Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 126 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 4
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 5
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 36 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 8 villor.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Reparation av bro vid Norrhörende
Byte kantbalkar, tätskikt och bro/vägräcke.
Ombyggnad av affärshus i Sala
Avser ombyggnad av försäljningslokal.
Rivning av skola i Sala
Rivning av vallaskolans hus D.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Sala
Avser tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Sala
Fasadändring på skolbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Sala
Förhandsbesked för ombyggnad av hotellrum till kontor.
Ombyggnad av restaurang i Sala
Ombyggnad av frisersalong till restaurang.
Ombyggnad av skyddsrum i Sala
Ombyggnad av skyddsrum.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Sala
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Norr Hårsbäck 1:6 ,1:30, Gammelbo 1:1, Gårdsjö 1:3, Stora Ramsjö 1:9 & 1:14 samt Vansjö 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Nyyggnad av prefabricerad nätstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butikslokal till flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ombyggnad av vind till 9 lägenheter.
Rivning av kallager i Sala
Rivning av bef. kallager samt bygglov för montering av lagertält.
Utvändigt underhåll av servering i Sala
Inglasning av uteservering.
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Marklov för ändring av marknivå vid byggnation av torr fördröjningsdamm.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sala
Nybyggnad av bullerplank vid bef. uterplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av skola i Sala
Fasadändring; solceller på tak.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av förskola i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från församlingshem till förskola.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av kiosk i Sala
Tillbyggnad av kiosk och markis på restaurang.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Utvändig ändring med inglasning av balkong.
Ombyggnad av cafeteria i Sala
Ändrad användning från affärslokal till ceféverksamhet.
Utvändigt underhåll av garage i Sala
Ändring av takbeläggning på garage, från tegel till plåt.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av tak över varje entré/ingång. Totalt 10 ingångar.
Anläggande av uteplats i Sala
Avser anläggande av uteplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: