Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Storuman
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1409 km varav grusväg ca 625 km.
Nybyggnad av ev småindustri i Hemavan
Oklart vad man ska bygga på tomten i detta läge.
Ombyggnad av hotell i Storuman
Ombyggnad av plan två och tre till hotellverksamhet (guldbollen).
Förstärkning av bro över Ume älv (Portbron) söder om Björkfors
BK4 åtgärd. Bron ligger 4 km S Björkfors.
Markarbeten för ny infartsväg till NLC Storuman, etapp 2
Avser markarbeten för nyanläggande av ny infartsvägen från E45 mot Timmervägen.
Markarbeten för omledning VA vid omlastningsterminalen Storuman
Avser byggnad av ca 1300 meter vatten- & avloppsledning i huvudsak i skogsmark. Borrning under järnväg & sprängning av berg ingår. Mellan Storuman & Stensele tätort.
Ombyggnad av storkök på skola i Tärnaby
Avser ombyggnad storkök på Skytteanska skolan på fastigheten Laxnäs 1:27 i Tärnaby. Total bruttoarea ombyggnad ca 140 m2 och en tillbyggnad på ca 12 m2.
Nybyggnad av stugby i Storuman
Nybyggnad av 4 fritidshus Björkfors 1:1133 (hus A-D).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 4 transformatorstationer (ns14378) Grannäs 1:4,1:10,1:17,1:53.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av 9 nätstationer Slussfors 1:95,1:13,1:31,1:25,1:7,1:55,1:96,1:10,1:6.
Nybyggnad av förråd i Storuman
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av 2 st nätstationer.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av 2 transformatorstationer Skarvsjö 1:139,1:23.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av kopplingsstation (kp42960).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (laddstation) baksidan q-star.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns07252).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns49705).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns80755).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns81046).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns81794).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns83488).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Storuman
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Storuman
Tillbyggnad av kontor/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: