Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandhöjden vid Viksjö
E.ON ska bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. De två områdena heter Hästkullen och Björnlandshöjden. Byggprojektet börjar redan i år och ska vara klart inom tre år.
Nybyggnad av hotell i Härnösand
120-125 rum, 45 m hög byggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Planer för nybyggnad av bostadsområde på Kattastrand.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med radhus.
Nybyggnad av industri Härnösand
Ca 57000 kv byggklar mark finns i Härnösand, avsedd för nybyggnad av industriverksamhet.
Nybyggnad av radhus i Härnösand
Byggklar mark finns vid södra infarten av Härnösand, avsedd för nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad av kolfilter vid vattenverk i Härnösand
Avser anläggning av kolfilteranläggning med lång kontakttid och backspolning med kolfiltrerat vatten. För kolfilteranläggningen skall en ny byggnad uppföras som en tillbyggnad till det befintliga vattenverket. När entreprenör och övriga nyckelaktörer utsetts så kommer projektering att påbörjas. Detta sker preliminärt i december 2018. Under förutsättning att investeringsbeslut tas när projekteringen är slutförd så sker byggstart preliminärt hösten 2019.
Ombyggnad av luftledning Murberget-Rödmyrberget
Ombyggnad av befintlig 130kV-ledning. 18 kilometer 774 mm2-lina.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Ombyggnad från skola till bostäder i Härnösand
Ombyggnad av k-märkt skola till lägenheter.
Ombyggnad och upprustning av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister, gångtrafikanter och kollektivtrafik.
Ombyggnad av del av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister och gångtrafikanter.
Upphandling av transportabla oljepannor 9 MW till fjärrvärmenätet i Härnösand
Gäller 2 st transportabla oljepannor 9,9 MW med skorsten för anslutning till befintligt fjärrvärmenät. Första pannan, TC4, skall vara installerad oktober 2019 med option på en andra panna, TC5, installeras under 2020. Alla förberedelser för TC5 utförs 2019.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - inglasning och tillbyggnad av 20 st balkonger.
Ny beläggning på löparbanor i Härnösand
Härnösand upphandlar Entreprenad som omfattar reparation och beläggningsarbete på löparbanor på Högslättens idrottsplats i Härnösands Kommun och Timrå idrottsplats i Timrå Kommun.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Bygglov/rivningslov samt startbesked - fasadändring, anmälan om bla väsentligt ändrat brandskydd, ventilation samt planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked- ändring av bärande stomme och brandskydd.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering kontor/upplag.
Rivning av enbostadshus i Härnösand
Rivningslov/startbesked rivning - bostadsbyggnad.
Rivning av skola i Härnösand
Rivningslov/startbesked rivning - skolbaracker.
Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov/startbesked - nybyggnad av komplementbyggnad (grillkåta).
Installation av solcellsanläggning på gruppboende i Härnösand
Objektet avser nybyggnad av solcellsanläggning med solcellsmoduler placerad på angivet område på del av yttertak. Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 30-32 kW.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: