Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Försäljning pågår. Projektet avser nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter.
Sanering av va-ledning i Bengtsfors
Avser sanering av va-ledningar genom konventionell schakt samt relining. I entreprenaden ingår återställande av gata upp till AG-lager. Sträckan är på ca 550 meter.
Takbyte på förskola i Bengtsfors kommun
Avser byte av tak till bandfalsad plåt. Befintlig papp rivs och ersätts med ny m.m.
Utbyggnad av va, el och fiber i Bengtsfors
Avser förläggning av vatten-, avlopps-, el- och fiberledningar, ca 1000 meter.
Nybyggnad av konstgräsplan samt upprustning av lekpark & skolgård, Billingsfors
Avser nybyggnad av konstgräsplan samt upprustning av lekplats och förskolgård.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Bohuslän-Dalsland, Gupp 1
Grupp 1, Dalsland. Bengtsfors, Billingsfors centrum, Rostocks vägskäl, Dalhem, Högsäter centrum.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Bengtsfors
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Bengtsfors ARV.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Dals Långed
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Dals Långeds ARV.
Tillbyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Byte av takbeläggning på skola i Bengtsfors
Avser byte av takbeläggning till ett tegel korrigerad/mönstrad plåt. Befintlig papp rivs och byts till en ny, befa skadade takråspont byts till nya. Bef. råspont förstärkas vid behov. Nya hängrännor, nya cirkulära stuprör, nya ventilationshuvar och nya taksäkerhetsanordningar. Bef.soceller demonteras och återmonteras/ sättas tillbaka efter takbytet.
Upphandling uppdatering av brandlarmanläggning i Bengtsfors
Avser uppdatering av befintlig brandlarmanläggning på Björkåsen i Bengtsfors.
Rivning av stationshus samt utfyllnad av slänt i Bengtsfors kommun
Avser rivning av Sehlin-huset samt utfyllnad av hela slänten/schaktet.
Ombyggnad av pendlarparkeringen vid Brohögen
Även en cykelparkering ingår.
Om- och tillbyggnad av entré vid skola i Dals Långed
Avser om- och tillbyggnad av ny entré som ska ersätta befintlig entré vid bibliotek. Den nya entrén placeras som en förlängning på befintlig entré. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av panncentral i Bengtsfors
Avser nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av gym i Bengtsfors
Ändrad använding från affärslokal från godistillverkning till gym/solarium.
Utvändigt underhåll av konferenscentrum i Bengtsfors
Fasadändring, installation av ny utrymningsväg (spiraltrappa).
Nybyggnad av skärmtak i Bengtsfors
Nybyggnad av väderskydd.
Utvändigt underhåll av kyrka i Bengtsfors
Solcellsanläggning på tak på kyrkobyggnad.
Tillbyggnad av skola i Bengtsfors
TIllbyggnad av ny entré på stenebyskolan/bibliotek.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: