Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadhus i Falköping
Avser nybyggnad av ett nytt bostadsområde på 170 lägenheter (60 hyresrätter & 110 bostadsrätter) som ska börja byggas på Prästgårdsgärde.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Totalentreprenad BESTK och mark för två ca 1 km långa förbigångsspår nordöst om Falköping C. Inkoppling utförs som sidoentreprenad
Nytt bostadsområde i Falköping
Tidigt skede. Finns planer på parhus/radhus.
Nybyggnad av butik i Falköping
Projektet avser ny Biltema butik i Falköping.
Nybyggnad av gator och VA-ledningar vid skola i Falköping
Avser anläggande av gator och VA-ledningar. Bland annat ny angörning till fastigheten och ny korsningslösning Trädgårdsgatan och Hollendergatan.
Nybyggnad av kedjehus i Falköping
Avser nybyggnad av 26 rad- kedjehus etapp 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde för 15 villatomter.
Nybyggnad av radhus i Falköping, Etapp 2
Projektet avser nytt bostadsområde med antingen 35st radhus eller 13 villatomter.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 3 mfl
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Nybyggnad av rötkammare till slamanläggning i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av rötkammare till slamanläggning vid Hulesjöns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industriområde i Falköping
Projektet avser utveckling av Majarp industriområde. Avser 30 hektar mark.
Om- och tillbyggnad av brandstation & centralförråd i Falköping
Avser om- och tillbyggnad av brandstation och centralförråd. Ambulansen kommer att flytta ihop med räddningstjänstens verksamhet. Rumsfunktioner kommer att ändras, omklädningsrum kommer att byggas om och nya rum skapas. Vid ombyggnaden av centralförrådet kommer befintliga omklädningsdelar, våtutrymmen och matsal att byggas om. Uppskattad kostnad.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Källeryd
Detta är etapp 2 av sträckan Laxå-Göteborg.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Falköping
Ombyggnad av produktionskök som byggdes på 60-talet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Byte av tak. Gamla Dotorpsv 2,4,6 och Floravägen 1-31.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök.
Breddning av väg 47 samt nytt vänstersvängfält vid Marka/Odensberg
På väg 47, strax väster om Marka, ska vägen breddas och ett nytt vänstersvängfält anläggas för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Falköping
Avser utvändig ändring, byte av tak.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Avser tillbyggnad av industri/lagerlokal.
Tillbyggnad av lokstall i Falköping
Avser tillbyggnad av tågservicehall samt nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillskapande av 7 nya lägenheter i flerbostadshus med 50 lgh.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad nätstation.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov Till-/ombyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av elverk i Falköping
Bygglov tillbyggnad av byggnad för elkraft.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av industri.
Rivning av skärmtak i Falköping
Rivningslov rivning skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad- förråd.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av pumphus och ventilhus.
Nybyggnad av toalett i Falköping
Bygglov nybyggnad av toalettbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av tryckreduceringsstation.
Ombyggnad av personallokal i Falköping
Bygglov ändrad användning från verkstad till personalutrymme.
Ombyggnad av parkeringsplats i Falköping
Tidsbegränsat bygglov, iordningställande av tillfällig parkering.
Nybyggnad av tvätthall i Falköping
Bygglov nybyggnad av tvätthall.
Rivning av industrihus i Falköping
Avser rivningslov rivning båghall.
Tillbyggnad av campingplats i Falköping
Bygglov tillbyggnad lifthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från lager till kollektivt boende.
Underhåll av bro över järnväg vid Smedby
Smedby km 8+230. Renovering räcke, fogning, slitlager mm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: