Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall och badhus i Köping
Nybyggnation av badhus och idrottshall med tillhörande markarbeten omfattande planterings- och hårdgjorda ytor
Utbyte av signalställverk sträckan Munktorp-Köping-Valskog
Utbyte av 3 signalställverk av modell 85 till ett utbrett signalställverk modell 95.
Ombyggnad av kontor i Köping
Objektet avser ombyggnation av ca 3700 kvm industrilokal till kontorslandskap samt tillhörande markarbeten.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Nybyggnad av radhus, parhus och småhus i Köping
Markarbeten, projektnummer: 1482930
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Rivning vid Västmanlands sjukhus i Köping
Rivning inför om- och nybyggnation på projekt 1301668. Entreprenaden avser totalrivning av två byggnader, nummer 11 och 12, delar av 13 samt två stycken fristående cisterner inom sjukhusområdet i Köping. Byggnad 11 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare under halva delen. Byggnaden ligger delvis i suterräng. Totalyta (BTA) ca: 570 m2. Byggnad 12 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare Totalyta (BTA) ca: 1460 m2. Den del av byggnad 13 som ska rivas är en tegelbyggnad med tre våningsplan samt fläktrum på takplanet. Totalyta (BTA) ca: 800 m2.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Byte av konstgräs inkl markarbeten i Köping
Objektet avser utförande av konstgräs med tillhörande markarbeten.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping
Avser omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Installation el. ändring av VA.
Nybyggnad av maskinhall i Köping
Rivning av bef. byggnad och nybyggnad av maskinhall.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av industribyggnad i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler samt nybyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning kontorslokaler tillbyggad samt uppsättande av skyltar.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av Affärslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus. Byte av balkong.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus - inglasning av balkong Jordgubben 1 , Åkerbäret 1 och Åkerbäret 2.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler - Tält.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Köping
Anmälan byte av lägenhetsdörrar på Lage 11 och Ran 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Anmälan flerbostadshus - byte av lägenhetsdörrar på Nide 20 och Bergtorpet 1:3.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser mindre tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad planlösning samt ändring av ventilation i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: