Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på 170 lägenheter (60 hyresrätter & 110 bostadsrätter) som ska börja byggas på Prästgårdsgärde.
Nybyggnad av 7-9 skola i Falköping
Avser nybyggnad av högstadieskola för 1100 elever. Plats ej bestämd.
Nybyggnad av butik i Falköping
Projektet avser ny Biltema butik i Falköping. Byggstart tidigast hösten 2018.
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av ett flerbostadshus med 27 lägenheter i 5 plan.
Nybyggnad av bostäder i Falköping
Avser nybyggnad av bostäder inom kv. Plåtslagaren 15 och 38 m.fl. i Falköpings Kommun, 23 lägenheter fördelat på 5 st hus. Hus A, Repslagaregatan 30: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus B, Repslagaregatan 32: 4 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus C, Repslagaregatan 34: 2 st. 2 rok, 2 st. 3 rok, platta på mark med träfasad och tegeltak Hus D, Nygatan 15–17: 3 st. 4 rok, 2 st. rok, 1 st. 3 rok, 1 st. 1,5 rok. Källare med träfasad och tegeltak. Trapphus Nygatan 17 med hiss Hus E, Nygatan 19: 2 st. 2 rok, 2 st. 4–5 rok etage. Källare med putsad fasad och bandtäckt plåttak Till projektet hör även utvändiga markarbeten samt en garargelänga med 9 platser som mot byggs mot befintligt garage samt anslutnings arbeten av ny fjärrvärmeanslutning och dagvatten mm i Nygatan 21.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Bland annat ny angörning till fastigheten och ny korsningslösning Trädgårdsgatan och Hollendergatan.
Nybyggnad- och ombyggnad av skola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Om- och tillbyggnad av brandstation & centralförråd i Falköping
Avser om- och tillbyggnad av brandstation och centralförråd. Ambulansen kommer att flytta ihop med räddningstjänstens verksamhet. Rumsfunktioner kommer att ändras, omklädningsrum kommer att byggas om och nya rum skapas. Vid ombyggnaden av centralförrådet kommer befintliga omklädningsdelar, våtutrymmen och matsal att byggas om.
Om- och tillbyggnad av reningsverk etapp 3 i Falköping
Projektet avser ombyggnad av rötkammare.
Nybyggnad av cirkulationsplats vid väg 184 i Falköping
Cirkulationsplats för väg 184 Norra Tvärvägen och anslutande gator väg 46/184.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Källeryd
Detta är etapp 2 av sträckan Laxå-Göteborg.
Anläggande av äventyrsgolfbana i Falköping
Avser anläggande av en 9-håls äventyrsgolfbana i parkmiljö i Falköping.
Ombyggnad av station T7 Gökhem
Avser ny ställverksbyggnad innehållande ställverk och kontrollanläggning.
Nybyggnad av intagsledning till vattenverk i Falköping
Avser anläggning av ny intagsledning till Borglunda vattenverk. Total längd ca 1550 m.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser att bygga förändringar av gator och allmänna ytor på grund av detaljplaneförändringar samt angöringsgator till nya byggnader.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Tillbyggnad av skola i Falköping
Avser tillbyggnad av skola. Omfattning oklar.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök.
Installation av el-filter i kraftvärmeverk i Falköping
Avser ett nytt elfilter placerat utomhus samt rökgaskanaler före och efter filter.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Ombyggnad av korsning mellan väg 46/2859 i Torbjörntorp
Breddning av väg 46 och ombyggnad av fyrvägskorsning med väg 2859 till två vägskäl. Nya korsningar utformas som typ C. Väg 2859 byggs delvis i ny sträckning. Anslutning till enskild väg samt ridstig ingår.
Utvändigt underhåll av naturum i Hornborgasjön, Falköping
Avser omläggning av plåttak på Naturum Fågeludden vid Naturreservatet Hornborgasjön.
Ny reservkraft vid gruppbostad i Gudhem, Falköping
Avser ny reservkraftsanläggning på Gudhemsgården i Falköping.
Nybyggnad av kedjehus i Falköping
Bygglov Nybyggnad av 26 rad- kedjehus etapp 1.
Tillbyggnad av lokstall i Falköping
Bygglov tillbyggnad av tågservicehall samt nybyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov tillbyggnad pumpstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov placering av ventilationsaggregat på tak till industri.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- lager.
Tillbyggnad av ställverk i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- ställverk.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd.
Ombyggnad av mur i Falköping
Bygglov flytt av stenmur.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov montering av solceller på tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillskapande av 7 nya lägenheter i flerbostadshus med 50 lgh.
Ombyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av plank i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av plank mellan rad- kedjehus.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Tidsbegränsat bygglov, anläggande av träningsyta för fotbollsverksamhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Bygglov anläggande av parkering.
Tillbyggnad av verkstad i Falköping
Avser tillbyggnad av befintlig verkstad.
Nybyggnad av kiosk i Falköping
Bygglov nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av garage i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad, garage/verkstad.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Mårby 8:1,11:2,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Stora Bjurum 3:16.
Nybyggnad av silo i Falköping
Bygglov nybyggnad av silo.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
bygglov nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av vattenverk i Falköping
Bygglov nybyggnad ventilkammare.
Ombyggnad av idrottsplats i Falköping
Bygglov om/ tillbyggnad av idrottsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov Fasadändring, inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Rivning av lager i Falköping
Rivningslov rivning del av lagerbyggnad.
Underhåll av bro över järnväg vid Smedby
Smedby km 8+230. Renovering räcke, fogning, slitlager mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: