Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nytt bostadsområde i Falköping
Denna etapp innefatta en blandad bebyggelse, både friliggande villor och flerbostadshus samt en förskola.
Nytt bostadsområde i Falköping
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i en huskropp med 8 våningar. Etapp 1 på id: 1049406
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i ett höghus med 8 våningar med mellan liggande garage. Vid Ållebergsvägen samt Petter Ryttnings väg.
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Anläggande av nytt terminalspår i Falköping
Falköpings kommun bygger två nya terminalspår på Dryport Skaraborg.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Ny gångpassage längs väg 26 i Karleby
Planskild gång- och cykelpassage under väg 26 vid hållplats Karleby.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser uppförande av spår 3 & 4 på Dryport Marjarp.
Nybyggnad av terminal i Falköping
Avser nybyggnad av postcentral på 2500 kvm.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Herrljunga
signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Falköpings kommun
Personalbyggnad för daglig verksamhet. Omklädnings- och lunchrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Falköping
Befintligt produktionskök som byggdes på 60-talet byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Ombyggnadsyta är ca 400 m2
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av 1150 m industrigata, 4300 m VA-ledningar, 300 m fjärrvärmeledningar samt kanalisation.
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Anläggande av nya häckningsöar i Hornborgasjön
Projektet avser anläggande av nya häckningsöar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av kontor i Falköping
Projektet avser rivning kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av kyrka i Falköping
Renovering av tak på kyrka.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader.
Rivning av bostadshus och ekonomibyggnader, Falköping
Rivning av bostadshus samt ekonomibyggnader.
Rivning av skola i Falköping
Rivning av skadade skollokaler.
Rivning av biogasanläggning i Falköping
Rivning av biogasanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Falköping
Nybyggnad av tälthall.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Fasadändring Handel samt uppsättning av skylt.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Fasadändring kontorsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov - Markberedning för bearbetning av schaktmassor och upplagsyta.
Nybyggnad av mur i Falköping
Bygglov anläggande av stödmur.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation och teknikbod.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förskola i Falköping
Bygglov tillbyggnad av förskola med kontor och inglasat uterum.
Tillbyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov tillbyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Rivning av förråd i Falköping
Rivningslov rivning 2 plåtförråd.
Nybyggnad av barack i Falköping
Tidsbegränsad uppställning av moduler.
Nybyggnad av lager i Falköping
Tidsbegränsat hall.
Tillbyggnad av vattenverk i Falköping
Tillbyggnad av anläggning för vattenförsörjning.
Tillbyggnad av vattenverk i Falköping
Tillbyggnad av kalkdoserare.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Ändrad användning från vårdlokal till hyreslägenhet samt fasadändring.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: