Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nödinge Ale
Planer finns på nybyggnad av 550 lägenheter i blandad bebyggelse med flerbostadshus, radhus samt fristående villor. Information om projektet hämtas på http://wwwstenkil.nu/blog/video/
Ny-, på- och ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Projektet avser ombyggnad av befintliga punkthus (13 st) inklusive påbyggnad med 1-2 våningar samt nybyggnad av två punkthus. Hela projektet omfattar mer än 400 lägenheter och beräknas pågå i mer än 5 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av 78 lägenheter i två flerbostadshus med 3-4 våningar.
Nybyggnad av enbostadshus i Älvängen, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av 50 enbostadshus. Se etapp 2: 1135473.
Nybyggnad av radhus i Älvängen, Ale, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av radhus med två våningar.
Nybyggnad av radhus i Surte
Planer för ca 60 radhus i 2-3 våningar på Brattåsberget i centrala Surte. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Avser nybyggnad av 20 lägenheter i kedjehus, yta mellan 120-130 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Avser nybyggnad av ca 500-800 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Två tomter ska bebyggas. Projektet avser nybyggnad av 20 fristående villor samt exploateringsarbeten.
Nybyggnad av förskola Älvängen
Avser ny förskola med 10 avdelningar för ca 170 barn. Uppskattad kostnad.
Till- och ombyggnad av skola i Nödinge
Projektet avser tillbyggnad av skola. Option från objektnummer 1060779.
Nybyggnad av vägar, GC-vägar mm i Älvängen, Ale
Projektet avser nybyggnad av vägar, cirkulationsplatser, GC-vägar, va- och elarbeten inom det nya bostadsområdet Kronogården.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande.
Nybyggnad av flerbostadshus i Alafors
Avser nybyggnad av 8 st lägenheter.
Anpassning av kontorshus och personallokal i Nödinge
Avser anpassning till kontorslokaler i tre plan om 120 kvm vardera.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Inköp av krafttransformator i Alafors
Avser två stycken nya krafttransformatorer 22,5/11,5 kV, 10 MVA som ska placeras i station TT2224 Surte. Avser leverans och uppställning på färdiggrund. Leverans senast i september 2019.
Sanering av markanläggning i Alafors
Avser sanering, återförande av vatten samt omhändertagande av förorenat sediment. Projektet kommer att utföras i två etapper, den öppna dikesdelen består av två delar. - Etapp 1 är 5 m bred och 43 m långt. - Etapp 2 är 5 m bred och 26 m långt. Nuvarande djup är ca 1,35 m, efterfrågat djup är 1,60 m.
Anläggande av en gång- och cykelbro i Nol
Avser anläggande av gång och cykelbro.
Nybyggnad av GC-Bro och GC-Väg i Nödinge
Avser nyanläggning av gång- och cykelbro över Hållsdammsbäcken i Nödinge med anslutande gång- och cykelväg på vardera sidan av bäcken.
Nybyggnad av ridhus och klubbhus i Nol
Avser nybyggnad av ridhus med klubbhusdel samt rivning av befintligt klubbhus, manege och två baracker. Markarbeten ingår även i entreprenaden. Ridhuset innehåller en ridbana samt läktarplats. Klubbhuset kommer att uppföras som passivhus och kommer att innehålla personalutrymmen, omklädningsrum, toaletter, utbildningslokal och domar-/speakerrum.
Invändigt underhåll av järnvägsstation i Ale
Avser arbeten i trapphus i anslutning till pendeltågstationer i Surte, Bohus, Nödinge, Nol och Älvängen. 3 trapphus per station. Entreprenaden avser renovering och målning av stålräcken i trapphusen.
Tillbyggnad av affärshus i Ale
Avser tillbyggnad av affärshus. En fortsättning på Id; 1414483
Skissarbete inför detaljplan i Nödinge, Ale
Avser arkitektuppdrag för interaktivt skissarbete för offentliga rum inflr detaljplanering av Nödinge Centrum.
Kulturmiljöutredning av översiktsplan för Älvängen, Ale kommun
Avser kulturmiljöutredning inför fördjupning av översiktsplanen för Älvängen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Alafors
Avser utvändig målning av flerbostadshus, förråd och carport samt byte av rötskadat trä.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nödinge
Avser utvändig målning av flerbostadshus, förråd och carport samt byte av rötskadat trä.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skepplanda
Avser utvändig målning av flerbostadshus, förråd och carport samt byte av rötskadat trä.
Hyra av provisoriska paviljoner i Nol
Avser hyra av provisoriska paviljonger till förskolelokaler. De kommer att placeras på bef bottenplattor.
Rivning av förskola i Nol
Avser rivning av förskola.
Uppförande av portabel isbana i Ale kommun
Avser leverans, montage och driftsättning av portabel isbana.
Tillbyggnad av industrihus i Nol
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av vårdhem i Nol
Ändrad användning från handelslokal till vårdlokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Nol
Ändrad användning till samlingslokal för ungdomar.
Rivning av skärmtak i Nol
Rivning av skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Nol
Uppförande av byggbodar, tidsbegränsat lov t.o.m. 2020-06.
Nybyggnad av förråd i Nol
Uppförande av byggbodar.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ändrad användning från handelslokal till kontor.
Utvändigt underhåll av transformatorstation i Nol
Avser rivning av fasad för att ta fram ursprungliga tegelfasaden. Byggnaden är K-märkt.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Byte av bef transformatorstation.
Ombyggnad av industribyggnad i Nol
Byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Fasadändring, byte av färg på knutar samt byte till frostat glas på balkonger.
Nybyggnad av carport i Nol
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage, Hus A och hus B.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak och pylon samt skyltning.
Nybyggnad av förråd i Nol
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av telestation i Nol
Nybyggnad av teknikbyggnad, torn - mobilanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av pumpstation i Nol
Nybyggnad av tryckstegringsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Nol
Nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ombyggnad av verkstadslokal till kontor, tidsbegränsat lov t.o.m. 2027-12-31.
Rivning av förskola i Alafors
Avser rivning av Nolhagens förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: