Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hjo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus på Andersfors, Hjo
Avser 37 st bostäder på Söder 5:21 och Hallonet 4.
Om- och tillbyggnad av skola i Hjo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Avser två huvuddelar som ska genomföras i tur och ordning och vara färdigställda 2021-04-30 samt 2021-11-12.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjo
Rivning samt nybyggnad av ett flerfamiljshus med 5 lägenheter.
Nybyggnad av tennishall i Hjo
Bygglov för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av ställverk i Hjo
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av förråd i Hjo
Bygglov för omfärgning av fasad.
Nybyggnad av mur i Hjo
Bygglov för uppförande av stödmur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Ombyggnad av samlingslokal i Hjo
Bygglov för ändrad användning från industri till samlingslokal samt bygglov för fasadändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för ändrad användning från tandläkarpraktik till lägenheter.
Rivning av telestation i Hjo
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Utvändigt underhåll av folkhögskola i Hjo
Bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Hjo
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad/ flytt av äldre byggnad.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: