Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Denna etapp innefatta en blandad bebyggelse, både friliggande villor och flerbostadshus samt en förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i en huskropp med 8 våningar. Etapp 1 på id: 1049406
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Anläggande av nytt terminalspår i Falköping
Falköpings kommun bygger två nya terminalspår på Dryport Skaraborg.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser uppförande av spår 3 & 4 på Dryport Marjarp.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av terminal i Falköping
Avser nybyggnad av postcentral på 2500 kvm.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Falköping-Källeryd (Herrljunga)
signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Falköpings kommun
Personalbyggnad för daglig verksamhet. Omklädnings- och lunchrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Falköping
Befintligt produktionskök som byggdes på 60-talet byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Ombyggnadsyta är ca 400 m2
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Tillbyggnad av bilhall i Falköping
Tillbyggnad av bilhall, cirka 300 kvm.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av 1150 m industrigata, 4300 m VA-ledningar, 300 m fjärrvärmeledningar samt kanalisation.
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Ramavtal för krossning av betong i Skövde kommun
Avtalstiden är 4 år. När avtalet har löpt 2 år har Köparen rätt att säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.
Anläggande av nya häckningsöar i Hornborgasjön
Projektet avser anläggande av nya häckningsöar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus samt ekonomibyggnader.
Rivning av biogasanläggning i Falköping
Rivning av biogasanläggning.
Nybyggnad av idrottsplats i Falköping
Nybyggnad av padelhall med fyra banor.
Nybyggnad av kedjehus i Falköping
Förhandsbesked nybyggnad rad- kedjehus med 8 lägenheter.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov, schaktarbeten för framtida byggnation.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Fasadändring Handel samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av lager i Falköping
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av mur i Falköping
Bygglov anläggande av stödmur.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Bygglov fasadändring affärslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov fasadändring- byte av fönster på industrifastighet.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Falköping
Bygglov tillbyggnad av förskola med kontor och inglasat uterum.
Tillbyggnad av förråd i Falköping
Bygglov tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov tillbyggnad av nätstation.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning från hvb hem till kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Rivning av förråd i Falköping
Rivningslov rivning 2 plåtförråd.
Rivning av lagerbyggnad i Falköping
Rivningslov rivning byggnader.
Nybyggnad av barack i Falköping
Tidsbegränsad uppställning av moduler.
Nybyggnad av lager i Falköping
Tidsbegränsat hall.
Tillbyggnad av vattenverk i Falköping
Tillbyggnad av anläggning för vattenförsörjning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: