Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vindeln

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av gata och va-ledningar i Vindeln
Arbetena består av nybyggnad av Tallvägen med VA-, el-, och bredbandsledningar samt ny gatubelysning. Omfattar ca 250 meter gata, 250 m VA-ledningar, El-ledningar ca 160 m ledningsschakt, Bredbandsledningar ca: 120 meter förläggning av kanalisation samt Gatubelysning: ca 260 m ledningsschakt.
Tillbyggnad av kontorshus i Vindeln
Tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utbyte av hiss på folkhögskola i Vindeln
Entreprenaden avser utbyte av personhiss i byggnad Roma och därtill hörande byggnadsarbeten.
Ny hockeysarg till ishall i Vindeln
Avser ny ishockeysarg till Vindelns Fritidscentrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Byte av oljeavskiljare.
Ombyggnad av förråd i Vindeln
Anmälan om ändrad användning av byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Vindeln
Ansökan om nybyggnad av tranformatorstationer Granön 6:5,Vidstrandsnäs 1:6,Videlund 1:6,Videlund 1:16,Strandåker 1:81,Kroksjökälen 2:1,Strandåker 1:65.
Nybyggnad av transformatorstation i Vindeln
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av fritidshus i Vindeln
Rivningslov för fritidshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vindeln
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Vindeln
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vindeln
Uppsättning av informationsbyggnad i anslutning till kaffestugan i mårdsele.
Fasadrenovering av kyrka i Vindeln
Fasadrenovering av Vindelns kyrka.
Renovering av skollokaler i Vindeln
Underhåll av uppehållsrum och korridorer på skola.
Tillbyggnad av kontor i Vindeln
Mindre tillbyggnad av kontorslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: