Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad av flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimpatanläggning och ombyggnad till passifhusnivå i 300 lägenheter samt förtätning ca 100 lägenheter under en 12-års period. Koordinator: Kvarnström Arkitektkontor AB, Kerstin Säfblad.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 120 enbostadshus och ca 50 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av 122 lägenheter.
Utbyggnad av omformarstation i Alingsås
Bygg, mark och ventilation.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Nybyggnad av grupp- och äldreboende i Alingsås
Avser nybyggnad av grupp- och äldreboende 60 lägenheter.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation.
Nybyggnad av ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Nybyggnad av inomhushall i Alingsås
Avser nybyggnad av inomhushall i Alingsås.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende. Markarbeten påbörjas vecka 46 2020.
Exploatering av område i Ängabo
Exploatering för ca 350 lägenheter.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser byggnation av en ny förskola som ska kunna ersätta befintlig, temporär förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 14 bostadsrättslägenheter i en huskropp.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerfamiljshus med 14 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
tillbyggnad av varmlager.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av räddningstjänststation i Alingsås
Avser nybyggnad av räddningstjänststation.
Nybyggnad av servicebostad i Alingsås
Avser nybyggnad av serviceboende.
Om- och tillbyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiets idrottshall.
Nybyggnad av affärshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av utrymme för handel med skrymmande varor.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Fasadändring av kyrka i Alingsås
Avser fasadrenovering av kyrka, ommålning med kalk.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Stabilitetshöjande åtgärder i Säveån vid Lövekullevägen
Fördjupade analyser visade att stabilitetshöjande åtgärder krävs för att nå gällande normer med avseende på säkerhet mot skred. Som åtgärd har ett förslag tagits fram avseende kombinerat erosionsskydd och tryckbank från åkanten ned mot åbotten samt spont i strandkanten.
Ny gång- och cykelväg längs väg 180 mellan Lygnared-Hjälmared
Ny gc-väg samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Ombyggnad till saluhall, Alingsås
Avser ombyggnad av befintlig lokal till saluhall. BTA ca 300 kvm
Ramavtal avseende balkongrenovering, Alingsåshem
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Avser ombyggnad av affär, ca 70 kvm.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av komplementbyggnad samt plank i Alingsås
Avser uppförande av komplementbyggnad och ett bullerplank.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Avser ombyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang i Alingsås
Tillbyggnad av restaurang.
Rivning av ladugård i Alingsås
Rivningslov för rivning av ladugård.
Nybyggnad av kylanläggning i Alingsås
Nybyggnad av kylmaskin.
Nybyggnad av grupphus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av gruppbyggda småhus.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Alingsås
Bygglov nybyggnad av padelbanor utomhus.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov nybyggnad av sophus/cykelförråd.
Nybyggnad av soprum i Alingsås
Bygglov nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Bygglov ombyggnad av tankstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av enbostadhus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Marklov anläggande av bullervall.
Rivning av lastkaj i Alingsås
Rivningslov för rivning av omlastningsplats med tak.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Strandskyddsdispens för nybyggnad av hundrastgård.
Utvändigt underhåll av bilhall i Alingsås
Utvändig ändring av bilhandel.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alingsås
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Avser ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av idrottshall i Alingsås
Avser ändrad användning från handel till idrott.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplatser.
Nybyggnad av carport i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov för uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov installation av solceller.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus med altaner.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: