Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Tillbyggnad av F-6 skola och sporthall i Falköping
Avser tillbyggnad av F-6 skola inklusive särskola med plats för 400 elever och en sporthall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i en huskropp med 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i ett höghus med 8 våningar med mellan liggande garage. Vid Ållebergsvägen samt Petter Ryttnings väg.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av rötkammare till slamanläggning i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av rötkammare till slamanläggning vid Hulesjöns avloppsreningsverk.
Anläggande av gata och VA-ledningar i Falköping, Etapp 2
Projektet avser anläggning av gata och VA för nytt bostadsområde med antingen 35st radhus eller 13 villatomter.
Exploatering för villatomter i Falköping, Etapp 2
Projektet avser exploatering för 15 villatomter.
Nybyggnad av bilhall i Falköping
Nybyggnad av bil- och servicehall.
Ombyggnad av transformatorstation i Åsarp
Avser ombyggnadd av transformatorstation TT Åsarp. Stationen ska byggas om med ny byggnad för kontrollutrustning och 40- samt 20 kV ställverk. Två nya nollpunktsutrustningar ska installeras som ersättning för befintliga. Denna entreprenad omfattar allt arbete och material för att leverera och ta i drift nytt ställverk.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Anläggande av järnvägsspår i Falköpings kommun
Avser uppförande av spår 3 & 4 på Dryport Marjarp.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Falköping-Herrljunga
signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av verksamhetslokal med omklädnings- och lunchrum.
Ombyggnad av mottagningskök vid sjukhus i Falköping
Befintligt produktionskök som byggdes på 60-talet byggs om till ett mottagningskök med personalrum, omklädningsrum och administrativa ytor. Ombyggnadsyta är ca 400 m2
Anläggande av gator och VA-ledningar i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av 1150 m industrigata, 4300 m VA-ledningar, 300 m fjärrvärmeledningar samt kanalisation.
Tillbyggnad av bilhall i Falköping
Tillbyggnad av bilhall, cirka 300 kvm.
Leverans av transformatorer i Åsarp
Upphandlingen syftar till att teckna leveranskontrakt med en leverantör avseende två (2) krafttransformatorer, 40-20-10 kV 12,5 MVA
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Breddning av väg 47 samt nytt vänstersvängfält vid Marka/Odensberg
På väg 47, strax väster om Marka, ska vägen breddas och ett nytt vänstersvängfält anläggas för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg.
Utvändigt underhåll av naturum i Hornborgasjön, Falköping
Avser omläggning av plåttak på Naturum Fågeludden vid Naturreservatet Hornborgasjön.
Rivning av kontor i Falköping
Projektet avser rivning kontorsbyggnad.
Rivning av skola i Falköping
Rivning av skadade skollokaler.
Upphandling avseende krafttransformator, Falbygdens Energi
Denna upphandling syftar till att teckna leveranskontrakt med en leverantör avseende en (1) krafttransformator, 20/10 kV 10 MVA. Uppställningsplats för transformatorn är Uddagården som ligger ca 5 km öster om Falköping.
Nybyggnad av personallokal i Falköping
Nybyggnad av personalbyggnad för daglig verksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov- hårdgörning av mark, Marklov- markberedning för rangerytor samt tågspår Timmerstapeln 3.
Utvändigt underhåll av förskola i Falköping
Bygglov fasadändring förskola.
Utvändigt underhåll av lager i Falköping
Bygglov fasadändring lagerbyggnad.
Rivning av skorsten i Falköping
Bygglov fasadändring, rivning av 2 skorstenar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Falköping
Bygglov montering av solceller.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av 2 enbostadshus och garage Silversmeden 3,Kopparslagaren 17.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av bod.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus med garage Bronsgjutaren 2, Silversmeden 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation Floby 24:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av enbostadshus med ett inglasat uterum samt uppsättning av bullerplank.
Nybyggnad av plank i Falköping
Bygglov uppförande av plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falköping
Tidsbegränsat bygglov- anläggande av parkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: