Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hyresbostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av hyresbostäder. Omfattning oklar.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 5
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Ombyggnad av transformatorstationer, Skaraborg 2
Avser ombyggnad av fem stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser, Hassle, Horn, Husbacka, Laxå och Lugnås.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av parhus, garage och förråd.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av bostäder i Mariestad, Etapp 4-5
Nybyggnad av solsmarta bostäder på Sjölyckan, Kv Fryken och Hornavan.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Avser nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av 8 enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av storkök i Mariestad
Avser nybyggnad av storkök på 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad samt utökning av parkering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av 3 st radhus med förråd samt teknikhus.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Tidiga planer, ännu oklart om projektet kan komma bli av. Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av transformatorstation i Mariestad
Avser rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av tandläkarmottagning i Mariestad
Tillbyggnad av servicehus - utökning av folktandvårdens lokaler.
Renovering av teater i Mariestad
Avser renovering av teaterbyggnadens fasader.
Ny pendlarparkering längs väg 26 vid Boterstena
Pendlarparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena.
Utvändigt underhåll av skola i Mariestad
Utbyte av prefond fönsterbeklädnad. 5-6 fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ändrad användning av flerbostadshus från asylboende till permanent boende.
Trygghetslarm i särskilda boenden och ordinära boenden i Mariestad
Avser trygghetslarm för särskilda boenden och ordinära boenden inom omsorgen.
Ombyggnad av vattenverk i Mariestad
Avser ombyggnad av vattenverk från fossila bränslen till miljövänliga.
Nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestad
Avser nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestads Hamn.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
En korridor skall byggas mellan två byggnader samt personalutrymmen.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Förlänger industribyggnaden med 14 meter.
Nybyggnad av servicebyggnad i Mariestad
Nybyggnad av servicehus samt rivning av befintligt servicehus.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1063 forellen. utbyte av befintlig transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1086 bäckatorp.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - t1087 mariedal.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus - parhus med carport och förråd. hus 13-14.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av idrottsplats i Mariestad
Nybyggnad av idrottsanläggning - padeltennisbana.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av industrilokal - lagertält och parkeringsplats.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av kärlskåp.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av omklädningsrum i Mariestad
Nybyggnad av omklädningshytt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av miljöhus samt utvändig ändring av flerbostadshus - nytt tak och nya glaspartier.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Avserutvändig ändring av flerbostadshus - byte av fönster.
Utvändigt underhåll av båthus i Mariestad
Utvändig ändring av båthus - väderskydd för el-fjärrvärmecentral.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Mariestad
Utvändig ändring av samlingslokal - befintligt fönster byts mot pardörr.
Ombyggnad av restaurang i Mariestad
Ändrad användning av affärshus till lunchrestaurang med catering.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Placering av miljöhus, 7 st.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Avser utvändig ändring av kontors/affärshus samt ändrad användning av butikslokal till café.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: