Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ca 11 lägenheter i 2 plan. Har tidigare ingått i objektnummer 248662.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärshus i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av affärshus.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Lidköping
Avser rivning, om- och tillbyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av badhus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av brandstation i Lidköping
Avser nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2,5 våning.
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av bostäder för 50+ i Lidköping
Detta projekt ligger stilla. Projektet avser nybyggnad av 12-16 lägenheter i 2-3 hus.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Planer finns på ombyggnad av skola och förskola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Avser takbyte av flerbostadshus. Omr 209 Prostgatan 4 A-B Prostgatan 4 C-E Floragatan 21 A-D Omr 501 Esplanaden 72 A-C Esplanaden 74 A-C Esplanaden 76 A-C Förstadsvägen 45 A-B Nonnens väg 14 A-B
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.
Till- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Till- och ombyggnad av va-ledningar mellan Lidköping och Tun. Projektet är uppdelat i sju deletapper varav denna upphandling omfattar de tre deletapperna 1A-C.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av Guldvingens Vårdcentral som bl.a inrymmer BVC, psykavdelning, laboratorium, reception, väntrum och personaldelar. Ombyggnaden omfattar mestadels invändiga arbeten. Projektet kommer troligtvis att utföras i etapper.
Ombyggnad av förläggningsbyggnad i Såtenäs, Lidköping
Avser nya ytskikt, ny ventilation och elinstallationer i logement. Omfattar även iordningställande av brandskada i dagrum.
Förlängning av plattform vid Framnäs i Lidköping
Sidoplattformen ska utökas till 120 meter samt tillgänglighetsanpassas med taktila gångstråk, informationssystem, belysning mm. Anpassningar på signal, el och teleanläggningar ingår.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Avser fönster byte på följande adresser; Västgötagatan och Karlagatan.
Upphandling avseende fasadarbeten i Lidköping
Avser nedtagning av befintlig puts samt omputsning av kyrkans fasader m.m. på Läckö slott.
Rivning av lokstall i Lidköping
Avser rivning och sanering efter befintligt lokstall.
Omläggning av löparbanor vid idrottsplats i Lidköping
Avser omläggning av löparbanor på Framnäs IP.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder. Anläggande av en gata, ca 100 m lång inkl. vänd-zon samt VA och serviser till 6 fastigheter, gatubelysning, kort gc-väg m.m.
Renovering rullbana på flygplats i Lidköping
Projektet avser renovering av rull- och taxibana på flygplats och avser bl a fog- och spricklagning, ommålning dagermarkeringar, mindre asfaltsreparationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Energideklaration av fastigheter i Lidköping
Avser energideklaration på del av Köparens fastigheter, cirka 170 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation/mottagningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak, befintligt rivs.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av sol- och regnskydd (paviljong).
Nybyggnad av återvinningsstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus, från lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus, bostadslägenhet på befintligt garage.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av automatstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av försäljningsautomat.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring och uppsättning av skylt på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring på industribyggnad (fasadbyte).
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring, tak över befintligt altandäck.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Bygglov - utökande av parkeringsplats.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Lidköping
Bygglov - ändrad användning och nybyggnad av tvätthall i del av lokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Förhandsbesked - nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Västanåker 1:10,Gethalla 1:9.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Marklov - fyllning av tidigare grustäkt.
Utvändigt underhåll av paviljong i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring av musikpaviljong, byte av fasadfärg.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Tillbyggnad av affärshus i Lidköping
Bygglov- tillbyggnad affärslokal med skärmtak.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Rivningslov - rivning av enbostadshus efter brand.
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Tidsbegränsat bygglov - nybyggnad av tankbyggnad.
Rivning av cistern i Lidköping
Rivningslov - rivning/demontering av två cisterner vid drivmedelsanläggning.
Rivning av industrihus i Lidköping
Rivningslov - rivning av industribyggnader.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring av skola (byte av fasadmaterial).
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Tillbyggnad av kallförråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ett kallförråd om ca 36 kvm.
Byte av yttertak och ytterdörrar på spa-hus, Lidköping
Avser byte av yttertak och ytterdörrar vid spa-hus.
Tillbyggnad av tak på servicehus Lidköping
Avser förlängning av tak på servicehus.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från träningslokal till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: