Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 120 enbostadshus och ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
Ny trafikplats vid Tollered ingår.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 85 lägenheter i blandad bebyggelse. Byggstart tidigast hösten 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 95 lägenheter med ca 4-8 huskroppar, med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av SABO kombohus i Alingsås
Nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 50 lägenheter med 4 och 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter. Takterass och parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 6 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus i Alingsås
Avser nybyggnad av radhus, 15 lgh med vardera på 110 kvm samt fristående komplementbyggnad med förråd och miljöhus.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Alingsås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck med ca 112 platser i två plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förslag på 6 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2018.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Bryngenäs-Floda
Detta är etapp 3 av sträckan Laxå-Göteborg.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer för avlopp med vissa fall anslutande bräddsumpsanläggningar. Omfattar dessa sträckor: Spillvatten (självfall) ca. 2130 m Vatten ca. 2260 m Tryckavlopp ca. 585 m Dag/Dränvatten ca.155 m Pumpstationer 4 st Bräddsump 2 st.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Underhåll av bro över Valån
Halvsulning av rörbro.
Ombyggnad av gc bro i Alingsås
Avser ombyggnad till en bredare bro samt höjning av GC-bana på båda sidor om bron.
Upphandling av omklädningsmoduler vid ishall i Alingsås
Avser upphandling av tre stycken moduler som ska fungera som omklädningsrum.
Nybyggnad av gc-väg samt omläggning av VA-ledningar i Alingsås
Avser utbyggnad av GC-bana samt cirkulationsplats, ca 1400 meter och VA-ledningar ca 900 meter. Beläggningsarbeten ca 5000 kbm exkl GC-bana.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Nybyggnad av mottagningsstation 10 kV vid tvätteriet, Alingsås
Avser nybyggnad av komplett ny mottagningsstation som ska ersätta befintlig mottagningsstation. Befintlig HSP-kabel som matar elpanna bytas ut i hela sin sträckning. Efter uppbyggnad och driftsättning av ny mottagningsstation ska den befintliga rivas och alla berörda markytor restaureras.
Ombyggnad cafe i Alingsås Etapp 1
Avser ombyggnation av café, omfattning oklar.
Ombyggnad av carport och ekonomibyggnad i Sollebrunn, Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad och carport. Omfattar även markarbeten.
Nybyggnad av parkeringsplatser och garagelängor i Alingsås
Anläggning av 40 parkeringsplatser och 2 garagelängor med 14 respektive 10 garageplatser.
Ombyggnad av förskola i Alingsås
Avser fasadändring samt renovering.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Alingsås
Projektet avser utbyte av konstgräs p konstgräsplan. Uppskattad kostnad.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av miljö kring Nolhaga Slott.
Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Ombyggnad ventilation på skola i Alingsås
Avser bl.a ombyggnad av ventilation med byte till till- och frånluftsaggregat, montage av 1500 W radiator under fönster i korridor. Man kommer även att byta eller bygga om de fönster i fasaden som är enkelglas till tvåglasfönster.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Invändigt underhåll av skola i Alingsås
Avser förbättringsåtgärder av inomhusklimat samt energisparande åtgärder av ventilationen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Avser utvändig målning av putsade fasader på flerbostadshus samt taksimsar, träfasader på carport, sophus, och förrådsbyggnad.
Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Reparation av vägbro, Mjölsered 5:11, Erska 5:4, Erska 3:1.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningstation.
Nybyggnad av verkstad i Alingsås
Nybyggnad av verkstadslokal.
Rivning av f.f ladugårdsbyggnad i Alingsås
Avser rivning av byggnad och återställning av mark.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Utvändig ändring av affärshus.
Tillbyggnad av garage i Alingsås
Tillbyggnad med garage.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Tält, lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Renovering av takterasser samt byte av skjutpartier Kvarnberget 7,6.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 100 kvm.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Förläggning av optorör och sätta upp optoskåp.
Om- och tillbyggnad av lekplats i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av lekplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av parkeringsyta (se fb 2017-0153).
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Avser nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Installation av solcellsanläggning på tak.
Nybyggnad av regionnät i Alingsås
Nergrävning av kabel, Råbockekullen 1:2, Ormås 1:4, Torska 3:2.
Ombyggnad av lägenhet i Alingsås
Inredning av ytterligare bostad/utvändig ändring.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 2 enbostadshus Grimbo 1:3.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och trädgårdsförråd.
Rivning av förskola i Alingsås
Rivning av f.d. förskola.
Rivning av kontor i Alingsås
Rivning av kontor.
Rivning av personallokal i Alingsås
Rivning av personallokal Brogården 14,15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Installation av boendesprinkler.
Ombyggnad av bageri i Alingsås
Ommålning samt ombyggnad av bageribyggnad.
Tillbyggnad av ishall i Alingsås
Tillbyggnad av ishall med omklädningsrum och förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad med balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Alingsås
Ändring av butikslokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås
Avser ommålning av träfasader, inklusive dörrar och fönster m.m. Omfattar också byte av skadade vindskivor och fasadpanel samt byte av skadade förrådsdörrar. Avser 2 delar, två bostadsområden bredvid varandra.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: