Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kinna
Avser nybyggnad av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skene
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola och skola i Mark
Avser nybyggnad av förskola och skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Tillbyggnad av skola och förskola i Ubbhult
Avser tillbyggnad av förskola och skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Avser nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av stall i Kinna
Avser nybyggnad stall.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Stabilitetshöjande åtgärder vid vattentäkt i Marks kommun
Avser stabilitetshöjande åtgärder i form av schaktning och utformning av erosionsskydd.
Nybyggnad av reservkraftsbyggnad vid gymnasieskola i Skene
Avser installation och nybyggnad av reservkraftsbyggnad till Kunskapens hus.
Tillbyggnad av idrottshall i Kinna
Avser tillbyggnad idrottshall.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Avser tillbyggnad industri- och affärsbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Kinna
Förhandsbesked nybyggnad tre stycken tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Nybyggnad av vårdbostad i Kinna
Nybyggnad vårdboende.
Nybyggnad av affärshus i Kinna
Nybyggnad affärshus.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Strandskyddsdispens nybyggnad tre enbostadshus och komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kinna
Utvändig ändring industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Ändrad använding från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Kinna
Ändring marknivåer.
Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändring planlösning, brandskydd, hiss och ventilation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus med altan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kinna
Tillbyggnad enbostadshus.
Ombyggnad av cistern i Kinna
Utbyte av befintlig dieselcistern.
Utvändigt underhåll av parhus i Kinna
Utvändig ändring av tvåbostadshus.
Rivning av stall i Kinna
Riving del av bjälklag.
Rivning av enbostadshus i Kinna
Rivning enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Rivning samt nybyggnad av stationsbyggnad för eldistribution.
Nybyggnad av telestation i Kinna
Strandskyddsdispens manöverhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Kinna
Höjning av marknivå.
Ombyggnad av lägenhet i Kinna
Inredande av studenlägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad 6 transformatorstationer Töllebäck 2:3,Ekarebo 2:2,4:4,Ljungås 1:2,Istorps-kärret 4:4,Istorps-borghult 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Håven 1:57,1:58.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Skene 10:14,10:49,10:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation Skene-backa 1:14,1:11.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kinna
Nybyggnad tält, Invändig renovering Rydal 7:2, Utvändig ändring fasad Rydal 7:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Förhandsbesked 2 enbostadshus Sätila 3:30,3:31.
Nybyggnad av bensinstation i Kinna
Avser nybyggnad bensinstation.
Slutförande av fibernät i Tostared
Projektet avser slutförande av Östra Tostareds fibernät, fiberblåsning och svetsning. Uppskattad kostnad.
Rivning av badbassäng i Kinna
Rivning av komplementbyggnad och två stycken bassänger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kinna
Ändrad användning av industribyggnad till lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: