Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av strandpromenad i Lidköping
anläggning av strandpromenad, vattenpark, pir och bryggor. Planområdet är beläget väster om Västra hamnområdet och Lidans mynning. Framnäs småbåtshamn innefattas i planområdet och hamnen utgör gräns åt öster. Planområdet gränsar till Strandgatan i öster och i söder utgörs plangränsen av nuvarande strandlinje nordost om Vänermuseet och Framnäsbadet. I väster gränsar området till Kronocamping och Framnäs bollplaner. Planområdet ligger på cirka 1,2 kilometers gångavstånd från centrala Lidköping.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 106 boenderum. Varje lägenhet är 30 kvadratmeter och har egen tvättavdelning och toalett.
Nybyggnad av långbrygga mm i Lidköping
Projektet avser förlängd vågbrytare och ny långbrygga badstrand på land, justering av pir-armar samt en ny långbrygga.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sjölunda
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter i blandad bebyggelse. Kedjehus och parhus samt 2-3 stycken flerfamiljshus i två plan.
Nybyggnad av grundskola i Lidköping
Nybyggnad av grundskola samt 3 st komplementbyggnader, befintlig huvudbyggnad, gymnastikhall samt pannrum rivs.
Nybyggnad av bostäder i Lidköpings kommun
Nybyggnad av 21 bostadrätter i kedjehus.
Nybyggnad av bostäder i Lidköpings kommun
Nybyggnad av 25 bostadrätter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av kopplingsstation i Vinninga, Lidköping
Avser en ny 12 kV kopplingsstation 7601 VINNINGA som kommer ersätta befintlig 52/12 kV station.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Ut- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Entreprenaden syftar till att bygga ut och bygga om VA-ledningar mellan Lidköping och Tun. Längs det tänkta överföringsstråket kommer ett flertal VA-föreningar och fastigheter att få möjlighet till att ansluta sig till kommunens VA-ledningsnät. Objektet är beläget i västra delen av Lidköpings kommun, väster om Lidköping mellan Marbogården och Örslösa, Västra Götalands län.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Anläggande av fibernät för bredband inom Lidköpings kommun
Avser grävning, fibersvets, blåsning och montering, Lidköpings Bredband.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Nybyggnad av 3 enbostadshus Villa Giacomina 1:15.
Ombyggnad av fördelningsstation i Järpås
Lidköping Elnät avser komplettera befintligt LS-system i station Järpås med ett extra batterisystem, samt byta befintliga batterier, huvudfördelningar och likriktare. Denna entreprenad omfattar mark och byggnadsarbete.
Borrning under väg 2578 i Lidköping
Objektet omfattar borrning under väg 2578, längd ca 28 m för dagvattenledning samt nybyggnation av VA-ledningar inklusive brunnar total längd ca 60 m samt borrning för Skanova och Lidköpings bredband längd ca 25 m
Rivning av förskola i Lidköping
Rivning av förskola med 5 avdelningar.
Tillbyggnad av däckhotell i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, däckhotell.
Nybyggnad av datorhall i Lidköping
nybyggnad av serverhall.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av fem hissar. Adress: Esplanaden 72 B, 72 C, 74 B, 76 B och 76 C.
OVK-besiktning i Lidköping
Anbud på OVK-besiktning infordras. Projektet avser OVK-besiktningar till Lidköpings kommun och AB Bostäder. Avtalet gäller 3 år.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nytt skärmtak) samt ombyggnad och komplettering av dagvattensystem, ny plansilo och asfaltering.
Energideklaration av fastigheter i Lidköping
Projektet avser genomförande av energideklaration av delar av kommunens fastigheter. Uppskattad start och kostnad.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av två plattformshissar. Adress Jungavägen 1 A-B.
Utvändigt underhåll av diverse utomhusmålningar , Lidköping
Entreprenaden omfattar takbyte och utomhusmålning.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm.
Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av 2 st industribyggnader. En bilverkstad ( tidigare varit reningsverk) samt en motorgård.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad/tvätthall samt personalmoduler.
Utvändigt underhåll av fabrikshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av angöringsplatser.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av källare till studentlägenhet och övernattningslägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av cykelförråd.
Tillbyggnad av fördelningsstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fördelningsstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad/affärshus (skärmtak) samt flytt del av befintligt staket.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang med skärmtak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kontors-/affärshus (installation av två fönster).
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av byggnad, från stödboende till bed & breakfast.
Ombyggnad av bilverkstad i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industrilokal till bilverkstad.
Rivning av garage i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av 3 st kundvagnsgarage.
Rivning av förråd i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall/tvätthall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad (obemannad livsmedelsbutik).
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad för ph-justering av avloppsvatten samt sprinklercentral.
Nybyggnad av mast i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två åskskyddstorn.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan om ändring av brandskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkering.
Nybyggnad av sopstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st sopkärlsskåp.
Ombyggnad av klubbhus i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för föreningslokal.
Renovering av hissar i flerbostadshus, Lidköping
Avser modernisering av en hiss.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Avser rivning av 1st bostadshus samt en källargrund och komplementbyggnader.
Rivning av skola i Lidköping
Rivning av skolbaracker 2,5 st.
Rivning av maskinhall i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av maskinhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: