Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Arboga
Vägnätets totala längd för området är ca 832 km varav grusväg ca 167 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker i Arboga
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus samt 3 komplementbyggnader och rivning av Baptistkyrkan samt ett bostadshus.
Nybyggnad av förskola i Arboga
Förskola för 80 barn. Handlas med projekt 1442886, 1447527, 1221788, 1424427, 1447532 & 1421485.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arboga, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 10 lägenheter med bostadsrätt i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder, Arboga
De sex fastigheterna är mellan 700 och 708 kvadratmeter och kan bebyggas med parhus, radhus, kedjehus eller friliggande villor.
Nybyggnad av bostäder, Arboga
Möjlighet att bygga 8 småhus alt flerbostadshus med upp till 8 m byggnadshöjd. 7642 kvm
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ombyggnad till två bostäder, ändrad planlösning i flerbostadshus.
Nybyggnad av fibernät i Arboga södra landsbygd
Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett underlag för att inkomma med anbud gällande övertagande av beslut om projektstöd för utbyggnad av fiberbaserat öppet bredbandsnät. Omfattar ett komplett passivt fibernät mellan telestation och ca 258 st fastigheter.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Anpassning av kontorslokaler.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Marken görs iordning för försäljning, tomterna kommer att säljas styckevis.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Utvändig ändring av industribyggnad, fasadändring samt ny invändig dörr historisk.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Utvändig ändring, ändrad planlösning samt ändring av ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad användning samt ändring av planlösning i flerbostadshus, ombyggnad till lägenheter.
Nybyggnad av parkeringsplats i Arboga
Uppförande av parkering.
Rivning av fritidshus i Arboga
Rivning av fritidshus.
Rivning av industrihus i Arboga
Rivning av indrustribyggnad efter brand.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Rivning samt nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Arboga
Strandskyddsdispens samt bygglov för tillbyggnad av fritidshus, inglasning.
Utvändigt underhåll av skola i Arboga
Fasadändring av skola, byte av glastak till betongpannor samt installation av takfönster.
Nybyggnad av carport i Arboga
Nybyggnad av carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation, ersätter stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Arboga
Nybyggnad av växthus, 15,7 m2.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad och rivning av bef. transformatorstation på Kungsörs Södra 1:152 & Hogsta 1:1, samt nybyggnad av transformatorstation på Granhammar 6:1, Gersilla 1:14 och Råsta 1:28.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: