Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vilhelmina

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana m.m.
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, Styr- och övervakningssystem i huvudsak för plan 2 samt El- och tele-installationer för ombyggnad av Folktandvårdens lokaler. Entreprenaden omfattar även till viss del källarplan samt plan 1 & 3 till följd av ingrepp i installationer t.ex. VVS och el.
Ny gc-väg längs väg 1088 i Kittelfjäll
Ny belyst gc-väg samt 2 nya busshållplatser. Sträckan är indelad i två etapper: etapp 1 sträcker sig mellan hotell Kittelfjäll och matbutiken (cirka 1,6 km) och etapp 2 mellan matbutiken och hotell Granen (cirka 2,4 km).
Fiberbyggnad Vilhelmina Bostäder
Installation av fiber VIBO områdes- och fastighetsnät.
Nytt yttertak på ishall i Vilhelmina
Ny yttre takbeläggning av Vilhelmina kommuns ishall (Sagahallen) med tillhörande snörasskydd och taksäkerhet.
Ny tankanläggning vid South Lapland Airport, Vilhelmina
På South Lapland Airport tankar flygplan JET-A1 från en äldre bränsledepå, som börjar bli gammal och sliten, och dessutom enligt nya regler inte får vara kvar då den i dagläget är placerad för nära landningsbanan. Därav skall en ny bränsledepå byggas på ny placering. Denna entreprenad omfattar processutrustning och uppförande av en ny tankanläggning för hantering av flygfotogen JET-A1.
Ramavtal avseende kommunikationsoperatör för bredbandsnät för Vilhelmina Bostäder AB
Avser Kommunikationsoperatör (KO) i Vilhelmina Bostäders fastighetsbestånd i Vilhelmina kommun.
Nybyggnad av cistern i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för 1-2 stycken tankar för mellanlagring av saltlösning.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om förhandsbesked för fritidshus samt garage.
Takarbeten på kyrka i Vilhelmina
Tjärning spåntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: