Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av strandpromenad mm i Lidköping
anläggning av strandpromenad, vattenpark, pir och bryggor. Planområdet är beläget väster om Västra hamnområdet och Lidans mynning. Framnäs småbåtshamn innefattas i planområdet och hamnen utgör gräns åt öster. Planområdet gränsar till Strandgatan i öster och i söder utgörs plangränsen av nuvarande strandlinje nordost om Vänermuseet och Framnäsbadet. I väster gränsar området till Kronocamping och Framnäs bollplaner. Planområdet ligger på cirka 1,2 kilometers gångavstånd från centrala Lidköping.
Nybyggnad av trygghetsboende i Lidköping
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Sjölunda
Avser nybyggnad av bostadsrättslägenheter i blandad bebyggelse. Kedjehus och parhus samt 2-3 stycken flerfamiljshus i två plan.
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Man kan komma sälja fastigheten eller bygga bostäder.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 20 radhus. Planerat projekt efter 1133146.
Nybyggnad av parhus, radhus och enbostadshus i Lidköping
Projektet avser ca 30 lägenheter. Geologisk underökning ska utföras.
Nybyggnad av villor i Lidköping
Avser nybyggnad av 12 st villor (modell Senior 75) med solceller på taket.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av kopplingsstation i Vinninga, Lidköping
Avser en ny 12 kV kopplingsstation 7601 VINNINGA som kommer ersätta befintlig 52/12 kV station.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus (15 st lägenheter).
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Nybyggnad av bostäder i Lidköping
Avser nybyggnad av 11 st kedjehus.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Tillgänglighetsåtgärder på järnvägsstationer i Region Väst
Omfattar 6 stationer; Falkenberg, Kinna, Lidköping, Strömstad, Säffle och Ytterby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Lidköping
Avser nybyggnad av behandlingshem och i anslutning till det byggs en skolbyggnad.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Anläggande av fibernät för bredband inom Lidköpings kommun
Avser grävning, fibersvets, blåsning och montering, Lidköpings Bredband.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Renovering av balkonger alternativt byte av balkongplattor samt inglasning.
Borrning under väg 2578 i Lidköping
Objektet omfattar borrning under väg 2578, längd ca 28 m för dagvattenledning samt nybyggnation av VA-ledningar inklusive brunnar total längd ca 60 m samt borrning för Skanova och Lidköpings bredband längd ca 25 m
Ombyggnad av panncentral i Lidköping
Leverans av en ny skrubber samt option för platsmontage av skrubbern till nytt pannprojekt P7.
Nybyggnad av serverhall i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av serverhall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av verkstad i Lidköping
nybyggnad av verkstad/tvätthall samt personalmoduler.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
OVK-besiktning i Lidköping
Anbud på OVK-besiktning infordras. Projektet avser OVK-besiktningar till Lidköpings kommun och AB Bostäder. Avtalet gäller 3 år.
Ny konstgräsplan i Lidköping
Nyanläggning av konstgräsplan och belysning för breddfotboll på Ågårdens idrottsområde Befintliga markförhållande (gräsplan) anpassas för ny beläggning med konstgräs. Nytt slutet dräneringssystem. Ny installation av belysning samt avgränsande staket med spelarentré och grindar
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nytt skärmtak) samt ombyggnad och komplettering av dagvattensystem, ny plansilo och asfaltering.
Rivning av industrihus i Lidköping
Avser rivning av 2 st industribyggnader. En bilverkstad ( tidigare varit reningsverk) samt en motorgård.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
tillbyggnad av industribyggnad med padelhall.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
tillbyggnad av kall-lager för stuprör. Utförs i egen regi.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
tillbyggnad av verkstad (oisolerat lager).
Tillbyggnad av förskola i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av annan byggnad (passage för mattransporter till förskola).
Nybyggnad av garage i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av radgarage/lager.
Nybyggnad av staket i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av staket.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation, befintlig rivs.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation/pumphus vatten.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad del av flerbostadshus (balkong) samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning del av flerbostadshus, från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av butik i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Anmälan "attefall" om nybyggnad av cykelförråd.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Anmälan om rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om ändring anordning ventilation.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för montering av solceller (solcellspark).
Utvändigt underhåll av församlingshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för montering av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fackverkstorn för mobilnät samt teknikbod (mobilmast).
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus (uterum).
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (entré).
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (skärmtak).
Utvändigt underhåll av gäststuga i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av garage och gårdshus (ändring av kulör).
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (insättning av 4 st portar).
Ombyggnad av konserthus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av annan byggnad, från föreningslokal till eventlokal med rumsuthyrning.
Ombyggnad av skola i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av del av vårdanläggning, från vård till skola.
Ombyggnad av idrottshall i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av industri- och lagerbyggnad, från lager till sporthall.
Ombyggnad av tennishall i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från industri- och lagerbyggnad till industri-, lager- och padelbyggnad.
Rivning av avloppspumpstation i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av avloppspumpstation.
Nybyggnad av anslutningsväg i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för infart och parkering.
Nybyggnad av fördelningsstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fördelningsstation.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad (obemannad livsmedelsbutik).
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad (uteservering och lager) samt markförändring.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Avser rivning av 1st bostadshus samt en källargrund och komplementbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: