Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av järnväg, Norrbotniabanan, delen Dåva-Skellefteå
Mark/anläggning och BEST-arbeten sträckan Dåva-Skellefteå.
Nybyggnad av vindkraftverk i Skellefteå
17 vindkraftverk. Totalhöjd 230 meter.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå etapp 2
Nybyggnation av kontorshus i Skellefteå centrala stad. Förberedande arbeten avseende grundläggning etc. är utförda i tidigare etapp.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Entreprenaden innebär att genomföra 2 av delprojekten för satsningen Skellefteå hamn 2020 - Underhållsmuddring av hamnbassäng samt tillskapande av nya ytor i norra hamnen. Uppdraget kommer att indelas i ett antal etapper som delvis är beroende av varandra.
Nybyggnad av friidrottsanläggning och gymnastikhall i Skellefteå
Nybyggnad av friidrotts- och idrottshall inklusive rivning.
Exploatering av industriområde på Hedensbyn i Skellefteå
Uppdraget består i att anlägga färdiga och attraktiva industritomter med tillhörande infrastruktur på ett hållbart sätt. Som en följd av ett ovanligt hållbart anläggningsprojekt ska Skellefteås näringsliv och identitet stärks.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kåge
Nybyggnad av flerbostadshus. De nya lägenheterna blir ettor, tvåor och treor som fördelas i sju stycken tvåvåningsradhus.
Nybyggnad av ställverk i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av 2 st ställverk, ST17 och ST18, med placering angränsande till varandra. Entreprenadarbeten omfattar bland annat röjning, markarbeten, betongfundament, stålmontage, stängsel samt förläggning av: kabelrör, kabelkanal, jordlina och dränageledning
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Riksbyggen planerar att tillsammans med Heimstaden, Skebo och Lindbäcks att bygga ytterligare 1000 nya lägenheter i Skellefteå. Vid en etablering av Northvolts batterifabrik i Skellefteå kommer de fyra parterna att samverka för att säkra bostadsförsörjningen som en etablering av fabriken kommer att medföra.
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Nybyggnad av välkomstcenter/kontor, toalettbyggnad, viplounge och förråd.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Yttertaksarbeten på lasarett i Skellefteå
Yttertaksarbeten på Skellefteå lasarett.
Nytt bostadskvarter i Kåge, Skellefteå
Ny bebyggelse i Kåge på Dammängesgatan ger möjlighet för 25 nya småhustomter med en byggrätt på 220 kvm i ett plan med möjlighet att inreda vinden.
Nybyggnad av stugby i Skellefteå
Nybyggnad av fritidshus.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Utbyggnad av älvsvattenledning i Hedensbyn, Skellefteå
Entreprenaden omfattar utbyggnad av ca 1650 m tryckledning DN 800 och självfallsledning DN 800.
Nybyggnad av GC-tunnel vid Floraskolan i Skellefteå
Objektet avser utförande av gång- och cykeltunnel samt åtgärder längs Torsgatan vid Floraskolan, Skellefteå. Åtgärder längs Torsgatan är bland annat refuger, en ny hållplats och ombyggnad av befintlig hållplats.
Om- & tillbyggnad till labb i Skellefteå
Skellefteå kommun har behov av ett nytt labb, labbet ska byggas om och till i befintliga lokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Förstärkning av bro över Säljträskbäcken NV Nyfors i Skellefteå
BK4 åtgärd. Bron ligger 1,6 km NV Nyfors. Betongbro.
Förstärkning av bro över Säljträskbäcken NV Nyfors i Skellefteå
BK4 åtgärd. Bron ligger 2,5 km NV Nyfors. Betongbro.
Förstärkning av bro över Säljträskbäcken NV Nyfors i Skellefteå
BK4 åtgärd. Bron ligger 3,4 km NV Nyfors. Betongbro.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Nybyggnad av parkeringshus i Skellefteå
Nybyggnad av parkeringshus med 256 parkeringsplatser.
Ombyggnad av hållplats i Svanström
Tillgänglighetsanpassning.
Tillbyggnad av verkstad i Skellefteå
Tillbyggnad av verkstad, förråd.
Ombyggnad av park i Skellefteå
Ombyggnad av park.
Ev sanering av markområde i Skellefteå
Sanering av markområde.
Rivning av aktivitetshus i Skellefteå
Rivning av aktivitetshus.
Renovering av lekplats i Skellefteå
Temat för lekplatsen är Barbapapa och lekplatsen kommer att vara riktad till de mindre barnen.
Ombyggnad av förskola i Skellefteå
Ombyggnad av förskola 6 avdelningar.
Nybyggnad av växthus i Skellefteå
Nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av nätstation i Skellefteå
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Nybyggnad av personalbarack.
Nybyggnad av plank i Skellefteå
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Skellefteå
Nybyggnad av skärmtak över saltsyratank.
Nybyggnad av soprum i Skellefteå
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Nybyggnad av teknikbod/site för optofibernät.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Nybyggnad av två parkeringsplatser.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker på Hedensbyn 25:1 och Hjoggböle 3:35.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för personalbarack.
Nybyggnad av transformatorstation i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbaracker.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppställning av två moduler.
Ombyggnad av vandrarhem i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till vandrarhem.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av lagertält.
Rivning av fritidshus i Skellefteå
Rivning av fritidshus.
Rivning av skorsten i Skellefteå
Rivning av skorsten.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med teknishus 1.
Tillbyggnad av industrihus i Skellefteå
Tillbyggnad av industribyggnad med tält.
Utvändigt underhåll av bibliotek i Skellefteå
Fasadändring - Ny biblioteksentré och ramp.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring omfärgning av fasad på Skomakaren 4 och Ringaren 1.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Installation av väsentlig ändring på vatten och avlopp i restaurang/café.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggande av 14 parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Skellefteå
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Skellefteå
Nybyggnad av carport för 2 bilar och tillbyggnad av carport för 1 bil.
Ombyggnad av lägenhet i Skellefteå
Ändrad användning från klubblokal till lägenheter samt fasadändring.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från lägenheter till kontor.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Ändrad användning från postlokal till café och fasadändring.
Tillbyggnad av enbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring.
Tillbyggnad av personallokal i Skellefteå
Tillbyggnad av personalutrymme,.
Tillbyggnad av restaurang i Skellefteå
Tillbyggnad av restaurang med uteplats och tak.
Nybyggnad av telestation i Skellefteå
Uppställning av teknikbod.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Utökning av småbåtshamn till 10 båtplatser.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Väsentlig ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: