Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av E20 genom Alingsås
E20 byggs om till fyrfältsväg i befintlig sträckning med trafikplatser vid Hedvigsborg, Sveaplan, Götaplan och Kristineholm.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås, etapp 2
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 se nr 1221659.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 45 lägenheter i 3 huskroppar, 4 våningar samt gemensam tekterrass med utekök och växthus, odlingsterrasser och grillplats.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-25 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alingsås
Idag finns en förskola på fastigheten med 4 avdelningar byggd för 80 barn, den ska byggas om och till så att det blir plats för 140 barn. Skolköket kommer också byggas ut och anpassas för den nya verksamheten. Utemiljön kommer byggas ut för att anpassas till det nya antalet barn.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av tvåfamiljshus.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av parhus.
Ny gång- och cykelväg längs E20 mellan Tollered-Ingared
GC-väg byggs från Spinnerivägen i Tollered till Kärrbogärdevägen i Kärrbogärde. 2,5-3 m bred, separeras med ett räcke längs E20, asfaltering.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Nolby-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerfamiljshus. Omfattning oklar.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av pannrum med bränsleförråd.
Ny gc-väg längs väg 1957 i Norsesund
Ca 200 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Ombyggnad av hiss vid Alingsås station
Utbyte hiss norr om spåren vid stationshuset i Alingsås.
Ramavtal avseende balkongrenovering, Alingsåshem
Avtalstid:2020-11-01 - 2022-10-31 Option:2022-11-01 - 2023-10-31 Option:2023-11-01 - 2024-10-31
Ombyggnad av kontor i Alingsås
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Tillbyggnad av restaurang i Alingsås
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av affärshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av utrymme för handel med skrymmande varor.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Bygglov ombyggnad av affär.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ombyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Bygglov ombyggnad av tankstation.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av flerfamiljshus med balkong.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Alingsås
Bygglov uppsättning av markiser.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av villa plantaget.
Nybyggnad av stall i Alingsås
Bygglov nybyggnad av hundstall.
Nybyggnad av klubbhus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av klubbhus.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av mur.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av stödmur för ny gc.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov nybyggnad av stödmur.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Bygglov anläggning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av samlingslokal i Alingsås
Bygglov användning av lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullerplank för uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullerskydd för uteplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelparkeringar med skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Alingsås
Utvändig ändring av bilhandel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av skola i Alingsås
Utvändig ändring av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: