Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimpatanläggning och ombyggnad till passifhusnivå i 300 lägenheter samt förtätning ca 100 lägenheter under en 12-års period. Koordinator: Kvarnström Arkitektkontor AB, Kerstin Säfblad.
Nybyggnad av affärs- och bostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ett 5 vånings flerbostadshus med minst 52 lägenheter, affärs/verksamhetslokaler, förskola samt parkeringshus i tre plan.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus under en 7-års period. Byggstart tidigast hösten 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 85 lägenheter i blandad bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 60 bostadsrätter. Takterass och parkeringsgarage under mark.
Upprättande av detaljplaneprogram för markområden i Alingsås kommun
Avser förstudie för upprättande av detaljplaneprogram för följande områden: E20, område A+ samt område Götaplan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder samt en ny anslutningsväg till Alingsås centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 6 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Exploatering av område i Ängabo
Exploatering för ca 350 lägenheter.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av radhus i Alingsås
Avser nybyggnad av radhus, 15 lgh med vardera på 110 kvm samt fristående komplementbyggnad med förråd och miljöhus. Markarbetet påbörjas i oktober 2018.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplatser och garagelängor i Alingsås
Anläggning av 40 parkeringsplatser och 2 garagelängor med 14 respektive 10 garageplatser.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Alingsås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck med ca 112 platser i två plan.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus med förslag på 6 lägenheter. Byggstart tidigast hösten 2019.
Renovering av bro i Alingsås
Projektet avser renovering av bro.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning. Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Ombyggnad av gc bro i Alingsås
Avser ombyggnad till en bredare bro samt höjning av GC-bana på båda sidor om bron.
Upphandling av omklädningsmoduler vid ishall i Alingsås
Avser upphandling av tre stycken moduler som ska fungera som omklädningsrum.
Nybyggnad av gc-väg samt omläggning av VA-ledningar i Alingsås
Avser utbyggnad av GC-bana samt cirkulationsplats, ca 1400 meter och VA-ledningar ca 900 meter. Beläggningsarbeten ca 5000 kbm exkl GC-bana.
Anläggande av gata, GC-väg och VA-ledningar m.m i Alingsås
Avser anläggande av ny gata och cykelväg, dagvatten, VA-ledningar, förberedelse för belysning, gestaltning av gräs, buskar och träd m.m.
Ombyggnad cafe i Alingsås Etapp 1
Avser ombyggnation av café, omfattning oklar.
Upprustning av park i Alingsås Etapp 2
Förslag finns på att utveckla parken till en lekfull oas för föreningsliv, mötesplatser, amfiteater mm. Projektet kommer troligen att indelas i tre etapper.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Ombyggnad av förskola i Alingsås
Avser fasadändring samt renovering.
Ombyggnad av carport och ekonomibyggnad i Sollebrunn, Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av ekonomibyggnad och carport. Omfattar även markarbeten.
Ny pendelparkering i Alingsås
Projektet avser ny pendelparkering. Uppskattad kostnad.
Nytt torg i Alingsås, etapp 3
Projektet avser nytt torg framför idrotts- och simhallen. Byggstart tidigast våren 2018.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Bullerinventering längs Västra stambanan, region väst
Avseende utvändig och invändig bullerinventering med åtgärdsförslag till fastigheter belägna utmed järnvägen Västra stambanan, Region Väst, inom Alingsås, Falköping, Gullspång, Herrljunga, Skövde, Töreboda, Vårgårda Lerum samt Partille kommuner.
Rivning av f.f ladugårdsbyggnad i Alingsås
Avser rivning av byggnad och återställning av mark.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändring av bärande konstruktion.
Nybyggnad av veterinärstation i Alingsås
Nybyggnad av djursjukhus.
Nybyggnad av verkstad i Alingsås
Nybyggnad av verkstadslokal.
Ombyggnad av skola i Alingsås
Ombyggnad av skola.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av servering i Alingsås
Nybyggnad av inglasad uteservering.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Nybyggnad av mobilbasstation.
Nybyggnad av mast i Alingsås
Nybyggnad av mobilmast med tillhörande teknikbodar.
Nybyggnad av nätstation i Alingsås
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av utställningshall i Alingsås
Nybyggnad av utställningshall.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Alingsås
Ändrad användning från caféverksamhet till bostad.
Tillbyggnad av förråd i Alingsås
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Tält, lagerbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Alingsås
Rivning av enbostadshus och trädgårdsförråd.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Rivning och nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Ersätta gammal markstation med en ny.
Nybyggnad av garage i Alingsås
Nybyggnad av garage.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Alingsås
Utvändig ändring av idrottshall.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Ändrat utförande på gavelfasad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: