Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Långbjörn - Storfinnforsen
62 km lång 400 kV-ledning. För att klara att ansluta den storskaliga vindkraftsutbyggnaden kring Storfinnforsen behöver 400 kV-ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog förnyas (62 km).
Nybyggnad av flerbostadshus i Sollefteå
Ca 50 lgh planeras i två hyreshus med parkeringsmöjlighet.
Tillbyggnad av gymnasieskola i Sollefteå
Objektet avser tillbyggnad av spol- och maskinhall, för skolverksamhet samt viss ombyggnad i befintlig del. Objektet avser tillbyggnad av 350 m².
Stambyte i flerbostadshus i Sollefteå etapp 3
Entreprenaden omfattar stambyten samt ombyggnad av ett antal lägenheter för utökat badrum i kvarteret Tackan 2, HUS I och L samt med option HUS J och K, adress Långgatan 23 E-I i Sollefteå kommun.
Om- & tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Om- & tillbyggnad av befintlig verkstadshall i två plan. Tillbyggnaden blir utökad verkstad på bottenplan samt personalutrymme och förråd på övre plan.
Ombyggnad av ventilation i skolkök i Sollefteå
Arbeten består i bl a utbyte av ventilationskåpor i kök och diskrum, nytt ventilationsaggregat med dito kanalsystem, samt upprättande av nytt fläktrum i fd lärararbetsrum.
Ny jordkabel i Sollefteå
11 km ledning. Befintlig luftledning isoleras alternativt ersätts med jordkabel för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. E.ons projektnummer 321415
Utbyte taktäckning samt avvattning mm i Sollefteå
Entreprenaden innefattar Byggarbeten i samband med takbyte på Junsele Skola.
Markarbeten Långsele och Sollefteå
Entreprenaden omfattar markarbeten för förstärkning, isolering och dränering av hårdjordytor inom kvartersmark. Solatums fastigheter i Sollefteå och Långsele; - Vallåkersgatan 4A-4C, 6A-6B, 8A-8C, 11A-11B och 13A-13B, Sollefteå - Staionsgatan 19, Långsele - Fridhemsvägen 11A-11B, 13A-13B, 15A-15B, 17A-17B, 19A-19B, garage-område med infart från Herrgårdsvägen, Långsele
Konvertering till bergvärme, SiS Vemyra, Sollefteå
Entreprenaden omfattar utförande av fullt färdig och komplett projektering, installation och drifttagning av nya värmepumpsanläggningar och ventilationsaggregat.
Ombyggnad av ventilation i kök och samlingsutrymmen på servicehus i Sollefteå
Avser aggregatbyten för kök och matsal, installation utav VAV med styr och övervakning.
Utbyte taktäckning samt snörasskydd mm i Sollefteå
Avser byte takbeläggning från betongtegel till bandtäckning inkl, taksäkerhet och takavvattning.
Nybyggnad av värmeverk i Sollefteå
Nybyggnad av värmecentral och rivning av befintlig.
Utvändigt underhåll av industrihus i Sollefteå
Fasadändring och rivning. Fönsterbyte, rivning två byggnader.
Ommålning av kapell i Junsele
Ommålning av kapellet.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sollefteå
Ombyggnad och ändrad användning från arkiv/lager till utbildningslokal.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollefteå
Ändrad användning från skola till korttidsboende.
Nybyggnad av nätstation i Sollefteå
Nybyggnad av kopplingsstation.
Nybyggnad av garage i Sollefteå
Nybyggnad av traktorgarage/tvätthall och rivning av befintligt traktorgarage.
Nybyggnad av transformatorstation i Sollefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av butik i Sollefteå
Ombyggnad av butikslokal.
Konvertering av värmeanläggning vid serviceboende i Undrom, Sollefteå
I totalentreprenaden ingår samtliga schaktnings-, återfyllnings-, rivnings-, demonterings-, nyinstallations- och efterarbeten över rör-, mark-, borrnings-, bygg-, el-, samt styr- och övervakningsarbeten/installationer för att erhålla en ny driftsatt konverterad värmeanläggning.
Infodring av ledningar med flexibelt foder i Sollefteå
Avser infodring med flexibelt foder av tre olika objekt inom Sollefteå kommun. Objekten är belägna på Steinkjervägen, Kronvägen samt Skärvstavägen i Sollefteå. Totalt skall ca 600 meter spillvattenledning och 250 meter dagvattenledning infodras.
Sluttäckning av Rödsta deponi, Sollefteå
Material och installation av geomembran typ LLDPE. Totalt ca 8200 kvm deponiyta.
Ombyggnad av utbildningslokal i Sollefteå
Ombyggnad av utbildningslokaler.
Restaurering av kyrka i Ramsele
Konservering inredning och inventarier relaterat till fuktproblematik i Ramsele kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: