Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Avser nyproduktion av 78 stycken hyreslägenheter i två huskroppar inklusive komplementbyggnader.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Projektet avser ombyggnad av totalt cirka 700 lägenheter, fördelade på 36 stycken huskroppar, innefattande 40 treplanshus med betongstomme och utfackningsväggar med skalmur. Den ombyggnation av bostadshusen som ska ske inom ramen för partneringprojektet omfattar stambyte, helrenovering av el och vs, badrumsrenovering, installation av ny ventilationsanläggning (FTX-system eller motsvarande), samt åtgärdande av fuktskador i bottenvåningarna. Ombyggnationen ska, så långt det är möjligt, genomföras på ett sätt som leder till att hyresgästerna kan bo kvar under arbetet och att arbetet medför minsta möjliga störning för hyresgästerna. Ombyggnationen kommer att ske i ett antal olika etapper
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Alafors
Om två år beräknas det 30 000 kvadratmeter stora området ge plats åt omkring 25 företag.
Nybyggnad av LSS boende i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.
Nybyggnad av skola/förskola i Ale
Projektet avser nybyggnad av skola/förskola. Option från objektnummer 1060779.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Ale
Planen syfte är att möjliggöra för fler bostäder. Omfattning oklar.
Ombyggnad av entréer på flerbostadshus i Nol
Projektet avser byte av entré partier på flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus i Alafors
Nybyggnad av två parhus.
Underhåll av bro över bäck vid Alafors
Betongsprutning av rörbro 2 km O Alafors.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Färdigställande av ridhus och klubbhus i Nol
Färdigställande av påbörjad entreprenad vid Jennylund, avser ridanläggning.
Rivning av kontor i Nol
Rivning av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av gruppbostad i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av gruppboende 6 lägenheter.
Nybyggnad av plank i Nol
Nybyggnad av plank/mur samt industritält.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation på Kilanda 5:2 , Kilanda 5:25 , Häljered 3:2 och Jennylund 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nol
Fasadändring av industrilokaler.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Rivning bef. bostdshus samt nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Nol
Tidsbegränsat bygglov t.o.m 2021-12-31, nybyggnad av bodar.
Nybyggnad av scen i Nol
Tidsbegränsat lov, datum, Nybyggnad av utomhusscen.
Tillbyggnad av industrihus i Nol
Tillbyggnad av bef. industrihall.
Tillbyggnad av bulleravgränsare i Nol
Tillbyggnad av bullervall.
Ombyggnad av kontor i Nol
Ändrad användning från transformatorstation till kontor.
Rivning av affärshus i Nol
Rivning av affärshus.
Rivning av transformatorstation i Nol
Rivning av gammal transformatorstation.
Ombyggnad av restaurang i Nol
Ombyggnad av flerbostadshus.
Projekt/byggledare för VA/Sanering/Geo/Miljö
För hantering av ledningsarbeten i Älvängen och sanering av tippen i Jakobsdal. 2 års avtalstid med option på 1+1 år.
Åtgärder av gatubelysning i Ale kommun
Avser gatubelysningsstrategi som ska användas av infrastrukturenheten vid planering och upprustning av den kommunägda gatubelysningen i Ale kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: