Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Omfattning 6 st 2,5-3,2 MW verk.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Nybyggnad av äldreboende i Kramfors
Nybyggnad av servicehus och parkering.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser ny förskola med fyra avdelningar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Gäller även Biblioteksgatan. 4 lgh samt 2 lokaler.
Rivning av Björknäs sjukhem i Kramfors
Avser rivning av Björknäs sjukhem på fastighet Bergom 16:43 och 16:44 samt återställning av marken. Anbudet skall avse rivning av byggnad med redovisat objekt.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Planförslagets syfte är att tillgodose möjligheten för ägaren till Nordingrå Prästbord 1:72 att bedriva handel i lokalen på fastigheten.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kramfors
Tillbyggnad av bostadshus.
Tillbyggnad av vattenverk i Kramfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Ombyggnad av markanläggning i Kramfors
Utökad asfalterad yta för övningscontainer.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av mast i Kramfors
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av automatstation i Kramfors
Nybyggnad av tankanläggning för flygplansbränsle jet a1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kramfors
Parkering för två bilar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring - flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring pga sprickbildning.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Kramfors
Fasadändring på folkets park.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring på industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring, byte till plåttak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring, inbyggnad av ny vent. utv fasad samt borttagning av fönster.
Konsekvensutredning av trafikmiljö vid Skuleskogens nationalpark
Sett till dagens trafiksituation och den förväntade ökningen av besökande i området så behöver åtgärder vidtas. För att utreda olika möjligheter till en förbättring av trafikmiljön behöver en konsekvensutredning utföras som jämför olika alternativ.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Ändrad planlösning, rivning del av väggar i butik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: