Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Efterbehandlingsåtgärder av gruva i Västerbotten
Att vid Blaikengruvan i Sorsele kommun genomföra efterbehandlingsåtgärder bestående av att: Anlägga avskärande och uppsamlande diken för att minimera mängden smutsvatten som behöver tas omhand vid reningsanläggning. Anlägga plugg bestående av bergkross och morän i öppningen till befintlig underjordsramp, för att förhindra tillträde. Arbetena ska utföras under 2018 och innebär i huvudsak jordschakt och viss bergschakt.
Nybyggnad av överföringsledning mellan Klippavan-Hemavan i Storumans kommun
Objektet avser nybyggnad av ca 4 200 meter vattenledning i huvudsak i skogsmark. I entreprenaden ingår samtliga mark- och anläggningsarbeten för ovanstående.
Nybyggnad av flerbostadshus i Storuman, etapp 4 mfl
Nybyggnad av 10 st flerbostadshus, 4 lägenheter i varje. 2 hus planeras i varje etapp.
Ombyggnad av storkök på vårdboende i Tärnaby
Objektet avser ombyggnad storkök på vårdboendet Vikbacka på fastigheten Granås 1:14 i Tärnaby. Total bruttoarea ombyggnad ca 196 m2.
Ombyggnad av lägenheter i Tärnaby
Ombyggnad av bottenvåning till 5 nya lägenheter och renovering av 2 befintliga.
Reparation av bro över Gippmokksjön vid Grannäs
Huvuddel 2 Brounderhåll på 24-1145-1 över yttre Gippmokksjön SO Grannäs.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 5 transformatorstationer Joeström 1:34,1:141,Joeström S:4,1:4.
Nybyggnad av fritidshus i Storuman
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns49351) samt rivning av befintlig (ns79611).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns67931).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av nätstation Skalmodal 1:3,1:13,1:7,1:6.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation/kopplingskiosk (kp99713).
Nybyggnad av servicebyggnad i Storuman
Nybyggnad av servicehus och spiketält/annex.
Nybyggnad av pumpstation i Storuman
Nybyggnad av snösystem.
Nya väderskydd till snabbladdstationer i Hemavan och Åsele
Projektet avser skärmtak till snabbladdstationer vid Blå vägen, Hemavan samt Centralgatan 44, Åsele.
Utrustning till snabbladdstationer i Hemavan och Åsele
Projektet avser utrustning till snabbladdstationer vid Blå vägen, Hemavan samt Centralgatan 44, Åsele. Gäller 2 stycken snabbladdare och 2 stycken semisnabba.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: