Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Nybyggnad av 92 st hyresrätter
Nybyggnad av fjärrvärmeledning i Köping
Avser anläggande av ca 13 km fjärrvärmeledning mellan Köping och Kolsva.
Nybyggnad av kedjehus i Köpings kommun
Avser nybyggnad av 21 bostadsrätter.
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Avser byggnation av flerbostadshus med ca 40 lägenheter samt att tillåta handel i bottenvåning på befintligt bostadshus på del av Lingonet 3 och 4.
Nybyggnad av förskola i Köping
Avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Avser nybyggnad av radhus med 21 lägenheter.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Ombyggnad av simhall till gymnastiksal, Köping
Utredning pågår för ombyggnad av Karlsbergshallen eller Karlbergsbadet "Kabbebadet" till gymnastiksal.
Ny padelhall i Köping
Nybyggnad av padelhall med 2st banor. Samt ändring av ventilation i befintlig byggnad.
Ombyggnad av VA-ledningar i Köping, etapp 1
Avser flytt av VA-ledningar. För byggnationen se: 1492659.
Utbyggnad av gata i Köping
Avser nybyggnad av en gata om ca 700 m. För byggnationen se: 1492659.
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Ny oljepanna till värmeverk i Köping
Anläggningen ska bestå av en komplett och fullt fungerande oljepanna. Hetvattenpanna med en avgiven effekt om maximalt 13 MW värme.
Svets-, montage- och isoleringsarbeten i pumpstationer i Köpings kommun
Avser svets-, montage och isoleringsarbeten för nyanläggning av ledningar i pumpstationerna.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Köping
Ändrad användning av kontorslokaler.
Rivning av industrihus i Köping
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Rivning av enbostadshus i Köping
Rivning av enbostadshus samt växthus.
Nybyggnad av skärmtak i Köping
Nybyggnad av skärmtak samt uppsättning av skyltar.
Nybyggnad av enbostadshus i Köping
Nybyggnad av enbostadshus med garage och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Köping
Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av vårdhem i Köping
Anmälan ändring av ventilation vårdlokaler-särskilt boende.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: