Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 2
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Utbyte av bro över Svartån vid Finnbo
Utbyte av bro till gc-bro.
Ombyggnad av värmecentraler i fastigheter i Sala
Projektet omfattar ombyggnad och nyinstallation av värmecentraler inklusive nya ytskikt, elinstallationer mm. inom kvarteret Bryggeriet och Jakobsberg, Sala. Avser 381 st lägenheter med tillhörande utrymmen. Entreprenaden är indelad i tre stycken etapper.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Nya hållplatser längs sträckan Sala-Ransta
Ca 20 hållplatser längs sträckan Sala-Ransta via Kumla kyrkby.
Nybyggnad av varuhus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av varuhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Fasadändring, ny utrymningstrappa och byte av takbeläggning på industri- eller lagerbyggnad.
Nybyggnad av stall i Sala
Nybyggnad av stall.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sala
Ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av vårdbostad i Sala
Ändrad användning från boende till vård och behandling.
Tillbyggnad av skolkök i Sala
Tillbyggnad av skolmatsal.
Rivning av enbostadshus i Sala
Rivning av nedbrunnet enbostadshus.
Nybyggnad av automatstation i Sala
Nybyggnad av prefabricerad komplett Adblue tank.
Nybyggnad av fritidshus i Sala
Nybyggnad av fritidshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Skrået 2 och Skrået 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av sophus i Sala
Ombyggnad av sopsorteringshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sala
Marklov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov- och rivningslov för enbostadshus med garage.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ombyggnad av vindsvåning till kontor i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: