Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny station i Norrtjärn
Norrtjärn ny 400/130 kV-station, anslutning på UL7 S2
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av Ängsmarkens förskola.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Bärighetshöjande åtgärder på väg 914 mellan Skorped-Degersjö
Upphandlas med objekt 1116158. Avser tjälsäkring.
Nybyggnad av gc-väg längs Åsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Onsdagsvägen - Kurvgränd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, inglasade balkonger, installation av hiss, utsikten 15.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
HSB kommer att påbörja detaljplanearbetet. Efter det kan försäljningen påbörjas, preliminärt under 2018. Byggnaden kommer att innehålla ca 40 bostadsrätter och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Flytt av väg 1044 vid Norrtjärn
Kurvrätning/nybrytning av väg ca 1200 m.
Nybyggnad av grupphus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 enbostadshus, Sörvåge 3:58,3:61,3:64.
Fönsterbyte på flerbostadshus, Örnsköldsvik
Upphandling av fönsterbyte inom Kv Gene 4:2 & 4:5, Örnsköldsvik. Objektet är beläget på Hammarvägen 5-19 i Örnsköldsvik. Entreprenaden omfattar fönsterbyte i 222 lägenheter samt rivning och komplettering av burspråk.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 925/926 i Nötbolandet
Avser sträckan mellan Vårby-Nötbolandet. Kostnadsuppgift saknas. Planeras i samarbete med Trafikverket.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallager i Örnsköldsvik.
Ombyggnad av lokaler till studentbostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad från lokaler i entréplan till 8 st studentlägenheter.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Nybyggnad av ren- och viltstängsel i Västernorrlands län
Avser bandel 129 (Björna-Trehörningsjö, del av sträckan) samt bandel 130 (Selsjön-Aspeå).
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm på skola i Örnsköldsvik
Totalentreprenaden avser om- och tillbyggnad av brand- och tillbyggnad på en gymnasieskola.
Installation av hissar i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 st hissar inkl erforderlig projektering.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen samt Bredbyn
Entreprenaden omfattar installation av 2 st värmepumpsanläggningar (Vätska-Vatten).
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 1
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Fiberutbyggnad Byanät Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad av Byanät i områdena Nätra, Skorped och Sagavägen inom Örnsköldsviks kommun.
Nybyggnad av personalbyggnad vid Anundsjö kyrka
Nybyggnad av personalbyggnad, anundsjö prästbord 1:222.
Fasadarbete på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, kulörändring vid fasadrenovering,oket 6.
Installation av solcellsanläggning på fastighet i Örnsköldsvik
Avser installation av ny solcellsanläggning.
Nya parkeringsytor till Skuleskogens nationalpark i Örnsköldsvik
Byggentreprenadkontrakt för utökning av parkeringsplatser vid Skuleskogens nationalpark, Entré Syd.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Örnsköldsvik
Fasadändring, ombyggnad tak, solceller, knorthem 9.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lager till gym, örnsköldsvik 7:7.
Ombyggnad av butik i Örnsköldsvik
Ändrad användning från restaurang till färghandel, köpmannen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning till 3 styck bostadslägenheter, husum 1:113.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av verkstad/förråd, lönnen 3.
Tillbyggnad av kyrkogård i Örnsköldsvik
Utvidga själevads kyrkogård, själevads-prästbord 1:95.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, kroksta 4:112.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, överön 6:19.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lusthus, österås 1:69.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, norrböle 17:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, norrsvedje 2:20.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av transformatorstation, tällvattnet 1:28 Björna 2:197,6:24,Tällvattnet 1:28.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, starkström, kärrsjö 1:74.
Nybyggnad av samlingslokal i Örnsköldsvik
Nybyggnad av samlingslokal ringarbyggnaden, bredånger 2:168.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bredånger 1:67.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, getingstabodum 2:49.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, hummelvik 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, västergissjö 3:13 Västergissjö 3:13,3:45,3:66.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, västerled 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, anundsjö prästbord 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, brösta 14:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fridsborg 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sidensjö prästbord 1:75, e-tjänst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sidensjö-prästbord 1:41, e-tjänst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sunnansjö 2:11, e-tjänst.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindkraftverk/park, trehörningsjö-nordsjö 1:129, 1:93, trehörningsjö 1:358.
Nybyggnad av plank i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, näske s:3.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st kopplingskiosker, stig 2:1, 1:3.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnader med ställrum, styrhytt och plankvägg, långsele 2:10.
Tillbyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, knorthem 6.
Tillbyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, svartby 2:233.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kundvagnsgarage, bredbyn 1:55.
Nybyggnad av soprum i Örnsköldsvik
Byggnad av mat-/restavfallsstation, Norrlungånger 2:204,2:205,2:220.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, insättning av 24 st nya hisschakt i trapphus & på fasad, ämbaret 2, 3, 4 & 6.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Örnsköldsvik
Fasadändring, bensinstation, bävern 1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 5 transformatorstationer, bredånger 3:5 Bredånger 3:5,Näske 23:1,Näske 4:22,Svartdalen 1:1,Sörsvedje 3:2.
Nybyggnad av barack i Örnsköldsvik
Nybyggnad av baracker till camping/vandrarhem, dekarsön 2:13.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport/förråd, bredbyn 20:24.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cistern, husum 2:182.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cistern/tank, hörnett 36:5.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av fettavskiljare, fasadändring fönster, rivning av skärmtak, japan 6.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förskolepaviljong, bredånger 1:93.
Utvändigt underhåll på Själevads kyrka
Restaurering av putsskador.
Utbyte av brand- och utrymningslarm vid skola i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm vid Trehörningsjöskolan.
Fiberutbyggnad av ortsammanbindande nät inom Örnsköldsviks kommun
Avser utförande av fiberarbeten inom följande område: Själevad - Haffsta.
Fiberutbyggnad inom Örnsköldsviks kommun
Avser utförande av fiberarbeten inom följande sex områden: Bredbyn, Bjästa, Köpmanholmen/Åmynnet, Själevad, Ås och Arnäsvägen östra/Ravesta inom Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad av ortsammanbindande nät inom Örnsköldsviks kommun
Avser utförande av fiberarbeten inom följande tre områden: Område 1 - OSN Nätra, omfattande sträcka Sidensjö – Östersel, sträcka Sidensjö – Drömme och sträcka Drömme - Näs, Område 2 - OSN Skorped, omfattande sträcka Sidensjö - Skorped samt Område 3 - OSN Sagavägen, omfattande sträcka Bredbyn - Kubbe.
Schakt av kabelkanalisation i centrala Örnsköldsvik
Objektet avser schakt och styrd borrning av kanalisation och jordlina för fyra parallella 12 kV kablar i centrala Örnsköldsvik. Uppdraget omfattas också av samförläggning av optokabel för Övik Energi AB på delar av sträckan.
Ombyggnad av skola i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring som påverkar brandskyddet, mellansel 1:54.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:143.
Fiberutbyggnad för enskilda anslutningar inom Örnsköldsviks kommun
Avser fiberutbyggnad avseende färdigställande av kundinstallation med och utan tomtgrävning/håltagning samt fiberarbete för anslutning av kunder.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, ny entré och nya skyltar willys, högland 6:30.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, liftstuga, värmestuga, solberg 1:221, 1:233.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: