Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum. Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av va-ledning och gcm-väg i Skene, Mark
Projektet avser nya va-ledningar mellan Skene-Berghem med en ny GCM-väg samt VA-ledningar till exploateringsområdena Risma.
Utbyte av roster på fastbränslepanna i Marks kommun
Avser byte av roster på fastbränslepanna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Till- och ombyggnad av idrottshall i Mark
Avser ombyggnad av befintlig idrottshall samt nybyggnad.
Nybyggnad av stall i Kinna
Avser nybyggnad stall.
Överföringsledningar i Mark
Avser överföringsledningar i Mark.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Inköp av Fiberslang i Tostared
Inköp av Opotoslang 16/12 och 40/32.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Ombyggnad av skola i Kinna
Avser ändrad användning, utvändig ändring av skolbyggnad samt nybyggnad komplementbyggnad och anläggande av parkeringsplats.
Ny fackla för deponigas samt renovering av deponigasanläggning, Marks kommun
Avser installation av ny fackla samt renovering av deponigasanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Rivning samt nybyggnad av industriverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av pastorsexpedition till förskola till och med 2023-12-31.
Ombyggnad av hembygdsgård i Kinna
Ändrad planlösning, brandskydd, och ventilation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kinna
Anläggande av parkeringsplats Bonared 1:37, 1:59, Och 1:73.
Grävning av fiber i Tostared
Nedgrävning av fiberslang.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad kopplingsstation.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av församlingshus i Kinna
Avser byte av ventilationssytem.
Ombyggnad av vandrarhem i Kinna
Invändig ändring vandrarhem.
Ombyggnad av skola i Kinna
Ändrad användning av lägergård till internatskola.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Tillbyggnad affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kinna
Utvändig ändring affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring flerbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av parhus i Kinna
Utvändig ändring tvåbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: