Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Västra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Planer finns på 47 radhus.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Avser nybyggnad av radhus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Lidköping
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Ombyggnad av produktionskök som byggdes på 60-talet.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar.
Nybyggnad av bostäder för 50+ i Lidköping
Detta projekt ligger stilla. Projektet avser nybyggnad av 12-16 lägenheter i 2-3 hus.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Exploatering för nya bostäder i Lidköping
Avser exploatering för nya bostäder, beläget i norra delen av Lidköpings tätort.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår. Km 95+700-97+700.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av affärs/kontorshus och flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall för jordbruksmaskiner.
Ombyggnad av butik i Lidköping
ombyggnad från kontor till butik och 2 lägenheter.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Rivning av sjukhus i Lindköping
Avser rivning av hus 1 och hus 29. Ca 406 kvm per våningsplan.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lidköpings kommun
Avser fönsterbyte på flerbostadshus. Omfattar följande platser: Kv Leoparden 12 Läckögatan 3 A-B, Stenportsgatan 38, 40 A-C Kv Spindeln 3 Kvarnegårdsgatan 21 A-C, 23 A-B Kv Spindeln 4 Kvarnegårdsgatan 19 A-C Kv Spindeln 5 Majorsallen 35 A-C, D-F Kv Tusenfotingen 2 Majorsallen 33 A-E, Hovbygatan 66 A-B Kv Tusenfotingen 3 Hovbygatan 64 A-E, F-G Kv Tusenfotingen 4 Hovbygatan 62 A-D Kv Tisbe 1 Målaregatan 40 A-C, 42 A-B, 44 A-B Kv Pandora 1 Vallgatan 25 A-G Kv Medus 1 Målaregatan 26 A-C, 28 A-D
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Takrenovering av skola i Nynäshamn
Renovering av Wennerberskolans tak.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd, 540 kvm.
Installation av sprinklersystem vid äldreboende i Lidköping
Avser installation av sprinklersystem i äldre- och demensboende.
Anläggningsarbeten i Lidköping
Avser anläggningsarbeten. Strategisk partnering för tiotal mindre projekt.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Ombyggnad av väg i Lidköping
anläggande av parkeringsplatser och ny dragning av internt vägnät, två byggnader rivs.
Rivning av parhus i Lidköping
kv. Ekorren 8 (RIA-huset) Bostadshus i två plan och källare, byggnadsarea ca 130 kvm.
Rivning av förråd i Lidköping
kv. Lockörn 3:2 Bostadshus i två plan och källare, byggnadsarea ca 55 kvm. Bostadshus i ett plan och källare, byggnadsarea ca 45 kvm
Ombyggnad av vind i Lidköping
Inredning av vindsvåning till en lägenhet på cirka 109 kvm i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kallager i Lidköping
tillbyggnad av industribyggnad (kallager).
Utvändigt underhåll av skola i Lidköping
Avser utvändig ändring på skolbyggnad, byte av fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan om anordning för ventilation installeras.
Ändring av ventilation för skola i Lidköping
Anmälan om anordning för ventilation installeras.
Ändring av ventilation för äldreboende i Lidköping
Anmälan om anordning för ventilation installeras.
Ombyggnad av bensinstation i Lidköping
Anmälan om byte av ventilationsaggregat.
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Ansökan om bygglov för anläggande av 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd och utvändig ändring av befintlig byggnad (vikport).
Nybyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage- och servicebyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av garage i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radgarage.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av toalett i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tanktoalett.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn med teknikbod.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 2 st förråd.
Tillbyggnad av gaslager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gaslager vid befintlig tankstation.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, delar av befintligt rivs.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring på industribyggnad, ny fasad.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för fördelningsstation elnät.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Ansökan om marklov för skyddsvall.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus, uthus och ladugård.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för anläggande av förskolemoduler.
Leverans av vågbrytare i Lidköpings kommun
Avser leverans, utläggning och sjösättning av en vågbrytare vid Spikens Fiskeläge.
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: