Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk Ljustorp i Timrå kommun
65-84 verk planeras. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
48 hyresrätter. 33-77 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, vissa med havsutsikt. Planerad inflytt hösten 2019.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av industribyggnad i Timrå, Sundsvall
Planer på att bygga en industribyggnad med tillhörande kontorslokaler i Timrå industriområde.
Nybyggnad av brandstation i Timrå
Tidiga planer på nybyggnad av brandstation.
Nybyggnad av byggvaruhus i Timrå
Ansökan bygglov för nybyggnad industri/bygghandel.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Tillbyggnad av särskola, Bergeforsen skola.
Ledningsflytt Östrand
K519 Östrand ledningsflytt.
Schaktunderentreprenad åt Eltel Networks Infranet AB
tel Networks Infranet AB avser att till E.ON Energidistribution AB lämna anbud på entreprenad i Söråker M09.
Ombyggnad av lägenheter i Timrå
Ombyggnad av lägenheter på Rörvägen 24-26.
Nybyggnad av industrihus & handelshus i Forsmon
Nybyggnad av industrihus & handelshus i Forsmon, Timrå.
Ombyggnad av väg på Sörberge, etapp 4, Timrå
Upphandlingen avser utbyggnad av gång- och cykelvägar/banor i Sörberge.
Exploateringsområde i Timrå
Upphandlingen avser nybyggnad av ca 300 m gata och belysning i exploateringsområde i anslutning till Terminalvägen samt rensning av befintligt dike längs Terminalvägen.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av kyrktorn, etapp 1.
Om- & tillbyggnad av församlingshus i Timrå
Om- och tillbyggnad av församlingshem med 1 våning.
Renovering av Bergeforsenbron i Timrå
Byte av övergångskonstruktioner.
Ny beläggning på löparbanor i Timrå
Härnösand upphandlar Entreprenad som omfattar reparation och beläggningsarbete på löparbanor på Högslättens idrottsplats i Härnösands Kommun och Timrå idrottsplats i Timrå Kommun.
Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - ändrad användning från samlingslokal till kontor.
Nybyggnad av värmeverk i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av värmeproduktionsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - ny industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av kontor/lägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150604.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150605.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150606.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150607.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150608.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150620.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150628.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150629.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152144.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152359.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n150625.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av tennishall i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad padelhall.
Nybyggnad av barack i Timrå
Ansökan bygglov - tidsbegränsad bodetablering.
Rivning av avloppspumpstation i Timrå
Anmälan - rivning av avloppspumpstation.
Rivning av fritidshus i Timrå
Anmälan - rivning brandrester av fritidshus.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan bygglov - upplag förändrad marknivå.
Rivning av carport i Timrå
Ansökan rivning - rivning av uthus och carport.
Rivning av barack i Timrå
Ansökan rivningslov - rivning av baracker.
Ridåer till sporthall i Timrå
Kultur- och teknikförvaltningen; Timrå kommun upphandlar 2 nya ridåer till Timrå sporthall. Uppdraget ska vara klart senast den 20 augusti 2019 om inte något oförutsatt inträffar.
Tillbyggnad av personallokal i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av befintlig personalbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: