Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med garage i bottenplan.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Renovering och upprustning av Floda kraftverk
Avser renovering och upprustning av turbin, generator, el- och kontrollutrustning avFloda kraftverk i Lerums kommun. Koordinater: Lat 57.809721 Long 12.361389
Nybyggnad av gruppbostad i Lerum
Nybyggnad av en gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus Floda 20:342.
Om- och tillbyggnad av förskola i Sjövik
Avser om- och tillbyggnad av förskola. Tillbyggnad av ny avdelning samt ett nytt tillagningskök med kapacitet på 350 portioner och nytt teknikrum. I projektet ingår även att installera en ny värmepump och ett nytt ventilationsaggregat i befintligt teknikrum samt komplettera med nya borrhål.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Projektet avser delvis ombyggnad av Kolborydsvägen och nybyggnad av GC-bana på del av sträckan till Öxeryd, ca 550 meter. Rivning av befintlig brokonstruktion och anläggning av ny valvbro i Alebäcken. Byggnation av nytt dagvattensystem, omläggning av el och opto samt ny belysningsanläggning utmed GC-bana.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av tre industribyggnader.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av samlingslokal i Lerum
Nybyggnad av gårdsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lerum
Bygglov tillbyggnad flerbostadshus.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 330 stycken fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal avseende VA-arbeten i Lerum
Ramavtalet avser uppdrag av mindre VA-entreprenader (utförandeentreprenad) att utföras på löpande räkning efter avrop för Lerums kommun. För denna kategori avser Lerums kommun att teckna minst tre ramavtal, om så är möjligt. Avtalstid 4 år.
Relining/rörinfodring del av kulvert i Lerum
Avser relining av två kulvertrör med en diameter på 1200 mm vardera i en kulvert på 250 meter. Avser även en option på att utföra en rörinfodring av en rörbro.
RFI Digital nyckelhantering i ordinärt boende, Lerums kommun
Lerums kommun har för avsikt att under hösten 2020 genomföra en upphandling av digital nyckelhantering i ordinärt boende, d.v.s. för personal som arbetar i brukarens egna bostäder.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 1
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 18 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av kylmedelkylare i ishallen i Lerum
Utbyte av befintliga kylmedelkylare för isproduktion.
Yttre underhåll flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokal och övriga komplementbyggnader. Uppskatta byggstart och kostnad.
Överlåtelse beslut fibernät i Lerum
Projektet avser överlåtelse av beslut för byggnation av fibernät omfattande minst 130 stycken permanentboende fastigheter inom området Lugnvik Aspenäs.
Yttre underhåll fasader på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på fasader på flerbostadshus, 3 stycken galvlar mot norr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändrad använding av kontorshus.
Modernisering av hiss i skola i Floda
Projektet avser modernisering av en hiss på skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Modernisering av hissar i Kommunhus 3 i Lerum
Projektet avser modernisering av fyra hissar i kommunhus. Adresser: Centrumpassagen 7 Hiss A, Stationsvägen 10 Hiss B, Centrumpassagen 11 Hiss C och Stationsvägen 10 Hiss D. Hissystemet ska vara utfört för trafik inom kontor och varutransport. Uppskattad byggstart och kostnad.
Modernisering av hissar i Kommunhus 2 i Lerum
Projektet avser modernisering av två hissar i kommunhus. Hissystemet ska vara utfört för trafik inom kontor och varutransport. Uppskattad byggstart och kostnad.
Modernisering av hiss i station i Lerum
Projektet avser modernisering, tillsyn och skötsel av hiss i station. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lerum
Ombyggnad av undervisningslokal.
Tillbyggnad av församlingshus i Lerum
Avser tillbyggnad av personalkök, och nybyggnad av förråd.
Ombyggnad av affärshus i Lerum
Ändring av konstruktion, affärshus.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av skola i Lerum
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändring av brandskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod.
Tillbyggnad av enbostadshus i Lerum
Tillbyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppförande av murar vid bro.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppförande av stödmur Öxeryd 1:1.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppsättning av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Fasadändring, flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en markstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation (vid goråsvägen 37).
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Nybyggnad av bullerskyddskärmar.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en förrådsbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av ett förråd.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av ett teknikhus.
Nybyggnad av plank i Lerum
Nybyggnad av plank.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: