Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lilla Edet

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt va-system i Lilla Edet, etapp 1
Utredning om framtidens va-försörjning.
Nytt va-system i Lilla Edet, etapp 2
Utredning om framtidens va-försörjning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 4 vindkraftverk, 80 meter totalhöjd.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Edet
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 9 verk.
Nybyggnad av radhus i Lilla Edet
Nybyggnad rad-, par hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av 25-30 lägenheter.
Nybyggnad av företagshotell i Lilla Edet, option 1
Projektet avser nybyggnad av företagshotell innehållande 7 stycken lokaler. Option 1 är identiskt med Företagshotellet med undantag att byggnaden utföres spegelvänd.
Byte av luftbehandlinggsystem m.m. i skola i Lilla Edet
Projektet avser byte av ventilation samt bygge av fläktrum på vindsplan, hus B Fuxernaskolan.
Nybyggnad av företagshotell i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av företagshotell innehållande 7 stycken lokaler.
Utbyggnad av VA-ledningar i Lilla Edet
Objektet omfattar : Vegetationsavtagning ca 320 m3 Jordschakt: ca 1000 m3 Bergschakt: ca 450 m3 Ny va-ledningar, Va-grav: a 350 m Återställning av gatuöverbyggnad ca 215 m2 Ny tryckstegringsstation 1 st.
Ramavtal avseende måleriarbeten, Lilla EdetHus
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ombyggnad av skola i Lilla Edet
Ändrad användning från hvb till skola se dnr 2016/0170.
Schakt- och kabel- entreprenad, Lilla Edet
Avser schakt, kabel och skarvarbeten.
Ombyggnad av lägenhet i Lilla Edet
Ombyggnad personalrum till övernattningsmöjligheter.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - transformatorstation inomhusbetjänad (ikn kiosk).
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Bygglov för nybyggnad för enbostadshus, garage och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad av enbostadshus Nygård 7:28,7:72.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation, Rivning av nätstation Fuxerna 6:32.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation, Rivning av nätstation Kärra 11:1.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Nybyggnad av transformatorstation 12kv.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Lilla Edet
Nybyggnad garage, förråd, parkeringar.
Ombyggnad av lägenhet i Lilla Edet
Ansökan om ändrad användning från personalutrymme till boende.
Rivning av nätstation i Lilla Edet
Rivning av nätstation.
Nybyggnad av förskola i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov förskola moduler t o m 2025-09-29.
Tillbyggnad av skärmtak i Lilla Edet
Tillbyggnad - skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: