Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana.
Nybyggnad av parhus, Karlsborg
Avser nybyggnad av 14 st parhus.
Nybyggnad av F-6 skola i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola med plats för 300 elever.
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
invändig renovering av 16 lägenheter inom området Karlsborgs Fästning.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Bankant dränering på flygplats i Karlsborg
Projektet avser bankant dränering på flygplats.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlsborg
Två stycken mindre avloppsreningsverk, nyanläggning. Markarbeten, byggnadsarbeten, maskinell utrustning.
Invändig renovering av byggnad i Karlsborg
Projektet avser utförande av en etapp som avser att reducera antalet fläktaggregat på vindsplanet. I projektet ingår även byte av belysning samt ny styrutrustning med närvarostyrning för värme, ventilation och belysning. Vidare ska viss uppgradering av ytskikt genomföras.
Avveckling och elanläggning i Karlsborg, etapp 1
Entreprenaden omfattar avvecklings- och elanläggningsarbeten inom flottiljområdet. K0051. Rivning/sanering av by 31-34 Rivning/sanering av by 21-22 Rivning/sanering av by 201 och 203 Rivning/sanering av by 144,145 och 215 Rivning av by 101 samt återställning av densamma Rivning/sanering av mottagningsstation 210a Ombyggnad transformatorstationer 210 d och 201e Ombyggnad i by 004 Rivning/sanering av invallningen vid by 201 Rivning/sanering 12 st á 100 m3 cisterner (oljeberget), varav 10 st nedgrävda och 2 st ovan mark Rivning/sanering 4 st a 10 m3 cisterner (bensinmack) Rivning/sanering av nedgrävd brandvattencistern á 10 m3 Rivning/sanering av kabel Rivning/sanering av smörjbrygga (fd. bensinmack) Rivning ca 800 m banvall (sanering järnkreosot) Rivning/bortforsling av ca 8000 km2 asfalt Rivning/ombyggnation och anpassning av befintligt fjärrvärmenät Omfattande avvecklingsarbeten inför ny- och omläggning av el och telenätverket på området Avverkning av fem (5) stycken biotopskyddade alléträd, kastanjeträd inklusive rötter och återställande av mark Flytt av fornlämning i form av milsten
Utvändigt underhåll av kontor i Karlsborg
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Rivning av fritidshus i Karlsborg
Rivning av fritidshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlsborg
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av transformatorstation på Forsvik 5:165 och Granviken 3:37.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: