Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 201 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 2
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum och stambyte i flerbostadshus samt ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Distansgatan 51-57 (27 lägenheter), Distansgatan 59-69 (42 lägenheter), Distansgatan 71-77 (31 lägenheter), Distansgatan 3 (1 lägenhet), Distansgatan 15-23 (46 studentlägenheter), Distansgatan 23-29 (25 lägenheter), Distansgatan 31-37 (31 lägenheter) och Distansgatan 45-49 (23 lägenheter).
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Borås
Avser ombyggnad av kontorslokaler till specialisttandvård, ortodontiklinik.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av 6 lägenheter till 12 lägenheter i flerbostadshus. För ytterligare information kontakta byggherre.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser totalrenovering av st 12 lgh samt nybyggnad av garage.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Ombyggnad av Stadshus i Borås
Avser ombyggnad av Stadshusets entré, reception och handikapptoalett.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Nybyggnation av gång- och cykelbana Symfonigatatn, Hestra Borås
Ombyggnad av trafiksignaler i Borås
Ombyggnation av trafiksignaler på Kungsgatan i Borås.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnation av GC-bana nybyggnad av gång- och cykelbana utmed S:t Michelsgatan, Kärrgatan och en del av Gässlösavägen.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Reinvestering av va-ledning i Borås
Avser reinvestering av va-ledningar.
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Tillbyggnad av skola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av bar i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till sportbar (biljard m m).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av övrigt (från gruppboende till 5 lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Ombyggnad av två lgh till butikslokal i Viskafors centrum.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg, Grupp 1
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg, Grupp 2
Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg, Grupp 3
Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg, Grupp 4
Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared..
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Byte av takplåt på Badhus i Borås
Avser rivning av bef. takplåt och montage av ny takplåt, samt reparation underliggande konstruktion.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av gc-väg i Borås kommun
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana.
Fönsterbyte vid skola i Borås
Avser byte av fönster m.m vid skola.
Fönsterbyte vid skola i Borås kommun
Avser byte av fönster m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Byte av samtliga fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Viskafors
Rivning av betongtegeltak samt ersätt med zink.
Byte av luftbehandlingsaggregat på förskola & äldreboende i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i tre flerbostadshus på Hestra Ringväg 5-9.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Dränering av fastigheter i Borås
Avser dränering på fastigheten Bråthult 1:2, Hultavägen 4-6 i Målsryd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Byte av värmesystem vid idrottsplats i Borås
Avser installation av värmepump och vattenburet värmesystem.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak på kontor i Borås
Avser nybyggnad av varmutrymme i ett skärmtak för Borås Stad, Servicekontoret.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Byte av tak på kulturhus i Borås kommun
Avser taktbyte på kulturhus till 2-kupigt lertegel samt målning av plåt och byte av takplåtdetaljer.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Tillbyggnad av förskola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Renovering av mur i Rydboholm
Avser renovering av mur av betong.
Ombyggnad av Borås stadshus
Avser ombyggnation av personalmatsal och intilliggande mötesrum, Stadshuset i Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av toaletter i Borås
Borås Stads Tekniska förvaltning har toaletter på vissa offentliga platser. Vi handlar upp hyrtoaletter till natur- och parkmark för de kommande två åren (2019 och 2020). Det handlar om tillgänglighetsanpassade toaletter (handikappanpassade) i tre naturområden (A) och en central park (B) i Borås.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 1
Avser nytt styrsystem i simhall.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 2
Avser nytt styrsystem i simhall.
Invändigt underhåll av förskola i Borgstena
Avser byte av golv, del av vägg, syll och fasad på förskola.
Ny takbeläggning på flerbostadshus, Viskafors
Avser ny takbeläggning från betong till zinkplåt på flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad samt skyltanordning. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus (byte av tegel).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (ändring av fasadfärg).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus Erikslund 2,3,4,5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av tvättstugor och lägenheter samt ommålning av passage och entré.
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning). Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt nybyggnad av carport/cykelgarage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till kontor och tvätteri.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av livsmedelshantering till livsmedelshantering + restaurang i industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av radhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av lager/kontor och tvätt-tunnel.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad och kontor.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av affärshus samt uppförande av diverse skyltar.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontorshus (stadshusentré).
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av affärs- och kontorshus (bostäder i 2 plan).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: