Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Nybyggnad av hyresrätter.
Nytt bostadsområde i Härnösand
Planer för nytt bostadsområde med radhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av flerbostadshus (inglasade balkonger).
Ombyggnad från skola till bostäder i Härnösand
Ombyggnad av k-märkt skola till lägenheter.
Ombyggnad och upprustning av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister, gångtrafikanter och kollektivtrafik.
Ombyggnad av del av gata i Härnösand
Objektet avser ombyggnad och upprustning gata vilket medger trafikvänligare miljö för cyklister och gångtrafikanter.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - inglasning och tillbyggnad av 20 st balkonger.
Upphandling av transportabla oljepannor 9 MW till fjärrvärmenätet i Härnösand
Gäller 2 st transportabla oljepannor 9,9 MW med skorsten för anslutning till befintligt fjärrvärmenät. Första pannan, TC4, skall vara installerad oktober 2019 med option på en andra panna, TC5, installeras under 2020. Alla förberedelser för TC5 utförs 2019.
Nybyggnad av kontor i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av kontors- och lagerlokal.
Återställande av lägenheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av återställande av gruppboende till hyreslägenheter. Objektet är beläget i Kv. Kullen 1:32 i Härnösands Kommun med adressen Utmarksstigen 40 till 44.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked- ändring av bärande stomme och brandskydd.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Tidsbegränsat bygglov - etablering kontor/upplag.
Nybyggnad av telestation i Härnösand
Nybyggnad av teknikbod.
Ombyggnad av flerbostadshus i Härnösand
Startbesked - väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av barack i Härnösand
Nybyggnad av byggbodar (tidsbegränsat t.o.m 2020-01-31).
Nybyggnad av garage i Härnösand
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av garage i Härnösand
Nybyggnad av garage/förråd.
Tillbyggnad av carport i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av förråd med carport samt nybyggnation av plank.
Ombyggnad av förråd i Härnösand
Bygglov - ändrad användning, del av byggnad.
Nybyggnad av bensinstation i Härnösand
Bygglov med startbesked nostalgimack.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov med startbesked tranformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov/startbesked - byte av yttertaksbeläggning.
Ombyggnad av frisersalong i Härnösand
Bygglov/startbesked - ändrad användning föreningslokal till frisörsalong.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: