Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall och badhus i Köping
Nybyggnation av badhus och idrottshall med tillhörande markarbeten omfattande planterings- och hårdgjorda ytor
Ombyggnad av kontor i Köping
Dessa uppgifter utgör inte underlag för anbud utan tjänar enbart som översiktlig information. Underlag för anbud framgår av AFB.22. Objektet avser ombyggnation av ca 3700 kvm industrilokal till kontorslandskap samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Nybyggnad av magasin 19 i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Fasadrenovering på flerbostadshus i Köping
Fasad ska tilläggsisoleras, rappas och målas i två olika kulörer. Balkonger ska renoveras och fönster bytas ut.
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 2
Del 1, 1462017. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Rivning av vårdlokal i Köping, del 1
Del 2, 1481608. Rivning av vårdlokaler samt skyddsrum.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Bergsgatan i Köping
Avser en större omläggning av fjärrvärmeledningar i Bergsgatan och vid Västmanlands Sjukhus i Köping.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Köpings kommun
Ombyggnationen kommer att innebära att en ny pumpsump sänks ned i befintlig pumpsump och en ny överbyggnad placeras ovanpå pumpsumpen. All utrustning byts ut mot ny.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
78 balkonger, 12 franska balkonger.
Upprustning av torg i Köping
Avser uppfräschning av torg med ny asfalt och marksten. Även ny cykelparkering och ombyggnad av befintlig bilparkering.
Ombyggnad av va-ledning i Köping
Renovering av huvudvattenledningen längs Ringvägen mellan Östanåsgatan och Arbmans väg.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning och ändring av ventilation i kontorslokaler.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändring av planlösning i affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Anmälan Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Rivning av affärshus i Köping
Rivning del av affärslokaler.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivningsanmälan Transformatorstation.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivningsanmälan Transformatorstation. (N3617).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Strandskyddsdispens - Nybyggnad av tranformatorstation samt rivning av bef.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler med fikarum.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Utvändig ändring av affärslokaler - solceller på taket.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadhsus.
Utvändigt underhåll av förråd i Köping
Utvändig ändring av förrådsbyggnad, byte till garageport.
Utvändigt underhåll av radhus i Köping
Utvändig ändring av rad/kedjehus, carport och förråd-byte av fasadkulör.
Nybyggnad av lastkaj i Köping
Nybyggnad tak över lastkaj.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3786 Myra).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3787 Marielund).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3791 Rya).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3793 Lillås).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation (N3799 Torsmossen).
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av tranformatorstation (N3797 Åkerby).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3785 Åsby Gård).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3795 Malma Pumpstation).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation (N3796 Tibble).
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Köping
Nybyggnad av transformatorstation. (N3794 Gålby).
Nybyggnad av servering i Köping
Nybyggnad av uteservering.
Byte av styr- & hissmaskineri på Västmanlands sjukhus i Köping
Byte av styr- och hissmaskineri för akutkörningar av hissar Västmanlands sjukhus Köping. Aktuella hissar är hiss 12, 13, 17, 18, 21 och 22.
Nybyggnad av bensinstation i Köping
Nybyggnad av bensinstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av mur i Köping
Ombyggnad av murar.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av tranformatorstation.
Omläggning av tak på flerbostadshus i Köping
Objektet avser omläggning av tegeltak på Kvarnvägen 3-5 i Köping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: