Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 143 st.

Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 300 lägenheter i 5 huskroppar med ca 4-6 våningar samt garage i flerbostadshus och verksamheter samt infrastruktur.
Ny- och ombyggnad psykiatribyggnad på Södra Älvsborgs sjukhus
Projektet avser ny- och ombyggnad av psykiatribyggnad innehållande 4 vårdenheter, avdelningar med ca 19 vårdplatser vardera, akutmottagning, personalutrymmen, tekniska utrymmen mm.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Ombyggnad av verksamhetslokaler i Borås
Avser verksamhetslokaler med kontor och gym.
Om- och påbyggnad med lägenheter i Borås
Avser om- och påbyggnad av gamla posten i centrala Borås. Ombyggnaden kommer att bli på 3 våningar samt en påbyggnad med 2 våningar. I markplan finns butiker. Huset är K märkt och knutpunkt i Borås. Marker runt huset ägs av kommunen.
Utveckling av Norrby
Avser utveckling av Norrby med bostäder minst 100 lägenheter och handel.
Nybyggnad av serviceanläggning i Viared
Anläggningen kommer utöver serviceverkstad även tillhandahålla drivmedel och automattvätt för lastbilar och bussar. Senare kommer det även att uppföras en serviceanläggning och automattvätt för personbilar.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av bostäder och verksamhetslokaler i Borås, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av ca 62 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av grundskola, Borås
Avser om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan samt rivning av befintlig idrottshall som ersätts med en ny. Skolan kommer totalt att rymma 630 elever.
Nybyggnad av bostäder i Borås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus och radhus med fristående förråd, sophus och teknikbyggnader. Husen ska byggas med passivhusteknik för låg energianvändning. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar samt en dygnet-runt avdelning med plats för 140 barn. Omfattar även kontor för personal, samtalsrum, tillagningskök och ett torg som fungerar som bibliotek.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Göta
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus mm på Nordskogen, Borås
Projektet avser tomter för lättare industri, handel och bostäder.
Nybyggnad av seniorvillor i Borås
Söker tomt i Borås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder i Dalsjöfors
Oklart vad som ska byggas, troligtvis bostäder.
Nybyggnad av förskola i Borås
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av villor i Borås
Planuppdrag för att möjliggöra nybyggnad av 10-15 villor.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för ca 120 barn.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av logistikfastighet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnation av flerbostadshus med 18 lägenheter i två huskroppar sammanbundet med gemensamt trapphus.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum och stambyte i flerbostadshus samt ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Distansgatan 51-57 (27 lägenheter), Distansgatan 59-69 (42 lägenheter), Distansgatan 71-77 (31 lägenheter), Distansgatan 3 (1 lägenhet), Distansgatan 15-23 (46 studentlägenheter), Distansgatan 23-29 (25 lägenheter), Distansgatan 31-37 (31 lägenheter) och Distansgatan 45-49 (23 lägenheter).
Nybyggnad av förskola i Dalsjöfors
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Utbyggnad av fjärrkylaledning till sjukhus i Borås
Avser utbyggnad av fjärrkylaledning mellan parkeringsplatsen och Södra Älvsborgs sjukhus. Längs Klinikvägen, total sträcka ca 1900 m. Optioner för reinvestering av fjärrvärme samt kanalisation för el och fiber.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus samt rivningslov.
Nybyggnad av bro i Borås
Projektet avser nybyggnad av bro.
VA-utbyggnad i Borås
Projektet avser VA-sanering av stugområde med nya VA-ledningar, tryckstegringsstation, spillvattenpumpstation mm. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av datacenter i Borås
Avser nybyggnad av datacenter.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum samt stambyte och ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Östermalmsgatan 15-27 (51 lägenheter), Ekenäsgatan (57 lägenheter) och Syster Toras väg 20 (4 lägenheter).
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Borås
Avser ombyggnad av kontorslokaler till specialisttandvård, ortodontiklinik.
Om- och tillbyggnad av kulturskola och samlinglokaler i Borås
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av en befintlig byggnad, Hässlehus på Hässleholmen i Borås. Befintlig byggnad är en suterrängbyggnad i två våningsplan. Aktuell ändring utgörs av ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan. Plan 2 i befintlig suterrängbyggnad ska utföras i samma höjdnivå som markplan i tillbyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Ombyggnad av personalutrymmen i Borås
Avser ombyggnad av personalutrymmen i en källarlokal för att skapa ett större lunchrum för AB Bostäders personal.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser ombyggnad på plan 2 i befintlig suterrängbyggnad, total ombyggnad av befintligt bibliotek och fritidsgård och föreningslokal. Tillbyggnad av kulturskola intill befintlig suterrängbyggnad sker i ett våningsplan.
Om- och nybyggnad av Norrbyskolan i Borås
Avser ombyggnad av Norrbyskolan samt nybyggnad av Idrottshall.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Byggnation av varmutrymme i befintliga skärmtak i Borås
Avser byggnation av varmutrymme i två befintliga skärmtak.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde i Borås.
Sanering av vatten- och avloppsledningar i Borås
Avser sanering av va-ledningar.
Direktupphandling av stängsel i Borås
Avser inköp av stängsel typ Gunnebo eller likvärdigt samt montering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt sophus och cykelförråd.
Nybyggnad av fotbollshall i Borås
Avser nybyggnad av fotbollshall mm. Tidiga planer. Omfattning oklar.
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnad av gång- och cykelbana utmed Kyrkvägen.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Omläggning av tak på skola i Borås
Avser byte av tak om ca 1300 kvm på hus A vid Sven Eriksson gymnasiet. Utförs i två etapper.
Omläggning av tak på förskola i Borås
Avser byte av takplåt samt komplett takavvattning. Omfattar även snörasskydd, ny papp och plåt på platta tak. 6 st entrétak kommer att rivas och sedan byggas på nytt likt de befintliga.
Tillbyggnad av restaurang i Borås
Avser tillbyggnad av ca 40 kvm lokal samt ca 20 kvm lager.
Ombyggnad av sprinkleranläggning vid sjukhus i Borås
Avser uppgradering av befintlig sprinkleranläggning till byggnad 35.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Rivning av flerbostadshus i Borås
Rivning av 6 stycken flerbostadshus.
Ombyggnad av gc-väg i Borås
Ombyggnation av cykelnätet i Borås.
Nybyggnad av begravningsplats i Borås
Ny detaljplan krävs. Projektet avser anläggande av nya begravningsplatser (kistgravområde).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Byte av samtliga fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Nybyggnad av spolplatta med överbyggnad i Borås
Avser nybyggnad av spolplatta med överbyggnad till Servicekontorets verksamhet på Pantängen.
Ombyggnad av ställverk vid sjukhus i Borås
Avser byte av lågspänningsställverk och transformatorer i TS8. Man kommer också att byta ut reservkraftsställverk LSR och styrsystemet för reservaggregat G# och G¤ i byggnad 10.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Borås
Avser fönsterbyte på 4 st huskroppar ca 833 st fönster som ska bytas till glidhängda alu/träfönster. Avser Dalsåkersgatan 30-36, 38-50 samt Söderkullagatan 53-59, 61-63.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av utemiljö i Bollebygd
Avser upprustning av utemiljö vid hyresfastigheter i Bollebygd.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Tryckledning i Gånghester i Borås
VA-entreprenör är Blue Abyss. Avser nybyggnad av ca 350 m tryckledning för dagvatten, med tillhörande anläggningar, mellan befintlig bergrumsanläggning och vattendraget lillån.
Ombyggnad av gymnasieskola i Borås
Ändring av utbildning/industribyggnad till gymnasieskola samt ombyggnad och tillbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Fönsterbyten Nornan i Borås
Avser fönsterbyten.
Byte av hiss i skola i Borås
Avser byte av målerihiss.
Installation av personlift på teater i Borås
Avser installation av en personlift på lilla scenen vid Borås Stadsteater.
Nybyggnad av räcke utmed anläggningsväg i borås
Avser komplettering med ett vägräcke utmed en anläggningsväg för att öka säkerheten vid transporter utmed denna vägsträcka.
Tillbyggnad av lager i Borås
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för fasadändring på affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av verkstadslokal i Borås
Tillbyggnad av 500 kvm verkstadslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av garage ( 12 lägenheter ).
Ombyggnad av kontor i Borås
Bygglov för ombyggnad av kontor- och skolbyggnad.
Ombyggnad av mark i Borås
Marklov för schaktning/fyllning för industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Nybyggnad av enbostadshus och parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus samt rivning.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av affärslokaler.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Bygglov för tillbyggnad av fotbollsarena.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad och skyltanordning på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för uppförande av solceller/solfångare på flerbostadshus.
Nybyggnad av staket i Borås
Bygglov för uppförande av staket.
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering ( sommar och vinter ).
Ombyggnad av butik i Borås
Bygglov för ändrad användning av entré till butik.
Nybyggnad av friggebod i Borås
Bygglov för nybyggnad av friggebodar.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av miljöstation.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av sekretessplank och skärmtak på industri.
Nybyggnad av soprum i Borås
Bygglov för nybyggnad av soprum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: