Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av virkesterminal i Timrå kommun
Nybyggnad av virkesterminal i Timrå.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Tillbyggnad av reservoar i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av vattenreservoar.
Ombyggnad av värme i förskolor i Timrå
Gäller anbud på generalentreprenad gällande konvertering till bergvärme enligt förfrågan på sammantaget 3 objekt. Obserevera att pris för Fagerviks skola ska lämnas separat och hanteras som en option då detta objekt kan komma att förskjutas och utföras vid ett senare tillfälle.
Nybyggnad av fibernät i Lögdö, Timrå kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 230 st. fastigheter i Lögdö, Timrå kommun. Beläget i området Likenäs-Amnerud.
Exploatering för bostadsområde, etapp 1, Timrå
Exploateringsområde för 17 st småhustomter.
Om- & tillbyggnad av ishall i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av ishall.
Omläggning av tak på byggnader i Timrå
Objektet omfattar nya tätskikt på tak inkl. tillhörande plåtarbeten. Byggandet ska ske i en etapp. Fastigheterna ligger på Sportvägen 2 i Sörberge, Köpmangatan 14 i Vivsta, och Gymnasievägen 2 i Sörberge (Timrå Kommun).
Omläggning av tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Mogatan 1 A och B, Mogatan 3 A och B, Centrumvägen 17 A och B, 23, 25 i Söråker (Timrå).
Byte av balkonger på flerbostadshus i Söråker, Timrå
Avser renovering/nybyggnation av totalt 12 st balkonger på Mogatan 1A och B i Söråker.
Ombyggnad av flerbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av flerbostadshus - utbyte av balkonger.
Nybyggnad av idrottsplats i Timrå
Anhållan om förhandsbesked - nyanlägga en multiarena för spontanidrott.
Nybyggnad av parkeringsplats i Timrå
Ansökan bygglov - anlägga ny parkeringsyta.
Nybyggnad av carport i Timrå
Ansökan bygglov - ny parkering och carport.
Nybyggnad av förråd i Timrå
Ansökan bygglov - ny överbyggnad på pumpstation rivning av befintlig.
Nybyggnad av enbostadshus i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av bostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av hall i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad av visningshall.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Ansökan bygglov - nybyggnad transformatorstation (n151156).
Nybyggnad av bulleravgränsare i Timrå
Ansökan bygglov - uppförande av skärmvägg bullerskyddsåtgärd.
Nybyggnad av skärmtak i Timrå
Ansökan bygglov - vindskydd för fågelskådning.
Rivning av pumpstation i Timrå
Ansökan rivning - rivning av dagvattenpumpstation.
Rivning av bensinstation i Timrå
Ansökan rivning - rivning av drivmedelsanläggning.
Tillbyggnad av lager i Timrå
Ansökan bygglov - tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ny hangarport till Hangar 5 på Midlanda flygplats Timrå
Midlanda flygplats AB avser att byta ut befintlig hangarport på hangar 05. Bytet ska vara en totalentreprenad som inkluderar demontering och bortfrakt av befintlig port emballage.
Ombyggnad av restaurang i Timrå
Ansökan bygglov - ombyggnad av bostadshus till restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: