Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Försäljning pågår. Projektet avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter.
Sanering av va-ledning i Bengtsfors
Avser sanering av va-ledningar genom konventionell schakt samt relining. I entreprenaden ingår återställande av gata upp till AG-lager. Sträckan är på ca 550 meter.
Takbyte på förskola i Bengtsfors kommun
Avser byte av tak till bandfalsad plåt. Befintlig papp rivs och ersätts med ny m.m.
Utbyggnad av va, el och fiber i Bengtsfors
Avser förläggning av vatten-, avlopps-, el- och fiberledningar, ca 1000 meter.
Nybyggnad av konstgräsplan samt upprustning av lekpark & skolgård, Billingsfors
Avser nybyggnad av konstgräsplan samt upprustning av lekplats och förskolgård.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Bohuslän-Dalsland, Gupp 1
Grupp 1, Dalsland. Bengtsfors, Billingsfors centrum, Rostocks vägskäl, Dalhem, Högsäter centrum.
Anläggande av fjärrvärmekulvert, Bengtsfors kommun
Avser anläggande av fjärrvärmekulvert.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Bengtsfors
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Bengtsfors ARV.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Dals Långed
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Dals Långeds ARV.
Ombyggnad av VA-ledningar i Bengtfors kommun
Avser ledningsförnyelse av kommunalt VA i Bengtsfors kommun längst en sträcka på ca 550 meter.
Rivning av stationshus samt utfyllnad av slänt i Bengtsfors kommun
Avser rivning av Sehlin-huset samt utfyllnad av hela slänten/schaktet.
Om- och tillbyggnad av entré vid skola i Dals Långed
Avser om- och tillbyggnad av ny entré som ska ersätta befintlig entré vid bibliotek. Den nya entrén placeras som en förlängning på befintlig entré. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Bengtsfors
Nybyggnad av väderskydd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak över balkong.
Nybyggnad av skärmtak i Bengtsfors
Uppförande av vindskydd för främst besökande kanotpaddlare på Krokane 1:23 och Flatebyn 1:13.
Tillbyggnad av affärshus i Bengtsfors
Avser installation av ventilationsanordning på affärs och kontors fastighet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Bengtsfors
Fasadändring av industribyggnad - byte av plåt. Nytt industristaket runt om på tomtgränsen med ny port på parkeringen. Ny entréport till fastigheten samt fasadskylt ovan entrédörren.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: