Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar. Gc-väg mellan Ingared-Västra Bodarna samt trafikplats Tollered ingår. Huvuddel 1 E20 ska vara klart 2022-04-30, huvuddel 2 gc-väg längs väg 1750 ska vara klart 2020-10-30.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås, etapp 1
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppdelat i 2 etapper. Etapp 2 se nr 1567237.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-25 lägenheter.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av parhus.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Alingsås kommun
Glasåtgärder i bef. fönster, byte av fönster, fönsterdörrar, entrédörrar och friskluftsventiler.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Bryngenäs-Floda
Signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre. Ombyggnad av plankorsning i Drängsered ingår. Entreprenad 1 på sträckan Laxå-Göteborg.
Ny- och ombyggnad av äldreboende i Alingsås
Avser om- och nybyggnad av äldreboende.
Fönsteråtgärder längs Västra Stambanan i Alingsås och halva Skövde kommun, paket 3
Befintlig miljö i Alingsås samt halva Skövde, ca 120 fastigheter.
Nybyggnad av servicebostad i Alingsås
Bygglov nybyggnad av serviceboende.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alingsås
Idag finns en förskola på fastigheten med 4 avdelningar byggd för 80 barn, den ska byggas om och till så att det blir plats för 140 barn. Skolköket kommer också byggas ut och anpassas för den nya verksamheten. Utemiljön kommer byggas ut för att anpassas till det nya antalet barn.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Spårväxelbyte i Norsesund
Byte av en växel och stickspår.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Omfattar tekniska konsulttjänster för projekt- och byggledning samt projektering inom mark, gata och VA-ledningsnät.
Bullerskydd av uteplatser längs järnväg i Alingsås kommun
Alingsås samt halva Skövde, ca 20 fastigheter.
Konsultuppdrag gällande uppmätning av fastighetsytor, AB Alingsåshem
Alingsåshem inbjuder här med till anbudslämning i direktupphandlingen för konsultuppdraget att uppmäta beställarens fastighetsytor.
Inköp av entrépartier till Noltorpsgatan i Alingsås
Utbyte av ett antal entrépartier. Avtalstid 6 månader. Option 6 månader + 6 månader.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Ombyggnad av ventilationen för centralköket på Östlyckeskolan.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Förläggning av sjökabel för fibernät i Alingsås
Avser separat förläggning av sjökabel för fibernät inklusive landfästen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av fritidshem i Alingsås
Bygglov nybyggnad av fritidslokal för skola.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av tvåfamiljshus.
Utvändigt underhåll av skola i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av skola.
Utvändigt underhåll av parhus i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av tvåfamiljshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ändrad användning av ecklesiastikbyggnad till bostad.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändrad användning av affär.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av underjordbehållare.
Nybyggnad av återvinningsstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov provisorisk parkering.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av mur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Alingsås
Bygglov uppsättning av solceller på tak.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av sophantering.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Bygglov nybyggnad av padelbana.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av fritidshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Avser utvändig ändring av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelparkering med skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser ombyggnad av flerfamiljshus.
Installation av datafibernät i Alingsås, Etapp 1
Avser installation av datafibernät i 4 byggnader med totalt 19 bostadslägenheter. Etapp 2: 1606270.
Installation av datafibernät i Alingsås, Etapp 2
Avser installation av datafibernät i i 85 lägenheter. Etapp 1: 1606265
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av kyrka i Alingsås
Ombyggnad av kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: