Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Storuman

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Storuman
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd ca 1409 km varav grusväg ca 625 km.
Nytt område för bostäder i Storuman
Planer för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Tärnaby
Planer för nybyggnad av flerbostadshus.
Nytt område för bostäder och småindustri i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nytt område för småindustrier i Storuman
Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av ev småindustri i Hemavan
Oklart vad man ska bygga på tomten i detta läge.
Nybyggnad av handelshus i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1039 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Skolgatan 15, i Storuman
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 1588 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Industrivägen 17, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 2500 kvm. Nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av handelshus, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av småindustri, Industrivägen 19, i Tärnaby
Exploateringsarbetet är klart. Markyta 3298 kvm. Planer för nybyggnad av småindustrier.
Nybyggnad av handelshus, Sandviksvägen 1, i Tärnaby
Markyta 2363 kvm. Planer för nybyggnad av handelshus.
Nybyggnad av vattenverk i Hemavan
Storumans kommun kommer att under 2019 utföra nybyggnad av vattenverk och servicebyggnad/vattentäkt i Hemavan. Denna delade entreprenad riktar sig till entreprenörer vilka kommer att uppföra byggnad för vattenverk samt tekniska installationer för vattenverk, servicebyggnad och råvattenbrunnar.
Ombyggnad av storkök på skola i Tärnaby
Avser ombyggnad storkök på Skytteanska skolan på fastigheten Laxnäs 1:27 i Tärnaby. Total bruttoarea ombyggnad ca 140 m2 och en tillbyggnad på ca 12 m2.
Fasadarbeten på kyrka i Stensele
Linoljestrykning på fasader, fönster & dörrar.
Linoljning av fasad & tjärning av spåntak på kyrka i Slussfors
Linoljning av fasad och tjärning av spåntak på Umnäs kyrka.
Förlängning av spår 3 vid Omlastningsterminal NLC Storuman
Avser förlängning av spår 3 ca 300 m mellan växel 105 och 106 med att lägga in ny växel på spår 3 före växel 105 resp växel 106 så rundgång kan ske.
Tillbyggnad av industrihus i Storuman
Om- och tillbyggnad av affärs- och industrilokal.
Nya reservkraftanläggningar vid vattenverk i Hemavan
Storumans kommun kommer att under 2019 utföra nybyggnad av vattenverk och servicebyggnad/vattentäkt i Hemavan. Denna entreprenad avser 2 st reservkraftsanläggningar: En reservkraftsanläggning, RE vid Hemavan vattenverk samt en reservkraftsanläggning, RE vid servicebyggnad/vattentäkt i Hemavan.
Nybyggnad av maskinhall i Storuman
Nybyggnad av maskinhall/garage.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (byte av befintlig).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (kp64307).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (kp74524).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (kp85734).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns00194).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns04945).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns08356).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns10209).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns11760).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns24816).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns25129).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns28759).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns32656).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns43169).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns59693).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av nätstation (ns87351).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns16482).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns66582).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns72398).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation (ns80495).
Nybyggnad av transformatorstation i Storuman
Nybyggnad av transformatorstation.
Markarbeten på kyrkogård i Stensele
Markarbeten på Stensele kyrkogård.
Ombyggnad av automatstation i Storuman
Installation av oljeavskiljare.
Nybyggnad av vägbro i Storuman
Nybyggnad av 1 st lift, 2 st vägbroar och 2 st värmestugor.
Nybyggnad av fritidshus i Storuman
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av kopplingsstation (kp17585).
Nybyggnad av nätstation i Storuman
Nybyggnad av kopplingsstation (kp90930).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: