Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Älvängen
Avser nybyggnad av 26 parhus.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad flerbostadshus, 16 bostäder.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Tillbyggnad av bilverkstad i Nol
Projektet avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av radhus i Nol
Avser nybyggnad av radhus/kedjehus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av transformatorstation i Surte
Avser nybyggnad av en ny inomhus 20/10 kV transformatorstation i betong.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Sanering av mark i Nol
Avser sanering av blyförorenat område. Omfattar schakt och fyllnadsarbeten, spontning, utbyte av dagvattenkulvert, länsvattenrening samt flytt av befintliga ledningar.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Nödinge
Projektet avser utvändiga betongarbeten, reparation av balkonger och loftgångar samt utbyte av tegelbalkar på flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Nol
Nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av ridhus i Nol
Nybyggnad av ridhus. Kontakta byggherren för mer information.
Ombyggnad av industrihus i Nol
Om- och tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Om- och tillbyggnad på flerbostadshus med balkong.
Ombyggnad av återvinningsstation i Nol
Ombyggnad av återvinningsstation.
Rivning av enbostadshus i Nol
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Nol
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av vårdhem i Nol
Ändrad användning från butikslokaler till vårdlokaler.
Nybyggnad av soprum i Nol
Nybyggnad av sopkärl.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nol
Marklov, utbyggnad av parkering.
Ombyggnad av mark i Nol
Marklov, ändrad markanvänding.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av mast i Nol
Nybyggnad av master.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nol
Nybyggnad av återvinningsstation på Nol 2:178, Skårdal 67:1, Nol 18:1, Nödinge 38:2, Utby 20:1 samt Skepplanda 8:4.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Nol
Avser fasadändring av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nol
Fasadändring affärshus.
Rivning av affärshus i Nol
Rivning av affärshus.
Ombyggnad av servicebostad i Nol
Ändrad användning från bostäder till servicebyggnad.
Rivning av industrihus i Nol
Rivning av industri.
Rivning av enbostadhus och förråd i Nödinge
Avser rivning av enbostadshus och förråd.
Rivning av förråd, lekstuga och garage i Nödinge
Avser rivning av enbostadshus och förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: