Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 103 st.

Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 2
I andra etappen planeras ca 40 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus, parhus & kedjehus i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en totalentreprenad avseende nybyggnation av simhall.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Nybyggnad av industrihus på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Ny- & ombyggnad av vårdboende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en generalentreprenad avseende om- och tillbyggnad av Sidensjögården.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Att skapa planmässiga förutsättningar för att medge ett nytt bostadshus på fastigheten Bonden 1 samt ändra användning för bostadsändamål till bostads- och kontorsändamål inom fastigheten Bonden 2. Syftet är även att trygga de höga kulturvärden som finns inom fastigheten Bonden 2.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte i flerbostadshus, lönnen 2. Ca 138 lgh.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Nya hög- och lågspänningsledningar i Örnsköldsvik
Schakt och förläggning av kabelrör, jordlina, fundament till gatubelysningsstolpar samt rör med kabel till gatljusanläggningen. Schakt av kanalisation för servisledningar
Anläggande av mountainbikearena i Örnsköldsvik
Anläggande av mountainbikearena.
Nybyggnad av stugby i Örnsköldsvik
Avser nybyggnad 4 parstugor, flytt av 10 stugor, norrvåge 1:43.
Nytt ställverk till fördelningsstation i Örnsköldsvik
Avser utförande, tillverkning leverans, installation och idrifttagning av 12 kV ställverk på fördelningsstation T200 Satelliten i Örnsköldsvik.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Själevad
Avser nya yttertak på Själevad Prästbord Myntvägen 1 och 3 1:48 Myntvägen 5 1:45 Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1250 m2 inkl förlängning av taksprång.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Pastoratet har för avsikt att uppföra en byggnad på egen mark med funktioner som kontor, kylanläggning och förrådsutrymme med en sammanlagd yta på ca 300 kvm. Fastigheten prästbordet 1:57 Arnäsvall däri byggnaden ska anläggas är beläget cirka sju kilometer från Örnsköldsviks centrum.
Nybyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Nybyggnad av maskinhall, sandficka och stängsel, kroksta 6:96.
Utbyte av höghållfasta lager på bro över Moälven vid Själevads kyrka
Utbyte av höghållfasta lager samt bättringsmålning av lager. Bro över Moälven 0,7 km OSO Själevads kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 2 A-B i Örnsköldsvik.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Fågelsångsvägen 3, 5 och 7.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av takmaterial, bredbyn 20:96.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, ersätter befintlig, skopan 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring och tillbyggnad av lägenheter, norrlungånger 2:212.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus, installera eldstad, bodum 3:15.
Restaurering av kyrka i Örnsköldsvik
Restaurering fuktskador ytter- & innertak samt målning av fönster.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri och lagerbyggnad, kylt förrådsutrymme, sörgissjö 3:2, Tillbyggnad av växthus med förråd, sörgissjö 3:2 Sörgissjö 3:2.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skola med skärmtak, erik-larstorpet 1:75.
Tillbyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skärmtak på skolbyggnad, brunnen 2.
Ventilationsarbeten i sporthall i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av fläktrum, installera ventilation i sporthall, hörnett 23:1.
Tillbyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av förråd, västerås 2:89.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, liljan 3.
Ombyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Ändrad användning från kiosk till informationskiosk, afrika 3.
Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, som påverkar brandskyddet, brunnen 2.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nedgrävning av sopbehållare, österrike 7.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, hagbo 6.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, överön 3:60.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation örnsköldsvik 4:20.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, gideå-hundsjö 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-åtorpet 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, högland 55:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, jakobsskatan 1:8.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nätstation, botniabanan 9:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, saluböle 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, saluböle 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, skademark 3:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, skademark 3:19.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, skademark 5:3.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, må 1:6.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, brösta 14:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, björna-angsta 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, björna-hemling 1:67.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, björna-å 1:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, fillingen 1:11.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, godmersta 1:15.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, godmersta 1:24.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, godmersta 1:8.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, grundsunda-bodum 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, grundsunda-prästbord 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, grundsunda-öden 1:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, grundsunda-öden 2:19.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, grundsunda-öden 2:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, högen 1:13.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, könsa 3:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, storborgarn 1:11.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, storborgarn 1:14.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pannhus, hörnett 36:10.
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka
Fasadarbeten på Sidensjö kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, takutformning på flerbostadshus, myren 8.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Flytt och tillbyggnad av garage, björna 2:230.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från ambulansgarage till kontor och verkstad, renen 2.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring av anordning för ventilation, husum 1:138.
Fiberarbeten i byanät Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske.
Schaktarbeten för utbyggnad av fibernät inom Örnsköldsviks kommun
Avser schaktarbeten för mast- och stationsanslutningar.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Avser ändring av ventilation, anpassning av planlösning och brandskyddet i en lokal. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Fiberarbeten i område Salmostaden - Överön, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av fibernät i område SalmostadenÖverön inom Örnsköldsviks kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: