Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Dals-Ed

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 2183 mellan Ed-Nössemark
Bärighet- och förstärkningsåtgärder.
Ombyggnad av skola i Ed
Ombyggnad av matsal på Hagaskolan.
Sanering av sågverksområde mm i Dals-Ed
Projektet avser att genom att ta hand om den förorenade marken skapa förutsättningar för kommunen att nyttja marken.
Nybyggnad av stuga i Ed, etapp 3
Nybyggnad av informationsstuga.
Nybyggnad av parkering och mötesplatser i Ed, etapp 1
Avser byggnation av en parkeringsplats och två mötesplatser.
Nybyggnad av parkering och mötesplatser i Ed, etapp 2
Avser byggnation av en parkeringsplats och två mötesplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Ed
Tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av Gamla Real i Dals-Ed
Avser en fasadändring på skola.
Ombyggnad av utställningshall i Ed
Avser till- och ombyggnad av ladugård samt ändrad användning från ladugård till utställningshall, lägenheter och kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ed
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av plank i Ed
Bygglov för nybyggnad av insynsskydd vid parkering.
Nybyggnad av nätstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer Högkil 1:7,1:13.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ed
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus för inredande av ytterligare bostadslokal.
Ombyggnad av campingstuga i Ed
Bygglov för ändrad användning från bastu till stuga.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ed
Fasadändring (byte av kulör) och byte av taktäckningsmaterial på affärslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ed
Fasadändring på industrilokal (ny fasadkulör).
Rivning av klubbhus i Ed
Rivningslov för klubbhus/omklädesrum vid tennisbana.
Rivning av mast i Ed
Rivningslov för rivning av mast.
Rivning av telestation i Ed
Rivningslov för rivning av teknikbod.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: