Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och vårdcentral/läkarmottagning med 3 och 4 våningar.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Utbyte av bro över Svartån vid Finnbo
Utbyte av bro till gc-bro.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Leverans av krafttransformator i Sala
Upphandlingen avser att investera i 1 st ny 22,5/11,5 kV 4 MVA krafttransformator till Sala och option på en ny krafttransformator 22,5/11,5 kV 4 MVA.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från LSS-verksamhet till kontor.
Anpassning av gymnastiksal i Sala
Ombyggnad av gymnastikhall, gamla skolan för bla bättre tillgänglighet.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av taktegel på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad och utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad samt lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tillfällig panncentral.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för bodetablering.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för bygg- och sovbodar.
Tillbyggnad av klubbhus i Sala
Tillbyggnad av klubbstuga.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad, ombyggnad och utvändig ändring av fritidshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Ombyggnad av vattentorn till bostad.
Nybyggnad av lägenheter i Sala
Förhandsbesked för moduler för lägenheter samt tvättstuga/förråd på Harbo-Järlebo 1:42 och Östervåla Klockargård 1:1.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av garage i Sala
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Sala
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av ligghall/väderskydd för hästar.
Nybyggnad av elverk i Sala
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av stängsel i Sala
Nybyggnad av stängsel.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för takkupa och fasadändring på enbostadshus.
Rivning av förråd i Sala
Anmälan om rivning av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Uppsättning av tält, industritält.
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Ändring av marknivån för anläggande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring, tak över 5 balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från vandrarhem till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: