Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hjo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad skola F-6 i Hjo
Projektet avser en nybyggnation av skola Årskurs F-6 samt en avdelning för särskola. Byggnaden skall inrymma skolan i sin helhet med funktioner av Hemvister, Idrottshall, Matsal, Makerspace (slöjd och bild), Aula, Matsal, Musiksal, Bibliotek samt administrativa delar. Byggnaden förbereds/anpassas för att möjliggöra en framtida utbyggnad som störst utgörs av en parallell. Entreprenaden skall utföras så att klassificering enligt SGBC Miljöbyggnad 3.0 nivå silver uppfylls. Byggnaden skall ej certifieras
Om- och tillbyggnad av skola i Hjo
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Avser två huvuddelar som ska genomföras i tur och ordning och vara färdigställda 2021-04-30 samt 2021-11-12.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hjo
Rivning samt nybyggnad av ett flerfamiljshus med 5 lägenheter.
Tillbyggnad av centralkök i Hjo
Avser tillbyggnad av centralkök på Guldkroksskolan.
Ombyggnad av idrottshall i Hjo
Ombyggnad för ökad tillgänglighet genom installation av hiss samt anordnande av utrymningsplats
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Utvändig ändring av fasad/utbyte av balkong- och trappräcken. Byte från trä- till smidesräcken.
Nybyggnad av barack i Hjo
Periodiskt tidsbegränsat bygglov för uppställning av modul för tillfälligt boende.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Tidsbegränsat bygglov för nätstation.
Nybyggnad av lager i Hjo
Bygglov för anläggande av planlager.
Nybyggnad av fritidshus i Hjo
Bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Hjo
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för ombyggnad av entrépartier på flerbostadshus samt nybyggnad av cykeltak och anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av restaurang i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av fasad på restaurangbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av flerfamiljshus. Kulörändring.
Nybyggnad av lager i Hjo
Nybyggnad av lagerbyggnader.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: