Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
4 huskroppar med 4 lgh/hus. 3 våningar + suterrängvåning.
Till- och ombyggnad av kontor i Lysekil
Projektet avser till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört. Byggstart tidigast slutet 2018.
Ombyggnad av vind i Lysekil
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter samt byte av fasad och tak.
Anläggande av GC-väg i Lysekils kommun
Avser anläggande av gång- och cykelväg mellan Fiskebäckskil och Skaftö Golfklubb, längs den stora vägen 785. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ny torrslamsilo i Lysekil
Projektet avser att för mellanlagring av avvattnat slam uppföra en ny torrslamsilo vid avloppsreningsverk. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilationsanläggning vid förskola i Lysekil
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning vid förskola.
Ombyggnad biogassystem och värmesystem vid Långeviksverket, Lysekil
Avser ombyggnad, omflyttning av befintligt biogassystem med tillhörande värmesystem. Uppskattad kostnad.
Nytt ytskikt på vattentorn i Lysekil
Projektet avser för att öka livslängen på vattentornet ge det ett nytt sprick överbyggande ytskikt. Uppskattad byggstart och kostnad.
Gjutning av platta/fundament till ny silo i Lysekil
Projektet avser gjutning av platta/fundament till ny torrslamsilo. Uppskattad kostnad.
Anläggande av busshållplats i Brastad Lysekil
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder. Drivs i samarbete med Trafikverket.
Sanering av dagvattenledningar i Lysekil, Huvuddel 2
Avser sanering av dagvattenledningar samt dränering runt byggnaderna vid Valbogatan 13.
Renovering av tak på flerbostadshus i Lysekil, Huvuddel 2
Projektet avser byte av takbeklädnad på flerbostadshus.
Rivning av villor i Lysekil
Projektet avser rivning av 10 villor.
Nybyggnad av brygga för byggnation av inglasad restaurangdel i Lysekil
Avser nybyggnad av brygga som ska vara underlag för glasad restaurangdel samt reparation av bakomliggande betongbalk.
Renovering av fönster på kyrka i Lysekil
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Rivning av befintlig silo i Lysekil
Projektet avser rivning av befintlig silo för att uppföra en ny torrslamsilo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: