Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lysekil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till lägenheter och nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av seniorvillor i Lysekil
Byggherren söker tomter för etablering. Planerat projekt.
Renovering av flerbostadshus i Lysekil
Projektet avser stambyte avloppsstam, kall- och varmvatten och värme samt köks- och badrumsrenovering i flerbostadshus med lokaler i bottenvåningen.
Till- och ombyggnad av kontor i Lysekil
Projektet avser till- och ombyggnad av kontor och anläggande av p-platser.
Ombyggnad av lokaler vid sjukhusområdet i Lysekil
Projektet avser ändrad användning av lokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av skola i Lysekil
Projektet avser invändig renovering av skola.
Byte av gräs på fotbollsplan i Lysekil
Projektet avser byte av konstgräs på fotbollsplan.
Ombyggnad biogassystem och värmesystem vid Långeviksverket, Lysekil
Avser ombyggnad, omflyttning av befintligt biogassystem med tillhörande värmesystem.
Ombyggnad i skola i Lysekll
Projektet avser ombyggnad för byte av ventilation i skola.
Ombyggnad till kundcenter i Lysekil
Projektet avser ombyggnad till kundcenter.
Utvändigt underhåll av magasin i Lysekils
Avser omläggning av tak på magasin 4 samt byte av skadad takplåt på magasin 9. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad VA-ledningar, väg mm i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av tillfartsväg, betongfundament, rivning/ombyggnad av slamsilo, staket, VA-ledningar i anslutning till avloppsreningsverk. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av lekplats i Lysekil
Projektet avser renovering av lekplats. Uppskattad kostnad.
Anläggande av busshållplats i Brastad Lysekil
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder. Drivs i samarbete med Trafikverket.
Sanering av dagvattenledningar i Lysekil, Huvuddel 3
Avser sanering av dagvattenledningar samt dränering runt byggnaderna vid Valbogatan 15.
Byte av isrink i ishall i Lysekil
Projektet avser byte av isrink i ishall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: