Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Horred, Mark etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter. Om intresset är stort kan ytterligare 28 lägenheter komma att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Horred, Mark etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 28 lägenheter. Om intresset är stort kan ytterligare 28 lägenheter komma att byggas.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av 2 st 4-våningshus med totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Riskreducerande åtgärder längs väg 41 i Sundholmen
Avser genomförande av åtgärder längs sträckan i syfte att öka säkerheten mot skred. Sträckan är ca 3,5 km lång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Förhandsbesked för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av resecentrum i Kinna
Planer finns för nybyggnad av resecentrum.
Nybyggnad av parhus i Kinna
Nybyggnad tvåbostadshus och parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Avser nybyggnation av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Projektet avser fyra villa tomter (800-1000 kvm/tomt).
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Anläggning av passivt fibernät i närheten av Haby, Marks kommun
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredband åt Slottsåvägens Fiberförening ek för. Området ingår i Skene telestationsområde och berör ett område sydost om Skene. Totalt finns idag 106 fastigheter i området.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Bygglov för nybyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Avser tillbyggnad industri- och affärsbyggnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Kinna
Avser ändrad användning.
Ombyggnad av lägenhet i Kinna
Bygglov för inredande ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Horndal 2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kinna
Bygglov för uppförande av tält.
Utvändigt underhåll av garage i Kinna
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kinna
Bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Kinna
Bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Kinna
Bygglov och rivningslov för fritidshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Kinna
Bygglov utvändig ändring.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kinna
Marklov för bullervall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Anmälan för hiss i flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Ansökan nybyggnad transformatorstation.
Rivning av pumpstation i Kinna
Rivningslov för pumpstation.
Rivning av förråd i Kinna
Rivningslov för rivning av bastuhus och förråd.
Rivning av telestation i Kinna
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Rivningslov, bygglov nybyggnation transformatorstation.
Ombyggnad av fritidshus i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kinna
Utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: