Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Avser nybyggnation av flerbostadshus med lokaler för Folktandvården i entréplan. Totalt 11 lägenheter.
Nybyggnad av omlastningsterminal/kombiterminal i Bäckefors
Projektet avser nybyggnad av järnvägsbaserad omlastningsterminal. Förutsättningen är att skogsbolagen är med och finansierar. Byggstart tidigast våren 2020.
Ombyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Avser ombyggnation av Bengtsfors vattenverk
Ombyggnad av fjärrvärme i Bengtsfors
Bengtsfors kommun har för avsikt att byta ut befintlig PEX-kulvert i Rönnvägen och Rosenvägen i Billingsfors mot nya huvudledningar i stål samt nya servisledningar i koppar.
Utbyte av motvikt på bro över Dalslands kanal
Utbyte av motvikt samt ommålning.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Bohuslän-Dalsland, Gupp 1
Grupp 1, Dalsland. Bengtsfors, Billingsfors centrum, Rostocks vägskäl, Dalhem, Högsäter centrum.
Ombyggnad av VA-ledningar i Bengtfors kommun
Avser ledningsförnyelse av kommunalt VA i Bengtsfors kommun längst en sträcka på ca 550 meter.
Upphandling av fyllnadsmassor, Bengtsfors kommun
Avser sanering av 7 obebyggda tomter.
Takbyte på Kanalgårdens tak i Bengtsgården, Bengtsfors
Projektet avvser utbyte av takbeläggning från betong tegel till bandfalsad takplåt. Befintlig papp rivs och byts till en ny, befintliga skadade takråspont byts till nya. Bef. råspont förstärks med playwood. Nya hängrännor, nya cirkulära stuprör, nya ventilationshuvar och nya taksäkerhetsanordningar.
Takrenovering på flerbostadshus i Billingsfors
Utvändig ändring av flerbostadshus - Takrenovering.
Nybyggnad av förråd i Bengtsfors
Nybyggnad av flisförråd. Byggnadsarea 185 m2.
Ombyggnad av gäststuga i Bengtsfors
Ombyggnas av lada till gäststuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: