Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förskola i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
4 huskroppar med 4 lgh/hus. 3 våningar + suterrängvåning.
Till- och ombyggnad av kontor i Lysekil
Projektet avser till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Ombyggnad av ventilationsanläggning vid förskola i Lysekil
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning vid förskola.
Ny torrslamsilo i Lysekil
Projektet avser att för mellanlagring av avvattnat slam uppföra en ny torrslamsilo vid avloppsreningsverk.
Ombyggnad till kundcenter i Lysekil
Projektet avser ombyggnad till kundcenter.
Sanering av dagvattenledningar i Lysekil, Huvuddel 2
Avser sanering av dagvattenledningar samt dränering runt byggnaderna vid Valbogatan 13.
Byte av isrink i ishall i Lysekil
Projektet avser byte av isrink i ishall.
Renovering av tak på flerbostadshus i Lysekil, Huvuddel 2
Projektet avser byte av takbeklädnad på flerbostadshus.
Nytt ytskikt på vattentorn i Lysekil
Projektet avser för att öka livslängen på vattentornet ge det ett nytt sprick överbyggande ytskikt.
Nybyggnad av brygga för byggnation av inglasad restaurangdel i Lysekil
Avser nybyggnad av brygga som ska vara underlag för glasad restaurangdel samt reparation av bakomliggande betongbalk.
Renovering av fönster på kyrka i Lysekil
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av fönster på kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Rivning av befintlig silo i Lysekil
Projektet avser rivning av befintlig silo för att uppföra en ny torrslamsilo.
Gjutning av platta/fundament till ny silo i Lysekil
Projektet avser gjutning av platta/fundament till ny torrslamsilo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: