Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager och logistik i Landvetters Flygplats
Projektet avser nybyggnad av lager och logistik. Uppskattad kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av 185 lägenheter i tre punkthus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 88 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården.
Nybyggnad av parkeringshus, gymnastikhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus, gymnastik- och trampolinhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 116 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola och tillbyggnad idrottshall i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola för årskurs fyra till nio och är planerad för 450 barn samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall. Markarbetet påbörjas i december 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 102 lägenheter och två lokaler i flerbostadshus med fyra våningar + vind.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus med lokaler i bottenplan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gymnastik- och trampolinhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en gymnastikhall och en trampolinhall. Byggstart oviss.
Kapacitetsförbättrande åtgärder mm i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser kapacitetsförbättrande åtgärder i Mölndalsån genom Mölnlycke centrum mellan Landvettersjön och Rådavägen, stabilitetsåtgärder av väg samt anläggande av dammar för rening av dagvatten. I upphandlingen ingår en option gällande rivning av en GC-bro med tillhörande stödmurar samt uppbyggnad av dessa. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av gata i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gata.
Nybyggnad av högreservoar i Härryda, etapp 3
Avser nybyggnad av högreservoar i Hindås. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser byte av fönster, dörrar, tak, loftgångar, balkonger och räcken samt markarbeten.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser byte fönster, dörrar, tak, loftgångar, balkonger och räcken på flerbostadshus samt markarbeten.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Härryda
Avser anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät.
Omdragning av dagvattenledning i Härryda
Projektet avser omdragning av dagvattenledning.
Nybyggnad av maskinhall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av maskinhall. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av parhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av två lägenheter i parhus. Byggstart tidigast slutet 2019. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad för tre stycke byggda enbostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg och gc-vägar i Härryda
Säkrare passager och felande gång/cykellänkar
Markarbeten vid bostadshus i Mölnlycke, etapp 6
Projektet avser markarbeten vid bostadshus inklusive tillhörande installationsarbeten.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad, förhandsbesked. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall. Uppskattad kostnad.
Ny gång- och cykelväg längs väg 549/540 i Härryda
3900 m lång sträcka. Gång- och cykelväg längs väg 540 och 549 (Boråsvägen och Gamla Partillevägen) som sträcker sig längs Landvettersjön från Rådanäsvägen till busshållplats Solhem.
Fiberinstallation och KO i flerbostadshus i Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv
Projektet avser att Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv ska upphandla en samarbetspartner för installation av fiber i lägenheter. Upphandlingen avser också tiden efter installationen dvs KO rollen. Fas 1 innefattar i huvudsak projektering fram till bygghandlingar ( juni 2019. Fas 2 innefattar i huvudsak produktion. Fas 3 innefattar drift och underhåll av fibernätverk sam tillhandahållande av kundportal. Uppskattad kostnad.
Koncession avseende berguttag i Fläskebo/Göteborg
Projektet avser att Renova Miljö AB ska utöka deponiområdet genom att planspränga en yta om ca 60 000 kvm vilket innebär ett uttag av berg på ca 160 000 ton. Entreprenören ska sörja för att minst 80 000 ton/år losshålls och borttransportera alternativt försäljs från området. Berguttaget ska pågår under en 2-års period. Uppskattad start och kostnad.
Yttre underhåll på tak, fasader och dylikt på flerbostadshus i Härryda
Projektet avser yttre underhåll på tak och fasader och dylikt på bostadshus samt anslutande och intill liggande förrådsbyggnader, förråd, carportar, föreningslokaler samt övriga komplementbyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till lägenheter i Härryda
Projektet avser ombyggnad från kontor till 3 st lägenheter.
Rivning av omklädningsrum i Härryda
Projektet avser rivning av omklädningsrum/klubblokal. Uppskattad kostnad.
Fiberutbyggnad i Härryda
Projektet avser fiberutbyggnad med bidragsstöd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Härryda
Nybyggnad av lss-boende, förhandsbesked.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Avser tillbyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 3 st enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av grupphus i Härryda
Nybyggnad av 4 st enbostadshus, förhandsbesked.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Tillbyggnad industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering tak på förskola i Härryda
Projektet avser renovering av tak på förskola. Uppskattad byggstart.
Rivning av fritidshus i Härryda
Rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Härryda
Rivning av förråd.
Rivning av förskola i Härryda
Rivning av förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av flerbostadshus i Härryda
Rivning av ingenjörsvilla. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bilverkstad i Härryda
Ändrad användning från lagerlokal till bilglasverksamhet. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av enbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Härryda
Tillbyggnad av gymnasieskola, tidsbegränsat, Ombyggnad från kontorslokaler till gymnasieskola, tidsbegränsat Kullbäckstorp 2:268.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Härryda
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Härryda
Nybyggnad av garage och förråd, förhandsbesked.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad enl 9 kap 4 a § pbl.
Nybyggnad av väg i Härryda
Anläggande av väg, tidsbegränsat.
Ombyggnad av va-ledning i Härryda
Installation av va enskild anläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Invändig ändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Ingelse 1:136,1:137.
Nybyggnad av nätstation i Härryda
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats, tidsbegränsat.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Tillfällig skola i Härryda
Projektet avser tillfällig skola.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Ändrad användning och tillbyggnad industribyggnad/kontor.
Rivning av förskola i Härryda kommun
Avser totalrivning av Örtagårdens förskola.
Upprustning badplatser i Härryda
Projektet avser upprustning av badplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: