Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Mariestad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 160 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Mariestad
Avser ny förskola med 8 avdelningar samt tillagningskök. Ska byggas med energi-innovativa lösningar. Handlas upp tillsammans med Förskola Sjölyckan (1442307).
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av 52 hyreslägenheter i två huskroppar. Huset är på 5 våningar med inredd vind. Fastigheterna kommer att byggas i ljust tegel
Nybyggnad av handelsområde, i Mariestad
Detaljplanen möjliggör en flexibel markanvändning med inriktningen handel, restaurang, drivmedelsförsäljning, kontor, tillfällig vistelse, tekniska anläggningar och parkering Kommunen planerar en vidareutveckling av Haggårdens handelsområde. Det nya handelsområdet föreslås ligga söder om Haggården och angränsa till E20 och den västra sidan av Göteborgsvägen. Området kommer att utgöra en ny entré till Mariestads tätort för resenärer söder och väster ifrån.
Exploatering för villatomter i Mariestad Etapp 6
Projektet avser anläggande av va-ledningar, gata och gatubelysning i nytt bostadsområde.
Nybyggnad av radhus i Mariestad
Nybyggnad av radhus och lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Byte av fönster- och fönsterdörrar på adresserna: Lindebäcksvägen 2-30 Hertig karls gata 17-21 Hertig karls gata 6-12 Drottning Kristinasvägen 31-51 Södra vägen 26-78 Leksbergsvägen 13-23 Karlagatan 3 Mariegärdesväg 1-3 Mariegärdesväg 11-25 Västra vägen 33-35 Madlyckevägen 45-47 Repslagargatan 3 Repslagargatan 10
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av bostäder i Mariestad
Möjlighet till nybyggnad av parhus i ett plan. Tomtareal 549-550 m²
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Ny planskild gång- och cykelpassage längs väg 26 i Karleby
Planskild gång- och cykelpassage under väg 26 vid hållplats Karleby.
Markarbeten vid flerbostadshus i Mariestad
Avser dräneringsarbeten runt 5 huskroppar. En inventering skall göras innan man fattar beslut om projektets omfattning.
Nya faunapassager längs E20 mellan Hasslerör-Vallsjö
Delsträcka A: Hasslerör-Skarpan, B: Skarpan-Fröåkra, C: Fröåkra-Hova och D: Hova-Vallsjön.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Entreprenaden omfattar ombyggnad av ca 250 kvadratmeter till fyra nya lägenheter. Projektet avser ombyggnad av det översta planet, plan 04, i ett befintligt centralt beläget bostadshus där tidigare användningsområde varit delvis bostad i en stor lägenhet, delvis en tandläkarmottagning. Projektet omfattar även åtgärder plan 03 där denna våning skadas på grund av nya installationer/genomföringar från ovanförvarande plan. Vidare sker nödvändiga förändringar av ytskikt, el, it eller vvs-installationer på fler plan (framför allt till undercentral i källarplanet.
Exploateringsområde för villatomter, i Mariestad
I Sjöängen, cirka 3,5 kilometer väster om Mariestad planeras för nya villatomter i ett attraktivt läge mellan Vänerns strand och lummig blandskog. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjöängen och planförslaget avser sex nya villatomter som ska styckas från stamfastigheten Leksberg 4:12.
Om- och tillbyggnad av bruk i Mariestad
Syftet med ändringen av aktuella planer är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad, butikslokal.
Nybyggnad av tågklarerbyggnad, Mariestad
Nybyggnation av byggnad till Tågklarerarna i Mariestad, asfaltering och kanalisering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av ett flerbostadshus med fyra lägenheter.
Ny vandringsväg för fisk vid Stadskvarn i Tidan
Upphandlingen avser ombyggnad av damm vid Stadskvarn i Tidan i syfte att tillskapa en fri vandringsväg för fisk. - Öppning i befintligt skibord - Modifiering av befintlig fiskväg - Öppning av luckutskov - Anläggande av tröskel bakom intagsgallret - Borttagande av luckor vid isutskov och ersättning med en fast tröskel
Underhåll av bro över Göta kanal vid Sjötorp Lilla
Utbyte av styr- och trafiksystem samt byte till elektromekanisk drift på öppningsbar bro.
Ombyggnad av korsning vid väg 184/väg 2616 i Skara
Ombyggnad för ändrad trafikföring.
Upprustning av camping i Mariestad
Omfattar bla ny lekplats, installation av vatten, avlopp och kök, nya elplatser, badrumsrenovering, nya golv, nya ytterdörrar, byte av yttertak och fasad mm.
Entreprenad solceller i Västra Götalands län
Projektet avser inköp och installation av solpaneler till Djurö NP och Kosterhavet NP (option 1) för att t ex kunna driva ett kylskåp, vägguttag för laddning av datorer, mobiler och ackumulera ström i ett dygn samt option 2 på utrustning och kostnad för ackumulering av ström i tre dygn.
Nybyggnad av padelbana i Mariestad
Nybyggnad av padelbana, utomhusbana.
Nybyggnad av affärshus i Mariestad
Nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av vattenverk i Mariestad
Avser ombyggnad av vattenverk från fossila bränslen till miljövänliga.
Tillbyggnad av butik i Mariestad
Tillbyggnad av befintlig butikslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - fasadrenovering och takbyte.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - inrättande av nytt kontantcenter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av flerbostadshus - takbyte, färgändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Mariestad
Utvändig ändring av industrifastighet - fasadbyte.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Mariestad
Utvändig ändring av enbostadshus - inglasad altan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Mariestad
Ändrad användning av förskola till flerbostadshus.
Nybyggnad av övningsfält i Mariestad
Anläggande av övningsfält.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus med tillhörande garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Mariestad
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Mariestad
Nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Mariestad
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Mariestad
Nybyggnad av återvinningshus.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av teknikbod och vätgaslager.
Tillbyggnad av affärshus i Mariestad
Tillbyggnad av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: