Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsskogen Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus med garage under huset.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i 3 huskroppar.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av radhus i Alingsås
Avser nybyggnad av radhus, 15 lgh med vardera på 110 kvm samt fristående komplementbyggnad med förråd och miljöhus. Markarbetet påbörjas i oktober 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Alingsås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck med ca 112 platser i två plan.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Anläggande av gata, GC-väg och VA-ledningar m.m i Alingsås
Avser anläggande av ny gata och cykelväg, dagvatten, VA-ledningar, förberedelse för belysning, gestaltning av gräs, buskar och träd m.m.
Modernisering av hissar i flerbostadshus, Alingsås
Avser modernisering av 9 skruvhissar, alternativt utbyte av hissar. Omfattar adresserna Borgmästaregatan 3A. Borgmästaregatan 3C. Borgmästaregatan 7C. Borgmästaregatan 11B. Rådmansvägen 1B. Rådmansvägen 3A. Rådmansvägen 3B. Rådmansvägen 7A. Rådmansvägen 7B.
Ombyggnad cafe i Alingsås Etapp 1
Avser ombyggnation av café, omfattning oklar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Alingsås
Avser tillbyggnad av mottagningsstation.
Byte av styrsystem vid värmeverk i Alingsås
Avser utbyte av styrsystem vid Sävelundsverket.
Upprustning av park i Alingsås Etapp 2
Förslag finns på att utveckla parken till en lekfull oas för föreningsliv, mötesplatser, amfiteater mm. Projektet kommer troligen att indelas i tre etapper.
Installation av automatiska vattensprinklers vid vårdboenden i Alingsås
Avser installation av automatisk vattensprinkler vid följande vårdboenden: Arrendegatans vårdboende Bjärkegården vårdboende Keramikgatans vårdboende Hagagården vårdboende Tuvegården vårdboende Ängabogården vårdboende.
Upphandling av kommunikationsoperatör för bredbandsnät Landbygd
Avser installation av aktiv utrustning, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster i områden på landsbygden i Alingsås kommun. Initialt rör det sig om områdena i etapp 1 ca 311 fastigheter under tre år. Dock kan även ytterligare områden på landsbygden i Alingsås kommun bli aktuella framöver.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Ombyggnad av park i Alingsås
Planer finns på ombyggnad av Järtas park för att höja parkens attraktivitet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Tillbyggnad av butik i Alingsås
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Alingsås
Utvändig ändring, tak över ramp till parkeringshus.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Uppsättning av dubbeltank med pump.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av brygga i Alingsås
Anläggning av 3 st bryggor och två trappor, Tuvebo 1:8 Och Kristineholm 1:1.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Alingsås
Fasadrenovering av befintlig fasad.
Upphandling av omklädningsmoduler vid ishall i Alingsås
Avser upphandling av tre stycken moduler som ska fungera som omklädningsrum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Utvändig ändring av balkonger och cykelförråd.
Inventering av pumpstationer i Alingsås kommun
Avser inventering av samtliga avloppspumpstationer i Alingsås kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: