Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Planer finns på 47 radhus.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Avser nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontor och personallokaler i Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av ett kontorshus i två våningar innehållande personalutrymmen, kallager, förråd och carport.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av bostäder i Lidköpings kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Rivning och sanering på id: 1582638
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår. Km 95+700-97+700.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder, beläget i norra delen av Lidköpings tätort.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av trygghetsboende med 20 lägenheter samt att planer finns på en butik i bottenvåningen om intresse finns.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Avser nybyggnad av rashus med 7 lägenheter.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall för jordbruksmaskiner.
Rivning av sjukhus i Lindköping
Avser rivning av hus 1 och hus 29. Ca 406 kvm per våningsplan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lidköpings kommun
Avser fönsterbyte på flerbostadshus. Omfattar följande platser: Kv Leoparden 12 Läckögatan 3 A-B, Stenportsgatan 38, 40 A-C Kv Spindeln 3 Kvarnegårdsgatan 21 A-C, 23 A-B Kv Spindeln 4 Kvarnegårdsgatan 19 A-C Kv Spindeln 5 Majorsallen 35 A-C, D-F Kv Tusenfotingen 2 Majorsallen 33 A-E, Hovbygatan 66 A-B Kv Tusenfotingen 3 Hovbygatan 64 A-E, F-G Kv Tusenfotingen 4 Hovbygatan 62 A-D Kv Tisbe 1 Målaregatan 40 A-C, 42 A-B, 44 A-B Kv Pandora 1 Vallgatan 25 A-G Kv Medus 1 Målaregatan 26 A-C, 28 A-D
Rivning av handelsträdgård och växthus i Lidköping
Rivning av handelsträdgård och växthus, omkring 5 byggnader.
Takrenovering av skola i Nynäshamn
Renovering av Wennerberskolans tak.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Installation av sprinklersystem vid äldreboende i Lidköping
Avser installation av sprinklersystem i äldre- och demensboende.
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd, 540 kvm.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av väg i Lidköping
anläggande av parkeringsplatser och ny dragning av internt vägnät, två byggnader rivs.
Rivning av parhus i Lidköping
kv. Ekorren 8 (RIA-huset) Bostadshus i två plan och källare, byggnadsarea ca 130 kvm.
Rivning av förråd i Lidköping
kv. Lockörn 3:2 Bostadshus i två plan och källare, byggnadsarea ca 55 kvm. Bostadshus i ett plan och källare, byggnadsarea ca 45 kvm
Ombyggnad av vind i Lidköping
Inredning av vindsvåning till en lägenhet på cirka 109 kvm i flerbostadshus.
Ombyggnad av bensinstation i Lidköping
Anmälan om byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem, ny/utökad samt byte och uppgradering.
Rivning av gäststuga i Lidköping
Anmälan om rivning av gäststuga efter brand.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage- och servicebyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av garage i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radgarage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för takkupa på vindsvåning.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 2 st förråd.
Tillbyggnad av soprum i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av soprum.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för fördelningsstation elnät.
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: