Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Avser nybyggnad av bostäder inom kv. Plåtslagaren 15 och 38 m.fl. i Falköpings Kommun, 23 lägenheter fördelat på 5 st hus. Hus A, Repslagaregatan 30: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus B, Repslagaregatan 32: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus C, Repslagaregatan 34: 2 st. 2 rok, 2 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus D, Nygatan 15–17: 3 st. 4 rok, 2 st. rok, 1 st. 3 rok, 1 st. 1,5 rok. Källare med träfasad och tegeltak. Trapphus Nygatan 17 med hiss Hus E, Nygatan 19: 2 st. 2 rok, 2 st. 4–5 rok etage. Källare med putsad fasad och bandtäckt plåttak Till projektet hör även utvändiga markarbeten samt en garargelänga med 9 platser som mot byggs mot befintligt garage samt anslutnings arbeten av ny fjärrvärmeanslutning och dagvatten mm i Nygatan 21.
Ombyggnad av kök och badrum mm i flerbostadshus i Falköping
Avser ombyggnad av kök och badrum samt byte av fönster och balkongdörrar. Kv. Plogen (49 lgh) är en första etapp och kommer att följas av Kv. Harven (56 lgh), Kv. Vinkelhaken (87 lgh), Kv. Lien (53 lgh), Kv. Räfsan (35 lgh) och Spaden (43 lgh). Kan ske i annan ordning.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Falköpings kommun
Avser utbyggnad och etablering av infrastruktur för bredbandskommunikation.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Avser ändring/ ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Nybyggnad av järnvägsspår i Falköping
Projektet avser spår-, kontaktlednings-, el-, mark-, kanalisation-, anläggnings- och installationsarbeten.
Ombyggnad av station T7 Gökhem
Avser ny ställverksbyggnad innehållande ställverk och kontrollanläggning.
Anläggande av äventyrsgolfbana i Falköping
Avser anläggande av en 9-håls äventyrsgolfbana i parkmiljö i Falköping.
Nybyggnad av intagsledning till vattenverk i Falköping
Avser anläggning av ny intagsledning till Borglunda vattenverk. Total längd ca 1550 m.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser att bygga förändringar av gator och allmänna ytor på grund av detaljplaneförändringar samt angöringsgator till nya byggnader.
Återuppförande av brandskadad förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar och tillagningskök.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Installation av el-filter i kraftvärmeverk i Falköping
Avser ett nytt elfilter placerat utomhus samt rökgaskanaler före och efter filter.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Ombyggnad av korsning mellan väg 46/2859 i Torbjörntorp
Två förskjutna trevägsskäl ska byggas, två vänstersvängkörfält, ett i varje korsning.
Ny reservkraft vid gruppbostad i Gudhem, Falköping
Avser ny reservkraftsanläggning på Gudhemsgården i Falköping.
Tillbyggnad av lokstall i Falköping
Bygglov tillbyggnad av tågservicehall samt nybyggnad av lagerhall.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov avser fasadbyte av plåtfasad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov Fasadändring, inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov iordningställande av personalparkering.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad, garage/verkstad.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av silo i Falköping
Bygglov nybyggnad av silo.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillskapande av 7 nya lägenheter i flerbostadshus med 50 lgh.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov uppförande av plank.
Ombyggnad av vårdbostad i Falköping
Bygglov ändrad användning från lokal till lss boende.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov placering av ventilationsaggregat på tak till industri.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- lager.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Tillbyggnad av verkstad i Falköping
Avser tillbyggnad av befintlig verkstad.
Ombyggnad av idrottsplats i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av idrottsanläggning.
Rivning av industrihus i Falköping
Avser rivning av industrihus samt sortering av avfallet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: