Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vilhelmina

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vilhelmina
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1113 km varav grusväg ca 476 km.
Nybyggnad av vattenverk i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för vattenverk.
Nybyggnad av LSS-boende i Vilhelmina
Nybyggnad av Gruppboende (LSS) innehållande 5 sovrum inklusive gemensamhetsytor.
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar rivningsarbeten, husbyggnadsarbeten, arbeten med luftbehandling, VS-system, Styr- och övervakningssystem i huvudsak för plan 2 samt El- och tele-installationer för ombyggnad av Folktandvårdens lokaler. Entreprenaden omfattar även till viss del källarplan samt plan 1 & 3 till följd av ingrepp i installationer t.ex. VVS och el.
Ombyggnad av kontor i Vilhelmina
Anmälan - installation eller väsentlig ändring av brandskydd.
Nybyggnad av butik i Vilhelmina
Ansökan bygglov för grillstuga, minilivs och cafe samt 4 uthyrningsstugor.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnader, s.k spiketält.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för entretak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för fasadändring Folkskolan 4,5.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad, lusthus.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för parkering.
Nybyggnad av pumpstation i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för pumphus.
Nybyggnad av gäststuga i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för relax/frikarum/gästhus.
Tillbyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad / förlängning av befintligt förråd.
Nybyggnad av lager i Vilhelmina
Bygglov för spiketält.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om lagerlokal, oisolerat förråd.
Nybyggnad av campingplats i Vilhelmina
Ansökan om marklov för camping.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om marklov för iordningställande av parkering för släpvagnar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om marklov för iordningställande av parkering vid hotellet.
Ombyggnad av markanläggning i Vilhelmina
Ansökan om marklov för iordningställande för industrifastigheter.
Dikanäs 2:8
Ansökan om rivningslov.
Byte av värmepump vid skidstadion i Vilhelmina
Objektet omfattar byte av befintlig värmepump.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: