Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av motorväg mellan Köping-Västjädra
Projektet avser ombyggnad till mötesfri väg med 4 körfält eller motorväg, ca 25 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus och skolor/utbildning i Köping
Planer finns på nybyggnad av bostäder och skola.
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köpings kommun
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industribyggnad.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt stambyte. Ingår i upphandling av strategisk partnering med projekt 1580696.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Exploatering för industrihus m.m. i Köping
Nära anslutning till hamn och järnväg. För byggnationen se: 1492659
Rivning av affärshus i Köping
Avser rivning av affärshus.
Exploateringsområde för bostäder i Köping
Husen, projektnummer: 1482925
Ombyggnad av skola i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i skola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Köping
Avser omläggning av tegeltak.
Byte av tak på kontorsbyggnad i Köping
Utvändig ändring av kontorslokaler.
Omläggning av tegeltak på flerbostadshus i Köping
Omläggning av tegeltak på Lingonet 3, Furuvägen 1 i Köping.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad industrilokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus i Köping
Nybyggnad av flerbostadshus, uthus och parkeringsplats.
Nybyggnad av garage i Köping
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Köping
Nybyggnad av carport.
Ombyggnad av lägenhet i Köping
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Fasadändring av flerbostadshus och publika lokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnande av parkering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus.
Rivning av uthus i Köping
Rivning av uthus förråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Parkeringsplats - flerbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Köping
Nybyggnad av nätstation på Valbricka 2:8, 2:17, 2:19 och 2:8.
Nybyggnad av skola i Köping
Nybyggnad av skola - tillfälligt bygglov 5 år.
Nybyggnad av telestation i Köping
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av plank i Köping
Nybyggnad plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning och planlösning, ventilation Flerbostadshus på Kvarnen 6 och Kvarnen 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ombyggnad till omklädningsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: