Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- & mellanstadieskola i Sala
Om- och tillbyggnad av Vallaskolan. Byggherren, projektörer och entreprenörer genom förtroendefullt samarbete löser en komplex bygguppgift. Byggnaden ska inrymma 200-250 elever.
Nybyggnad av häkte och frivårdskontor på Salberga anstalt
Avser nybyggnad av häkte och frivårdskontor. Säkerhetsskyddad upphandling.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra centrumändamål med t.ex bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av bostäder och vårdboende i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder och vårdboende.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 2
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 3
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 4
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 5
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 Lägenheter.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Utbyte av bro över Svartån vid Finnbo
Utbyte av bro till gc-bro.
Anpassning av gymnastiksal i Sala
Ombyggnad av gymnastikhall, gamla skolan för bla bättre tillgänglighet.
Nybyggnad av padelhall i Sala
Avser nybyggnad av padelhall.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Sala
Avser renovering av hiss.
Tillbyggnad av lager i Sala
Tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS.
Tillbyggnad av förskola i Sala
Tillbyggnad av förskola.
Ombyggnad av ateljé i Sala
Ändrad användning av lokal till ateljé samt fasadändring.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av komplementbyggnad samt lagerbyggnad.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sala
Ändrad användning från lokal till kroppsvård.
Ombyggnad av kontor i Sala
Ändrad användning från LSS-verksamhet till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Sala
Tillbyggnad av komplementbyggnad på Kristina 4:241 och Fältspaten 1.
Tillbyggnad av verkstad i Sala
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med kallager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sala
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Sala
Anmälan komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Sala
Fasadändring samt isolering av förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av elverk i Sala
Nybyggnad av reservkraftstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation samt rivning av bef. transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ombyggnad av två nya lägenheter i bef. hus (hus 4).
Ombyggnad av lägenhet i Sala
Ombyggnad från lokal till lägenhet.
Nybyggnad av telestation i Sala
Rivning av bef. och nybyggnad av teknikbod.
Tillbyggnad av affärshus i Sala
Rivning av komplementbyggnad och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av cafeteria i Sala
Tillbyggnad av café samt Installation av eldstad i café.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Renovering av kontor i Sala
Avser renovering av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Fasadändring, tak över 5 balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: