Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskola i Högland.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av Mellanlagningshall, Må i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlingar en utförande entreprenad avseende mellanlagringshall för avfall.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Anläggande av huvudvattenledningar mellan Gerdal och By, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar förläggning av huvudvattenledningar på en sträcka motsvarande cirka 5,7 km. Förläggningen omfattar dels två råvattenledningar (315PE), dels en distributionsledning (200PE) samt en kortare distributionsledning(160PE). Efter entreprenaden återställs befintliga vägar och anläggningar.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Uppdraget avser att ersätta underdimensionerade, gamla kraftmatningskablar som går direkt från signalställverket till yttre signalobjekt. Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 130 på följande driftsplatser; Backsjön, Aspeå, Källvattnet, Holmån och Anundsjö.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Riskbedömning inför kommande detaljplan i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt handels- och verksamhetsområde längs Terminalvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på väg E4 och järnvägen.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Hammarvägen 3-7 i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Byte av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.
Kraftledningsarbeten i Hjälta
Hjälta - Nysäter CL3 S0 åtg efter statusbesiktning.
Fiberutbyggnad inom Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad i område Nätra inom Örnsköldsviks kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Byte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utbyte av 3 st hissar samt ombyggnad av 1 st befintlig hiss. Objekten är belägna på Sörbyvägen 12 & 18, Järvsta 6, Örnviksvägen 1, samt Dirigentvägen 9 Bjästa 5:25 Örnsköldsviks kommun.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industi- och lagerbyggnad.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Bruksvägen 100 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Pensionärshemsvägen 6 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 3 A-C i Örnsköldsvik.
Nytt övervakningssystem vid Örnsköldsviks Airport
Avser övervakningssystem till upprättat behörighetsområde vid Örnsköldsviks Airport.
Upprustning av utemiljö vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar utförande av markarbeten och installation av utrustning för ny utemiljö vid Domsjöskolan.
Fasadändring på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fasadkulör, dublin 7.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av panncentral, sörgissjö 3:2.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butik till kontor, fasad- och planändring, kompassen 1.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av montagehall, billsta 7:8.
Tillbyggnad av klubbhus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skjuthall, förlängning av klubbstuga med förråd, sörgissjö 3:2.
Tillbyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av takad spillplatta, hörnett 51:1.
Tillbyggnad av folkhögskola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av utvändigt trapphus, mellansel 3:39.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, häggen 8.
Tillbyggnad av fritidshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av fritidshus, arnäs-lunne 3:20.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage med spilloljerum, kranen 1.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, ny entré, reception, västersel 11:1.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, svartby 2:234.
Ombyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Ombyggnad av enbostadshus, inreda ytterligare bostad, österås 1:29.
Ombyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Ombyggnad av omklädningsrum, själevads prästbord 1:54.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, rödvattnet 1:4 Rödvattnet 1:4,Rödsand 1:4,1:12,Åbosjö 1:40.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, dekarsön 4:27.
Nybyggnad av badanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bad- och äventyrsgolfanläggning, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, bjästa 57:15 och bjästa 57:16.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, bjästa 57:6.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från källarförråd till studentlägenhet, renen 3.
Ombyggnad av klubbhus i Örnsköldsvik
Upprustning av föreningsstuga, brösta 14:1.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Väsentlig fasadändring, ny fönsterkulör, bjästa 10:131.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändra fasad och användning av kontor och personalrum, sälgen 3.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av 2 lägenheter, lugnet 6.
Nybyggnad av brygga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pålad brygga, sund 6:13.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, gene 4:2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, gene 4:5.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, själevads-prästbord 1:48.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, översjäla 2:56.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av ställverksbyggnad samt kommunikationsmast, anundsjö prästbord 1:1.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur 1, västerås 2:9, omr 6.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur 1, västerås s:1, omr 6.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, leding 1:53.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, västerby 2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bredbyn 16:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, lägsta 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, anundsjö-prästbord 1:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 15:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 20:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 4:61.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rödvattnet 1:12 - 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, stavro 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, åbosjö 1:35.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, strömsborg 1:32.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, sörsvedje 2:2.
Nybyggnad av pumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tryckstegringsstation, västerås 2:41.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, främmerhörnäs 3:16.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vildmarkskåta, solberg 1:221.
Nybyggnad av gäststuga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av övernattningsstuga, näskefjäll 1:2.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kondensattank, hörnett 51:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, dombäcksmark 1:9.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:14.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:27.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, flyggsjö 1:55.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långvattnet 1:35.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, långvattnet 1:74.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, skorpeds-degersjö 1:7.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: