Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandshöjden vid Viksjö
Projektet på Björnlandshöjden omfattar vägar, kranplaner och fundament för 41 stycken vindkraftsturbiner. E.ON ska bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. De två områdena heter Hästkullen och Björnlandshöjden.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Ombyggnad av luftledning Murberget-Rödmyrberget
Ombyggnad av befintlig 130kV-ledning. 18 kilometer 774 mm2-lina.
Ombyggnad av butik och restaurang i Härnösand
Hyresgästanpassning av apoteket AB och ombyggnad av 300 kvm och tillbyggnad av 200 kvm till Max.
Ombyggnad till förskola i Härnösand
Ombyggnad från kontor till förskola.
Nybyggnad gata på nytt industriområde, Härnösand
Avser anläggande av ny gata på industriområde, avser även va-ledningar, belysning samt asfaltering. Objektet är beläget utmed väg E4 mellan Härnösand och Älandsbro i västra delen av Saltviks industriområde.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader samt omläggning/komplettering av tak på Hus 7, 8 och 9 i Kv Orren i Härnösand.
Återställande av lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adressen Utmarksstigen 40 till 44. Uppskattad kostnad.
Utvändigt underhåll av verkstad i Härnösand
Fasad- och planändring, samt portar och entrér till ny verkstad, butik och hall.
Åtgärder på bro i Härnösand
Kommunen går vidare i planeringsarbetet för Kanalbroarna och vill därför bärighetsberäkna Östra Kanalbron för att få veta om den håller de kommande 30 åren för trafik enligt trafikverkets nya bärighetsklass BK4. Östra Kanalbron har idag ca 13000 ÅDT fordon per dygn och är utsatt för Trafikverkets nya bärighetsklass BK4, fordonskombinationer med total vikt på 74 ton.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Installation av solcellsanläggning på flerbostadshus i Härnösand
Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 40-42 kWp. Solcellsmodulerna installeras på angiven del av yttertaket.
Tillbyggnad av folkhögskola i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av folkhögskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - inglasning av balkonger.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked transformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation Viksjön 3:34,6:24,7:21.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov - uppföra transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Härnösand
Avser ändrad användning till kontor.
Nybyggnad av växthus i Härnösand
Startbesked - nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av markanläggning i Härnösand
Startbesked - ombyggnad av dagvattenhantering med diken, ledning och sedementsbassäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av carport i Härnösand
Startbesked- carportar och förråd.
Ombyggnad av apotek i Härnösand
Startbesked- ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Startbesked-fasadändring skyltar och tillbyggnad med tak.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Strandskyddsdispens transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering av byggbodar etc.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Uppförande av transformatorstation och anläggande av elkabel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: