Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av hamn i Köping
Utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred.
Ombyggnad av kontor i Köping
Objektet avser ombyggnation av ca 3700 kvm industrilokal till kontorslandskap samt tillhörande markarbeten.
Nybyggnad av radhus, parhus och småhus i Köping
Markarbeten, projektnummer: 1482930
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av magasin 19 i Köpings hamn
Objektet avser rivnings- och saneringsarbeten av Magasin 09 i Köpings hamn samt återställande av mark.
Anläggande av solcellspark i Köping
Planer finns för ny solcellspark i köping.
Nybyggnad av förskola i Kolsva
Nybyggnad förskola med 6 avdelningar i ett plan med gemensamt kök och matsal. Förslag på placering av förskolan är fastigheten Bergtorpet 1:4
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Kungsör-Köping
Ca 10 km, bredd 13 m. Mötesfri landsväg 1+2.
Exploateringsområde i Ullvi, Köping
För bostäder, handel m.m. :1495515
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Rivning vid Västmanlands sjukhus i Köping
Rivning inför om- och nybyggnation på projekt 1301668. Entreprenaden avser totalrivning av två byggnader, nummer 11 och 12, delar av 13 samt två stycken fristående cisterner inom sjukhusområdet i Köping. Byggnad 11 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare under halva delen. Byggnaden ligger delvis i suterräng. Totalyta (BTA) ca: 570 m2. Byggnad 12 är en tegelbyggnad med två våningsplan samt källare Totalyta (BTA) ca: 1460 m2. Den del av byggnad 13 som ska rivas är en tegelbyggnad med tre våningsplan samt fläktrum på takplanet. Totalyta (BTA) ca: 800 m2.
Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Exploatering för industrihus m.m. i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För byggnationen se: 1492659
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Nybyggnad av småhus och enbostadshus i Köping
I området finns ett fornlämningsområde med ett gravfält.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Exploatering inför bostäder i Köping
Tomterna säljs till privatpersoner i villatomtkön.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler samt skyltanordning.
Nybyggnad av kontor i Köping
Nybyggnad av kontorslokaler och nättransformatorstation.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler samt industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring industilokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Köping
Utvändig ändring kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus- inglasning av balkong.
Ombyggnad av butik i Köping
Ändrad användning, ändrad planlösning, utvändig ändring av kontorslokaler, uppsättning av skylt samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändring affärslokaler till bouleplan inomhus.
Utvändigt underhåll av garage i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus- byte av garageportar samt ny färg på garageportarna.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av uthus i Köping
Nybyggnad av uthus.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningsanmälan rivning av nätstation.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningslov rivning av nätstation.
Rivning av nätstation i Köping
Rivningslov rivning av stolpstation.
Rivning av enbostadshus i Köping
Rivningslov rivning enbostadshus.
Rivning av transformatorstation i Köping
Rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnande av parkering.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser mindre tillbyggnad av industrilokaler.
Ombyggnad av skola i Köping
Anmäla ändring av bärande konstruktion skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus byte av balkongräcken och fasadfärg.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Fasadändring - Byte av fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Köping
Bygglov utvändig ändring skola - insättning av fönster i fasad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av bärande konstruktion Flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: