Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vård & omsorgsboende i Arboga
Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av F-9 skola i Arboga
Ny F-9 skola för ca 800 st elever. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1421485, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Arboga
10 avdelningar. Handlas med projekt 1421485, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av förskola i Arboga
Förskola för 80 barn. Handlas med projekt 1442886, 1421485, 1221788, 1424427, 1447532 & 1447528.
Nybyggnad av affärshus i Arboga
Bygglov nybyggnad av industribyggnad/affär, 412 m².
Reparation av öppningsbara vägbroar vid Hjälmare kanal
Objektet avser målningsarbeten på bro 19-28-1, väg 250 i Kungsör, samt lagerbyte och nya ledverk på bro 19-10-1, väg E20, Gravudden.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Etapp 1: 1461744
Exploatering för bostäder i Arboga
Avser ett nytt bostadsområde i de södra delarna av Brattberget med friliggande småhus. Området kommer att styckas av och säljas till privatpersoner.
Reparation av Herrgårdsbron samt damm i Arboga
Entreprenaden omfattar reparation av Herrgårdsbron och den dammanläggning med avbördningsanordningar som finns under brons överbyggnad, mellan brons stöd.
Ombyggnad av Norrgårdens förskola i Arboga
Objektet avser ombyggnad av förskolan Norrgården huskropp B. En ny avdelning för barn samt personalutrymmen för hela Norrgården skapas. I samband med detta monteras ett nytt brand- & utrymningslarm i hela Norrgården. Den totala ytan som byggs om är ca 245 m².
Tillbyggnad av industrihus i Arboga
Tillbyggnad av industribyggnad, 708 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Anmälan ändrad planlösning i flerbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av 3 transformatorstationer samt rivning av befintliga, Torpstång 1:5.
Nybyggnad av cistern i Arboga
Förhandsbesked nybyggnad av cistern för biodrivmedel.
Nybyggnad av skärmtak i Arboga
Bygglov nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation samt rivning av befintlig, n8217.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation, förnyelse av befintlig transformatorstation på tallåsvägen.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av transformatorstation i Arboga
Bygglov tillbyggnad transformatorstation.
Ombyggnad av förråd i Arboga
Bygglov uppsättning av 2 skyltar vid skola samt flytt av förråd.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Arboga
Marklov bullervall intill gråsparven.
Utvändigt underhåll av kontor i Arboga
Bygglov utvändig ändring av kontorshus, byte av takbeläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: