Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Falköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar i område Södra Skaraborg
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nytt bostadsområde i Falköping
Denna etapp innefatta en blandad bebyggelse, både friliggande villor och flerbostadshus samt en förskola.
Nytt bostadsområde i Falköping
Tidigt skede. Finns planer på parhus/radhus.
Anläggande av förbigångsspår i Falköping
Totalentreprenad BESTK och mark för två ca 1 km långa förbigångsspår nordöst om Falköping C. Inkoppling utförs som sidoentreprenad
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 35 lägenheter i en huskropp med 8 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Projektet avser nybyggnad av 38 lägenheter i ett höghus med 8 våningar med mellan liggande garage. Vid Ållebergsvägen samt Petter Ryttnings väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov nybyggnad av ett flerbostadshus med 27 lägenheter i 5 plan.
Ombyggnad kontor till bostäder i Falköping
Avser ombyggnad kontor till bostäder.
Nybyggnad av bilhall i Falköping
Nybyggnad av bil- och servicehall.
Nybyggnad av rötkammare till slamanläggning i Falköpings kommun
Avser nybyggnad av rötkammare till slamanläggning vid Hulesjöns avloppsreningsverk.
Nybyggnad av förskola i Falköping
Projektet avser nybyggnad av förskola med 5-6 avdelningar och storkök för F-9 skola (800-900 kvm) och matsal och ny- och ombyggnad av skola.
Ny vägbro över järnvägen i Vartofta
Ny bro över järnvägen nordväst om befintlig järnvägskorsning samt anslutningsvägar.
Nybyggnad av skolbyggnad i Falköping
Avser nybyggnad av en skolbyggnad vid Mössebergsskolan med plats för ca 90 elever plus personal.
Om- och tillbyggnad av omformarstation i Falköping
Utbyggnad och anpassning för nya Q50 omformare.
Nybyggnad av lekplats i Falköping
Avser nybyggnad av temalekplats i Falköping.
Nybyggnad och rivning av förskola i Falköping
Avser rivning av bef förskola samt nybyggnad av förskola med ca 5 avdelningar med tillagningskök.
Breddning av väg 47 samt nytt vänstersvängfält vid Marka/Odensberg
På väg 47, strax väster om Marka, ska vägen breddas och ett nytt vänstersvängfält anläggas för vänstersvängande trafikanter in på väg 2671 mot Odensberg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
rivning av 42 befintliga balkonger samt byggnation av nya med större yta.
Upphandling avseende krafttransformator, Falbygdens Energi
Denna upphandling syftar till att teckna leveranskontrakt med en leverantör avseende en (1) krafttransformator, 20/10 kV 10 MVA. Uppställningsplats för transformatorn är Uddagården som ligger ca 5 km öster om Falköping.
Rivning av kontor i Falköping
Rivningslov rivning kontorsbyggnad.
Nybyggnad av garage i Falköping
Förhandsbesked uppförande av cykelgarage.
Ombyggnad av markanläggning i Falköping
Marklov, förberedande markarbeten.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov fasad- och takändring industri/lagerlokal.
Utvändigt underhåll av ekonomibyggnad i Falköping
Bygglov fasadändring ekonomibyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falköping
Bygglov fasadändring flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Bygglov fasadändring, solcellsanläggning.
Ombyggnad av lägenhet i Falköping
Bygglov inredande av ytterligare bostad/ lokal flerbostadshus.
Rivning av carport i Falköping
Rivningslov rivning carport.
Rivning av affärshus i Falköping
Rivningslov rivning del av befintlig byggnad samt ändring av mark.
Nybyggnad av förråd i Falköping
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Falköping
Bygglov nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Falköping
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Falköping
Bygglov nybyggnad av växthus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus, samt tillskapande av nya lägenheter.
Utvändigt underhåll av kontor i Falköping
Bygglov utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skjutbana i Falköping
Bygglov ändring/ ombyggnad av skjutbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falköping
Bygglov ändring/ombyggnad av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: