Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Exploatering för industrihus m.m. i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För byggnationen se: 1492659
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av resturang i Köping
Nybyggnad av pizzeria i Köping.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Byte av konstgräs inkl markarbeten i Köping
Objektet avser utförande av konstgräs med tillhörande markarbeten.
Byte av tak på kontorsbyggnad i Köping
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping
Avser omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping.
Ombyggnad av skola i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av planlösning flerbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnanade av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av skola i Köping
Nybyggnad av skola - tillfälligt bygglov 5 år.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Ny ventilationsanläggning i affärshus i Köping
Ändrad användning affärslokaler samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av dörrar vid gruppbostad i Köping
Utvändig ändring av gruppbostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: