Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Köping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av idrottshall och badhus i Köping
Nybyggnation av badhus och idrottshall med tillhörande markarbeten omfattande planterings- och hårdgjorda ytor
Muddring av hamn i Köping
Muddring av botten och utbyggnad av hamnen för fartyg som är 160 meter lång och 23 meter bred. Muddringen påbörjas 2019.
Ombyggnad till lägenheter i Köping
Industrilokal som ska byggas om till lägenheter.
Rotrenovering samt montering av solceller på flerbostadshus i Köping
Sveavägen. Installation av solceller på flerbostadshus samt väsentlig ändring av VA.
Tillbyggnad av vattenverk i Köping
Köpings kommun önskar komplettera nuvarande reningsprocess vid Kölsta vattenverk, som försörjer ett 20-tal hushåll med dricksvatten, genom utbyggnad av verket. Kommunen vill bygga ett nytt vattenverk på tomten bredvid det existerande. Denna del omfattar leverans, montage och driftsättning av utvidgad processlösning med tillhörande kringutrustning så att nyckelfärdig anläggning för produktion av dricksvatten fram till lågreservoar i Kölsta erhålles.
Ny sjöledning i Mälaren i Köping
Ca 11 km. Försörja ca 200 hushåll.
Exploatering för nya bostäder i Köping
Förslag till bostadsbyggande i form av friliggande småhus som en/tvåbostadshus samt radhus. Planen tillåter 34 småhustomter alternativt 26 småhustomter och 22 radhustomter.
Exploatering inför bostadsområde i Köping
Tomter för enbostadshus säljs via tomtkön. För radhus och grupphus se: 1495501
Byte av konstgräs inkl markarbeten i Köping
Objektet avser utförande av konstgräs med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av affärshus i Köping
Anmälan installation eller ändring av ventilation i affärslokaler.
Omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping
Avser omläggning av fjärrvärmeledningar vid Torggatan i Köping.
Nybyggnad av industrihus i Köping
Nybyggnad av industrilokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Köping
Tillbyggnad av affärslokaler.
Nybyggnad av industribyggnad i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler samt nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Köping
Tillbyggnad av industrilokaler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus samt ventilation på Forngraven 1 & 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad planlösning flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring av flerbostadshus. Byte av balkong.
Utvändigt underhåll av garage i Köping
Utvändig ändring av garage.
Utvändigt underhåll av carport i Köping
Utvändig ändring av carport på Offerstenen 1 och Offerstenen 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Köping
Utvändig ändring flerbostadshus - inglasning av balkong Jordgubben 1 , Åkerbäret 1 och Åkerbäret 2.
Ombyggnad av lägenhet i Köping
Ändrad använding föreningslokaler till bostad.
Nybyggnad av sophus i Köping
Nybyggnad av källsorteringsplats.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av förråd i Köping
Nybyggnad av förråd på Innerstaden 1:30 och Scheeleskolan 1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Köping
Anordnande av parkering.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Köping
Anmälan byte av lägenhetsdörrar på Lage 11 och Ran 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Köping
Ändrad planlösning samt ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ny ventilationsanläggning i affärshus i Köping
Ändrad användning affärslokaler samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av dörrar vid gruppbostad i Köping
Utvändig ändring av gruppbostäder.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: