Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av vindkraftpark i Örnsköldsviks kommun
Vattenfall Vindkraft vill bygga upp till 60 verk.
Nybyggnad av villor och radhus i Örnsköldsvik
40 fristående villor, 30 radhus och 30 lägenheter i flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av simhall i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en totalentreprenad avseende nybyggnation av simhall.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindkraftpark, rödsand 1:6, rödvattnet 1:12, stavro 1:5.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Varvskajen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsviks kommun
Mark för nybyggnad av vindkraftverk.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av bostadsrätter på Kusthöjden i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar delad utförandeentreprenad avseende nybyggnation av förskola i Högland, denna del avser bygg (E1), mark (E2), hiss (E6), el & tele (E3), vent- & styr- & övervakning (E5) & vs (E4).
Nybyggnad av förskola i Domsjö
Avser förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av industrihus på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter.
Nybyggnad av industrihus i Bredbyn i Örnsköldsvik
Det finns ca 2 hektar ledig industrimark på området.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Om- & tillbyggnad av skola i Örnsköldsvik
Projektet omfattar byggnads-, mark- och installationsarbeten för tillbyggnad av en träningsskola kopplad till Ängetskolans grundsärskola.
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 1060 i Bodum, Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Norra Skepparvägen-Dekarsövägen, ca 1400 m. Översyn av busshållplatser och belysning.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Uppbyggnad av affärshus i Björna
Återuppbyggnad efter brand.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage och kontor, plogen 11.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nybyggnad av gc-väg Ås - Översjälavägen i Örnsköldsvik
Syftet med programmet är att en trafiksäker gång- och cykelväg ska kunna fullföljas mellan Själevad och centrala Örnsköldsvik. Idag fattas en sträcka på ca 1,5 km från EFS-kyrkan i Ås till Onsdagsvägen i Översjäla.
Byte av yttertak på flerbostadshus i Själevad
Avser nya yttertak på Själevad Prästbord Myntvägen 1 och 3 1:48 Myntvägen 5 1:45 Örnsköldsviks Kommun. Takyta totalt: ca 1250 m2 inkl förlängning av taksprång.
Byte av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.
Nytt ställverk till fördelningsstation i Örnsköldsvik
Avser utförande, tillverkning leverans, installation och idrifttagning av 12 kV ställverk på fördelningsstation T200 Satelliten i Örnsköldsvik.
Byte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utbyte av 3 st hissar samt ombyggnad av 1 st befintlig hiss. Objekten är belägna på Sörbyvägen 12 & 18, Järvsta 6, Örnviksvägen 1, samt Dirigentvägen 9 Bjästa 5:25 Örnsköldsviks kommun.
Konsult för utredning och riskbedömning av området Kusthöjden, Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt bostadsområde längs med Kusthöjdsvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på Modovägen och järnvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus samt nybyggnad av carport m.m i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lokal till bostäder, nybyggnad av carport och förråd, mo 2:48.
Mark- och anläggningsarbeten på Cisternpark i Örnsköldsviks hamn
Örnsköldsviks Hamn & Logistik har för avsikt att utföra anläggningsarbete på Cisternpark. Ca 50% av ytan ska bearbetas. Uppdrag; Slätas, släntas, utrullning av befintligt geomembran tre lager, ca 4 000 m2.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 2 A-B i Örnsköldsvik.
Restaurering av kyrka i Örnsköldsvik
Restaurering fuktskador ytter- & innertak samt målning av fönster.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två parhus, förråd/carport, installera eldstad, österalnäs 2:5.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall och lossningsbyggnad, flytt av befintligt lagertält, erik-larstorpet 1:6.
Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, industri- och lagerbyggnad, överön 6:17.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor med personalutrymmen/förråd, brösta 1:101.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av nya omklädningsrum, må 1:3.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av omklädningsrumsbyggnad, örnsköldsvik 7:1.
Tillbyggnad av samlingslokal i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av samlingslokal, hummelvik 2:29.
Tillbyggnad av servering i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tak på uteservering, örnsköldsvik 8:26.
Utvändigt underhåll av affärshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av tak/pergola på affärshus, köpmannen 2.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Uppföra parkering, finna 4:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, aldertjärn 1:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, brännan 2:2.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, västerhus 1:3.
Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av reservkraftstation, botniabanan 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stamnätsstation, anundsjö-norrtjärn 1:2.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod nod, nordanås 7:2.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, örnsköldsvik 3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, aspsele 1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, björna-långviken 1:266.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, björna-östansjö 1:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fillingen 1:12.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fillingen 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fillingen 1:4.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fällkäl 1:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, hädanberg 2:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, locksta 1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:34.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:74.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, remmarn 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, risbäck 2:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bonässkiftet 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, saluböle 1:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, studsviken 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, uttersjö 1:10.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två styck omklädningsrum, förråd och utedass, kornsjö 8:2.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, solberg 1:221.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tälthall, norrsvedje 20:3.
Nybyggnad av personalbyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av fristående lunchrum/raststuga, byviken 1:48.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, kontrollrum och sabotageskydd optobod, anundsjö-norrtjärn 1:2.
Nybyggnad av servicebyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hygienanläggning, norrvåge 1:49.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av komplementsbyggnad, rivning av befintlig, bjästa 57:13.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollrum och ställverksbyggnad, byviken 1:48.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kopplingsstation, fillingen 1:7.
Ombyggnad av markanläggning i Örnsköldsvik
Ombyggnad av invallning för etanoltankar, hörnett 51:1.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Olympiavägen i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, brösta 2:40.
Ombyggnad av bensinstation i Örnsköldsvik
Installera oljeavskiljare, rälsbussen 8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 transformatorstationer, remmarn 1:6 Remmarn 1:6,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, aspsele 1:17 Aspsele 1:17,1:3,1:47.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: