Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hjo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad skola F-6 i Hjo
Avser nybyggnad av skola från åk F-6 med integrerad förskola, matsal och tillagningskök, administration, specialsalar, bibliotek samt en fristående fullstor idrottshall. Uppskattad byggstart.
Om- och tillbyggnad av särskilt boende i Hjo
Avser nybyggnad av dagvårdavdelning och personalutrymmen samt 18 st lägenheter, 9 st särskilt boende och 9 st korttidsboende, med tillhörande komplement och lokaler. Samtliga tillhörande delar inklusive delar av utemiljö och anslutningsväg ingår i entreprenaden. Byggnaden uppförs i tre plan inkl. suterrängplan och ansluts till befintlig byggnad.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Hjo
Avser nybyggnad av gator, gång- och cykelvägar samt VA-ledningar.
Nybyggnad av bostäder i Hjo
Planen syftar till att möjliggöra en vidareutveckling av bostadsbebyggelsen i västra Hjo. Förslaget möjliggör 22 bostäder med fastigheter mellan 950-1200 m2. En väg som gör den kommande genomfartsvägen som ska ansluta till Falköpingsvägen i norr möjlig ingår också i förslaget.
Nybyggnad av gata och va-ledningar i Hjo kommun
Avser nybyggnad av gator och VA-ledningar samt vissa rivningsarbeten.
Tillbyggnad av centralkök i Hjo
Avser tillbyggnad av centralkök på Guldkroksskolan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för ombyggnad av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av pumpstation i Hjo
Bygglov för tillbyggnad av badanläggning med pumphus.
Tillbyggnad av industrihus i Hjo
Bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad 60 kvm.
Nybyggnad av plank i Hjo
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förskola i Hjo
Bygglov för uppställning av moduler för förskoleverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hjo
Bygglov för utvändig ändring av fasad. Fläktrum.
Nybyggnad av förråd i Hjo
Bygglov för nybyggnad av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Hjo
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av nätstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av nätstation för eldistribution.
Nybyggnad av ställverk i Hjo
Bygglov för nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hjo
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig station.
Rivning av förråd i Hjo
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Hjo
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av arbetsbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: