Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Storuman
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1409 km varav grusväg ca 625 km.
Nybyggnad av stugby i Storuman
Nybyggnad av 9 fritidshus Björkfors 1:1300 ,1:1297,1:1057.
Nybyggnad av matarvattenledning till HR01/HR02 i Hemavan, Storumans kommun
Objektet avser markarbeten för nyanläggande av matarvattenledning från fastighet Björkfors 1:18 (vattenverket) till HR01 och HR02 i Hemavan tätort. Nybyggnad av ca 1 960 m vattenledning och ca 300 m tryckspilledning i huvudsak i fjällmark till högreservoar.
Terrassering av järnvägsspår för NLC Storuman, etapp 2
Objektet omfattar nybyggnad av ca 900 m järnvägsterrass.
Förstärkning av bro över Ume älv (Portbron) söder om Björkfors
BK4 åtgärd. Bron ligger 4 km S Björkfors. Stålbro.
Tillbyggnad av industrihus i Storuman
Om- och tillbyggnad av affärs- och industrilokal.
Linoljning av fasad & tjärning av spåntak på kyrka i Slussfors
Linoljning av fasad och tjärning av spåntak på Umnäs kyrka.
Nybyggnad av fritidshus i Storuman
Nybyggnad av 2 fritidshus (parhus) Björkfors 1:819, Del Av (tomt D), Del Av (tomt H).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 2 transformatorstationer Gardsjönäs 1:8,2:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 5 transformatorstationer Ängesdal 1:11,1:17,1:12,1:2,1:3.
Nybyggnad av vägbro i Storuman
Nybyggnad av 1 st lift, 2 st vägbroar och 2 st värmestugor.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Camping - spiketält.
Nybyggnad av carport i Storuman
Nybyggnad av carport, miljöbod, parkeringsyta, grillplats samt anslutningsväg.
Nybyggnad av fritidshus i Storuman
Nybyggnad av fritidshus och garage med carport.
Nybyggnad av lager i Storuman
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av maskinhall i Storuman
Nybyggnad av maskinhall/garage.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av näststation (kp54302).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (byte av befintlig) ns29825.
Ombyggnad av regionnät i Storuman
Nybyggnad av nätstation, ersätter befintlig luftledning med markkabel (ns00947).
Nybyggnad av pumpstation i Storuman
Nybyggnad av pumphus utan nod för tryckstegring samt brandpost.
Nybyggnad av radiostation i Storuman
Nybyggnad av radiostation.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns54097).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns58911).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: