Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Riskanalys för Älvängens centrum i Ale
Utförande av riskanalys inför framtagande av detaljplan.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 120 bostäder.
Nybyggnad av flerbostdshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Projektet avser ombyggnad av totalt cirka 700 lägenheter, fördelade på 36 stycken huskroppar, innefattande 40 treplanshus med betongstomme och utfackningsväggar med skalmur. Den ombyggnation av bostadshusen som ska ske inom ramen för partneringprojektet omfattar stambyte, helrenovering av el och vs, badrumsrenovering, installation av ny ventilationsanläggning (FTX-system eller motsvarande), samt åtgärdande av fuktskador i bottenvåningarna. Ombyggnationen ska, så långt det är möjligt, genomföras på ett sätt som leder till att hyresgästerna kan bo kvar under arbetet och att arbetet medför minsta möjliga störning för hyresgästerna. Ombyggnationen kommer att ske i ett antal olika etapper
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av LSS-boende i Skepplanda
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Nödinge
Avser ny förskola med 10 avdelningar.
Nybyggnad av butiker och lokaler för centrumändamål i Ale
Planer finns på nybyggnad av butiker och lokaler.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Alafors
30 000 kvadratmeter stora området ger plats åt omkring 25 företag.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av dagvattendammar samt anslutningsvägar mm Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 6000 kvm dagvattendammar inkl anslutningsvägar, dagvattenledningar och dagvattendiken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Nol
Nybyggnad flerbostadshus, 14 lgh.
Nybyggnad av handel i Älvängen
Avser att omvandla området till kvartersmark med användning för sällanköpshandel.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av ställverk i Nol
Nybyggnad av ny inomhus 20 kV fördelningsstation i betong.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Nybyggnad av vattenreservoar i Alvhem
Avser nybyggnad av vattenreservoar.
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri. Nybyggnad av vattenintag, processvatten samt reningsverk och ställverk.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Rivning av flerbostadshus i Nol
Rivning flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Nol
Nybyggnad av 3 st. bostäder samt garage.
Nybyggnad av automatstation i Nol
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus på Alvhem 1:39 och Alvhem 1:48.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Nol
Nybyggnad av garage på Alvhem 1:43 och Alvhem 1:44.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Nol
Nybyggnad avloppspumpstation.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad bockkran o materialgård.
Tillbyggnad av affärshus i Nol
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Nol
Tillbyggnad enbostadshus med 2-4 lägenheter.
Tillbyggnad av växthus i Nol
Tillbyggnad växthus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av grupphus i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: