Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nyproduktion av 78 st. hyreslägenheter 2 st. huskroppar, inklusive komplementbyggnader.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 40 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av radhus med två våningar.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i kedjehus, yta mellan 120-130 kvm.
Nybyggnad av parhus i Älvängen
Avser nybyggnad av 26 parhus.
Nybyggnad av förskola i Nol
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av bostadshus i Skepplanda
Avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar med 6 lägenheter i varje hus och 2 en-planshus med 2 lägenheter i varje hus.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale
Nybyggnad av radhus/kedjehus, 33 st.
Nybyggnad av förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av förskola för 144 barn, 8 avdelningar i 1 huskropp. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parhus i Alafors
Nybyggnad av två parhus.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Ombyggnad av vårdcentral i Älvängen
Avser ombyggnad av del av handelsplats till vårdlokaler för barnmorskemottagning, barnavårdscentral och ungdomsmottagning.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Ale kommun
Avser utvändig målning samt byte av rötskadat trä på alla byggnader.
Underhåll av Kattlebergstunneln vid Älvängen
Bergunderhåll och åtgärder inläckage.
Underhåll av bro över bäck vid Alafors
Betongsprutning av rörbro 2 km O Alafors.
Installation av inbrottslarm och passerkontrollsystem i skola, Ale kommun
Avser installation av inbrottslarm och passerkontrollsystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Fasadändring på Skårdal 1:88 & 49:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Fasadändring, ombyggnad av balkong.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av affärshus i Nol
Ombyggnad av affärslokal.
Rivning av butik i Ale
Rivning av Ale utby 1:143 och 3:57.
Rivning av båthus i Nol
Rivning av byggnad.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov t.o.m 2029-07-01, nybyggnad av barack.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov, bodetablering.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat lov, nybyggnad av Byggbodar.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nol
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nol
Ändrad användning / ombyggnad från garage till lägenhet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Fasadändring på Nödinge 38:5, 38:3, 38:4 och 38:6.
Byte av garageportar i Nödinge
Avser byte av garageportar från slagportar till taksjutportar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: