Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Arboga
Vägnätets totala längd för området är ca 832 km varav grusväg ca 167 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker i Arboga
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus samt 3 komplementbyggnader och rivning av Baptistkyrkan samt ett bostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Arboga
Avser att utöka området till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen. Planområdet är både privatägt och ägt av kommunen, det innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:4.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, Arboga
De sex fastigheterna är mellan 700 och 708 kvadratmeter och kan bebyggas med parhus, radhus, kedjehus eller friliggande villor.
Ombyggnad av ventilation och SRÖ i Arboga
K0784.111 Ombyggnad Ventilation och SRÖ, Arboga.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Nybyggnad av grupphus i Arboga
Förhandsbesked för nybyggnad av 4 småhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Marken görs iordning för försäljning, tomterna kommer att säljas styckevis.
Rivning av kontor i Arboga
Rivning av kontoshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad användning från industribyggnad till nya bostäder.
Nybyggnad av grupphus i Arboga
Nybyggnad av småhus på Blåmesen 1, Blåmesen 2, Blåmesen 3 & Blåmesen 4 samt Sädesärlan 1 & Sädesärlan 2.
Nybyggnad av grupphus i Arboga
Nybyggnad av småhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ombyggnad till en bostad, ändrad planlösning i flerbostadshus.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Arboga
Nbyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Arboga
Nybyggnad av livsmedelsbutik, tidsbegränsat lov 10 år.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: