Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Kontaktledningsbyte sträckan Olskroken-Alingsås
Utbyte av kontaktledningsanläggning, hjälpkraftanläggning samt konvertering till AT-system. Gäller både upp- och nedspår mellan Alingsås-Olskroken.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar. Gc-väg mellan Ingared-Västra Bodarna samt trafikplats Tollered ingår. Huvuddel 1 E20 ska vara klart 2022-04-30, huvuddel 2 gc-väg längs väg 1750 ska vara klart 2020-10-30.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås, etapp 2
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 se nr 1221659.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-25 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alingsås
Idag finns en förskola på fastigheten med 4 avdelningar byggd för 80 barn, den ska byggas om och till så att det blir plats för 140 barn. Skolköket kommer också byggas ut och anpassas för den nya verksamheten. Utemiljön kommer byggas ut för att anpassas till det nya antalet barn.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås, etapp 1
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av parhus.
Utbyggnad av vatten och spillvatten, Alingsås kommun
Omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten i omvandlingsområdena Västra Bodarna, Olstorp och Edsås-Skaftared. Beställaren söker med denna upphandlingen en samarbetspartner som ska leda arbetet med att designa, projektera och genomföra projektet tillsammans med beställaren och vara med och skapa ett väl fungerande VA-ledningsnät i redan bebyggda områden.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Nolby-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerfamiljshus. Omfattning oklar.
Utbyggnad av omformarstation i Alingsås
Bygg, mark och ventilation.
Nybyggnad av fritidshem i Alingsås
Nybyggnad av fritidslokal för skola.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Omfattar tekniska konsulttjänster för projekt- och byggledning samt projektering inom mark, gata och VA-ledningsnät.
Ramavtal avseende kabelutsättning för elnät, fibernät och fjärrvärmenät
Avtalstid:2021-01-01 - 2023-01-01 Option:2023-01-02 - 2024-01-01 Option:2024-01-02 - 2025-01-01.
Tillbyggnad av kontor i Alingsås
Tillbyggnad och ändrad användning av bostadshus/kontor.
Ombyggnad av hiss vid Alingsås station
Utbyte hiss norr om spåren vid stationshuset i Alingsås.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av pannrum med bränsleförråd.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Ombyggnad av ventilationen för centralköket på Östlyckeskolan.
Konsultuppdrag gällande uppmätning av fastighetsytor, AB Alingsåshem
Alingsåshem inbjuder här med till anbudslämning i direktupphandlingen för konsultuppdraget att uppmäta beställarens fastighetsytor.
Förläggning av sjökabel för fibernät i Alingsås
Avser separat förläggning av sjökabel för fibernät inklusive landfästen.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alingsås
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av skola i Alingsås
Utvändig ändring av skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser ombyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av sophus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av 2 miljöstationer med underjordsbehållare Brogården 4,14.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Alingsås
Bygglov nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelparkering med skärmtak.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelparkeringar med skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ombyggnad av enbostadhus.
Tillbyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov tillbyggnad med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av bod.
Nybyggnad av plank i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av järnvägsstation i Alingsås
Bygglov uppsättning av markiser.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Alingsås
Bygglov uppsättning av solceller på tak.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av vandrarhem i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av villa plantaget.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av kyrka i Alingsås
Ombyggnad av kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: