Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärshus Kartåsen i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ny detaljplan krävs. Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor.
Påbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med ett plan per hus med totalt 27 lägenheter.
Nybyggnad av brandstation i Lidköping
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Nybyggnad av bostäder för 50+ i Lidköping
Detta projekt ligger stilla. Projektet avser nybyggnad av 12-16 lägenheter i 2-3 hus.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Ombyggnad av produktionskök som byggdes på 60-talet.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av Guldvingens Vårdcentral som bl.a inrymmer BVC, psykavdelning, laboratorium, reception, väntrum och personaldelar. Ombyggnaden omfattar mestadels invändiga arbeten. Projektet kommer troligtvis att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Lidköping
Avser nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Erstorp.
Ombyggnad av förläggningsbyggnad i Såtenäs, Lidköping
Avser nya ytskikt, ny ventilation och elinstallationer i logement. Omfattar även iordningställande av brandskada i dagrum.
Värmebeläggning i Distrikt Väst
Omfattar Lidköping-Filsbäck samt Götene-Lugnås.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - byte av 300 fönster på 2 flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - byte av 300 fönster på 2 flerbostadshus. Kommer köras tillsammans med 1520821.
Nybyggnad av tryckstegringsstation, Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten, anläggning av VA-ledningar samt schakt för el- och bredbandsledningar, anläggning av väg, plan och dagvattenhantering.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
Avser tillbyggnad av skola samt nybyggnad av utekök.
Upphandling avseende fasadarbeten i Lidköping
Avser nedtagning av befintlig puts samt omputsning av kyrkans fasader m.m. på Läckö slott.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor och hall. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, lagerlokal.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av affärshus, fasadändring samt utvändig trappa, Anmälan om rivning av del av byggnad, mellanväggar Fjällskivlingen 4.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av affärs/kontorshus, från kontor och garage till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad, delar av befintligt rivs.
Byte av ventilationssystem i Lackö
Avser väsentlig ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Endast ändrad användning från äldrevård till skolverksamhet.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av bod samt uppförande av belysningsmast.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av från kontor till bostad.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om marklov för utökning av 6 st parkeringsplatser bredvid befintlig parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, virkesförråd.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution samt schaktning.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringstation/pumphus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus, befintligt garage/carport rivs.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Anmälan - konstruktion av byggnadens bärande delar berörs samt ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i affärshus.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av balkong och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hall och skärmtak samt tillbyggnad av kontor/personalutrymmen.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende, delar av befintligt rivs.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig ändring av skola, byte av fasad- och takbeklädnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lager med carport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus, ommålning av fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: