Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Mariestad
Avser nybyggnad av ca 140-160 bostäder.
Varmmassabeläggning i distrikt Mariestad och Vänersborg
Distrikt Mariestad (DM) och Vänersborg (DV) i distrikt Väst.
Nybyggnad av hyresbostäder i Mariestad
Avser nybyggnad av hyresbostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av gruppbostad i Mariestad
Nybyggnad av särskilt boende.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Ombyggnad av transformatorstationer, Skaraborg 2
Avser ombyggnad av fem stycken transformatorstationer med spänningsnivåerna 40/10 kV, till inomhusstationer där samtliga byggnader skall förnyas. Avser, Hassle, Horn, Husbacka, Laxå och Lugnås.
Ombyggnad av kontor till hyresrättslägenheter i Mariestad
Avser ombyggnad av kontor till ca 25 hyresrättslägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av vätegasproduktionsanläggning i Mariestad
Avser att etablera en vätgasproduktionsanläggning för produktion av vätgas via solenergi i anslutning till den befintliga vätgasproduktionsanläggningen.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 5
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Renovering av Ek kyrka i Mariestad
Avser fasadrenovering av kyrka. Tidiga planer.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser ombyggnad för ändrad användning.
Nybyggnad av storkök i Mariestad
Avser nybyggnad av storkök på 500 kvm.
Tankbeläggning i distrikt Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DM-DV21-2018.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad samt utökning av parkering. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kallager i Mariestad
Nybyggnad av kallager.
Tillbyggnad av tandläkarmottagning i Mariestad
Tillbyggnad av servicehus - utökning av folktandvårdens lokaler.
Ny pendlarparkering längs väg 26 vid Boterstena
Pendlarparkering vid korsningen med väg 2953 vid Boterstena.
Reparation av pirarmar i Mariestad
Denna totalentreprenad avser att laga merparten av dessa skador för att återställa pirarmarnas släntskydd så nära ursprungligt skick som möjligt.
Renovering av Lugnås kyrka i Mariestad
Avser en del takarbete samt ommålning av kyrka och fönster.
Nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestad
Avser nybyggnad av servicebyggnad för ställplatser i Mariestads Hamn.
Trygghetslarm i särskilda boenden och ordinära boenden i Mariestad
Avser trygghetslarm för särskilda boenden och ordinära boenden inom omsorgen.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av radhus, förråd och teknikhus samt skylt.
Nybyggnad av förråd i Mariestad
Nybyggnad av redskapsskjul.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Nybyggnad av solcellsanläggning.
Ombyggnad av skola i Mariestad
Ombyggnad skola - ventilation.
Ombyggnad av förråd i Mariestad
Ändra placering av cykelförråd.
Ombyggnad av samlingslokal i Mariestad
Ändrad användning av förrådsbyggnad till samlingsrum och café.
Ombyggnad av gym i Mariestad
Ändrad användning av industribyggnad till crossfit-lokal.
Ombyggnad av cafeteria i Mariestad
Ändrad användning av lokal till café och 2 lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Mariestad
Ändring av befintlig ställplats för husbilar.
Ombyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Ändring av befintlig ställplats för husbilar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - tillbyggnad av inglasade balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus/affärshus/ - byte av fasadkulör och fönster.
Utvändigt underhåll av hotell i Mariestad
Utvändig ändring av hotell - montering av korgmarkiser.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mariestad
Utvändig ändring av industribyggnad - ny takskjutport och skjutdörr.
Utvändigt underhåll av kontor i Mariestad
Utvändig ändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Mariestad
Utvändig ändring av transformatorbyggnad - ny dörr.
Tillbyggnad av affärshus i Mariestad
Tillbyggnad av affärslokal - inglasat uterum för småbåtsutställning.
Ombyggnad av skärmtak i Mariestad
Byte av skärmtak på bensinstation.
Nybyggnad av mur i Mariestad
Nybyggnad av mur i trä.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39059 kringkärr.
Nybyggnad av nätstation i Mariestad
Nybyggnad av nätstation - t39063 västeräng.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation - snapudden.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation karlslund.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig betongstation.
Ombyggnad av kontor i Mariestad
In- och utvändig ändring av kontorshus - ny skylt och ny dörr samt ändrad användning av förråd till kontor.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus Narven 1,2.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av garage/carport samt rivning av befintligt garage.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad och skylt.
Upprustning av kaj i Mariestad
Avser upprustning av kaj med betongarbeten.
Installation av brand- och utrymningslarm i ishall, Mariestad
Avser installation av brand- och utrymningslarm i ishallen i Mariestad.
Rivning av skola i Mariestad
Rivning del av skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Mariestad
Utvändig ändring av affärshus - ny entré.
Ombyggnad av kyrka i Mariestad
Ombyggnad och byte av syllstockar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: