Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk Ljustorp i Timrå kommun
65-84 verk planeras. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
48 hyresrätter. 33-77 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, vissa med havsutsikt. Planerad inflytt hösten 2019.
Nybyggnad av industribyggnad i Timrå, Sundsvall
Planer på att bygga en industribyggnad med tillhörande kontorslokaler i Timrå industriområde.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Nybyggnad av bostäder. Exploatering på 1521849.
Nybyggnad av byggvaruhus i Timrå
Ansökan bygglov för nybyggnad industri/bygghandel.
Exploatering av bostadsområde i Timrå
Exploatering inför nybyggnad av bostäder på 1558116.
Ombyggnad av väg på Sörberge, etapp 4, Timrå
Upphandlingen avser utbyggnad av gång- och cykelvägar/banor i Sörberge.
Exploateringsområde i Timrå
Upphandlingen avser nybyggnad av ca 300 m gata och belysning i exploateringsområde i anslutning till Terminalvägen samt rensning av befintligt dike längs Terminalvägen.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Vivsta, Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten, nya balkonger samt putsning och avfärgning fasader. Byggandet ska ske i en etapp.
Ny beläggning på löparbanor i Timrå
Härnösand upphandlar Entreprenad som omfattar reparation och beläggningsarbete på löparbanor på Högslättens idrottsplats i Härnösands Kommun och Timrå idrottsplats i Timrå Kommun.
Nya tätskikt tak på byggnader i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Kv. Vivstamon 1:15 och Kv. Vivsta 13:19, Sportvägen i Sörberge samt Plåtslagarvägen 17 i Timrå.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnation av industrihall.
Ombyggnad av lägenhet i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av 1 lägenhet till 2 lägenheter samt rivning av förråd.
Ridåer till sporthall i Timrå
Kultur- och teknikförvaltningen; Timrå kommun upphandlar 2 nya ridåer till Timrå sporthall. Uppdraget ska vara klart senast den 20 augusti 2019 om inte något oförutsatt inträffar.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - schaktarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - släntjustering för boendeparkeringar.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - uppfyllnad av jordvall.
Rivning av enbostadshus i Timrå
Ansökan rivning - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av utbildningslokal i Timrå
Ansökan rivningslov - rivning av fd utbildningslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av reningsverk i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av reningsverk med containerrum rivning befintligt.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - uppförande av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - uppförande av tälthall.
Ombyggnad av sophus i Timrå
Ansökan bygglov - flytt av källsorteringsstation ny asfaltering.
Nybyggnad av mur i Timrå
Ansökan bygglov - mur sorteringsfickor.
Nybyggnad av carport i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av carport samt rivning förråd.
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av nätstation n 152670.
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av nätstation n 152671.
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av nätstation n 152672.
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av nätstation n 152673.
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av nätstation n 152674.
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av nätstation n 152675.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150602.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150603.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150621.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150622.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150623.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 151208.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152666.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152667.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152669.
Tillbyggnad av personallokal i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av befintlig personalbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: