Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk.
Nybyggnad av trygghetsboende och flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 40 lägenheter som ska bli ett tryggt boende. Flerbostadshus med totalt cirka 140 lägenheter. Underjordiskt parkeringsgarage och parkeringsytor ovan jord
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för ca 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad av 22 parhus i 2-3 våningar med sutteräng. BOA 110-150 m2 samt carport och förråd. Mellan Första och Andra Långgatan.
Nybyggnad av bostäder i Örnsköldsvik
Ett förslag där flerbostadshus byggs på en del av planområdet. Lägenheterna kommer i huvudsak vara hyresrätter, där en del eventuellt blir studentbostäder.
Nybyggnad av parkeringsgarage i Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage med 200-300 platser.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Påbyggnad av parkeringshus i Örnsköldsvik
Påbyggnad av Paradisgaraget.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Lönnen 2. Ca 138 lgh. Valhallavägen 38 A-U. Option för beställaren att avropa FTX-installation i samtliga lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri för metallbearbetning, själevads prästbord 1:154.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av tryckeri till kontorslokaler.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industribyggnad, brösta 14:9.
Stambyte och renovering i flerbostadshus etapp 2 i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Tillbyggnad på bostäder i Örnsköldsvik
Planer finns att bygga till 2 våningar på befintliga huskroppar.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte i flerbostadshus, terassen 1.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Markplanering av 34 000 kvm tomt för kallförråd.
Om/Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt riva del av maskinhall, kroksta 6:69.
Hyresgästanpassning av lokaler i Örnsköldsvik
Ca 600 kvm lokalanpassning för vårdföretag.
Upprustning av Stora Torget i Örnsköldsvik
Planer finns för ombyggnad av Stora Torget med ev nybyggnad av glasbyggnad.
Renovering av bro i Örnsköldsvik
Upprustning av Alfredshemsbron
Ombyggnad till butik mm i Örnsköldsvik
Ändrad användning lager till handel, fasadändring, tillbyggnad ny entré, norrlungånger 2:144.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från industri och lager till kontor och lager, österås 15:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av fönster och akut renovering av fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Avser nybyggnad för kistkyla, expedition och förråd. Projektet omfattar: - Ca 300 m2 nybyggnad - Markarbeten intill nybyggnaden - El, vent, vvs samt styr & reglerarbeten - Dagvattenhantering - Borrning bergvärme
Trafiksäkerhetsåtgärder vid skola i Örnsköldsvik
Projektering av trafikmiljö Anundsjöskolan
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för antingen fasadrenovering eller uppsättning av solceller.
Underhållsarbete på ledningar i Domsjö
Underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar på Samhällsvägen i Domsjö.
Ombyggnad av servicebyggnad vid mountainbikearena i Örnsköldsvik
Underhållsåtgärder av servicebyggnad vid mountainbikearena. Byte av illa åtgången tak- och fasadbeklädnad.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Markåtgärder vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utförande av arbeten som underlag för nytt tätskikt i terrass och justering av gårdsbyggnad.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter, liverpool 10.
Ombyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Nybyggnad av fabrikshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av jordfabrik, sörgissjö 1:6 och 3:2.
Byte av hiss i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar byte/ombyggnad av befintlig hissinstallation.
Ny reningsanläggning med markbädd i Själevads-Dal
Avser en ny reningssanläggning invid befintlig trekammarbrunn i Själevads-Dal. Den befintliga anläggningen ska ersättas med en reningsanläggning som säkerställer att minst normal skyddsnivå efterlevs.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från stall till bryggeri/livsmedelslokal, åkerhemmet 1:1.
Isoleringsarbeten i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för isolering av hus.
Rivning av mast i Örnsköldsvik
Riva telemast och bod, österkäl 1:3.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Örnsköldsvik
Uppföra bullervall för mellanlagring, bredånger 2:165.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tak över entré och skärmvägg, sjukhuset 1.
Tillbyggnad av mast i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av befintlig telemast, hädanberg 2:12.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av cykelgarage, sjukhuset 1.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring, ombyggnad av butiksentré, turkiet 9.
Hissbyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, ersätter befintlig, skopan 3.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, egypten 8.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, riva befintligt, bredånger 2:168.
Ombyggnad av skjutbana i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av skjutbana, bredånger 3:44.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, hällby 2:2.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, mo-flärke 2:7.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, mo-flärke 3:46.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, teknikbod, malmön 1:1.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av materialfickor och carport, dombäck 1:477.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mobilmast med teknikbod, kubbe 12:4.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mobilmast med teknikbod, myckelgensjö 11:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, hovtången 1.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pannhus, hörnett 36:10.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av telemast och teknikbod, grundtjärn 3:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av telemast och teknikbod, skorpeds-holm 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 3:13.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 3:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 3:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-nyland 4:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-åtorpet 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kvaved 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig, sidensjö prästbord 1:23.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rössjö 4:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, trehörningsjö 1:364.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, örnsköldsvik 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation/nätstation, kvaved 5:2.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, erik-larstorpet 1:6.
Konserveringsarbeten i Själevads kyrka
Konserverings- och rengöringsåtgärder i kyrka.
Anpassningar för gym och padelhall i Örnsköldsvik
Ändrad användning, från industri till gym och padelverksamhet, norrlungånger 2:144.
Renovering av fasad på Grundsunda kyrka
Avser fasadrenovering på Grundsunda kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, måla fasad på flerbostadshus, bredbyn 2:46.
Mellanlagring av avfall i Örnsköldsvik
Mellanlagring av avfall, anundsjö prästbord 1:121.
Mellanlagring av avfall i Örnsköldsvik
Mellanlagring av avfall, norrsvedje 20:1.
Installation av larm i Grundsunda kyrka
Avser installation av larm i kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: