Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Färgelanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Tillbyggnad av brandstation i Färgelanda kommun
Avser tillbyggnad av Högsäters brandstation.
Renovering av avloppsanläggning, Färgelanda kommun
Avser renovering av avloppsanläggning i Färgelanda.
Omläggning av tak på skola i Färgelanda
Avser omläggning av tak på Kyrkskolans lågdel, ca 540 kvm takyta.
Omläggning av tak samt byte av ventilationsanläggning vid skola i Färgelanda
Avser omläggning av tak samt byte av ventilationsanläggning på Ödeborgs skola.
Renovering av sporthall i Färgelanda
Renovering av omklädningsrum och duschutrymmen.
Utvändigt underhåll av Ödeborgs Kyrka i Färgelanda
Omläggning av skiffertak, torn, långskepp och kor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1,359 Mkr. Uppskattad start.
Rivning av förråd i Färgelanda
Anmälan - rivning av byggnad.
Ombyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - ändring av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Färgelanda
Marklov - industri/lagerbyggnad.
Direktupphandling av geoteknisk undersökning av detaljplaneområde i Färgelanda kommun
Avser geoteknisk undersökning av detaljplaneområde vid Timmervägen, fastigheten Färgelanda Prästgård 1:204.
Rivning av byggnad i Färgelanda kommun
Avser rivning av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: