Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 2 m fl
Avser nybyggnad av flerbostadshus ca 150 lägenheter i flerbostadshus. Kommer att delas upp i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Lerum, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 100 lägenheter i radhus och flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostads & rekreationsområde i Lerum
Projektet avser nybyggnad av ca 500 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Lerum
Avser ombyggnad och underhåll av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Floda, Lerum
Projektet avser om- och tillbyggnad av Sävegårdens äldreboende Hus E och F, med tillhörande mark- (gården mellan husen E och F) samt installationsarbeten. Hus E: Yta ca 77 m2 tillbyggnad, ca 1840 m2 ombyggnad. Hus F: ca 190 m2 ombyggnad. Objektets läge: Trastvägen 6 och Sparvvägen 1 i Floda.
Nybyggnad av radhus i Lerum
Avser nybyggnad av radhus med 12 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två tvåninghus med radhuskaraktär.
Nybyggnad av gruppbostad i Lerum
Nybyggnad av en gruppbostad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av cirkulationsplats i Lerum
Cirkulationsplats i korsningen Härskogsvägen, Hedeforsvägen och av- och påfartsrampen till E20 vid trafikplats Kastenhof. Högersvängfält från avfarten från E20 västerut på Hedeforsvägen.
Ny elektrisk ledning i Stenkullen
Stenkullen-Horread CL32 S4-6
Nybyggnad av parhus i Lerum
Nybyggnad av ett parhus.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 3 enbostadshus och garage Aggetorp 1:25,1:156,1:157.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 3
Projektet avser delvis ombyggnad av Kolborydsvägen och nybyggnad av GC-bana på del av sträckan till Öxeryd, ca 550 meter. Rivning av befintlig brokonstruktion och anläggning av ny valvbro i Alebäcken. Byggnation av nytt dagvattensystem, omläggning av el och opto samt ny belysningsanläggning utmed GC-bana.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med ca 60 lägenheter och komplementbyggnader.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Avser nybyggnation av tre enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av tre industribyggnader.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Nybyggnad av parhus i Lerum
Avser nybyggnation av ett parhus BTA ca 290 kvm, samt en villa BTA ca 120 kvm.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Ramavtal för gatu- och beläggningsarbete, Lerums kommun
Avtalstid: 2021-01-02 - 2024-12-31.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en industribyggnad.
Nybyggnad av ridhus i Lerum
Nybyggnad av ett ridhus i Lerum.
Utbyggnad av fibernät i Lerum
Projektet avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 330 stycken fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Upprustning av gata i Lerum
Projektet avser upprustning av gata.
Utbyggnad av vatten och spillvattenledningar i Lerum etapp 3
Avser utbyggnad av vatten och spillvattenledningar.
Ny gc-väg längs väg 1937 i Lerum
Ca 1200 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Relining/rörinfodring del av kulvert i Lerum
Avser relining av två kulvertrör med en diameter på 1200 mm vardera i en kulvert på 250 meter. Avser även en option på att utföra en rörinfodring av en rörbro.
RFI Digital nyckelhantering i ordinärt boende, Lerums kommun
Lerums kommun har för avsikt att under hösten 2020 genomföra en upphandling av digital nyckelhantering i ordinärt boende, d.v.s. för personal som arbetar i brukarens egna bostäder.
Tillbyggnad av ridhus i Lerum
Tillbyggnad av läktare i ridhus samt ombyggnad av toaletter.
Ramavtal avseende VA-arbeten i Lerum
Ramavtalet avser uppdrag av mindre VA-entreprenader (utförandeentreprenad) att utföras på löpande räkning efter avrop för Lerums kommun. För denna kategori avser Lerums kommun att teckna minst tre ramavtal, om så är möjligt. Avtalstid 4 år.
Överlåtelse beslut fibernät i Lerum
Projektet avser överlåtelse av beslut för byggnation av fibernät omfattande minst 130 stycken permanentboende fastigheter inom området Lugnvik Aspenäs.
Ombyggnad av kontor i Lerum
Ändrad använding av kontorshus.
Modernisering av hiss i skola i Floda
Projektet avser modernisering av en hiss på skola.
Modernisering av hissar i Kommunhus 2 i Lerum
Projektet avser modernisering av två hissar i kommunhus. Hissystemet ska vara utfört för trafik inom kontor och varutransport.
Modernisering av hiss i station i Lerum
Projektet avser modernisering, tillsyn och skötsel av hiss i station. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Lerum
Installation av kommunalt vatten och avlopp.
Anläggande av solcellsanläggningar i Lerum
- Stationsvägen / Centrumpassagen 44330 Lerum fast. beteckn. Dergården 1:58 - Frödingsvägen 9, 443 30 Lerum fast. beteckn. Torp 1:289
Ombyggnad av förskola i Lerum
Installation av ventilation.
Ombyggnad av skola i Lerum
Installation av ventilation.
Nybyggnad av bilhall i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av en bilhall.
Tillbyggnad av församlingshus i Lerum
Avser tillbyggnad av personalkök, och nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av mur i Lerum
Anläggande av en stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av skola i Lerum
Byte av ett ventilationsaggregat.
Nybyggnad av parhus i Lerum
förhandsbesked om nybyggnation av ett tvåbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Installation ventilation.
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Nybyggnad av en högvattenreservoar.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av ett förråd.
Nybyggnad av garage i Lerum
Nybyggnad av ett garage.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<30 m2.
Nybyggnad av plank i Lerum
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en markstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lerum
Nybyggnad av en slamtömningsstation.
Nybyggnad av telestation i Lerum
Nybyggnad av en teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av en transformatorstation (vid goråsvägen 37).
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Ombyggnad av studentlägenhet i Lerum
Ändrad användning, tillfälligt boende enligt gymnasielagen, tidbegränsat till 2026-07-12.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändring av brandskydd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppförande av bullerskydd till uteplats.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppförande av murar vid bro.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppförande av stödmur Öxeryd 1:1.
Nybyggnad av skola i Lerum
Uppställning tillfälliga skollokaler, tidsbegränsat till 2020-06-30.
Utvändigt underhåll av kloster i Lerum
Uppsättning av solpaneler.
Nybyggnad av mur i Lerum
Uppsättning av stödmur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för parkering.
Nybyggnad av lager i Lerum
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält samt upplag.
Nybyggnad av barack i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, arbetsbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: