Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och vårdcentral/läkarmottagning med 3 och 4 våningar.
Nybyggnad av häktet på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte. Säkerhetsskyddad upphandling.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Nybyggnad av skola i Sala
Åkraskolan är fuktskadad. Modulerna ska inrymma ca 340 barn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri på ca 200-250 kvm.
Nytt vägskydd/A-anläggning vid Kumla kyrkby
Uppgradering. Byte av vägskyddsanläggning, kraftmatning och nya skyddsportaler.
Ombyggnad av prästgård i Sala
Ombyggnad av prästbostad till församlingslokal.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Ransta Driftplats Bandel 443 km 14+422 – km 15+653 Plattform ca 14+870 - 14+990.
Hyra av moduler till skola i Sala
Objektet omfattar hyra av moduler för Lärkbacksskolan.
Utvändig underhåll av kyrka i Västerås
Fönsterrenovering i Västerfärnebo Kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av radhus i Sala
Bygglov för nybyggnad av rad-par-, kedjehus.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Bygglov nybyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av skola i Sala
Anmälan om ändring av planlösning, brandskydd och ventilation i skola.
Ombyggnad av park i Sala
Om- och tillbyggnad av Sala Folkets park.
Ombyggnad av industrihus i Sala
Ombyggnad av industribyggnad.
Invändigt underhåll av kontor i Sala
Installation av hiss i kontorshus.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral med flisförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Tillbyggnad av tak över balkonger och inglasning av balkonger och uteplatser.
Rivning av industrihus i Sala
Rivning av industribyggnader.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av skola i Sala
Ändrad användning.
Invändigt underhåll av förskola i Sala
Ändring av brandskydd i förskola.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändring av omklädningsrum till kontor i maskinhall/verkstad.
Nybyggnad av skola i Sala
Uppställning av modul för skolverksamhet.
Ombyggnad av behandlingshem i Sala
Ändrad användning av enbostadshus till HVB verksamhet.
Rivning av telestation i Sala
Rivning av teknikbod.
Rivning av verkstad i Sala
Rivning av verkstadsdel.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Sala
Tillbyggnad av friluftsanläggning.
Tillbyggnad av skärmtak i Sala
Tillbyggnad av skärmtak över entré.
Nybyggnad av förråd i Sala
Uppförande av skylt/ljusorgan samt byggbodar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av solelanläggning på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Nybyggnad av solpaneler på tak på kontor/kontorshus.
Nybyggnad av sophus i Sala
Nybyggnad av sophus/fastighetsförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av klubbhus i Sala
Om- och tillbyggnad av klubbstuga.
Nybyggnad av barack i Sala
Nybyggnad av byggbodar.
Nybyggnad av cistern i Sala
Nybyggnad av drivmedelscistern i miljölåda.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av fackverkstorn med teknikbodar.
Nybyggnad av förråd i Sala
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenheter i Sala
Bygglov för ombyggnad av tre lägenheter till två lägenheter i flerbostadshus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Sala
Fönsterbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 800 i Sala
Tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatser, flytt av en busshållplats. Mittrefug och cykel- och gångpassage förbi korsningen.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändring från bageri till kontor.
Utvändigt underhåll av affärshus i Sala
Fasadändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av skola i Sala
Installation av utvändig hiss på skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: