Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Norberg
Planer finns för nybyggnad av flerbostadshus i Norberg.
Bredbandsutbyggnad i Norbergs kommun
Utbyggnad av fibernät på landsbygden i nord-östra delen av Norbergs kommun. Fiber kommer byggas i byarna Olsbenning, Karbenning, Karbenningsby, Livsdal och Snyltsbo.
Fasadrenovering och fönsterbyte på skola i Norberg
Objektet avser fönsterbyte och tilläggsisolering av fasad på hus S på Centralskolan.
Reparation av bro över Svartån vid Olsbenning
Förstärkning stenvalv, utbyte överbyggnad platsbro.
Byte av yttertak på lärcenter i Norberg
Objektet avser byte av yttertak på Lärcenter i Norberg.
Nybyggnad av fritidshus i Norberg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad samt bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus inom fastigheten bennebo 1:52, norbergs kommun.
Nybyggnad av gc-väg i Norberg
Anläggande av gång- och cykelväg.
Nybyggnad av plank i Norberg
Bygglov för uppförande av plank inom fastigheten kronan 10, norbergs kommun.
Ombyggnad av förskola i Norberg
Bygglov för ändrad användning från bostad till förskola inom fastigheten norbergsby 21:44, norbergs kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: