Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostadsområde i Härryda
Avser nytt bostadsområde med cirka 250 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus och friliggande villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 4 m fl
Projektet avser nybyggnad av ca 200 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus, gymnastikhall mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus, innebandy-, gymnastik- och trampolinhall. Soltech Sales & Support AB leverar semitransparenta solceller i fyra olika kulörer.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 74 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt, 1 punkthus och 1 lamellhus.
Nybyggnad av förskola i Härryda
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 110 barn. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Mölnlycke
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 8.000 – 10.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 2.500 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Hindås.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 8 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 5 stycken enbostadshus och garage.
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 5
Projektet avser markarbeten vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 1
Avser nybyggnad av 2 parhus.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Avser nybyggnad av 5 st enbostadshus och garage, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser anläggande av park och 2 stycken dagvattendammar.
Byte konstgräsmatta på idrottsplats i Härryda
Projektet avser byte av konstgräs.
Ombyggnad i kommunhuset i Härryda
Projektet avser ombyggnad för installation av ny ventilation i kommunhuset.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Avser nybyggnad av lss-boende, förhandsbesked. Omfattning oklar.
Ny gc-väg längs väg 542 genom Björröd
Ca 250 m lång. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Nybyggnad av parhus i Härryda Etapp 2
Avser nybyggnad av 1 parhus.
Upprustning gårdar mm i Härryda
Projektet avser upprusning av gårdar, nya belysnings stolpar mm på skolgård.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 2
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Anläggande av gång- och cykelväg Gärdesområdet i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gång- och cykelväg, ny VA-ledning samt ny- och ombyggnad av vägar i området.
Ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator i Härryda, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av cirkulationsplats och kapacitetsförstärkning av gator.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 2 del 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Ny belysning på skidspår i Härryda
Projektet avser ny belysning på skidspår.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall. Markarbetet kommer att starta under hösten 2020.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Härryda
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler, övriga komplementbyggnader inklusive garage och tvättstugebyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av tre st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av väg i Härryda
Anläggande av väg.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Nybyggnad av skate och kickboardyta.
Nybyggnad av värmeverk i Härryda
Avser nybyggnad av hall för reservvärmecentral.
Ramavtal avseende Låssmedstjänster, Härryda
Välfärdsteknik i form av digitala lås inom hemtjänsten
Nybyggnad av växthus i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av förskola i Härryda
Tillfälligt ändrad användning från kyrkans barntimmar till kommunalt familjedaghem.
Nybyggnad av toalett i Härryda
Två toaletter, tidsbegränsat bygglov.
Utvändigt underhåll av kontor i Härryda
Uppsättning av solceller.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Uppsättning av återvinningsstation.
Rivning av skorsten i Härryda
Rivning av skorsten.
Rivning av telestation i Härryda
Rivning av telekommunikations anläggning.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tälthall, tidsbegränsat.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av underjordsbehållare.
Nybyggnad av väg i Härryda
Nybyggnad av väg. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Härryda
Förhandsbesked tillbyggnad förråd.
Ombyggnad av enbostadshus i Härryda
Inredning av ytterligare en bostad enl 9 kap 4 c § pbl.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Inredning av ytterligare lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Invändigt underhåll av industrihus i Härryda
Invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Härryda
Nybyggnad av telekommunikations anläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Härryda
Nybyggnad av cykelparkering med tak.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Härryda
Nybyggnad av padelbanor - tidsbegränsat.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Härryda
Nybyggnad av plank, bygglov.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pump- och tryckstegringsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av samt marklov för pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: