Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 3 m fl
Projektet avser nybyggnad av 70-80 lägenheter i flerbostadshus, radhus och enbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 94 lägenheter i flerbostadshus, radhus och parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
NCC har tillsammans med arkitektföretaget Radar tilldelats 4 markpaket med totalt ca 100 bostäder i varierad upplåtelseform och storlek. Byggstart tidigast slutet 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 67 lägenheter i flerbostadshus med 4-7 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 23-25 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Exploatering för nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser infrastruktur för byggande av villor och flerfamiljshus.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kungälv
Planer finns på uppförande av ,ax 5 vindkraftverk, max 150 meter totalhöjd. Örevattenåsen ligger nordväst om Solberg i Kungälvs kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Objektet avser utförande av ca 6300 m gång- och cykelväg på sträckan Kareby – Kode utmed väg 574 i Kungälvs kommun. I objektet ingår även schakter för ledningsomläggningar samt nedläggning av rör.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 12 lägenheter i radhus och 4 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas under september 2018. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Ny sopsuganläggning i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ny sopsuganläggning i sjukhus. Har tidigare ingått i objektnummer 1434830.
Nybyggnad av LSS-boende i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter och lokal för daglig verksamhet samt utvändiga lägenhetsförråd och sophus.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1:3
Projektet avser nybyggnad av 10 villor. Markarbetet påbörjas under september 2018.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av 18 fritidshus med komplementbyggnad, Fjällsholmen 1:55,1:158,1:70,1:157,1:163,1:159,1:161,1:162,1:69,1:65,1:66,1:64,1:60,1:71,1:68,1:67,1:155,1:156.
Stambyte mm i flerbostadshus i Fontinområdet, Kungälv
Projektet avser stambyten, nya bad, delvis nya kök, byte el, viss del av VS-rör, fönsterbyte mm av 27 lägenheter med 3 trapphus. Byggnaden kommer att vara tom från hyresgäster vid byggstart.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B25
Projektet avser nybyggnad av mark/gata-, lednings- och belysningsarbete för nytt bostadsområde.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Modul till evakuering av förskola i Kungälv
Projektet uppställning av förskolemoduler och markarbeten till förskolan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av lager med kontor. 1300kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser målning av fasad och byte av lägenhetsdörrar och tegel på flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll av fasader samt byte av lägenhetsdörrar.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Kärna
Avser yttre underhåll av fasadskivor och målning av fasad på flerbostadshus.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll av tak och fasad, byte av lägenhetsdörrar m.m.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll samt målning av fönster på flerbostadshus.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av två st parhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av byggnader i Marstrand
Projektet avser rivning av befintliga byggnader inför nybyggnad av flerbostadshus (objektnummer 1209461).
Ombyggnad av hissar i flerbostadshus, Kungälv
Avser modernisering av hissar i flerbostadshus. 3 st hissar vid Tegelkremlan 1 och 3 st hissar vid Sadelmakaren 10.
Ombyggnad av pumpstation i Kungälv
Avser ombyggnad av Älvparkens pumpstation i syfte av modernisering.
Tillbyggnad av industriväg i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av industriväg. Byggstart januari/februari 2019.
Ombyggnad av parkeringar och gator i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av parkeringar och gator vid ICA Maxi. Byggstart mars/april 2019. Uppskattad kostnad.
Ramavtal hyra av moduler i Kungälv
Projektet avser ramavtal avseende hyra av moduler som ska användas till förskole- och skolverksamhet. Leverans sker efter avrop och beställning från beställare. I uppdraget ingår etablering samt avetablering av modulerna. Uppskattad kostnad.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av bilvårdsanläggning i Kungälv
Fasadändring på bilserviceanläggning.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
Ändrad användning av kontor till kontor och butik samt uppsättning av skyltar.
Tillbyggnad av konferensgård i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av kurs- och konferensgård med 5 mindre byggnader. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Ändrad användning av lokaler till bostad i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av tennishall i Kungälv
Ändrad användning från industri/lager till paddeltennishall samt skylt.
Ombyggnad av vandrarhem i Kungälv
Ändrad användning till bed & breakfast. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov för etablering av bodar Juni-Juli 2019.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för förskola samt kök.
Nybyggnad av paviljong i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av paviljonger.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggtält.
Utvändigt underhåll av räddningscentral i Kungälv
Tillbyggnad av räddningstjänstens övningslokal med skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad och fasadförändring på industribyggnad med tillhörande lagerbyggnader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av elverk i Kungälv
Uppförande av nytt reservkraftverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadändring på flerbostadshus med skärmtak vid entré.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadändring på flerbostadshus med skärmtak vid entreér på Storken 1, Blåsippan 2, Orren 16 och Köpmannen 4.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för enbostadshus (ersättningshus), rivning.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 st enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för tidsbegränsat bygglov av flerbostadshus i två plan samt gruppbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked två st enbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kungälv
Mindre reparation av vind på flerbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Nybyggnad av mobilbasstation, mast 36 m hög samt två teknikbodar.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av skyddsmur/-plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation på Lasarettet 1 och Årsnäs 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd för sopkärl.
Nybyggnad av kiosk i Kungälv
Nybyggnad av kiosk.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Kungälv
Fasadförändring på sjukhus, ny dörr för utrymning.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Kungälv
Fasadändring med tillbyggnad av balkong på hus 4, lägenhet 411.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Kungälv
Fasadändring på bensinstation - ommålning av fasader. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Installation av passerkontrollsystem i flerbostadshus i Kungälv
Avser installation av passerkontroll-, porttelefon- och tvättstuge-bokningssystem. Objektet har adresserna Olserödsgatan 11, 23, 29, 39 & 49.
Installation av passerkontrollsystem i flerbostadshus i Kungälv
Avser installation av passerkontroll-, porttelefon- och tvättstuge-bokningssystem. Objektet har adresserna Tvetgatan 269-273.
Upphandling av motordriven skjutgrind i Kungälvs kommun
Avser upphandling av en motordriven skjutgrind med stängsel till Munkegärde återvinningscentral.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: