Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga
Nybyggnad av flerbostadshus.
Reparation av Herrgårdsbron samt damm i Arboga
Entreprenaden omfattar reparation av Herrgårdsbron och den dammanläggning med avbördningsanordningar som finns under brons överbyggnad, mellan brons stöd.
Nybyggnad av LSS-boende i Arboga
Objektet avser nybyggnad av LSS-boende i ett plan med tillhörande utemiljö, parkering och förrådsbyggnader. Boendet inkluderar 6 lägenheter med gemensamhetsytor samt personaldel med en sammanlagd byggarea på ca 640 m2.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 875 kvm i del av hus B.
Omläggning av yttertak på Vasahallen, Arboga
Objektet avser komplett omläggning av yttertak på sporthall. Takytan är ca 1550 m2.
Nybyggnad av aktivitetscenter i Arboga
Nybyggnad av aktivitetshall 652,5 m2 samt inglasning av uteplats.
Nybyggnad av radhus i Arboga
Nybyggnad av radhus och parkeringar.
Rivning av industrihus i Arboga
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Arboga
Utvändig ändrig samt ändrad planlösning av bensinstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad planlösning i flerbostadshus, återställning från 1st 3:a till 1 st 2:a och 1 st 1:a.
Nybyggnad av samlingslokal i Arboga
Nybyggnad av samlingslokal samt rivning av lokal efter brand.
Nybyggnad av servicebyggnad i Arboga
Nybyggnad av servicehus/klubbhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus, installation av eldstad och rökkanal.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus, installation av ventilation och VA-anläggning, kommunal.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation på Norra Skogen 1:141 och Strömsnäs 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation på Ökna 1:15, Ekeby 4:3, Dal 2:8, Ökna 1:15, Röfors 2:5, Ekeby 4:1, Hagby 1:4 & Godby 4:1,.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tälthall i Arboga
Nybyggnad av tälthall, nytt tält 250 m2 .
Ombyggnad av servicebyggnad i Arboga
Anmälan serviceboende/korttidsboende, ändring av brandskydd.
Nybyggnad av fritidshus i Arboga
Nybnyggnad av fritidshus och uthus, installation av ventilation, eldstad och VA-anläggning, kommunal.
Nybyggnad av sophus i Arboga
Nybyggad av sophus 9m2.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Arboga
Nybyggnad av garage samt anslutning dagvattenledning.
Nybyggnad av förråd i Arboga
Nybyggnad av komplementbyggnad 100m2.
Nybyggnad av cistern i Arboga
Nybyggnad av oljecistern på pålad betongplatts 66,5 m2., Rivning av 3 st. oljecisterner. Vimman 2.
Nybyggnad av plank i Arboga
Nybyggnad av plank.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad planlösning i flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Arboga
Utvändig ändring av bilhall/verkstad.
Tillbyggnad av radhus i Arboga
Tillbyggnad radhus, förlängning av inglasad altan.
Ombyggnad av lägenhet i Arboga
Ombyggnad av kvartersgård till lägenhet, nybyggnad av carport/förråd 29 m2 samt entrétak 18m2.
Nybyggnad av fritidshus i Arboga
Rivning av fritidshus, nybyggnad av nytt fritidshus samt installation av eldtad och rökkanal.
Rivning av skorsten i Arboga
Rivning av skorsten.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus, garage och förråd.
Tillbyggnad av fritidshus i Arboga
Tillbyggnad av fritidshus, 7 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad, 144 m2.
Nybyggnad av radiomast i Arboga
Nybyggnad av radiomast.
Hyresgästanpassning av affärshus i Arboga
Ändrad planlösning, ändring av ventilation samt brandskydd i affärshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: