Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kramfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av sågverk i Bollstabruk
Avser nytt justerverk, ny verkstad samt ett magasin.
Tillbyggnad av ridhus i Kramfors
Entreprenaden omfattar tillbyggnad av ridhus och stall avseende mark och husbyggnadsarbeten inklusive samtliga installationsarbeten. Entreprenadens omfattning framgår av handlingar. Entreprenaden indelas i följande huvuddelar: Huvuddel 1, Huvuddel 2.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
I början av Strandgatan, räknat från Riks 90, finns en byggbar tomt redan nu. Detaljplan gäller.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kramfors
Vid korsningen Björstagatan/Åsgatan bakom Ådalshälsan finns ett igenväxt område som skulle passa för bostadsbyggande. Här finns redan en detaljplan som gäller.
Anläggande av fibernät för bredband i Kramfors
Avser projektering och utförande av fibernät inom Lunde/Ramvik.
Anläggande av fibernät för bredband i Kramfors
Avser projektering och utförande av fibernät inom Ullånger.
Ombyggnad av kontor i Kramfors
Ombyggnad till kontor för Krambo.
Ombyggnad av affärshus i Kramfors
Planförslagets syfte är att tillgodose möjligheten för ägaren till Nordingrå Prästbord 1:72 att bedriva handel i lokalen på fastigheten.
Renovering av hissar i flerbostadshus i Kramfors
Omfattar renovering av 2 st linhissar på Strandgatan 11 & 17 i Kramfors.
Ombyggnad av skola i Kramfors
Ombyggnad från bibliotek till lektionssal.
Tillbyggnad av hotell i Kramfors
Tillbyggnad/ombyggnad av hotell/restaurang.
Nybyggnad av barack i Kramfors
Tillfällig bodetablering.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Transformator/nätstation n 153559 salum.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Transformator/nätstation n 153560 kallsta.
Nybyggnad av nätstation i Kramfors
Transformator/nätstation n 154042.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Kramfors
Ändrad användning av bostad i källarplan till friskvårdslokal.
Tillbyggnad av garage i Kramfors
Tillbyggnad av garage/gravkapell, tak över uteförråd.
Tillbyggnad av kontor i Kramfors
Tillbyggnad av industri/kontor.
Tillbyggnad av vattenverk i Kramfors
Tillbyggnad av vattenverk.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, förråd.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Komplementbyggnad, service-aktivitetsbyggnad.
Nybyggnad av silo i Kramfors
Komplementbyggnad, silo.
Nybyggnad av mast i Kramfors
Nybyggnad av mast.
Nybyggnad av förråd i Kramfors
Nybyggnad/tillbyggnad av förråd.
Ombyggnad av gatukök i Kramfors
Nytt ventilationssystem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kramfors
Fasadändring pga sprickbildning.
Utvändigt underhåll av samlingslokal i Kramfors
Fasadändring på folkets park.
Nybyggnad av gc-väg i Kramfors
Från Bergomsvägen i Kramfors ner mot Kyrkviken och fram till Kramfors ridskola planeras nu en gång- och cykelväg.
Konsekvensutredning av trafikmiljö vid Skuleskogens nationalpark
Sett till dagens trafiksituation och den förväntade ökningen av besökande i området så behöver åtgärder vidtas. För att utreda olika möjligheter till en förbättring av trafikmiljön behöver en konsekvensutredning utföras som jämför olika alternativ.
Tillverkning och leverans av vindskydd till Länsstyrelsen Västernorrland
Stommarna skall inkludera tre väggar samt kroppåsar och levereras till länsstyrelsens fältkontor vid Skuleberget, Kramfors kommun. De tre timmerstommarna skall vara levererade senast 2020-03-15.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: