Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i äldreboende. I projektet ingår nybyggnad av gator och va-ledningar. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 20 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus och 26 villor.
Underhåll och reparation av anslutningar vid färjeläge för Fridhems varv i Lysekil
Option 1. 2019-02-01 — 2020-01-31 Option 2. 2020-02-01 — 2021-01-31
Ombyggnad av va-ledningar och armaturer i Brastad, Lysekil
Avser VA-sanering längs Ängs- och Skräddarvägen samt del av Fabriksvägen. Den totala sträckan är 300 m där man kommer att byta befintliga huvudledningar för dricksvatten och avlopp inklusive servisledningar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lysekil
Projektet avser bygglov för nybyggnad av servicebyggnad med tillhörande bryggdäck.
Anläggande av konstgräsplan i Lysekil
Avser rivning av befintlig konstgräsplan samt anläggande av ny konstgräsplan samt ny asfaltsyta.
Sanering av dagvattenledningar i Lysekil, Huvuddel 1
Avser sanering av dagvattenledningar samt dränering runt byggnaderna vid Valbogatan 11 samt kulvertarbete mellan Valbogatan 11-13. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bussterminal i Lysekil
Detaljplanearbetet är vilande.
Ombyggnad av vind i Lysekil
Projektet avser inredning av vind till 4 lägenheter. Byggstart tidigast sommar 2018.
Renovering av tak på flerbostadshus i Lysekil, Huvuddel 1
Projektet avser byte av takbeklädnad på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Renovering av tak på flerbostadshus i Lysekil, Huvuddel 2
Projektet avser byte av takbeklädnad på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av affärshus i Lysekil
Ändrad användning från ambulansverksamhet till handel, centrumändamål och restaurang.
Nybyggnad av skärmtak i Lysekil
Skärmtak på Kronan dagcenter.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lysekil
Fasadändring samt byte av fönster.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lysekil
Nybyggnad av transformatorstationer.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lysekil
Om- och tllbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av garage.
Tillbyggnad av butik i Lysekil
Tillbyggnad av butik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Installation av ny utrustning för renshantering mm vid avloppsreningsverk i Lysekil
Avser huvudsak demontage av befintligt grovgaller och installation av nytt grov-galler eller utrustning med liknande funktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: