Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk. Byggnation tidigast kring 2019.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell samt ca 60 nya rum planeras.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av Mellanlagningshall, Må i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlingar en utförande entreprenad avseende mellanlagringshall för avfall.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Anläggande av huvudvattenledningar mellan Gerdal och By, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar förläggning av huvudvattenledningar på en sträcka motsvarande cirka 5,7 km. Förläggningen omfattar dels två råvattenledningar (315PE), dels en distributionsledning (200PE) samt en kortare distributionsledning(160PE). Efter entreprenaden återställs befintliga vägar och anläggningar.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Uppdraget avser att ersätta underdimensionerade, gamla kraftmatningskablar som går direkt från signalställverket till yttre signalobjekt. Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 130 på följande driftsplatser; Backsjön, Aspeå, Källvattnet, Holmån och Anundsjö.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Riskbedömning inför kommande detaljplan i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt handels- och verksamhetsområde längs Terminalvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på väg E4 och järnvägen.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Ombyggnad av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.
Nybyggnad av gc-väg längs Svedjeholmsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sundsvägen-Brogatan, ca 800 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Målevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Översjälavägen-Lillbacke, ca 650 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industi- och lagerbyggnad.
Nytt övervakningssystem vid Örnsköldsviks Airport
Avser övervakningssystem till upprättat behörighetsområde vid Örnsköldsviks Airport.
Nybyggnad av gc-väg längs Vågsnäsvägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Bondegatan-fotbollsplats (Hangarplan), ca 330 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Lugnviksgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Järvedsleden-Läroverksgatan, ca 325 m. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Fasadändring, ommålning av fasader, sjukhuset 1.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butik till kontor, fasad- och planändring, kompassen 1.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, produktionsbyggnad, anundsjö prästbord 1:119.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, svartby 2:234.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, ny entré, reception, västersel 11:1.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Utbyggnad av befintlig parkering, eldsmark 7:1.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändra fasad och användning av kontor och personalrum, sälgen 3.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till butik, förnätra 1:22.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källarförråd till studentlägenhet, renen 3.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostad, norrlungånger 6:2.
Ombyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Ändrad användning från omklädningsrum till kiosk, tillbyggnad av trädäck, gene 3:1.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av 2 lägenheter, lugnet 6.
Ombyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av enbostadshus, inreda ytterligare bostad, österås 1:29.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, häggen 8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, rödvattnet 1:4 Rödvattnet 1:4,Rödsand 1:4,1:12,Åbosjö 1:40.
Nybyggnad av badanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bad- och äventyrsgolfanläggning, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av båthus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av båthus, hummelvik 4:1.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, örnsköldsvik 4:6.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, bjästa 57:6.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage/förråd, örnsköldsvik 7:1.
Nybyggnad av brygga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av gemensam brygga, hornön 5:19.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kondensattank, hörnett 51:1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, lönnen 2.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, norrlungånger 3:33.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, norrlungånger 3:34.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, rönnen 1.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mat/restavfallsstation, sälgen 4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, byviken 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, dombäcksmark 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:14.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:27.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:55.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långvattnet 1:35.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långvattnet 1:74.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mellansel 1:54.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, skorpeds-degersjö 1:7.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, tjäl s:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västergissjö 3:38.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, leding 1:53.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, åbosjö 1:35.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, främmerhörnäs 3:16.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthus, bjästa 57:13.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vildmarkskåta, solberg 1:221.
Nybyggnad av gäststuga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av övernattningsstuga, näskefjäll 1:2.
Utvändigt underhåll av lager i Örnsköldsvik
Fasadändring, industri- och lagerbyggnad, norrlungånger 2:144.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Örnsköldsvik
Målning av takmidja och entrétak, mellansel 1:103.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nedgrävning av sopbehållare, österrike 2.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av flerbostadshus, ny balkongdörr, lejonet 1.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring av fönster, dörrar och portar, svartby 2:295.
Installation av brand- och utrymningslarm i Bjästahallen i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar leverans av tjänster och material för fullständiga installationer med funktionsansvar för nytt brand- och utrymningslarm till fullt driftsfärdigt skick.
Utbyte av hissar i kommunhuset i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar hissrenovering, utbyta av två hissar, Nygatan 16 i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av gc-väg längs Ångermanlandsgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Renen rondellen-infart till sjukhus, ca 170 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Ny fackla för deponigas på avfallsanläggning i Örnsköldsviks kommun
Avser leverans och installation av komplett fackla, tryckhöjningsstation samt styrsystem.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Örnsköldsvik
Fasadändring och sätta upp nya skyltar, högland 36:21.
Fiberutbyggnad inom Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad i område Domsjö-Vårbystrand inom Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad inom Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad i område Kroksta-Arnäs inom Örnsköldsviks kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: