Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 173 st.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i 5 huskroppar med ca 4-6 våningar samt garage i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.
Nybyggnad av bostäder, kontor mm i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett hus med parkering i källarvåning, kontor och bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 112 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus samt rivning av befintlig affärsbyggnad och ny markanläggning. I entreprenaden ingår också nyproduktion av ett parkeringshus. Rivning av fastighet på området kommer göras i april 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 62 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser nya studentbostäder ovanpå befintligt hus med ca 50-60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus med fristående förråd, sophus och teknikbyggnader. Husen ska byggas med passivhusteknik för låg energianvändning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek.
Påbyggnad med lägenheter i Borås
Projektet avser påbyggnad 2 våningar med 10-30 lägenheter. Byggstart tidigast höst 2018.
Ny gc-väg längs väg 1762 i Sandhult
Gång- och cykelvägen börjar vid Sandhults idrottsplats och rör sig längs med Sandhultsvägen (väg 1762) till korsningen mellan Sandhultsvägen och Alingsåsvägen (väg 180). Där ansluter den nya vägen till en redan befintlig gång- och cykelväg.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 7 radhus, 14 parhus och 3 villor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av seniorvillor i Borås
Söker tomt i Borås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Tidiga planer. Avser nybyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor,lager till lägenheter,rivning av skärmtak. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 18 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus.
Renovering av garage i Borås
Avser renovering av garage i två plan. Garaget har ca 300 platser.
Utförande av toppbeläggningar inom Borås Stad
Avser utförande av toppbeläggningar inom Borås Stads väghållningsområde.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus ( 18 lägenheter ).
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 13 radhus med boyta på 108m2/st .
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Borås
En tillbyggd del i delvis två plan byggs och ansluts främst till byggnad 2 men även 1 och 3. Ett nytt café skapas i den nya delen tillsammans med en ny reception. I hus 2 skapas nya administrativa lokaler. Ett antal nya lärosalar skapas på skolan och även grupprum. Skolans storkök byggs om något och matsalen likaså.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 28 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Nybyggnad av bandyplan i Borås
Avser nybyggnad av konstfrusen bandyplan. Markarbete utförs i egen regi av Borås stad.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Om- och tillbyggnad av kulturskola och samlinglokaler i Borås
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad, Hässlehus på Hässleholmen i Borås. Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå som markplan i tillbyggnad.
Tillfälliga klassrumsmoduler i Fristad, Borås
Avser tillfälliga klassrumsmoduler.
Uppförande av moduler vid skola i Borås
Avser uppförande av moduler för klassrum och fritids vid Bergdalskolan.
Nybyggnad av datacenter i Borås
Avser nybyggnad av datacenter.
Ombyggnad av transformatorstationer i Borås
Avser byte av kontrollanläggning samt att installera en ljusbågsvakt i station Getängen. Kompletteringsarbeten ska utföras i stationerna i Älvsborgskullen, Sjöbo, Elektra, Hultasjön och Ålgården.
Inhyrning av tillfälliga moduler till skola i Borås
Avser etablering och förhyrning av moduler för skolverksamhet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Dalsjöfors, Borås
Bygglov för nybyggnad av 1 flerbostadshus med 15 lägenheter.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus.
Ombyggnad av korsning i Borås kommun
Projektet avser ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, Sparsörsvägen i Borås kommun. Det ska även byggas en gång- och cykelbro över väg 42.
Utbyte av lager på Olofsbergsbron i Borås
Utbyte av lager inkl. erforderliga trafik- och skyddsanordningar på bro 15-802-1, 2 och 3.
Underhåll av broar på väg 40 i Borås
Utbyte av lager på broarna 15-803-1, 2 och 3.
Restaurering av vattentorn i Borås
Avser restaurering för Borås vattentorn. Beläget i Kvarnbergsparken.
Sanering av vatten- och avloppsledningar i Borås
Avser sanering av va-ledningar.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Nybyggnad av klubbstuga för fotboll samt rivning av den gamla.
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Sluttäckning av deponi i Borås
Avser sluttäckning av deponi på Sobackens Miljöanläggning med skyddslager, tätskikt, dräneringsskikt och skyddsskickt och anläggning av gasdränering samt eventuell finjustering av avjämningslagret.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av ca 40 kvm lokal samt ca 20 kvm lager.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Ombyggnad av studentlägenheter i Borås
Avser ombyggnad av studentlägenheter och gemensamt kök till lägenheter.
Reinvestering av fjärrvärmeledningar i Borås
Projektet avser reinvestering av fjärrvärmeledningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Projektet avser målning av fasader och översyn av yttertak på 6 st huskroppar.
Ombyggnad av stadsteatern i Borås
I denna entreprenad ingår att lyfta taket på scenhuset ca 1,5 meter. Befintligt tak rivs och nya takstolar sätts in. Ett nytt maskinrum byggs i scenhuset för de nya maskinerna. Dagens balkonger och trappor som finns i scenhuset rivs och ersätts med nya. Ett befintligt hisschakt höjs 80 cm. Ovanför salongen i teatern öppnas taket upp för att göra plats åt belysning. Dagens installationer när det gäller el, ventilation, rör och sprinkler rivs i stort sett i sin helhet och ersätts med nya installationer.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av vind till lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola. Detaljplaneärende.
Tillbyggnad av skatehall i Borås
Avser tillbyggnad av skateboardhall med ca 280 kvm.
Ombyggnad av ställverk vid sjukhus i Borås
Avser byte av lågspänningsställverk och transformatorer i TS8. Man kommer också att byta ut reservkraftsställverk LSR och styrsystemet för reservaggregat G# och G¤ i byggnad 10.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser utvändig målning av t.ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer m.m. Stadsdel Tullen Tollstorpsgatan 15,17 kv. Draken 4 Vintergatan 19,21,23, kv Enhörningen 2 Vintergatan 29,30,31,32,33,35, kv. Arkturus 1 Tullatorget1-7 kv. Sjustjärnorna 1 Stadsdel Byttorp Kvibergsgatan 19,21 kv. Byttorpsklint 2 Stadsdel Norrby Östgötagatan 4-12,Bohusgatan 4-12 kv. Spinnaren 10 Billdalsgatan 2-8 kv. Järnbäraren 3 Billdalsgatan 12-30 kv. Järnbäraren 2
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser utvändig målning och putslagning av putsfasader. Omfattar målning av fönster, hussocklar, plåttak, plåtdetaljer och andra utvändiga detaljer enligt beskrivning. Objektet är beläget vid Skånegatan 9-11, Skånegatan 12-20, Västra Nygatan 21- 35,Blekingegatan 3-11, Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottshall i Borås
Avser ombyggnad av omklädningsrum samt HWC på Fristad Idrottshall.
Rivning av industrihus
Avser rivning av industrifastighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Byte av samtliga fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Nya odlingslotter, lek- och aktivitetsplats mm i Borås
Projektet avser ny anläggning av stadsodlingslotter, sociala ytor, lek- och aktivitetsplats samt ny sopanläggning. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser takomläggning och lanterniner.
Ombyggnad av utemiljö i Bollebygd
Avser upprustning av utemiljö vid hyresfastigheter i Bollebygd.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i ett flerbostadshus på Torggatan 2.
Byte av luftbehandlingsaggregat i flerbostadshus i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i tre flerbostadshus på Hestra Ringväg 5-9.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på 4 st huskroppar ca 833 st fönster som ska bytas till glidhängda alu/träfönster. Avser Dalsåkersgatan 30-36, 38-50 samt Söderkullagatan 53-59, 61-63.
Tryckledning i Gånghester i Borås
Avser nybyggnad av ca 350 m tryckledning för dagvatten, med tillhörande anläggningar, mellan befintlig bergrumsanläggning och vattendraget lillån.
Fönsterbyten Nornan i Borås
Avser fönsterbyten.
Byte av hiss i skola i Borås
Avser byte av målerihiss.
Ombyggnad av park i Borås
Avser ombyggnad av park med anläggande av lek- och parkutrustning, basketplan, umgängesytor och växtlighet.
Putslagning av fasader i Borås
Avser putslagningar av putsfasader samt målning av pelare.
Anläggning av fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås
Avser anläggning av platsgjuten fallskyddsgummi vid lekplatser i Borås.
Nybyggnad av staket/insynsskydd i Borås
AstaZero ska tillfälligt bygga upp en provmiljö där vi är i behov av ett stängsel för insynsskydd. Detta bör vara ca 2 m högt och finmaskigt
Nybyggnad av räcke utmed anläggningsväg i borås
Avser komplettering med ett vägräcke utmed en anläggningsväg för att öka säkerheten vid transporter utmed denna vägsträcka.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och rivningslov samt skyltanordning som tillfällig åtgärd t o m 2019-03-30.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: