Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hjo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad skola F-6 i Hjo
Avser nybyggnad av skola från åk F-6 med integrerad förskola, matsal och tillagningskök, administration, specialsalar, bibliotek samt en fristående fullstor idrottshall. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av enbostadshus på Andersfors, Hjo
Avser 37 st bostäder på Söder 5:21 och Hallonet 4.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Hjo
Avser nybyggnad av dagvårdavdelning och personalutrymmen samt 18 st lägenheter, 9 st särskilt boende och 9 st korttidsboende, med tillhörande komplement och lokaler. Samtliga tillhörande delar inklusive delar av utemiljö och anslutningsväg ingår i entreprenaden. Byggnaden uppförs i tre plan inkl. suterrängplan och ansluts till befintlig byggnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Hjo
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar.
Tillbyggnad av centralkök i Hjo
Avser tillbyggnad av centralkök på Guldkroksskolan.
Nybyggnad av garage i Hjo
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av transformatorstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Hjo
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Hjo
Bygglov för tillbyggnad av servicebyggnad.
Nybyggnad av plank i Hjo
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förskola i Hjo
Bygglov för uppställning av moduler för förskoleverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av gym i Hjo
Bygglov för ändrad användning från lokal till gym.
Ombyggnad av markanläggning i Hjo
Marklov för utfyllnad av tomt Blåbäret 1,Krusbäret 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: