Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Byte av panna i Lidköping
Avser av utbyte av två åldrade pannor mot en ny. Till detta krävs entreprenad för pålning, rivning av betong samt nya betongkonstruktioner för pannan samt tillverkning och montage av stål och smide för byggnader, trappor, plattformar samt sekundärstål till rörentreprenader mm.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 6-7 cityradhus i ägandeform.
Nybyggnad av grundskola i Lidköping
Nybyggnad av grundskola samt 3 st komplementbyggnader, befintlig huvudbyggnad, gymnastikhall samt pannrum rivs.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 20 radhus. Planerat projekt efter 1133146.
Nybyggnad av badhus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Nybyggnad, om- och tillbyggnad av demensboende (106 lägenheter schaktning), fyllning, skyltar.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av kopplingsstation i Vinninga, Lidköping
Avser en ny 12 kV kopplingsstation 7601 VINNINGA som kommer ersätta befintlig 52/12 kV station.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av 90 lägenheter. Det kan komma bli punkthus, kedjehus eller flerbostadshus. Rivning och sanering på id: 1582638
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Infrastruktur för nya bostäder i Lidköping
Infrastruktur för projekt id: 1585129
Omyggnad av kontor i Lidköping
Objektet avser ombyggnation av lokaler i Kv. Pumpen Lidköping Kommun för kommunens VA enhet.
Ut- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Entreprenaden syftar till att bygga ut och bygga om VA-ledningar mellan Lidköping och Tun. Längs det tänkta överföringsstråket kommer ett flertal VA-föreningar och fastigheter att få möjlighet till att ansluta sig till kommunens VA-ledningsnät. Objektet är beläget i västra delen av Lidköpings kommun, väster om Lidköping mellan Marbogården och Örslösa, Västra Götalands län.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus Villa Giacomina 1:15.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning.
Rivning av handelsträdgård och växthus i Lidköping
Rivning av handelsträdgård och växthus, omkring 5 byggnader samt sanering efter rivning.
Ombyggnad av fördelningsstation i Järpås
Lidköping Elnät avser komplettera befintligt LS-system i station Järpås med ett extra batterisystem, samt byta befintliga batterier, huvudfördelningar och likriktare. Denna entreprenad omfattar mark och byggnadsarbete.
Rivning av förskola i Lidköping
Rivning av förskola med 5 avdelningar.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av fem hissar. Adress: Esplanaden 72 B, 72 C, 74 B, 76 B och 76 C.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Nybyggnad av datorhall i Lidköping
nybyggnad av serverhall.
Rivning av panncentral i Lidköping
Förfrågan avser hjälparbete inför utrivning av pannor, filter, rörsystem, rökgaskanaler mm.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Energideklaration av fastigheter i Lidköping
Projektet avser genomförande av energideklaration av delar av kommunens fastigheter. Uppskattad start och kostnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nytt skärmtak) samt ombyggnad och komplettering av dagvattensystem, ny plansilo och asfaltering.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av två plattformshissar. Adress Jungavägen 1 A-B.
Utvändigt underhåll av diverse utomhusmålningar , Lidköping
Entreprenaden omfattar takbyte och utomhusmålning.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm. Byggstart tidigast i höst.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Sanering och ombyggnad av tak samt installation av solceller.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Ombyggnad av gruppbostad i Lidköping
Ändrad användning från förskola till gruppboende.
Rivning av belysningsmast i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av 4 st belysningsmaster.
Ombyggnad av klubbhus i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för föreningslokal.
Nybyggnad av kiosk i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kiosk entrebyggnad.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av belysningsmast i Lidköping
Ansökan om bygglov för belysningsmaster samt nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av sopstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st sopkärlsskåp.
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppstank.
Nybyggnad av fritidshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall/tvätthall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbod.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad (obemannad livsmedelsbutik).
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av angöringsplatser.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av källare till studentlägenhet och övernattningslägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av fördelningsstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fördelningsstation.
Tillbyggnad av garage i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/affärshus (skärmtak) samt flytt del av befintligt staket.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med skärmtak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kontors-/affärshus (installation av två fönster).
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av skolbyggnad (fasadbyte).
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring samt ändrad användning från garage till garage, kontor, utbildningslokal.
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av byggnad, från stödboende till bed & breakfast.
Ombyggnad av bilverkstad i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industrilokal till bilverkstad.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av en hiss.
Rivning av maskinhall i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinhall.
Rivning av skola i Lidköping
Rivning av skolbaracker 2,5 st.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: