Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hangarer i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av kontor och förråds-verkstadsytor med tillhörande personalutrymmen samt anpassning av intilliggande markområden. Byggnaden skall byggas i Karlsborgs kommun och omfattar ca 25000 kvm.
Tillbyggnad av äldreboenden i Karlsborg
Avser utbyggnad av två demensavdelningar. Grunden blir platta på mark.
Ombyggnad av vaktbyggnad i Karlsborg
Projektet avser total in- och utvändig ombyggnad av vaktbyggnad samt även utvändiga arbeten såsom ledningsschakt, asfaltsytor och gräsytor.
Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar mm i Karlsborg
Objektet avser utbyggnad av gator och VA för exploatering av bostäder. Nordvästra delen av Karlsborgs tätort.
Nybyggnad av F-6 skola i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola med plats för 300 elever.
Bankant dränering på flygplats i Karlsborg
Projektet avser bankant dränering på flygplats. Byggstart oviss.
Flygplatsljus och ILS i Karlsborg
Avser installation av flygplatsljus och ILS-anläggning.
Avveckling och elanläggning i Karlsborg, etapp 1
Entreprenaden omfattar avvecklings- och elanläggningsarbeten inom flottiljområdet. K0051.
Ramavtal Årsentreprenörer bygg, Karlsborg
Ramavtalet omfattar militära sekretessbelagda anläggningar.
Utvändigt underhåll av byggnader i Karlsborg
Avser takmålning på byggnaderna R402311 Tygverkstaden och R402517 Havremagasinet.
Utvändigt underhåll av förskola i Karlsborg
Utvändig ändring av förskola.
Nybyggnad av skola i Karlsborg
Nybyggnad av skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Karlsborg
Nybyggnad av transformatorstationen på Lerbro 1:23 och Nolkärr 1:54.
Ombyggnad av lägenhet i Karlsborg
Ändrad användning från storkök till lägenhet.
Nybyggnad av skärmtak i Karlsborg
Strandskyddsdispens och nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Karlsborg
Bygglov parkeringsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: