Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper.
Ombyggnad till mötesfri landsväg, Tösse-Åmål, etapp 2
Trimning och effektivisering, breddning till mellan 11 och 14 meter, sidoräcken, ny gc-väg parallellt med E45 och väg 2244. 9,8 km lång sträcka. Två viltpassage samt viltstängsel.
Ombyggnad av paviljong till kontor och konferens i Åmål
Avser ombyggnad av paviljong från kontor och klassrum till kontorsplatser och konferensrum.
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av produktionslokaler i Åmål
Avser hyresgästanpassning.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov nybyggnad stålhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Åmål
Bygglov uppförande av spiraltrappa längs fasad på vattentorn.
Nybyggnad av barack i Åmål
Bygglov uppförande baracker (tidsbegränsat t.o.m. 2028-09-17.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Bygglov utvändig ändring (från vanlig balkong till fransk balkong).
Utvändigt underhåll av butik i Åmål
Bygglov utvändig ändring skylt samt ändring fasadfärg.
Ombyggnad av markanläggning i Åmål
Marklov för ändring av marknivån (ombyggnad infart till verkstad samt ned-/borttagning av ek/grönyta).
Nybyggnad av kallgarage i Åmål
Bygglov nybyggnad kallgarage (i anslutning till befintligt kallgarage).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: