Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Solås, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 65-70 lägenheter i 3 huskroppar i suterräng med 5 och 7 våningar.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Ombyggnad av skola i Lerum
Avser ombyggnad och underhåll av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Nybyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H. Ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek finns på projekt ID 1588353.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 4
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 2
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b, 31a/32b.
Nybyggnad av kontor i Lerum
Avser ombyggnation av Lerum energis befintliga kontor och lager, utbyggnad av ny kontorsbyggnad som dockas mot befintligt. Objektet avser också en nybyggnation av en garagelänga och en utökning av parkeringsplatser på gårdsplan. Total BTA med Nybyggnad samt ombyggnad ca 1500m².
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus Floda 20:342.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av tre enbostadshus med garage.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 4 enbostadshus med carport,.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Ev även högersvängfält.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Planer finns på nybyggnad av förskola, 8 avdelningar är tänkt.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabilitetsåtgärder.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av ridhus i Lerum
Nybyggnad av ett ridhus i Lerum.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Om- och nybyggnad av gata i Lerum
Projektet avser om- och nybyggnad av gata.
Invändigt underhåll av kyrka i Lerum
Avser byte av balken i samband med restaurering av målningar.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1747 i Lerum
2000 m lång gc-väg längs väg 1747 (Kvikullavägen) mellan Gamla vägen-Olas sväng.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 2
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 16 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utemiljö upprustning vid entréer i Lerum, etapp 1
Projektet avser markupprustning vid entréer och sanering av förorenade jordmassor i utemiljön kring 18 huskroppar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Skredförebyggande åtgärder i Lerum
Projektet avser skredförebyggande åtgärder.
Yttre underhåll fasader och dylikt på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på fasader och dylikt på flerbostadshus inkl vidhängande förråd samt förrådsbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tekniska konsulttjänster i Lerums kommun
Upphandling av ramavtal för tekniska konsulttjänster, konstbyggnadskonstruktioner såsom typen bro, trafiktunnel, gångtunnel, stödmur och bullerskydd. Uppdragen kan komma att innebära: - inspektioner för att konstatera konstbyggnadskonstruktionernas skick och hållfasthet - inspektion av broarnas skick och hållfasthet samt att registrera inspektion och resultat i brodatabasen BaTMan. - föreslå lämpliga underhållsåtgärder när det vid inspektion konstaterats behov av underhåll och reparation - vara behjälplig vid framtagande av upphandlingsdokumnet inför upphandling gällande underhåll och reparation av konstbyggnadskonstruktioner
Utbyte av kylmedelkylare i ishallen i Lerum
Utbyte av befintliga kylmedelkylare för isproduktion.
Yttre underhåll fasader på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på fasader på flerbostadshus, 3 stycken galvlar mot norr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Lerum
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändrad användning från bostad till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lerum
Ombyggnad av undervisningslokal.
Tillbyggnad av lager i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet/lagerhall.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, cykelgarage.
Nybyggnad av skola i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, skolpaviljong.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, väderskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändrad användning från restaurang till bostäder.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Uppsättning av bullerskydd/lusthus.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus och garage Skallsjö 1:55,1:78.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av tältlagerbyggnad.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Nybyggnad av en parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation Aggetorp 1:3,1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation Hjällsnäs 36:1,37:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Rivning av förråd i Lerum
Anmälan om rivning.
Ombyggnad av idrottshall i Lerum
Avser ändrad användning från lager till idrottshall.
Utvändigt underhåll av flerbostadhus i Lerum
Fasadändring Floda 3:1205,3:119.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Förhandsbesked om anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av 2 enbostadshus Torgestorp 1:18,1:25.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: