Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av ca 80 lägenheter i flerbostadshus och radhus.
Nybyggnad av flerbostadshus
Avser nybyggnad av ca 100 bostäder.
Tillbyggnad av äldreboende i Alingsås
Projektet avser tillbyggnad av 84 lägenheter i äldreboende.
Ombyggnad flerbostadshus på Noltorp i Alingsås, etapp 1
Projektet avser klimatskalet med bl a byte av fasader och fönster, ny klimatanläggning och ombyggnad till passivhusnivå i 400 lägenheter i flerbostadshus. Uppdelat i 2 etapper. Etapp 2 se nr 1567237.
Nybyggnad av bostadsrätter i Stadsskogen Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 50 lägenheter i flerbostadshus med garage under huset.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ingared
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av äldreboende i Sollebrunn
Projektet avser tillbyggnad av 27 lägenheter i äldreboende.
Nybyggnad av affärshus i Alingsås
Omfattar nybyggnad av handelshus i Alingsås.
Nybyggnad av bostäder i Alingsås
Avser nybyggnad av bostäder.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Västra Stambanan i Alingsås och Skövde
Alingsås kommun samt delar av Skövde, ca 195 fastigheter.
Nybyggnad av radhus i Ingared
Avser nybyggnad av 17 radhus.
Nybyggnad av seniorvillor i Alingsås
Söker tomt i Alingsås samt kringliggande kommuner.
Om- och tillbyggnad av skola i Alingsås
Avser om- och tillbyggnad av Noltorpsskolan.
Ombyggnad till kontor i Alingsås
Avser ombyggnad av kontor. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alingsås
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av huvudledning i Alingsås, etapp 4
Avser nybyggnad av huvudledning. Total kostnad för etapp 1-4 är ca 50 mkr.
Bärighetsåtgärder på väg 2206 mellan Nolby-Norgegränsen
2 etapper; sträckan Jaren-Nolby ca 35 km och Nolby-Norge ca 33 km.
Trimningsåtgärder på järnväg mellan Bryngenäs-Floda
Signalåtgärder i form av repeterbaliser, repeterförsignaler, förtätning av mellanblocksignaler och förändrad blockindelning. Övriga signalåtgärder är bortflyttade målpunkter, vilket innebär att tågen kan hålla en högre hastighet längre.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Anläggande av spill- och vattenledningar m.m. i Alingsås kommun
Avser nyanläggning av spill- och vattenledningar, pumpstationer m.m.
Nybyggnad av räddningsstation i Alingsås
Avser nybyggnad av räddningsstation.
Nytt exploateringsområde i Alingsås
Avser nytt exploateringsområde. Projektering av anläggningarna ska ske inför vidare upphandling av anläggningsentreprenad.
Utbyggnad av småbåtshamn i Alingsås
Planer för utbyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av omklädningsmoduler i Alingsås kommun
Avser nybyggnad av moduler son ska fungera som omklädningsrum, korridor, förråd samt förrum.
Upphandling av transformatorer till fördelningsstation i Alingsås kommun
Avser upphandling av transformatorer till Station M3, Sävelund.
Tillbyggnad av mottagningsstation i Alingsås
Avser tillbyggnad av mottagningsstation.
Nybyggnad av flerbostadshus och garage i Alingsås
Projektet avser nybyggnad av 8 lägenheter i 2 huskroppar eller 4 lägenheter i 1 huskropp med hyresrätt.
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Alingsås kommun
Anläggande av passivt fiberoptiskt nät i Rödene på Alingsås landsbygd.
Byte av styrsystem vid värmeverk i Alingsås
Avser utbyte av styrsystem vid Sävelundsverket.
Ombyggnad av park i Alingsås, etapp 2
Planer finns på ombyggnad av Järtas park för att höja parkens attraktivitet. Etapp 2 avser nybyggnad av damm.
Utbyggnad av hållplatser längs väg 161 sträckan Bäcken-Skår
Ombyggnad av 2 busshållplatser (3 hållplatslägen), Stensbacka och Lekstale.
Nybyggnad av cykelgarage i Alingsås
Nybyggnad av cykelgarage.
Förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola i Alingsås, etapp 1
Avser förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola.
Nybyggnad av lekplats i Alingsås
Avser nybyggnad av lekplats intill villaområde i södra Alingsås.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Reparationsåtgärder på Gräfsnäs Slottsruin
Avser reparation av trasigt murverk på huvudfasadens inre del och spisfundamentet.
Förbättring av inomhusklimat samt energisparande åtgärder vid skola i Alingsås
Avser förbättring av inomhusklimat och energisparande åtgärder vid Västra Bodaran skolan.
Rivning och nybyggnad av spång i Alingsås
Avser rivning samt nybyggnation av tillgänglighetsanpassad spång genom "Kongo".

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: