Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Härnön
Ett 20-tal bostadsrätter i flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Tillbyggnad av kolfilter vid vattenverk i Härnösand
Avser anläggning av kolfilteranläggning med lång kontakttid och backspolning med kolfiltrerat vatten. För kolfilteranläggningen skall en ny byggnad uppföras som en tillbyggnad till det befintliga vattenverket. När entreprenör och övriga nyckelaktörer utsetts så kommer projektering att påbörjas. Detta sker preliminärt i december 2018. Under förutsättning att investeringsbeslut tas när projekteringen är slutförd så sker byggstart preliminärt hösten 2019.
Om- och utbyggnad av kaj i Härnösand
Avser utredning om en eventuell ombyggnad och utbyggnad av Utsprångskajen.
Ny utloppsledning vid reningsverk i Härnösand
Entreprenaden avser schakt och nedläggning av markförlagd utloppsledning i mark och vatten vid Kattastrands reningsverk i Härnösand. Efter färdigställande av arbetet med nedläggningen, återställs marken till ursprungligt skick.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader och omtäckning av tak.
Nybyggnad av konstgräsplan i Härnösand
Objektet ombyggnad av befintlig fotbollsplan med naturgräs till ny granulatfri konstgräsplan med belysning.
Nybyggnad av övernattningsstuga & vedbod i Härnösand
Upphandlingen aser uppförande av knuttimrad övernattningsstuga och vedbod i Skuleskogens Nationalpark.
Ny trafikplats i Härnösand
Ny trafikplats Västra Saltvik.
Ombyggnad av del av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister och gångtrafikanter.
Reparation/ny konstruktion av bruksdamm i Härnösand
Avser byte av den dämmande konstruktionen i Västanå bruksdamm. Arbeten ska ske under vintertid då vattenståndet är lågt. Bruksdammens nuvarande konstruktion ska rivas och ersättas av en säkrare och mer driftvänlig dämmande vägg i betong.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Byggglov och startbesked- transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Härnösand
Bygglov - inreda ytterligare bostad.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Bygglov - nybyggnad garage för 10 platser samt 9 st parkeringsplatser.
Nybyggnad av parkeringsplats i Härnösand
Bygglov - parkeringsplats.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härnösand
Bygglov /startbesked - uppföra bullerskärm.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked för transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov och startbesked- plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked- transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov och startbesked-uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra plank.
Rivning av skorsten i Härnösand
Rivningslov - skorsten.
Tillbyggnad av växthus i Härnösand
Starbesked tillbyggnad växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - ingrepp i bärande stomme.
Ombyggnad av va-ledning i Härnösand
Startbesked- väsentlig ändring av va. dagvatten på tomt.
Ny Discogolfbana i Härnösand
Ny discogolfbana.
Åtgärder i friluftsområde i Härnösand
Åtgärder i Vårdkasen friluftsområde.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: