Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vilhelmina

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vattenverk i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för vattenverk.
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, Styr- och övervakningssystem i huvudsak för plan 2 samt El- och tele-installationer för ombyggnad av Folktandvårdens lokaler. Entreprenaden omfattar även till viss del källarplan samt plan 1 & 3 till följd av ingrepp i installationer t.ex. VVS och el.
Fiberbyggnad Vilhelmina Bostäder
Installation av fiber VIBO områdes- och fastighetsnät.
Ny gc-väg längs väg 1088 i Kittelfjäll
Ny belyst gc-väg samt 2 nya busshållplatser. Sträckan är indelad i två etapper: etapp 1 sträcker sig mellan hotell Kittelfjäll och matbutiken (cirka 1,6 km) och etapp 2 mellan matbutiken och hotell Granen (cirka 2,4 km).
Ramavtal avseende kommunikationsoperatör för bredbandsnät för Vilhelmina Bostäder AB
Avser Kommunikationsoperatör (KO) i Vilhelmina Bostäders fastighetsbestånd i Vilhelmina kommun.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om förhandsbesked för fritidshus samt garage.
Rivning av mast i Vilhelmina
Ansökan om rivningslov för mast.
Rivning av telestation i Vilhelmina
Ansökan om rivningslov för teknikhus (telia).
Nybyggnad av cistern i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för 1-2 stycken tankar för mellanlagring av saltlösning.
Nybyggnad av carport i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för 2 stycken carport - totalt 18 platser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för balkonger.
Nybyggnad av båthus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för båthus.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för förråd.
Nybyggnad av lekplats i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för mur, paviljong, lekutrustning.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för parkering.
Ombyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för varmboning av förråd, byte garageport till fönster (ändrad användning ?).
Ombyggnad till metodkök i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar ombyggnad till metodköksundervisningslokal.
Takarbeten på kyrka i Vilhelmina
Tjärning spåntak.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: