Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av bostads- och hyresrättslägenheter ca 160 bostäder i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus vid Torpaskolan i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus Floda 20:342.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnation av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med ca 60 lägenheter och komplementbyggnader.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av ridhus i Lerum
Nybyggnad av ett ridhus i Lerum.
Nybyggnad av samlingslokal i Lerum
Nybyggnad av gårdsbyggnad.
Invändigt underhåll av kyrka i Lerum
Avser byte av balken i samband med restaurering av målningar.
RFI Digital nyckelhantering i ordinärt boende, Lerums kommun
Lerums kommun har för avsikt att under hösten 2020 genomföra en upphandling av digital nyckelhantering i ordinärt boende, d.v.s. för personal som arbetar i brukarens egna bostäder.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 1
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 18 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intilliggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokal och övriga komplementbyggnader. Uppskatta byggstart och kostnad.
Yttre underhåll fasader och dylikt på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på fasader och dylikt på flerbostadshus inkl vidhängande förråd samt förrådsbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tekniska konsulttjänster i Lerums kommun
Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, konstbyggnadskonstruktioner såsom typen bro, trafiktunnel, gångtunnel, stödmur och bullerskydd. Uppdragen kan komma att innebära: - inspektioner för att konstatera konstbyggnadskonstruktionernas skick och hållfasthet - inspektion av broarnas skick och hållfasthet samt att registrera inspektion och resultat i brodatabasen BaTMan. - föreslå lämpliga underhållsåtgärder när det vid inspektion konstaterats behov av underhåll och reparation - vara behjälplig vid framtagande av upphandlingsdokumnet inför upphandling gällande underhåll och reparation av konstbyggnadskonstruktioner
Utbyte av kylmedelkylare i ishallen i Lerum
Utbyte av befintliga kylmedelkylare för isproduktion.
Yttre underhåll fasader på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på fasader på flerbostadshus, 3 stycken galvlar mot norr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lerum
Ombyggnad av undervisningslokal.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en markstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation Aggetorp 1:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation Hjällsnäs 36:1,37:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Nybyggnad av bullerskyddskärmar.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av en förrådsbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Rivning av förråd i Lerum
Anmälan om rivning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lerum
Fasadändring, flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Förhandsbesked om anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av ett enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av manskapsbodar.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, lagertält.
Tillbyggnad av lokal i Lerum
Tillbyggnad av lokal.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus och garage Skallsjö 1:55,1:78.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av ett teknikhus.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändrad användning från bostad till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: