Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av bostäder i blandad bebyggelse. Uppskattad kostnad.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 124 hyres- och bostadsrättslägenheter. Byggstart tidigast slutet 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd. Uppskattad kostnad.
Ny- och ombyggnad sjukhus i Kungälv
Projektet avser att sjukhuset utökas med nya byggnader för bl a endoskopi, samtidigt som lokaler för bl a laboratoriemedicin, akutmottagning och psykiatri förbättras och byggs om.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1A
Projektet avser nybyggnad av 43 småhus med bostadsrätt (BOA 4728 kvm).
Nybyggnad flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 56 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus (BOA 3000 kvm).
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Markarbeten startar i november 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter i flerbostadshus med 3-4 våningar. Markarbetena påbörjas i oktober 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder, vidareutveckling handelsbyggnader
Projektet avser att bygga centrala bostäder både hyresrätter och bostadsrätter ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Marstrand
Projektet avser nybyggnad av 22 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 1-4 våningar i 6 huskroppar och en komplementbyggnad.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 32 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 45 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Radhus i två plan om ca 110 kvm och lägenheter på 2-4 rok i två våningar mot gemensamhetsytorna och fyra våningar mot infartsgatan, med naturliga utgångar till natur och kommunikationer. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av 34 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 2-4 våningar och souterrainvåning. Byggstart oviss.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1B
Projektet avser nybyggnad av 9 småhus (BOA 1251 kvm). Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1C
Projektet avser nybyggnad av 10 småhus (BOA 1230 kvm).
Nybyggnad av radhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15 st radhus med tillhörande komplementbyggnader. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår. Byggstart tidigast våren 2021.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler.
Påbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 1
Projektet avser påbyggnad av kontor med en tredje våning.
Utbyte av el/styr och reglersystem på broar i region Väst
Utförande av utbyte av fjärr-, trafik-, el- och styrsystem för Bohusbron samt utbyte av fjärr- och styrsystem för Jordfallsbron och Lilla Edetbron, med nya tillhörande fjärrstyrningsplatser.
Förtätning av bostäder i Kungälv
Projektet avser förtätning av bostäder. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Villatomter i Kungälv
Projektet avser ca 300 villatomter som är till försäljning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark. Byggstart oviss.
Nybyggnad av va-ledning i Kungälv
Avser nybyggnad av VA-ledning för delen Brunnefjäll-Åkerhög i Kustzon. Uppskattad kostnad.
Ny lekplats i Kungälv
Projektet avser ny äventyrslekplats.
Nybyggnad av aktivitetspark i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av aktivitetspark.
Om- och tillbyggnad av kontor i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av entréplan på kontor samt markarbeten för nytt uterum.
Nybyggnad av överföringsledningar VA i Kungälv
Projektet avser nya överföringsledningar av vatten och avloppsledningar på en sträcka av ca 1000 meter och sträckningen går till större del i åker- och ängsmark nära väg 574 - Karebyvägen. Byggstart april/maj 2020.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av tandläkarmottagning med nya behandlingsrum, omklädningsrum, personaldel mm.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två stycke byggda enbostadshus. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lager/verkstadslokal med kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lagerhall på ca 1500 kvm samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Avser nybyggnad av lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvidgning av Förbovärdkontor i Ytterby
Projektet avser att två lokaler byggs om till en lokal avsedd för kontorsverksamhet.
Skadeinventering på vägnätet i Kungälv
Projektet avser att kartlägga behovet av beläggningsunderhåll på kommunens asfaltbelagda gator och vägar baserat på skadeinventering. Besiktningen omfattar ca 100 km gator och vägar i centralorterna Kungälv, Ytterby och Marstrand. Uppskattad start och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser renovering av tak, fasad och fasaddetaljer på flerbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Modernisering av hissar i Kungälv
Projektet avser modernisering av total 13 stycken hissar i flerbostadshus fördelat på fyra olika områden. Olserödsgatan 11, 23, 29 och 49 (kv Olsgärdet 1). Dämmevägen 4 A och B (Lärken 5). Rådmansgatan 25, hus C, Rådmansgatan 28 , hus B, Rådmansgatan 33, hus A (kv Rhodin 12 och 17 samt Claes Brun 9). Tvetgatan 269, 271 och 273, hus E (kv Kungsljuset 8). Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader.
Ombyggnad av affärshus i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och ändrad användning av affärslokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Nybyggnad av parhus och friliggande bostadshus.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Nybyggnad av förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Avser tillbyggnad av industri. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kedjehus i Kungälv
Nybyggnad av 4 st kedjehus.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Nybyggnad av 9 tvåbostadshus och 4 enbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Kungälv
Nybyggnad av biltvättsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Källeröd 2:8,2:9.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus Kärna 9:2,9:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus samt garage Norrmannebo 2:55,2:56.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Kungälv
Nybyggnad av förråd och pergolor.
Ombyggnad av konferenslokal i Kungälv
Avser ändrad användning av industribyggnad till konferenslokal samt skylt.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kungälv
Fasadförändring församlingshem/förvaltningsbyggnad (montera markiser).
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kungälv
Fasadändring enbostadshus samt rivning del av gäststuga.
Nybyggnad av markanläggning i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av spolplatta, båtlyft och servicebrygga.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för två st enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av kiosk i Kungälv
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kungälv
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av markanläggning i Kungälv
Nybyggnad av solcellsanläggningar på markstativ.
Nybyggnad av automatstation i Kungälv
Nybyggnad av tankningsanläggning.
Nybyggnad av skärmtak i Kungälv
Nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Om och tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av soprum i Kungälv
Ombyggnad av 4 st garage till miljörum.
Ombyggnad av industrihus i Kungälv
Avser en liten fasadförändring.
Ombyggnad av vårdhem i Kungälv
Ändrad användning av frisörlokal till rehablokal.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning från föreningslokal till lägenhet.
Rivning av enbostadshus i Kungälv
Rivning av bostadshus och lager/snickerilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för byggbodar.
Nybyggnad av brygga i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fem år för nybyggnad av pontonbryggor.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fyra år för byggbodar.
Tillbyggnad av kontor i Kungälv
Tillbyggnad av förråd, om/tillbyggnad av garage till kontor i två plan.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Kungälv
Uppförande av bullerplank.
Nybyggnad av mur i Kungälv
Uppförande av stödmurar.
Utvändigt underhåll av lager i Kungälv
Projektet avser fasadändring lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: