Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Vännäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Vännäsby
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för bostäder samt ett grönområde för dagvattenhantering/infiltration och lek/rekreation på fastigheten VÄNNÄS 11:58 (Olofsborg).
Fasad- och takarbeten på skola i Vännäs
Avser puts och isolering på befintlig murad fasad, byte fönster samt byte tätskikt i yttertak.
Installation av solcellsanläggningar på fastigheter i Vännäs
Vännäs Fastigheter avser att uppföra solcellssystem på följande fastigheter: Stamhemmanet 2 S:a Drottninggatan 2 och 4A, Stamhemmanet 3, Kyrkogatan 8, Ingenjören 8, Östra Järnvägsgatan 8, Hjorten 1, Nygatan 3 samt Tränaren 9 (3 hus), Prästgatan 5, 7, 9.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vännäs
Ansökan om bygglov för ändrad användning av affärslokal till lägenheter.
Nybyggnad av carport i Vännäs
Nybyggnad av carport.
Rivning av fastighet i Vännäs
Rivning av fastighet Smeden.
Nybyggnad av komplementbyggnad samt markarbeten i Vännäs
Projektet omfattar nybyggnad av cykelförråd , miljöhus, bilskärmtak med intilliggande uteplats/pergola. Kronprinsen 16, Vännäs. I entreprenaden ingår även rivning av befintligt garage.
Ny väg till skidanläggning i Vännäs
Ny väg till skidanläggning i Vännäs.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: