Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad
Ombyggnad av 10,4 km befintlig väg till fyrfältsväg samt 5,6 km ny fyrfältsväg. Nya trafikplatser samt flera mindre planskilda passager över E20. Ca 10 km enskilda och allmänna vägar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 160 lägenheter.
Nybyggnad av hyresbostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av hyresbostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 5
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Ombyggnad av transformatorstationer, Skaraborg 2
Avser ombyggnad av fem stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser, Hassle, Horn, Husbacka, Laxå och Lugnås.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av parhus, garage och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus upp till sju våningar plus en indragen takvåning. Utöver bostäder möjliggör detaljplanen även viss verksamhet som kontor, hotell och småskalig handel.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av storkök i Mariestad
Avser nybyggnad av storkök på 500 kvm.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad samt utökning av parkering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny gc-väg längs väg 201 mellan Ullervad-Jula
Ca 1450 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde B Fyrbodal/Skaraborg.
Ev sanering av förorenad mark vid Sundet
Vid fd sågverk. Ingen sanering under 2019.
Rivning av transformatorstation i Mariestad
Avser rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av tandläkarmottagning i Mariestad
Tillbyggnad av servicehus - utökning av folktandvårdens lokaler.
Renovering av teater i Mariestad
Avser renovering av teaterbyggnadens fasader.
Ny pendlarparkering längs väg 26 vid Boterstena
Pendlarparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena.
Trygghetslarm i särskilda boenden och ordinära boenden i Mariestad
Avser trygghetslarm för särskilda boenden och ordinära boenden inom omsorgen.
Ombyggnad av vattenverk i Mariestad
Avser ombyggnad av vattenverk från fossila bränslen till miljövänliga.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av 3 st radhus med förråd samt teknikhus.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av industrilokal - lagertält och parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mariestad
Nybyggnad av omklädningshytt.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Mariestad
Nybyggnad av idrottsanläggning - padeltennisbana.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mariestad
Nybyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1063 forellen. utbyte av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1086 bäckatorp.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1087 mariedal.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Förlänger industribyggnaden med 14 meter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Avserutvändig ändring av flerbostadshus - byte av fönster.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Anläggande av parkeringsplatser karlsholme.
Nybyggnad av övningsfält i Mariestad
Anläggande av övningsfält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av miljöhus samt utvändig ändring av flerbostadshus - nytt tak och nya glaspartier.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Placering av miljöhus, 7 st.
Ombyggnad av markanläggning i Mariestad
Placering av ny filterstation/container samt rivning av befintlig spolplatta.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Mariestad
Omprofilering av bensinstation - st1.
Utvändigt underhåll av båthus i Mariestad
Utvändig ändring av båthus - väderskydd för el-fjärrvärmecentral.
Utvändigt underhåll av hälsocenter i Mariestad
Utvändig ändring av motionshall/hälsocenter - nya fasadskyltar samt öppna upp för en dörr och en garageport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ändrad användning från vårdhem till lägenheter.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Avser utvändig ändring av kontors/affärshus samt ändrad användning av butikslokal till café.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: