Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ale

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Nol
Projektet avser nybyggnad av cirka 120 lägenheter i 3 huskroppar upp till 12 våningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nödinge
Projektet avser ombyggnad av totalt cirka 700 lägenheter, fördelade på 36 stycken huskroppar, innefattande 40 treplanshus med betongstomme och utfackningsväggar med skalmur. Den ombyggnation av bostadshusen som ska ske inom ramen för partneringprojektet omfattar stambyte, helrenovering av el och vs, badrumsrenovering, installation av ny ventilationsanläggning (FTX-system eller motsvarande), samt åtgärdande av fuktskador i bottenvåningarna. Ombyggnationen ska, så långt det är möjligt, genomföras på ett sätt som leder till att hyresgästerna kan bo kvar under arbetet och att arbetet medför minsta möjliga störning för hyresgästerna. Ombyggnationen kommer att ske i ett antal olika etapper
Nybyggnad av LSS-boende i Skepplanda
Avser nybyggnad av 2 LSS-bonden -12 bostäder.
Nybyggnad av förskola i Nödinge
Avser ny förskola med 10 avdelningar.
Om- eller nybyggnad av förskola i Älvängen
Avser ersättning av Hövägens förskola.
Nybyggnad av dagvattendammar samt anslutningsvägar mm Älvängen
Projektet avser nybyggnad av ca 6000 kvm dagvattendammar inkl anslutningsvägar, dagvattenledningar och dagvattendiken.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av ställverk i Nol
Nybyggnad av ny inomhus 20 kV fördelningsstation i betong.
Nybyggnad av affärshus i Nol
Avser nybyggnad av affärshus, kontorshus och industri.
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Ny gc-väg längs väg 1968 genom Starrkärr
Ca 900 m lång, 2,5 m bred. 23 gc-vägar planeras i Västra Götalands län, detta ingår i Delområde A Göteborg/Sjuhärad.
Rivning av klubbhus i Nol
Rivning av klubbhus.
Rivning av affärshus i Nol
Avser totalrivning och borttagande av samtliga byggnadsdelar. Ingen marksanering ska utföras.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus på Alvhem 1:39 och Alvhem 1:48.
Nybyggnad av enbostadshus i Nol
Nybyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Nol
Tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av produktionslokal i Nol
Ändrad användning från lägenhet till verksamhetslokal.
Nybyggnad av transformatorstation i Nol
Nybyggnad av transformatorstation.
Ny värmeväxlare i arena i Ale
Avser ny värmeväxlare på köldbärarsidan för Ale arena. Uppskattad kostnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: