Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand
Entreprenaden är en Totalentreprenad som avser samtliga identifierade väg- och markarbeten, med undantag för avverkning och kabelförläggning, kopplade till två (2) st vindkraftverk vid Spjutåsberget, Härnösands kommun.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av radhus i Härnösand
Nybyggnad av radhus.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Härnösand
Tillbyggnad av skollokal.
Ny utloppsledning vid reningsverk i Härnösand
Entreprenaden avser schakt och nedläggning av markförlagd utloppsledning i mark och vatten vid Kattastrands reningsverk i Härnösand. Efter färdigställande av arbetet med nedläggningen, återställs marken till ursprungligt skick.
Nybyggnad av konstgräsplan i Härnösand
Objektet ombyggnad av befintlig fotbollsplan med naturgräs till ny granulatfri konstgräsplan med belysning.
Nybyggnad av övernattningsstuga & vedbod i Härnösand
Upphandlingen aser uppförande av knuttimrad övernattningsstuga och vedbod i Skuleskogens Nationalpark.
Ny trafikplats i Härnösand
Ny trafikplats Västra Saltvik.
Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.
Ombyggnad av del av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister och gångtrafikanter.
Nybyggnad av lift i skidbacke i Härnösand
Konstsnöanläggning till Vårdkasens slalombacke.
Reparation/ny konstruktion av bruksdamm i Härnösand
Avser byte av den dämmande konstruktionen i Västanå bruksdamm. Arbeten ska ske under vintertid då vattenståndet är lågt. Bruksdammens nuvarande konstruktion ska rivas och ersättas av en säkrare och mer driftvänlig dämmande vägg i betong.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Byggglov och startbesked- transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Härnösand
Bygglov - inreda ytterligare bostad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov - parkeringsplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov och startbesked- plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked-uppföra transformatorstation.
Rivning av skorsten i Härnösand
Rivningslov - skorsten.
Tillbyggnad av växthus i Härnösand
Starbesked tillbyggnad växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - ingrepp i bärande stomme.
Ombyggnad av va-ledning i Härnösand
Startbesked- väsentlig ändring av va. dagvatten på tomt.
Bredbandskartläggning i Västernorrland
Avser fördjupad marknadsanalys av bredbandsutbyggnad i Västernorrland. Syftet med upphandlingen är att öka kännedomen om de förutsättningar som finns för bredbandsutbyggnaden i Västernorrland. Den ska visa var det är kommersiellt gångbart att bygga ut och i vilka områden det i sin tur är nödvändigt med statligt stöd för utbyggnad av snabbt bredband.
Ny Discogolfbana i Härnösand
Ny discogolfbana.
Åtgärder i friluftsområde i Härnösand
Åtgärder i Vårdkasen friluftsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: