Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyte av brosplann på Nordre älvbron i Kungälv
Ersättning av öppningsbara broklaffar med fasta spann samt ombyggnad av klaffkammare. Rivning av befintligt manöverhus, maskineri och elanläggning.
Underhåll av Nordre älvbron i Kungälv
Utbyte av kantbalkar, räcken, bullerskydd, övergångskonstruktioner, tätskikt, beläggning och vägbelysning. Vattenskyddsåtgärder för omhändertagande av dagvatten.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 52 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet förbindelsegångar på plan 4 samt nya hissar i hus 15, avväxling hörn i kulvert i hus 3 och nybyggnad av del av kulvert, Har tidigare ingått i objektnummer 1037716.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 168 barn.
Tillbyggnad av äldreboendei Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av äldreboende.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola för 126 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med souterrainvåning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 168 i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg ca 4,6 km.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 574 i Kungälv
Objektet avser utförande av ca 6300 m gång- och cykelväg på sträckan Kareby – Kode utmed väg 574 i Kungälvs kommun. I objektet ingår även schakter för ledningsomläggningar samt nedläggning av rör.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Göteborg, etapp 1C
Projektet avser nybyggnad av 10 småhus (BOA 1230 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus och 8 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Markarbetet påbörjas i maj 2019.
Ny sopsuganläggning i sjukhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser ny sopsuganläggning i sjukhus. Sopsugsentreprenör: Logiwaste AB, Stora Wäsby Gamla Stallet, 194 37 Upplads Västby, tel 08-7360096.
Exploatering för nytt bostadsområde i Kungälv, B27
Avser utbyggnad av mark/gata-, lednings- och belysning. Detaljplaneområdet Kongahälla Östra är beläget i Kungälvs kommun och begränsas i väster av Gymnasiegatan, i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen och i söder av Kongahällagatan. Entreprenaden B27 spänner över större delen av området.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 5A
Projektet avser nybyggnad överföringsledningar av VA-ledningar (ca 4,8 km). Sträckan är uppdelad i två delsträckor Kode-Solberga och Solberga-Aröd.
Ombyggnad av parkeringar och gator i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av parkeringar och gator vid ICA Maxi.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll av fasader samt byte av lägenhetsdörrar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Kärna
Avser yttre underhåll av fasadskivor och målning av fasad på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll av tak och fasad, byte av lägenhetsdörrar m.m. Uppskattad byggstart och kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser yttre underhåll samt målning av fönster på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Marstrand
Avser målning av fasad och byte av lägenhetsdörrar och tegel på flerbostadshus samt kompletteringsbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad och renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig renovering av kyrka och tillbyggnad med sakristia.
Ombyggnad av pumpstation i Kungälv
Avser ombyggnad av Älvparkens pumpstation i syfte av modernisering.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 1 lägenhet på markplan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 2 lägenheter på markplan. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till marklägenheter i Kungälv
Avser ombyggnad av lokaler till 3 lägenheter på markplan och plan 1. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av fjärrvärmeundercentraler i flerbostadshus, Kungälvs kommun
Avser installation av nya undercentraler i 11 flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar till ca 6 stycken fastigheter.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad ab lagerhall.
Nybyggnad av industriväg i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 200 meter lång industriväg med längsgående gångbana, avvattning och belysning samt VA-ledningar längs hela sträckan.
Ny mulitarena och aktivitesyta i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av en befintlig instängslad asfaltplan till en multisportarena med konstgräs som underlag och kringytor med bl a gångvägar, trappor, ramper, läktare, belysning och planteringar.
Renovering av bro i Kungälv
Projektet avser reparation inklusive asfaltering och belysning av Västra bron 1482-1 samt mindre reparationer av Östra bron 1482-2.
Ombyggnad av omklädningsrum i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av omklädningsrum, duschrum, bastu samt WC. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Avser tak- och fasadrenovering på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av gång- och cykelväg.
Ombyggnad av konferenslokal i Kungälv
Ändrad användning av industribyggnad till konferenslokal samt skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industrihall.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Kungälv
Nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation, ersätter befintlig.
Nybyggnad av nätstation i Kungälv
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av parhus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Nybyggnad av stödmurar och cykelparkeringstak.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation på Kareby 4:12 och Kareby 4:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Kungälv
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av två st komplementbyggnader.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kungälv
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd samt altan med tak, vindskydd.
Ombyggnad av konferenslokal i Kungälv
Avser om- och tillbyggnad samt fasadändring av konferenslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadändring och byte av yttertak på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av mur i Kungälv
Flytt av mur och staket för att möjliggöra 3 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus med garage och stall.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Tillbyggnad av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av fritidshus i Kungälv
Ändrad användning från samlingslokal till fritidshus.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem åt för bodetablering i 2 plan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Tidsbgränsat bygglov i tio år för fasadändring avseende muralmålning på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av toalettmodul i Kungälvs kommun
Avser upphandling av toalettmodul.
Renovering av tornportaler vid kyrka i Kungälv
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Renovering av tornportaler vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Dränering vid kyrka i Marstrand
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Dränering vid kyrka. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: