Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och tillbyggnad av sjukhus i Sala
Rivning av hus 06,07 och 10 samt 0304 01. Total yta som avyttras och rivs= 28 963 kvm BTA. Planen är att sammankoppla befintliga byggnader ( 01 och 02) med nybyggnaden, även under mark inkl. kulvert.
Nybyggnad av äldreboende och vårdcentral, läkarmottagning i Sala
Projektet avser nybyggnad av äldreboende och vårdcentral/läkarmottagning med 3 och 4 våningar.
Ombyggnad av planskild korsning vid Kumla kyrkby
En planskild korsning med järnväg.
Ombyggnad av panna för RT-flis vid Kraftvärmeverket i Sala
Denna inbjudan avser pannombyggnationer med tillhörande kompletteringar i rökgasreningsutrustning och bottenaskhantering. Delar som kan komma att ingå i denna ombyggnad är pannbotten, murning, tryckkärlsdelar, överhettare, bottenaskhantering, rökgaskanaler, stoftfilter och flygaskhantering, Dessutom kompletteringar i el, styr och reglerutrustning för dessa delar.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Utbyte av bro över Svartån vid Finnbo
Utbyte av bro till gc-bro.
Ombyggnad av värmecentraler i fastigheter i Sala
Projektet omfattar ombyggnad och nyinstallation av värmecentraler inklusive nya ytskikt, elinstallationer mm. inom kvarteret Bryggeriet och Jakobsberg, Sala. Avser 381 st lägenheter med tillhörande utrymmen. Entreprenaden är indelad i tre stycken etapper.
Nybyggnad av industriområde i Sala
Gata och VA är utbyggt. 61000 kvm mark.
Nya teletekniska system/säkerhetssystem vid Rättspsykiatriska kliniken i Sala
Avser utbyte av befintligt analogt TV-övervakningssystem bestående av ca 50 kameror, videoväxel, 4 operatörsplatser och lagringsutrustning till nytt IP-baserat system. De systemdelar som ingår i denna entreprenad är i huvudsak: Flerfunktionssystem för säkerhet, Överordnat system av fabrikat Nordic Alarm Integral samt TV-övervakningssystem.
Leverans av krafttransformator i Sala
Upphandlingen avser att investera i 1 st ny 22,5/11,5 kV 4 MVA krafttransformator till Sala och option på en ny krafttransformator 22,5/11,5 kV 4 MVA.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Sala
Ändrad användning av kontorslokaler till tandläkarmottagning.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Ombyggnad av vårdbostad i Sala
Ändrad användning från boende till vård och behandling.
Utvändigt underhåll av lager i Sala
Fasadändring av lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad av butik till flerbostadshus,.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av ligghall/väderskydd för hästar.
Nybyggnad av plank i Sala
Nybyggnad av plank och nätstaket.
Nybyggnad av automatstation i Sala
Nybyggnad av prefabricerad komplett Adblue tank.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod för fiber.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Skrået 2 och Skrået 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av omklädningsrum i Sala
Rivning av barack/omklädningsrum.
Rivning av fritidshus i Sala
Rivning av fritidshus efter brand.
Rivning av enbostadshus i Sala
Rivning av nedbrunnet enbostadshus.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av bodar vid nybyggnad.
Tillbyggnad av silo i Sala
Tillbyggnad av plansilo.
Fasadändring på affärshus i Sala
Fasadändring på försäljningslokal.
Utvändigt underhåll av kontor i Sala
Fasadändring, nyinstallation av 6 st portar samt 15 belysta fasadskyltar.
Nybyggnad av sophus i Sala
Bygg- och marklov för nybyggnad av sophus och ombyggnad av parkering.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Sala
Bygglov för takkupa och fasadändring på enbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Bygglov- och rivningslov för enbostadshus med garage.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Byte av fönster på flerbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Sala
Marklov för nybyggnad av bullervall.
Nybyggnad av garage i Sala
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad Bråstaborg 33 och Bråstaborg 37.
Nybyggnad av fritidshus i Sala
Nybyggnad av fritidshus med garage.
Ombyggnad av garage i Sala
Ändrad användning från garage till massagelokal.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ändrad användning från lokal till fyra lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Sala
Uppsättning av tält, industritält.
Ombyggnad av sophus i Sala
Ombyggnad av sopsorteringshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: