Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Försäljning pågår. Projektet avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter.
Ombyggnad av psykvård och sjukhus
Avser ombyggnad av vårdrumslokaler på Vuxenpsykiatriska på Dalslands sjukhus i Bäckefors. Ombyggnaden är ca 930 kvm i ett plan och omfattar: Personalrum, behandlingskök, reception, läkemedelsrum, samtalsrum, ny elinstallation, ny belysning, nytt brandlarm, ny ventilationsdragning, WC-grupper, byte av radiatorer.
Rivning av bensinstation samt verkstad i Billingsfors
Projektet innefattar rivning av bensinstation med verkstad samt ett skärmtak med fundament. Entreprenaden innefattar även bortforsling och omhändertagande av rivningsmaterial samt återställande av berörda markytor.
Nybyggnad av VA-ledningar och fiber i Gustavsfors
Projektet avser nybyggnad av VA-ledningar för kommunalt dricks- och spillvatten samt fiberkanalisation i området väster om Nästegårdsvägen i Gustavsfors tätort.
Ny cirkulationsplats vid Skåpakorset i Bengtsfors
Även en gång- och cykelpassage över väg 172 ingår.
Ombyggnad av gc-väg i Bäckefors, Bengtsfors kommun
Avser utbyggnad av ny GC-väg parallellt med Lasarettsvägen.
Anläggande av fjärrvärmekulvert, Bengtsfors kommun
Avser anläggande av fjärrvärmekulvert.
Utvändigt underhåll av gruppbostad i Bengtsfors
Avser byte av takbeläggning till falsadplåttak.
Nytt innertak på skola i Bengtsfors
Avser nytt innertak på franserudskolan (både material och färderig montering).
Nytt ventilationssystem i skola i Bengtsfors
Avser nybyggnad av luftbehandlingsanläggning.
Nybyggnad av bensinstation i Bengtsfors
Nybyggnad av tankstation för Biogas.
Tillbyggnad av industrihus i Bengtsfors
Tillbyggnad av garagehall för maskiner.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av campingstuga i Bengtsfors
Nybyggnad av tre stycken glashus för turistboende.
Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av prefabricerad nätstatiion.
Nybyggnad av lager i Bengtsfors
Avser nybyggnad av lagerlokal på ca 130-140 kvm.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bengtsfors
Anläggande av parkeringsyta.
Mastbelysning för konstgräsplan i Bengtsfors
Avser 6 st mastbelysningar inklusive kran mm för resning av master till komplett driftsatt anläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: