Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås, etapp 1
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppdelat i 2 etapper. Etapp 2 se nr 1567237.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Avser tillbyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av affärshus i Alingsås
Omfattar nybyggnad av handelshus i Alingsås.
Nybyggnad av radhus i Ingared
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Ny- och ombyggnad av äldreboende i Alingsås
Avser om- och nybyggnad av äldreboende.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Alingsås och Skövde
Alingsås kommun samt halva Skövde, ca 120 fastigheter.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Bryngenäs-Floda
Signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Ny gång- och cykelväg mellan Ingared-Västra Bodarna
Utförande av gc-väg på sträckan Hästerydsmotet - Kyrkvägen, Västra Bodarna.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Anläggande av spill- och vattenledningar m.m. i Alingsås kommun
Avser nyanläggning av spill- och vattenledningar, pumpstationer m.m.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Utbyggnad av vägar i Alingsås
Omfattar utbyggnad av gång- och cykelinfrastrukturen i området Bolltorp
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Upphandling av transformatorer till fördelningsstation i Alingsås kommun
Avser upphandling av transformatorer till Station M3, Sävelund.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Alingsås
Avser tillbyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Bullerskydd av uteplatser längs järnväg i Alingsås kommun
Alingsås samt halva Skövde, ca 20 fastigheter.
Nybyggnad av cykelgarage i Alingsås
Nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser tillbyggnad av skola.
Förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola i Alingsås, etapp 1
Avser förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Installation av datafibernät i Alingsås, Etapp 1
Avser installation av datafibernät i 4 byggnader med totalt 19 bostadslägenheter. Etapp 2: 1606270.
Installation av datafibernät i Alingsås, Etapp 2
Avser installation av datafibernät i i 85 lägenheter. Etapp 1: 1606265
Förstudie av vattenreningsprocesser vid Nya Nolhagaverket
Avser förstudie för att utreda vilka möjligheter som finns att utveckla vattenreningsprocesserna till resurseffektiva varianter.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelförråd och cykeltak +flytt av skylt.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av teknikbod och mobiltorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av bod.
Utvändigt underhåll av radhus i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av rad/kedjehus Matrosen 32,33.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Utvändig ändring av affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: