Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av småhus, kedjehus och radhus i Skalhamn
Projektet avser nybyggnad av bostäder. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
4 huskroppar med 4 lgh/hus. 3 våningar + suterrängvåning.
Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Ombyggnad biogassystem och värmesystem vid Långeviksverket, Lysekil
Avser ombyggnad, omflyttning av befintligt biogassystem med tillhörande värmesystem. Uppskattad kostnad.
Ny torrslamsilo i Lysekil
Projektet avser att för mellanlagring av avvattnat slam uppföra en ny torrslamsilo vid avloppsreningsverk.
Ombyggnad till kundcenter i Lysekil
Projektet avser ombyggnad till kundcenter.
Utvändigt underhåll av magasin i Lysekils kommun
Avser omläggning av tak på magasin 4 samt byte av skadad takplåt på magasin 9.
Renovering av lekplats i Lysekil
Projektet avser renovering av lekplats. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad VA-ledningar, väg mm i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av tillfartsväg, betongfundament, rivning/ombyggnad av slamsilo, staket, VA-ledningar i anslutning till avloppsreningsverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt ytskikt på vattentorn i Lysekil
Projektet avser för att öka livslängen på vattentornet ge det ett nytt sprick överbyggande ytskikt.
Ombyggnad av ventilationsanläggning vid förskola i Lysekil
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning vid förskola.
Renovering av fönster på kyrka i Lysekil
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Gjutning av platta/fundament till ny silo i Lysekil
Projektet avser gjutning av platta/fundament till ny torrslamsilo.
Rivning av befintlig silo i Lysekil
Projektet avser rivning av befintlig silo för att uppföra en ny torrslamsilo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: