Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 160 st.

Spårbyte samt kontaktledningsupprustning sträckan Borås-Varberg
Ca 8 mil lång sträcka. Byte av spår, växlar och kontaktledning.
Om- och tillbyggnad av sjukhus i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad för infektionsklinik i sjukhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 70-90 lägenheter i flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 1
Projektet avser nybyggnad av 57 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Påbyggnad av flerbostadshus med radhus i Borås
Avser nybyggnad av 15-20 radhus i två plan 100-130 kvm/hus på befintlig byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus i 3 våningar + vind.
Nybyggnad av kontor i Borås
Nybyggnad av kontors och lagerlokal.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum och stambyte i flerbostadshus samt ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Distansgatan 51-57 (27 lägenheter), Distansgatan 59-69 (42 lägenheter), Distansgatan 71-77 (31 lägenheter), Distansgatan 3 (1 lägenhet), Distansgatan 15-23 (46 studentlägenheter), Distansgatan 23-29 (25 lägenheter), Distansgatan 31-37 (31 lägenheter) och Distansgatan 45-49 (23 lägenheter).
Nybyggnad av flerbostadshusi Borås
Avser nybyggnad av 2 st flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av radhus eller flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnadf av 13-17 lägenheter i radhus eller flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lagerhotell. Omfattning oklar.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Uppförande av skolmoduler i Borås
Avser uppförande av skolmoduler för F-6 verksamhet.
Ombyggnad av badrum i flerbostadshus, Borås
Avser ombyggnad av badrum samt stambyte och ommålning av trapphus och källargångar på följande adresser: Östermalmsgatan 15-27 (51 lägenheter), Ekenäsgatan (57 lägenheter) och Syster Toras väg 20 (4 lägenheter).
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser ombyggnad av 6 lägenheter till 12 lägenheter i flerbostadshus. För ytterligare information kontakta byggherre.
Nybyggnad av klubbhus i Borås
Avser nybyggnad av klubbhus om ca 570 kvm samt rivning av befintliga byggnader.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkeringshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ett parkeringshus med 270 platser i 5 plan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus, 31 lägenheter.
Exploatering av bostadsområde i Borås
Avser exploatering av bostadsområde, två villatomter.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av delar av Borås Simarena.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Utbyte av hjälpkraftställverk i fördelningsstationer i Borås och Uddevalla
Utbyte av 10kV hjälpkraftställverk i fördelningsstation Uddevalla central (ställverk pressbyrån) samt Borås central (Borås 2).
Nybyggnad av GC-bana i Borås
Avser nybyggnation av GC-bana nybyggnad av gång- och cykelbana utmed S:t Michelsgatan, Kärrgatan och en del av Gässlösavägen.
Ombyggnad av hissar i skola i Borås
Avser ombyggnad av 5 hissar. Stadshuset Hiss, Kungsgatan 55 Regnr 7760093 Byttorpsklint Hiss Kvibergsgatan 17,Lastbrygga Regnr: K5797 Sjöboklint Hiss A1, Klintesväng 2-6, Entré Regnr: L7760010 Asklandaskolan Simhall, Hagavägen Fristad, Regnr: L3170107 Bäckängs gymnasium, Scelégatan 7, Hiss Regnr: L0306837
Anläggande av en cirkulationsplats i Borås
Avser anläggande av cirkulationsplats.
Omläggning av tak på skola i Borås
Avser byte av tak om ca 1300 kvm på hus A vid Sven Eriksson gymnasiet. Utförs i två etapper.
Ombyggnad av förskola i Brämhult
Avser sanering och rivning av fuktskadade träsyllar i ytterväggar. Demontering av installationer och fastinredning, byte av golv och väggar samt byte till bergvärmepump.
Reinvestering av va-ledning i Borås
Avser reinvestering av va-ledningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av övrigt (från gruppboende till 5 lägenheter).
Tillbyggnad av skola i Borås
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Byte av takplåt på Badhus i Borås
Avser rivning av bef. takplåt och montage av ny takplåt, samt reparation underliggande konstruktion.
Om-, och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om-, och tillbyggnad av skola.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared och Sjömarken
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared samt trimning av gc-väg i Sjömarken.
Fönsterbyte vid skola i Borås
Avser byte av fönster m.m vid skola.
Fönsterbyte vid skola i Borås kommun
Avser byte av fönster m.m.
Gropar för hammarborrning i Borås
Avser hammarborrning under riksväg 40 vid Kyllaredsmotet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus, Borås
Byte av samtliga fönster samt målning och tvätt av fasader och byte av brevlådor.
Nybyggnad av provbana i Borås
Denna upphandling omfattar projektering och uppförande av den nya provbanan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Byte av tappvattenledningar i flerbostadshus, Borås kommun
Avser byte av tappvattenledningar i källarplan på flerbostadshus.
Dränering av fastigheter i Borås
Avser dränering på fastigheten Bråthult 1:2, Hultavägen 4-6 i Målsryd.
Fiberblåsning för fibernät i Borås
Avser att bygga ett fibernät 1 mil väster om Borås centrum.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
Besiktning och underhåll av luftledning i Borås
Avser reparationer och underhållsåtgärder samt besiktning av Borås Elnäts 130kV luftledningar.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad för paddeltennishall.
Tillbyggnad av idrottsplats i Borås
Avser tillbyggnad av fotbollsarena.
Renovering av mur i Rydboholm
Avser renovering av mur av betong.
Ombyggnad av Borås stadshus
Avser ombyggnation av personalmatsal och intilliggande mötesrum, Stadshuset i Borås.
Nybyggnad av toaletter i Borås
Borås Stads Tekniska förvaltning har toaletter på vissa offentliga platser. Vi handlar upp hyrtoaletter till natur- och parkmark för de kommande två åren (2019 och 2020). Det handlar om tillgänglighetsanpassade toaletter (handikappanpassade) i tre naturområden (A) och en central park (B) i Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 1
Avser nytt styrsystem i simhall.
Nytt styrsystem i simhall i Borås, etapp 2
Avser nytt styrsystem i simhall.
Invändigt underhåll av förskola i Borgstena
Avser byte av golv, del av vägg, syll och fasad på förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus (ändring av fasadfärg).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för fasadändring på flerbostadshus Erikslund 2,3,4,5.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för tillbyggnad av kontor samt nybyggnad av carport/cykelgarage.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av kontor och garage.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av radhus i Borås
Bygglov för nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Bygglov för påbyggnad och tillbyggnad av affärs- och kontorshus (bostäder i 2 plan).
Tillbyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (3 st nya skärmtak).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (spolhall) samt skyltanordning.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Borås
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borås
Bygglov för uppförande av cykelparkeringsplatser.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur på frufällans badplats.
Nybyggnad av mur i Borås
Bygglov för uppförande av mur/stödmur.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Bygglov för uppförande av solenergianläggning på kontors-och produktionsbyggnad.
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering (sommar).
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering sommar/vinter ( året runt ).
Nybyggnad av servering i Borås
Bygglov för uppförande av uteservering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Bygglov för uteplats med pergola samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage (cykelgarage).
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av garage samt rivningslov.
Nybyggnad av garage i Borås
Bygglov för nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av växthus i Borås
Bygglov för nybyggnad av demonterbart växthus.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage samt rivningslov.
Nybyggnad av enbostadshus i Borås
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (förvaringshall).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: