Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns på nybyggnad för bostäder, både bostads- och hyresrätter.
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Nybyggnad flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 130 lägenheter i flerbostadshus med 33 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 1
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 43 bostadsrätter i ena huset är det 5 våningar och i det andra är det 7 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
43 st bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 40 lägenheter i ett 6 våningshus vid korsningen av Fjällgatan-Vindelgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 46 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind. Uppskattad kostnad.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager och kontorshotell i Borås
Avser nybyggnad av lager och kontorshotell samt en tvätt-tunnel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 50 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av fasad på flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärslokaler (turism, barn/familjeverksamhet).
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 16 lägenheter flerbostadshus.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum samt stambyte och ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Östermalmsgatan 15-27 (51 lägenheter), Ekenäsgatan (57 lägenheter) och Syster Toras väg 20 (4 lägenheter).
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser totalrenovering av 12 st lgh samt nybyggnad av garage.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Nybyggnad av vårdbostad i Borås
Avser nybyggnad av specialbostäder (boende enligt lss, lagen om stöd och service ) Torpa-sjöbo 2:1,2:5.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Nybyggnad av kontor i Borås
Avser nybyggnad av kontor och garage. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Nybyggnation av gång- och cykelbana Symfonigatatn, Hestra Borås
Ombyggnad av trafiksignaler i Borås
Ombyggnation av trafiksignaler på Kungsgatan i Borås.
Ombyggnad av Stadshus i Borås
Avser ombyggnad av Stadshusets entré, reception och handikapptoalett.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Utbyggnad av va-ledningar i Fristad
VA-utbyggnad i området Kullasand.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändrad användning av fotbollsarena (från butik till restaurang/lounge/gym), rivning av gradänger, del av betongvägg, samt rivning av bef transformator.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från tvättstuga till lägenheter) Reven 3,4.
Reinvestering av VA-ledningar i Dalsjöfors
Reinvestering av VA-ledningar i Ekvägen.
Ombyggnad av bar i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till sportbar (biljard m m).
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Ombyggnad av två lgh till butikslokal i Viskafors centrum.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 2
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 1
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Nybyggnad av gc-väg i Borås kommun
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Byte av samtliga fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på 4 st huskroppar ca 833 st fönster som ska bytas till glidhängda alu/träfönster. Avser Dalsåkersgatan 30-36, 38-50 samt Söderkullagatan 53-59, 61-63.
Byte av luftbehandlingsaggregat på förskola & äldreboende i Borås
Avser byte av luftbehandlingsaggregat i tre flerbostadshus på Hestra Ringväg 5-9.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Byte av värmesystem vid idrottsplats i Borås
Avser installation av värmepump och vattenburet värmesystem.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till sportcenter för bl a paddel.
Ombyggnad av personalutrymmen i Borås
Avser ombyggnad av personalutrymmen i en källarlokal för att skapa ett större lunchrum för AB Bostäders personal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: