Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av 7-9 skola med tillagningskök i Falköping
Avser nybyggnad av en 7-9 skola inklusive särskola med plats för ca 1100 elever samt tillagningskök och sporthall.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping, Etapp 2B
Projektet avser nytt bostadsområde med blandning mellan villor, flerbostadshus, parhus och radhus. Kommer att etappindelas.
Ombyggnad av transformatorstation i Åsarp
Avser ombyggnadd av transformatorstation TT Åsarp. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40- samt 20 kV ställverk. Två nya nollpunktsutrustningar ska installeras som ersättning för befintliga. Denna entreprenad omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk.
Nybyggnad och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Planer finns för fasadrenovering av befintligt bostadshus samt nybyggnad av ett flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Falköpings kommun
Personalbyggnad för daglig verksamhet. Omklädnings- och lunchrum.
Ombyggnad av äldreboende i Ranliden, Falköping
Ombyggnad av äldreboende till kontorslokaler, ca 5 000 kvm. Totalentreprenad med partnering som samverkansform. Preliminära tider: projektering hösten 2019, bygghandlingar och produktion 2020. Inflyttning första kvartalet 2021.
Nyanläggning av Bangårdsbelysning i Falköpings kommun
Uppförande av belysningsanläggning på Marjarp Logistic Center, järnvägsanläggning. dels mark- och kanalisationsarbeten, dels lågspänningsinstallationer.
Rivning av byggnader i Falköping
Projektet avser rivning av flera separata byggnader. Huvuddel 1, Visdomen 1: I huvuddelen ingår rivning av fem byggnader och markkompletteringar. Byggnaderna har använts som grundskola. I huvuddel 1 ingår en option, rivning av en byggnad innehållande ett skolmuseum. Huvuddel 2, Mölleberg 50:25: I huvuddelen ingår rivning av två byggnader och markkompletteringar. En byggnad har använts till bostaden och den andra som komplementbyggnad. Huvuddel 3, Gästgivaren 7: I huvuddelen ingår rivning av en byggnad som har använts till garage.
Nybyggnad av lager i Falköping
nybyggnad av garage med 4 platser.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av lagerhall.
Ombyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal till affärslokal och bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändrad användning från kontorsokaler till 40 st lägenheter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov ändring av fasad och tak på industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Bygglov nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Rivning av lager i Falköping
Rivningslov rivning industri- och lagerbyggnad.
Rivning av industrihus i Falköping
Rivningslov rivning industri/ lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Falköping
Rivningslov rivning komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Falköping
tillbyggnad av skolförråd. 20 kvm.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av skärmtak i Falköping
Bygglov till- och ombyggnad av skärmtak på affärslokal.
Tillbyggnad av garage i Falköping
Bygglov tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av personallokal i Falköping
Bygglov Tillbyggnad av personalbyggnad.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov uppförande av nya skyltar, nytt plank samt markjusteringar.
Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Bygglov utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av skola i Falköping
Bygglov utvändig ändring av skolbyggnad.
Nybyggnad av mur i Falköping
Bygglov anläggande av stödmur.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring enbostadshus, byta fönster och färg på fasaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov fasadändring industri.
Utvändigt underhåll av omklädningsrum i Falköping
Bygglov montering av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Bygglov montering av utrymningstrappa.
Ombyggnad av bensinstation i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av drivmedelsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Falköping
Bygglov ändrad användning från tingssal till kontorshotell.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från affärslokal till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov ändrad användning från garage till lägenhet samt nybyggnad av garage.
Ombyggnad av samlingslokal i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av samlingslokal.
Tillbyggnad av telestation i Falköping
Rivningslov rivning av teknikhus.
Rivning av enbostadshus i Falköping
Rivningslov rivning enbostadshus och komplementbyggnad.
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Falköping
Avser anläggande av solcellsanläggning på äldreboende/vårdbostad. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639667, 1639677
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Falköping
Avser anläggande av solcellsanläggning på äldreboende/vårdbostad. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639667, 1639678
Installation av solcellsanläggning på äldreboende i Falköping
Avser anläggande av solcellsanläggning på äldreboende/vårdbostad. Upphandlas tillsammans med projekt ID 1639677, 1639678
Nybyggnad av cykelgarage i Falköping
Avser uppförande av cykelgarage. Garaget ska vara utformat i "funkisstil", det ska rymma minst 40 cyklar och får inte ta större plats än 6,5 * 10,5 meter på marken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: