Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vilhelmina

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vilhelmina
Avser utförande av basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Vilhelmina. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1113 km varav grusväg ca 476 km.
Ombyggnad av landningsbana på Vilhelmina flygplats
Förlängning av befintlig landningsbana m.m.
Nybyggnad av vattenverk i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för vattenverk.
Nybyggnad av LSS-boende i Vilhelmina
Nybyggnad av Gruppboende (LSS) innehållande 5 sovrum inklusive gemensamhetsytor.
Ombyggnad av folktandvården i Vilhelmina
Avser ombyggnad av Folktandvårdens lokaler i plan 2. Total ombyggnadsarea ca 585 m2.
Anläggande av slamdamm/skredrisksäkring vid Tvärån i Kittelfjäll
Objektet avser skredrisksäkring av Tvärån i Kittelfjäll med anläggande av en slamdamm i form av breddning av befintlig bäckfåra och styrt utlopp med en gallerkonstruktion.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för fasadändring Folkskolan 4,5.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för komplementbyggnad, lusthus.
Nybyggnad av fritidshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av gäststuga i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för relax/frikarum/gästhus.
Tillbyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för tillbyggnad / förlängning av befintligt förråd.
Nybyggnad av butik i Vilhelmina
Ansökan bygglov för grillstuga, minilivs och cafe samt 4 uthyrningsstugor.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för campingkomplementbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vilhelmina
Ansökan om bygglov för entretak.
Nybyggnad av lager i Vilhelmina
Bygglov för spiketält.
Rivning av flerbostadshus i Vilhelmina
Entreprenaden omfattar rivning av byggnaden Strandvägen 18 A-C. Borttransport av rivningsmassor till godkänd tipp och deponi som tillhandahålles av entreprenören. Samt återfyllning av grund och anläggande av gräsytor på mjuk slänt lik övriga hus.
Nybyggnad av förråd i Vilhelmina
Ansökan om lagerlokal, oisolerat förråd.
Nybyggnad av campingplats i Vilhelmina
Ansökan om marklov för camping.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om marklov för iordningställande av parkering för släpvagnar.
Nybyggnad av parkeringsplats i Vilhelmina
Ansökan om marklov för iordningställande av parkering vid hotellet.
Ombyggnad av markanläggning i Vilhelmina
Ansökan om marklov för iordningställande för industrifastigheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: