Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åmål

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad samt rivning av grundskola i Åmål
Avser Område B inom Enheten grundskola i Åmål: Rösparksskolan. En nybyggd skola för ca 800 elever och ca 100 st personal alternativ en skola F-6 för ca 400 elever samt 70 personal. Befintlig skola rivs i etapper. Pågående verksamhet finns i bef. skolas lokaler under den tid som nya skolan färdigställs etappvis. Detta projekt handlas tillsammans med Område A (1325115), C (1325274) och D (1325276).
Nybyggnad av radhus i Åmål
Bygglov nybyggnad radhus och kedjehus.
Anläggande av va-ledningar till Tössebäcken, Åmål
avser kommunal anslutning av Tössebäcken, med bla schaktning, styrd borrning, anläggande av vatten- och tryckavloppsledningar, samförläggning av fiber och elkablar samt återställning.
Utvändiga målningsarbeten i Åmåls kommun
Avser utvändiga målningsarbeten.
Ombyggnad av gymnasieskola i Åmål
Avser byte av ventilation i utbildningslokaler.
Byte av yttertak på polisgarage i Åmål
Utbyte av tak på delen polis/polisgarage ca 450 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Åmål
Bygglov ombyggnad restaurang.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad (växthus och förråd), ändring balkonger samt ändring av mur mot strandgatan.
Ombyggnad av affärshus i Åmål
Anmälan ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av transformatorstation i Åmål
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Åmål
Fasadändring industribyggnad.
Rivning av mast i Åmål
Rivningslov rivning telemast.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Åmål
Utvändig ändring (entrépartier samt färgbyte plåtbeklädd fasad).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: