Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och vårdcentral/läkarmottagning med 3 och 4 våningar.
Nybyggnad av idrottshall på Lärkans sportfält i Sala
Avser nybyggnad av idrottshall med tillhörande funktioner på Lärkans sportfältsområde. I projektet ingår rivning av befintlig verkstadsbyggnad, nybyggnation av verkstadsbyggnad, funktioner som cafédel, läktare omklädningsrum, huvudentré samt mindre ombyggnation av befintlig idrottsanläggning.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 2
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och förråd.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Exploatering och nybyggnad av villor i Ängshagen, Sala
Husen kommer att ha sadeltak med tegel. Ca 5 st huskroppar.
Förlängning av plattform i Ransta
Förlängning med ca 55 meter samt upprustning och handikappanpassning. El och signalarbeten. Ransta Driftplats Bandel 443 km 14+422 – km 15+653 Plattform ca 14+870 - 14+990.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av livsmedelsindustri på ca 200-250 kvm.
Nybyggnad av fibernät i Salbohed, Sala kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 250 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ställverksåtgärder/signaltrimmning i Sala
Borttagning av 10-övervakningen mot signal 131. El och signalarbeten på driftplats Sala.
Hyra av moduler till skola i Sala
Objektet omfattar hyra av moduler för Lärkbacksskolan.
Nya hållplatser längs sträckan Sala-Ransta
Ca 20 hållplatser längs sträckan Sala-Ransta via Kumla kyrkby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av tio stycken 2-plansvillor och fyra stycken 1-plans parhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av takmaterial på tre st flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Sala
Ombyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av tvätthall i Sala
Nybyggnad av tvätthall.
Ombyggnad av hotell i Sala
Ändring av planlösning och brandskydd i hotell.
Ombyggnad av enbostadshus i Sala
Ombyggnad och utvändig ändring av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sala
Nybyggnad av förråd/skärmtak som lager.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sala
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sala
Nybyggnad av modulbyggnad för kontor.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av parkering på Anrikaren 2 & Stamparen 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Marklov för nybyggnad av grusparkering.
Ombyggnad av markanläggning i Sala
Marklov för parkering.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport med förråd.
Nybyggnad av carport i Sala
Nybyggnad av carport/förråd.
Nybyggnad av förråd i Sala
Nybyggnad av cykelbod och cykelställ på Stora Ramsjö 1:118 ,Heby 1:93.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Sala
Avser ändrad användning av flyktingboende till förskola samt höjning av del av tak och ventilationsåtgärd.
Nybyggnad av förråd i Sala
Anmälan om komplementbyggnad. .
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Bygglov nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Evakueringslägenheter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring på flerbostadshus (väggmålning).
Nybyggnad av telestation i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad teknikbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring på flerbostadshus.
Ombyggnad av väg 800 i Sala
Tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatser, flytt av en busshållplats. Mittrefug och cykel- och gångpassage förbi korsningen.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: