Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv,
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 107 lägenheter med bostadsrätt och 88 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus med 4-7 våningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av Nordre älvbron i Kungälv
Byte av rörliga klaffar mot fasta brodelar samt upprustning av hela bron; byte av kantbalkar, beläggning och räcken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 130-150 lägenheter med 4-5 våningar + delvis upp till två takvåning samt lokaler i bottenplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus med 4-6 våningar och garage i källarplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av en multiarena för issporter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en multiarena för issporterna hockey, konståkning och bandy. Byggstart tidigast våren 2020.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus och 11 enbostadshus. Markarbetet påbörjas i januari 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i flerbostadshus. Boarea 1907 kvm. Lokalarea: 64 kvm + 25 kvm entresol.
Nybyggnad av bostäder i Fontinbacken, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 25 lägenheter i flerbostadshus.
Ramavtal avseende pontonbryggor i Marstrand
Avser betong-pontonbryggor i Marstrands hamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Uppskattad byggstart.
Om- och tllbyggnad av affärshus i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av äldreboende i Kärna
Nybyggnad av 12 lägenheter i fem huskroppar (BTA 840 kvm). Byggstart tidigast våren 2018. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny- och ombyggnad av gata i Kungälv
Projektet avser ny- och ombyggnad av gata.
Nybyggnad av motivationsboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av motivationsboende 4 hus med 16 små lägenheter och 1 hus med personallokaler, administration, tvättstuga mm. Byggstart tidigast juni 2018.
Nybyggnad av parhus/seniorbostäder i Kungälv
Söker tomt i Kungälv samt i kringliggande kommuner.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledning.
Nya Va-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stall, veterinärstation mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, stall, pensionat samt veterinärstation. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av väg E6/väg 168 vid Kungälvsmotet
Ombyggnad av befintlig korsning vid rampanslutningen till cirkulationsplats samt separat busskörfält i riktning mot Kungälv mellan Christian IV:s väg och den nya cirkulationsplatsen. Eventuellt utbyte av belysning på väg 168 (mestadels på bron) samt ommålning till tre körfält uppe på bron.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Kungälv
Avser fönsterbyte på 7 huskroppar samt sanering av asbest runt fönster och fönsterdörrar. Omfattar adresserna Östra centrum: Torggatan 5, Ivar Clessonsgatan 9, Gula Komarken: Kastalagatan 1-9, Kastalagatan 10-24, Vikingagatan 4A-G, Vikingagatan 2A-C och Kongahällagatan 1-7.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av lagerbyggnad. Grunden blir pålning och platta på mark.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1.
Ombyggnad av deponi i Kungälv
Avser att lägga massor på Munkegärde deponi. Där ingår också kontroll av massor, besiktning m.m.
Nya brandvägar mm vid flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nya brandvägar ca 200 meter, gräsarmering för brandfordon, ca 400 meter dränering och 18 nya parkeringsplatser i befintlig gräsmatta.
Ramavtal avseende underhåll av broar, Kungälvs kommun
Avser reparation, underhåll och besiktning av broar, kajer, cykeltunnlar, vägbroar, trummor, kallmur, mm inom Kungälvs kommun. Det handlar om ca 30 broar av varierande sort och storlek. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av ekonombyggnad i Kungälv
Projektet avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av garage, lokaler samt förråd i Kungälv
Avser utvändigt underhåll av Hagenvägen 2-54 inklusive garage, kvarterslokal, förråd och övriga komplementbyggnader. Uppskattad kostnad.
Ramavtal avseende inspektion samt rengöring av reservoarer, Kungälvs kommun
Avser ramavtal för inspektion och rengöring av reservoarer.
Moduler - paviljonger till förskola i Kungälv
Avser fullt färdiga och fungerande moduler anpassade för förskoleverksamhet, två avdelningar. Uppskattad kostnad.
Installation av solfångare på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser installation av solfångare på tak på flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro i Kungälv
Projektet avser reparation inklusive asfaltering och belysning av Västra bron 1482-1 samt mindre reparationer av Östra bron 1482-2. Byggstart tidigast våren 2019.
Uppställning av kontorsmodul i Kungälv
Projektet avser uppställning av kontorsmodul. Byggstart tidigast sommar 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Kungälv
Nedgrävning av fettavskiljare samt omläggning av spillvattenrör.
Nybyggnad av stugby i Kungälv
Nybyggnad av 12 fritidshus och komplementbyggnad Fjällsholmen 1:53,1:54,1:56,1:61,1:59,1:57,1:62,1:49,1:47,1:48,1:51,1:52.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av kontor och personalrum.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av 3 st enbostadshus samt garage/carport, Källeröd 2:1,Kareby 1:6.
Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Kungälv
Fasadändring installation av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadändring trappor/loftgångar samt rivning.
Nybyggnad av telestation i Kungälv
Bygglov för teknik- och miljöbod.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning av lokal från förskola till två lägenheter.
Rivning av förråd i Kungälv
Rivning av förråd.
Rivning av fritidshus i Kungälv
Rivning av sommarstuga.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Strandskyddsdispens för ändrad användning av föreningslokal till bostad.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar samt sovbodar som placeras separat.
Nybyggnad av tälthall i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i tio år för tälthall på backe med hårdgjord yta.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i åtta månader för byggbodar och containrar.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Kungälv
Tillbyggnad av gruppbostad med balkong och utrymningsväg.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av kontor- och lagerbyggnad med balkong.
Utvändigt underhåll av badhus i Kungälv
Tillbyggnad av utrymningstrappa på oasen sim- och ishall.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Uppförande av cykelställ med tak.
Vägrensslåtter i Kungälv
Första slåtter utförs mellan 15 juni och 15 juli och andra mellan 1 september och 15 september.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av källarvåning i flerbostadshus till 1 lägenhet. Byggstart tidigast våren 2018.
Ny handikappramp vid kyrka i Hålta
Projektet avser ny handikappramp till kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Upphandling av projektledare för nytt vattenreningsverk och exploateringsprojekt i Kungälv
Avser två(2) projektledare: Projektledare A: för nytt vattenreningsverk. Projektledare B: med fokus på exploateringsprojekt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: