Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av 2 st 4-våningshus med totalt 34 lägenheter.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Riskreducerande åtgärder längs väg 41 i Sundholmen
Avser genomförande av åtgärder längs sträckan i syfte att öka säkerheten mot skred. Sträckan är ca 3,5 km lång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Förhandsbesked för nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Avser nybyggnation av 4 st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Anläggningsarbete för VA-ledningar och väg i Kinna
Anläggningsarbete av ny väg, anläggningsarbete av VA-ledningar, VA-servisanslutningar, schaktfritt byggande samt elarbeten.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Anläggning av passivt fibernät i närheten av Haby, Marks kommun
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredband åt Slottsåvägens Fiberförening ek för. Området ingår i Skene telestationsområde och berör ett område sydost om Skene. Totalt finns idag 106 fastigheter i området.
Ny gc-väg längs väg 1614 genom Ubbhult
Ca 650 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Stabilitetshöjande åtgärder i Skene Kinna
Projektet avser erosionsskydd vid strandbrinken i form av stenar, bortschaktning av branta slänter.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Bygglov för nybyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hyssna Handel
Åtgärder vid Hyssna Handel. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug mm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Ändrad användning till flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Avser tillbyggnad industri- och affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Kinna
Bygglov för nya portar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation Horndal 2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Anläggning 30 m torn med teknikskåp.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Bygglov för pumphus för sprinkleranläggning.
Nybyggnad av paviljong i Kinna
Bygglov för uppförande av annan byggnad (paviljong).
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov för uppförande av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av garage i Kinna
Bygglov för utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kinna
Bygglov för utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av kontor i Kinna
Bygglov för utvändig ändring.
Nybyggnad av plank i Kinna
Bygglov insynsskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov transformatorstation.
Utvändigt underhåll av skola i Kinna
Bygglov utvändig ändring.
Rivning av pumpstation i Kinna
Rivningslov för pumpstation.
Rivning av förråd i Kinna
Rivningslov för rivning av bastuhus och förråd.
Rivning av telestation i Kinna
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Rivningslov, bygglov nybyggnation transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Strandskyddsdispens nybyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av fritidshus i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Kinna
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Kinna
Förhandsbesked för ställverks/kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kinna
Marklov för bullervall.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Nybyggnad mobiltorn och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: