Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Timrå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk Ljustorp i Timrå kommun
65-84 verk planeras. Byggstart = markstart.
Nybyggnad av simhall i Timrå
Timrå kommun upphandlar uppförandet av en ny simanläggning för att kunna erbjuda sina kommuninvånare och föreningslivet goda förutsättningar för sport, lek och rekreation. Detta ska ske genom samverkansformen partnering.
Nybyggnad av förskola i Timrå
Nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Utbyggnad av kaj i Söråker
Planer på att bygga ut kajen ca 5 meter ut i vattnet.
Tillbyggnad av särskola i Timrå
Entreprenaden omfattar en utbyggnad av Bergeforsens skola i två plan. Utbyggnaden ansluts mot befintlig byggnad.
Ombyggnad av lägenheter i Timrå
Ombyggnad av lägenheter på Rörvägen 24-26.
Renovering av kyrktorn vid Hässjö kyrka
Reparation av övre delen av kyrktornet som under lång tid blivit vattenskadat.
Tillbyggnad av vårdboende i Timrå
Ansökan bygglov, tillbyggnad av specialboende med 3 nya lägenheter.
Konvertering till bergvärme i skola mm i Timrå
Avser konvertering till bergvärme.
Sanering av mark vid förskola i Timrå
Planerat projekt från investeringsbudget. Sanering av mark.
Nya tätskikt på tak på flerbostadshus i Timrå
Objektet omfattar nytt tätskikt tak med tillhörande plåtarbeten. Fastigheterna ligger på Mellangatan 42 A-C, Nygatan 5 och 7, Tallnäsvägen 45/47, 49/51, 77/79, 63/67, Rörvägen 1 A-D, 3-9 A-C, 20-50, Platåvägen 1-9 A-B samt Vårdhemsvägen 4 A-H.
Om- & tillbyggnad av församlingshus i Timrå
Om- och tillbyggnad av församlingshem med 1 våning.
Nybyggnad av bilhall i Timrå
Vivsta 13:87 - ansökan om bygglov - nybyggnad av industribyggnad bilhall.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Timrå
Vivsta 28:2 - ansökan om bygglov - tillbyggnad flerbostadshus.
Nybyggnad av lager i Timrå
Vivstamon 1:86 - ansökan om bygglov - nybyggnad av lager/lagerhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Timrå
Sörberge 1:421 - ansökan om bygglov - fasadändring byte av takbeklädnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Timrå
Avser fasadändring på industrihus.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Duved 1:74 - ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av skärmtak i Timrå
Forsmon 1:137 - ansökan om bygglov - nybyggnad komplementbyggnad samt tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Näs 7:2 - ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Timrå
Rigsta 4:59 - ansökan om bygglov - nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Timrå
Vivsta 13:19 - ansökan om bygglov - nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: