Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och 26 villor. Markarbetet påbörjas i maj 2018.
Nybyggnad av bostadsrätter i Fiskebäckskil
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i flerbostadshus med garage i källarplan. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av hotell i Fiskebäckskil, etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av hotell. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kaj i Lysekil
Projektet avser ombyggnad av del av Gullmarskajen inför forskningsbåt vid SLU och SMHI, total kaj längd ca 80 meter och 17 meter bred. Behandlad area ca 1400 kvm.
Ombyggnad av butik, turistbyrå, akvarium mm i Lysekil
Projektet avser att samla verksamheterna butik, turistbyrå och biljettkassa till en utvecklad entré, utvidgning av utställningslokaler och restaurangens serveringslokaler. Den nuvarande turistbyrån med butik görs om till konferenslokal samt ett mindre havslaboratorium för pedagogisk verksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil, Etapp 3
Projektet avser nybyggnad av ca 10-15 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Renovering av parkeringsdäck i Lysekil
Avser renovering av p-däck. Omfattar reparationer i konstruktionsdelar som ovan- och undersidan av bjälklag, balkar, pelare, kantmurar och väggar.
Ombyggnad av va-ledningar och armaturer i Brastad, Lysekil
Avser VA-sanering längs Ängs- och Skräddarvägen samt del av Fabriksvägen. Den totala sträckan är 300 m där man kommer att byta befintliga huvudledningar för dricksvatten och avlopp inklusive servisledningar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lysekil
Projektet avser bygglov för nybyggnad av servicebyggnad med tillhörande bryggdäck.
Till- och ombyggnad av kontor i Lysekil
Projektet avser till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser.
Sanering av dagvattenledningar i Lysekil, Huvuddel 1
Avser sanering av dagvattenledningar samt dränering runt byggnaderna vid Valbogatan 11 samt kulvertarbete mellan Valbogatan 11-13. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad och staket för forskning vid SLU och SMHI.
Ombyggnad av vind i Lysekil
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Anläggande av konstgräsplan i Lysekil
Avser rivning av befintlig konstgräsplan samt anläggande av ny konstgräsplan samt ny asfaltsyta.
Renovering av tak på flerbostadshus i Lysekil, Huvuddel 1
Projektet avser byte av takbeklädnad på flerbostadshus.
Renovering av tak på flerbostadshus i Lysekil, Huvuddel 2
Projektet avser byte av takbeklädnad på flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Lysekil
Ändrad användning från ambulansverksamhet till handel, centrumändamål och restaurang.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Rivning av transformatorstation samt uppförande av ny transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lysekil
Skärmtak på Kronan dagcenter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lysekil
Fasadändring samt byte av fönster.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstationer.
Tillbyggnad av butik i Lysekil
Tillbyggnad av butik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Installation av ny utrustning för renshantering mm vid avloppsreningsverk i Lysekil
Avser huvudsak demontage av befintligt grovgaller och installation av nytt grov-galler eller utrustning med liknande funktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: