Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vaktbyggnad i Karlsborg
Projektet avser ombyggnad av vaktbyggnad.
Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Karlsborg
Objektet avser utbyggnad av gator och VA för exploatering av bostäder. Nordvästra delen av Karlsborgs tätort.
Ombyggnad till omklädningsrum i Karlsborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till omklädningsrum.
Nybyggnad av tälttork i Karlsborg
Avser nybyggnad av tälttorksbyggnad om ca 300 kvm med omgivande markarbeten.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Omtoppning av taxibanor F17G i Visby
Avser omtoppning av bitumentbundet slitlager på airside F17G Visby.
Bankant dränering på flygplats i Karlsborg
Projektet avser bankant dränering på flygplats.
Staket, grindar och barack i Karlsborg
Projektet avser demontering av befintliga staket och grindar och montering nya staket och grindar samt uppförande av tillfällig vaktbyggnad.
Avveckling och elanläggning i Karlsborg, etapp 1
Projektet avse rivning, sanering och ombyggnation av fastigheter, transformatorstationer mm. Rivning, ombyggnation och anpassning av befintlig fjärrvärmenät. Ny- och omläggning av el- och telenätverk. Nybyggnad av mottagningsstation och nätstationer mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Karlsborg
Nybyggnad av kompementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Karlsborg
Inredande av ytterligare bostad/lokal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlsborg
Anordnande av parkeringsplats.
Tillbyggnad av elverk i Karlsborg
Tillbyggnad av reservkraftaggregat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlsborg
Uppförande av parkeringsplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlsborg
Utvändig ändring av färg och fasad och sockel - Bostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: