Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av cirka 120 lägenheter i 3 huskroppar upp till 12 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Projektet avser ombyggnad av totalt cirka 700 lägenheter, fördelade på 36 stycken huskroppar, innefattande 40 treplanshus med betongstomme och utfackningsväggar med skalmur. Den ombyggnation av bostadshusen som ska ske inom ramen för partneringprojektet omfattar stambyte, helrenovering av el och vs, badrumsrenovering, installation av ny ventilationsanläggning (FTX-system eller motsvarande), samt åtgärdande av fuktskador i bottenvåningarna. Ombyggnationen ska, så långt det är möjligt, genomföras på ett sätt som leder till att hyresgästerna kan bo kvar under arbetet och att arbetet medför minsta möjliga störning för hyresgästerna. Ombyggnationen kommer att ske i ett antal olika etapper
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ale
Avser att skapa möjlighet för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus. Omfattning oklar.
Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler för centrumändamål i Ale
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.
Nybyggnad av LSS boende i Skepplanda
Projektet avser nybyggnad av ett boende med 5-6 platser för funktionshindrade.
Nybyggnad av dagvattendammar samt anslutningsvägar mm Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 6000 kvm dagvattendammar inkl anslutningsvägar, dagvattenledningar och dagvattendiken.
Nybyggnad av LSS-boende i Skepplanda
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Ale
Planen syfte är att möjliggöra för fler bostäder. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nödinge
Avser fasadrenovering av 3 st byggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nödinge
Avser utvändig målning, byte av rötskadat trä, rengöring och byte av skadade hängrännor, stuprör, fönsterbleck samt tvättning och impregnering av takpannor. Garageportar av typen slagportar skall bytas till nya av typen takskjutportar.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Byte av brandlarmsystem/säkerhetssystem på 4 förskolor, Ale kommun
Brandlarmsystem och säkerhetssystem för 4 förskolor.
Installation av inbrott, brand och passerkontrollsystem i skola, Ale kommun
Avser installation av inbrott, brand och passerkontrollsystem.
Rivning av klubbhus i Nol
Rivning av klubbhus.
Färdigställande av ridhus och klubbhus i Nol
Färdigställande av påbörjad entreprenad vid Jennylund, avser ridanläggning. Ridhusytan är 1675 m2.
Rivning av affärshus i Nol
Avser totalrivning och borttagande av samtliga byggnadsdelar. Ingen marksanering ska utföras.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus och garage på Svenstorp 1:164 och Svenstorp 1:168.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av prästgård i Nol
Fasadändring utvändigt underhåll av kulturhistorisk värdefull prästgård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nol
Nybyggnad av tak över uteplatser på flerfamiljhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av garage i Nol
Ombyggnad av carportar till garage.
Ombyggnad av produktionslokal i Nol
Ändrad användning från lägenhet till verksamhetslokal.
Renovering av kylkompressorer i arena i Ale
Projektet avser grundöversyn av två kylkompressorer Howden MK3F2 i arena. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: