Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Dals-Ed

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av busstation och parkering i Ed
Avser ombyggnad av busstationen samt pendelparkering.
Nybyggnad av konstgräsplan i Ed
Projektet över ny konstgräsplan delvis placerad på tidigare stenmjölsplan.
Takarbeten på flerbostadshus i Dals-Eds kommun
Avser byte av takbeläggning.
Nybyggnad av industrihus i Ed
Nybyggnad av industrilokal och verkstad.
Korsningsåtgärder vid väg 164/2183 vid Ed
Nytt vänstersvängfält, breddning av väg 164.
Nybyggnad av butik i Ed
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärsbyggnad (butik, café och gym).
Rivning av skola i Ed
Ansökan om bygglov för rivning av skolbyggnad (f.d. lärarbostad).
Ombyggnad av markanläggning i Ed
Ansökan om marklov för rekreationsområde timmertjärn.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Ed
Ansökan om bygglov för nybyggnad enbostadshus i två våningar.
Utvändigt underhåll av restaurang i Ed
Ansökan om bygglov för fasadändring.
Nybyggnad av cistern i Ed
Ansökan om bygglov för gascistern.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: