Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Nybyggnad av industribyggnad i Timrå, Sundsvall
Planer på att bygga en industribyggnad med tillhörande kontorslokaler i Timrå industriområde.
Nybyggnad av brandstation i Timrå
Tidiga planer på nybyggnad av brandstation.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Entreprenaden omfattar en utbyggnad av Bergeforsens skola i två plan. Utbyggnaden ansluts mot befintlig byggnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad bilverkstad med däcklager/verkstad.
Schaktunderentreprenad åt Eltel Networks Infranet AB
tel Networks Infranet AB avser att till E.ON Energidistribution AB lämna anbud på entreprenad i Söråker M09.
Ombyggnad av lägenheter i Timrå
Ombyggnad av lägenheter på Rörvägen 24-26.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Om- & tillbyggnad av församlingshus i Timrå
Om- och tillbyggnad av församlingshem med 1 våning.
Renovering av Bergeforsenbron i Timrå
Byte av övergångskonstruktioner.
Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - ändrad användning från samlingslokal till kontor.
Rivning av carport i Timrå
Ansökan rivning - rivning av uthus och carport.
Rivning av avloppspumpstation i Timrå
Anmälan - rivning av avloppspumpstation.
Rivning av fritidshus i Timrå
Anmälan - rivning brandrester av fritidshus.
Nybyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av kontor/lägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150604.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150605.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150606.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150607.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150608.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150620.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150628.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150629.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152144.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152359.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: