Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 750 klimatsmarta lägenheter i flerbostadshus samt ett Lakehouse innehållande bl a restaurang och konferensrum. Byggstart tidigast kvartal 3 2020.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av hotell, långtidsparkering mm i Landvetter
Projektet avser nybyggnad en hub med hotell, långtidsparkering och fullskalig bilservice. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av bostadsområde i Härryda
Avser nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter och två lokaler i flerbostadshus med fyra våningar + vind.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt, 1 punkthus och 1 lamellhus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av särskilt boende med plats för 54 personer. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av kontor och produktionsanläggning i Landvetter, Härryda
Projektet avser nybyggnad av svenskt huvudkontor och produktionsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 110 barn. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 20-30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Landvetter
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 46000 kvm.
Ombyggnad av gata mm i Härryda
Projektet avser utbyggnad av gator, GC-väg, VA, fiber, belysning samt rivning av omklädningsrum/klubblokal mm.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus och garage, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Trimningsåtgärder vid Flygplansmotet i Härryda
Breddning av påfartsrampen i västlig riktning mot Göteborg samt ett nytt körfält.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Avser nybyggnad av lss-boende, förhandsbesked. Omfattning oklar.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2020.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av maskinhall. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar. Byggstart oviss.
Ny fjärrvärmeanslutning till skola i Härryda
Projektet avser ny fjärrvärmeanslutning till skola.
Byggnation av bredbandsnät i Härryda
Projektet avser byggnation av bredbandsnät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Kapacitetsökning av kulvertar i Landvetter
Projektet avser kapacitetsökning av kulvertar i Agnebäcken.
Gårdsupprustning vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av markytor på Aspgården vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten. Uppskattad kostnad.
Nytt bullerskydd i Landvetter
Projektet avser nytt bullerskydd.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberbyggnation. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Härryda
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Renovering tak på förskola i Härryda
Projektet avser renovering av tak på förskola. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus, ombyggnad och invändig ändring. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändring av lager till kontor.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus med inglasat uterum.
Tillbyggnad av fritidshus i Härryda
Tillbyggnad av fritidshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Härryda
Ändrad användning från föreningslokal till verksamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av konferenslokal i Härryda
Ändrad användning från förråd till konferenslokal samt nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av klubbhus i Härryda
Nybyggnad av föreningslokal idrott - tidsbegränsat.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad enl 9 kap 4 a § pbl.
Nybyggnad av omklädningsrum i Härryda
Nybyggnad av omklädningsrum. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av parkeringsplats i Härryda
Ombyggnad av cykelparkering.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Anläggande av ny deponicell.
Ombyggnad av lägenhet i Härryda
Attefall inredning av ytterligare bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markuppfyllnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: