Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Sanering och markarbeten i gruva i Sala
Naturvårdsverket har beviljat finansiering. De första tre åren handlar främst om förberedelser och det är först år 2022 som själva saneringen kommer igång. Det handlar bland annat om att huvudsakligen genom asfaltering fastlägga förorenat damm, sand och grus där fordon och människor rör sig, rena vattnet från gruvområdet samt schakta och forsla bort muddermassor längs Pråmån.
Nybyggnad alt renovering av skola i Sala
Planer finns på nybyggnad av Åkraskolan.
Nybyggnad av bostäder, kontor och handel i Sala kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra centrumändamål med t.ex bostäder, kontor och handel.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av verksamhetslokaler.
Stamrenovering av flerbostadshus i Sala, etapp 2
Arbetet kommer att pågå under 4 år. Ca 500 lägenheter. 5 etapper.
Nybyggnad av företagshotell i Sala
Avser nybyggnad av företagshotell.
Nybyggnad av biltvätt i Sala
Avser nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus. 6 Lägenheter.
Nybyggnad av parhus i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 10 parhus.
Nybyggnad av villor i Sala kommun
Planer finns på nybyggnad av 8 villor.
Nybyggnad av villor i Sala
Nybyggnation av 8 st enbostadshus i två våningar. Planområdets läge Museigatan 1 A B C, Sala stad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av tre flerbostadshus och två förrådsbyggnader.
Nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata i Sala kommun
Avser nybyggnad av pendlarparkering och uppsnyggning av gata.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering av hiss i flerbostadshus i Sala
Avser renovering av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sala
Ombyggnad samt utvändig ändring.
Nybyggnad av panncentral i Sala
Nybyggnad av panncentral.
Nybyggnad av grupphus i Sala
Förhandsbesked för nybyggnad av 3 st enbostadshus med eventuell komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Bygglov för takbyte av lertegel till tegelröd plåt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sala
Nybyggnad av flerbostadshus och LSS.
Tillbyggnad av kontor i Sala
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av verkstad i Sala
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad med kallager.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Sala
Ändrad användning från lokal till kroppsvård.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av bygg- och kontorsbodar.
Nybyggnad av barack i Sala
Tidsbegränsat lov för uppställning av byggbodar.
Ombyggnad av kontor i Sala
Tidsbegränsat lov för ändrad användning till kontor.
Tillbyggnad av cafeteria i Sala
Tillbyggnad av café samt Installation av eldstad i café.
Tillbyggnad av enbostadshus i Sala
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Sala
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Sala
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Sala
Nybyggnad av teknikbod och kabelpark.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Norr Hårsbäck 1:6 ,1:30, Gammelbo 1:1, Gårdsjö 1:3, Stora Ramsjö 1:9 & 1:14 samt Vansjö 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Sala
Nybyggnad av transformatorstation på Rosshyttan 2:17, Rosshyttan 1:5, 2:6, 5:2, Norrål 7:1, Rosstorp samt rivning av transformatorstation på Rosshyttan S:3.
Nybyggnad av skärmtak i Sala
Nybyggnad av vindskydd vid badplats.
Rivning av förråd i Sala
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av affärshus i Sala
Rivning av komplementbyggnad och tillbyggnad av affärsbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Sala
Rivning och nybyggnad av nätstation på Kila-Muren 2:1, Fastbo 1:11 och Hönäs 1:13.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sala
Nybyggnad av besöksparkering.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus med garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Sala
Nybyggnad av enbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Sala
Anmälan för rivning av enbostadshus.
Renovering av kontor i Sala
Avser renovering av kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sala
Avser nybyggnad av tak över varje entré/ingång. Totalt 10 ingångar.
Tillbyggnad av lager i Sala
Avser tillbyggnad av kallförråd med ca 140 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: