Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av omlastningsterminal/kombiterminal i Bäckefors
Projektet avser nybyggnad av järnvägsbaserad omlastningsterminal. Förutsättningen är att skogsbolagen är med och finansierar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Försäljning pågår. Projektet avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Bengtsfors
Nybyggnad av industribyggnad och kontor.
Åtgärder för utemiljön vid Ekhagsskolan i Bengtsfors
Objekten avser nybyggnation av konstgräsplan för bollspel, upprustning av lekområde samt upprustning av skolgård. Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten. Angiven kostnad är uppskattad av redaktör.
Nybyggnad av konstgräsplan samt upprustning av lekpark & skolgård, Billingsfors
Avser nybyggnad av konstgräsplan samt upprustning av lekplats och förskolgård.
Ombyggnad av pendlarparkeringen vid Brohögen
Även en cykelparkering ingår.
Anläggande av fjärrvärmekulvert, Bengtsfors kommun
Avser anläggande av fjärrvärmekulvert.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Bengtsfors
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Bengtsfors ARV. Uppskattad start och kostnad.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Dals Långed
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Dals Långeds ARV.
Ombyggnad av gc-väg i Bäckefors, Bengtsfors kommun
Avser utbyggnad av ny GC-väg parallellt med Lasarettsvägen.
Byte av takbeläggning på skola i Bengtsfors
Avser byte av takbeläggning till ett tegel korrigerad/mönstrad plåt. Befintlig papp rivs och byts till en ny, befa skadade takråspont byts till nya. Bef. råspont förstärkas vid behov. Nya hängrännor, nya cirkulära stuprör, nya ventilationshuvar och nya taksäkerhetsanordningar. Bef.soceller demonteras och återmonteras/ sättas tillbaka efter takbytet.
Tillbyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Nytt innertak på skola i Bengtsfors
Avser nytt innertak på franserudskolan (både material och färderig montering).
Belysning av GC-väg, Bengtsfors kommun
Avser belysning av GC-väg mellan Bengtsfors och Billingsfors på en sträcka om ca 4,5 km.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Bengtsfors
Fasadändring av flerbostadshus (ersätta bef. fönster mot dörr i fasad).
Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av utbildningslokal i Bengtsfors
Ändrad användning från konditori till utbildningslokal.
Ombyggnad av gymnastiksal i Bengtsfors
Anmälan för ändrad planlösning, från förråd till gympasal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: