Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nyproduktion av 78 st. hyreslägenheter 2 st. huskroppar, inklusive komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i kedjehus, yta mellan 120-130 kvm.
Nybyggnad av parhus i Älvängen
Avser nybyggnad av 26 parhus.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Tillbyggnad av bilverkstad i Nol
Projektet avser tillbyggnad av industri.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av transformatorstation i Surte
Avser nybyggnad av en ny inomhus 20/10 kV transformatorstation i betong.
Nybyggnad av vattenreservoar i Alvhem
Avser nybyggnad av vattenreservoar.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Sanering av mark i Nol
Avser sanering av blyförorenat område. Omfattar schakt och fyllnadsarbeten, spontning, utbyte av dagvattenkulvert, länsvattenrening samt flytt av befintliga ledningar.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Nödinge
Alebyggen skall renovera tegelfasader och balkonger på flerbostadshus på Norra och Södra Klöverstigen i Nödinge. Detta är en första etapp av flera etapper som kommer löpa under ett antal år framåt. I etapp 1 skall fyra hus renoveras.
Nybyggnad av ridhus i Nol
Nybyggnad av ridhus. Kontakta byggherren för mer information.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nol
Nybyggnad av återvinningskärl på Nödinge 38:6, 28:5, 28:4, 38:3, 1:30, 1:33 och 1:29.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nol
Nybyggnad av återvinningsstation på Nol 2:178, Skårdal 67:1, Nol 18:1, Nödinge 38:2, Utby 20:1 samt Skepplanda 8:4.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nol
Nybyggnad av återvinningstation.
Ombyggnad av återvinningsstation i Nol
Ombyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av begravningsplats i Nol
Nybyggnad av gravskick.
Nybyggnad av mast i Nol
Nybyggnad av master.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Nol
Avser fasadändring av transformatorstation.
Ombyggnad av vårdhem i Nol
Ändrad användning från butikslokaler till vårdlokaler.
Rivning av garage i Nol
Rivning av garage.
Rivning av transformatorstation i Nol
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegraänsat lov 2019.12.21, nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov tom 2020-03-31, Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov, tom 2020-03-30, Bodetablering.
Rivning av industrihus i Nol
Rivning av industri.
Ombyggnad av servicebostad i Nol
Ändrad användning från bostäder till servicebyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: