Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 167 st.

Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 1
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Om- och nybyggnad av Norrbyskolan i Borås
Avser ombyggnad av Norrbyskolan samt nybyggnad av Idrottshall.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Ändring av utbildning/industribyggnad till gymnasieskola samt ombyggnad och tillbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av handelslokaler i Borås
Projektet avser nybyggnad av handelslokaler.
Påbyggnad flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 3 våningar innehållande 12 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum och stambyte i flerbostadshus samt ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Distansgatan 51-57 (27 lägenheter), Distansgatan 59-69 (42 lägenheter), Distansgatan 71-77 (31 lägenheter), Distansgatan 3 (1 lägenhet), Distansgatan 15-23 (46 studentlägenheter), Distansgatan 23-29 (25 lägenheter), Distansgatan 31-37 (31 lägenheter) och Distansgatan 45-49 (23 lägenheter).
Nybyggnad av villor i Borås
Planuppdrag för att möjliggöra nybyggnad av 10-15 villor.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Uppförande av skolmoduler i Borås
Avser uppförande av skolmoduler för F-6 verksamhet.
Utbyggnad av fjärrkylaledning till sjukhus i Borås
Avser utbyggnad av fjärrkylaledning mellan parkeringsplatsen och Södra Älvsborgs sjukhus. Längs Klinikvägen, total sträcka ca 1900 m. Optioner för reinvestering av fjärrvärme samt kanalisation för el och fiber.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum samt stambyte och ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Östermalmsgatan 15-27 (51 lägenheter), Ekenäsgatan (57 lägenheter) och Syster Toras väg 20 (4 lägenheter).
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Borås
Avser ombyggnad av kontorslokaler till specialisttandvård, ortodontiklinik.
VA-utbyggnad i Borås
Projektet avser VA-sanering av stugområde med nya VA-ledningar, tryckstegringsstation, spillvattenpumpstation mm.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Ombyggnad av personalutrymmen i Borås
Avser ombyggnad av personalutrymmen i en källarlokal för att skapa ett större lunchrum för AB Bostäders personal.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Byggnation av varmutrymme i befintliga skärmtak i Borås
Avser byggnation av varmutrymme i två befintliga skärmtak.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde i Borås.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av delar av Borås Simarena.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Nybyggnad av datorhall i Borås
Nybyggnad av datahallsbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt sophus och cykelförråd.
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Reinvestering av va-ledning i Borås
Avser reinvestering av va-ledningar.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Kyrkvägen.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnation av GC-bana nybyggnad av gång- och cykelbana utmed S:t Michelsgatan, Kärrgatan och en del av Gässlösavägen.
Omläggning av tak på skola i Borås
Avser byte av tak om ca 1300 kvm på hus A vid Sven Eriksson gymnasiet. Utförs i två etapper.
Omläggning av tak på förskola i Borås
Avser byte av takplåt samt komplett takavvattning. Omfattar även snörasskydd, ny papp och plåt på platta tak. 6 st entrétak kommer att rivas och sedan byggas på nytt likt de befintliga.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av väg 41 mellan Fritsla-Kråkered
Ombyggnad till mötesfri väg med mitträcke.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Projektet avser anläggande av nya begravningsplatser (kistgravområde).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Byte av samtliga fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Fönsterbyte vid skola i Borås
Avser byte av fönster m.m vid skola.
Fönsterbyte vid skola i Borås kommun
Avser byte av fönster m.m.
Gropar för hammarborrning i Borås
Avser hammarborrning under riksväg 40 vid Kyllaredsmotet.
Nybyggnad av spolplatta med överbyggnad i Borås
Avser nybyggnad av spolplatta med överbyggnad till Servicekontorets verksamhet på Pantängen.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola. Byggstart tidigast våren 2019.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Byte av takplåt på Badhus i Borås
Avser rivning av bef. takplåt och montage av ny takplåt, samt reparation underliggande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad för paddeltennishall.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av mur i Rydboholm
Avser renovering av mur av betong.
Installation av personlift på teater i Borås
Avser installation av en personlift på lilla scenen vid Borås Stadsteater.
Nytt styrsystem i simhall i Borås
Avser nytt styrsystem i simhall.
Tillbyggnad av lager i Borås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av verkstad i Borås
Tillbyggnad av däckverkstad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad samt skyltanordning. Kontakta byggherren för mer information.
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning).
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Avser uppförande av solenergianläggning på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherre för mer information.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av flerbostads-/ affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Tillbyggnad av räddningscentral i Borås
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokaler (ambulansstation).
Tillbyggnad av fritidsgård i Borås
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av lokal (hulta fritidsgård).
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor, föreningslokaler, utbildningslokaler till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av skollokal till kontorslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lager- och logistikbyggnad, Marklov för schaktning/fyllning (terrasering) Viared 14:19.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av radhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Nybyggnad av skjutbana i Borås
Bygglov för nybyggnad av skjuthall polisutbildningen.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av industri/lager/affärslokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för påbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av affärs- och kontorshus (bostäder i 2 plan).
Ombyggnad av servicebyggnad i Borås
Bygglov för ombyggnad av mål- och tidtagningstorn samt rivningslov.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: