Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall och badhus i Köping
Nybyggnation av badhus och idrottshall med tillhörande markarbeten omfattande planterings- och hårdgjorda ytor
Nybyggnad av kontor, industri mm i Köping
Planer finns för detaljhandel, kontor, och industri. Planen ska även pröva möjligheten för smådjursklinik och idrottsanläggning. Planområdet omfattar fastigheterna Spinnaren 6 och del av Spinnaren 4 och del av Strö 4:2. Fastigheterna utgör ett område som är ca 40 000 m2 stort. Spinnaren 6 och 4 är privatägda och Strö 4:2 ägs av Köpings kommun.
Nybyggnation av radhus och grupphus i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För exploatering se: 1317820
Stambyte i flerbostadshus i Köping
Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1567406.
Nybyggnad av kedjehus i Köpings kommun
Avser nybyggnad av 21 bostadsrätter.
Nybyggnad av punkthus i Köping
Ca 20-30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Köping
Avser nybyggnad av radhus med 21 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Köpings kommun
Avser om- och tillbyggnad av Eklidens äldreboende samt tillhörande markarbeten.
Ombyggnad till lägenheter mm i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Förnyelse och spänningshöjning Himmeta
Himmeta, förnyelse och spänningshöjning projektering ledningsåtgärder.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Nybyggnad av lager i Köping
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av sjukhus i Köping
Planer finns för ombyggnad av vuxenpsykiatrins samt barn- och ungdomspsykiatrins (BUP) lokaler i Köping.
Brounderhåll av 2 st broar i Köping
Avser utförande av broreparationer av bro 1983-2-1 och 19-206-1.
Ny rondell i Köping
Detaljplanens syfte är att ersätta mark som är planlagd som park, med gatumark för att möjliggöra trafiklösningen.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband i Köping Lersäter västra -Skedvi GSF
Entreprenaden består bland annat av schakt och nedläggning av kanalisation, blåsning och svetsning av fiber samt slutkundsinstallationer i bostadshus.
Rivning av byggnader i Köping
Avser totalrivning av 3 byggnader. En av byggnaderna utgörs av en lågdel som ansluter till en större byggnad (där den större byggnaden ska vara kvar). Den andra byggnaden som ska rivas utgörs av ett fristående skyddsrum. Den tredje byggnaden är ett plåtskjul med tillhörande betongkonstruktioner som ansluter till skyddsrummet.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Köping
Utvändig ändring av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus - inglasning av uterum.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Ändring av planlösning i affärslokaler och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändring av planlösning, ändrad användning, ändring av ventilation samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus samt skyltar.
Rivning av garage i Köping
Rivning av garage.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus samt nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd på Kare 8 och Magne 8.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler - tält.
Nybyggnad av tälthall i Köping
Nybyggnad av industrilokaler - Tält.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Avser tillbyggnad av industrilokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: