Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Markarbetena påbörjas i oktober 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av en multiarena för issporter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en multiarena för issporterna hockey, konståkning och bandy. Byggstart oviss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av flerbostadshus med 60 st lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombybyggnad av väg 168 mellan Kungälv-Marstrand, delen genomTjuvkil
Breddning av körbanan, ny gc-väg, trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningar, gångpassager, upprustning av busshållplatser.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor.
Tillbyggnad av äldreboendei Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kungälv
Planer finns på uppförande av ,ax 5 vindkraftverk, max 150 meter totalhöjd. Örevattenåsen ligger nordväst om Solberg i Kungälvs kommun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1C
Projektet avser nybyggnad av 10 småhus (BOA 1230 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2019.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 3,4 km.
Utbyte av el/styr och reglersystem på broar i region Väst
Utbyte av befintligt trafik-, el- styr- och reglersystem.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av infrastruktur för Multiarena Yttern i Kungälv
Projektet avser ny infrastruktur för multihall innehållande idrottshallar, ishallar samt simhall. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus med 3 och 6 våningar.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungälv
Projektet avser renovering av fasad på affärshus.
Byte av hissar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av hissar i flerbostadshus, 4 hissar under 2020 och 2 hissar/år i 3 år.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig upprustning av kyrka. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av omklädningsrum i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, duschrum, bastu samt WC.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av en kontorsvåning ovan lagerbyggnad.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungälv
Tillbyggnad och fasadförändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus (ersättningshus).
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad efter brand).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ändrad användning av lokal till lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus (flytt till ny fastighet).
Nybyggnad av gäststuga i Kungälv
Nybyggnad av gäststuga (ersättningsbyggnad).
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av insynsplank.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Om- och tillbyggnad samt fasadförändring på enbostadshus, Rivning del av enbostadshus Marstrand 67:1.
Ombyggnad av butik i Kungälv
Ombyggnad till butik/lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Uppförande av mur.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Uppsättning av fyra st väderskydd för cyklar.
Ombyggnad av musiksal i Kungälv
Ändrad användning av musikrum (tidsbegränsat).
Ombyggnad av skola i Kungälv
Ändrad användning av paviljong.
Ombyggnad av butik i Kungälv
Ändrad användning till secondhandbutik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus med balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av sophus i Kungälv
Tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av vågbrytare i Kungälv
Strandskyddsdispens för vågbrytare.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 1,5 år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för 3 st byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för bodetablering.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för nybyggnad av plank.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för bodetablering.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadförändring på industribyggnad. Kontakta byggherren för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: