Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lilla Bråta
Projektet avser iordningställande av tomter och nybyggnad av 38 villor och 28 bostadsrätter i radhus. Byggstart början 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Lerum
Projektet avser nybyggnad av en idrottshall på ca 3500 kvm, med 2 stycken full stora planer och en läktare med plats för ca 1000 personer. Samt parkeringsgarage.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av ett flerbostadshus i vinkel, med 54 lgh. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad i flerbostadshus i Lerum
Projektet avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 4
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av modulbostäder i Lerum
Avser köp av 30 modulbostäder för permanent boende, i den mån annat inte framgår av förfrågningsunderlaget, till en fullt färdig och fungerande produkt.
Nybyggnad av bostäder i Gråbo
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av mottagningsstation i Stenkullen
Avser nybyggnad av en 130/20 kV mottagningsstation exklusive transformatorer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 1
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Ombyggnad av kommunhus 1 och 2 i Lerum
Avser utökning av kontorsplatser, förbättring av inomhusklimat mm.
Påbyggnad av affärshus med personallokal mm i Lerum
Projektet avser en påbyggnad med ett våningsplan för personallokaler, matsal samt kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 huskroppar med 12 lägenheter i två våningar.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Ombyggnad av gata i Lerum
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Nybyggnad av kyrka i Floda
Projektet avser nybyggnad av en missionskyrka med en kyrksal med plats för 250 personer, en flexibel samlingssal med 200 platser och scen. andaktsrum mm.
Ny elektrisk ledning i Stenkullen
Stenkullen-Horread CL32 S4-6
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser ändrad användning från kontor till 4 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Lerum
Avser om- och tillbyggnad av Torpstugans förskola. Total tillbyggnadsyta 150 kvm som inrymmer administrativa lokaler samt teknikutrymme.
Nybyggnad av återvinningscentral i Lerum
Avser nybyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av gc-väg i Lerum
Projektet avser ny gc-väg. Byggstart tidigast sommaren 2018.
Renovering av badhus i Lerum
Avser renovering av badhus.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av industrihus.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 2, 6, 10, 16, 18, 20, 22, 26, 30 och 34 i Lerum. Omfattar även vidhängande förråd samt förrådsbyggnader och tvättstuga/återvinningsbyggnad. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet. 3300kvm lager samt 400kvm kontor. Kontorslokaler på 2 plan. Lagerlokal på 1 plan.
Utvändigt underhåll av byggnader i Gråbo, Lerum
Avser utvändigt underhåll av byggnader som bostadshus, förråd, tvättstuga/kvarterslokal, övriga komplementbyggnader och garage.
Tillbyggnad av skola i Lerum
Avser tillbyggnad av F-9 skola.
Ombyggnad av fritidshem i Lerum
Avser montage av brandtrappa.
Utvändigt underhåll av garagebyggnader i Gråbo, Lerum
Avser utvändigt underhåll av objekt beläget vid Lundbyvägen 33/Lundbygården Hjällsnäs 3:7.
Tillbyggnad av skjutbana i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet/lokal/.
Tillbyggnad av klubbhus i Lerum
Tillbyggnad av verksamhetslokal.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Ändring av vatten och avlopp.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för arbetsbodar, Lekstorp 2:103,14:2.
Tillbyggnad av förråd i Lerum
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en mur.
Ombyggnad av markanläggning i Lerum
anläggande av en skyddsvall.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Lerum
Anläggande av paddock.
Utvändigt underhåll av garagebyggnader i Gråbo, Lerum
Avser utvändigt underhåll av garagebyggnader och sidobyggnader.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av mottagningsstation för eldistribution.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Bygglov för ändrad användning från hvbhem till kontor.
Ombyggnad av skola i Lerum
Fasadändring, ny trappa samt utbyte ventilation.
Ombyggnad av skola i Lerum
Installation av ventilation.
Utvändigt underhåll av fasader i Gråbo, Lerum
Avser bl.a målning av fasader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: