Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Riskanalys för Älvängens centrum i Ale
Utförande av riskanalys inför framtagande av detaljplan.
Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av cirka 120 lägenheter i 3 huskroppar upp till 12 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Projektet avser ombyggnad av totalt cirka 700 lägenheter, fördelade på 36 stycken huskroppar, innefattande 40 treplanshus med betongstomme och utfackningsväggar med skalmur. Den ombyggnation av bostadshusen som ska ske inom ramen för partneringprojektet omfattar stambyte, helrenovering av el och vs, badrumsrenovering, installation av ny ventilationsanläggning (FTX-system eller motsvarande), samt åtgärdande av fuktskador i bottenvåningarna. Ombyggnationen ska, så långt det är möjligt, genomföras på ett sätt som leder till att hyresgästerna kan bo kvar under arbetet och att arbetet medför minsta möjliga störning för hyresgästerna. Ombyggnationen kommer att ske i ett antal olika etapper
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av LSS boende i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.
Nybyggnad av LSS-boende i Skepplanda
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Ale
Planen syfte är att möjliggöra för fler bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av parhus i Alafors
Nybyggnad av två parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nödinge
Avser utvändig målning, byte av rötskadat trä, rengöring och byte av skadade hängrännor, stuprör, fönsterbleck samt tvättning och impregnering av takpannor. Garageportar av typen slagportar skall bytas till nya av typen takskjutportar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nödinge
Avser fasadrenovering av 3 st byggnader.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Installation av inbrott, brand och passerkontrollsystem i skola, Ale kommun
Avser installation av inbrott, brand och passerkontrollsystem.
Installation av inbrottslarm och passerkontrollsystem i skola, Ale kommun
Avser installation av inbrottslarm och passerkontrollsystem.
Byte av brandlarmsystem/säkerhetssystem på förskolor, Ale kommun
Brandlarmsystem och säkerhetssystem för 4 förskolor.
Färdigställande av ridhus och klubbhus i Nol
Färdigställande av påbörjad entreprenad vid Jennylund, avser ridanläggning. Ridhusytan är 1675 m2.
Underhåll av bro över bäck vid Alafors
Betongsprutning av rörbro 2 km O Alafors.
Ombyggnad av restaurang i Nol
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Nol
Nybyggnad av parkeringsplats.
Nybyggnad av plank i Nol
Nybyggnad av plank/mur samt industritält.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation på Kilanda 5:2 , Kilanda 5:25 , Häljered 3:2 och Jennylund 1:4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nol
Ändrad användning från enbostadshus till flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ändrad användning från transformatorstation till kontor.
Rivning av affärshus i Nol
Rivning av affärshus.
Rivning av klubbhus i Nol
Rivning av klubbhus.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2021-12-31, nybyggnad av bodar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: