Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt väsentlig ändring av VA.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industribyggnad.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Nybyggnad av resturang i Köping
Nybyggnad av pizzeria i Köping.
Byte av konstgräs inkl markarbeten i Köping
Objektet avser utförande av konstgräs med tillhörande markarbeten.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus samt ventilation på Forngraven 1 & 2.
Utvändigt underhåll av kontor i Köping
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad planlösning flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av planlösning flerbostadshus.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping
Avser omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i affärslokaler.
Ombyggnad av skola i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i skola.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av källsorteringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd på Innerstaden 1:30 och Scheeleskolan 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnanade av parkeringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnande av parkering.
Ombyggnad av lägenhet i Köping
Ändrad använding föreningslokaler till bostad.
Utvändigt underhåll av carport i Köping
Utvändig ändring av carport på Offerstenen 1 och Offerstenen 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus. Byte av balkong.
Utvändigt underhåll av garage i Köping
Utvändig ändring av garage.
Ny ventilationsanläggning i affärshus i Köping
Ändrad användning affärslokaler samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av dörrar vid gruppbostad i Köping
Utvändig ändring av gruppbostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: