Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2019-2020
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Utbyte av befintliga ledningar efter Trädgårdsgatan, Brunnshusgatan, Hovsgatan, utbyte av befintliga ledningar efter Hovsgatan, Hovsgränd mm.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Objektet är beläget i Kv. Vågmannen 13 i Härnösands Kommun med adressen Pumpbacksgatan 3B och 3C.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader på Hus 10 och Hus 11 samt omtäckning av tak på Hus 10 och komplettering av tak på Hus 11. Objektet är beläget i Kv. Orren i Härnösands Kommun.
Nybyggnad av övernattningsstuga & vedbod i Härnösand
Upphandlingen aser uppförande av knuttimrad övernattningsstuga och vedbod i Skuleskogens Nationalpark.
Ny trafikplats i Härnösand
Ny trafikplats Västra Saltvik.
Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.
Ombyggnad av bageri i Härnösand
Bygglov-ändrad användning del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av källarlokal.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härnösand
Bygglov /startbesked - uppföra bullerskärm.
Nybyggnad av skärmtak i Härnösand
Bygglov- nybyggnad av skärmtak/ lagerbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov och startbesked- plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked-uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra pendlarparkering.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Byggglov och startbesked- transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Härnösand
Bygglov - inreda ytterligare bostad.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Bygglov - nybyggnad garage för 10 platser samt 9 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov - parkeringsplats.
Rivning av skorsten i Härnösand
Rivningslov - skorsten.
Ny Discogolfbana i Härnösand
Ny discogolfbana.
Åtgärder i friluftsområde i Härnösand
Åtgärder i Vårdkasen friluftsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: