Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering av va-ledning i Bengtsfors
Avser sanering av va-ledningar genom konventionell schakt samt relining. I entreprenaden ingår återställande av gata upp till AG-lager. Sträckan är på ca 550 meter.
Nybyggnad av konstgräsplan samt upprustning av lekpark & skolgård, Billingsfors
Avser nybyggnad av konstgräsplan samt upprustning av lekplats och förskolgård.
Utbyte av motvikt på bro över Dalslands kanal
Utbyte av motvikt samt ommålning.
Tillbyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Byte av takbeläggning på skola i Bengtsfors
Avser byte av takbeläggning till ett tegel korrigerad/mönstrad plåt. Befintlig papp rivs och byts till en ny, befa skadade takråspont byts till nya. Bef. råspont förstärkas vid behov. Nya hängrännor, nya cirkulära stuprör, nya ventilationshuvar och nya taksäkerhetsanordningar. Bef.soceller demonteras och återmonteras/ sättas tillbaka efter takbytet.
Rivning av stationshus samt utfyllnad av slänt i Bengtsfors kommun
Avser rivning av Sehlin-huset samt utfyllnad av hela slänten/schaktet.
Upphandling uppdatering av brandlarmanläggning i Bengtsfors
Avser uppdatering av befintlig brandlarmanläggning på Björkåsen i Bengtsfors.
Ombyggnad av pendlarparkeringen vid Brohögen
Även en cykelparkering ingår.
Ombyggnad av gym i Bengtsfors
Ändrad använding från affärslokal från godistillverkning till gym/solarium.
Tillbyggnad av skola i Bengtsfors
TIllbyggnad av ny entré på stenebyskolan/bibliotek.
Nybyggnad av panncentral i Bengtsfors
Avser nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av massaindustri i Bengtsfors
Om- och tillbyggnad av massalager, rivningslov av industribyggnad och nybyggnad av ny industribyggnad för kokare samt utvändig ändring.
Rivning av enbostadshus i Bengtsfors
Rivning av bostadshus (villa med affärslokal i markplan) samt marklov för uppfyllnad av markområde för iordningställande av park.
Ombyggnad av produktionslokal i Bengtsfors
Avser ändrad användning från industrikontor till daglig verksamhet.
Uppdatering av brandlarmsanläggning på skola i Bengtsfors
Avser uppdatering av befintligt brandlarmsystem till automatiskt brandlarm på Franserudsskolan i Bengtsfors.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: