Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Färgelanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 172 i Färgelanda
Avser vänstersvängfält och lokalgata. Ny gc-väg med belysning, vägtrumma.
Byggnation av passivt fibernät i Rännelanda
Avser anläggning av passivt fibernät mellan telestation och minst 100 st. fastigheter inom området Rännelanda, Färgelanda kommun.
Renovering av Höjdenskolan i Färgelanda etapp 2
Avser upprustning av hus A med nytt ventilationsaggregat samt solceller på yttertak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av Ödeborgs Kyrka i Färgelanda
Omläggning av skiffertak, torn, långskepp och kor. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats med 1,359 Mkr. Uppskattad start.
Tillbyggnad av tvätthall i Färgelanda
Tillbyggnad av tvätthall samt marklov för utökning av fastigheten.
Nybyggnad av industrihus i Färgelanda
Avser nybyggnad av industri/lager. Kontakta byggherre för mer information.
Utvändigt underhåll av kontor i Färgelanda
Bygglov - byte av markiser.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av 4 transformatorstationer Boda 1:17,1:22,1:25.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av 8 transformatorstationer Hillingsäter 2:54,Vrine 3:120,Ödeborgs-östby 1:3,Uppsal 2:1,Torps-högen 1:8,Torps-hede 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Ellenö 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hedenstorp 1:2,1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Hillingsäter 2:27,2:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Ottersbyn 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation Torps Prästgård 1:17,1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Färgelanda
Bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Färgelanda
Marklov - ändring av marknivå.
Ombyggnad av kontor i Färgelanda
Avser ändring av byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: