Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 25 km lång sträcka.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Utbyggnad av gata och ombyggnad av VA-ledningar i Köping
Avser nybyggnad av en gata om ca 700 m samt flytt av VA-ledningar. För byggnationen se: 1492659
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Markarbeten vid hamn i Köpings kommun
Avser markarbeten vid Köpings hamn.
Ny oljepanna till värmeverk i Köping
Anläggningen ska bestå av en komplett och fullt fungerande oljepanna. Hetvattenpanna med en avgiven effekt om maximalt 13 MW värme.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Avser omläggning av tegeltak.
Ombyggnad av va-ledning i Kolsva
Avser renovering samt infodring av VA-ledningar vid Lars Uno Lindbergs väg.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Strandskyddsdispens Nybyggnad av industrilokaler - Pumpstation på Vallsta 1:4 och Kolsva-Barksta 1:34.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Köping
Ändrad användning industrilokaler.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Köping
Nybyggnad plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Parkeringsplats - flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av industribyggnad/tält - tillfälligt lov i 5 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: