Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på 170 lägenheter (60 hyresrätter & 110 bostadsrätter) som ska börja byggas på Prästgårdsgärde.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Totalentreprenad BESTK och mark för två ca 1 km långa förbigångsspår nordöst om Falköping C. Inkoppling utförs som sidoentreprenad
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i 2 st höghus med 8 våningar i varje. Vid Ållebergsvägen samt Petter Ryttnings väg.
Nytt bostadsområde i Falköping
Tidigt skede. Finns planer på parhus/radhus.
Nybyggnad av butik i Falköping
Projektet avser ny Biltema butik i Falköping.
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Bland annat ny angörning till fastigheten och ny korsningslösning Trädgårdsgatan och Hollendergatan.
Nybyggnad av vårdhem i Falköping
Avser ett nytt HVB-boende med ett friliggande förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 3 mfl
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av rötkammare till slamanläggning i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av rötkammare till slamanläggning vid Hulesjöns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av brandstation & centralförråd i Falköping
Avser om- och tillbyggnad av brandstation och centralförråd. Ambulansen kommer att flytta ihop med räddningstjänstens verksamhet. Rumsfunktioner kommer att ändras, omklädningsrum kommer att byggas om och nya rum skapas. Vid ombyggnaden av centralförrådet kommer befintliga omklädningsdelar, våtutrymmen och matsal att byggas om. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av korsning mellan väg 46/2859 i Torbjörntorp
Breddning av väg 46 och ombyggnad av fyrvägskorsning med väg 2859 till två vägskäl. Nya korsningar utformas som typ C. Väg 2859 byggs delvis i ny sträckning. Anslutning till enskild väg samt ridstig ingår.
Utbyggnad av kyrkogård i Falköping
Avser utbyggnad av kyrkogård.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök.
Breddning av väg 47 samt nytt vänstersvängfält vid Marka/Odensberg
På väg 47, strax väster om Marka, ska vägen breddas och ett nytt vänstersvängfält anläggas för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Falköping
Avser utvändig ändring, byte av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Avser tillbyggnad av industri/lagerlokal.
Tillbyggnad av lokstall i Falköping
Avser tillbyggnad av tågservicehall samt nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov Till-/ombyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av ställverk i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- ställverk.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av plank i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av plank mellan rad- kedjehus.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillskapande av 7 nya lägenheter i flerbostadshus med 50 lgh.
Ombyggnad av mur i Falköping
Bygglov flytt av stenmur.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov montering av solceller på tak.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad- förråd.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Mårby 8:1,11:2,9:1.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation Stora Bjurum 3:16.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av pumphus och ventilhus.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av tryckreduceringsstation.
Rivning av skärmtak i Falköping
Rivningslov rivning skärmtak.
Nybyggnad av tvätthall i Falköping
Bygglov nybyggnad av tvätthall.
Rivning av industrihus i Falköping
Avser rivningslov rivning båghall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från lager till kollektivt boende.
Tillbyggnad av campingplats i Falköping
Bygglov tillbyggnad lifthus.
Underhåll av bro över järnväg vid Smedby
Smedby km 8+230. Renovering räcke, fogning, slitlager mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: