Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad av vårdbostäder i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ca 100 bostäder.
Nybyggnad av vårdbostad i Sala
Avser nybyggnad av vårdcentral.
Nybyggnad alt renovering av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av handel och lokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av handel och lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Planer finns på nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av bostäder i Sala
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bebyggelse för bostadsändamål väster om Banelundsgatan, Skuggan. Planområdet utgör en del av den kommunalägda fastigheten Kristina 4:1 och ligger ca 3 km nordväst om centrala Sala.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av trygghetsboende i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av ett trygghetsboende med ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av vårdcentral i Sala
Avser nybyggnad av vårdcentral.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 2
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av parhus i Ängshagen, Sala
Avser 12 parhus i 2 plan. Boarea om ca 99 välplanerade kvadratmeter.
Nybyggnad av biltvätt i Sala
Avser nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av parhus i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 10 parhus.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 8 villor.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av padelhall i Sala
Avser nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av tre flerbostadshus och två förrådsbyggnader.
Nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata i Sala kommun
Avser nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Sala
Avser renovering av hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral.
Tillbyggnad av förskola i Sala
Tillbyggnad av förskola.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sala
Ändrad användning från lokal till kroppsvård.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från LSS-verksamhet till kontor.
Tillbyggnad av verkstad i Sala
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med kallager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sala
Tillbyggnad av komplementbyggnad på Kristina 4:241 och Fältspaten 1.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av bygg- och kontorsbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av cafeteria i Sala
Tillbyggnad av café samt Installation av eldstad i café.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av telestation i Sala
Rivning av bef. och nybyggnad av teknikbod.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Sala
Rivning av komplementbyggnad och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Rivning och nybyggnad av nätstation på Kila-Muren 2:1, Fastbo 1:11 och Hönäs 1:13.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod och kabelpark.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Rosshyttan 2:17, Rosshyttan 1:5, 2:6, 5:2, Norrål 7:1, Rosstorp samt rivning av transformatorstation på Rosshyttan S:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av besöksparkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ombyggnad av två nya lägenheter i bef. hus (hus 4).
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ombyggnad från lokal till lägenhet.
Utvändigt underhåll av förråd i Sala
Fasadändring samt isolering av förråd.
Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Sala
Anmälan komplementbyggnad.
Renovering av kontor i Sala
Avser renovering av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring, tak över 5 balkonger på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Sala
Avser tillbyggnad av kallförråd med ca 140 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: