Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vilhelmina

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vilhelmina
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1113 km varav grusväg ca 476 km.
Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana m.m.
Beläggningsarbete på väg 360 mellan Vilhelmina-Bäsksele
Halvvarma massor. Vilhelmina-Bäsksele samt Vsk 45-Storsele by.
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Avser ombyggnad av Folktandvårdens lokaler i plan 2. Total ombyggnadsarea ca 585 m2.
Nybyggnad av grupphus i Vilhelmina
Nybyggnad av 5 st fristående enbostadshus.
Ombyggnad av kommunförråd/verkstad i Vilhelmina, etapp 3
Huvudsakliga arbeten som skall utföras är höjning av tak och utbyte dörrar och portar, ny planlösning åtgärder av invändiga ytskikt samt golv, åtgärder för VVS och el och bygg.
Ombyggnad av skola i Latikberg
Vilhelmina kommun infordrar anbud gällande fastigheten Latikberg 3:65.
Anläggande av slamdamm/skredrisksäkring vid Tvärån i Kittelfjäll
Objektet avser skredrisksäkring av Tvärån i Kittelfjäll med anläggande av en slamdamm i form av breddning av befintlig bäckfåra och styrt utlopp med en gallerkonstruktion.
Nybyggnad av konserthus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för eventhall.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, parhus med 4 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av cafeteria i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av gårdsbutik café.
Nybyggnad av sophus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av rastplatser med gapakoja, sophus och dass Malgomajlandet 1:1,Strömnäs 1:114,Skansholm 1:15,Rönnäs S:2.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nätstation.
Ombyggnad av affärshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för ombyggnad.
Nybyggnad av elverk i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för reservkraftshus.
Nybyggnad av scen i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för scen.
Nybyggnad av transformatorstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för 2 nätstationer.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för 8 nätstationer Marsliden S:1,1:6,1:139,1:147,1:12,1:10,1:3.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för entreer - tak, räcke och ramper.
Rivning av flerbostadshus i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar rivning av byggnaden Strandvägen 18 A-C. Borttransport av rivningsmassor till godkänd tipp och deponi som tillhandahålles av entreprenören. Samt återfyllning av grund och anläggande av gräsytor på mjuk slänt lik övriga hus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Vilhelmina
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar i 30 lägenheter. Avser Åsgatan 5 och 7 a-b.
Utvändigt underhåll på kapell i Vilhelmina
Målning av fasad på Kapellet i Vilhelmina.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: