Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av affärshus Kartåsen i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lidköping
Avser rivning, om- och tillbyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor.
Påbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med ett plan per hus med totalt 27 lägenheter.
Nybyggnad av brandstation i Lidköping
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Nybyggnad av bostäder för 50+ i Lidköping
Detta projekt ligger stilla. Projektet avser nybyggnad av 12-16 lägenheter i 2-3 hus.
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad med kontor.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av Guldvingens Vårdcentral som bl.a inrymmer BVC, psykavdelning, laboratorium, reception, väntrum och personaldelar. Ombyggnaden omfattar mestadels invändiga arbeten. Projektet kommer troligtvis att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Ombyggnad av förläggningsbyggnad i Såtenäs, Lidköping
Avser nya ytskikt, ny ventilation och elinstallationer i logement. Omfattar även iordningställande av brandskada i dagrum.
Förlängning av plattform vid Framnäs i Lidköping
Sidoplattformen ska utökas till 120 meter samt tillgänglighetsanpassas med taktila gångstråk, informationssystem, belysning mm. Anpassningar på signal, el och teleanläggningar ingår.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - byte av 300 fönster på 2 flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - byte av 300 fönster på 2 flerbostadshus. Kommer köras tillsammans med 1520821.
Upphandling avseende fasadarbeten i Lidköping
Avser nedtagning av befintlig puts samt omputsning av kyrkans fasader m.m. på Läckö slott.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
Avser tillbyggnad av skola samt nybyggnad av utekök.
Värmebeläggning i Distrikt Väst
Omfattar Lidköping-Filsbäck samt Götene-Lugnås.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor och hall. Kontakta byggherren för mer information.
Omläggning av löparbanor vid idrottsplats i Lidköping
Avser omläggning av löparbanor på Framnäs IP.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning från äldrevård till skolverksamhet.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Anmälan - konstruktion av byggnadens bärande delar berörs samt ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i affärshus.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Byte av ventilationssystem i Lackö
Avser väsentlig ändring av ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring på flerbostadshus, byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig ändring av skola, byte av fasad- och takbeklädnad.
Tillbyggnad av garage i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av belysningsmast i Lidköping
Bygglov - uppförande av belysningsmast.
Tillbyggnad av förskola i Lidköping
Bygglov - uppförande av bullerplank samt tillbyggnad inglasad gång vid förskola.
Ombyggnad av vandringsled i Lidköping
Bygglov - upprustning av vandringsled med skylt, grillplats, bord och bänkar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring av affärshus.
Rivning av förråd i Lidköping
Rivningslov - rivning av byggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av från kontor till bostad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende, delar av befintligt rivs.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bod samt uppförande av belysningsmast.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av golfbana i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av komplementbyggnad (golfstudio).
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av pumpstation för avloppshantering.
Nybyggnad av elverk i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av teknikhus för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av vandringsled i Lidköping
Bygglov - nybyggnation av vandringsled med spänger, grillplats, bord och bänkar m m, Bygglov - upprustning av vandringsled med vindskydd, grillplatser, mulltoalett m m Traneberg 1:12.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Bygglov - om- och tillbyggnad av personalbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ommålning av fasad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lager med carport.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Bygglov - ändrad användning av industribyggnad, från lager till kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser tillbyggnad av tvättstuga i Flerbostadshus.
Rivning av lokstall i Lidköping
Avser rivning och sanering efter befintligt lokstall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: