Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av långbrygga mm i Lidköping
Projektet avser förlängd vågbrytare och ny långbrygga badstrand på land, justering av pir-armar samt en ny långbrygga.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 105 boenderum.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Planer finns på 47 radhus.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Avser nybyggnad av radhus. Planerat projekt efter 1133146.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 8 st radhus (20 st lägenheter) samt förråd/miljöhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av kontor och personallokaler i Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av ett kontorshus i två våningar innehållande personalutrymmen, kallager, förråd och carport.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Tillbyggnad av servicebyggnad (miljöhus samt utökning av befintlig lastkaj).
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus. Rivning och sanering på id: 1582638
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår. Km 95+700-97+700.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av trygghetsboende med 20 lägenheter samt att planer finns på en butik i bottenvåningen om intresse finns.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall för jordbruksmaskiner.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Rivning av handelsträdgård och växthus i Lidköping
Rivning av handelsträdgård och växthus, omkring 5 byggnader samt sanering efter rivning.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av väg i Lidköping
anläggande av parkeringsplatser och ny dragning av internt vägnät, två byggnader rivs.
RFI - upphandling av kraftvärmepanna i Lidköping
Anskaffning av ny kraftvärmepanna för avfallseldning hos Lidköping Energi i 2 steg. Första steget är pre-kvalificering utifrån intresseanmälan. Andra steget är upphandling enligt förhandlat förfarande.
Rivning av enbostadshus mm i Lidköping
Projektet avser rivning av bostadshus i två plan, ladugård i ett plan och ett förråd/uthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 7 st radhus.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bilhall/auktionshall.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Ombyggnad av vind i Lidköping
Inredning av vindsvåning till en lägenhet på cirka 109 kvm i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus (renovering av 2 lgh).
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för takkupa på vindsvåning.
Tillbyggnad av soprum i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av soprum.
Ombyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad, från lagerlokal till studielokal.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av lokal i källarplan, från föreningslokal till övernattningslägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för montering av solceller.
Rivning av kiosk i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av kiosk.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Lidköping
Anmälan om installation av solceller, ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
Rivning av gäststuga i Lidköping
Anmälan om rivning av gäststuga efter brand.
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning. Restaurang utökar verksamhet och tar över en yta som tidigare varit butik.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Avser utvändig ändring av industrifastighet.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lidköping
utvändig ändring av affärs/kontorshus, byte av fasadfärg samt nya skärmtak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: