Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lerum

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Tollered, Lerum
Planer finns för 85 nya bostäder i blandad bebyggelse - hyreslägenheter, småhus och bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gråbo, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 62 nya hyresrätter. Detta är fjärde etappen av bostäder vid Mjörnbotorget i Gråbo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Solås, Lerum
Projektet avser nybyggnad av 65-70 lägenheter i 3 huskroppar i suterräng med 5 och 7 våningar.
Nybyggnad av kulturhus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av kulturhus.
Ombyggnad av skola i Lerum
Avser ombyggnad och underhåll av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek.
Nybyggnad av skola i Lerum
Avser nybyggnad av hus H. Ombyggnad av Hus A, B, D, E, F & G för att göra större matsal, nya specialsalar för slöjd, hemkunskap, drama och bibliotek finns på projekt ID 1588353.
Nybyggnad av resecentrum i Lerum
Avser nybyggnad av Lerums resecentrum. Omfattar utrymmen för resenärer, som väntrum, möjlighet till information och biljettköp. Tillgången till perronger och busshållplatser ska samlas under ett tak och på så sätt förenkla byten. Resecentrum kan också innehålla plats för kiosk, kafé och andra verksamheter. Byggnaden planeras i tre våningar, med framförallt resefunktioner i bottenvåningen och andra centrumfunktioner i de övre planen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av ca 25-35 bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Projektet avser nybyggnad av 6 enbostadshus och 6 lägenheter i kedjehus.
Nybyggnad av flerbostads- och affärshus i Lerum
Projektet avser ca 40 lägenheter, verksamhets- och butikslokaler.
Nybyggnad av förskola i Lerum Etapp 3
Avser nybyggnad av förskola.
Om- och nybyggnad av idrottshallar i Gråbo centrum
Ombyggnad av befintlig hall samt nybyggnad av en idrottshall.
Spårväxelbyte i Floda
Växelnr 21a/21b, 22a/22b, 31a/32b.
Nybyggnad av rondeller mm i Floda
Avser nybyggnad av rondeller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av tre flerbostadshus samt förråd Oryd 1:171,1:172,1:173. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett flerbostadshus Floda 20:342.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av tre enbostadshus med garage.
Nybyggnad av grupphus i Lerum
Nybyggnad av 4 enbostadshus med carport,.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lerum
Avser nybyggnad av två flerbostadshus med ca 60 lägenheter och komplementbyggnader.
Nybyggnad av förskola i Lerum
Planer finns på nybyggnad av förskola, 8 avdelningar är tänkt.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av reservoar i Lerum
Avser nybyggnation anläggning, vattenreservoar.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabilitetsåtgärder.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Lerum
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av gata i Lerum, etapp 2b
Avser ombyggnad av gata samt nybyggnad och gång och cykelväg.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Lerum
Avser förhandsbesked om nybyggnation av restaurang och kontor.
Nybyggnad av ridhus i Lerum
Nybyggnad av ett ridhus i Lerum.
Stabilitetsåtgärder i Lerum
Projektet avser stabiliseringsåtgärder.
Om- och nybyggnad av gata i Lerum
Projektet avser om- och nybyggnad av gata.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1747 i Lerum
2000 m lång gc-väg längs väg 1747 (Kvikullavägen) mellan Gamla vägen-Olas sväng.
Invändigt underhåll av kyrka i Lerum
Avser byte av balken i samband med restaurering av målningar.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av en verksamhet/industri.
Skredförebyggande åtgärder i Lerum
Projektet avser skredförebyggande åtgärder.
Yttre underhåll fasader och dylikt på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på fasader och dylikt på flerbostadshus inkl vidhängande förråd samt förrådsbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll fasader på flerbostadshus i Lerum
Projektet avser yttre underhåll på fasader på flerbostadshus, 3 stycken galvlar mot norr. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av idrottshall i Lerum
Tillbyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av utbildningslokal i Lerum
Ombyggnad av undervisningslokal.
Tillbyggnad av lager i Lerum
Tillbyggnad av verksamhet/lagerhall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lerum
Uppsättning av bullerskydd.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Uppsättning av bullerskydd/lusthus.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lerum
Ändrad användning från restaurang till bostäder.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, cykelgarage.
Nybyggnad av skola i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, skolpaviljong.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Tidsbegränsat bygglov, väderskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av tältlagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av komplementbyggnad<25 m2.
Nybyggnad av transformatorstation i Lerum
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Lerum
Nybyggnad av ett lusthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Nybyggnad av ett enbostadshus.
Nybyggnad av mur i Lerum
Nybyggnad av en mur.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Nybyggnad av en parkeringsplats.
Ombyggnad av församlingshus i Lerum
Installation av ventilation. Ej kontrollerat med byggherren. Kan förekomma i tidigare rapporterade projekt.
Ombyggnad av idrottshall i Lerum
Avser ett sportgolv i befintlig hall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av en parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lerum
Anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av idrottshall i Lerum
Avser ändrad användning från lager till idrottshall.
Utvändigt underhåll av flerbostadhus i Lerum
Fasadändring Floda 3:1205,3:119.
Nybyggnad av enbostadshus i Lerum
Förhandsbesked om nybyggnation av 2 enbostadshus Torgestorp 1:18,1:25.
Ombyggnad av plankorsning i Drängsered
Pyramidmattor, belysning och stängsel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: