Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 1
I första etappen planeras ca 55 bostäder.
Nybyggnad av bostäder mm i Örnsköldsvik, etapp 3
I tredje etappen planeras antingen bostäder eller lokaler.
Nybyggnad av flerbostadshus, etapp 1 i Örnsköldsvik
Lägenheterna, som fördelas på ett flertal flerbostadshus om fem våningar vardera, kommer att bestå av ett till tre rum och kök och får förutom vacker utsikt även nära till all tänkbar service och rekreation.
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Planer för 70 lägenheter i centrala Örnsköldsvik, på Sörliden, med balkonger i sydvästlig riktning mot havet.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
Brf Bryssel sträcker sig längs hela Fabriksgatan och det planeras för cirka 30 välplanerade lägenheter med hög standard. Bekväm tillgång till både hiss och garage i huset. Samtliga lägenheter ska ha balkonger mot gården eller integrerade balkonger och loggior mot gatan. De större lägenheterna mot korsningen kommer att ha mycket fint läge med sol och utsikt mot Örnsköldsviksfjärden.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus.
Nybyggnad av parkeringsgarage i centrum, Örnsköldsvik
Nytt parkeringsgarage i centrum med 300 platser.
Nybyggnad av industrihus på Köpmanholmen i Örnsköldsvik
I Köpmanholmen finns drygt 40 ha planlagd industrimark med egen djuphamn. Området ligger ca 2,5 mil söder om Örnsköldsvik. Via Bjästa ansluter du till E4. Området lämpar sig väl för större industrietableringar med stort arealbehov och sjötransporter.
Nybyggnad av industrihus i Gullänget i Örnsköldsvik
Det finns ca 7 hektar ledig industrimark på Gesällvägen.
Nybyggnad av industrihus i Gålnäs i Örnsköldsvik
Det finns ca 8 hektar ledig planlagd industrimark på Gålnäsområdet.
Nybyggnad av industrihus i Bjästa i Örnsköldsvik
Sammanlagt finns ca 10 hektar ledig industrimark inom området.
Nybyggnad av industrihus i Husum i Örnsköldsvik
Tillgänglig industrimark ligger längs Industrivägen och lämpar sig för lättare industri. Det finns ca 1,5 hektar ledig industrimark på området.
Ny- & ombyggnad av vårdboende i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en generalentreprenad avseende om- och tillbyggnad av Sidensjögården.
Nybyggnad av restaurang, i Örnsköldsvik
Planer finns för nybyggnad av en McDonalds restaurang i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av LSS-boende för barn i Örnsköldsvik
LSS korttidsboende för barn med 2 st träningslägenheter.
Stambyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus, Lönnen 2. Ca 138 lgh. Valhallavägen 38 A-U. Option för beställaren att avropa FTX-installation i samtliga lägenheter.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industri för metallbearbetning, själevads prästbord 1:154.
Nybyggnad av radhus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av radhus med 5 lgh, österås 1:112.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ombyggnad av tryckeri till kontorslokaler.
Tillbyggnad/ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kontor, fasadändring, riva lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lagerbyggnad mm i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av lagerbyggnad, kylt förrådsutrymme.
Nybyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av industribyggnad, brösta 14:9.
Stambyte och renovering i flerbostadshus etapp 2 i Örnsköldsvik
Avser stambyte och renovering av kök och badrum i 45 st lägenheter, med option på ytterligare 45 st lgh. Objektet är beläget på Mycklingsvägen 8 och 10 (etapp 1) Mycklingsvägen 12 och 14 (etapp 2), Översjäla 2:56 i Örnsköldsviks kommun.
Om/Tillbyggnad av maskinhall i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad, fasadändring samt riva del av maskinhall, kroksta 6:69.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industri, garage, förråd, själevads prästbord 1:152.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Renovering av fönster och akut renovering av fasad.
Ombyggnad av kontor i Örnsköldsvik
Ändrad användning från industri och lager till kontor och lager, österås 15:3.
Anläggande av mountainbikearena i Örnsköldsvik
Anläggande av mountainbikearena.
Nybyggnad av gc-väg längs Vintergatan i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Sörbyvägen-Baldersvägen, ca 1000 meter.
Nybyggnad av gc-väg längs Fågelvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Morkullevägen-Höglandsvägen till Åvägen ca 900 meter.
Nybyggnad för begravningsverksamhet i Arnäsvall
Pastoratet har för avsikt att uppföra en byggnad på egen mark med funktioner som kontor, kylanläggning och förrådsutrymme med en sammanlagd yta på ca 300 kvm. Fastigheten prästbordet 1:57 Arnäsvall däri byggnaden ska anläggas är beläget cirka sju kilometer från Örnsköldsviks centrum.
Utbyte av höghållfasta lager på bro över Moälven vid Själevads kyrka
Utbyte av höghållfasta lager samt bättringsmålning av lager. Bro över Moälven 0,7 km OSO Själevads kyrka.
Underhållsarbete på ledningar i Domsjö
Underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar på Samhällsvägen i Domsjö.
Ombyggnad av servicebyggnad vid mountainbikearena i Örnsköldsvik
Underhållsåtgärder av servicebyggnad vid mountainbikearena. Byte av illa åtgången tak- och fasadbeklädnad.
Markåtgärder vid flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar utförande av arbeten som underlag för nytt tätskikt i terrass och justering av gårdsbyggnad.
Inredning av vind till bostäder i Örnsköldsvik
Ombyggnad av vind till lägenheter, liverpool 10.
Ombyggnad av bank i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av bank, kontor, ny entré, anlägga parkering.
Fasadarbeten på industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av entré och bilramper, samt fasadändring, norrlungånger 2:144.
Byte av hiss i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Omfattar byte/ombyggnad av befintlig hissinstallation.
Ny reningsanläggning med markbädd i Själevads-Dal
Avser en ny reningssanläggning invid befintlig trekammarbrunn i Själevads-Dal. Den befintliga anläggningen ska ersättas med en reningsanläggning som säkerställer att minst normal skyddsnivå efterlevs.
Rivning av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Objektet omfattar rivning av flerbostadshus på fastigheten Skorped 2:58, samt tillhörande mark- och installationsarbeten.
Utvändigt underhåll av skola i Örnsköldsvik
Fasadändring, fönsterbyte på skolbyggnad, sidensjö prästbord 1:57.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, sätta upp skyltar, installera ventilation, gene 2:164.
Ombyggnad av vandrarhem i Örnsköldsvik
Fasadändring, ändra planlösning, själevads prästbord 1:103.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av flerfamiljshus med inglasade balkonger, wien 4.
Ombyggnad av skjutbana i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av skjutbana, bredånger 3:44.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Örnsköldsvik
Uppföra bullervall för mellanlagring, bredånger 2:165.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förråd till lägenhet, jasminen 6.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från förskola till bostad, fasadändring, ny dörr och fönster, norrlungånger 2:220.
Utvändigt underhåll av kontor i Örnsköldsvik
Fasadändring på kontorsbyggnad, riva skärmtak, mellansel 3:60.
Utvändigt underhåll av butik i Örnsköldsvik
Fasadändring, ombyggnad av butiksentré, turkiet 9.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, gene 8:1.
Utvändigt underhåll av garage i Örnsköldsvik
Fasadändring, solceller, hagbo 16.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 stycken transformatorstationer, rödvattnet 1:12 och stavro 1:5.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av avloppspumpstation, bjästa 57:1.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, 3 st förråd, om- och tillbyggnad av uterum, hörnett 31:106.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, egypten 8.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport, norrsvedje 20:8.
Nybyggnad av enbostadshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av enbostadshus, installera eldstad, österalnäs 2:5.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, riva befintligt, bredånger 2:168.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, rivning av befintligt, översjäla 3:42.
Nybyggnad av garage i Örnsköldsvik
Nybyggnad av garage, själevads prästbord 1:95.
Nybyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Anlägga parkering, tidsbegränsat bygglov, konstantinopel 1 och 2.
Hissbyte i flerbostadshus i Örnsköldsvik
Installera hiss i flerbostadshus, ersätter befintlig, skopan 3.
Ombyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Installera oljeavskiljare, anundsjö prästbord 1:158.
Nybyggnad av skärmtak i Örnsköldsvik
Nybyggnad av skärmtak för cykelparkering, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, grundsunda-åtorpet 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kvarnbacken 6:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, kvaved 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, riva befintlig, bredånger 3:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, rivning av befintlig, hötjärn 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:3.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:6.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, storsjö 1:8.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, örnsköldsvik 6:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation/nätstation, kvaved 5:2.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av tält, erik-larstorpet 1:6.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, hällby 2:2.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, idbyn 2:2.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, renovering av befintlig klubbstuga, installera eldstad, brösta 2:78.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollbod, mätrigg, överön 9:1.
Nybyggnad av ställverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kontrollbyggnad, projekt ursus,.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, mo-flärke 2:7.
Nybyggnad av mast i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, mo-flärke 3:46.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av mast, teknikbod, malmön 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mellansel 3:60.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, mosjö 7:17.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, eldsmark 2:92.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, rivning av befintlig, eldsmark 7:1.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, skorped 1:11.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, storsjö 1:4.
Nybyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Nybyggnad av pannhus, hörnett 36:10.
Anpassningar för gym och padelhall i Örnsköldsvik
Ändrad användning, från industri till gym och padelverksamhet, norrlungånger 2:144.
Fiberarbeten i byanät Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske, Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar mark- och fiberarbeten för utbyggnad av byanät i Skorped, Sidensjöbygden, Nätra och Näske.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: