Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hallstahammar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Stambyte mm i flerbostadshus i Hallstahammar
Avser stambyte, badrumsrenovering mm i 13 st hus, 309 lgh samt 5 lokaler. Genomförs i tre etapper med ca 100 lgh/år. Adress: Surbrunnsvägen 2-4-6-8-10 samt Tunalundsvägen 1-3.
Nybyggnad av flerbostadshus/trygghetsboende i Kolbäck centrum, Hallstahammar
Byggrätten är uppdelad i två delar där den västra delen tillåter bostäder mellan tre och fem våningar. Exploateringens största bruttoarea (BTA) är 3700 m². Den östra delen är mindre och har en bruttoarea på 1000 m² och byggnaderna tillåts ha en våningshöjd på tre våningar. Kommunen önskar i första hand bostadshus som kan jämställas med trygghetsboende.
Rivning och nybyggnad av skola i Näs, Hallstahammar
Oklart om det blir rivning och nybyggnation eller om- och tillbyggnad.
Renovering av reningsanläggning vid Skantzöbadet, Hallstahammar
Planer att se över kamikalieanvändingen av badet med renovering av reningsanläggning, ombyggnad av ledningar. byte av pooldukar och täckningar mm.
Tillbyggnad av samlingslokal i Hallstahammar
Tillbyggnad av cermonilokal för begravningsverksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Hallstahammar
Uppförande av industrilokal, lager/verkstad.
Ombyggnad av äldreboende i Hallstahammar, etapp 2
Avser ombyggnad och anpassning av äldreboende till dagens standard.
Ombyggnad av äldreboende i Hallstahammar, etapp 3
Avser ombyggnad och anpassning av äldreboende till dagens standard.
Ombyggnad av äldreboende i Hallstahammar, etapp 1
Avser ombyggnad och anpassning av äldreboende till dagens standard. Projektet är uppdelat på 3 etapper.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Åtta lägenheter med öppna, spännande planlösningar. Inflyttning 2019.
Exploatering för styckebyggda hus i Hallstahammar
30 småhus som säljs via tomtkön.
Ombyggnad av idrottshall i Hallstahammar
Ombyggnad av källare i idrottshallen Nibbleskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Projektet omfattar ombyggnad av tidigare kontor till 5 st lägenheter. En passage skall skapas mellan trapphusen och 2 nya balkonger ska byggas.
Anläggning av skolgård i Hallstahammar
Upphandlingen avser justering och nyanläggning av skolgård vid Parkskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
Ombyggnad av lokal till 3 st tvårumslägenheter. Inflyttning 2019.
Renovering av fritidshus och gäststuga, målning av uthus i Strömsholm
Avser rivning och tillbyggnad av gavel på fritidshus samt delvis byte av utvändig panel, nya fönster, ny ytterdörr. Nya installationer, nybyggnad badrum, ombyggnad kök och sovrum och in- och utvändig målning. På garaget behövs utvändig målning, ny takavvattning och nya elinstallationer. Även markarbeten och dränering av jordkällare ingår i projektet. Option: Timmerhus: Återskapande av timmerhus, väggar, takkonstruktion och yttertak samt skorsten/eldstad. In- och utvändig målning, nya elinstallationer, nya lister mm, ny ytterdörr och nya fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hallstahammar
2 lägenheter. Inflyttning under 2019.
Ombyggnad av affärshus i Hallstahammar
Bygglov för fastigheten Tolvan 7.
Nybyggnad av nätstation i Hallstahammar
Nybyggnad av nätstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hallstahammar
Utvändig ändring på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kallförråd i Hallstahammar
tillbyggnad av kallförråd.
Montering av ljudabsorbenter i skola i Hallstahammar
Upphandlingen avser montering av ljudabsorbenter i Parkskolan. Syftet med upphandlingen är att förbättra ljudmiljön på skolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: