Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Ombyggnad av vaktbyggnad i Karlsborg
Projektet avser total in- och utvändig ombyggnad av vaktbyggnad samt även utvändiga arbeten såsom ledningsschakt, asfaltsytor och gräsytor.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Karlsborg
Objektet avser utbyggnad av gator och VA för exploatering av bostäder. Nordvästra delen av Karlsborgs tätort.
Ombyggnad till omklädningsrum i Karlsborg
Projektet avser ombyggnad av lokal till omklädningsrum.
Staket, grindar och barack i Karlsborg
Projektet avser demontering av befintliga staket och grindar och montering nya staket och grindar samt uppförande av tillfällig vaktbyggnad.
Flygplatsljus och ILS i Karlsborg
Avser installation av flygplatsljus och ILS-anläggning.
Avveckling och elanläggning i Karlsborg, etapp 1
Entreprenaden omfattar avvecklings- och elanläggningsarbeten inom flottiljområdet. K0051.
Ramavtal Årsentreprenörer bygg, Karlsborg
Ramavtalet omfattar militära sekretessbelagda anläggningar.
Nybyggnad av industrihus i Karlsborg
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av byggnader i Karlsborg
Avser takmålning på byggnaderna R402311 Tygverkstaden och R402517 Havremagasinet.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av transformatorstationen på Lerbro 1:23 och Nolkärr 1:54.
Nybyggnad av skärmtak i Karlsborg
Strandskyddsdispens och nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av industrihus i Karlsborg
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Karlsborg
Ändrad användning från storkök till lägenhet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: