Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny sodapanna mm vid pappersbruk i Husum
Planer för uppgraderingen av massabruket i Husum med ny sodapanna och turbin.
Nybyggnad av gymnasieskola i Örnsköldsvik
Planerat projekt från investeringsbudget.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Ny- & ombyggnad av vårdboende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en generalentreprenad avseende om- och tillbyggnad av Sidensjögården.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Lönnen 2. Ca 138 lgh. Valhallavägen 38 A-U. Option för beställaren att avropa FTX-installation i samtliga lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av tryckeri till kontorslokaler.
Stambyte och renovering i flerbostadshus etapp 2 i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Nya hög- och lågspänningsledningar i Örnsköldsvik
Schakt och förläggning av kabelrör, jordlina, fundament till gatubelysningsstolpar samt rör med kabel till gatljusanläggningen. Schakt av kanalisation för servisledningar
Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt riva del av maskinhall, kroksta 6:69.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad, byggbutik, anundsjö prästbord 1:121.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av fönster och akut renovering av fasad.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Anläggande av mountainbikearena i Örnsköldsvik
Anläggande av mountainbikearena.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Utbyte av höghållfasta lager på bro över Moälven vid Själevads kyrka
Utbyte av höghållfasta lager samt bättringsmålning av lager. Bro över Moälven 0,7 km OSO Själevads kyrka.
Fasadarbeten på industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av entré och bilramper, samt fasadändring, norrlungånger 2:144.
Markåtgärder vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utförande av arbeten som underlag för nytt tätskikt i terrass och justering av gårdsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för antingen fasadrenovering eller uppsättning av solceller.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter, liverpool 10.
Byte av hiss i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar byte/ombyggnad av befintlig hissinstallation.
Rivning av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av flerbostadshus på fastigheten Skorped 2:58, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.
Ny reningsanläggning med markbädd i Själevads-Dal
Avser en ny reningssanläggning invid befintlig trekammarbrunn i Själevads-Dal. Den befintliga anläggningen ska ersättas med en reningsanläggning som säkerställer att minst normal skyddsnivå efterlevs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring och tillbyggnad av lägenheter, norrlungånger 2:212.
Utvändigt underhåll av skola i Örnsköldsvik
Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad, sidensjö prästbord 1:57.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, sätta upp skyltar, installera ventilation, gene 2:164.
Ombyggnad av vandrarhem i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra planlösning, själevads prästbord 1:103.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, lager, rivning av befintligt förråd och enbostadshus, dombäck 1:477.
Isoleringsarbeten i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer finns för isolering av hus.
Nybyggnad av fabrikshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av jordfabrik, sörgissjö 1:6 och 3:2.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, kylt förrådsutrymme, sörgissjö 3:2, Tillbyggnad av växthus med förråd, sörgissjö 3:2 Sörgissjö 3:2.
Restaurering av kyrka i Örnsköldsvik
Restaurering fuktskador ytter- & innertak samt målning av fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industrilokal, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av brygga i Örnsköldsvik
Uppföra brygga, vågbrytare, örnsköldsvik 9:1.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, jasminen 6.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förskola till bostad, fasadändring, ny dörr och fönster, norrlungånger 2:220.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, liljan 3.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, renovering av befintlig klubbstuga, installera eldstad, brösta 2:78.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av komplementsbyggnad, översjäla 3:42.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollbod, mätrigg, överön 9:1.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollbyggnad, projekt ursus,.
Nybyggnad av regionnät i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, förläggning av markkabel, grundtjärn 2:11.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mellansel 3:60.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mosjö 7:17.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mosjö 7:29.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mosjö 7:80, 1, Nybyggnad av nätstation, mosjö 7:80, 5 Mosjö 7:80.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mosjö 7:89.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, brunnen 2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, eldsmark 2:92.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, eldsmark 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nybyn 6:14.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, skorped 1:11.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, storsjö 1:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, uberg 7:3.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pannhus, hörnett 36:10.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak för cykelparkering, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av soprum i Örnsköldsvik
Nybyggnad av soprum med skärmtak, london 12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kvarnbacken 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredånger 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig, hötjärn 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:8.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, rivning av befintligt, översjäla 3:42.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, själevads prästbord 1:95.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 stycken transformatorstationer, rödvattnet 1:12 och stavro 1:5.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, bjästa 57:1.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, 3 st förråd, om- och tillbyggnad av uterum, hörnett 31:106.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, norrsvedje 20:8.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, överön 3:60.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus, installera eldstad, österalnäs 2:5.
Hissbyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, ersätter befintlig, skopan 3.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Installera oljeavskiljare, anundsjö prästbord 1:158.
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka.
Utvändigt underhåll av lager i Örnsköldsvik
Fasadändring, industri- och lagerbyggnad, skylt och port, lönnen 3.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, gene 8:1.
Utvändigt underhåll av garage i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, hagbo 16.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, högland 6:30.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, själevads prästbord 1:112.
Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring på kontorsbyggnad, riva skärmtak, mellansel 3:60.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, tidsbegränsat bygglov, konstantinopel 1 och 2.
Fasad och takarbeten på affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av takmaterial, bredbyn 20:96.
Anpassningar för gym och padelhall i Örnsköldsvik
Ändrad användning, från industri till gym och padelverksamhet, norrlungånger 2:144.
Schaktarbeten för utbyggnad av fibernät inom Örnsköldsviks kommun
Avser schaktarbeten för mast- och stationsanslutningar.
Fiberarbeten i byanät Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske.
Ny gatubelysning på Dombäcksön i Husum
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, kabel, kabelmarkeringsband, gatljusfundament samt uppsättning av gatljusstolpar med stolpinsats.
Fiberarbeten i område Salmostaden - Överön, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av fibernät i område SalmostadenÖverön inom Örnsköldsviks kommun.
Ny belysning längs gc-väg i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar schakt och förläggning av kabelrör, kabel, kabelmarkeringsband samt fundament till gatubelysningsstolpar längs Domsjövägen i Örnsköldsvik.
Takarbeten på Grundsunda kyrka
Tjärning av kyrktaket och klockstapelns tak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: