Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende som kooperativ hyresrätt i Fagersta
Avser planering för ett trygghetsboende i form av en så kallad kooperativ hyresrätt. Efter genomförd projektering kommer kommunfullmäktige fatta ett slutgiltigt beslut om att gå vidare med projektet. Uppdraget är uppdelad i två faser, projekteringsfasen och produktionsfasen.
Nybyggnad av restaurang i Fagersta
Planer finns på nybyggnad av två restaurangbyggnader.
Ombyggnad av badhus i Fagersta
Avser renovering av simhall.
Ny sjöledningar mellan Sundbo-Ängelsberg, Fagersta kommun
Avser nybyggnad av vatten- och spillvattenledningar i de sammanhängande sjöarna Lilla Aspen och Åmänningen, inklusive flera landfästen.
Nybyggnad av gc-väg i Fagersta
Avser nybyggnad av GC-väg.
Tillbyggnad av padelhall i Fagersta
Avser tillbyggnad av padelhall inom fastigheten gärdet 1, fagersta kommun.
Om- och tillbyggnad av mottagningskök vid förskola i Fagersta
Avser ombyggnad av befintligt kök med tillhörande ytor, ny utvändig miljöbod. Option på konvertering av värmesystem (1647151).
Ombyggnad av lokaler samt lastkaj vid sjukhus i Fagersta
Omfattar i huvudsak invändig ombyggnad och ytskiktrenovering i källarplan (hus 01) samt ombyggnation av befintlig lastkaj. Totalyta (BTA) ca: 600 m2.
VA-sanering i Fagersta
Avser VA-sanering vid Mariavägen.
Konvertering av värmesystem vid förskola i Fagersta
Objektet avser konvertering av värmesystem.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av vårdbyggnad inom fastigheten läkaren 7, fagersta kommun.
Rivning av industrihus i Fagersta
Rivningslov för rivning av industribyggnad inom fastigheten hantverkaren 19, fagersta kommun.
Nybyggnad av balkonger på flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av balkonger på flerbostadshus inom fastigheten myrbo 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av carport i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av carport inom fastigheten semla11:12, fagersta kommun.
Nybyggnad av förråd i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten ängelsberg 1:21, fagersta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten fanny 48, fagersta kommun.
Nybyggnad av telestation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad och telecomtorn inom fastigheten ombenning 1:42, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (na20033 myrbovägen) inom fastigheten alfa 15, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (na20034 olsbovägen) inom fastigheten björksta 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av tält inom fastigheten stävan 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten fagersta 3:2, fagersta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Fagersta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten meling 11:1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för solceller på tak på industribyggnad inom fastigheten ratten 2, fagersta kommun.
Tillbyggnad av enbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten bertil 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (inglasning av nya balkonger) inom fastigheten lerhagen 1, fagersta kommun.
Nybyggnad av förråd i Fagersta
Bygglov för uppförande av timmerbyggnad (lekstuga) inom fastigheten västervåla prästgård 1:1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (byte av portar) inom fastigheten stävan 7, fagersta kommun.
Rivning av telestation i Fagersta
Rivningslov för rivning av telekomtorn och teknikbod inom fastigheten ombenning 1:42, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring, byte av fönster, av industribyggnad inom fastigheten dragaren 7, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Förhandsbesked för utvändig ändring av flerbostadshus (byte av balkonger) inom fastigheten dagny 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av enbostadshus i Fagersta
Anmälan för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten cactus 10, fagersta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Fagersta
Anmälan om ändring av ventilation i industribyggnad inom fastigheten fagersta 3:89, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: