Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, butiker mm i Åmål, etapp 2-4
Projektet avser ca 21500 kvm, nybyggnad av lägenheter, butiker, småbåtsplatser, sjösättningsramp, parkeringsplatser, badstrand och badbrygga. Byggnaderna måste grundläggas på pålar med fribärande golv. Anläggande av skyddsvall mot Vänern, då översvämningsrisken är stor. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, alltefter som lägenheterna går att sälja. Hyreslägenheter, bostadsrätter samt äganderätter även för seniorboende. Etapp 1-4 totalt ca 200 lägenheter. Etapp 1 heter numera kvarteret Jollen och är uppdelat i 3 etapper.
Nybyggnad samt rivning av grundskola i Åmål
Avser Område B inom Enheten grundskola i Åmål: Rösparksskolan. En nybyggd skola för ca 800 elever och ca 100 st personal alternativ en skola F-6 för ca 400 elever samt 70 personal. Befintlig skola rivs i etapper. Pågående verksamhet finns i bef. skolas lokaler under den tid som nya skolan färdigställs etappvis. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), C (1325274) och D (1325276).
Om- och tillbyggnad av skola i Åmål
Avser Område C inom Enheten grundskola i Åmål: Kristinebergsskolan - Om- och till/nybyggnad av skola. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), B (1325271), och D (1325276).
Ombyggnad av paviljong till kontor och konferens i Åmål
Avser ombyggnad av paviljong från kontor och klassrum till kontorsplatser och konferensrum.
Om- och/eller nybyggnad av förskolor i Åmål
Avser Område D inom Enheten grundskola i Åmål: Nolby och Björkens förskola - Nolby, 3 avd, ev om eller nybyggnad 4 avd. Nuvarande Björken rivs och ersätts ev med nybyggnad. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), B (1325271), och C (1325274).
Tillbyggnad av kontor i Åmål
Avser tillbyggnad av kontor.
Anpassning av kontor i Åmål
Avser att renovera samt anpassa lokalerna för hyresgäst. Ny ventilationsanläggning och delvis ny el-anläggning ska inrättas. Ljuddämpande åtgärd på väggar skall göras vid vilrum och vid rum för luftbehandlingsaggregat. Ny dusch skall göras där gammalt kök rivs.
Ombyggnad av produktionslokaler i Åmål
Avser hyresgästanpassning.
Byte av yttertak på polisgarage i Åmål
Utbyte av tak på delen polis/polisgarage ca 450 kvm, kan även bli ventilationsjobb.
Nybyggnad av radhus i Åmål
Bygglov nybyggnad av 2 st radhuslängor samt förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov nybyggnad stålhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av vattentorn i Åmål
Bygglov uppförande av spiraltrappa längs fasad på vattentorn.
Nybyggnad av barack i Åmål
Bygglov uppförande baracker (tidsbegränsat t.o.m. 2028-09-17.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Bygglov utvändig ändring (från vanlig balkong till fransk balkong).
Utvändigt underhåll av butik i Åmål
Bygglov utvändig ändring skylt samt ändring fasadfärg.
Nybyggnad av tvätthall i Åmål
Bygglov nybyggnad maskinklassad automattvätt för personbil.
Ombyggnad av flerbostadshus i Åmål
Bygglov fasadändring (nytt ftx-system) samt invändig lokalanpassning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: