Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av bostadshus i Götene
Avser nybyggnad av 31 bostadshus.
Renovering av utjämningsmagasin i Götene
Objektet avser betongreparationer i betongkonstruktioner i block II på Götene avloppsverk.
Nybyggnad av kontor i Götene
Nybyggnad av kontor.
Ny flytbrygga, vågbrytare vid hamn i Götene
Avser ny flytbrygga vid Hönsäters hamn som ska utgöra vågrbytare samt ge fler båtplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Götene
Avser en utbyggnad som innefattar ett 45 meter högt lagertorn. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Götene
Ansökan om bygglov för fasadändring, inglasad balkong av flerbostadshus.
Nybyggnad av anslutningsväg i Götene
Ansökan om bygglov för montering av pylon samt anläggande av ny infart.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av av transformatorstation samt rvning av gammal.
Nybyggnad av garage i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av omklädningsrum i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsrum.
Nybyggnad av parhus i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus i form av hyresrätter Källby 7:88,7:89.
Nybyggnad av parhus i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rining av gammal.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av gammal.
Nybyggnad av förråd i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av vindskydd.
Tillbyggnad av idrottsplats i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av staket i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utökning av staket för nya kylmaskiner.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Utvändigt underhåll av bilhall i Götene
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av fasad, montering av skylt.
Ombyggnad av kontor i Götene
Ansökan om bygglov för ändrad användning från industi och lagerbyggnad till trafikkskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: