Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 Lägenheter.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Utbyte av bro över Svartån vid Finnbo
Utbyte av bro till gc-bro.
Ombyggnad av värmecentraler i fastigheter i Sala
Projektet omfattar ombyggnad och nyinstallation av värmecentraler inklusive nya ytskikt, elinstallationer mm. inom kvarteret Bryggeriet och Jakobsberg, Sala. Avser 381 st lägenheter med tillhörande utrymmen. Entreprenaden är indelad i tre stycken etapper.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Leverans av krafttransformator i Sala
Upphandlingen avser att investera i 1 st ny 22,5/11,5 kV 4 MVA krafttransformator till Sala och option på en ny krafttransformator 22,5/11,5 kV 4 MVA.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från vandrarhem till kontor.
Utvändigt underhåll av lager i Sala
Fasadändring av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av taktegel på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butik till flerbostadshus,.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av ligghall/väderskydd för hästar.
Nybyggnad av plank i Sala
Nybyggnad av plank och nätstaket.
Nybyggnad av stängsel i Sala
Nybyggnad av stängsel.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av sophus i Sala
Ombyggnad av sopsorteringshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Ombyggnad av vattentorn till bostad.
Nybyggnad av garage i Sala
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av garage i Sala
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Bråstaborg 33 och Bråstaborg 37.
Fasadändring på affärshus i Sala
Fasadändring på försäljningslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Fasadändring, nyinstallation av 6 st portar samt 15 belysta fasadskyltar.
Nybyggnad av lägenheter i Sala
Förhandsbesked för moduler för lägenheter samt tvättstuga/förråd på Harbo-Järlebo 1:42 och Östervåla Klockargård 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Sala
Bygg- och marklov för nybyggnad av sophus och ombyggnad av parkering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för takkupa och fasadändring på enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av fönster på flerbostadshus.
Rivning av förråd i Sala
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Ändring av marknivån för anläggande av parkering.
Ombyggnad av garage i Sala
Ändrad användning från garage till massagelokal.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ändrad användning från lokal till fyra lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Uppsättning av tält, industritält.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivning av barack/omklädningsrum.
Rivning av fritidshus i Sala
Rivning av fritidshus efter brand.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Sala
Rivning av nedbrunnet enbostadshus.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfällig panncentral.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar vid nybyggnad.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för bygg- och sovbodar.
Tillbyggnad av klubbhus i Sala
Tillbyggnad av klubbstuga.
Tillbyggnad av silo i Sala
Tillbyggnad av plansilo.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad, ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: