Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av bostäder i Götene, etapp 2
Tomter för antingen villatomter eller radhus.
Nybyggnad av hotell i Götene
Inledningsvis handlar det om att bygga 10 villavagnar vid Rasta i Götene och sammantaget ger detta 20 stycken hotellrum. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av förskola i Västerby
Upptaget i investeringsbudget.
Nybyggnad av flerbostadshus i Götene
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter i 2 huskroppar.
Nybyggnad av ridhus i Götene
Projektet avser nybyggnad av ridhus (24x64 meter) och stall. Byggandet framskjutet på obestämd tid.
Renovering av utjämningsmagasin i Götene
Objektet avser betongreparationer i betongkonstruktioner i block II på Götene avloppsverk.
Ombyggnad av konstgräsplan i Götene kommun
Avser borttagning av befintligt konstgräs samt läggning av nytt konstgräs.
Ombyggnad av utemiljö i Källby, Götene
Avser anläggning av uteplatser, stensättning, plantering av träd och blommor, murar, skärmar, spaljéer, genomfartsväg, belysningar och trädgård.
Tillbyggnad av industrihus i Götene
Ny placering av anslutningstunnel samt tillbyggnad av lagertält med tillhörande lastkaj.
Nybyggnad av pumpstation i Götene
Avser en utbyggnad som innefattar ett 45 meter högt lagertorn. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av transformatorstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av återvinningsstation i Götene
Ansökan om tillfälligt bygglov för anläggande av återvinningsstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: