Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk. Byggnation tidigast kring 2019.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd 1373 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Totalt består projektet av ett flerbostadshus med en exploatering av ca 5 000 m2 bruttoarea, ca 70 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Två hus, åtta våningar plus suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av flerfamiljshus i Örnsköldsvik
Syftet med detaljplanen är att, vid Höglandssjön, möjliggöra byggande av flerfamiljshus, rymmande ett femtiotal hyreslägenheter. Vid stranden bevaras naturmarken med bl.a. Hälsans Stig.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola Sund/Domsjö.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola/skola i Högland.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindkraftverk, hämra 2:2, 3:3, stig 1:3, 2:1, söderlindsmark 1:1.
Byte av bro vid Bäck
Km 1490+512.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Nybyggnad av gc-väg längs Åsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Onsdagsvägen - Kurvgränd.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Uppdraget avser att ersätta underdimensionerade, gamla kraftmatningskablar som går direkt från signalställverket till yttre signalobjekt. Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 130 på följande driftsplatser; Backsjön, Aspeå, Källvattnet, Holmån och Anundsjö.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 925 till Gullvik, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Vårby (korsningen Nötbolandet)-Gullvik, ca 6500 meter. Planeras i samarbete med Trafikverket.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 925/926 i Nötbolandet
Avser sträckan mellan Vårby-Nötbolandet. Kostnadsuppgift saknas. Planeras i samarbete med Trafikverket.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Kraftledningsarbeten i Hjälta
Ny 400/220 kV syst.transf. - Ledningsåtgärder. Dagens 220 kV-nät vid Ångermanälven, norr om stationerna Långbjörn och Betåsen, är högt belastat när elproduktion ska överföras via 220 kV-nätet till 400 kV-nätet och vidare ner till södra Sverige.
Nybyggnad av gc-väg längs Svedjeholmsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sundsvägen-Brogatan, ca 800 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Målevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Översjälavägen-Lillbacke, ca 650 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fönster, egypten 8.
Nybyggnad av personalbyggnad vid Anundsjö kyrka
Nybyggnad av personalbyggnad, anundsjö prästbord 1:222.
Om- & tillbyggnad av galleria i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av galleria, lissabon 9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning till 3 styck bostadslägenheter, husum 1:113.
Nybyggnad av gc-väg längs Vågsnäsvägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Bondegatan-fotbollsplats (Hangarplan), ca 330 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Nybyggnad av gc-väg längs Lugnviksgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Järvedsleden-Läroverksgatan, ca 325 m. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.
Utvändigt underhåll av tandläkarmottagning i Örnsköldsvik
Fasadändring, ombyggnad av yttertak, själevads prästbord 1:157.
Tillbyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av hotell och ny skylt, högland 36:20.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nedläggning av drivmedelcisterner och oljeavskiljare, sund 1:23.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ombyggnad av bygdegård för gym, mosjö 7:93.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnader med ställrum, styrhytt och plankvägg, långsele 2:10.
Utvändigt underhåll av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av solcellsanläggning, turisten 6.
Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av takterass och fasadskylt, kompassen 3.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Uppföring av förråd/sjöcontainer, svedjeholmen 1:210.
Ombyggnad av fotbollsplan i Örnsköldsvik
Ändring av idrottsanläggning, konstgräsplan, hörnett 2:172 och 2:76.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, aten 21.
Ombyggnad av hotell i Örnsköldsvik
Ändrad användning från reception till frukostservering, australien 6.
Utvändigt underhåll av bilhall i Örnsköldsvik
Fasadändring av bilhall, traktorn 1.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring av butik, ny port i fasad, högland 36:21.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anordna parkeringsplats, renen 1.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pumphus, dekarsön 4:9.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bjästa 57:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, kvarnplatsen 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, Pengsjö 1:4,Pengsund 1:5,Selsta 1:10,Tällvattnet 1:3,Åbosjö 1:10.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 2:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bergom 5:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, brattsjö 1:5 Brattsjö 1:5,1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:38.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, byviken 1:57.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, klocken 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kubbe 12:10 Kubbe 12:10,17:1,4:2,4:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nässjöbäckstorpet 3:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nätra-prästbord 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, selsmo 1:31.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, seltjärn 1:72 Seltjärn 1:72,1:80,7:3.
Utvändigt underhåll av förskola i Örnsköldsvik
Fasadändring, platt tak till sadeltak, bredånger 1:93.
Utvändigt underhåll av bilhall i Örnsköldsvik
Installation av solcellsanläggning, traktorn 1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ny- och ombyggnad av balkonger på flerbostadshus, aten 21.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, gideå-flärke 2:24 Gideå-flärke 2:24,Gideå-långviken 1:42,Gideå-långviken 1:43.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 7 nätstationer, tjäl 1:19 Gulkäl 3:2,Mossaträsk 1:3,Mossaträsk 1:8,Sjö 1:26,Sjö 1:32,Tjäl 1:11,Tjäl 1:19.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, örnsköldsvik 10:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, örnsköldsvik 7:2.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, gene 1:67.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, näske 18:1.
Nybyggnad av hangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollrums och ställverksbyggnad, västerby 2:5, e-tjänst.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kopplingskiosk n151686, rivning av gammal kopplingskiosk, bjästa 57:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kopplingsstation, karlsviken 1:113.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, bäck 8:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, trehörningsjö-nordsjö 1:129.
Installation av solcellsanläggning på fastighet i Örnsköldsvik
Avser installation av ny solcellsanläggning.
Nybyggnad av gc-väg längs Ångermanlandsgatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Renen rondellen-infart till sjukhus, ca 170 meter. Cykelplanen är ute på samråd tom 5 december 2014. Beslut ska tas i kommunfullmäktige under mars 2015. Uppskattad oklar byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: