Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av centralkök i Fagersta
Objektet avser nybyggnad av ett centralkök. Byggnad skall inrymma tillagningskök med tillhörande berednings-, kyl-, frys- och förvaringsutrymmen samt personalutrymmen för ca 20 personer. Produktionen i centralköket är beräknad till: måndag till fredag (under skolterminerna) ca 4 000 portioner helgdagar ca 600 portioner. Leverans sker till ca 50 mottagningskök. Ska bli ett gemensamt tillagningskök för skolor och serviceboende.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten borrmaskinen 3, fagersta kommun.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Avser tillbyggnad av skola samt rivning del av byggnad inom fastighten källan 1, avesta kommun.
Ombyggnad av torg och gata i Fagersta
Objektet består av ombyggnad av Järntorget ca 2500 m2 samt Västmannavägen ca 4000 m2. I objektet ingår även belysningsanläggning.
Ombyggnad av kontorslokaler i Fagersta
Objektet avser nya ytskikt samt viss ombyggnation av kontorslokaler i två plan, samt installationsåtgärder på källarplan och vindsplan. Nytt luftbehandlingsaggregat, ny fjärrvärmeväxlare samt nya radiatorer, ny eldragning samt elinstallation samt nytt avloppssystem för spillvatten fram till kommunens anslutning i gata vid vattenservis.
Anläggning av 10 kV-kabel mellan Fårbo-Oti, i Fagersta.
Avser att erätta luftledning med kabel. Objektet är beläget i Fagersta kommun, Västmanlandslän, Sverige.
Nya värmepumpar till idrottshall i Fagersta
Objektet avser rivning av befintlig värmepumpsanläggning för att ersättas med nya värmepumpar. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten. Utvändig schaktning och erforderliga återställningsarbeten.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Detta är den sjunde och sista etappen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Inv renovering av idrottshall i Fagersta
Avser igensättning av fönster, renovering av golv, 2 st nya RWC, ytskiktsrenovering i omklädningsrum/dusch/wc mm.
Tillbyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten åvestbo 18:105, fagersta kommun.
Ombyggnad av cafeteria i Fagersta
Bygglov för ändrad användning av butik till sushi/café inom fastigheten centrum 4, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av kopplingsstation (ä1056812) inom fastigheten ombenning 1:33, fagersta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av nätstation (rastplats köpingsvägen) inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation (å1050963 brandbo-sundbo) inom fastigheten brandbo 5:2, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten fagersta 3:96, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten ängelsberg 1:21, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: