Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri landsväg sträckan Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244. 9,8 km lång sträcka. Två viltpassage samt viltstängsel.
Nybyggnad av bostäder, äldreboende, centrumverksamhet och kontor i Åmål
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder, äldreboende, centrumverksamheter och kontor.
Ombyggnad av äldreboende i Åmål
Projektet avser ombyggnad och renovering av äldreboende.
Ombyggnad av paviljong till kontor och konferens i Åmål
Avser ombyggnad av paviljong från kontor och klassrum till kontorsplatser och konferensrum. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.
Utvändiga målningsarbeten i Åmåls kommun
Avser utvändiga målningsarbeten.
Anpassning av kontor i Åmål
Avser att renovera samt anpassa lokalerna för hyresgäst. Ny ventilationsanläggning och delvis ny el-anläggning ska inrättas. Ljuddämpande åtgärd på väggar skall göras vid vilrum och vid rum för luftbehandlingsaggregat. Ny dusch skall göras där gammalt kök rivs.
Ombyggnad av gymnasieskola i Åmål
Avser byte av ventilation i utbildningslokaler.
Nybyggnad av lager i Åmål
Avser nybyggnad industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av butik i Åmål
Bygglov ombyggnad (del av lager blir butiksyta), ändrad brandcellsgräns, fasadändring entré.
Rivning av skola i Åmål
Rivningslov rivning rösparksskolan.
Nybyggnad av parhus i Åmål
Bygglov nybyggnad 3 parhus Gåsen 6,Tuppen 1,Fåret 2.
Nybyggnad av parhus i Åmål
Bygglov nybyggnad 4 parhus Baggen 12,20,22,21.
Nybyggnad av parhus i Åmål
Bygglov nybyggnad 6 parhus Kalkonen 1,2,3,4,5,6.
Nybyggnad av radhus i Åmål
Bygglov nybyggnad av 2 st radhuslängor samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av carport i Åmål
Bygglov nybyggnad carport.
Nybyggnad av garage i Åmål
Bygglov nybyggnad garage samt rivning befintligt garage.
Nybyggnad av tvätthall i Åmål
Bygglov nybyggnad maskinklassad automattvätt för personbil.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov nybyggnad stålhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Åmål
Bygglov fasadändring (håltagning i fasad) samt skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Åmål
Anmälan installation/ändring av ventilationsanläggning + förstärkning brandskydd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åmål
Anmälan ändring av ventilationsanläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Utvändig ändring (entrépartier samt färgbyte plåtbeklädd fasad).
Tillbyggnad av förråd i Åmål
Bygglov tillbyggnad av befintlig ladugård med förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åmål
Bygglov installation solceller (vinklade 15°).
Ombyggnad av flerbostadshus i Åmål
Bygglov fasadändring (nytt ftx-system) samt invändig lokalanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: