Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Härnösand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk söder om Härnösand
Entreprenaden är en Totalentreprenad som avser samtliga identifierade väg- och markarbeten, med undantag för avverkning och kabelförläggning, kopplade till två (2) st vindkraftverk vid Spjutåsberget, Härnösands kommun.
Nybyggnad av bostäder på Härnön, Härnösand
Exklusiva bostäder. 2 flerbostadshus och 5 villor.
Nybyggnad av radhus i Härnösand
Nybyggnad av radhus.
Tillbyggnad av kontor/centrumfastighet i Härnösand
Detaljplan avser möjlighet till tillbyggnad på ca 1000 kvm.
Om- & tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Tillbyggnad av skola i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad av skollokal.
Om- och nybyggnad av fjärrvärmeledningar i Härnösand 2018
Avser ny- och ombyggnad av fjärrvärmenätet inom Härnösands tätort. Utbyte av befintliga ledningar, del av: Skeppsbron, Bergsgatan, Norra Kyrkogatan, Norra Nygränd och Brunnshusgatan. Option 1: Skeppar Karls Gränd och Brunnshusgatan.
Fasadrenovering mm på fastigheter i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av renovering av fasader och omtäckning av tak på Hus 1, Hus 2, Hus 5 och Hus 6.
Nybyggnad av tvätthall i Härnösand
Bygglov - nybyggnad av "gör det själv" biltvätt.
Brytarbyte mm på transformatorstation i Härnösand
145 kV ledningsbrytare T6-130-S 145 kV strömtransformator UA6.F21 Komplettera med nya spänningstransformatorer A130-UT Ny transformatorgrop för T6
Nybyggnad av GC-bro över kanalen i Härnösand
Härnösands kommun behöver utreda möjligheten till en ny gång- och cykelförbindelse mellan fastlandet och ön Mellanholmen. Uppdraget omfattar uppdragsledning och projektering med upprättande av utredningsmaterial i form av rapporter. En översiktlig geoteknisk utredning ska genomföras med syfte att säkerställa landfästens exakta placering och utformning.
Inglasning av balkonger i Härnösand
Objektet avser projektering och utförande av inglasning av balkonger och ute- platser. Objektet är beläget i Kv. Spejaren 1 i Härnösands Kommun med adresserna Ängsvägen 33, 35 och 37 samt Spjutgatan 1A och 1B.
Nybyggnad av lift i skidbacke i Härnösand
Konstsnöanläggning till Vårdkasens slalombacke.
Nybyggnad av samlingslokal i Härnösand
Bygglov- nybyggnad av samlingslokal samt nybyggnad av förråd.
Reparationer av damm i Härnösand
Västanå dammreparationer.
Ombyggnad av bensinstation i Härnösand
Slutbesked- ändrad användning.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov/startbesked - transformatorstation.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Härnösand
Bygglov/startbesked - uppföra plank (bullerskyddsåtgärd).
Anläggningsarbeten m.m. på Biskopsgården i Härnösand
Markentreprenad "Omfattande: dränering, markanläggning, elarbeten samt nytt sophus" vid Biskopsgården, Pumpbacksgatan 14, Härnösand.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Härnösand
Bygglov - tillbyggnad och inglasning av balkonger och rivning.
Ombyggnad av industrihus i Härnösand
Bygglov - ändrad användning av lokal.
Nybyggnad av plank i Härnösand
Bygglov / startbesked - uppföra plank.
Nybyggnad av transformatorstation i Härnösand
Bygglov / startbesked - uppföra transformatorstation.
Bredbandskartläggning i Västernorrland
Avser fördjupad marknadsanalys av bredbandsutbyggnad i Västernorrland. Syftet med upphandlingen är att öka kännedomen om de förutsättningar som finns för bredbandsutbyggnaden i Västernorrland. Den ska visa var det är kommersiellt gångbart att bygga ut och i vilka områden det i sin tur är nödvändigt med statligt stöd för utbyggnad av snabbt bredband.
Ombyggnad av museum i Härnösand
Startbesked väsentlig ändring av ventilation, brandskydd och planlösning.
Ombyggnad av bibliotek i Härnösand
Startbesked- ändring av ventilation, brandskydd och planlösning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: