Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Landvetter
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och tillbyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av en innebandyhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en innebandyhall med ca 2000 åskådarplatser samt en träningshall.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast årsskiftetet 2018/2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av särskilt boende med plats för 54 personer. Uppskattad byggstart och kostnad.
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas. Uppskattad kostnad.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Nya flyttbara parkeringshus i Mölnlycke
Projektet avser nya flyttbara parkeringshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor (två våningar) och labb.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölnlycke
Projektet är under utredning.
Nya dagvattendammar i Mölnlycke
Projektet avser nya dagvattendammar.
Nybyggnad av exploateringsområde och vattenledning i Mölnlycke
Avser nybyggnad/utveckling av befintligt bostadsområde med exploatering för nya bostäder.
Tillbyggnad av kontor och flerbostadshus i Härryda
Planer finns på tillbyggnad av kontor/flerbostadshus med ca 600-700 kvm. Byggstart oviss.
Ny industri gata i Härryda
Projektet avser ny industri gata.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölnlycke
Avser yttre underhåll med bland annat byte av fasadmaterial och fönster på burspråk samt tilläggsisolering.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölnlycke
Avser yttre underhåll som målning och dylikt av flerbostadshus, samt förrådsbyggnader, tvättstuga, föreningslokal och garagebyggnader.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Underhåll och renovering av bro i Mölnlycke
Avser underhåll och renovering av befintlig bro.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kontor och lager.
Flytt av badplats i Härryda kommun
Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön, flyttas till centrala Hällingsjö.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering.
Ombyggnad av skolgård i Mölnlycke
Avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Mölnlycke
Avser modernisering av en hiss. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata och GC-väg mm i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och GC-väg och nybyggnad av dagvattendamm.
Nybyggnad av lager i Härryda
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Inköp av krafttransformator till station i Mölnlycke
Avser installation av en ny krafttransformator i station M6 Örtjärn. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Ombyggnad från handel till tre lägenheter.
Byte av värmesystem i resecentrum, Mölnlycke
Avser byte av bergvärmeanläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Nybyggnad av maskinhall, förhandsbesked.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad vattenrening i Härryda
Projektet avser tillbyggnad för vattenrening.
Upprustning ridstigar i Härryda
Projektet avser upprustning av ridstigar.
Rivning av industrihus i Härryda
Rivning av industri/lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Ändrad användning av gräsyta.
Ombyggnad av vandrarhem i Härryda
Ändrad användning från bostad till vandrarhem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av teknikbod och mast.
Nybyggnad av mast i Härryda
Nybyggnad av teknikbodar och mast.
Nybyggnad av mast i Härryda
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
NYBYGGNAD AV TRANSFORMATORSTATION.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av garage i Härryda
Bygglov nybyggnad garage.
Tillbyggnad av lägenhet i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad.
Ombyggnad av mark i Härryda
Marklov anläggande.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av återvinningspaviljong i Härryda
Avser nybyggnad av återvinningspaviljong på Bråta återvinningscentral.
Utvändigt underhåll av förskola i Härryda
Projektet avser utbyggnad av befintligt yttertak på förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: