Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 185 lägenheter i tre punkthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 88 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola och tillbyggnad idrottshall i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola för årskurs fyra till nio och är planerad för 450 barn samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall. Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter och två lokaler i flerbostadshus med fyra våningar + vind.
Nybyggnad av en sport och eventhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en arena för sport/event och mindre mässor och kommer bl a att innehålla en matcharena med 2000 sittplatser, en träningshall, kafeteria, konferensdel och omklädningsrum.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en gymnastikhall och en trampolinhall. Byggstart oviss.
Nybyggnad av gymnastiksal i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gymnastiksal.
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med entrésol om 562 kvm med kontor och lageryta. Uppskattad kostnad.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata.
Kapacitetsförbättrande åtgärder mm i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser kapacitetsförbättrande åtgärder i Mölndalsån genom Mölnlycke centrum mellan Landvettersjön och Rådavägen, stabilitetsåtgärder av väg samt anläggande av dammar för rening av dagvatten. I upphandlingen ingår en option gällande rivning av en GC-bro med tillhörande stödmurar samt uppbyggnad av dessa. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av högreservoar i Härryda, etapp 3
Avser nybyggnad av högreservoar i Hindås. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser byte av fönster, dörrar, tak, loftgångar, balkonger och räcken samt markarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser byte fönster, dörrar, tak, loftgångar, balkonger och räcken på flerbostadshus samt markarbeten.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Härryda
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Härryda
Avser renovering av badrum i flerbostadshus med bl.a nya ytskikt samt el- och vvs-installationer.
Tillbyggnad av kontor och flerbostadshus i Härryda
Planer finns på tillbyggnad av kontor/flerbostadshus med ca 600-700 kvm. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Anläggande av intagsledningar i Härryda, etapp 2:2
Avser byggnation av intagsledningar till vattenverket i Hindås. Uppskattad kostnad.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i parhus. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad för tre stycke byggda enbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och garage. Tomterna kommer att säljas och byggas styckevis. Uppskattad kostnad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 549/540 i Härryda
3900 m lång sträcka. Gång- och cykelväg längs väg 540 och 549 (Boråsvägen och Gamla Partillevägen) som sträcker sig längs Landvettersjön från Rådanäsvägen till busshållplats Solhem.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall.
Fiberinstallation och KO i flerbostadshus i Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv
Projektet avser att Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv ska upphandla en samarbetspartner för installation av fiber i lägenheter. Upphandlingen avser också tiden efter installationen dvs KO rollen. Fas 1 innefattar i huvudsak projektering fram till bygghandlingar ( juni 2019. Fas 2 innefattar i huvudsak produktion. Fas 3 innefattar drift och underhåll av fibernätverk sam tillhandahållande av kundportal. Uppskattad kostnad.
Koncession avseende berguttag i Fläskebo/Göteborg
Projektet avser att Renova Miljö AB ska utöka deponiområdet genom att planspränga en yta om ca 60 000 kvm vilket innebär ett uttag av berg på ca 160 000 ton. Entreprenören ska sörja för att minst 80 000 ton/år losshålls och borttransportera alternativt försäljs från området. Berguttaget ska pågår under en 2-års period. Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser tillbyggnad av två-familjs hus. Byggstart tidigast hösten 2020. Uppskattad kostnad.
Montering av solpaneler på lager i Härryda
Avser montering av solpaneler på lager.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberutbyggnad med bidragsstöd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Härryda
Projektet avser ombyggnad från kontor till 3 st lägenheter.
Rivning av omklädningsrum i Härryda
Rivning av omklädningsrum/klubblokal.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Uppställning av transformatorstation i Härryda
Projektet avser ny transformatorstation.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Nybyggnad av lss-boende, förhandsbesked.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Härryda
Nybyggnad av garage och förråd, förhandsbesked.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad enl 9 kap 4 a § pbl.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Installation av va enskild anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Ingelse 1:136,1:137.
Nybyggnad av väg i Härryda
Anläggande av väg, tidsbegränsat.
Nybyggnad av nätstation i Härryda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats, tidsbegränsat.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av bilverkstad i Härryda
Ändrad användning från lagerlokal till bilglasverksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Härryda
Tillbyggnad av gymnasieskola, tidsbegränsat, Ombyggnad från kontorslokaler till gymnasieskola, tidsbegränsat Kullbäckstorp 2:268.
Rivning av fritidshus i Härryda
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Härryda
Rivning av förråd.
Rivning av förskola i Härryda
Rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av flerbostadshus i Härryda
Rivning av ingenjörsvilla. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillfällig skola i Härryda
Projektet avser tillfällig skola.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning och tillbyggnad industribyggnad/kontor.
Tillbyggnad av kontor i Härryda
Bygglov tillbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningspaviljong i Härryda
Avser nybyggnad av återvinningspaviljong på Bråta återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Rivning av förskola i Härryda kommun
Avser totalrivning av Örtagårdens förskola.
Upprustning badplatser i Härryda
Projektet avser upprustning av badplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: