Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2019.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B27
Avser utbyggnad av mark/gata-, lednings- och belysning. Detaljplaneområdet Kongahälla Östra är beläget i Kungälvs kommun och begränsas i väster av Gymnasiegatan, i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen och i söder av Kongahällagatan. Entreprenaden B27 spänner över större delen av området.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter i kedjehus (BOA 1230 kvm) med äganderätt. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av äldreboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av äldreboende. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5A
Projektet avser nybyggnad överföringsledningar av VA-ledningar (ca 4,8 km). Sträckan är uppdelad i två delsträckor Kode-Solberga och Solberga-Aröd.
Ombyggnad av parkeringar och gator i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av parkeringar och gator vid ICA Maxi.
Nybyggnad av förskola och skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola och skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentraler i flerbostadshus, Kungälvs kommun
Avser installation av nya undercentraler i 11 flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad ab lagerhall.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av omklädningsrum i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, duschrum, bastu samt WC.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av sex st industrifastigheter.
Ombyggnad av konferenslokal i Kungälv
Ändrad användning av industribyggnad till konferenslokal samt skylt.
Tillbyggnad av produktionslokal i Kungälv
Tillbyggnad och fasadförändring av verksamhetslokal.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Uppförande av mur.
Ombyggnad av musiksal i Kungälv
Ändrad användning av musikrum (tidsbegränsat).
Ombyggnad av skola i Kungälv
Ändrad användning av paviljong.
Ombyggnad av fritidshus i Kungälv
Ändrad användning från samlingslokal till fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus (flytt till ny fastighet).
Nybyggnad av gäststuga i Kungälv
Nybyggnad av gäststuga (ersättningsbyggnad).
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av insynsplank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser ändrad användning av lokal till lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av butik i Kungälv
Ombyggnad till butik/lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av sophus i Kungälv
Tillbyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i 1,5 år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av plank i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tre år för nybyggnad av plank.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: