Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
I början av Strandgatan, räknat från Riks 90, finns en byggbar tomt redan nu. Detaljplan gäller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Här finns redan en detaljplan som gäller.
Ombyggnad till kontorslokaler i Kramfors
Ombyggnad från järnaffär/butik till kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Anläggande av fibernät för bredband i Kramfors
Avser projektering och utförande av fibernät inom Ullånger.
Nybyggnad av viltstängsel längs järnväg i Västernorrlands län
Huvuddel 1 - Västernorrland: Bandel 175, del av sträckan Prästmon - Solum (mellan Åskotttunneln – Namntalltunneln och Namntalltunneln – Björnböletunneln).
Invändig renovering av fyrvaktarbostad i Kramfors
Entreprenaden avser invändig renovering av fyrvaktarbostaden på Högbonden. Arbetena avser bl.a. linoljemålning på väggar, tak, golv, socklar, foder, fönstersmygar, tapetsering, mattläggning liksom rivning av befintliga kök och nytillverkning och montering av köksinredningar till de två självhushållsköken.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kramfors
Omfattar renovering av 2 st linhissar på Strandgatan 11 & 17 i Kramfors.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Installation av hiss i flerbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Kramfors
Tillbyggnad av dockstaskolan.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kramfors
Tillbyggnad av kök och besökscentra.
Tillbyggnad av hotell i Kramfors
Tillbyggnad/ombyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Transformator/nätstation n 153559 salum.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Transformator/nätstation n 153560 kallsta.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Transformator/nätstation n 154042.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorstation n153545.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorstation n153551.
Nybyggnad av transformatorstation i Kramfors
Transformatorstation n154047.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak över trapp.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad av industri/kontor.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring, utvändig utrymningstrapp/viloplan samt utv utrymningsdörrar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Avser ändring av brandlarm för bostadslägenheter solsidan
Nybyggnad av barack i Kramfors
Bodetablering utlastning.
Nybyggnad av fritidshus i Kramfors
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Nybyggnad av sandlada.
Nybyggnad av skärmtak i Kramfors
Nybyggnad av skärmtak i bef grusgrop.
Ombyggnad av gatukök i Kramfors
Nytt ventilationssystem.
Ombyggnad av industrihus i Kramfors
Ändring av bärande konstruktioner-industri.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ändring bärande konstruktioner och planlösning samt ventilation - butik, kontor.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ändrad användning av bostad till kontor.
Nybyggnad av gc-väg i Kramfors
Från Bergomsvägen i Kramfors ner mot Kyrkviken och fram till Kramfors ridskola planeras nu en gång- och cykelväg.
Upprustning av rännstensbrunnar i Kramfors kommun
Upprustning av rännstensbrunnar.
Tillverkning och leverans av vindskydd till Länsstyrelsen Västernorrland
Stommarna skall inkludera tre väggar samt kroppåsar och levereras till länsstyrelsens fältkontor vid Skuleberget, Kramfors kommun. De tre timmerstommarna skall vara levererade senast 2020-03-15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: