Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Förslaget inrymmer ca 70-100 bostäder.
Nybyggnad av friskvårdsanläggning på Skaftö
Projektet avser nybyggnad av spa, hotell, restaurang, parkeringsplats, ca 8400 kvm totalt.
Förstärkning av kaj i Lysekil
Projektet avser förstärkning av kaj.
Nybyggnad av bostäder i Lysekil
Förslaget avser ca 50 bostäder i villor, parhus/radhus, flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Nytt industriområde Skaftö i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar för nytt industriområde.
Ombyggnad biogassystem och värmesystem vid Långeviksverket, Lysekil
Avser ombyggnad, omflyttning av befintligt biogassystem med tillhörande värmesystem.
Ny torrslamsilo i Lysekil
Projektet avser att för mellanlagring av avvattnat slam uppföra en ny torrslamsilo vid avloppsreningsverk.
Ombyggnad till kundcenter i Lysekil
Projektet avser ombyggnad till kundcenter.
Utvändigt underhåll av magasin i Lysekils kommun
Avser omläggning av tak på magasin 4 samt byte av skadad takplåt på magasin 9. Uppskattad kostnad.
Renovering av lekplats i Lysekil
Projektet avser renovering av lekplats. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad VA-ledningar, väg mm i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av tillfartsväg, betongfundament, rivning/ombyggnad av slamsilo, staket, VA-ledningar i anslutning till avloppsreningsverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av ventilationsanläggning vid förskola i Lysekil
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning vid förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: