Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Falköping
Nybyggnad av flerbostadshus och radhus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Ombyggnad av transformatorstation i Åsarp
Avser ombyggnadd av transformatorstation TT Åsarp. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40- samt 20 kV ställverk. Två nya nollpunktsutrustningar ska installeras som ersättning för befintliga. Denna entreprenad omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk.
Anläggande av nytt terminalspår i Falköping
Falköpings kommun bygger två nya terminalspår på Dryport Skaraborg.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser uppförande av spår 3 & 4 på Dryport Marjarp.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Falköpings kommun
Personalbyggnad för daglig verksamhet. Omklädnings- och lunchrum.
Rivning av byggnader i Falköping
Entreprenaden är uppdelad i tre huvuddelar och en option. Huvuddel 1, Floby 24:21. Byggnaden har används till kioskverksamhet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 80 m2. Huvuddel 2, Skytten 1. Byggnaden har används till förskoleverksamhet och är byggd på 1970talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 745 m2. Huvuddel 3. Trym 22 Byggnaden har används som föreningslokal och är byggd på 1910talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 320 m2. Option, Floby 24:21 Byggnaden har används som hiss och är byggd på 2000-talet. Byggnaden har en bruksarea på cirka 5m²
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Rivning av kiosk i Falköping
rivning av kiosk.
Rivning av flerbostadshus i Falköping
rivning flerbostadshus.
Ombyggnad av teateri Falköping
Rivning och ombyggnad av del av tak på teater.
Rivning av skola i Falköping
Rivning skolbyggnader.
Nybyggnad av lager i Falköping
nybyggnad av garageverkstad samt attefallshus.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov nybyggnad av industri/lagerbyggnader.
Nybyggnad av vindkraftverk i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 st vindkraftverk.
Nybyggnad av carport i Falköping
Bygglov Nybyggnad av Carport.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av automatstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Falköping
Bygglov anläggande av padelbana inom befintlig fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov delvis ändrad användning av bottenplan i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus. Byte av fönster.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Bygglov fasadändring ny servicebox för hantering av kontanter.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av personallokal i Falköping
Bygglov Tillbyggnad av personalbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Bygglov utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av parkeringshus i Falköping
Bygglov ändrad användning av garage samt ansökan för skylt.
Ombyggnad av museum i Falköping
Bygglov ändrad användning från del av museum till handikapptoalett och garderob.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från garage till lägenhet samt nybyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning från vårdinrättning till kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av fasad och tak på industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov förberedande arbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov markförändring, schaktning.
Rivning av transformatorstation i Falköping
Rivningslov rivning transformatorstation samt anläggande av uppläggningsfickor för grus och jord.
Ombyggnad av affärshus i Falköping
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av affärslokal.
Tillbyggnad av teatrar i Falköping
tillbyggnad av förråd för amfiteater samt rivning av förråd.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Falköping
Avser anläggande av solcellsanläggning på äldreboende/vårdbostad. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639667, 1639677
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Falköping
Avser anläggande av solcellsanläggning på äldreboende/vårdbostad. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639667, 1639678
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Falköping
Avser anläggande av solcellsanläggning på äldreboende/vårdbostad. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639677, 1639678
Nybyggnad av cykelgarage i Falköping
Avser uppförande av cykelgarage. Garaget ska vara utformat i "funkisstil", det ska rymma minst 40 cyklar och får inte ta större plats än 6,5 * 10,5 meter på marken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: