Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad av 2 st 4-våningshus med totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Riskreducerande åtgärder längs väg 41 delen Sundholmen-Björketorp
Avser genomförande av åtgärder längs sträckan i syfte att öka säkerheten mot skred. Sträckan är ca 3,5 km lång.
Anläggningsarbete för VA-ledningar och väg i Kinna
Anläggningsarbete av ny väg, anläggningsarbete av VA-ledningar, VA-servisanslutningar, schaktfritt byggande samt elarbeten.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hyssna Handel
Åtgärder vid Hyssna Handel. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug mm.
Anläggning av passivt fibernät i närheten av Haby, Marks kommun
Avser nybyggnad av passivt fiberoptiskt bredband åt Slottsåvägens Fiberförening ek för. Området ingår i Skene telestationsområde och berör ett område sydost om Skene. Totalt finns idag 106 fastigheter i området.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Avser tillbyggnad industri- och affärsbyggnad.
Nybyggnad av vårdhem i Kinna
Ansökan hvb-hem.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Förhandsbesked 4 enbostadshus Haby 5:71,5:75,5:74,5:73.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked enbostadshus.
Nybyggnad av ställverk i Kinna
Förhandsbesked för ställverks/kontrollrumsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplementbyggnad (attefall).
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Kinna
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Anläggning 30 m torn med teknikskåp.
Ombyggnad av enbostadshus i Kinna
Ändrad användning.
Utvändigt underhåll av kontor i Kinna
Bygglov för nya portar.
Nybyggnad av pumpstation i Kinna
Bygglov för pumphus för sprinkleranläggning.
Nybyggnad av paviljong i Kinna
Bygglov för uppförande av annan byggnad (paviljong).
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Bygglov nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: