Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Tidigt skede. Finns planer på parhus/radhus.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Totalentreprenad BESTK och mark för två ca 1 km långa förbigångsspår nordöst om Falköping C. Inkoppling utförs som sidoentreprenad
Nybyggnad av butik i Falköping
Projektet avser ny Biltema butik i Falköping.
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Nybyggnad av radhus i Falköping
Avser nybyggnad av 26 rad- kedjehus etapp 1.
Nybyggnad av bilhall i Falköping
Nybyggnad av bil- och servicehall.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde för 15 villatomter.
Nybyggnad av rötkammare till slamanläggning i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av rötkammare till slamanläggning vid Hulesjöns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av brandstation & centralförråd i Falköping
Avser om- och tillbyggnad av brandstation och centralförråd. Ambulansen kommer att flytta ihop med räddningstjänstens verksamhet. Rumsfunktioner kommer att ändras, omklädningsrum kommer att byggas om och nya rum skapas. Vid ombyggnaden av centralförrådet kommer befintliga omklädningsdelar, våtutrymmen och matsal att byggas om. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Falköping
Ombyggnad av produktionskök som byggdes på 60-talet.
Nybyggnad av skolbyggnad i Falköping
Avser nybyggnad av en skolbyggnad vid Mössebergsskolan med plats för ca 90 elever plus personal.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Breddning av väg 47 samt nytt vänstersvängfält vid Marka/Odensberg
På väg 47, strax väster om Marka, ska vägen breddas och ett nytt vänstersvängfält anläggas för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Falköping
Avser utvändig ändring, byte av tak.
Utvändigt underhåll av naturum i Hornborgasjön, Falköping
Avser omläggning av plåttak på Naturum Fågeludden vid Naturreservatet Hornborgasjön.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Avser tillbyggnad av industri/lagerlokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus, rivning av befintliga balkonger samt byggnation av nya med större yta.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av personallokal i Falköping
Bygglov ändrad användning från verkstad till personalutrymme.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Tidsbegränsat bygglov, iordningställande av tillfällig parkering.
Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Falköping
Bygglov fasadändring ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov fasadändring, solcellsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov inredande av ytterligare bostad/ lokal flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av toalett i Falköping
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Falköping
Bygglov nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov Till-/ombyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av elverk i Falköping
Bygglov tillbyggnad av byggnad för elkraft.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: