Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Ny- och ombyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H samt ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 1
Avser nybyggnad av förskola i fyra avdelningar.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av enbostadshus. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt förråd Oryd 1:171,1:172,1:173. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av förskola i Sjövik
Avser ombyggnad av förskola.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Lerum
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Västra Stambanan i Lerums kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och komplementbyggnader. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontor i Lerum
Avser ombyggnation av Lerum energis befintliga kontor och lager, utbyggnad av ny kontorsbyggnad som dockas mot befintligt. Objektet avser också en nybyggnation av en garagelänga och en utökning av parkeringsplatser på gårdsplan. Total BTA ombyggnad ca 1100m².
Yttre underhåll av flerbostadshus i Gråbo
Avser bl.a målning av flerbostadshus, förråd, tvättstuga/kvarterslokal. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av personallokal i Lerum
Projektet avser ombyggnad för personalförtätning med tillhörande installationsarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av församlingshem mm i Lerum
Projektet avser ombyggnad av församlingshem och ombyggnad av prästgård till expedition och verksamhetslokal.
Anläggande av VA-ledningar m.m i Lerum
Avser anläggande av spill-, dag- och vattenledningar, pumpstationer, tryckstegringsstation, tillfälliga vägar och uppställningsytor, viss nedläggning av tillhandahållna kablar och tomrör från el- och tele m.m.
Anläggande av gator, VA-ledningar och pumpstation i Lerums kommun
Avser nyanläggning av gata, vägbelysning samt vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 2b
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Yttre underhåll av fasader mm på flerbostadshus i Lerum
Objektet består av yttre underhåll fasader, o d vid Bentzels väg 24, 28, 32, 36, 40, 44, 46, 48, 50, 52 i Lerum. Omfattar även vidhängande förråd samt förrådsbyggnader och tvättstuga/återvinningsbyggnad. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Upprustning av gata i Lerum
Projektet avser upprustning av gata.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av ishall i Lerum
Avser byte av kylmedelkylare i ishallen.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Utvändigt underhåll av ishall i Lerum
Fasadändring, anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändrad användning från en/tvåbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Lerum
Ändrad användning från garage till restaurang.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov arbetsbod.
Ombyggnad av skola i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, skola.
Tillbyggnad av förråd i Lerum
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Lerum
Tillbyggnad av restaurang, uteservering.
Tillbyggnad av servering i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet, uteservering.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad<15 m2, Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2 Hjällsnäs 4:17.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av förråd i Lerum
Fasadändring, arbetsbod.
Nybyggnad av sopanläggning i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av en slamtömningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybbyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en gabionmur.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Fasadändring och rivning av befintliga 52 balkonger.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lerum
Fasadändring och skärmtak.
Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ändring av planlösning verksamhet, affärshus.
Ombyggnad av lekplats i Gråbo
Avser ombyggnad av lekplats i Gråbo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: