Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Ytterby
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. På det gemensamma gårdarna finns växthus och odlingslotter samt plats för cyklar och förråd. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar och nytt verksamhetsområde för industrier i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator och VA-ledningar till ett nytt verksamhetsområde på ca 122000 kvm mark för industrier som är till försäljning.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 180 barn samt storkök/tillagningskök (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Kungälv, etapp 1C
Projektet avser nybyggnad av 10 småhus (BOA 1230 kvm).
Nybyggnad av radhus i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 15 st radhus med tillhörande komplementbyggnader. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av bostäder i Ytterby, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter i parhus med 2 och 2,5 våning. Uppskattad kostnad.
Nya VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser nya VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Tjuvkil, del 1
Projektet avser nybyggnad av 7 villor i 1,5 plan.
Nybyggnad av VA-ledningar i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar i befintlig bebyggelse med tillhörande tryckstegringsstation.
Nybyggnad av grupphus i Kungälv
Nybyggnad av 9 tvåbostadshus och 4 enbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och verksamhetslokaler.
Anläggande av VA-ledningar i Kungälv
Avser schaktfri metod av skyddsrör/foderrör avsedda för framtida tryckledningar till vatten och avlopp.
Nybyggnad av parhus i Kungälv
Avser nybyggnad av parhus och friliggande bostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt butik. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av rondell i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av rondell. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nya överföringsledningar i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av överföringsledningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av båthall i Kungälv
Avser nybyggnad av båthall på ca 1500 kvm samt rivning av befintlig. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Projektet avser fasadförändring samt förstärkt takkonstruktion på verksamhetslokaler.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Kungälv
Projektet avser för nybyggnad av gator och VA-ledningar i ett exploateringsområde. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Modernisering av hissar i Kungälv
Projektet avser modernisering av total 13 stycken hissar i flerbostadshus fördelat på fyra olika områden. Olserödsgatan 11, 23, 29 och 49 (kv Olsgärdet 1). Dämmevägen 4 A och B (Lärken 5). Rådmansgatan 25, hus C, Rådmansgatan 28 , hus B, Rådmansgatan 33, hus A (kv Rhodin 12 och 17 samt Claes Brun 9). Tvetgatan 269, 271 och 273, hus E (kv Kungsljuset 8). Uppskattad kostnad.
Skadeinventering på vägnätet i Kungälv
Projektet avser att kartlägga behovet av beläggningsunderhåll på kommunens asfaltbelagda gator och vägar baserat på skadeinventering. Besiktningen omfattar ca 100 km gator och vägar i centralorterna Kungälv, Ytterby och Marstrand. Uppskattad start och kostnad.
Nybyggnad av gator, VA mm i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av gator inklusive parkering, gång- och cykelvägar, ledningar, ny in- och utfart till Lyckevägen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Kungälv
Projektet avser renovering av tak, fasad och fasaddetaljer på flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/lagerlokal. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tennishall i Kungälv
Nybyggnad av padeltennishall.
Tillbyggnad av lager i Kungälv
Om- och tillbyggnad av lagerhall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kungälv
Ombyggnad av affärslokaler till lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Kungälv
Ombyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ombyggnad av lägenhet i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Kungälv
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Kungälv
Nybyggnad av garage.
Ombyggnad av industrihus i Kungälv
Avser en liten fasadförändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kungälv
Fasadförändring med tillkommande kanal. Kontakta inkopplade företaga för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Kungälv
Fasadändring av församlingshem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Kungälv
Förhandsbesked nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Kungälv
Rivning av bostadshus och lager/snickerilokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i ett år för ändrad användning av lokal till kontor.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i fyra år för byggbodar.
Nybyggnad av barack i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för byggbodar.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Tidsbegränsat bygglov i två år för skolmoduler.
Tillbyggnad av förråd i Kungälv
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Kungälv
Ändrad användning från föreningslokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: