Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Huset är på 5 våningar med inredd vind. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 6
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Byte av fönster- och fönsterdörrar på adresserna: Lindebäcksvägen 2-30 Hertig karls gata 17-21 Hertig karls gata 6-12 Drottning Kristinasvägen 31-51 Södra vägen 26-78 Leksbergsvägen 13-23 Karlagatan 3 Mariegärdesväg 1-3 Mariegärdesväg 11-25 Västra vägen 33-35 Madlyckevägen 45-47 Repslagargatan 3 Repslagargatan 10
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Ny planskild gång- och cykelpassage längs väg 26 i Karleby
Planskild gång- och cykelpassage under väg 26 vid hållplats Karleby.
Nybyggnad av tågklarerbyggnad, Mariestad
Nybyggnation av byggnad till Tågklarerarna i Mariestad, asfaltering och kanalisering.
Renovering av Ek kyrka i Mariestad
Avser fasadrenovering av kyrka.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Ny vandringsväg för fisk vid Stadskvarn i Tidan
Upphandlingen avser ombyggnad av damm vid Stadskvarn i Tidan i syfte att tillskapa en fri vandringsväg för fisk. - Öppning i befintligt skibord - Modifiering av befintlig fiskväg - Öppning av luckutskov - Anläggande av tröskel bakom intagsgallret - Borttagande av luckor vid isutskov och ersättning med en fast tröskel
Ombyggnad av korsning vid väg 184/väg 2616 i Skara
Ombyggnad för ändrad trafikföring.
Nybyggnad av personallokal i Mariestad
Avser nybyggnad av utrymmen för personal samt fiskförädling.
Tillbyggnad av skolkök i Mariestad
Tillbyggnad av skola - komplettering av skolmatsal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - fasadrenovering och takbyte.
Tillbyggnad av fläktrum i Mariestad
Utvändig ändring av idrottsanläggning - tillbyggnad fläktrum.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av enbostadshus - inglasad altan.
Tillbyggnad av affärshus i Mariestad
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av bageri i Mariestad
Tillbyggnad av bageri - altan.
Tillbyggnad av skärmtak i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad - skärmtak med förrådsdel.
Nybyggnad av automatstation i Mariestad
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av återvinningshus.
Nybyggnad av automatstation i Mariestad
Nybyggnad av obemannad drivmedelsstation.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av teknikbod och vätgaslager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: