Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sollefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kraftledning mellan Långbjörn - Storfinnforsen
62 km lång 400 kV-ledning. För att klara att ansluta den storskaliga vindkraftsutbyggnaden kring Storfinnforsen behöver 400 kV-ledningen mellan Storfinnforsen och Midskog förnyas (62 km).
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå
Omfattning 35 st 2,5-3,2 MW verk.
Nybyggnad av vindkraftverk i Sollefteå kommun
Planerat projekt, är i samrådsfas. Ca 22 verk planeras. Uppskattad oklar byggstart, kostnad okänd.
Opto och statusåtgärder Grundfors - Storfinnforsen
Grundfors - Storfinnforsen UL1 S4-5 opto och statusåtgärder.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Sollefteå
Entreprenaden omfattar stambyte och badrumsrenovering i 108 lgh med 118 st badrum och kök.
Nybyggnad av luftelledning i Sollefteå
130 kV L 132 Edensforsen-Hoting.
Trafikåtgärder vid Sollefteå sjukhus, södra sidan
Kommer utföras i 2 etapper, där etapp 2 startar 2020 med bla trafikomläggning. Ca 4000 kvm ombyggnadsarea
Fönsterbyte i flerbostadshus i Sollefteå
Avser fönsterbyte i 88 lgh samt tvättstugor.
Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Långsele
Entreprenaden omfattar installation av komplett MBBR-anläggning i befintlig försedimentering.
Renovering av järnvägstrapp vid resecentrum i Sollefteå
Befintlig stentrapp framför järnvägsstation ska renoveras. Trappen ska i huvudsak återställas så att full funktions uppnås. I entreprenaden ingår även arbeten vid sidan om trappen.
Nybyggnad av luftelledning i Sollefteå
Cirka 8 km ny 130kV luftledning mellan Hjälta och Rödsta.
Ombyggnad av transformatorer mm i Sollefteå
Ombyggnad av två 130kV-fack, två 130/10kV-transformatorer samt utökning av 10- och 20kV ställverk.
Ombyggnad av vårdbostad i Sollefteå
Ändrad användning från studentboende till lss boende.
Tillbyggnad av församlingshus i Sollefteå
Tillbyggnad av församlingshem/kapell.
Nybyggnad av elverk i Sollefteå
Nybyggnad av anläggning för reservkraft.
Nybyggnad av fritidshus i Sollefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Sollefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av reservoar i Sollefteå
Nybyggnad av odlingshall.
Nybyggnad av personallokal i Sollefteå
Nybyggnad av personalbod.
Nybyggnad av skärmtak i Sollefteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av telestation i Sollefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av lager i Sollefteå
Nybyggnad av tälthall.
Restaurering av kyrka i Ramsele
Exteriör restaurering Ramsele kyrka.
Bolagsbacken 12
Fasadändring, ändrad användning.
Utformning av VA-plan för Sollefteå kommun
Sollefteå kommun avser att ta fram en heltäckande, långsiktig och hållbar vatten- och avloppsvattenplanering för Sollefteå kommun.
Tillbyggnad av verkstad i Sollefteå
Tillbyggnad av befintlig verkstad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: