Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av långbrygga mm i Lidköping
Projektet avser förlängd vågbrytare och ny långbrygga badstrand på land, justering av pir-armar samt en ny långbrygga.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser anpassning till ett trygghetsboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus (24 st lägenheter) och en gruppbostad (8 st lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår. Km 95+700-97+700.
Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder, beläget i norra delen av Lidköpings tätort.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av affärs/kontorshus och flerbostadshus med 20 lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
ombyggnad och utvändig ändring av affärshus till vårdcentral och kontor.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Lidköping
Avser nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Erstorp.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall för jordbruksmaskiner.
Ombyggnad av butik i Lidköping
ombyggnad från kontor till butik och 2 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Nybyggnad av tryckstegringsstation, Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten, anläggning av VA-ledningar samt schakt för el- och bredbandsledningar, anläggning av väg, plan och dagvattenhantering.
Rivning av sjukhus i Lindköping
Avser rivning av hus 1 och hus 29. Ca 406 kvm per våningsplan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lidköpings kommun
Avser fönsterbyte på flerbostadshus. Omfattar följande platser: Kv Leoparden 12 Läckögatan 3 A-B, Stenportsgatan 38, 40 A-C Kv Spindeln 3 Kvarnegårdsgatan 21 A-C, 23 A-B Kv Spindeln 4 Kvarnegårdsgatan 19 A-C Kv Spindeln 5 Majorsallen 35 A-C, D-F Kv Tusenfotingen 2 Majorsallen 33 A-E, Hovbygatan 66 A-B Kv Tusenfotingen 3 Hovbygatan 64 A-E, F-G Kv Tusenfotingen 4 Hovbygatan 62 A-D Kv Tisbe 1 Målaregatan 40 A-C, 42 A-B, 44 A-B Kv Pandora 1 Vallgatan 25 A-G Kv Medus 1 Målaregatan 26 A-C, 28 A-D
Tillbyggnad av skola i Lidköping
Avser tillbyggnad av skola samt nybyggnad av utekök.
Takrenovering av skola i Nynäshamn
Renovering av Wennerberskolans tak.
Installation av sprinklersystem vid äldreboende i Lidköping
Avser installation av sprinklersystem i äldre- och demensboende.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Anläggningsarbeten i Lidköping
Avser anläggningsarbeten. Strategisk partnering för tiotal mindre projekt.
Sanering av industriområde i Lidköping
Projektet avser sanering av förorenad mark.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av väg i Lidköping
anläggande av parkeringsplatser och ny dragning av internt vägnät, två byggnader rivs.
Rivning av parhus i Lidköping
kv. Ekorren 8 (RIA-huset) Bostadshus i två plan och källare, byggnadsarea ca 130 kvm.
Rivning av förråd i Lidköping
kv. Lockörn 3:2 Bostadshus i två plan och källare, byggnadsarea ca 55 kvm. Bostadshus i ett plan och källare, byggnadsarea ca 45 kvm
Byte av ventilationssystem i Lackö
Avser väsentlig ändring av ventilationssystem.
Tillbyggnad av kallager i Lidköping
tillbyggnad av industribyggnad (kallager).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan om anordning för ventilation installeras.
Ändring av ventilation för skola i Lidköping
Anmälan om anordning för ventilation installeras.
Ändring av ventilation för äldreboende i Lidköping
Anmälan om anordning för ventilation installeras.
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för inredande av lokal i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och utvändig ändring av befintlig byggnad (vikport).
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av toalett i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tanktoalett.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorer.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt fasadändring på bostadshus.
Tillbyggnad av gaslager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gaslager vid befintlig tankstation.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, delar av befintligt rivs.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av affärs/kontorshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring på industribyggnad, ny fasad.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Ansökan om marklov för skyddsvall.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus, uthus och ladugård.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av förskolemoduler.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig ändring på skolbyggnad, byte av fasad.
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.
Leverans av vågbrytare i Lidköpings kommun
Avser leverans, utläggning och sjösättning av en vågbrytare vid Spikens Fiskeläge.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: