Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bollebygd

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshusi Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av ca 140 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollebygd
Projektet avser nybyggnad av ca 75 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av skola i Bollebygd
Avser nybyggnad av skola samt förskola och idrottshall. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Bollebygd
Planer finns på planläggning av området för att möjliggöra byggnationer av 30-40 lägenheter i form av exempelvis flerbostadshus, radhus och enfamiljshus.
Nytt exploateringsområde för industri i Bollebygd
Avser nytt exploateringsområde för industri.
Tillbyggnad av prästgård i Bollebygd
Projektet avser tillbyggnad av prästgården.
Ombyggnad av tingshus i Bollebygd
Objektet avser flytt av Gamla Tingshuset till grannfastigheten för att möjliggöra ny exploatering av fastigheten Flässjum 1:7.
Utbyggnad av fibernät i Bollebygd
Totalentreprenad omfattande projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 200 st. fastigheter inom området Bollebygd Syd.
Flytt av arrest i Bollebygd
Objektet avser flytt av arrest till grannfastigheten för att möjliggöra ny exploatering av fastigheten Flässjum 1:7. En ny grund skall uppföras med tillhörande VA, el, fiber, värme anslutningar.
Ombyggnad av markanläggning i Bollebygd
Avser exploatering av fastigheten Flässjum 1:7. En ny grund skall uppföras med tillhörande VA, el, fiber, värme anslutningar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: