Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 117 st.

Nybyggnad av flerbostadshus med handel & kontor i Örnsköldsvik
Planer för flerbostadshus, kontorshus, hotell, restaurang och butiker.
Nybyggnad av förskola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar delad utförandeentreprenad avseende nybyggnation av förskola i Högland, denna del avser bygg (E1), mark (E2), hiss (E6), el & tele (E3), vent- & styr- & övervakning (E5) & vs (E4).
Rivning och nybyggnad av vattenverk i By och Gerdal Örnsköldsvik
Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB upphandlar vattenberedningsfilter för en vattenproduktionsanläggning. Vattenverket i By ska rivas och ersättas med en pump. I Gerdal ska ett nytt vattenverk byggas.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av montagehall, billsta 7:8.
Utbyte av kablar längs järnväg i region Nord
Uppdraget avser att ersätta underdimensionerade, gamla kraftmatningskablar som går direkt från signalställverket till yttre signalobjekt. Utbyte av icke föreskriftsenliga kablar längs bandel 130 på följande driftsplatser; Backsjön, Aspeå, Källvattnet, Holmån och Anundsjö.
Stambyte och renovering i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Tillbyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av garage och kontor, plogen 11.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 1
Avser sträckan mellan Pensionärsgatan-Skidstavägen (första korsningen), ca 1600 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Domsjövägen i Örnsköldsvik, del 2
Avser sträckan mellan Skidstavägen andra korsning-Vårby (till Trafikverkets väg startar) ca 1300 meter.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Hammarvägen 3-7 i Örnsköldsvik.
Anläggande av mountainbikearena i Örnsköldsvik
Anläggande av mountainbikearena.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Gottnevägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Mycklingsvägen-Birgittavägen, ca 1000 m.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Byte av bro över bäck vid Bjästaåkern
Bro över bäck vid Bjästaåkern, 2,8 km SO Bjästa.
Fiberutbyggnad inom Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad i område Nätra inom Örnsköldsviks kommun.
Kraftledningsarbeten i Hjälta
Hjälta - Nysäter CL3 S0 åtg efter statusbesiktning.
Byte av hissar i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utbyte av 3 st hissar samt ombyggnad av 1 st befintlig hiss. Objekten är belägna på Sörbyvägen 12 & 18, Järvsta 6, Örnviksvägen 1, samt Dirigentvägen 9 Bjästa 5:25 Örnsköldsviks kommun.
Mark- och anläggningsarbeten på Cisternpark i Örnsköldsviks hamn
Örnsköldsviks Hamn & Logistik har för avsikt att utföra anläggningsarbete på Cisternpark. Ca 50% av ytan ska bearbetas. Uppdrag; Slätas, släntas, utrullning av befintligt geomembran tre lager, ca 4 000 m2.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industi- och lagerbyggnad.
Konsult för utredning och riskbedömning av området Kusthöjden, Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en riskbedömning som ska utgöra ett underlag till en detaljplan för ett nytt bostadsområde längs med Kusthöjdsvägen. Riskbedömningen ska identifiera och analysera riskerna från farligt gods-transporter på Modovägen och järnvägen.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 2
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Bruksvägen 100 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Pensionärshemsvägen 6 i Örnsköldsvik.
Nya yttertak på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Avser nya yttertak på Stiftelsevägen 3 A-C i Örnsköldsvik.
Upprustning av utemiljö vid skola i Domsjö
Entreprenaden omfattar utförande av markarbeten och installation av utrustning för ny utemiljö vid Domsjöskolan.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lagerhall och lossningsbyggnad, flytt av befintligt lagertält, erik-larstorpet 1:6.
Fasadändring på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, byte av fasadkulör, dublin 7.
Nybyggnad av parhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två parhus, förråd/carport, installera eldstad, österalnäs 2:5.
Tillbyggnad av lager i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, industri- och lagerbyggnad, överön 6:17.
Tillbyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av drivmedelstank, ovanjord cistern, turisten 6.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintligt garage, tillbyggnad av befintligt omklädningsrum, nybyggnad av garage, bredånger 2:166.
Ombyggnad av markanläggning i Örnsköldsvik
Ombyggnad av invallning för etanoltankar, hörnett 51:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Uppföra parkering, finna 4:2.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av nya omklädningsrum, må 1:3.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av omklädningsrumsbyggnad, örnsköldsvik 7:1.
Tillbyggnad av samlingslokal i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av samlingslokal, hummelvik 2:29.
Tillbyggnad av folkhögskola i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av utvändigt trapphus, mellansel 3:39.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av två styck omklädningsrum, förråd och utedass, kornsjö 8:2.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, solberg 1:221.
Nybyggnad av plank i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, sund 1:5.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av växelstation, byviken 1:2.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av komplementsbyggnad, rivning av befintlig, bjästa 57:13.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollrum och ställverksbyggnad, byviken 1:48.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, älgen 5.
Ombyggnad av bensinstation i Örnsköldsvik
Installera oljeavskiljare, rälsbussen 8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 transformatorstationer, remmarn 1:6 Remmarn 1:6,1:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, anundsjö-hemsjö 1:9 Anundsjö-hemsjö 1:9,Anundsjö-nordsjö 1:10,Anundsjö-nordsjö 1:3,Anundsjö-nordsjö 1:5.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 4 transformatorstationer, aspsele 1:17 Aspsele 1:17,1:3,1:47.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 6 transformatorstationer, björna-östansjö 1:10 Björna-östansjö 1:10,1:26,1:48,1:6,1:69.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, kontrollrum och sabotageskydd optobod, anundsjö-norrtjärn 1:2.
Nybyggnad av servicebyggnad i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hygienanläggning, norrvåge 1:49.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lekstuga, skorped 1:6.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nybyn 6:8.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nyland 1:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-nyland 2:10.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, sidensjö-ödsbyn 1:2.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av panncentral, sörgissjö 3:2.
Nybyggnad av elverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av reservkraftstation, botniabanan 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av stamnätsstation, anundsjö-norrtjärn 1:2.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod nod, nordanås 7:2.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, örnsköldsvik 3:1.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, österbillsjö 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation och riva befintlig, bredbyn 2:16 Bredbyn 2:16,4:50.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, björna-långviken 1:266.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, bredåker 2:11 Bredåker 2:11,2:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fällkäl 1:33.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, fällkäl 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, hädanberg 4:7.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, hämra 4:12 Hämra 4:12,1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kubbe 3:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kubbe 7:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, locksta 1:14.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:15.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:34.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, långvattnet 1:74.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, mellansjö 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, remmarn 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, risbäck 3:8 Risbäck 3:8,4:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bonässkiftet 1:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredbyn 17:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rötjärn 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sidensjö prästbord 2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, studsviken 1:8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: