Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås, etapp 2
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 se nr 1221659.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås, etapp 1
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppdelat i 2 etapper. Etapp 2 se nr 1567237.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsskogen Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus med garage under huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ingared
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 39 lägenheter i 3 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Ingared
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av kontor i Alingsås
Nybyggnad av kontor i två våningar med 110 kontorsplatser.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Bullerskydd av uteplatser längs järnväg i Alingsås kommun
Alingsås samt delar av Skövde kommun, ca 110 fastigheter.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av räddningsstation i Alingsås
Avser nybyggnad av räddningsstation.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Modernisering av hissar i flerbostadshus, Alingsås
Avser modernisering av 9 skruvhissar, alternativt utbyte av hissar. Omfattar adresserna Borgmästaregatan 3A. Borgmästaregatan 3C. Borgmästaregatan 7C. Borgmästaregatan 11B. Rådmansvägen 1B. Rådmansvägen 3A. Rådmansvägen 3B. Rådmansvägen 7A. Rådmansvägen 7B.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Alingsås
Avser tillbyggnad av mottagningsstation.
Byte av styrsystem vid värmeverk i Alingsås
Avser utbyte av styrsystem vid Sävelundsverket.
Installation av automatiska vattensprinklers vid vårdboenden i Alingsås
Avser installation av automatisk vattensprinkler vid följande vårdboenden: Arrendegatans vårdboende Bjärkegården vårdboende Keramikgatans vårdboende Hagagården vårdboende Tuvegården vårdboende Ängabogården vårdboende.
Upphandling av kommunikationsoperatör för bredbandsnät Landbygd
Avser installation av aktiv utrustning, drift av bredbandsnätet samt tillhandahållande av tjänster i områden på landsbygden i Alingsås kommun. Initialt rör det sig om områdena i etapp 1 ca 311 fastigheter under tre år. Dock kan även ytterligare områden på landsbygden i Alingsås kommun bli aktuella framöver.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Ombyggnad av park i Alingsås
Planer finns på ombyggnad av Järtas park för att höja parkens attraktivitet.
Ombyggnad av park i Alingsås, etapp 2
Planer finns på ombyggnad av Järtas park för att höja parkens attraktivitet. Etapp 2 avser nybyggnad av damm.
Ombyggnad av tunnlar sträckan Alingsås-Partille
Tunnelrenovering betong och berg i 4 tunnlar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad med fyra lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av cykelgarage i Alingsås
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Upphandling av omklädningsmoduler vid ishall i Alingsås
Avser upphandling av tre stycken moduler som ska fungera som omklädningsrum.
Förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola i Alingsås
Avser förbättring av inomhusklimat och energisparande åtgärder vid Västra Bodaran skolan.
Rivning och nybyggnad av spång i Alingsås
Avser rivning samt nybyggnation av tillgänglighetsanpassad spång genom "Kongo".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: