Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad alt renovering av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av verksamhetslokaler.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 4
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 5
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 Lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 10 parhus.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 8 villor.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av tre flerbostadshus och två förrådsbyggnader.
Relining av stammar i flerbostadshus i Sala
Planer finns på relining av stammar i flerbostadshus.
Reparation av bro vid Norrhörende
Byte kantbalkar, tätskikt och bro/vägräcke.
Ombyggnad av affärshus i Sala
Avser ombyggnad av försäljningslokal.
Nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata i Sala kommun
Avser nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sala
Avser tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Sala
Förhandsbesked för ombyggnad av hotellrum till kontor.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Tillbyggnad av kontor.
Rivning av kallager i Sala
Rivning av bef. kallager samt bygglov för montering av lagertält.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod och kabelpark.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Norr Hårsbäck 1:6 ,1:30, Gammelbo 1:1, Gårdsjö 1:3, Stora Ramsjö 1:9 & 1:14 samt Vansjö 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Rosshyttan 2:17, Rosshyttan 1:5, 2:6, 5:2, Norrål 7:1, Rosstorp samt rivning av transformatorstation på Rosshyttan S:3.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av vindskydd vid badplats.
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Marklov för ändring av marknivå vid byggnation av torr fördröjningsdamm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butikslokal till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ombyggnad av vind till 9 lägenheter.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av bygg- och kontorsbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av förskola i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från församlingshem till förskola.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad av fritidshus.
Utvändigt underhåll av skola i Sala
Fasadändring; solceller på tak.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av besöksparkering.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sala
Nybyggnad av bullerplank vid bef. uterplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av tak över varje entré/ingång. Totalt 10 ingångar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: