet avser ombyggnad och ROT renovering av flerbostadshus, nybyggnad av cykelförråd och sophus, rivning av skorsten mm. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skola i Kinna
Avser nybyggnad skolbyggnad.
Ny fackla för deponigas samt renovering av deponigasanläggning, Marks kommun
Avser installation av ny fackla samt renovering av deponigasanläggning.
Nybyggnad av grupphus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Ny- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Rivning samt nybyggnad av industriverkstad.
Utvändigt underhåll av parhus i Kinna
Utvändig ändring tvåbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Tillbyggnad affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kinna
Utvändig ändring affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Kinna
Utvändig ändring för nödutgångar.
Tillbyggnad av fritidshus i Kinna
Tillbyggnad fritidshus.
Nybyggnad av staket i Kinna
Uppförande staket och plank.
Ombyggnad av enbostadshus i Kinna
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av förråd i Kinna
Ändrad användning komplementbyggnad.
Nybyggnad av pir i Kinna
Strandskyddsdispens för jordkällare, Strandskyddsdispens för stenpir Sätila 5:9.
Ombyggnad av förskola i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för förskola till och med 2023-06-30.
Nybyggnad av stall i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för stall och förråd till 2019-08-31.
Nybyggnad av automatstation i Kinna
Tidsbegränsat bygglov tankstation till 2028-03-30.
Rivning av förråd i Kinna
Rivning av flera byggnader.
Rivning av stall i Kinna
Rivning av stall.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybbyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad elnätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplemtentbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Nybyggnad pumpstation och bräddmagasin.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning och utvändig ändring Ytterås 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: