Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 196 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Vägnätets totala längd för området är ca 1144 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 20000 kvm
Basunderhåll på allmänna vägar i område Viskadalen
Vägnätets totala längd för området är ca 964 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Nybyggnad av 16 parhus i Kypedalen.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Anläggande gata och cirkulationsplats i Borås
Avser ombyggnad av ca 1,5 km befintlig väg, cirkulationsplats, av och påfart samt ca 700 meter ny gc-bana. Ny kantsättning, beläggningar, dagvattenbrunnar, trädplanteringar och trafikskyltning ingår. Vidare ingår ny belysningsanläggning, tillhörande lednings- och kabelarbeten. Avser Tullabron-Magasinsgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av kontors/affärsbyggnad i två våningar samt en lagerdel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 1 - 1586438.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Konvertering till bioolja i kraftvärmeverk i Borås
Avser projektering, leverans och installation för att ersätta anläggningsdelar som ej är anpassade för eldning med biooljor i kraftvärmeverk.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Nybyggnad av LSS-boende.
Fönsterbyte och balkongrenovering på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte och balkongrenovering på två hus. Sjöbo Torggata 7-9 samt 11-13.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Avser nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Ramavtal avseende elinstallationsarbeten, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs- kontorshus (skadecenter) samt skyltlov.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till bostäder.
Nybyggnad av gång- och cykelbana i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 300 m gång- och cykelbana utmed Enedalsgatan inkl ombyggnad av 2 befintliga busshållplatser. Ny kantsättning, beläggningsarbeten, belysning och räcke ingår i entreprenaden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 2 - 1607480.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Ombyggnad av till lägenheter i Borås
Avser ombyggnad av lokaler till nya lägenheter. Objekten är belägna på vintergatan 33–35 Arkturus 1, 4 lägenheter samt Fjällgatan 32 Lyran 4, 1 lägenhet i stadsdelen Tullen och Distansgatan 3-7, Alnen 3, 5 lägenheter i stadsdelen Hässleholmen i Borås
Tillbyggnad av butik och utställningshall i Kråkered
Avser tillbyggnad av butik och utställningshall.
Tillbyggnad av anstalt i Borås
Bygglov för tillbyggnad av anstalt.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Ombyggnad av LSS-boende med 3 lägenheter, tillhörande aktivitetsrum/sinnesrum samt gemensamt kök.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Nybyggnad av parkeringsplatser, p-däck + 2 markparkeringar.
Nybyggnad av restaurang i Borås
Nybyggnad av restaurang.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad och marklov (logistikfastighet med tillhörande kontor och trafo).
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Ombyggnad av kontor i Borås
Ändrad användning av restaurang till kontor i affärs/kontorshus med plats för 45 kontorsplatser i öppet landskap samt konferensmöjligheter. Avser ca 600 kvm i 2 plan.
Utvändigt underhåll av parhus i Viskafors
Avser utvändig målning av fasader på 6 st parhus samt två garagelängor.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av lokal till fem nya lägenheter.
Luftbehandlingsentreprenad gällande flerbostadshus, Borås
Avser byte av 7 st luftbehandlingsaggregat och 42 frånluftsfläktar i beställarens fastighetsbestånd.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av invändiga ytskikt i Borås simarena.
Ramavtal avseende serviceavtal värmepumps- och kylinstallationer, Borås kommun
Avser service och underhåll av värmepumpar och kylinstallationer. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Nybyggnad av motorstadion i Borås
Marklov för nytt avsnitt av motorbana.
Byte av frånluftsvärmepumpar i flerbostadshus i Borås
Projektet avser byte av 36 frånluftsvärmepumpar.
Ramavtal avseende sanering, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 är. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Byte av balkongräcken samt byte av all frostskadad tegelfasad.
Renovering och ombyggnad av hissar , AB Bostäder i Borås
Entreprenaden avser renovering och ombyggnad av 16 stycken hissar runt om i AB Bostäders bestånd.
Installation av solceller på simhall i Borås
Ny installation av solceller på Sandaredshallens tak.
Ombyggnad av VA-ledningar i Längjum
Reinvestering av VA-ledningar.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utöka ytan för lagring för bränsle (flis) till kraftvärmeverket på EMC.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Tillbyggnad av kontor samt ändrad användning av kontor/lager till föreningslokal samt uppförande av plank.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Nytt högersvängfält i anslutning till Lundaskogsrondellen i Borås
Ombyggnad till dubbelfilig cirkulationsplats.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared samt trimningsåtgärder av gc-väg i Sjömarken.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av kontor till familjecentral.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Fönsterbyte vid skola i Borås
Avser byte av fönster m.m vid skola.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Installation av vattensprinkleranläggningar i Borås
Avser sprinklerinstallation i gruppbostad på Söderängsgatan och Södervärnsgatan.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Ramavtal avseende konsulttjänster El-konsult, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ombyggnad av lager i Borås
Ombyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Renovering av hissar i tre fastigheter i Borås
Projektet avser renovering av 3 stycken hissar i tre fastigheter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Golvbyte i idrottshall i Borås
Projektet avser byte av sportgolv i idrottshall. Uppskattad kostnad.
Takrenovering på flerbostadshus i Borås
Projektet avser bla rivning av det gamla taket ner till råspont, läkta och pappa om taket samt att lägga nytt tegeltak, nya hängrännor samt vissa plåtarbeten.
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Ändring av balkonger på flerbostadshus samt entrétrappa.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av kontor till lägenheter i affärs- kontors- och flerbostadshus.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Tillbyggnad av skola i Borås
Projektet avser tillbyggnad av innergård på skola samt mindre justering av bibliotek med tillkommande av hiss för transport av bokvagnar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig målning av bostäder i Borås
Projektet avser utvändigt måleriarbete t ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer och andra detaljer på bostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Sandhult
Takbyte på Ekekullens äldreboende.
Takrenovering på skola i Borås
Takomläggning, ny takavvattning, rivning av skorstenar/takhuvar, mindre plåtarbeten samt målning av takplåt på Svaneholskolan i Borås. Gäller byggnade A och C (gamla delen / tegelbyggnader)
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader.
Fiberutbyggnad i Borås
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utbyte av hiss i skola i Borås
Projektet avser utbyte av 1 st plattformshiss typ A i skola. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utbyte av 4-bars värmeväxlare - 20 MW på Ryaverket.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av lokal till bostäder samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av industribyggnad samt skyltlov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: