Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Projektet avser nybyggnad av ca 220 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 160 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 6
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel
Nybyggnad av matsal samt om- och tillbyggnad av centralkök vid skola i Mariestads kommun
Avser nybyggnad av matsal samt om- och tillbyggnad av befintligt centralkök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Investeringar för BRF Landshövdingen. April 2020; Balkongdörrar. Tvättmaskin/tumlare/torkskåp. OVK-besiktning. Relining.
Markarbeten vid flerbostadshus i Mariestad
Avser dräneringsarbeten runt 5 huskroppar. En inventering skall göras innan man fattar beslut om projektets omfattning. Preliminär byggstart 2019.
Nytt av exploateringsområde i Mariestad
Avser nytt område på ca 6000 kvm för restaurang och handel .
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad på 900 kvm med entresolplan och kontor.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ombyggnad av affärshus till fem lägenheter.
Anläggande av vatten- och spillvattensnät i Mariestad
Avser anläggande av vatten- och spillvattenledningar mellan Moviken och Askevik.
Underhåll av bro över Göta kanal vid Sjötorp
Utbyte hydraulik till elmaskin, motvikt och målning.
Upprustning av camping i Mariestad
Omfattar bla ny lekplats, installation av vatten, avlopp och kök, nya elplatser, badrumsrenovering, nya golv, nya ytterdörrar, byte av yttertak och fasad mm.
Upphandling av flytbrygga och vågdämpande ponton i Mariestad
Mariestads kommun bjuder in till anbudslämning avseende leverans av en vågdämpande ponton för placering i yttre hamnen samt en flytbrygga (båtbrygga) för placering i inre hamnen
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad - lager.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mariestad
Utvändig ändring av industribyggnad - fasadförändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mariestad
Utvändig ändring av industribyggnad - takåtgärd.
Utvändigt underhåll av maskinhall i Mariestad
Utvändig ändring av maskinhall - fasadändring.
Tillbyggnad av kontor i Mariestad
Tillbyggnad av kontorshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Mariestad
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av förråd i Mariestad
Tillbyggnad av - förrådshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Mariestad
Tillbyggnad av - skärmtak.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad - inbyggnad av ventil.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av sopkärlsskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Mariestad
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av förråd i Mariestad
Nybyggnad av bod - fiskehantering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av elbilsanläggning.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage- verkstadshall - tälthall.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: