Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av ca 600 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av hotell i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 220 rum, restaurang, bar, fitnessavdelning och ett tiotal konferensrum. Uppskattad kostnad.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Landvetter
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Byggstart tidigast årsskiftetet 2018/2019.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enlgt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 77 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast slutet 2018. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 3
Projektet avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten mm i totalt 93 st lägenheter. Uppskattad kostnad.
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas. Uppskattad kostnad.
Ny huvudgata i Landvetter
Projektet avser ny huvudgata.
Ombyggnad av kök och matsal i skola i Härryda
Projektet avser om- och tillbyggnad av kök och matsal i skola.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
NYBYGGNAD AV INDUSTRI- OCH LAGERBYGGNAD.
Renovering i korttidsboende i Härryda
Projektet avser renovering av spillvattensystem i mark och byggnad samt badrum och toaletter i korttidsboende.
Yttre underhåll av fasad och tak mm på flerbostadshus i Rävlanda
Objektet består av yttre underhåll fasader, tak o d, Boråsvägen 22 A-K i Rävlanda.
Upprustning av skola i Härryda
Projektet avser upprustning av skola. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av förråd i Härryda
Projektet avser ombyggnad av förråd. Uppskattad byggstart.
Byte av värmesystem i resecentrum, Mölnlycke
Avser byte av bergvärmeanläggning.
Yttre underhåll av tak och fasad mm på flerbostadshus i Landvetter
Avser yttre underhåll av fasader och yttertak år 2018 samt option för 2019. Avser Byggnad 55-64, 88-105, 221-238. Option 2019 på Byggnad 202-211, 252-261 och 282-299.
Nybyggnad av lager i Härryda
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnad. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad. Byggstart tidigast våren 2018.
Miljökonsult för naturvärdesinventering i Härryda kommun
Avser upphandling av konsult för naturvärdesinventering på fältnivå.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ombyggnad från industri- o lagerlokal till kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Härryda
Nybyggnad av industri- och kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Härryda
Tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Härryda
Tillbyggnad av parkeringsplats.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning från apotek till begravningsbyrå.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Härryda
Ändring av fasad på vårdcentral.
Ombyggnad av skola i Härryda
Tidsbegränsat bygglov av skola.
Tillbyggnad av förråd i Härryda
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Bygglov nybyggnad av skatepark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Bygglov nybyggnad parkeringsplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad .
Nybyggnad av mur i Härryda
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av teknikbod och mast.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Härryda
Bygglov fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av terminal i Härryda
Ombyggnad av ventilationsaggregat. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av utvändiga snickerier på kyrka i Rävlanda
Projektet avser renovering av utvändiga snickerier på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Ny industricarport i Härryda
Projektet avser uppmontering av ny industricarport. Uppskattad kostnad.
Renovering av sockel på kyrka i Rävlanda
Projektet avser renovering av sockel på kyrka. Kyrkantikvarisk ersättning har beviljats. Tidpunkt för utförande kan ej anges.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: