Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Karlsborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av hangarer i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av kontor och förråds-verkstadsytor med tillhörande personalutrymmen samt anpassning av intilliggande markområden. Byggnaden skall byggas i Karlsborgs kommun och omfattar ca 25000 kvm.
Omtoppning av rull- och taxibana i Karlsborg
Nya slitlager för rull- och taxibana.
Nybyggnad av parhus, Karlsborg
Avser nybyggnad av 14 st parhus.
Nybyggnad av F-6 skola i Karlsborgs kommun
Avser nybyggnad av en 2 parallellig F-6 skola med plats för 300 elever.
Nybyggnad av kommunarkiv i Karlsborgs kommun
Nybyggnation av kommunarkiv, BA drygt 400kvm. Färdigställt senast 2021-11-30.
Ljudisolerande åtgärder, byte av ventilation mm i sjukhus i Karlsborg
Projektet avser att förbättra ljudklimatet i byggnaden för anpassning till gällande sekretesskrav, byte av ventilationsanläggning från FT till FTX, byte belysning och elanläggning samt underhåll av invändiga ytskikt i sjukhus.
Bankant dränering på flygplats i Karlsborg
Projektet avser bankant dränering på flygplats.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlsborg
Två stycken mindre avloppsreningsverk, nyanläggning. Markarbeten, byggnadsarbeten, maskinell utrustning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Karlsborg
Byte av fasadbeklädnad, byte av fönster, utbyggnad och inglasning av balkonger m.m. Objektet är beläget inom fastigheten Hägern 14 i Karlsborgs kommun, med adress Storgatan 36-42
Nybyggnad av tennishall i Karlsborg
Nybyggnad av padelhall.
Rivning av fritidshus i Karlsborg
Rivning av fritidshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Karlsborg
Fasadändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Karlsborg
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: