Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk på Björnlandhöjden vid Viksjö
E.ON ska bygga två vindkraftsparker med totalt 114 vindkraftverk i Viksjö. De två områdena heter Hästkullen och Björnlandshöjden. Byggprojektet börjar redan i år och ska vara klart inom tre år.
Tillbyggnad av kolfilter vid vattenverk i Härnösand
Avser anläggning av kolfilteranläggning med lång kontakttid och backspolning med kolfiltrerat vatten. För kolfilteranläggningen skall en ny byggnad uppföras som en tillbyggnad till det befintliga vattenverket. När entreprenör och övriga nyckelaktörer utsetts så kommer projektering att påbörjas. Detta sker preliminärt i december 2018. Under förutsättning att investeringsbeslut tas när projekteringen är slutförd så sker byggstart preliminärt hösten 2019.
Ombyggnad av golv i mellanlagret på kraftvärmeverk i Härnösand
Ny stokermatning ska anpassas till befintlig golvyta, ny konstruktion på golv och stokrar med låg energikostnad och låg andel smörjmedel.
Upprustning av parkområde i Härnösand
Upprustning av parkområde.
Ombyggnad och upprustning av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister, gångtrafikanter och kollektivtrafik.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av ombyggnad av kontorslokaler till lägenheter. Objektet är beläget i Kv. Vågmannen 13 i Härnösands Kommun med adressen Pumpbacksgatan 3B och 3C.
Ombyggnad av del av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister och gångtrafikanter.
Upphandling av transportabla oljepannor 9 MW till fjärrvärmenätet i Härnösand
Gäller 2 st transportabla oljepannor 9,9 MW med skorsten för anslutning till befintligt fjärrvärmenät. Första pannan, TC4, skall vara installerad oktober 2019 med option på en andra panna, TC5, installeras under 2020. Alla förberedelser för TC5 utförs 2019.
Konvertering till bergvärme i lägenhetsbyggnader i Härnösand
Två st lägenhetsbyggnader om vardera 12 lgh, hemtjänstlokaler, biutrymmen mm skall konverteras till egen gemensam bergvärmeanläggning.
Ny beläggning på löparbanor i Härnösand
Härnösand upphandlar Entreprenad som omfattar reparation och beläggningsarbete på löparbanor på Högslättens idrottsplats i Härnösands Kommun och Timrå idrottsplats i Timrå Kommun.
Ombyggnad av affärshus i Härnösand
Bygglov/rivningslov samt startbesked - fasadändring, anmälan om bla väsentligt ändrat brandskydd, ventilation samt planlösning.
Utvändigt underhåll av kontor i Härnösand
Bygglov/startbesked - fasadändring.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov/startbesked - nybyggnad av komplementbyggnad (grillkåta).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - fasadändring (inglasning av balkonger samt ny kulör på delar av fasaden).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - inglasning och tillbyggnad av 20 st balkonger.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - nybyggnad 2 st gasförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av takkupor och byte av tak.
Nybyggnad av cistern i Härnösand
Bygglov - uppföra 2 st reservpannor samt cistern.
Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - ändrad användning, del av byggnad (hus a, återstående delar av plan 4).
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov / startbesked - uppföra transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov och startbesked- komplementbyggnad 25kvm.
Rivning av enbostadshus i Härnösand
Rivningslov/startbesked rivning - bostadsbyggnad.
Rivning av skola i Härnösand
Rivningslov/startbesked rivning - skolbaracker.
Installation av solcellsanläggning på gruppboende i Härnösand
Objektet avser nybyggnad av solcellsanläggning med solcellsmoduler placerad på angivet område på del av yttertak. Totalentreprenaden omfattar projektering och installation av nätansluten solcellsanläggning med en toppeffekt mellan 30-32 kW.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: