Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hangarer i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av kontor och förråds-verkstadsytor med tillhörande personalutrymmen samt anpassning av intilliggande markområden. Byggnaden skall byggas i Karlsborgs kommun och omfattar ca 25000 kvm.
Nybyggnad av parhus, Karlsborg
Avser nybyggnad av 14 st parhus.
Nybyggnad av F-6 skola i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola med plats för 300 elever.
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
invändig renovering av 16 lägenheter inom området Karlsborgs Fästning.
Flygplatsljus och ILS i Karlsborg
Avser installation av flygplatsljus och ILS-anläggning.
Avveckling och elanläggning i Karlsborg, etapp 1
Entreprenaden omfattar avvecklings- och elanläggningsarbeten inom flottiljområdet. K0051. Rivning/sanering av by 31-34 Rivning/sanering av by 21-22 Rivning/sanering av by 201 och 203 Rivning/sanering av by 144,145 och 215 Rivning av by 101 samt återställning av densamma Rivning/sanering av mottagningsstation 210a Ombyggnad transformatorstationer 210 d och 201e Ombyggnad i by 004 Rivning/sanering av invallningen vid by 201 Rivning/sanering 12 st á 100 m3 cisterner (oljeberget), varav 10 st nedgrävda och 2 st ovan mark Rivning/sanering 4 st a 10 m3 cisterner (bensinmack) Rivning/sanering av nedgrävd brandvattencistern á 10 m3 Rivning/sanering av kabel Rivning/sanering av smörjbrygga (fd. bensinmack) Rivning ca 800 m banvall (sanering järnkreosot) Rivning/bortforsling av ca 8000 km2 asfalt Rivning/ombyggnation och anpassning av befintligt fjärrvärmenät Omfattande avvecklingsarbeten inför ny- och omläggning av el och telenätverket på området Avverkning av fem (5) stycken biotopskyddade alléträd, kastanjeträd inklusive rötter och återställande av mark Flytt av fornlämning i form av milsten
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
Projektet avser utförande av en etapp som avser att reducera antalet fläktaggregat på vindsplanet. I projektet ingår även byte av belysning samt ny styrutrustning med närvarostyrning för värme, ventilation och belysning. Vidare ska viss uppgradering av ytskikt genomföras.
Utvändigt underhåll av byggnader i Karlsborg
Avser takmålning på byggnaderna R402311 Tygverkstaden och R402517 Havremagasinet.
Tillbyggnad av motell i Karlsborg
Tillbyggnad av motell.
Tillbyggnad av restaurang i Karlsborg
Tillbyggnad av restaurang.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlsborg
Utvändig ändring av förskola. Insättning av dörr.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlsborg
Bygglov parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: