Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av batterifabrik i Skellefteå
Avser huvudfabrik för batteritillverkning. Markstart juni 2018. Exploatering/markarbeten på projekt 1494793.
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Broänge-Daglösten
Mötesseparerad väg med mitträcke och omkörningssträckor, breddning av vägen från 9 m till 14 m, nya korsningar och ersättningsvägar. 12,5 km lång sträcka. Förbättring av busshållplatser, nybyggnad av viltbro.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 2
Nybyggnation av kontorshus i Skellefteå centrala stad. Förberedande arbeten avseende grundläggning etc. är utförda i tidigare etapp.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skellefteå
15 vindkraftverk. Totalhöjd 230 meter.
Nybyggnad av bostäder, lokaler samt underjordiskt garage i Skellefteå
Avser Kapella 15 samt del av Kapella 1 i Centrala Stan.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Entreprenaden innebär att genomföra 2 av delprojekten för satsningen Skellefteå hamn 2020 - Underhållsmuddring av hamnbassäng samt tillskapande av nya ytor i norra hamnen. Uppdraget kommer att indelas i ett antal etapper som delvis är beroende av varandra.
Exploatering av industriområde på Hedensbyn i Skellefteå
Uppdraget består i att anlägga färdiga och attraktiva industritomter med tillhörande infrastruktur på ett hållbart sätt. Som en följd av ett ovanligt hållbart anläggningsprojekt ska Skellefteås näringsliv och identitet stärks.
Nytt industriområde i Skelleftehamn
Syftet är att möjliggöra för etablering av industri som behöver stora ytor och logistik som hamn, järnvägs- och vägnät.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av förskola i Skellefteå
Nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 2 st ställverk, ST17 och ST18, med placering angränsande till varandra. Entreprenadarbeten omfattar bland annat röjning, markarbeten, betongfundament, stålmontage, stängsel samt förläggning av: kabelrör, kabelkanal, jordlina och dränageledning
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Lindbäcks planerar att tillsammans med Riksbyggen, Heimstaden och Skebo att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Ombyggnad till cirkulationsplats vid väg 372/Östra Leden i Skellefteå
Ny cirkulationsplats i korsningen väg 372/Svedjevägen, en gång- och cykelport under väg 372, nya belysta gång- och cykelvägar, justering/anpassning av anslutande kommunala vägar, avvattning, busshållplatser mm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Riksbyggen planerar att tillsammans med Heimstaden, Skebo och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Skebo planerar att tillsammans med Riksbyggen, Heimstaden och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Ombyggnad av väg 364 delen väg 774-Ljusrotet
Berörd vägsträcka är ca 15 km lång och uppdelad i tre etapper. Etapp 1 sträcker sig från korsningen väg 774 till Långviken och är ca 3 km lång. Etapp 2 sträcker sig från Långviken till Hjoggbölefors och är ca 6 km lång. Etapp 3 sträcker sig från Västra Hjoggböle till Lappvattnet och är ca 6 km lång.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Heimstaden planerar att tillsammans med Riksbyggen, Skebo och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna E4 Sikmark-Bureå, E4 Bureå-Tjärn, väg 364 Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt väg 764 Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, väg 760 Lövånger-Fjälbyn och väg 761 Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 3
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring och tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Fiberoptiska arbeten åt Skellefteå Kraft Fibernät AB
ON5: Burvik, ca 30 km söder om Skellefteå C, Kåsböle, Övre Bäck, Nedre Bäck, Risböle, 30-35 km söder om Skellefteå C samt Uttersjöbäcken, Uttersjön, Önnesmark, 30-35 km söder om Skellefteå C. ON8: Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50 km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40 km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65 km norr om Skellefteå C, Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå C. OSN3: Övre Bäck – Kåsböle – Burvik – Kyan, ca 30-40 km söder om Skellefteå C.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Utbyggnad av älvsvattenledning i Hedensbyn, Skellefteå
Entreprenaden omfattar utbyggnad av ca 1650 m tryckledning DN 800 och självfallsledning DN 800.
Markarbeten, kanalisation samt förläggning av optokabel i Skellefteå
Avser entreprenad för markarbeten, förläggning av kanalisation för optokabel och blåsning av optokabel. ON8 omfattar Byske by, S Byske by – Landfors, Fällan, Stensjön, Selet, Hällfors, Tvärån, ca 25 – 50km norr om Skellefteå C, Tåmeträsk, Vitsjön ca 30-40km norr om Skellefteå C, Segerlund, Klöverfors ca 50km norr om Skellefteå C, Ålund-Blåfors-Båtfors, Jakobsfors, Hednäs, ca 50 – 65km norr om Skellefteå C samt Stormark, ca 25 km norr om Skellefteå. C
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Om- & tillbyggnad till labb i Skellefteå
Skellefteå kommun har behov av ett nytt labb, labbet ska byggas om och till i befintliga lokaler.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad.
Anläggningsarbeten för kabelförläggning i Skellefteå
Energiservice Skellefteå skall på uppdrag av Skellefteå Kraft Elnät AB kabelförlägga befintliga 36 kV-luftledningar L151 och L152. I samband med detta kommer i entreprenaden ytterligare ett 36 kV kabelförband och optofiber att förläggas. Delar av sträckorna skall även 10 kV-kabel förläggas. Totala sträckan är ca 6 km. Projektområdet är i centrala Skellefteå mellan Hedensbyn Kraftvärmeverk och Furunäs.
Ombyggnad av hållplats i Svanström
Tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Skellefteå kommun önskar upphandla en konstgräsplan med låg miljöpåverkan till Anderstorps aktivitetspark. Planen är cirka 2 400 m² och är en ej bokningsbar breddplan som är öppen för alla. Fokus ligger på miljö, livscykelkostnad och god funktion. Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Byte av sporthallsgolv i Skellefteå
Avser byte av sportgolv i Drängsmarksskolan, Bureskolan, Kusmarksskolan samt Skråmträskskolan.
Stängsel för ställverksområde i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Nya stålfackverk för ställverk i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar gällande tillverkning, leverans och montering av fackverkskonstruktioner för elapparater i ställverk. Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Byte av takbeläggning på gymnasieskola i Skellefteå
Objektet avser ny takbeläggning av papp på ca 4000 kvm. Befintlig ytskiktsbeläggning behålls.
Nybyggnad av affärshus i Skellefteå
Nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av välkomstcenter/kontor, toalettbyggnad, viplounge och förråd.
Utvändigt underhåll på kyrka i Skellefteå
Takrenovering sakristia, koppartak.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med teknishus 1.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av kontor och carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från butik till bostäder.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenhet till kontor.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenheter till kontor.
Ombyggnad av frisersalong i Skellefteå
Ändrad användning från samlingslokal till nagelsalong.
Ombyggnad av garage i Skellefteå
Ändring av ventilation i garage, kontor och omklädning för Räddningstjänst och Fastighet.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Väsentlig ändring av ventilation.
Nybyggnad av mur i Skellefteå
Nybyggnad av mur.
Nybyggnad av paviljong i Skellefteå
Nybyggnad av paviljong och plank.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum/förråd.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod/site för optofibernät.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Hednäs 1:26, Hednäs 1:38, Hednäs 1:16 och Hedfors 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation på Tvärån 1:5, Segerlund 1:17, Byske, Aspliden 6:1, Svartå 1:36,.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Fasadändring inmontering av ny takskjutport.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring omfärgning av fasad på Skomakaren 4 och Ringaren 1.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Installation av väsentlig ändring på vatten och avlopp i restaurang/café.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Bygglov samt strandskyddsdispens för Nybyggnad av teknikbod för optofibernät.
Nybyggnad av cykelbana i Skellefteå
Anläggande av 3 cykelslingor., Vitberget S:5,Skellefteå Prästbord 9:1.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av personalparkering.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalutrymme,.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av restaurang med inglasat uterum.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av ridhus med skärmtak.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av thairestaurang med förråd, wc och takterass.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av två moduler.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av 2 flerbostadsuhs med 2 skärmtak.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av enbostadshus med takkupa Attefall.
Tillbyggnad av fritidshus i Skellefteå
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av ställverk i Skellefteå
Tillbyggnad av huvudställverk.
Rivning av servicebyggnad i Skellefteå
Rivning av servicebyggnad.
Rivning av ställverk i Skellefteå
Rivning av ställverksbyggnad.
Rivning av förråd i Skellefteå
Rivning av förråd.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport.
Byte takbeläggning yttertak i Skellefteå
Entreprenaden omfattar omläggning/nyläggning av papptak på Sunnanåskolan samt Eddahallen i Skellefteå.
Rivning av Vitbergsstugan i Skellefteå
Upphandlingen avser rivning av vitbergsstugan. ca 500 m² och volym ca 4300 m³.
Rivning av kontor i Skellefteå
Rivning av huvudbyggnad, komplementbyggnad och soprum.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Skellefteå
Tillbyggnad och ändring av servicehus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: