Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik i 3 eller 4 byggnader. Byggstart oviss. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast juni 2018.
Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Landvetter
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enlgt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council.
Ny gc-väg och anläggande av överföringsledning i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg med nya överföringsledningar för vatten och spill under gång- och cykelvägen.
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 3
Projektet avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten mm i totalt 93 st lägenheter. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 25 lägenheter i flerbostadshus med god tillgänglighet.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad, Härryda kommun
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Ombyggnad av kök och matsal i skola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av kök och matsal i skola.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor. Byggstart tidigast sommar 2018.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Rävlanda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Boråsvägen 22 A-K i Rävlanda.
Upprustning av skola i Härryda
Projektet avser upprustning av skola. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Projektet avser ombyggnad av förråd. Uppskattad byggstart.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering.
Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus i Landvetter
Avser yttre underhåll av fasader och yttertak år 2018 samt option för 2019. Avser Byggnad 55-64, 88-105, 221-238. Option 2019 på Byggnad 202-211, 252-261 och 282-299.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av lager i Härryda
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Renovering i korttidsboende i Härryda
Projektet avser renovering av spillvattensystem i mark och byggnad samt badrum och toaletter i korttidsboende. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Uppskattad kostnad.
Miljökonsult för naturvärdesinventering i Härryda kommun
Avser upphandling av konsult för naturvärdesinventering på fältnivå.
Tillbyggnad av terminal i Härryda
Ny- och tillbyggnad av bagagekällare.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ombyggnad från industri- o lagerlokal till kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Härryda
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Härryda
Ändring av fasad på vårdcentral.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning från apotek till begravningsbyrå.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad .
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av teknikbod och mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningstation.
Ombyggnad av återvinningsstation i Härryda
Ombyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Installation av underjordsbehållare.
Nybyggnad av barack i Härryda
Nybyggnad av baracker.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Tillbyggnad av lasthus i Härryda
Bygglov tillbyggnad med lasthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av kontor i Härryda
Bygglov fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Anslutning till kommunalt va. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av prästgård i Härryda
Ombyggnad av prästgård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av utvändiga snickerier på kyrka i Rävlanda
Projektet avser renovering av utvändiga snickerier på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ny industricarport i Härryda
Projektet avser uppmontering av ny industricarport. Uppskattad kostnad.
Renovering av sockel på kyrka i Rävlanda
Projektet avser renovering av sockel på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: