Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk.
Nybyggnad av kulturhus i Örnsköldsvik
Förslag på placering fd Busstationstomten.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar delad utförandeentreprenad avseende nybyggnation av förskola i Högland, denna del avser bygg (E1), mark (E2), hiss (E6), el & tele (E3), vent- & styr- & övervakning (E5) & vs (E4).
Nybyggnad av förskola i Domsjö
Avser förskola med 8 avdelningar.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av Mellanlagningshall, Må i Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlingar en utförande entreprenad avseende mellanlagringshall för avfall.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av montagehall, billsta 7:8.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Uppdraget avser att ersätta underdimensionerade, gamla kraftmatningskablar som går direkt från signalställverket till yttre signalobjekt. Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 130 på följande driftsplatser; Backsjön, Aspeå, Källvattnet, Holmån och Anundsjö.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage och kontor, plogen 11.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Riskbedömning inför kommande detaljplan i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt handels- och verksamhetsområde längs Terminalvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på väg E4 och järnvägen.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av parhus, hjortonet 8.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Hammarvägen 3-7 i Örnsköldsvik.
Anläggande av mountainbikearena i Örnsköldsvik
Anläggande av mountainbikearena.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Byte av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.
Kraftledningsarbeten i Hjälta
Hjälta - Nysäter CL3 S0 åtg efter statusbesiktning.
Fiberutbyggnad inom Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad i område Nätra inom Örnsköldsviks kommun.
Byte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utbyte av 3 st hissar samt ombyggnad av 1 st befintlig hiss. Objekten är belägna på Sörbyvägen 12 & 18, Järvsta 6, Örnviksvägen 1, samt Dirigentvägen 9 Bjästa 5:25 Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industi- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Mark- och anläggningsarbeten på Cisternpark i Örnsköldsviks hamn
Örnsköldsviks Hamn & Logistik har för avsikt att utföra anläggningsarbete på Cisternpark. Ca 50% av ytan ska bearbetas. Uppdrag; Slätas, släntas, utrullning av befintligt geomembran tre lager, ca 4 000 m2.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Bruksvägen 100 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Pensionärshemsvägen 6 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 3 A-C i Örnsköldsvik.
Upprustning av utemiljö vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar utförande av markarbeten och installation av utrustning för ny utemiljö vid Domsjöskolan.
Fasadändring på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fasadkulör, dublin 7.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, älgen 5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, anundsjö-hemsjö 1:9 Anundsjö-hemsjö 1:9,Anundsjö-nordsjö 1:10,Anundsjö-nordsjö 1:3,Anundsjö-nordsjö 1:5.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, dekarsön 4:27.
Nybyggnad av badanläggning i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bad- och äventyrsgolfanläggning, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, bjästa 57:15 och bjästa 57:16.
Nybyggnad av automatstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av drivmedelsanläggning, bjästa 57:6.
Nybyggnad av servicebyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hygienanläggning, norrvåge 1:49.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kondensattank, hörnett 51:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lekstuga, skorped 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nybyn 6:8.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nyland 1:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nyland 2:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-ödsbyn 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerhus 15:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerhus 4:5.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av panncentral, sörgissjö 3:2.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintligt garage, tillbyggnad av befintligt omklädningsrum, nybyggnad av garage, bredånger 2:166.
Ombyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Ombyggnad av omklädningsrum, själevads prästbord 1:54.
Tillbyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av drivmedelstank, ovanjord cistern, turisten 6.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerbostadshus, häggen 8.
Tillbyggnad av fritidshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av fritidshus, arnäs-lunne 3:20.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage med spilloljerum, kranen 1.
Tillbyggnad av klubbhus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av skjuthall, förlängning av klubbstuga med förråd, sörgissjö 3:2.
Tillbyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av takad spillplatta, hörnett 51:1.
Tillbyggnad av folkhögskola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av utvändigt trapphus, mellansel 3:39.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Väsentlig fasadändring, ny fönsterkulör, bjästa 10:131.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, ny entré, reception, västersel 11:1.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontorsbyggnad, svartby 2:234.
Ombyggnad av klubbhus i Örnsköldsvik
Upprustning av föreningsstuga, brösta 14:1.
Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring på kontorsbyggnad, brösta 1:101.
Utvändigt underhåll av sjukhus i Örnsköldsvik
Fasadändring, ommålning av fasader, sjukhuset 1.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Olympiavägen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, slänten 1.
Nybyggnad av brygga i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pålad brygga, sund 6:13.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, gene 4:2.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, gene 4:5.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, själevads-prästbord 1:48.
Nybyggnad av återvinningsstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av restavfallsstation, översjäla 2:56.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av ställverksbyggnad samt kommunikationsmast, anundsjö prästbord 1:1.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur 1, västerås 2:9, omr 6.
Nybyggnad av mur i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stödmur 1, västerås s:1, omr 6.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, österbillsjö 6:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikhus, västerby 2:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation och riva befintlig, bredbyn 2:16 Bredbyn 2:16,4:50.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bredbyn 16:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bredåker 2:11 Bredåker 2:11,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fällkäl 1:6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: