Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - inglasning och tillbyggnad av 20 st balkonger.
Upphandling av transportabla oljepannor 9 MW till fjärrvärmenätet i Härnösand
Gäller 2 st transportabla oljepannor 9,9 MW med skorsten för anslutning till befintligt fjärrvärmenät. Första pannan, TC4, skall vara installerad oktober 2019 med option på en andra panna, TC5, installeras under 2020. Alla förberedelser för TC5 utförs 2019.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Återställande av lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adressen Utmarksstigen 40 till 44.
Utvändigt underhåll av verkstad i Härnösand
Fasad- och planändring, samt portar och entrér till ny verkstad, butik och hall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked- ändring av bärande stomme och brandskydd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - inglasning av balkonger.
Ombyggnad av frisersalong i Härnösand
Bygglov/startbesked - ändrad användning föreningslokal till frisörsalong.
Nybyggnad av telestation i Härnösand
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering kontor/upplag.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Uppförande av transformatorstation och anläggande av elkabel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat t.o.m 2020-01-31).
Nybyggnad av garage i Härnösand
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Nybyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av förråd med carport samt nybyggnation av plank.
Ombyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - ändrad användning, del av byggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Härnösand
Bygglov med startbesked nostalgimack.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov med startbesked tranformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation Viksjön 3:34,6:24,7:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - byte av yttertaksbeläggning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: