Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Fagersta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av handelslokaler i Fagersta
Fagersta 3:96 och 3:98.
Om- och tillbyggnad av skola i Fagersta
Objektet avser om- och tillbyggnad av hus F. Tillbyggnad av kapphall och nytt fläktrum. Ny matsal och mottagningskök. Nya ytskikt, belysning och ventilation. Utvändig anpassning av mark.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten borrmaskinen 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad inom fastigheten hedkärra 12:119, fagersta kommun.
Ombyggnad av omklädningsrum, kök, personalrum m.m. i Fagersta
Objektet avser ombyggnad och renovering av lokaler för hemtjänsten på plan 1 samt ombyggnad till avdelningskök på plan 2-5. Ombyggnad på plan 1, för nya omklädningsrum och personalrum med tillhörande sanitära utrymmen samt en del med viss ombyggnad av kontorslokaler. Ombyggnation i befintliga utrymmen till två stycken nya fläktrum med nya fläktaggregat. I stort nya invändiga ytskikt inom arbetsområdet. Erforderliga rivnings- och kompletteringsarbeten för samtliga arbeten.
Ombyggnad av Räddningstjänstens lokaler i Fagersta
Ombyggnad av omklädningsrum med bl a nya duschutrymmen och ny bastu. Nya ytskikt, belysning och ventilation.
Nybyggnad av uteplats mm i Fagersta
Avser nybyggnation av uteplats samt invändig ny lyftplattform med tillhörande plan och trappa.
Renovering av kolhusens pelare i Trummelsberg, Fagersta
Objektet avser renovering av kolhusens pelare. Det skall även ske viss röjning av området i och runt om kolhusen. Trummelsbergs miljö är skyddad enligt kulturmiljölagen.
Tillbyggnad av kontor i Fagersta
Bygg- och rivningslov för till- och ombyggnad av kontorsbyggnad inom fastigheten hyttbäcken 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av byggnad för spånhantering samt pumphus/cistern inom fastigheten skogvaktaren 1, fagersta kommun.
Tillbyggnad av skola i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av förskola/skola inom fastigheten västanfors 11:59, fagersta kommun.
Tillbyggnad av badhus i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av simhall inom fastigheten olympen 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av bensinstation inom fastigheten dragaren 1, fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten jakob 14, fagersta kommun.
Tillbyggnad av restaurang i Fagersta
Bygglov för tillbyggnad av restaurang med inglasad altan inom fastigheten säteriet 1:15, fagersta kommun.
Ombyggnad av personallokal i Fagersta
Avser modernisering av ett personalutrymme inom fastigheten ängelsberg 9:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av sophus i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten dammen 5, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Fagersta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten säteriet 1:1, fagersta kommun.
Nybyggnad av lager i Fagersta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av lagertält inom fastigheten stävan 1, fagersta kommun.
Rivning av byggnader vid skidanläggning i Fagersta
Rivning av skidstugor mm samt återställande av mark inom Högbyns skidanläggning, Fagersta kommun.
Utvändigt underhåll av butik i Fagersta
Bygglov för utvändig ändring (ommålning av fasad) samt uppsättning av skyltar inom fastigheten växeln 1, fagersta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: