Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad av E20 mellan Tollered-Ingared
4 km lång sträcka. Ombyggnad till motorväg med planskilda korsningar. Gc-väg mellan Ingared-Västra Bodarna samt trafikplats Tollered ingår. Huvuddel 1 E20 ska vara klart 2022-04-30, huvuddel 2 gc-väg längs väg 1750 ska vara klart 2020-10-30.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av flerbostadshus. Antalet bostäder är ej fastställt.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås, etapp 1
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppdelat i 2 etapper. Etapp 2 se nr 1567237.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 70 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av räddningscentral i Alingsås
Nybyggnad av räddningsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 156 lägenheter i 5 huskroppar med 26 stycken lägenheter i varje huskropp.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med 20-25 lägenheter.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-12 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av parhus i Alingsås
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 6-8 lägenheter i mindre flerbostadshus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Exploatering för nya småhustomter i Alingsås
Ca 10 tomter/år, totalt ca 200 småhustomter.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Alingsås kommun
Glasåtgärder i bef. fönster, byte av fönster, fönsterdörrar, entrédörrar och friskluftsventiler.
Trimningsåtgärder på Västra Stambanan mellan Bryngenäs-Floda
Signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre. Ombyggnad av plankorsning i Drängsered ingår. Entreprenad 1 på sträckan Laxå-Göteborg.
Om- och tillbyggnad av förskola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Brogårdens förskola. Befintliga byggnaden samt utemiljön ska anpassas från att kunna utrymma 80 barn till 140 barn.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av servicebostad i Alingsås
Bygglov nybyggnad av serviceboende.
Utbyggnad av vägar i Alingsås
Omfattar utbyggnad av gång- och cykelinfrastrukturen i området Bolltorp
Ombyggnad av rötkammare i Nolhaga, Alingsås
Ny gasklocka, nya omrörare & värmeväxlare installeras.
Upphandling av transformatorer till fördelningsstation i Alingsås kommun
Avser upphandling av transformatorer till Station M3, Sävelund.
Spårväxelbyte i Norsesund
Byte av en växel och stickspår.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Ny trädgårdsanläggning i Alingsås, etapp 5
Projektet avser ny trädgårdsanläggning i parken. Byggstart tidigast 2020.
Exploatering av industriområde i Gräfsnäs
Igångsättning avhängigt intressenter i området.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Omfattar tekniska konsulttjänster för projekt- och byggledning samt projektering inom mark, gata och VA-ledningsnät.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Nybyggnad av cykelgarage i Alingsås
Nybyggnad av cykelgarage.
Tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser tillbyggnad av skola.
Förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola i Alingsås, etapp 1
Avser förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Förstudie av vattenreningsprocesser vid Nya Nolhagaverket
Avser förstudie för att utreda vilka möjligheter som finns att utveckla vattenreningsprocesserna till resurseffektiva varianter.
Förläggning av sjökabel för fibernät i Alingsås
Avser separat förläggning av sjökabel för fibernät inklusive landfästen.
Upprustning av miljö i Alingsås, etapp 4
Projektet avser upprustning av parkytor kring Nolhaga Slott.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av flerfamiljshus.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av pensionärsbostad i Alingsås
Bygglov nybyggnad av äldreboende.
Nybyggnad av skärmtak i Alingsås
Bygglov nybyggnad av cykelförråd och cykeltak +flytt av skylt.
Nybyggnad av enbostadshus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av enbostadhus och carport.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov nybyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Alingsås
Avser utvändig ändring av affärs- och kontorshus.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av bod.
Nybyggnad av mur i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av mur.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av solceller.
Utvändigt underhåll av radhus i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av rad/kedjehus Matrosen 32,33.
Nybyggnad av telestation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av teknikbod och mobiltorn.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Utvändigt underhåll av affärshus i Alingsås
Utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av affärshus i Alingsås
Ändrad användning av affär.
Nybyggnad av transformatorstation i Alingsås
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov ändrad användning av lokal.
Installation av datafibernät i Alingsås, Etapp 1
Avser installation av datafibernät i 4 byggnader med totalt 19 bostadslägenheter. Etapp 2: 1606270.
Installation av datafibernät i Alingsås, Etapp 2
Avser installation av datafibernät i i 85 lägenheter. Etapp 1: 1606265
Ombyggnad av kyrka i Alingsås
Ombyggnad av kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: