Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimpatanläggning och ombyggnad till passifhusnivå i 300 lägenheter samt förtätning ca 100 lägenheter under en 12-års period. Koordinator: Kvarnström Arkitektkontor AB, Kerstin Säfblad.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang. Detaljplanearbetet pågår.
Nybyggnad av ishall i Alingsås
Avser nybyggnad av ishall.
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Avser nybyggnad av gymnasieskola.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Avser tillbyggnad av äldreboende. Omfattning oklar.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder samt en ny anslutningsväg till Alingsås centrum.
Nybyggnad av affärshus i Alingsås
Omfattar nybyggnad av handelshus i Alingsås.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser nybyggnad produktionshall med tillhörande kontor.
Nybyggnad av radhus i Ingared
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Alingsås
Avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning. Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Ombyggnad till förvaltningslokaler m.m i Alingsås
Avser ombyggnad till förvaltningslokaler.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Alingsås och Skövde
Alingsås kommun samt halva Skövde, ca 120 fastigheter.
Ny gång- och cykelväg mellan Ingared-Västra Bodarna
Utförande av gc-väg på sträckan Hästerydsmotet - Kyrkvägen, Västra Bodarna.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Bryngenäs-Floda
Signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Anläggande av spill- och vattenledningar m.m. i Alingsås kommun
Avser nyanläggning av spill- och vattenledningar, pumpstationer m.m.
Nybyggnad av räddningsstation i Alingsås
Avser nybyggnad av räddningsstation.
Utbyggnad av vägar i Alingsås
Omfattar utbyggnad av gång- och cykelinfrastrukturen i området Bolltorp
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Upphandling av transformatorer till fördelningsstation i Alingsås kommun
Avser upphandling av transformatorer till Station M3, Sävelund.
Nybyggnad av omklädningsmoduler i Alingsås kommun
Avser nybyggnad av moduler son ska fungera som omklädningsrum, korridor, förråd samt förrum.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Alingsås
Avser tillbyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Omfattar tekniska konsulttjänster för projekt- och byggledning samt projektering inom mark, gata och VA-ledningsnät.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Bullerskydd av uteplatser längs järnväg i Alingsås kommun
Alingsås samt halva Skövde, ca 20 fastigheter.
Nybyggnad av cykelgarage i Alingsås
Nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola i Alingsås, etapp 1
Avser förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola.
Tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser tillbyggnad av skola.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Reparationsåtgärder på Gräfsnäs Slottsruin
Avser reparation av trasigt murverk på huvudfasadens inre del och spisfundamentet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: