Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lilla Edet

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt bredbandsnät i Lilla Edet
Avser utbyggnad av fiber till fastigheter inom området Balltorp, Ale, Skövde, Kattunga, Boda, Låcktorp, Larsered, Prässebo och Lunneviken.
Anläggande av passivt fibernät i Lilla Edet
Avser anläggande av passivt fibernät.
Erosionsskydd för Göta älv 2018
Göta Älv har totalt ca 8 mil utlagt erosionsskydd. Skydden är utlagda under senare hälften av 70-talet och har brister som utrasade, nedsjunkna, släppor mm. Skydden har en viktig förebyggande funktion mot erosion och efterföljande skred.
Nybyggnad av parhus i Lilla Edet
Nybyggnad av parhus Tingberg 4:172,4:171,4:173,4:170.
Tillbyggnad av skola i Lilla Edet
Avser avser ny modulbyggnad i 2 plan, inrymmande 6 klassrum.
Utvändig renovering av kyrka i Lilla Edet
Projektet avser byte av yttertak på kyrka.
Reparation av ledverk i Lilla Edet
Ledverket är placerat i Göta älv strax uppströms slussen i Lilla Edet. Vid påsegling uppstod skador på ledverkets stålkonstruktion. Även betongfundament och elinstallationer fick mindre skador. Uppdraget omfattar i huvudsak betonglagning och återställning stålkonstruktionen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lilla Edet
Nybyggnad - flerbostadshus, garage och förråd. Ett projekt ur Start Living konceptet.
Nybyggnad av industrihus i Lilla Edet
Avser nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lilla Edet
Avser uppförande av industrihall.
Nybyggnad av telestation i Lilla Edet
Nybyggnad av torn samt två teknikbodar.
Rivning av enbostadshus i Lilla Edet
Rivning av enbostadshus, garage och förråd.
Ombyggnad av klinik i Lilla Edet
Tidsbegränsat bygglov för klinik.
Nybyggnad av förråd i Lilla Edet
Uppförande av längor med hundboxar och rastgård.
Ombyggnad av kontor i Lilla Edet
Ändrad användning från hvb-hem till kontor.
Utvändig renovering av kyrka i Lilla Edet
Projektet avser renovering av puts fasad och målning av fönster på kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: