Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 2
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 3
Avser till- och ombyggnad till köpcentrum.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Ängskolan.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Till- och ombyggnad av idrottshall i Mark
Avser ombyggnad av befintlig idrottshall samt nybyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Utbyte av roster på fastbränslepanna i Marks kommun
Avser byte av roster på fastbränslepanna.
Ledningsrenovering i Öxabäck
Avser ledningsrenovering.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av stall i Kinna
Avser nybyggnad stall.
Överföringsledningar i Mark
Avser överföringsledningar i Mark.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Tillbyggnad av idrottshall i Kinna
Avser tillbyggnad idrottshall.
Ombyggnad av skola i Kinna
Avser ändrad användning, utvändig ändring av skolbyggnad samt nybyggnad komplementbyggnad och anläggande av parkeringsplats.
Nybyggnad av parhus i Kinna
Förhandsbesked nybyggnad tre stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Rivning samt nybyggnad av industriverkstad.
Nybyggnad av bensinstation i Kinna
Nybyggnad bensinstation.
Nybyggnad av vårdbostad i Kinna
Nybyggnad vårdboende.
Nybyggnad av affärshus i Kinna
Nybyggnad affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Tillbyggnad industri- och affärsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av parhus i Kinna
Utvändig ändring av tvåbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kinna
Ändring marknivåer.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad 6 transformatorstationer Töllebäck 2:3,Ekarebo 2:2,4:4,Ljungås 1:2,Istorps-kärret 4:4,Istorps-borghult 1:1.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus.
Rivning av stall i Kinna
Riving del av bjälklag.
Ombyggnad av markanläggning i Kinna
Höjning av marknivå.
Ombyggnad av lägenhet i Kinna
Inredande av studenlägenhet.
Ombyggnad av vandrarhem i Kinna
Invändig ändring vandrarhem.
Ombyggnad av församlingshus i Kinna
Avser byte av ventilationssytem.
Rivning av badbassäng i Kinna
Rivning av komplementbyggnad och två stycken bassänger.
Slutförande av fibernät i Tostared
Projektet avser slutförande av Östra Tostareds fibernät, fiberblåsning och svetsning. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Tillbyggnad affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Ändrad användning av industribyggnad till lägenheter.
Ombyggnad av skola i Kinna
Ändrad användning av lägergård till internatskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring flerbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av parhus i Kinna
Utvändig ändring tvåbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: