Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Färgelanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Dalsland
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Väglängd ca 151 mil.
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Renovering av Höjdenskolan i Färgelanda etapp 1
Invändigt skall det bytas ut samtliga tekniska system tex ventilation, belysning, el, lås och larm. Viss fukt ska åtgärdas. Utvändigt: fasadmålning samt utbyte av takmaterial. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Byggnation av passivt fibernät i Rännelanda
Avser anläggning av passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st. fastigheter inom området Rännelanda, Färgelanda kommun.
Renovering av Höjdenskolan i Färgelanda etapp 2
Avser upprustning av hus A med nytt ventilationsaggregat samt solceller på yttertak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av Ödeborgs Kyrka i Färgelanda
Omläggning av skiffertak, torn, långskepp och kor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1,359 Mkr. Uppskattad start.
Nybyggnad av industrihus i Färgelanda
Avser nybyggnad av industri/lager. Kontakta byggherre för mer information.
Nybyggnad av campingstuga i Färgelanda
Ansökan om förhandsbesked - nybyggnad av campingstuga.
Ombyggnad av markanläggning i Färgelanda
Marklov - ändring av marknivå.
Utvändigt underhåll av kontor i Färgelanda
Bygglov - byte av markiser.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av 4 transformatorstationer Boda 1:17,1:22,1:25.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av 8 transformatorstationer Hillingsäter 2:54,Vrine 3:120,Ödeborgs-östby 1:3,Uppsal 2:1,Torps-högen 1:8,Torps-hede 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Ellenö 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hedenstorp 1:2,1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hillingsäter 2:27,2:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Ottersbyn 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Torps Prästgård 1:17,1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av bank i Färgelanda
Bygglov - tillbyggnad av säkerhetsdörr.
Ombyggnad av kontor i Färgelanda
Avser ändring av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: