Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 160 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Mariestad
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Mariestad
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupp DM01-2019.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst/Mariestad
TSK-, varmmassa och värmebeläggning. Beläggningsgrupper DM02-2019, DM03-2019.
Om- och tillbyggnad av idrottsplats i Mariestad
Avser renovering, om- och tillbyggnad av ishallen med tillhörande byggnationer.
Ombyggnad av transformatorstationer, Skaraborg 2
Avser ombyggnad av fem stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser, Hassle, Horn, Husbacka, Laxå och Lugnås.
Renovering av badrum med stambyte i Mariestad
Gällande objektets läge är entreprenadens huvuddelar belägna inom Mariestads kommungräns. Stam och badrumsrenovering med tillhörande bygg och installationsåtgärder i lägenheterna samt renovering av allmänutrymmen.
Nybyggnad av matsal samt om- och tillbyggnad av centralkök vid skola i Mariestads kommun
Avser nybyggnad av matsal samt om- och tillbyggnad av befintligt centralkök.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt område på ca 6000 kvm för restaurang och handel .
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Renovering av Ek kyrka i Mariestad
Avser fasadrenovering av kyrka. Tidiga planer.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av 3 st radhus med förråd samt teknikhus.
Tankbeläggning i Distrikt Väst
Distrikt Mariestad (DM21).
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Installation , drift av solcellsanläggningar i Mariestad.
Avser en totalentreprenad för installation, drift och ägande av solcellsanläggningar på, av kommunen, utvalda fastigheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.
Nybyggnad av stugby i Mariestad
Nybyggnad av 5 fritidshus - övernattningsstugor.
Rivning av lager i Mariestad, etapp 1
Avser rivning av lager.
Trygghetslarm i särskilda boenden och ordinära boenden i Mariestad
Avser trygghetslarm för särskilda boenden och ordinära boenden inom omsorgen.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
En korridor skall byggas mellan två byggnader samt personalutrymmen.
Nybyggnad av skola i Mariestad
Nybyggnad av skola.
Ombyggnad av affärshus i Mariestad
Utvändig ändring av affärshus samt renovering av butikslokaler.
Ombyggnad av gym i Mariestad
Ändrad användning till gym/rehab.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mariestad
Utvändig ändring av industribyggnad - ny fasad.
Utvändigt underhåll av restaurang i Mariestad
Utvändig ändring av restaurang - nya dörrar.
Utvändigt underhåll av terminal i Mariestad
Utvändig ändring av terminal - fasadbeklädnad.
Ombyggnad av danslokal i Mariestad
Ändrad andvändning från skola till nöjeslokal.
Ombyggnad av skola i Mariestad
Ändrad användning skolbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av sophus och parkering.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av sopkärlsskåp.
Nybyggnad av telestation i Mariestad
Nybyggnad av telekommunikationstorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - l9163 t41042 ek.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av tälthall - tillfällig etablering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Flerbostadshus ansökan om bygglov parkeringsplats.
Nybyggnad av automatstation i Mariestad
Nybyggnad av lngo tankstation.
Tillbyggnad av affärshus i Mariestad
Tillbyggnad av altan till affärshus / hotell.
Tillbyggnad av enbostadshus i Mariestad
Tillbyggnad av enbostadshus -inglasat uterum.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av polisstation i Mariestad
Tillbyggnad av polishus - fläktrum.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ansökan om marklov - anläggande fler parkeringsplatser.
Installation av värmepump vid vattenverk i Mariestad
Avser installation av värmepump för bergvärme vid Lindholmens vattenverk.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: