Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 154 st.

Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 2
Projektet avser nybyggnad av 130 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus och parkeringshus.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter flerbostadshus.
Nybyggnad av villor i Borås
Projektet avser nybyggnad av 13 stycken mini villor (ca 80 kvm/hus). Projektet kommer att indelas i etapper. Avser ekologiska enfamiljshus. Hyresrätter blandade med egnahemsbebyggelse. I en första etapp byggs hyresrätter.
Standardhöjande åtgärder längs väg 1800/1795 i Borås
Förstärkning av vägkanter och släntlutningar. Väg 1800 Paradisvägen och väg 1795 Hybergsvägen.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av 6 lägenheter till 12 lägenheter i flerbostadshus. För ytterligare information kontakta byggherre.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser totalrenovering av st 12 lgh samt nybyggnad av garage.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Ombyggnad av Stadshus i Borås
Avser ombyggnad av Stadshusets entré, reception och handikapptoalett.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Nybyggnation av gång- och cykelbana Symfonigatatn, Hestra Borås
Ombyggnad av trafiksignaler i Borås
Ombyggnation av trafiksignaler på Kungsgatan i Borås.
Trafiksäkerhetsåtgärder framför Borgstena skola i Borås
Mittrefuger, ombyggnad busshållplatser, breddning av infart, vägräcke ca 110 m långt.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnation av GC-bana nybyggnad av gång- och cykelbana utmed S:t Michelsgatan, Kärrgatan och en del av Gässlösavägen.
Installation av solceller på simhall i Borås
Avser installation av solceller på Borås Simarena.
Reinvestering av va-ledning i Borås
Avser reinvestering av va-ledningar.
Utbyggnad av va-ledningar i Fristad
VA-utbyggnad i området Kullasand.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från tvättstuga till lägenheter) Reven 3,4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Ombyggnad av två lgh till butikslokal i Viskafors centrum.
Reinvestering av VA-ledningar i Dalsjöfors
Reinvestering av VA-ledningar i Ekvägen.
Ombyggnad av bar i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till sportbar (biljard m m).
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Byte av takplåt på Badhus i Borås
Avser rivning av bef. takplåt och montage av ny takplåt, samt reparation underliggande konstruktion.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av gc-väg i Borås kommun
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana.
Fönsterbyte vid skola i Borås
Avser byte av fönster m.m vid skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Byte av samtliga fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Tillbyggnad av förskola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av förskola.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Ombyggnad av omklädningsrum i Borås
Ombyggnad av snickeri till omklädningsrum och kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till sportcenter för bl a paddel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus.
Byte av värmesystem vid idrottsplats i Borås
Avser installation av värmepump och vattenburet värmesystem.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Dränering av fastigheter i Borås
Avser dränering på fastigheten Bråthult 1:2, Hultavägen 4-6 i Målsryd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak på kontor i Borås
Avser nybyggnad av varmutrymme i ett skärmtak för Borås Stad, Servicekontoret.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Byte av tak på kulturhus i Borås kommun
Avser taktbyte på kulturhus till 2-kupigt lertegel samt målning av plåt och byte av takplåtdetaljer.
Ombyggnad av Borås stadshus
Avser ombyggnation av personalmatsal och intilliggande mötesrum, Stadshuset i Borås.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 1
Avser nytt styrsystem i simhall.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 2
Avser nytt styrsystem i simhall.
Invändigt underhåll av förskola i Borgstena
Avser byte av golv, del av vägg, syll och fasad på förskola.
Nybyggnad av toaletter i Borås
Borås Stads Tekniska förvaltning har toaletter på vissa offentliga platser. Vi handlar upp hyrtoaletter till natur- och parkmark för de kommande två åren (2019 och 2020). Det handlar om tillgänglighetsanpassade toaletter (handikappanpassade) i tre naturområden (A) och en central park (B) i Borås.
Ny takbeläggning på flerbostadshus, Viskafors
Avser ny takbeläggning från betong till zinkplåt på flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad samt skyltanordning. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av tvättstugor och lägenheter samt ommålning av passage och entré.
Ombyggnad av förskola i Borås
Avser ändrad användning av förskola till utökad förskola samt nybyggnad av 2 st skärmtak.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Avser ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning). Kontakta byggherren för mer information.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus (byte av tegel).
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av lager/kontor och tvätt-tunnel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontorshus (stadshusentré).
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av affärs- och kontorshus (bostäder i 2 plan).
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler samt fasadändring.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor till kontor och tvätteri.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Bygglov för ändrad användning av livsmedelshantering till livsmedelshantering + restaurang i industribyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Rivning av kontor i Borås
Rivningslov för rivning av affärs- och kontorshus/industri, rivning efter brand.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Borås
Ombyggnad av affärshus samt uppförande av diverse skyltar.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av 2 stycken bostadshus.
Rivning av enbostadshus i Borås
Rivningslov för rivning av enbostadshus samt garagebyggnad.
Rivning av lager i Borås
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad med kontor.
Rivning av skärmtak i Borås
Rivningslov för rivning av skadat skärmtak på drivmedelsanläggning st1 (övrigt).
Utvändigt underhåll av bussgarage i Borås
Rivningslov för rivning av tak på bussgarage.
Nybyggnad av tennishall i Borås
Tidsbegränsat bygglov för anordnande av (idrottsplats) padelbana 2019-08-01-- 2029-07-31.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad (modul) t o m 2024-04-26.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningscentral (t o m 2029-05-14).
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förråd (uppställning av 2 containrar) 2019-04-22--2020-01-31.
Nybyggnad av barack i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av manskapsbodar t o m 2021-07-31 (för bodsetablering samt byggplatsskylt).
Nybyggnad av skola i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av modulbyggnad vid skola/fritids t.o.m. 2024-08-30.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus t o m 2024-06-01 (fasadmålning).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: