Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt dubbelspår mellan Borås-Göteborg, delen Mölnlycke-Bollebygd
Projektet avser ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Mölnlycke och Bollebygd med stationer vid Göteborg Landvetter Airport och Mölnlycke. Ca 2,5 mil ny järnväg.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 750 klimatsmarta lägenheter i flerbostadshus samt ett Lakehouse innehållande bl a restaurang och konferensrum. Byggstart tidigast kvartal 1 2020.
Nybyggnad av bostäder och resecentrum vid Mölnlycke station i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 1000 lägenheter i flerbostadshus och resecentrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 1 2019.
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 88 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad. Leverantör dörrar: SCC Skellefteå Snickerifabrik AB, Box 761, 931 27 Skellefteå, Nicklas Olsson tel 0910-725900.
Nybyggnad av köpcentrum i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum och upplevelsecentrum. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av en innebandyhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en innebandyhall med ca 2000 åskådarplatser samt en träningshall.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av ca 100 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter med bostadsrätt i ett punkthus med restaurang i bottenvåning.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, biltvättar och verkstad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hindås
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Nybyggnad av gymnastiksal i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Nybyggnad av gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en gymnastikhall och en trampolinhall.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor (två våningar) och labb.
Tillbyggnad av förskola i Hindås, Härryda
Projektet avser tillbyggnad av förskola med en avdelning. Byggstart tidigast våren 2020.
Ny industri gata i Härryda
Projektet avser ny industri gata.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölnlycke
Avser yttre underhåll med bland annat byte av fasadmaterial och fönster på burspråk samt tilläggsisolering.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölnlycke
Avser yttre underhåll som målning och dylikt av flerbostadshus, samt förrådsbyggnader, tvättstuga, föreningslokal och garagebyggnader.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering. Gångbanor och passager med refug.
Underhåll och renovering av bro i Mölnlycke
Avser underhåll och renovering av befintlig bro.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Avser nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i parhus. Byggstart tidigast hösten 2019. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kontor och lager.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Ombyggnad av skolgård i Mölnlycke
Avser ombyggnad av befintlig skolgård.
Inköp av krafttransformator till station i Mölnlycke
Avser installation av en ny krafttransformator i station M6 Örtjärn. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härryda
Ändring av fasad på industribyggnad.
Tillbyggnad vattenrening i Härryda
Projektet avser tillbyggnad för vattenrening.
Upprustning ridstigar i Härryda
Projektet avser upprustning av ridstigar.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tidsbegränsat ändrad användning från daghem till bostäder.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Ändrad användning av gräsyta.
Ombyggnad av vandrarhem i Härryda
Ändrad användning från bostad till vandrarhem. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad enl 9 kap 4 a § pbl.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av mast i Härryda
Nybyggnad av teknikbodar och mast.
Nybyggnad av mast i Härryda
Nybyggnad av telemast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tält.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av underjordsbehållare.
Tillbyggnad av lägenhet i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad.
Ombyggnad av lager i Härryda
Inredning av ytterligare lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av ateljé i Härryda
Nybyggnad av atelje. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av garage i Härryda
Bygglov nybyggnad garage.
Nybyggnad av återvinningspaviljong i Härryda
Avser nybyggnad av återvinningspaviljong på Bråta återvinningscentral. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Till- och ombyggnad av väg i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av väg vid församlingshem. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Härryda
Projektet avser utbyggnad av befintligt yttertak på förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: