Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 120lägenheter i flerbostadshus och radhus på p-däck och parkering, samt tillbyggnad av förskola med 2st avdelningar.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter. Takterass och parkeringsgarage under mark.
Nybyggnad av SABO kombohus i Alingsås
Nybyggnad av två flerbostadshus med totalt 50 lägenheter med 4 och 7 våningar.
Nybyggnad av inomhushall i Alingsås
Avser nybyggnad av inomhushall i Alingsås.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 6 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Ny förbindelse under västra stambanan i Alingsås
Avser ny förbindelse under västra stambanan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av mottagningsstation 10 kV vid tvätteriet, Alingsås
Avser nybyggnad av komplett ny mottagningsstation som ska ersätta befintlig mottagningsstation. Befintlig HSP-kabel som matar elpanna bytas ut i hela sin sträckning. Efter uppbyggnad och driftsättning av ny mottagningsstation ska den befintliga rivas och alla berörda markytor restaureras.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av korsning mm i Alingsås
Ombyggnad korsningen Skolgatan-Bolltorpsvägen, omläggning ledningar och ny gång- och cykeltunnel.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning. Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer i Alingsås, etapp 3
Avser nybyggnad av spill- och vattenledningar samt pumpstationer för avlopp med vissa fall anslutande bräddsumpsanläggningar. Omfattar dessa sträckor: Spillvatten (självfall) ca. 2130 m Vatten ca. 2260 m Tryckavlopp ca. 585 m Dag/Dränvatten ca.155 m Pumpstationer 4 st Bräddsump 2 st.
Ombyggnad till driftkontor i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av invändig entresol i Cramos gamla lokaler på Industrigatan 5 till Alingsåshems driftlokaler.
Nybyggnad av gc-väg samt omläggning av VA-ledningar i Alingsås
Avser utbyggnad av GC-bana och VA-ledningar.
Underhåll av bro över Valån
Halvsulning av rörbro.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Avser utvändig målning av putsade fasader på flerbostadshus samt taksimsar, träfasader på carport, sophus, och förrådsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sollebrunn, Alingsås
Avser ommålning av träfasader, inklusive dörrar och fönster m.m. Omfattar också byte av skadade vindskivor och fasadpanel samt byte av skadade förrådsdörrar.
Nybyggnad av parkeringsplatser och garagelängor i Alingsås
Anläggning av 40 parkeringsplatser och 2 garagelängor med 14 respektive 10 garageplatser.
Ombyggnad av brandstation i Alingsås
Avser nya ytor för kontor och konferensrum skall byggas. Befintlig utrymmen skall i stora delar renoveras.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 300 kvm.
Ombyggnad ventilation på skola i Alingsås
Avser bl.a ombyggnad av ventilation med byte till till- och frånluftsaggregat, montage av 1500 W radiator under fönster i korridor. Man kommer även att byta eller bygga om de fönster i fasaden som är enkelglas till tvåglasfönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Avser lokalanpassning från bageri till restaurang.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering.
Byte av konstgräs på konstgräsplan i Alingsås
Projektet avser utbyte av konstgräs p konstgräsplan. Uppskattad kostnad.
Om- och tillbyggnad av lekplats i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av lekplats.
Ombyggnad av vägbro i Alingsås
Reparation av vägbro, Mjölsered 5:11, Erska 5:4, Erska 3:1.
Ombyggnad av förskola i Alingsås
Till- och ombyggnad av förskola.
Tillbyggnad av idrottsplats i Alingsås
Tillbyggnad av idrottsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av ishall i Alingsås
Tillbyggnad av ishall med omklädningsrum och förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad med balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Anpassning av lokaler och renovering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Utvändig ändring av affärshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av butik i Alingsås
Nybyggnad av butik och lager.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av regionnät i Alingsås
Nergrävning av kabel, Råbockekullen 1:2, Ormås 1:4, Torska 3:2.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av 2 enbostadshus Grimbo 1:3.
Ombyggnad av lägenhet i Alingsås
Inredning av ytterligare bostad/utvändig ändring.
Nybyggnad av magasin i Alingsås
Nybyggnad av kallmagasin.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnation av kioskbyggnad och förrådsbyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Alingsås
Ombyggnad av konditori till restaurang.
Ombyggnad av mentalvårdsanläggning i Alingsås
Ombyggnad av kontor till vuxenpsyk dagvård.
Nybyggnad av parkeringsplats i Alingsås
Anläggning av parkeringsplats.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Avser nybyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av vårdhem i Alingsås
Ändrad användning av boende för ensamkommande barn till hvb-hem.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alingsås
Ändrad användning: från industri till tillfälligt boende för ensamkommande barn.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändring av bärande delar, ventilation och brandskydd.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av enbostadshus i Alingsås
Ändring av enbostadshus.
Rivning av ladugård i Alingsås
Rivning av ladugård.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Alingsås
Ommålning av fastighetens fasad.
Tillbyggnad av garage i Alingsås
Tillbyggnad med garage.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förskola i Alingsås
Rivning av f.d. förskola.
Rivning av kontor i Alingsås
Rivning av kontor.
Ombyggnad av butik i Alingsås
Ändring av butikslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Installation av boendesprinkler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: