Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 250 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser en påbyggnad av Coophuset med ca 200 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ytterby, Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 150 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 110 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 94 lägenheter i flerbostadshus, radhus och parhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 55 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder, vidareutveckling handelsbyggnader
Projektet avser att Kungälvs kommun tillsammans med tre fastighetsägare har ett centralt beläget markområde som ska användas för att bygga centrala bostäder både hyresrätter och bostadsrätter ca 30 lägenheter. Det aktuella området är en del av kommunens fastighet Fontin 1:1 samt de privata fastigheterna Krabbetornet 13-15. I fatigheterna Krabbetornet 13-15 finns idag verksamheter, handel och bostäder. Kommunen och fastighetsägarna avser att sälja det aktuella området med befintliga byggander. De befintliga byggnadera och gårdarna är ett kulturhistoriskt intresse i sin helhet. Önskan är att forma Krukmakargränd och Västra Gatans bakgårdar till en attraktiv miljö där bostäder, befintliga verksamhetslokaler och handel kan kombineras med hänsyn till den kulturhistoriska miljön där det samtidigt är möjligt att stötta handelsutvecklingen i stadskärnan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av flerbostadshus med 60 st lägenheter. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 26 villor.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Planer finns på nybyggnad av bostäder i blandade upplåtelseformer och hustyper.
Nybyggnad av äldreboende i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av äldreboende med 80-90 platser. Byggstart tidigast slutet 2021. Uppskattad kostnad.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola för 126 barn (1200-1400 kvm). Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm). Markarbetet påbörjas i december 2019.
Ombyggnad av gymnasieskola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av ridanläggning i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus och stall sk aktiv grupphållning för hästar i lösdrift.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 1:3
Projektet avser nybyggnad av 6 villor. Markarbetet påbörjas under september 2018.
Utbyte av el/styr och reglersystem på broar i region Väst
Utförande av utbyte av fjärr-, trafik-, el- och styrsystem för Bohusbron samt utbyte av fjärr- och styrsystem för Jordfallsbron och Lilla Edetbron, med nya tillhörande fjärrstyrningsplatser.
Hyra av servicebostäder avsedda för personer med LSS-beslut i Kungälv
Projektet avser hyra av 12 servicelägenheter och en kontaktlägenhet samlat i en byggnad. Kommunen hyr hela byggnaden och upplåter lägenheterna i andra hand till personer med LSS-beslut. Kan bli nybyggnad eller ombyggnad till servicelägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 4 villor i 1,5 plan.
Påbyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser påbyggnad av kontor.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus. Omfattning oklar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Kungälv
Projektet avser renovering av fasad på affärshus.
Byte av hissar i flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser byte av hissar i flerbostadshus, 4 hissar under 2020 och 2 hissar/år i 3 år.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Takrenovering på flerbostadshus i Gula Komarken i Kungälv
Projektet avser renovering av tak på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av en kontorsvåning ovan lagerbyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två st enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av två st enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser tillbyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Kungälv
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Om- och tillbyggnad samt fasadförändring på enbostadshus, Rivning del av enbostadshus Marstrand 67:1.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Kungälv
Nybyggnad av avloppspumpstation på Ytterby:tunge 2:66, Kastellegården 1:284 och Kastellegården 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus (ersättningshus).
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus (återuppbyggnad efter brand).
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Torsby-ranneberg 1:36,1:35.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus med balkong.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kungälv
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av konferenslokal i Kungälv
Tillbyggnad av lokal för kurser och konferenser. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Uppsättning av fyra st väderskydd för cyklar.
Nybyggnad av vågbrytare i Kungälv
Strandskyddsdispens för vågbrytare.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för 3 st byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för bodetablering.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Tidsbegränsat lov för tälthall.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning av kontor till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av butik i Kungälv
Ändrad användning till secondhandbutik. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadförändring på industribyggnad. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Reparation av innertak kyrka i Kungälv
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat med 397 000. Reparation av innertak och takkonstruktion.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
In och utvändig ändring av kontor samt anläggning av parkering.
Ombyggnad till cafeteria i Kungälv
Projektet avser ändrad användning av vänthall till café.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: