Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Markarbetena påbörjas i oktober 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerrbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 168 barn (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2-4 våningar och souterrainvåning. Byggstart oviss.
Ny överföringsledning i Kungälv
Projektet avser ny överföringsledning.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm). Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1C
Projektet avser nybyggnad av 10 småhus (BOA 1230 kvm).
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift. Byggstart oviss.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår. Byggstart tidigast våren 2020.
Utbyte av el/styr och reglersystem på broar i region Väst
Utförande av utbyte av fjärr-, trafik-, el- och styrsystem för Bohusbron samt utbyte av fjärr- och styrsystem för Jordfallsbron och Lilla Edetbron, med nya tillhörande fjärrstyrningsplatser.
Nya VA-ledningar i Kungälv, etapp 4
Projektet avser nya VA-ledningar i befintligt bostadsområde. Uppskattad kostnad.
Hyra av servicebostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 4 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungälv
Projektet avser renovering av fasad på affärshus.
Byte av hissar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av hissar i flerbostadshus, 4 hissar under 2020 och 2 hissar/år i 3 år.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning med nya behandlingsrum, omklädningsrum, personaldel mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två stycke byggda enbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lager/verkstadslokal med kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Utvidgning av Förbovärdkontor i Ytterby
Projektet avser att två lokaler byggs om till en lokala avsedd för kontorsverksamhet. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till gym i Kungälv
Projektet avser hyresgästanpassning av gym. Uppskattad kostnad.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Ombyggnad gällande invändig planlösning.
Utvändigt underhåll av lager i Kungälv
Fasadändring lagerbyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av lagerhall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungälv
Fasadförändring på affärshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av konferenslokal i Kungälv
Avser ändrad användning av industribyggnad till konferenslokal samt skylt.
Ombyggnad av förråd i Kungälv
Fasadförändring och ombyggnad av idrottsanläggning.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kungälv
Nybyggnad av avloppspumpstation på Ytterby:tunge 2:66, Kastellegården 1:284 och Kastellegården 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus (ersättningshus).
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Torsby-ranneberg 1:36,1:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd och pergolor.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Om- och tillbyggnad samt fasadförändring på enbostadshus, Rivning del av enbostadshus Marstrand 67:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungälv
Fasadändring enbostadshus samt rivning del av gäststuga.
Tillbyggnad av förråd i Kungälv
Tillbyggnad av komplementhus samt rivning av byggnad.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad av lagerlokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av konferenslokal i Kungälv
Tillbyggnad av lokal för kurser och konferenser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för bodetablering.
Nybyggnad av brygga i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av pontonbryggor.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus med balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning av kontor till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av butik i Kungälv
Ändrad användning till secondhandbutik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadförändring på industribyggnad. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
In och utvändig ändring av kontor samt anläggning av parkering.
Ombyggnad till cafeteria i Kungälv
Projektet avser ändrad användning av vänthall till café.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: