Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg & mitträcke delen Ullånger-Docksta E4
Projektet avser utförande av mitträckesarbeten, beläggning, ersättningsvägar, ny gc-väg mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Nya lägenheter planeras i centrum. Det blir förutom 20-25 lägenheter även ett gruppboende. Lägenheterna blir främst tvåor. Men även några ettor och några trerummare planeras.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
En affärsvåning på markplanen och tre våningar med bostäder. Detaljplanen är färdig. Ändrar man detaljplanen går det även att bygga ännu högre.
Om/tillbyggnad för fordonsprogrammet på skola i Kramfors
Flytt av fordonsprogrammets verkstad och lokaler till Ådalsskolan.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kramfors
Ur investeringsbudget. ÅVC Höga Kusten.
Förstärkning av elnätet i Kramfors
9 km ledning. Förstärkning av elnätet i området för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. E.ons projektnummer 321407.
Förstärkning av elnätet i Kramfors
7 km ledning. Förstärkning av elnätet i området för att öka leveranssäkerheten till kunder i området. E.ons projektnummer 321408
Tillbyggnad av industrihus i Kramfors
Tillbyggnad av industribyggnader.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorkiosk Bollstamo 1:4,Frånö 12:9.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorstation Mäja 2:1,3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorstation Äskja 1:18,1:3.
Ombyggnad av klubbhus i Kramfors
Ändring av planlösning.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kramfors
Parkeringsplatser skule naturscen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus inglasad balkong.
Ombyggnad av vårdcentral i Kramfors
Anmälan om åtgärder brandskydd.
Nybyggnad av garage i Kramfors
Komplementbyggnad, garage, Tillbyggnad av bostadshus, uterum Lugnvik 29:8.
Tillbyggnad av bryggeri i Kramfors
Nybyggnad av entré destilleri.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av fibernod bod.
Nybyggnad av telestation i Kramfors
Nybyggnad av fibernodbod.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Kramfors
Nybyggnad av laddstolpe för bilar.
Ombyggnad av hiss i flerbostadshus i Kramfors
Ombyggnad av hissanläggning omfattande utbyte av maskineri, styrsystem, korgdörr, schaktdörrar, korginredning, el- och manöverutrustning för följande anläggning.
Ombyggnad av teater i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Nytt passagesystem vid Höga kustenbron samt låstjänster i Distrikt Mitt
För utförande av montage Tidomat passagesystem Höga-Kusten bron samt tillhandahållande av nycklar och lås samt övriga låssmedstjänster i W, X, Y och Z län.
Komplettering av mindre avloppsreningsverk i Kramfors
Ur investeringsbudget. Komplettering av mindre avloppsreningsverk.
Ombyggnad av gågata i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018.
Upprustning av område vid Kramforsån
Ur investeringsbudget 2018.
Renovering av gäststuga i Kramfors
Renovering av gäststuga.
Utvändigt underhåll av ishall i Kramfors
Målning av fasad på Strandhallen.
Byte av tak på idrottshall i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018. Byte av plåttak på Latbergshallen.
Renovering av servicehus i Kramfors
Ur investeringsbudget 2018. Renovering av servicehus på Flogstabadet.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: