Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spår- och växelbyten sträckan Uppsala-Sala-Avesta Krylbo
Spår- och växelbyte, kontaktledningsupprustning, hastighetshöjande åtgärder.
Nybyggnad av bostäder och förskola i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad ab bostäder och förskola.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra centrumändamål med t.ex bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av blåljushus i Sala
Planer finns på nybyggnad av blåljushus för polis, brandkår och ambulans.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av handel och lokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av handel och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Sala
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål väster om Banelundsgatan, Skuggan. Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km nordväst om centrala Sala.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av trygghetsboende i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende med ca 20-30 lägenheter.
ROT-renovering av flerbostadshus i Sala
Avser ROT-renovering av 126 lägenheter i flerbostadshus. Omfattar bl.a VS-, el-, fönster- och dörrarbeten.
Nybyggnad av villaområde i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 20 villatomter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 Lägenheter.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 5 villor.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Byte av fönster på flerbostadshus i Sala
Byte av fönster och fönsterdörrar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av tre flerbostadshus och två förrådsbyggnader.
Anläggande av fibernät för bredband i Varmsätra, Sala
Avser upprättande av fiberoptiskt nät i område Sala Varmsätra.
Anläggande av skatepark i Sala
Avser anläggande av skatepark i Sala kommun. Nedgrävning av kabel och fundament för belysning ingår i entreprenaden.
Nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata i Sala kommun
Avser nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata.
Relining av bottenledning i flerbostadshus i Sala
Planer finns på relining av bottenledning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av idrottshall i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av sporthall (gym, padel och ev. kontor).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus på Kumla-Västerby 15:1 och Kumla-Västerby 15:2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Sala
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av parkeringsplats på Tärna Prästgård 1:7 , Stadsskogen 2:1, Silvergruvan 1:3, Östringby 1:1 och Sala-Ösby 6:1.
Nybyggnad av soprum i Sala
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Fasadändring på industribyggnad, montering av nya portar och fönster.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Installation av solceller på tak på enbostadshus.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport.
Tillbyggnad av tennishall i Sala
Avser tillbyggnad av padelhall.
Rivning av sophus i Sala
Rivning av miljöstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: