Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Avser nybyggnad av bostäder.
Ny- och ombyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H samt ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Lerum
Avser ombyggnation av Lerum energis befintliga kontor och lager, utbyggnad av ny kontorsbyggnad som dockas mot befintligt. Objektet avser också en nybyggnation av en garagelänga och en utökning av parkeringsplatser på gårdsplan. Total BTA ombyggnad ca 1100m².
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt förråd Oryd 1:171,1:172,1:173. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus och komplementbyggnader. Omfattning oklar.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Lerum
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Västra Stambanan i Lerums kommun.
Ombyggnad av personallokal i Lerum
Projektet avser ombyggnad för personalförtätning med tillhörande installationsarbeten. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av församlingshem mm i Lerum
Projektet avser ombyggnad av församlingshem och ombyggnad av prästgård till expedition och verksamhetslokal.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 2b
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Avser nybyggnad av en verksamhet/industri.
Anläggande av gator, VA-ledningar och pumpstation i Lerums kommun
Avser nyanläggning av gata, vägbelysning samt vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar.
Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.
Utvändigt underhåll av ishall i Lerum
Fasadändring, anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.
Tillbyggnad av lager i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet/lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändrad användning från en/tvåbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Lerum
Ändrad användning från garage till restaurang.
Ombyggnad av butik i Lerum
Ändrad användning.
Nybyggnad av plank i Lerum
Uppsättning av plank.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus samt komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybbyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en gabionmur.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av en komplementbyggnad, garage.
Nybyggnad av nätstation i Lerum
Nybyggnad av en nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lerum
Tillbyggnad av parkering.
Tillbyggnad av servering i Lerum
Tillbyggnad av restaurang, uteservering.
Tillbyggnad av servering i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet, uteservering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lerum
Fasadändring och skärmtak.
Nybyggnad av sopanläggning i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av en slamtömningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Ombyggnad av lekplats i Gråbo
Avser ombyggnad av lekplats i Gråbo.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: