Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 85 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter. Takterass och parkeringsgarage under mark.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 6 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus i Alingsås
Avser nybyggnad av radhus, 15 lgh med vardera på 110 kvm samt fristående komplementbyggnad med förråd och miljöhus. Markarbetet påbörjas i oktober 2018.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Påbyggnad flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser påbyggnad av ett flerbostadshus med smålägenheter, passivhus med luftburen värme, på befintligt parkeringsdäck. Drivs i samarbete med Alingsåshem, Sigillet samt HSB.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Alingsås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck med ca 112 platser i två plan.
Nybyggnad av parkeringsplatser och garagelängor i Alingsås
Anläggning av 40 parkeringsplatser och 2 garagelängor med 14 respektive 10 garageplatser.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Anläggande av gata, GC-väg och VA-ledningar m.m i Alingsås
Avser anläggande av ny gata och cykelväg, dagvatten, VA-ledningar, förberedelse för belysning, gestaltning av gräs, buskar och träd m.m.
Ombyggnad av gc bro i Alingsås
Avser ombyggnad till en bredare bro samt höjning av GC-bana på båda sidor om bron.
Upphandling av omklädningsmoduler vid ishall i Alingsås
Avser upphandling av tre stycken moduler som ska fungera som omklädningsrum.
Nybyggnad av gc-väg samt omläggning av VA-ledningar i Alingsås
Avser utbyggnad av GC-bana samt cirkulationsplats, ca 1400 meter och VA-ledningar ca 900 meter. Beläggningsarbeten ca 5000 kbm exkl GC-bana.
Ombyggnad cafe i Alingsås Etapp 1
Avser ombyggnation av café, omfattning oklar.
Byte av styrsystem vid värmeverk i Alingsås
Avser utbyte av styrsystem vid Sävelundsverket.
Upprustning av park i Alingsås Etapp 2
Förslag finns på att utveckla parken till en lekfull oas för föreningsliv, mötesplatser, amfiteater mm. Projektet kommer troligen att indelas i tre etapper.
Ombyggnad av förskola i Alingsås
Avser fasadändring samt renovering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Bullerinventering längs Västra stambanan, region väst
Avseende utvändig och invändig bullerinventering med åtgärdsförslag till fastigheter belägna utmed järnvägen Västra stambanan, Region Väst, inom Alingsås, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Skövde, Töreboda, Vårgårda Lerum samt Partille kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändring av bärande konstruktion.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Ombyggnad av skola.
Nybyggnad av veterinärstation i Alingsås
Nybyggnad av djursjukhus.
Tillbyggnad av butik i Alingsås
Tillbyggnad av butik.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Alingsås
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av automatstation i Alingsås
Uppsättning av dubbeltank med pump.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Rivning och nybyggnad av väderskydd.
Utvändigt underhåll av parkeringshus i Alingsås
Utvändig ändring, tak över ramp till parkeringshus.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Alingsås
Ändrad användning från caféverksamhet till bostad.
Nybyggnad av servering i Alingsås
Nybyggnad av inglasad uteservering.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av mobilbasstation.
Nybyggnad av mast i Alingsås
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av utställningshall i Alingsås
Nybyggnad av utställningshall.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Ersätta gammal markstation med en ny.
Nybyggnad av brygga i Alingsås
Anläggning av 3 st bryggor och två trappor, Tuvebo 1:8 Och Kristineholm 1:1.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Alingsås
Fasadrenovering av befintlig fasad.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Ändrat utförande på gavelfasad.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Utvändig ändring av balkonger och cykelförråd.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Alingsås
Utvändig ändring av idrottshall.
Inventering av pumpstationer i Alingsås kommun
Avser inventering av samtliga avloppspumpstationer i Alingsås kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: