Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Bengtsfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av omlastningsterminal/kombiterminal i Bäckefors
Projektet avser nybyggnad av järnvägsbaserad omlastningsterminal. Förutsättningen är att skogsbolagen är med och finansierar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bengtsfors
Projektet avser nybyggnad av 14 lägenheter i flerbostadshus.
Åtgärder för utemiljön vid Ekhagsskolan i Bengtsfors
Objekten avser nybyggnation av konstgräsplan för bollspel, upprustning av lekområde samt upprustning av skolgård. Entreprenaden omfattar alla erforderliga arbeten. Angiven kostnad är uppskattad av redaktör.
Ombyggnad av pendlarparkeringen vid Brohögen
Även en cykelparkering ingår.
Anläggande av fjärrvärmekulvert, Bengtsfors kommun
Avser anläggande av fjärrvärmekulvert.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Bengtsfors
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Bengtsfors ARV.
Upphandling av slamavvattningsutrustning till avloppsreningsverk i Dals Långed
Avser upphandling av slamavvattningsutrustning till Dals Långeds ARV.
Byte av takbeläggning på skola i Bengtsfors
Avser byte av takbeläggning till ett tegel korrigerad/mönstrad plåt. Befintlig papp rivs och byts till en ny, befa skadade takråspont byts till nya. Bef. råspont förstärkas vid behov. Nya hängrännor, nya cirkulära stuprör, nya ventilationshuvar och nya taksäkerhetsanordningar. Bef.soceller demonteras och återmonteras/ sättas tillbaka efter takbytet.
Upphandling uppdatering av brandlarmanläggning i Bengtsfors
Avser uppdatering av befintlig brandlarmanläggning på Björkåsen i Bengtsfors.
Tillbyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Belysning av GC-väg, Bengtsfors kommun
Avser belysning av GC-väg mellan Bengtsfors och Billingsfors på en sträcka om ca 4,5 km.
Nybyggnad av panncentral i Bengtsfors
Nybyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av industrihus i Bengtsfors
Tillbyggnad av industri-eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av transformatorstation på Vårviks-Bottnane 1:12, Ed 1:7, Ed 1:15, Vårviks-Bottnane 1:22, 1:14, Vårviks-Backa 1:86, Fjur 1:13, Rollsbyn 1:16, Gunnebyn 1:2 och Kråkenäs 1:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Bengtsfors
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av nätstation på Nästegård 1:88, Torrskogs-Bön 1:177, Torrskogs-Bön 1:65 och Torrskogs-Bön 1:80.
Nybyggnad av nätstation i Bengtsfors
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av enbostadshus i Bengtsfors
Rivning av bostadshus (villa med affärslokal i markplan) samt marklov för uppfyllnad av markområde för iordningställande av park.
Ombyggnad av massaindustri i Bengtsfors
Om- och tillbyggnad av massalager, rivningslov av industribyggnad och nybyggnad av ny industribyggnad för kokare samt utvändig ändring.
Ombyggnad av produktionslokal i Bengtsfors
Avser ändrad användning från industrikontor till daglig verksamhet.
Ombyggnad av industrihus i Bengtsfors
Invändig ombyggnad av industribyggnad. .
Uppdatering av brandlarmsanläggning på skola i Bengtsfors
Avser uppdatering av befintligt brandlarmsystem till automatiskt brandlarm på Franserudsskolan i Bengtsfors.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: