Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av seniorboende i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 88 seniorlägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med affärslokal i bottenvåning, wellness del med pool och gym samt inglasad vinterträdgård på innergården. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 123 hyreslägenheter i två punkthus.. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skola och tillbyggnad idrottshall i Hindås, Härryda
Projektet avser nybyggnad av skola för årskurs fyra till nio och är planerad för 450 barn samt tillbyggnad och viss ombyggnad av intilliggande befintlig idrottshall.
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av 80 lägenheter med hyresrätt och 40 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus samt 10 lägenheter i radhus samt garage. Byggstart augusti/september 2016. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av en sport och eventhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en arena för sport/event och mindre mässor och kommer bl a att innehålla en matcharena med 1700 sittplatser, en träningshall, kafeteria, konferensdel och omklädningsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast kvartal 4 2020. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, biltvättar och verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 27 lägenheter med bostadsrätt i ett punkthus med restaurang i bottenvåning.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Ombyggnad och utvändig renovering på bostadshus i Mölnlycke, etapp 4
Avser stambyten, tilläggsisolering, ventilationsarbeten m.m.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industri- och lagerbyggnad med entrésol om 562 kvm med kontor och lageryta.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor (två våningar) och labb.
Nybyggnad av dagvattendammar i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av dagvattendammar.
Ombyggnad av gata och VA-ledningar i Härryda
Projektet avser ombyggnad av gator och VA-ledningar.
Ny industrigata i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industrigata samt GC-väg. I anläggningen ingår också VA-,el. belysning, fiber mm.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölnlycke
Avser yttre underhåll som målning och dylikt av flerbostadshus, samt förrådsbyggnader, tvättstuga, föreningslokal och garagebyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering. Gångbanor och passager med refug.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar i Mölnlycke, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av gator och va-ledningar till nytt bostadsområde.
Nybyggnad av gator, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar och gång- och cykelvägar vid blivande skola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gata och VA i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen med anslutningar till framtida skola och parkeringar vid idrottshallen och utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 3 enbostadshus och garage. Tomterna kommer att säljas och byggas styckevis. Uppskattad kostnad.
Badrumsrenovering i flerbostadshus i Härryda
Avser renovering av badrum i flerbostadshus med bl.a nya ytskikt samt el- och vvs-installationer.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast hösten 2019.
Ombyggnad till lägenheter i Härryda
Projektet avser ombyggnad från kontor till 3 st lägenheter. Byggstart tidigast slutet 2019.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Bygglov ändrad användning flerfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Härryda
Ombyggnad/inredning av lokal.
Nybyggnad av idrottshall i Härryda
Nybyggnad av inomhushall, förhandsbesked.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölnlycke
Avser yttre underhåll med bland annat byte av fasadmaterial och fönster på burspråk samt tilläggsisolering. Uppskattad byggstart.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härryda
Bygglov fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Bygglov recyclinganläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av brygga i Härryda
Ny- och ombyggnad av bryggor.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av 2 enbostadshus, förhandsbesked Älmhult 1:7,1:76.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härryda
Nybyggnad av bullerplank/bullerskydd.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport på Kullbäckstorp 2:483 & 2:485.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av garage i Härryda
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av pumpstation i Härryda
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation på Landvetter 3:312 och 3:311.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tälthall, tidsbegränsat.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härryda
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av skola i Härryda
Uppsättning av skolpaviljonger.
Nybyggnad av barack i Härryda
Upptställning av arbetsbodar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härryda
Ändring av fasad på industribyggnad.
Rivning av enbostadshus i Härryda
Rivning av enbostadshus.
Rivning av garage i Härryda
Rivning av garage och asfalterade parkeringsplatser.
Rivning av sophus i Härryda
Rivning av sophus.
Ombyggnad av mur i Härryda
Tidsbegränsat bygglov, ändring av mur.
Nybyggnad av återvinningspaviljong i Härryda
Avser nybyggnad av återvinningspaviljong på Bråta återvinningscentral. Uppskattad kostnad.
Till- och ombyggnad av väg i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av väg vid församlingshem. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: