Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk. Byggnation tidigast kring 2019.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd 1373 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell samt ca 60 nya rum planeras.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i Högland.
Nybyggnad av förskola i Domsjö
Avser förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i centrum.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Sund/Domsjö.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av korttidsboende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av avfallsanläggning, Må i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mellanlagringshall för avfall.
Byte av bro vid Bäck
Km 1490+512.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Nybyggnad av magasin vid museet i Örnsköldsvik
Föremålsmagasin vid museet i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Uppdraget avser att ersätta underdimensionerade, gamla kraftmatningskablar som går direkt från signalställverket till yttre signalobjekt. Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 130 på följande driftsplatser; Backsjön, Aspeå, Källvattnet, Holmån och Anundsjö.
Anläggande av huvudvattenledningar mellan Gerdal och By, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar förläggning av huvudvattenledningar på en sträcka motsvarande cirka 5,7 km. Förläggningen omfattar dels två råvattenledningar (315PE), dels en distributionsledning (200PE) samt en kortare distributionsledning(160PE). Efter entreprenaden återställs befintliga vägar och anläggningar.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 3
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Kraftledningsarbeten i Hjälta
Hjälta - Nysäter CL3 S0 åtg efter statusbesiktning.
Nybyggnad av gc-väg längs Svedjeholmsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sundsvägen-Brogatan, ca 800 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Målevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Översjälavägen-Lillbacke, ca 650 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Om- & tillbyggnad av galleria i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av galleria, lissabon 9.
Nytt övervakningssystem vid Örnsköldsviks Airport
Avser övervakningssystem till upprättat behörighetsområde vid Örnsköldsviks Airport.
Nybyggnad av gc-väg längs Vågsnäsvägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Bondegatan-fotbollsplats (Hangarplan), ca 330 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Lugnviksgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Järvedsleden-Läroverksgatan, ca 325 m. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butik till kontor, fasad- och planändring, kompassen 1.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, produktionsbyggnad, anundsjö prästbord 1:119.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnader med ställrum, styrhytt och plankvägg, långsele 2:10.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av solcellsanläggning, turisten 6.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ombyggnad av bygdegård för gym, mosjö 7:93.
Utvändigt underhåll av lager i Örnsköldsvik
Fasadändring, industri- och lagerbyggnad, norrlungånger 2:144.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, byviken 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mellansel 1:54.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, tjäl s:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, trehörningsjö-nordsjö 1:129.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västergissjö 3:38.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, aten 21.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till butik, förnätra 1:22.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostad, norrlungånger 6:2.
Ombyggnad av kiosk i Örnsköldsvik
Ändrad användning från omklädningsrum till kiosk, tillbyggnad av trädäck, gene 3:1.
Ombyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Ändrad användning från reception till frukostservering, australien 6.
Ombyggnad av fotbollsplan i Örnsköldsvik
Ändring av idrottsanläggning, konstgräsplan, hörnett 2:172 och 2:76.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföring av förråd/sjöcontainer, svedjeholmen 1:210.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Utbyggnad av befintlig parkering, eldsmark 7:1.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändra fasad och användning av kontor och personalrum, sälgen 3.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anordna parkeringsplats, renen 1.
Utvändigt underhåll av bilhall i Örnsköldsvik
Installation av solcellsanläggning, traktorn 1.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring av butik, ny port i fasad, högland 36:21.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Fasadändring av fönster, dörrar och portar, svartby 2:295.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bjästa 57:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, kvarnplatsen 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, Pengsjö 1:4,Pengsund 1:5,Selsta 1:10,Tällvattnet 1:3,Åbosjö 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 2:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 5:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, brattsjö 1:5 Brattsjö 1:5,1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, klocken 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kubbe 12:10 Kubbe 12:10,17:1,4:2,4:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nässjöbäckstorpet 3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nätra-prästbord 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, selsmo 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, seltjärn 1:72 Seltjärn 1:72,1:80,7:3.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthus, bjästa 57:13.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Örnsköldsvik
Målning av takmidja och entrétak, mellansel 1:103.
Nybyggnad av sophus i Örnsköldsvik
Nedgrävning av sopbehållare, österrike 2.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nedläggning av drivmedelcisterner och oljeavskiljare, sund 1:23.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ny- och ombyggnad av balkonger på flerbostadshus, aten 21.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, gideå-flärke 2:24 Gideå-flärke 2:24,Gideå-långviken 1:42,Gideå-långviken 1:43.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 7 nätstationer, tjäl 1:19 Gulkäl 3:2,Mossaträsk 1:3,Mossaträsk 1:8,Sjö 1:26,Sjö 1:32,Tjäl 1:11,Tjäl 1:19.
Nybyggnad av badanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bad- och äventyrsgolfanläggning, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av båthus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av båthus, hummelvik 4:1.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, örnsköldsvik 4:6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: