Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Dals-Ed

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av sågverksområde mm i Dals-Ed
Projektet avser att genom att ta hand om den förorenade marken skapa förutsättningar för kommunen att nyttja marken. Sanerings start och kostnad uppskattad.
Nybyggnad av parkering och mötesplatser i Ed, etapp 1
Avser byggnation av en parkeringsplats och två mötesplatser.
Nybyggnad av parkering och mötesplatser i Ed, etapp 2
Avser byggnation av en parkeringsplats och två mötesplatser.
Nybyggnad av stuga i Ed, etapp 3
Nybyggnad av informationsstuga.
Tillbyggnad av industrihus i Ed
Tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av Gamla Real i Dals-Ed
Avser en fasadändring på skola.
Ombyggnad av utställningshall i Ed
Avser till- och ombyggnad av ladugård samt ändrad användning från ladugård till utställningshall, lägenheter och kontor. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ed
Bygglov för byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Ed
Bygglov för nybyggnad av huvudentre med bl.a. informationsbyggnad, spång och parkering i tresticklans nationalpark.
Nybyggnad av plank i Ed
Bygglov för nybyggnad av insynsskydd vid parkering.
Nybyggnad av nätstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ed
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av enbostadshus i Ed
Bygglov för om- och tillbyggnad av enbostadshus för inredande av ytterligare bostadslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Ed
Fasadändring (byte av kulör) och byte av taktäckningsmaterial på affärslokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ed
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Ed
Fasadändring på industrilokal (ny fasadkulör).
Utvändigt underhåll av kontor i Ed
Fasadändring på kontorsbyggnad (byte av brädfordring och kulör).
Rivning av klubbhus i Ed
Rivningslov för klubbhus/omklädesrum vid tennisbana.
Rivning av mast i Ed
Rivningslov för rivning av mast.
Rivning av telestation i Ed
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Utvändigt underhåll av Töftedals kyrka i Dals Ed
Målning av kyrkans fönster utvändigt.
Utvändigt underhåll av Håbols kyrka i Dals Ed
Avser målning av fönster och fasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: