Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 185 lägenheter i tre punkthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 87 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 123 hyreslägenheter i två punkthus.. Gips: Construction Solution Sweden AB, Eriksviksvägen 1 C, 132 36 Saltsjö-Boo, Arturas Andzevicius, tel 076-2256731. Fogning: Moberg Fog & Bygg AB, Lärjeågatan 7, 415 02 Göteborg, Anders Wellner, tel 072-3083545. Dörrar (stål): Robust Ståldörrar AB, 680 90 Nykroppa, Mikael Bjurbäck, tel 0590-18700. Dörrar (trä): Nihlmarks Trä i Göteborg AB, Exportgatan 17 C, 422 46 Hisings Backa, Lars Wallin, tel 031-520760. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola och tillbyggnad idrottshall i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola för årskurs fyra till nio och är planerad för 450 barn samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter och två lokaler i flerbostadshus med fyra våningar + vind.
Nybyggnad av särskilt boende i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av särskilt boende med plats för 54 personer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av en sport och eventhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en arena för sport/event och mindre mässor och kommer bl a att innehålla en matcharena med 2000 sittplatser, en träningshall, kafeteria, konferensdel och omklädningsrum.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Vad som ska byggas är inte beslutat.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnastiksal i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal. Byggstart årsskiftet 2019/2020.
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av cykelbana i Härryda
Projektet avser nybyggnad av cykelbana. Det handlar om 4,5 kilometer gång- och cykelbana som ska gå utmed Hällingsjövägen, från Basåsvägen i Hällingsjö till Sätilavägen i Rävlanda.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med entrésol om 562 kvm med kontor och lageryta.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata.
Muddring, nya GC-broar mm i Mölnlycke
Projektet avser arbeten vid Mölndalsån med muddring, stabilitets åtgärder, kapacitet- och erosionsskydd, utbyte och nybyggnad av 4 GC-broar samt nya dagvattendammar.
Nybyggnad av högreservoar i Härryda, etapp 3
Avser nybyggnad av högreservoar i Hindås. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata och va-ledning i Landvetter
Projektet avser ombyggnad av gator och ledningar för ca 100 nya och befintliga bostäder.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Härryda
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Härryda
Avser renovering av badrum i flerbostadshus med bl.a nya ytskikt samt el- och vvs-installationer.
Va-sanering i Härryda.
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av gator, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar och gång- och cykelvägar vid blivande skola.
Anläggande av intagsledningar i Härryda, etapp 2:2
Avser byggnation av intagsledningar till vattenverket i Hindås. Uppskattad kostnad.
Ny råvattenpumpstation i Härryda, etapp 2:1
Projektet avser byggnation av en råvattenpumpstation. Uppskattad kostnad.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda
Projektet avser byte av konstgräs.
Ombyggnad av gata och GC-väg i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata och GC-väg för säkrare passager.
Ombyggnad i kommunhuset i Härryda
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i kommunhuset. Byggstart tidigast hösten 2019.
Tillbyggnad av parkeringshus i Härryda
Avser tillbyggnad av parkeringshus med 4 våningsplan och en yta på ca 15-20 000 kvm.
Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i parhus. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad för tre stycke byggda enbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och garage. Tomterna kommer att säljas och byggas styckevis. Uppskattad kostnad.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus.
Ny belysning på skidspår i Härryda
Projektet avser ny belysning på skidspår.
Flytt av badplats i Härryda kommun
Befintlig badplats i östra delen av Gingsjön, flyttas till centrala Hällingsjö.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast slutet 2019.
Fiberinstallation och KO i flerbostadshus i Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv
Projektet avser att Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv ska upphandla en samarbetspartner för installation av fiber i lägenheter. Upphandlingen avser också tiden efter installationen dvs KO rollen. Fas 1 innefattar i huvudsak projektering fram till bygghandlingar ( juni 2019. Fas 2 innefattar i huvudsak produktion. Fas 3 innefattar drift och underhåll av fibernätverk sam tillhandahållande av kundportal. Uppskattad kostnad.
Montering av solpaneler på lager i Härryda
Avser montering av solpaneler på lager.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberutbyggnad med bidragsstöd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Härryda
Projektet avser ombyggnad från kontor till 3 st lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Nybyggnad av lss-boende, förhandsbesked.
Uppställning av transformatorstation i Härryda
Projektet avser ny transformatorstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Härryda
Rivning av ingenjörsvilla. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bilverkstad i Härryda
Ändrad användning från lagerlokal till bilglasverksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av plank i Härryda
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Ingelse 1:136,1:137.
Tillfällig skola i Härryda
Projektet avser tillfällig skola.
Tillbyggnad av kontor i Härryda
Bygglov tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningspaviljong i Härryda
Avser nybyggnad av återvinningspaviljong på Bråta återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Rivning av förskola i Härryda kommun
Avser totalrivning av Örtagårdens förskola.
Upprustning badplatser i Härryda
Projektet avser upprustning av badplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: