Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping,
Totalt på området kommer ca 1000 lägenheter byggas i flera etapper.
Nybyggnad av långbrygga mm i Lidköping
Projektet avser förlängd vågbrytare och ny långbrygga badstrand på land, justering av pir-armar samt en ny långbrygga.
Nybyggnad av ställverk i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av ställverk med 120 Mva Transformer och kablifiering.
Ombyggnad av nätstation i Lidköping
Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25 lägenheter i 3 våningar.
Nybyggnad av bilhall i Lidköping
Avser nybyggnad av bilhall.
Nybyggnad av förskola, kök och matsal i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av förskola samt kök och matsal med ca 150 sittplatser till förskola och skola. Detta kommer att byggas intill Stenportskolan.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för va 108 barn och 24 st personal samt ett tillagningskök för 130 portioner. Miljöbyggnad silver.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 2 våningar.
Nybyggnad av lokal i Lidköping
Avser nybyggnad av lokal. Option finns på takbyte av befintlig byggnad.
Ombyggnad alternativt nybyggnad av F-6 skola i Lidköping
Avser ombyggnad, alternativt nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2,5 våning.
Nybyggnad av radhus på Majåker, Lidköping
Avser nybyggnad av elva radhus, bullerplank och en gemensam anläggning för skötsel av gata, parkering och VA.
Nybyggnad av förskola i Lidköping
Avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Avser takbyte av flerbostadshus. Omr 209 Prostgatan 4 A-B Prostgatan 4 C-E Floragatan 21 A-D Omr 501 Esplanaden 72 A-C Esplanaden 74 A-C Esplanaden 76 A-C Förstadsvägen 45 A-B Nonnens väg 14 A-B
Om- och tillbyggnad av högstadieskola i Lidköping
Avser om- och tillbyggnad samt renovering av högstadieskola.
Ombyggnad av F-6 skola och förskola Lidköping
Planer finns på ombyggnad av skola och förskola.
Spårarbeten på Kinnekullebanan
Byte av ca 2000 spm spår.
Anläggande av gata i Arkeslätt,etapp 2 del A i Lidköping
Projektet avser ny gata (ca 220 meter) va-ledningar samt servicesättningar för framtida bostadsområdet Askeslätt. Beläggningsarbeten utförs av tidigare upphandlad ramavtalsentreprenör.
Till- och ombyggnad av va-ledningar i Lidköping
Till- och ombyggnad av va-ledningar mellan Lidköping och Tun. Projektet är uppdelat i sju deletapper varav denna upphandling omfattar de tre deletapperna 1A-C.
Ombyggnad av affärshus i Lidköping
Ombyggnad av inredningsbutik för matkedjan Subway. Uppsättning av skylt samt uteservering.
Ombyggnad av vårdcentral i Lidköping
Avser ombyggnad av Guldvingens Vårdcentral som bl.a inrymmer BVC, psykavdelning, laboratorium, reception, väntrum och personaldelar. Ombyggnaden omfattar mestadels invändiga arbeten. Projektet kommer troligtvis att utföras i etapper.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 st lägenheter.
Förlängning av plattform vid Framnäs i Lidköping
Sidoplattformen ska utökas till 120 meter samt tillgänglighetsanpassas med taktila gångstråk, informationssystem, belysning mm. Anpassningar på signal, el och teleanläggningar ingår.
Tillbyggnad av förråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ishall med arenaförråd/garage, verkstad och tvätthall, befintligt förråd rivs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Avser fönster byte på följande adresser; Västgötagatan och Karlagatan.
Nytt exploateringsområde i Lidköping
Avser nytt exploateringsområde inför bostäder. Anläggande av en gata, ca 100 m lång inkl. vänd-zon samt VA och serviser till 6 fastigheter, gatubelysning, kort gc-väg m.m.
Renovering rullbana på flygplats i Lidköping
Projektet avser renovering av rull- och taxibana på flygplats och avser bl a fog- och spricklagning, ommålning dagermarkeringar, mindre asfaltsreparationer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av flerbostadshus (120 st lägenheter) samt garage, soprum och cykelförråd.
Energideklaration av fastigheter i Lidköping
Avser energideklaration på del av Köparens fastigheter, cirka 170 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av skärmtak, befintligt rivs.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av sol- och regnskydd (paviljong).
Nybyggnad av återvinningsstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av återvinningsstation samt uppsättning av skylt.
Ombyggnad av restaurang i Lidköping
Bygglov - ombyggnad av utrymningsväg från sockerfabrikens restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning av flerbostadshus, från lokal till lägenheter.
Ombyggnad av omklädningsrum i Lidköping
Bygglov - ombyggnad och ändrad användning, från verkstadslokal till omklädningsrum och personalutrymme.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - tillbyggnad av enbostadshus, bostadslägenhet på befintligt garage.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Lidköping
Bygglov - fyllning (förlängning av befintlig bullervall).
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Lidköping
Bygglov - installation av solceller på vård- och förskolebyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Bygglov - installation av solcellsanläggning på industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av enbostadshus och garage.
Ombyggnad av kontor i Lidköping
Anmälan - en anordning för ventilation installeras eller ändras väsentligt vid kontorshus/flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av automatstation i Lidköping
Bygglov - nybyggnad av försäljningsautomat.
Utvändigt underhåll av paviljong i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring av musikpaviljong, byte av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring och uppsättning av skylt på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring på industribyggnad (fasadbyte).
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lidköping
Bygglov - utökande av parkeringsplats.
Ombyggnad av bilvårdsanläggning i Lidköping
Bygglov - ändrad användning och nybyggnad av tvätthall i del av lokal.
Rivning av enbostadshus i Lidköping
Rivningslov - rivning av enbostadshus efter brand.
Ombyggnad av markanläggning i Lidköping
Marklov - fyllning av tidigare grustäkt.
Rivning av industrihus i Lidköping
Rivningslov - rivning av industribyggnader.
Tillbyggnad av orangeri vid restaurang, Lidköping
Avser tillbyggnad av orangeri vid restaurang.
Byte av yttertak och ytterdörrar på spa-hus, Lidköping
Avser byte av yttertak och ytterdörrar vid spa-hus.
Tillbyggnad av tak på servicehus Lidköping
Avser förlängning av tak på servicehus.
Tillbyggnad av kallförråd i Lidköping
Avser tillbyggnad av ett kallförråd om ca 36 kvm.
Utvändigt underhåll av kontorshus i Lidköping
Bygglov - utvändig fasadändring med byte av kulör.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lidköping
Bygglov - utvändig ändring av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Ombyggnad av skola i Lidköping
Bygglov - ändrad användning, från träningslokal till skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: