Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Örnsköldsvik

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Örnsköldsvik
Väglängd 1373 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Mellan Lugnviksgatan och Backgatan.
Tillbyggnad & rivning av skola i Örnsköldsvik
Örnsköldsviks kommun upphandlar en delad entreprenad avseende om- och tillbyggnad av Höglidenskolan, E1, rivning, sanering, bygg och mark, E2, El & Telesystem, E3, VS-anläggning, E4, Luftbehandling, E5, Hiss och är en totalentreprenad.
Nybyggnad av Biltema varuhus i Örnsköldsvik
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart tidigast hösten 2018. Uppskattad kostnad.
Invändig renovering på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar stambyte i 118 lgh innefattande 118 badrum, 48 wc/dusch, 39 wc samt 118 kök inkl erforderlig projektering samt ommålning av 16 trapphus inkl byte av belysning.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av produktionslokaler, björna-långviken 1:242.
Nybyggnad av grupphus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 3 enbostadshus, Sörvåge 3:58,3:61,3:64.
Nybyggnad av gc-väg längs Åsvägen i Örnsköldsvik
Avser sträckan mellan Onsdagsvägen - Kurvgränd.
Ombyggnad av vind i Örnsköldsvik
Ombyggnad av befintliga vindar till studentlägenheter, violen 7.
Nybyggnad av flerbostadshus mm i Örnsköldsvik
HSB kommer att påbörja detaljplanearbetet. Efter det kan försäljningen påbörjas, preliminärt under 2018. Byggnaden kommer att innehålla ca 40 bostadsrätter och kommersiella lokaler i bottenvåningen.
Flytt av väg 1044 vid Norrtjärn
Kurvrätning/nybrytning av väg ca 1200 m.
Fönsterbyte på flerbostadshus, Örnsköldsvik
Upphandling av fönsterbyte inom Kv Gene 4:2 & 4:5, Örnsköldsvik. Objektet är beläget på Hammarvägen 5-19 i Örnsköldsvik. Entreprenaden omfattar fönsterbyte i 222 lägenheter samt rivning och komplettering av burspråk.
Nybyggnad av lager i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallager i Örnsköldsvik.
Nybyggnad av gc-väg längs väg 925/926 i Nötbolandet
Avser sträckan mellan Vårby-Nötbolandet. Kostnadsuppgift saknas. Planeras i samarbete med Trafikverket.
Om- och tillbyggnad av väg på Kusthöjden i Örnsköldsvik
Asfaltering, breddning för ny gc-väg, sprängning. Ca 1 kilometer.
Nybyggnad av ren- och viltstängsel i Västernorrlands län
Avser bandel 129 (Björna-Trehörningsjö, del av sträckan) samt bandel 130 (Selsjön-Aspeå).
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm på skola i Örnsköldsvik
Totalentreprenaden avser om- och tillbyggnad av brand- och tillbyggnad på en gymnasieskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning från butikslokaler till flerbostadshus och fasadändring samt värmekonvertering.
Byte av fönster på flerbostadshus i Örnsköldsvik, etapp 1
Fasadändring, byte av fönster, ålen 2. Avser Järvstagatan och Järvhagavägen, kan bli totalt ca 582 fönster.
Installation av värmepumpar i flerbostadshus i Köpmanholmen samt Bredbyn
Entreprenaden omfattar installation av 2 st värmepumpsanläggningar (Vätska-Vatten).
Fiberutbyggnad Byanät Örnsköldsviks kommun
Fiberutbyggnad av Byanät i områdena Nätra, Skorped och Sagavägen inom Örnsköldsviks kommun.
Om- & tillbyggnad av galleria i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av galleria, lissabon 9.
Nybyggnad av personalbyggnad vid Anundsjö kyrka
Nybyggnad av personalbyggnad, anundsjö prästbord 1:222.
Fasadarbete på flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, kulörändring vid fasadrenovering,oket 6.
Installation av hissar i Örnsköldsvik
Entreprenaden omfattar utbyte av 2 st hissar inkl erforderlig projektering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Ändrad användning till 3 styck bostadslägenheter, husum 1:113.
Installation av solcellsanläggning på fastighet i Örnsköldsvik
Avser installation av ny solcellsanläggning.
Nya parkeringsytor till Skuleskogens nationalpark i Örnsköldsvik
Byggentreprenadkontrakt för utökning av parkeringsplatser vid Skuleskogens nationalpark, Entré Syd.
Utvändigt underhåll av vattenverk i Örnsköldsvik
Fasadändring, ombyggnad tak, solceller, knorthem 9.
Utvändigt underhåll av förskola i Örnsköldsvik
Fasadändring, platt tak till sadeltak, bredånger 1:93.
Målning av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring av fasadkulör, örnsköldsvik 7:2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Örnsköldsvik
Fasadändring, insättning av 24 st nya hisschakt i trapphus & på fasad, ämbaret 2, 3, 4 & 6.
Nybyggnad av barack i Örnsköldsvik
Nybyggnad av baracker till camping/vandrarhem, dekarsön 2:13.
Nybyggnad av carport i Örnsköldsvik
Nybyggnad av carport/förråd, bredbyn 20:24.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cistern, husum 2:182.
Nybyggnad av cistern i Örnsköldsvik
Nybyggnad av cistern/tank, hörnett 36:5.
Ombyggnad av affärshus i Örnsköldsvik
Nybyggnad av fettavskiljare, fasadändring fönster, rivning av skärmtak, japan 6.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd och inglasad altan, överhörnäs 7:1.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av förråd, högland 55:1.
Nybyggnad av hangar i Örnsköldsvik
Nybyggnad av hangar, sörvåge 3:38.
Nybyggnad av soprum i Örnsköldsvik
Byggnad av mat-/restavfallsstation, Norrlungånger 2:204,2:205,2:220.
Nybyggnad av telestation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av teknikbod, bredånger 1:67.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorkiosk, hummelvik 4:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, arnäs-lunne 6:1, e-tjänst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, brösta 14:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, lakasund 1:7, e-tjänst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, nederön 1:2, e-tjänst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sidensjö prästbord 1:75, e-tjänst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sidensjö-prästbord 1:41, e-tjänst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, själevads prästbord 1:150.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, sunnansjö 2:11, e-tjänst.
Nybyggnad av transformatorstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av transformatorstation, överön 9:1, e-tjänst.
Nybyggnad av vindkraftverk i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindkraftverk/park, trehörningsjö-nordsjö 1:129, 1:93, trehörningsjö 1:358.
Nybyggnad av plank i Örnsköldsvik
Nybyggnad av vindskydd, näske s:3.
Nybyggnad av plank i Örnsköldsvik
Nybyggnad vindskydd, västerås 2:4.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Riva del av byggnad samt tillbyggnad av garage/förråd, sund 1:146.
Nybyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av kallförråd, överön 6:19.
Nybyggnad av källsorteringsgård i Örnsköldsvik
Nybyggnad av källsorteringsstation och förråd, må 1:6.
Nybyggnad av förråd i Örnsköldsvik
Nybyggnad av lusthus, österås 1:69.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, norrböle 17:4.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, norrsvedje 2:20.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av transformatorstation, tällvattnet 1:28 Björna 2:197,6:24,Tällvattnet 1:28.
Nybyggnad av nätstation i Örnsköldsvik
Nybyggnad av 2 st kopplingskiosker, stig 2:1, 1:3.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, kroksta 4:112.
Ombyggnad av lägenhet i Örnsköldsvik
Ändrad användning från garage till lägenhet, västerås 1:32, e-tjänst.
Ombyggnad av gym i Örnsköldsvik
Ändrad användning från lager till gym, örnsköldsvik 7:7.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av verkstad/förråd, lönnen 3.
Tillbyggnad av kyrkogård i Örnsköldsvik
Utvidga själevads kyrkogård, själevads-prästbord 1:95.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Örnsköldsvik
Utökning av parkeringsplats, norrvåge 1:49 och 4:67.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnader med ställrum, styrhytt och plankvägg, långsele 2:10.
Tillbyggnad av kallförråd i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kallförråd, knorthem 6.
Tillbyggnad av garage i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av kundvagnsgarage, bredbyn 1:55.
Utvändigt underhåll på Själevads kyrka
Restaurering av putsskador.
Utbyte av brand- och utrymningslarm vid skola i Örnsköldsvik
Om- och tillbyggnad av brand- och utrymningslarm vid Trehörningsjöskolan.
Fiberutbyggnad av ortsammanbindande nät inom Örnsköldsviks kommun
Avser utförande av fiberarbeten inom följande område: Själevad - Haffsta.
Fiberutbyggnad inom Örnsköldsviks kommun
Avser utförande av fiberarbeten inom följande sex områden: Bredbyn, Bjästa, Köpmanholmen/Åmynnet, Själevad, Ås och Arnäsvägen östra/Ravesta inom Örnsköldsviks kommun.
Fiberutbyggnad av ortsammanbindande nät inom Örnsköldsviks kommun
Avser utförande av fiberarbeten inom följande tre områden: Område 1 - OSN Nätra, omfattande sträcka Sidensjö – Östersel, sträcka Sidensjö – Drömme och sträcka Drömme - Näs, Område 2 - OSN Skorped, omfattande sträcka Sidensjö - Skorped samt Område 3 - OSN Sagavägen, omfattande sträcka Bredbyn - Kubbe.
Schakt av kabelkanalisation i centrala Örnsköldsvik
Objektet avser schakt och styrd borrning av kanalisation och jordlina för fyra parallella 12 kV kablar i centrala Örnsköldsvik. Uppdraget omfattas också av samförläggning av optokabel för Övik Energi AB på delar av sträckan.
Tillbyggnad av industrihus i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av industribyggnad, själevads prästbord 1:143.
Fiberutbyggnad för enskilda anslutningar inom Örnsköldsviks kommun
Avser fiberutbyggnad avseende färdigställande av kundinstallation med och utan tomtgrävning/håltagning samt fiberarbete för anslutning av kunder.
Tillbyggnad av restaurang i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av restaurang, liftstuga, värmestuga, solberg 1:221, 1:233.
Ombyggnad av panncentral i Örnsköldsvik
Väsentlig ändring, byte av panncentral och flytt av oljetank, erik-larstorpet 1:6.
Tillbyggnad av verkstad i Örnsköldsvik
Tillbyggnad av verkstad, kranen 1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: