Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk Ljustorp i Timrå kommun
65-84 verk planeras. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Timrå
48 hyresrätter. 33-77 kvm. Samtliga lägenheter har balkong, vissa med havsutsikt. Planerad inflytt hösten 2019.
Nybyggnad av industribyggnad i Timrå, Sundsvall
Planer på att bygga en industribyggnad med tillhörande kontorslokaler i Timrå industriområde.
Nybyggnad av bostäder i Timrå
Nybyggnad av bostäder. Exploatering på 1521849.
Nybyggnad av byggvaruhus i Timrå
Ansökan bygglov för nybyggnad industri/bygghandel.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Tillbyggnad av särskola, Bergeforsen skola.
Exploatering av bostadsområde i Timrå
Exploatering inför nybyggnad av bostäder på 1558116.
Schaktunderentreprenad åt Eltel Networks Infranet AB
tel Networks Infranet AB avser att till E.ON Energidistribution AB lämna anbud på entreprenad i Söråker M09.
Ombyggnad av väg på Sörberge, etapp 4, Timrå
Upphandlingen avser utbyggnad av gång- och cykelvägar/banor i Sörberge.
Exploateringsområde i Timrå
Upphandlingen avser nybyggnad av ca 300 m gata och belysning i exploateringsområde i anslutning till Terminalvägen samt rensning av befintligt dike längs Terminalvägen.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Vivsta, Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten, nya balkonger samt putsning och avfärgning fasader. Byggandet ska ske i en etapp.
Ny beläggning på löparbanor i Timrå
Härnösand upphandlar Entreprenad som omfattar reparation och beläggningsarbete på löparbanor på Högslättens idrottsplats i Härnösands Kommun och Timrå idrottsplats i Timrå Kommun.
Ombyggnad av kontor i Timrå
Ansökan bygglov - ändrad användning från samlingslokal till kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus med 3 nya lägenheter.
Nybyggnad av värmeverk i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av värmeproduktionsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnation av industrihall.
Ombyggnad av församlingshus i Timrå
Ansökan bygglov - om- och tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - ny industribyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av nätstation n 152674.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150602.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 150603.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 151208.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152666.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152667.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n 152669.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation n150625.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Timrå
Ansökan bygglov - tidsbegränsad bodetablering.
Nybyggnad av tennishall i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad padelhall.
Nybyggnad av mur i Timrå
Ansökan bygglov - mur sorteringsfickor.
Tillbyggnad av industrihus i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av reningsverk i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av reningsverk med containerrum rivning befintligt.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - uppförande av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan bygglov - upplag förändrad marknivå.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - schaktarbeten.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - släntjustering för boendeparkeringar.
Ombyggnad av markanläggning i Timrå
Ansökan marklov - uppfyllnad av jordvall.
Rivning av enbostadshus i Timrå
Ansökan rivning - rivning av bostadshus och komplementbyggnader.
Rivning av barack i Timrå
Ansökan rivningslov - rivning av baracker.
Rivning av utbildningslokal i Timrå
Ansökan rivningslov - rivning av fd utbildningslokaler.
Ridåer till sporthall i Timrå
Kultur- och teknikförvaltningen; Timrå kommun upphandlar 2 nya ridåer till Timrå sporthall. Uppdraget ska vara klart senast den 20 augusti 2019 om inte något oförutsatt inträffar.
Tillbyggnad av personallokal i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av befintlig personalbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: