Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lilla Edet

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus,kedjehus,parhus i Lilla Edet Etapp 2
Avser nybyggnad av 45 bostadsrätter. 20 radhus/parhus och 16 lägenheter. Totalt 5 radhus/huskroppar med lägenheter.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 4 vindkraftverk, 80 meter totalhöjd.
Nybyggnad av bostäder i Lilla Edet
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vindkraftverk i Lilla Edet
Planer finns på uppförande av 9 verk.
Ny cirkulationsplats vid E45 i Lilla Edet
Ny cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen, flytt av 2 busshållplatslägen samt en gång- och cykelpassage vid Värdshusvägen.
Ombyggnad av gatu- och va-anläggningar i Lilla Edet
Avser utbyggnad av gatu- och va-anläggningar på Hanströmsvägen.
Underhåll av bro över Ryrsjöns utlopp norr om Tunge kyrka
Reparation med sprutbetong. Bron ligger 1,8 km norr om Tunge kyrka.
Utbyggnad av fibernät/bredband i Lilla Edet
Entreprenaden omfattar markarbeten, nedläggning av kanalisation samt fiberdragning, svetsning och inmätning fram till vårt aktiva nät (komplett utfört) för utbyggnad av fibernät i området mellan tätorterna Lödöse, Nygård och Göta i Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. Denna entreprenad innefattar även leverans och installation av Luftvärmepumpar till befintliga Nodhus.
Utbyggnad av VA-ledningar i Lilla Edet
Objektet omfattar : Vegetationsavtagning ca 320 m3 Jordschakt: ca 1000 m3 Bergschakt: ca 450 m3 Ny va-ledningar, Va-grav: a 350 m Återställning av gatuöverbyggnad ca 215 m2 Ny tryckstegringsstation 1 st.
Rivning av kiosk i Lödöse
Rivning av rosa kiosken i Lödöse.
Nybyggnad av radhus i Lilla Edet
Bygglov - nybyggnad rad-, par hus.
Ombyggnad av bar i Lilla Edet
Ändrad användning från lokal till pub med tillhörande tillverkning.
Nybyggnad av enbostadshus i Lilla Edet
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Lilla Edet
Nybyggnad - anläggning om 60 m stadgad fackverksmast med en prefabricerad teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lilla Edet
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Lilla Edet
Nybyggnad nätstation.
Rivning av förråd i Lilla Edet
Rivningslov - förfallen byggnad.
Rivning av kiosk i Lilla Edet
Rivningslov - kiosk.
Tillbyggnad av förskola i Lilla Edet
Tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av barack i Lilla Edet
Tillfällig bodetablering i två våningar tidsbegränsat bygglov t o m 2022-01-01.
Ombyggnad av personallokal i Lilla Edet
Ändra personalutrymmen till övernattningsmöjligheter tidsbegränsat till 2024-09-30, Pappersbruket 4, Hanström 3:7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: