Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av äldreboende i Lidköping
Projektet avser ombyggnad för ett demensboende med 105 boenderum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Nybyggnad av flerbostadshus, 28 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 8 st radhus (20 st lägenheter) samt förråd/miljöhus.
Nybyggnad av radhus i Lidköping
Nybyggnad av 6-7 cityradhus i ägandeform.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus (seniorbostäder) med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av kontor och personallokaler i Lidköpings kommun
Avser nybyggnad av ett kontorshus i två våningar innehållande personalutrymmen, kallager, förråd och carport.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Lidköping
Tillbyggnad av servicebyggnad (miljöhus samt utökning av befintlig lastkaj).
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Avser ombyggnad av skola och förskola.
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av parhus i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av parhus/radhus (2+5 lgh).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till lägenheter (3 st).
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Lidköping
Befintligt produktionskök byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Utöver ovan beskrivet tillskapas ytor för vaktmästeri, en tvättstuga, en tillbyggnad för avfallshantering samt utökning av befintlig lastkaj. Parkeringsytor berörs av tillbyggnaden och ges en ny disposition. Ombyggnadsyta är ca 1180 m2. Tillbyggnadsarea är ca 210 m2.
Ombyggnad av kontor i Lidköpings kommun
Ombyggnation av lokal för Vård & Omsorgsförvaltningen i Sockerbruket på Totalentreprenad. Objektet avser ombyggnation av lokaler i Sockerbruket för Lidköping Kommun, Vård & Omsorg. Projektet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: ombyggnad f.d. Loppmarknad på plan 1 lokaler för V&O Etapp 2: ombyggnad f.d. Loppmarknad på plan 1 lokaler för E-sportcenter Etapp 3: ombyggnad av f.d. förråd på plan 3 kontorslokaler för V&O, ca 225 m2
Takbyte på flerbostadshus i Lidköping
Avser byta av tak på 2 stycken 2 våningshus. Byte av tegel på yttertak ska utföras. Samtliga plåtarbeten på tak ska vara nya. All takavvattning ska bytas ut. Nya takfönster ska monteras. Utbyte av skadad råspont och skadat trä på takkupor och vindskivor är extrabeställningar som hanteras under projektets gång som ÄTA-arbeten. Detsamma gäller eventuell lagning av skorstenar av tegel.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Lidköping
Ombyggnad och ändrad användning, från butik till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av mottagningskök i Skaraborg
Ombyggnad av produktionskök till ett mottagningskök.
Rivning av handelsträdgård och växthus i Lidköping
Rivning av handelsträdgård och växthus, omkring 5 byggnader samt sanering efter rivning.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager.
Nybyggnad av maskinhall i Lidköping
Avser nybyggnad av maskinhall som är ouppvärmd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Avser nybyggnad av förråd, 540 kvm.
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Avser nybyggnad av kontorshus med 3-4 kontor.
Nybyggnad av kontor- och personalbodar i Lidköping
Leveransen omfattar fullt utrustade kontors- och personalbodar. Avtalet är inte exklusivt. Hyra av bodar kan förekomma även från annan leverantör. Bolaget kommer under perioden 2020-22 att byta ut två äldre pannor mot en ny. Dessutom kommer en ny rökgasrening och ångturbin att installeras liksom nya ledningar för ånga och fjärrvärme mm. Anläggningen projekteras som en delad entreprenad. På byggplatsen ska kontors- och personalbodar etableras. Denna förfrågan avser hyresavtal för bodar under projekttiden
Leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping
Avser leverans av nollpunktsutrustning till fördelningsstation i Lidköping.
Rivning av panncentral i Lidköping
Rivning av äldre pannor och medföljande utrustning. Leverantör håller med verktyg och utrustning som krävs. Beställaren håller med liftar och kranar.
Rivning av pensionärsbostad i Lidköping
Rivning av äldreboende, delar av, samt schaktning och fyllning.
Byte av inflygningsljusmaster, Lidköping
Denna upphandling avser byte av inflygningsljusmaster för inflygning 01 sam 19 på F7 Såtenäs flygplats.
Rivning av panncentral i Lidköping
Förfrågan avser hjälparbete inför utrivning av pannor, filter, rörsystem, rökgaskanaler mm.
Ramavtal avseende brandservice, Lidköping
Avser ramavtal på brandservice inom Lidköpings kommun. Avtalstid 2020-01-01 - 0221-12-31, möjlighet till förlängning på två år.
Ombyggnad av personalbyggnad i Lidköping
Avser ombyggnad av personalbyggnad.
Tillbyggnad av camping i Lidköping
Tillbyggnad av aktivitetshus och servicehus på befintlig husbyggnad.
Rivning av enbostadshus mm i Lidköping
Projektet avser rivning av bostadshus i två plan, ladugård i ett plan och ett förråd/uthus. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende el-arbeten i Lidköping
Avtalstiden är 2020-03-02 - 2022-03-01 . Möjlighet till förläning av ett år.
Rivning och utbyte av kraftvärmepanna i Lidköping
Anskaffning av ny kraftvärmepanna för avfallseldning hos Lidköping Energi i 2 steg. Första steget är pre-kvalificering utifrån intresseanmälan. Andra steget är upphandling enligt förhandlat förfarande.
Ombyggnad av väg i Lidköping
anläggande av parkeringsplatser och ny dragning av internt vägnät, två byggnader rivs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Församlingslokal . Projektet avser att sätta igen ett stort parti fönster med 4st fönster samt byte av takpannor och papp.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad för avloppsrening, samt schaktning.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad samt schaktning.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning, från kontor och produktionslokaler till kontor och personalutrymmen.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (oisolerat lager).
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av personallokal i Lidköping
Ansökan om bygglov för ny placering av industribyggnad (maskinhall) och personal- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 enbostadshus Villa Giacomina 1:15.
Nybyggnad av grupphus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 8 st enbostadshus med carport/förråd.
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan om ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i industribyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från hvb-boende till vandrarhem samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (fönsterbyte).
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (byte av fasadplåt).
Utvändigt underhåll av kyrka i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av kyrka, tillbyggnad av kupol.
Utvändigt underhåll av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring och byte av skyltning på biltvätt.
Ombyggnad av lägenhet i Lidköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från café till lägenhet (samt renovering vvs).
Utvändigt underhåll av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för installation av solceller.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om förhandsbesked för ändring av industribyggnad till kontorsbyggnad.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 2 stycken förvaringstält.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för lagertält.
Nybyggnad av barack i Lidköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av manskapsbod.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av asfalterad pumptrackbana, uppsättning av skylt samt belysningsstolpar.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av bilhall/auktionshall.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad (lagerhall tält).
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (kärlskåp för avfallssortering).
Nybyggnad av kontor i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av modulbyggnad/kontor.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lager samt nybyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus (byte av balkong).
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Anmälan om installation av solceller på 3 st flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av gruppbostad i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av skola i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem (byte av befintligt).
Ombyggnad av industrihus i Lidköping
Anmälan om installation av ventilationssystem för industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Anmälan om ändrad planlösning och ventilation i affärs/kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
utvändig ändring av affärs/kontorshus. Skylt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: