Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, industri mm i Köping
Planer finns för detaljhandel, kontor, och industri. Planen ska även pröva möjligheten för smådjursklinik och idrottsanläggning. Planområdet omfattar fastigheterna Spinnaren 6 och del av Spinnaren 4 och del av Strö 4:2. Fastigheterna utgör ett område som är ca 40 000 m2 stort. Spinnaren 6 och 4 är privatägda och Strö 4:2 ägs av Köpings kommun.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Köping
Avser anläggande av ca 13 km fjärrvärmeledning mellan Köping och Kolsva.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Avser byggnation av flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt att tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus på del av Lingonet 3 och 4.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Avser nybyggnad av radhus med 24 lägenheter.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industribyggnad.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Avser omläggning av tegeltak.
Ombyggnad av va-ledning i Kolsva
Avser renovering samt infodring av VA-ledningar vid Lars Uno Lindbergs väg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus, uthus och parkeringsplats.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation på Valbricka 2:8, 2:17, 2:19 och 2:8.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av plank i Köping
Nybyggnad plank.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Parkeringsplats - flerbostadshus.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus förråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av lager i Köping
Nybyggnad av industribyggnad/tält - tillfälligt lov i 5 år.
Ombyggnad av lägenhet i Köping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad av carport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Fasadändring av flerbostadshus och publika lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning och planlösning, ventilation Flerbostadshus på Kvarnen 6 och Kvarnen 7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: