Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall och badhus i Köping
Nybyggnation av badhus och idrottshall med tillhörande markarbeten omfattande planterings- och hårdgjorda ytor
Ombyggnad av hamn i Köping
Utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Anläggande av solcellspark i Köping
Planer finns för ny solcellspark i köping.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Rivning vid Västmanlands sjukhus i Köping
Rivning inför om- och nybyggnation på projekt 1301668. Entreprenaden avser totalrivning av två byggnader, nummer 11 och 12, delar av 13 samt två stycken fristående cisterner inom sjukhusområdet i Köping. Byggnad 11 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare under halva delen. Byggnaden ligger delvis i suterräng. Totalyta (BTA) ca: 570 m2. Byggnad 12 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare Totalyta (BTA) ca: 1460 m2. Den del av byggnad 13 som ska rivas är en tegelbyggnad med tre våningsplan samt fläktrum på takplanet. Totalyta (BTA) ca: 800 m2.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Nybyggnad av maskinhall i Köping
Rivning av bef. byggnad och nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler samt industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utv. ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av Affärslokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring industilokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Köping
Utvändig ändring kontorslokaler.
Ombyggnad av butik i Köping
Ändrad användning, ändrad planlösning, utvändig ändring av kontorslokaler, uppsättning av skylt samt ändring av ventilation.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Anmälan flerbostadshus - byte av lägenhetsdörrar på Nide 20 och Bergtorpet 1:3.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser mindre tillbyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler - Tält.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Fasadändring - Byte av fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av bärande konstruktion Flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: