Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med ett plan per hus med totalt 27 lägenheter.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 105 boenderum.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Planer finns på 47 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 8 st radhus (20 st lägenheter) samt förråd/miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus (seniorbostäder) med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av kontor och personallokaler i Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av ett kontorshus i två våningar innehållande personalutrymmen, kallager, förråd och carport.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Tillbyggnad av servicebyggnad (miljöhus samt utökning av befintlig lastkaj).
Nybyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Nybyggnad, om- och tillbyggnad av demensboende (106 lägenheter schaktning), fyllning, skyltar.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Tillbyggnad av camping i Lidköping
Tillbyggnad av aktivitetshus och servicehus på befintlig husbyggnad.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ramavtal avseende brandservice, Lidköping
Avser ramavtal på brandservice inom Lidköpings kommun. Avtalstid 2020-01-01 - 0221-12-31, möjlighet till förlängning på två år.
Ombyggnad av väg i Lidköping
anläggande av parkeringsplatser och ny dragning av internt vägnät, två byggnader rivs.
RFI - upphandling av kraftvärmepanna i Lidköping
Anskaffning av ny kraftvärmepanna för avfallseldning hos Lidköping Energi i 2 steg. Första steget är pre-kvalificering utifrån intresseanmälan. Andra steget är upphandling enligt förhandlat förfarande.
Rivning av enbostadshus mm i Lidköping
Projektet avser rivning av bostadshus i två plan, ladugård i ett plan och ett förråd/uthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bilhall/auktionshall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Församlingslokal . Projektet avser att sätta igen ett stort parti fönster med 4st fönster samt byte av takpannor och papp.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning och bostad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager samt nybyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll av kyrka i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kyrka, tillbyggnad av kupol.
Ombyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad, från lagerlokal till studielokal.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal i källarplan, från föreningslokal till övernattningslägenhet.
Rivning av kiosk i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av kiosk.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av barack i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (renovering av 2 lgh).
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för montering av solceller.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Lidköping
Anmälan om installation av solceller, ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation i affärs/kontorshus.
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning. Restaurang utökar verksamhet och tar över en yta som tidigare varit butik.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Avser utvändig ändring av industrifastighet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
utvändig ändring av affärs/kontorshus, byte av fasadfärg samt nya skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: