Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arboga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Arboga
Vägnätets totala längd för området är ca 832 km varav grusväg ca 167 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder, kontor, butiker i Arboga
Avser nybyggnad av 5 flerbostadshus samt 3 komplementbyggnader och rivning av Baptistkyrkan samt ett bostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus och handel i Arboga
Avser att utöka området till bostäder och centrumverksamhet för att tillgodose det behov av bostäder och service som finns i Arboga. Samtidigt möjliggör detaljplanen ett återskapande av det historiska gaturummet på platsen. Planområdet är både privatägt och ägt av kommunen, det innefattar fastigheterna Ringsborg 1, Söder 1:4 och del av fastigheten Söder 1:4.
Renovering av skola i Arboga
Avser renovering av del av Stureskolan.
Ombyggnad av kontor i Arboga
Avser kontor, personalrum, konferensrum som ska rustas och anpassas, totalt ca 1000 kvm i del av hus B.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arboga
Utvändig ändring av industribyggnad, fasadändring samt ny invändig dörr historisk.
Utvändigt underhåll av ungdomsgård i Arboga
Utvändig ändring av ungdomsgård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arboga
Ändrad användning samt ändring av planlösning i flerbostadshus, ombyggnad till lägenheter.
Ombyggnad av industrihus i Arboga
Ändring av ventilation samt brandskydd i industribyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Arboga
Nybyggnad av småhus och carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation, ersätter stolpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av växthus i Arboga
Nybyggnad av växthus samt staket/plank.
Nybyggnad av växthus i Arboga
Nybyggnad av växthus, 15,7 m2.
Nybyggnad av transformatorstation i Arboga
Nybyggnad och rivning av bef. transformatorstation på Kungsörs Södra 1:152 & Hogsta 1:1, samt nybyggnad av transformatorstation på Granhammar 6:1, Gersilla 1:14 och Råsta 1:28.
Rivning av fritidshus i Arboga
Rivning av fritidshus samt förråd efter brand.
Rivning av fritidshus i Arboga
Rivning av fritidshus.
Rivning av garage i Arboga
Rivning av garage.
Rivning av enbostadshus i Arboga
Rivning av småhus (ödehus).
Tillbyggnad av fritidshus i Arboga
Strandskyddsdispens samt bygglov för tillbyggnad av fritidshus, inglasning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: