Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 164 st.

Basunderhåll på allmänna vägar i område Borås
Vägnätets totala längd för området är ca 1144 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Spårbyte mellan Borås-Hillared
Spår och växelbyte. Ca 21,4 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Planer finns för nybyggnad av ca 100 st bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, etapp 2
Avser nybyggnad av 144 lägenheter med hyresrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås, byggetapp 3
Projektet avser nybyggnad av 70 lägenheter i flerbostadshus med 4-5 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av 60 lägenheter i flerbostadshus. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontorshus och handelshus i Borås
Avser byggnation av bostäder, handel och kontor.
Nybyggnad av trygghetsboende i Viskafors
Avser nybyggnad trygghetsbostäder med tillhörande lokaler och gemensamma ytor. I entreprenaden ingår markarbete för hela området.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av övrigt (från gruppboende till 5 lägenheter).
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Sjuhärad-Skaraborg
Grupp 1, Sydost om Borås. Åhaga, Gånghestervägen, Strömsdal, Borås Brotorp nedre, Högalidsvägen, Gånghester, Kerstin gärde, Dalsjöfors Storgatan, Sexdrega, Tranängskolan, Gällstad, Tummarpskolan. Grupp 2, Sydväst om Borås. Viskafors station, Viskafors skola, Skansenvägen, Rydboholmsbron, Rydboholm Ängsjöparken, Skene Torget, Björketorp station, Horred Ekås, Horred station, Stampen. Grupp 3, Boråsvägen/Göteborgsvägen. Göteborgsvägen, Sjöhagens skola, Sandareds kyrka, Holmaredsvägen, Hultafors station, Olsfors, Hållingsgatan, Slätthult, Hols skola, Ekås. Grupp 4, Nordost om Borås. Blidsberg, Blidsberg skola, Trädet, Timmele, Timmele kiosken, Dalum, Vedåslavägen, Frufällan, Sparsör Sparsörskolan, Skogen Frufällan, Folkhögskolan Fristad, Fristad Skola, Intet, Fristad station, Skalle, Stöpen väg 26, Mölltorp väg 49. Ca 84 hållplatser totalt. Slutbesiktning ska ske senast 2020-12-18 samt 2021-12-17.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Nybyggnad av flerbostadshus med förskola.
Nybyggnad av aktivitetshus i Borås
Nybyggnad av lokaler för Leos Lekland.
Nybyggnad psykiatriboende i Sjöbo
Avser nybyggnation av Skogsfrugatans SOL-Boende.
Ramavtal avseende elinstallationer och schakttjänster, Borås kommun
Avtalstid 4 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Tillbyggnad av kontor i Borås
Avser tillbyggnad av kontors/affärsbyggnad i två våningar samt en lagerdel.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av lager i Borås
Avser nybyggnad av lager på 38 000 kvm med 11,70 meter fri takhöjd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Projektet avser nybyggnad av ca 60 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av affärshus i Borås
Nybyggnad av affärshus.
Om- och tillbyggnad av brandlabb i Borås
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig byggnad (hus 3) där brandtekniskt laboratorium finns. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avser nybyggnad av en förskola i två plan med 6 avdelningar och plats för 120 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av flerbostadshus, 18 lägenheter.
Nybyggnad av gruppbostad i Borås
Avser nybyggnad av gruppboende lss-boende.
Om- och tillbyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola samt nybyggnad av idrottshall.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Avser tillbyggnad av industrihus på ca 3750 kvm.
Nybyggnad LSS-boende i Borås
Nybyggnad av LSS-boende.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende elinstallationsarbeten, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av kontor i Borås
Bygglov för nybyggnad av affärs- kontorshus (skadecenter) samt skyltlov.
Nybyggnad av LSS-boende i Borås
Avser nybyggnad av LSS-boende med 6 lägenheter samt tillhörande gemensamhetsutrymme, parkeringsytor, utemiljö och uteförråd.
Installation av solcellsanläggning i Viared, Borås
Byggnation av solcellsanläggning på taket på en logistikfastighet. Anläggningen kommer att ha en elektrisk kapacitet om 5MWp och mäta hela 60 000 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Bygglov för ändrad användning av butik till bostäder.
Nybyggnad av mentalvårdsanläggning i Borås
Nybyggnad av specialbostäder (psykiatriboende).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås, etapp 1
Ändring av tak på 6 stycken flerbostadshus. Etapp 2 - 1607480.
Sanering av va-ledningar i Fristad
Projektet avser sanering av va-ledningar.
Om- och tillbyggnad av Trandaredskolan i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Trandareskolans matsal, en tillbyggnad av storköket och ombyggnad av befintligt kök.
Rivning av avloppsreningsverk i Borås
Avser rivning av Gässlösa avloppsreningsverk samt sanering av mark och bortforsling av massor.
Anläggande av förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning i Borås
Avser anläggande av en ny förbehandlingsanläggning för matavfall vid avfallsanläggning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av korsning i Fristad
Ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771 (Sparsörsvägen), 2 nya gångpassager över väg 42 och över väg 1800, ny gc-väg, nytt vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen, flytt och tillgänglighetsanpassning av en hållplats.
Nybyggnad av restaurang i Borås
Nybyggnad av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Viskafors
Byte av fasad samt byte av fönster och entrédörrar, nya balkongräcken och reparation av balkong.
Utvändigt underhåll av parhus i Viskafors
Avser utvändig målning av fasader på 6 st parhus samt två garagelängor.
Ombyggnad/renovering av lägenheter i Borås
Projektet avser ombyggnad/renovering av 7 stycken befintliga lägenheter och ombyggnad av 2 stycken lokaler till lägenheter. med Option 1: Utbyte av yttertaks beläggning inklusive takplåtar och takavvattning samt målning av takundersida. Option 2: Radontätning med duk i ny lägenhet i källarplan. Option 3: Byte av innerdörrar i lägenhet. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av klubbhus i Borås
Ombyggnad av klubbstuga samt rivnings- och marklov.
Installation av solceller på simhall i Borås
Ny installation av solceller på Sandaredshallens tak.
Ombyggnad av VA-ledningar i Längjum
Reinvestering av VA-ledningar.
Utvändigt underhåll av vårdbostad i Borås
Fasadändring på specialbostäder (hulta ängar).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Byte av balkongräcken samt byte av all frostskadad tegelfasad.
Ramavtal avseende serviceavtal värmepumps- och kylinstallationer, Borås kommun
Avser service och underhåll av värmepumpar och kylinstallationer. Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Renovering av simhall i Borås
Avser renovering av Borås simarena.
Nybyggnad av förskola i Borås
Avse nybyggnad av förskola samt marklov.
Ramavtal avseende sanering, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 är. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Renovering av skola i Borås
Renovering av skola.
Reinvestering av VA-ledningar på Brämhult
Projektet avser omläggning och nyläggning av VA-ledningar på Brämhult ca 8 km från Borås centrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av kraftvärmeverk i Borås
Utöka ytan för lagring för bränsle (flis) till kraftvärmeverket på EMC.
Tillbyggnad av kallförråd i Borås
Tillbyggnad av kallförråd.
Utbyggnad samt trimning av gc-vägar längs väg 1757 i Sandared
Utbyggnad av felande länk i gc-vägnätet i Sandared samt trimningsåtgärder av gc-väg i Sjömarken.
Nytt högersvängfält i anslutning till Lundaskogsrondellen i Borås
Ombyggnad till dubbelfilig cirkulationsplats.
Ny gång- och cykelväg längs väg 1801 i Fristad
Ca 250 m lång gång- och cykelväg längs väg 1801 mellan Sumpvägen och Prästskovägen.
Fönsterbyte i gymnasieskola i Borås Etapp 2
Avser fönsterbyte och ett dörrparti.
Fönsterbyte vid skola i Borås
Avser byte av fönster m.m vid skola.
Tillbyggnad av affärshus i Borås
Avser tillbyggnad för en våning i affärshus.
Nybyggnad av lager i Borås
Projektet omfattar nybyggnad av lagerbyggnad/kontor.
Reinvestering av fjärrvärmeväxlare Sörmarken
Utbyte av ca 100 fjärrvärmeväxlare i ett villaområde som är anslutet till fjärrvärmenätet via ett sekundärsystem.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Borås
Ändrad användning av förskola till 2 stycken lägenheter med tillhörande fristående lägenhetsförråd.
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås
Reinvestering av spillvattenpumpstationen Trandö i Borås.
Utvändig målning av bostäder i Borås
Projektet avser utvändigt måleriarbete t ex takfot, fönster, hussocklar, plåtdetaljer och andra detaljer på bostadshus. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Sandhult
Takbyte på Ekekullens äldreboende.
Ombyggnad av högskola i Borås
En linhiss ska bytas ut mot en ny maskinrumslös linhiss.
Ramavtal avseende elektrikertjänster, Borås Energi och Miljö AB
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1+1 år.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borås
Avser fasadrenovering av 10 burspråk. Sprickor i fasad ska lagas och putsas.
Installation av vattensprinkleranläggningar i Borås
Avser sprinklerinstallation i gruppbostad på Söderängsgatan och Södervärnsgatan.
Kontroll köldbärare, Sverige
Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende konsulttjänster El-konsult, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende konsulttjänster, Borås kommun
Avtalstid 1 år. Avtalet kan förlängas med 1+1+1 år.
Ramavtal avseende murningstjänster, Borås kommun
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas 1+1 år.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Lundsbro avloppspumpstation.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Målsrydskedjans avloppspumpstationer.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Borås
Avser ombyggnad av Ryssby kombinerad avloppspump- och trycksteringsstation.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola.
HVC Hultasjön ombyggnad av styrsystem, Borås
Avser ombyggnad av styrsystem för HVC Hultasjön inklusive applikationsprogram och operatörsbilder integrerat i överordnat SCADA-system 800xA.
Ramavtal - Spillvattenspolning
Avser ramavtal för service av dagvatten- och spillvattensystem.
Ramavtal avseende takskjutsportar, Borås
Avser ramavtal för service och reparations- och jourarbeten gällande takskjutsportar belägna i parkeringshus och garage. Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Nybyggnad av kylaggregat i Borås
Avser ett mobilt kylaggregat för volym- och flödesmätning med vätskor inomhus. Utrustningen skall användas för att sänka temperaturen i provmedia. Hela anläggningen byggs på en vagn/rigg som ska vara flyttbar på luftpumpade oljebeständiga gummihjul, två svängbara och två fasta. Två hjul med möjlighet till låsning.
Ramavtal avseende glasmästeriarbeten, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende hisservice, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Ramavtal avseende säkerhetsbesiktningar, AB Bostäder i Borås
Avtalstid 2 år. Avtalet kan förlängas med 1+1 år.
Utvändigt underhåll av affärshus i Borås
Bygglov för fasadändring på affärshus, samt skylt.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad och fasadändring av industribyggnad samt skyltlov.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader.
Ombyggnad av skola i Borås
Ombyggnation av NO-salarna på Almåsgymnasiet.
Installation av hiss på förskola i Borås
Gamla hissen ska rivas på Berggårdens förskola och en ny plattformshiss av typ B ska installeras.
Fiberutbyggnad i Borås
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: