Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lilla Edet

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 4 vindkraftverk, 80 meter totalhöjd.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 9 verk.
Nybyggnad av företagshotell i Lilla Edet, option 1
Projektet avser nybyggnad av företagshotell innehållande 7 stycken lokaler. Option 1 är identiskt med Företagshotellet med undantag att byggnaden utföres spegelvänd.
Byte av luftbehandlinggsystem m.m. i skola i Lilla Edet
Projektet avser byte av ventilation samt bygge av fläktrum på vindsplan, hus B Fuxernaskolan.
Nybyggnad av företagshotell i Lilla Edet
Projektet avser nybyggnad av företagshotell innehållande 7 stycken lokaler.
Utbyggnad av fibernät/bredband i Lilla Edet
Entreprenaden omfattar markarbeten, nedläggning av kanalisation samt fiberdragning, svetsning och inmätning fram till vårt aktiva nät (komplett utfört) för utbyggnad av fibernät i området mellan tätorterna Lödöse, Nygård och Göta i Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. Denna entreprenad innefattar även leverans och installation av Luftvärmepumpar till befintliga Nodhus.
Utbyggnad av VA-ledningar i Lilla Edet
Objektet omfattar : Vegetationsavtagning ca 320 m3 Jordschakt: ca 1000 m3 Bergschakt: ca 450 m3 Ny va-ledningar, Va-grav: a 350 m Återställning av gatuöverbyggnad ca 215 m2 Ny tryckstegringsstation 1 st.
Schakt- och kabel- entreprenad, Lilla Edet
Avser schakt, kabel och skarvarbeten.
Rivning av kiosk i Lödöse
Rivning av rosa kiosken i Lödöse.
Nybyggnad av radhus i Lilla Edet
Bygglov - nybyggnad rad-, par hus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Fundament till vindkraftverk., Nybyggnad av transformatorstation inomhusbetjänad (INK Kiosk) på Högen 1:27 och Maen 1:1. Högen 1:27.
Ombyggnad av bar i Lilla Edet
Ändrad användning från lokal till pub med tillhörande tillverkning.
Rivning av förråd i Lilla Edet
Rivningslov - förfallen byggnad.
Rivning av kiosk i Lilla Edet
Rivningslov - kiosk.
Tillbyggnad av skärmtak i Lilla Edet
Tillbyggnad - skärmtak.
Tillbyggnad av förskola i Lilla Edet
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av personallokal i Lilla Edet
Ändra personalutrymmen till övernattningsmöjligheter tidsbegränsat till 2024-09-30, Pappersbruket 4, Hanström 3:7.
Nybyggnad av telestation i Lilla Edet
Nybyggnad - anläggning om 60 m stadgad fackverksmast med en prefabricerad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lilla Edet
Nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad enbostadshus Nygård 7:73,7:75.
Nybyggnad av garage i Lilla Edet
Nybyggnad garage, förråd, parkeringar.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Bygglov - transformatorstation inomhusbetjänad (ikn kiosk).
Ombyggnad av lägenhet i Lilla Edet
Ombyggnad personalrum till övernattningsmöjligheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: