Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mark

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Sätila
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus med 2-6 våningar.
Till- och ombyggnad till köpcentrum i Skene, etapp 1
Projektet avser till- och ombyggnad av köpcentrum.
Strategisk partneringavtal avseende brorenoveringar, Marks kommun
Avser renoverings-, underhålls- och åtgärdsarbeten av broar inom Marks kommun. Omfattar ca 25-35 broar. Upphandlingen avser strategiskt partneringavtal som löper på 5 år med möjlighet till förlängning på två år.
Om- och tillbyggnad av F-6 skola i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av Strömskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad av två flerbostadshus med 24 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av skola i Mark
Projektet avser åtgärdande av fukt- och mögelskadade skollokaler och ombyggnad av skollokaler.
Ny- och ombyggnad av skolor i Mark
Omfattning plats och byggstart kan ej preciseras för tillfället.
Nybyggnad av va-ledning och gcm-väg i Skene, Mark
Projektet avser nya va-ledningar mellan Skene-Berghem med en ny GCM-väg samt VA-ledningar till exploateringsområdena Risma.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Avser byte av betongbalkonger och räcken.
Ombyggnad av gcm-väg i Kinna
Avser omfattarbreddning av GCM-väg längs Mor Kerstins väg i Kinna, från Parkbacken till Kristinebergsgatan. Vägen är ca 400 m lång.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av grupphus i Kinna
Avser nybyggnad 3 enbostadshus Horred 6:15,Assberg 3:45,Assberg 3:35.
Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 156 vid Hjorttorp
Åtgärder vid Hjorttorp. Nya gångbanor fram till busshållplatserna, breddning av väg 156, ny mittrefug, nya pendelparkeringsplatser, ny cykelparkering.
Nybyggnad av skola i Kinna
Avser nybyggnad skolbyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Kinna
Avser tillbyggnad affärshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Hyssna
Förhandsbesked 4 enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kinna
Nybyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av stall i Kinna
Nybyggnad stall.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Rivning samt nybyggnad av industriverkstad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kinna
Utvändig ändring affärshus.
Utvändigt underhåll av parhus i Kinna
Utvändig ändring tvåbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kinna
Utvändig ändring industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kinna
Utvändig ändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Kinna
Utvändig ändring för nödutgångar.
Ombyggnad av förskola i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för förskola till och med 2023-06-30.
Nybyggnad av stall i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för stall och förråd till 2019-08-31.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kinna
Tidsbegränsat bygglov för återvinningsstation till och med 2018-08-30.
Nybyggnad av automatstation i Kinna
Tidsbegränsat bygglov tankstation till 2028-03-30.
Tillbyggnad av fritidshus i Kinna
Tillbyggnad fritidshus.
Nybyggnad av staket i Kinna
Uppförande staket och plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kinna
Nybyggnad transformatorstation.
Rivning av förråd i Kinna
Rivning av flera byggnader.
Rivning av stall i Kinna
Rivning av stall.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kinna
Nybyggnad komplemtentbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Kinna
Nybyggnad elnätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kinna
Nybbyggnad enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av förråd i Kinna
Ändrad användning komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning och utvändig ändring Ytterås 1.
Björketorp 13:33
Installation ventilationssystem.
Ombyggnad av skola i Kinna
Utvändig ändring samt installation ventilationssystem.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: