Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Ombyggnad av värme i förskolor i Timrå
Gäller anbud på generalentreprenad gällande konvertering till bergvärme enligt förfrågan på sammantaget 3 objekt. Obserevera att pris för Fagerviks skola ska lämnas separat och hanteras som en option då detta objekt kan komma att förskjutas och utföras vid ett senare tillfälle.
Exploatering för bostadsområde, etapp 2, Timrå
Exploateringsområde för 16 st småhustomter, beroende på efterfrågan.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Söråker, Timrå
Avser renovering/nybyggnation av totalt 12 st balkonger på Mogatan 1A och B i Söråker.
Nybyggnad av brygga i Timrå
Ansökan bygglov - markplanering samt nybyggnad av båtbryggor och skjul.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av hall i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av visningshall.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industrilokal med skärmtak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - kulörändring av plåtfasad.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: