Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Nybyggnad av stall i Kinna
Avser nybyggnad stall.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hyssna Handel
Åtgärder vid Hyssna Handel. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug mm.
Stabilitetshöjande åtgärder vid vattentäkt i Marks kommun
Avser stabilitetshöjande åtgärder i form av schaktning och utformning av erosionsskydd.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Tillbyggnad av idrottshall i Kinna
Avser tillbyggnad idrottshall.
Ny fackla för deponigas samt renovering av deponigasanläggning, Marks kommun
Avser installation av ny fackla samt renovering av deponigasanläggning.
Nybyggnad av akvedukt i Kinna
Ansökan- och rivninglov akvedukt.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kinna
Ansökan utvändig förändring industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Kinna
Förhandsbesked nybyggnad tre stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Bostebygd 1:11,1:13,1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Håven 1:57,1:58.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Skene 10:14,10:49,10:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Skene-backa 1:14,1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kinna
Nybyggnad tält, Invändig renovering Rydal 7:2, Utvändig ändring fasad Rydal 7:2.
Rivning av enbostadshus i Kinna
Rivning enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Rivning samt nybyggnad av stationsbyggnad för eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Strandskyddsdispens manöverhus.
Nybyggnad av lager i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av lagringstält på återvinningscentral.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus med altan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av cistern i Kinna
Utbyte av befintlig dieselcistern.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kinna
Utvändig ändring industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av markstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av elverk i Kinna
Nybyggnad av reservkraftagregat.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av bensinstation i Kinna
Avser nybyggnad bensinstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked 2 enbostadshus Sätila 3:30,3:31.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Ändrad använding från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändring planlösning, brandskydd, hiss och ventilation.
Slutförande av fibernät i Tostared
Projektet avser slutförande av Östra Tostareds fibernät, fiberblåsning och svetsning. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: