Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av sågverk i Bollstabruk
Avser nytt justerverk, ny verkstad samt ett magasin.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kramfors
Omfattning 6 st 2,5-3,2 MW verk.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Nybyggnad av förskola i Kramfors
Avser ny förskola med fyra avdelningar.
Anläggande av fibernät för bredband i Kramfors
Avser projektering och utförande av fibernät inom Lunde/Ramvik.
Anläggande av fibernät för bredband i Kramfors
Avser projektering och utförande av fibernät inom Ullånger.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Planförslagets syfte är att tillgodose möjligheten för ägaren till Nordingrå Prästbord 1:72 att bedriva handel i lokalen på fastigheten.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad av industri/kontor.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ombyggnad från bibliotek till lektionssal.
Nybyggnad av parkeringsplats i Kramfors
Parkering för två bilar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring pga sprickbildning.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Kramfors
Fasadändring på folkets park.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kramfors
Fasadändring, inbyggnad av ny vent. utv fasad samt borttagning av fönster.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, service-aktivitetsbyggnad.
Nybyggnad av silo i Kramfors
Komplementbyggnad, silo.
Nybyggnad av mast i Kramfors
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Nybyggnad/tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av vattenverk i Kramfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Tillfällig bodetablering.
Ombyggnad av markanläggning i Kramfors
Utökad asfalterad yta för övningscontainer.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Kramfors
Ändrad användning av bostad i källarplan till friskvårdslokal.
Tillbyggnad av garage i Kramfors
Tillbyggnad av garage/gravkapell, tak över uteförråd.
Konsekvensutredning av trafikmiljö vid Skuleskogens nationalpark
Sett till dagens trafiksituation och den förväntade ökningen av besökande i området så behöver åtgärder vidtas. För att utreda olika möjligheter till en förbättring av trafikmiljön behöver en konsekvensutredning utföras som jämför olika alternativ.
Ombyggnad av butik i Kramfors
Ändrad planlösning, rivning del av väggar i butik.
Tillverkning och leverans av vindskydd till Länsstyrelsen Västernorrland
Stommarna skall inkludera tre väggar samt kroppåsar och levereras till länsstyrelsens fältkontor vid Skuleberget, Kramfors kommun. De tre timmerstommarna skall vara levererade senast 2020-03-15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: