Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 194 st.

Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60-80 lägenheter.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Avser nybyggnation av bostäder på Sjöbo.
Nybyggnad av radhus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 31 lägenheter i radhus med 1,5 plan. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 43 bostadsrätter i ena huset är det 5 våningar och i det andra är det 7 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Ombyggnad av industrihus, Borås
Avser ombyggnad av industrihus, till kontorslokaler på ca 4000 kvm. Ica Banken är hyresgäst som flyttat in i en del av Ericsson kontor, den delen är 6-7000 kvm. Ombyggnaden är 4000 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett 60-tal lägenheter i tre huskroppar med 5, 6 och 7 våningar.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnation av kontor i Borås
Avser rivning av befintlig lokal samt nybyggnation av kontorshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus på Lugnet i Borås
Planer finns för nybyggnad av 20 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.
Nybyggnad av lager och kontorshotell i Borås
Avser nybyggnad av lager och kontorshotell samt en tvätt-tunnel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 1 - 1586438.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 2 - 1607480.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.
Ombyggnad av produktionskök vid sjukhus i Borås
Avser ombyggnad av produktionskök. Kommer att utföras i etapper.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärslokaler (turism, barn/familjeverksamhet).
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Parkstaden i Borås
Planer finns för nybyggnad av 10-15 lägenheter i 2 huskroppar..
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Avser nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Ramavtal avseende elinstallationsarbeten, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 1000 kvm.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
Ombyggnad/renovering av lägenheter i Borås
Projektet avser ombyggnad/renovering av 7 stycken befintliga lägenheter och ombyggnad av 2 stycken lokaler till lägenheter. med Option 1: Utbyte av yttertaks beläggning inklusive takplåtar och takavvattning samt målning av takundersida. Option 2: Radontätning med duk i ny lägenhet i källarplan. Option 3: Byte av innerdörrar i lägenhet. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad (lager- och logistikanläggning).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till bostäder.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Ombyggnad av lägenhet i Borås
Ändrad användning av förskola till 2 stycken lägenheter med tillhörande fristående lägenhetsförråd.
Ombyggnad av restaurang i Borås
Ändrad användning av fotbollsarena (från butik till restaurang/lounge/gym), rivning av gradänger, del av betongvägg, samt rivning av bef transformator.
Tillbyggnad av idrottshall i Borås
Avser påbyggnad av idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Borås
Avser nybyggnad av kontor och garage. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Hyresgästanpassning av verksamhetslokaler i Borås
Avser hyresgästanpassning av verksamhetslokaler på ca 3000 kvm.
Ombyggnad av Stadshus i Borås
Avser ombyggnad av Stadshusets entré, reception och handikapptoalett.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Reinvestering av VA-ledningar i Dalsjöfors
Reinvestering av VA-ledningar i Ekvägen.
Renovering av skola i Borås
Renovering av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från lokal till lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Ändrad användning av flerbostadshus (från tvättstuga till lägenheter) Reven 3,4.
Ombyggnad av vårdcentral i Borås
Ändrad användning av kontor till familjecentral.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås, etapp 1
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Slopning av plankorsningar i Borås
Avser 2 plankorsningar.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 1
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser tillbyggnad för en våning i affärshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Ändrad användning av industribyggnad till sportcenter för bl a paddel.
Ramavtal avseende elektrikertjänster, Borås Energi och Miljö AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1 år.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Borås
Avser nybyggnation av tryckstegringsstation mellan Fristad och Borgstena. Objektet är beläget på Tostered 1:3 utmed väg 183 cirka 2,6km från centrala Fristad.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerbyggnad.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Installation av solceller på simhall i Borås
Avser installation av solceller på Borås Simarena.
Nybyggnad av toaletter i Borås
Avser ramavtal på hyra, städning och skötsel av tillfälligt uppställda toaletter i Simrishamn kommun. Avtalsperiod 2020-03-01 -- 2022-02-28 med möjlighet till 2 års förlängning.
Rivning av samlingslokal i Borås
Rivning av samlingslokal (rotundan).
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Tillbyggnad av folkhögskola i Borås
Tillbyggnad av Viskadalens Folkhögskola.
Tillbyggnad av bilhall i Borås
Avser tillbyggnad av affärshus toveks bil (kundmottagning). Kontakta byggherren för mer information.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (inglasning av balkonger).
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Borås
Ändrad användning av kontor till lager/förråd på 2 våningar i kontorshus samt skyltlov.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: