Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av parkeringshus,bostäder och butik i Lidköping
Konsortiet Entré Syd är under bildande. Planer finns för 60-70 stycken nya bostäder, butikslokal på ca 1200 kvm samt parkeringshus vid Åhlens-parkeringen. Ett konsortium kommer att bildas av AB Bostäder och Frenbo som kommer att bli byggherre.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Projektet avser påbyggnad med ett plan per hus med totalt 27 lägenheter.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Planer finns på 47 radhus.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Avser nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av 6 stycken flerbostadshus (24 st lägenheter) och en gruppbostad (8 st lägenheter).
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Nybyggnad av parkeringshus i Lidköping
Planer finns för ett eventuellt parkeringshus invid De la Gardiegymnasiet.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår. Km 95+700-97+700.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Ombyggnad av produktionskök som byggdes på 60-talet.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
ombyggnad och utvändig ändring av affärshus till vårdcentral och kontor.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Lidköping
Avser nybyggnad av gator, GC-vägar och VA-ledningar i Erstorp.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad med 6 meter takhöjd samt kontorsdel i två plan.
Ombyggnad av butik i Lidköping
ombyggnad från kontor till butik och 2 lägenheter.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Nybyggnad av tryckstegringsstation, Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation för vatten, anläggning av VA-ledningar samt schakt för el- och bredbandsledningar, anläggning av väg, plan och dagvattenhantering.
Tillbyggnad av skola i Lidköping
Avser tillbyggnad av skola samt nybyggnad av utekök.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd.
Anläggningsarbeten i Lidköping
Avser anläggningsarbeten. Strategisk partnering för tiotal mindre projekt.
Ombyggnad av väg i Lidköping
anläggande av parkeringsplatser och ny dragning av internt vägnät, två byggnader rivs.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Byte av ventilationssystem i Lackö
Avser väsentlig ändring av ventilationssystem.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Endast ändrad användning från äldrevård till skolverksamhet.
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig ändring på skolbyggnad, byte av fasad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad av äldreboende, delar av befintligt rivs.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution samt schaktning.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av toalett i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tanktoalett.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorer.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringstation/pumphus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus, befintligt garage/carport rivs.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av affärs/kontorshus, från kontor och garage till kontor.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt fasadändring på bostadshus.
Tillbyggnad av gaslager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gaslager vid befintlig tankstation.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad, virkesförråd.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt utvändig ändring av industribyggnad, delar av befintligt rivs.
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av affärs/kontorshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring på industribyggnad, ny fasad.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Ansökan om marklov för skyddsvall.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om marklov för utökning av 6 st parkeringsplatser bredvid befintlig parkering.
Rivning av förråd i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av två komplementbyggnader.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för inredande av lokal i industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för inredande av ytterligare bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av balkong och uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av hall och skärmtak samt tillbyggnad av kontor/personalutrymmen.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad, lagerlokal.
Leverans av vågbrytare i Lidköpings kommun
Avser leverans, utläggning och sjösättning av en vågbrytare vid Spikens Fiskeläge.
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: