Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härryda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny stadsdel i Landvetter
Projektet avser en helt ny stadsdel för minst 25000 invånare med bostäder, butiker mm. De sex utsedda byggherrarna ska tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun driva utvecklingen. Nästa steg för Landvetter Södra är att bilda konsortium och tillsammans lägga strategin och en plan för att utveckla den första etappen. Till att börja med är det 15 hektar, med blandad bebyggelse men främst bostäder, som ska byggas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 123 hyreslägenheter i två punkthus.. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 72 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av en sport och eventhall i Mölnlycke
Projektet avser nybyggnad av en arena för sport/event och mindre mässor och kommer bl a att innehålla en matcharena med 1700 sittplatser, en träningshall, kafeteria, konferensdel och omklädningsrum.
Nybyggnad av kontorshus mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av kontorshus och djursjukvård.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad, biltvättar och verkstad.
Nybyggnad av bostäder i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 51 lägenheter i flerbostadshus med källare/souterrängplan. Bostadshuset ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Sweden Green Building Council. Markarbetet påbörjas i november 2018.
Anläggande av överföringsledningar samt fiberutbyggnad i Härryda, etapp 1
Avser byggnation av överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten samt fiber (opto) mellan Landvetter och Hindås och nya ledningar för dricksvatten och dagvatten till en ny högreservoar i Hindås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Landvetter
Projektet avser nybyggnad av 45 lägenheter i flerbostadshus med 1 och 2 våningar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flygledningsbyggnad i Landvetter
Avser ombyggnad av flygledningsbyggnaden på Landvetter. Bl.a ska brandskyddet uppdateras, sättningar i marken runt byggnaden behöver åtgärdas och bristfälliga konstruktioner ska förbättras. Man kommer också bygga om ventilationssystemet samt ytskikten kommer att bytas.
Ny huvudgata i Landvetter, etapp 1
Projektet avser ny huvudgata, gc-väg samt en bro för både biltrafik och gc-trafik.
Höjning av lågkontaktledningar i tunnlar vid Almedal och Borås
Objektet avser utförande av åtgärder för att höja kontaktledning och uppfylla lastprofil A i fem tunnlar. I arbete ingår även att anpassa kontaktledningssystemet vid ett antal plankorsningar till en lägsta höjd på minst 5300 mm. Portalhöjd på minst 4500 mm över vägbana. Bandel 641.
Nytt stigningsfält längs väg 156 mellan Skoghem-Backadal
Stigningsfält på 1,3 km mellan Skoghem-Backadal. Stigningsfältet ska starta i anslutning till korsningen med Gamla Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem med ett högersvängfält/accelerationsfält som sedan övergår till ett stigningsfält. Vägen breddas på norra sidan.
Nybyggnad av radhus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av 9 lägenheter i radhus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor (två våningar) och labb.
Tillbyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av kontor och flerbostadshus i Härryda
Planer finns på tillbyggnad av kontor/flerbostadshus med ca 600-700 kvm. Byggstart tidigast våren 2020.
Ny industrigata i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industrigata samt GC-väg. I anläggningen ingår också VA-,el. belysning, fiber mm.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölnlycke
Avser yttre underhåll som målning och dylikt av flerbostadshus, samt förrådsbyggnader, tvättstuga, föreningslokal och garagebyggnader. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 156
Förbättrad plattform, taktila ytor, väderskydd, ny cykelparkering. Gångbanor och passager med refug.
Underhåll och renovering av bro i Mölnlycke
Avser underhåll och renovering av befintlig bro.
Nybyggnad av gata och VA i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gata mellan Slalomvägen och Fagerhultsvägen med anslutningar till framtida skola och parkeringar vid idrottshallen och utbyggnad av det kommunala VA-nätet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av gator, VA-ledningar mm i Härryda
Projektet avser nybyggnad av gator, VA-ledningar och gång- och cykelvägar vid blivande skola. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad idrottsplats i Härryda
Projektet avser flyttning av fotbollsplan, nytt konstgräs och nya löparbanor.
Ombyggnad av kontor i Härryda
Projektet avser ombyggnad av kontor och lager.
Exploatering av område i Landvetter
Projektet avser flytt av VA-ledningar och utbyggnad av väg.
Fiberinstallation och KO i flerbostadshus i Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv
Projektet avser att Härryda, Lerum, Mölndal och Kungälv ska upphandla en samarbetspartner för installation av fiber i lägenheter. Upphandlingen avser också tiden efter installationen dvs KO rollen. Fas 1 innefattar i huvudsak projektering fram till bygghandlingar ( juni 2019. Fas 2 innefattar i huvudsak produktion. Fas 3 innefattar drift och underhåll av fibernätverk sam tillhandahållande av kundportal. Uppskattad kostnad.
Ny aktivitetsyta i Mölnlycke
Projektet avser ny aktivitetsyta. Byggstart tidigast sommar 2019.
Yttre underhåll av flerbostadshus i Mölnlycke
Avser yttre underhåll med bland annat byte av fasadmaterial och fönster på burspråk samt tilläggsisolering. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad enl 9 kap 4 a § pbl.
Nybyggnad av förråd i Härryda
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härryda
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation på Landvetter 3:312 och 3:311.
Nybyggnad av transformatorstation i Härryda
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Härryda
Nybyggnad av tälthall, tidsbegränsat.
Nybyggnad av sophus i Härryda
Nybyggnad av underjordsbehållare.
Ombyggnad av lager i Härryda
Inredning av ytterligare lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Härryda
Marklov för markberedning.
Nybyggnad av brygga i Härryda
Ny- och ombyggnad av bryggor.
Nybyggnad av ateljé i Härryda
Nybyggnad av atelje. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport på Kullbäckstorp 2:483 & 2:485.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Härryda
Nybyggnad av enbostadshus och garage, förhandsbesked.
Rivning av garage i Härryda
Rivning av garage och asfalterade parkeringsplatser.
Rivning av förråd i Härryda
Rivningslov rivning av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Tidsbegränsat nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härryda
Tidsbegränsat ändrad användning från daghem till bostäder.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Härryda
Ändring av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Härryda
Ändring av fasad på industribyggnad.
Tillfällig skola i Härryda
Projektet avser tillfällig skola.
Till- och ombyggnad av väg i Härryda
Projektet avser till- och ombyggnad av väg vid församlingshem. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av förskola i Härryda
Projektet avser utbyggnad av befintligt yttertak på förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: