Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 till mötesfri landsväg förbi Mariestad
Ombyggnad av 10,4 km befintlig väg till fyrfältsväg samt 5,6 km ny fyrfältsväg. Nya trafikplatser samt flera mindre planskilda passager över E20. Ca 10 km enskilda och allmänna vägar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Projektet avser nybyggnad av ca 220 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 6
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Varmmassabeläggning i Distrikt Väst
Kontraktsarbetenas huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutkontroll senast 2020-11-13 respektive 2021-11-12.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Mariestad
Möjlighet till nybyggnad av parhus i ett plan. Tomtareal 549-550 m²
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Investeringar för BRF Landshövdingen. April 2020; Balkongdörrar. Tvättmaskin/tumlare/torkskåp. OVK-besiktning. Relining.
Markarbeten vid flerbostadshus i Mariestad
Avser dräneringsarbeten runt 5 huskroppar. En inventering skall göras innan man fattar beslut om projektets omfattning.
Renovering av Ek kyrka i Mariestad
Avser fasadrenovering av kyrka.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Exploateringsområde för villatomter, i Mariestad
I Sjöängen, cirka 3,5 kilometer väster om Mariestad planeras för nya villatomter i ett attraktivt läge mellan Vänerns strand och lummig blandskog. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från stamfastigheten Leksberg 4:12.
Nybyggnad av restaurang i Mariestad
Nybyggnad av vägrestaurang i Mariestad.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad på 900 kvm med entresolplan och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ombyggnad av affärshus till fem lägenheter.
Anläggande av vatten- och spillvattensnät i Mariestad
Avser anläggande av vatten- och spillvattenledningar mellan Moviken och Askevik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra lägenheter.
Upprustning av camping i Mariestad
Omfattar bla ny lekplats, installation av vatten, avlopp och kök, nya elplatser, badrumsrenovering, nya golv, nya ytterdörrar, byte av yttertak och fasad mm.
Upphandling av flytbrygga och vågdämpande ponton i Mariestad
Mariestads kommun bjuder in till anbudslämning avseende leverans av en vågdämpande ponton för placering i yttre hamnen samt en flytbrygga (båtbrygga) för placering i inre hamnen
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad - lager.
Nybyggnad av personallokal i Mariestad
Nybyggnad av utrymmen för personal samt fiskförädling.
Ombyggnad av teatrar i Mariestad
Nybyggnad av scen och sophus samt fasadändring och byte ventilation befintlig byggnad.
Tillbyggnad av skolkök i Mariestad
Tillbyggnad av skola - komplettering av skolmatsal.
Ombyggnad av kontor i Mariestad
Utvändig ändring och skylt kontorshus samt installation av internhiss och nytt ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - fönsterbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus- ommålning.
Utvändigt underhåll av maskinhall i Mariestad
Utvändig ändring av maskinhall - fasadändring.
Utvändigt underhåll av skola i Mariestad
Utvändig ändring av skola - ventilation.
Utvändigt underhåll av garage i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - byte av garageportar.
Tillbyggnad av kontor i Mariestad
Tillbyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av sopkärlsskåp.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Mariestad
Nybyggnad av multisportarena.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mariestad
Nybyggnad av parkeringsplats.
Tillbyggnad av förråd i Mariestad
Tillbyggnad av - förrådshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Mariestad
Tillbyggnad av - skärmtak.
Nybyggnad av tvätthall i Mariestad
Nybyggnad av industri - biltvätt.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av industri - lagertält.
Nybyggnad av garage i Mariestad
Nybyggnad av cykelgarage.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: