Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Arboga
Avser att utöka området till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen. Planområdet är både privatägt och ägt av kommunen, det innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:4.
Reparation av Herrgårdsbron samt damm i Arboga
Entreprenaden omfattar reparation av Herrgårdsbron och den dammanläggning med avbördningsanordningar som finns under brons överbyggnad, mellan brons stöd.
Ombyggnad av affärshus i Arboga
Ändrad planlösning i affärshus/kontorshus, ändring av hiss och ventilation.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Ändrad planlösning i kontorshus/flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Arboga
Tillbyggnad skola, utvändig ändring, invändig ombyggnation, nya skärmtak samt uppsättning av staket.
Nybyggnad av parhus i Arboga
Nybyggnad av parhus/småhus.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och carport/förråd.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och garage.
Nybyggnad av telestation i Arboga
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av pumpstation i Arboga
Nybyggnad av överbyggnad pumpstation.
Rivning av garage i Arboga
Rivning av garage.
Nybyggnad av lager i Arboga
Nybyggnad av lagertält och kontorsmoduler, tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av lager i Arboga
Nybyggnad av lagertält, Tidsbegränsat bygglov i 10 år.
Nybyggnad av nätstation i Arboga
Nybyggnad av nätstation samt rivning av befintlig.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Arboga
Breddning av parkering samt flytt av cykeltak.
Nybyggnad av barack i Arboga
Uppställning av kontorsmoduler, tidsbegränsat bygglov.
Utvändigt underhåll av skola i Arboga
Utvändig ändring av skola, tidsbegränsat bygglov gällande utrymningstrappor.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus, komplementbyggnad, uthus, garage och gäststuga.
Rivning av klubbhus i Arboga
Rivning av klubbstuga.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Arboga
Utvändig ändring av vårdbyggnad och silo, ändring från olja till pellets.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: