Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Skellefteå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 123 st.

Ny lakningsanläggning i Rönnskär, Skelleftehamn
Lakningsanläggningen omfattar en ny byggnad om 45 x 135 meter intill kajen på Rönnskärs industriområde. Driftsättning av anläggningen beräknas till slutet av 2020. Den årliga produktionen uppgår till 25 kton blysulfat samt 25 kton koppar/zinksulfat.
Nybyggnad av kulturhus i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av hotell i Skellefteå
Uppdraget avser besiktningsgrupp inkl. huvudbesiktningsman för att utföra besiktning av kulturhus med hotell, total BTA ca 25 000 m2 varav 15 000 m2 är kulturhus samt 10 000 hotelldel, innefattande bland annat scener, bibliotek, konsthallar, restaurang och hotellrum.
Nybyggnad av UVA; steril, dagkirurgi mm på Skellefteå lasarett
Nybyggnad av UVA, Steril och dagkirurgi, operation.
Muddring samt om- och tillbyggnad av hamn och kaj i Skellefteå
Nya ytor, lagringsutrymmen, kajer och hamninfrastruktur planeras. Angränsande till hamnen planeras även nytt industriområde á ca 80 ha. Skellefteå kommun vill knyta konsult till utvecklingen för att kunna avropa kompetenser som behövs för de olika delprojekten framförallt under projektperioden 2018-2021. Delprojekten fram till 2020 omfattar muddring, invallning, byggnation av nya landytor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Inne på gården vill man bygga ett nytt höghus. Huset ska bli 7-14 våningar högt och ge 60-70 lägenheter i hyresrätt.
Nybyggnad av kraftledning mellan Högnäs - Högaliden
Objektet avser nybyggnad av 58 km 150 kV transmissionsledning. Ledningen utförs med portalstolpar av trä med överliggande stålregel och faslina 3x1x910 mm2 AL59. Den nya kraftledningen sträcker sig från PT1 Högnäs, nära Krångfors i Skellefteå kommun till Högaliden vindkraftpark, nära Botsmark i Umeå kommun.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Jörnträhus ska bygga det första lägenhetsprojektet i egen regi på en tomt i korsningen Svedjevägen/Torsgatan i Skellefteå. Kvarteret Vänligheten ska stå klart för inflyttning i augusti 2019 och består av fem hus med totalt 20 fyrarumslägenheter på 106 m2.
På- och nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Planer för att lägenheter (bostadsrätter) på Strandgatan i Skellefteå.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skellefteå, etapp 2
Planer för ca 108 lägenheter totalt i 3 etapper.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Objektet avser nybyggnad av Floraskolan F-9 inklusive markarbeten. Projektet ska genomföras så att byggnaden klarar certifiering för Miljöbyggnad nivå Silver.
Nybyggnad av flerbostadshus, kontor och affärer i Skellefteå
Planerad tidslinje, rivning våren 2020, markarbeten hösten 2020, byggstart vintern 2021 med inflyttning vår/sommar 2022.
Nybyggnad av radhus i Skellefteå
Nybyggnad av radhus med carport, förråd och soprum.
Varm massabeläggning i Västerbottens län
Sträckorna E4 Sikmark-Bureå, E4 Bureå-Tjärn, väg 364 Orrbäcken-Skellefteå inkl. liksobjekt väg 764 Uttersjöbäcken-Bjuröklubb, väg 760 Lövånger-Fjälbyn och väg 761 Fjälbyn-Uttersjöbäcken.
Nybyggnad av butik i Norrböle, Skellefteå
Nybyggnad av butik i Skellefteå.
Nybyggnad av gruppbostad på Sörböle
Nybyggnad av gruppbostad.
Om- & tillbyggnad av vårdcentral i Skellefteå
Om- & tillbyggnad av Moröbacke HC.
Nybyggnad av McDonalds i Skellefteå
Planer finns för en nybyggnad av McDonalds restaurang vid den södra E4-rondellen på Sörböle/Tjärn.
Rivning till- & ombyggnad av badhus i Skelleftehamn
Rivning, om & tillbyggnad av Örjanshallen ligger i kommunens budgetplan för 2017-2020 och byggstart är planerad till våren 2018. I uppdraget ingår en total översyn för att på ett bra sätt riva befintlig byggnad & bygga en ny teknik/omklädningsdel intill/ihop med den befintliga bassängbyggnaden. Översynen inkluderar befintlig bassängbyggnad som till viss del ska byggas om. Detta dels för att anpassa lokalen efter dagens krav, men även för att på ett naturligt sätt sammankoppla med den nya delen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring och tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor till flerbostadshus i Ursviken
Ändringar för ny hyresgäst. Berörd area ca 1200 kvm.
Renovering och ombyggnad av skola i Skellefteå
Projektet avser renovering och anpassning av Brännanskolan för att möta upp Internationella Engelska Skolans verksamhetsbehov.
Reparation av Victoriabron över Skellefte älv i Skellefteå
Brounderhåll på 24-1213-1 över Skellefte älv vid Victoriaesplanaden i Skellefteå.
Om- och tillbyggnad av kontor och lager mm i Skellefteå
Ombyggnad till kontor och lager samt tillbyggnad av fläktrum.
Sanering av markområde i Skelleftehamn
Uppdraget omfattar att utarbeta en huvudstudie med hjälp av tillhandahållet undersökningsunderlag för Kolkajs- och Järnbruksområdet i Skelleftehamn. Huvudstudien ska utarbetas i enlighet med Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling, utgåva 5, 2013.
Ny överföringsledning mellan Burträsk och Bodbysund
Ca 5800 m överföringsledning för vatten och avlopp mellan Burträsk och Bodbysund samt anslutningar mot Innanbacken och Mora. Omfattar markförläggning av ledningar genom styrd borrning samt sjöförläggning av ledningar i sjön Burträsket.
Nybyggnad av industrihus i Skellefteå
Nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Skellefteå
Byte av takbeläggning m.m.
Ny utrustning till transformatorstation vid Skellefteå lasarett
Entreprenaden avser installation av ny utrustning för befintlig transformatorstation B som omfattar ställverk i by 108 och by 120 samt allmänventilation inkl styr och övervakning By 120, samt därtill hörande byggnadsarbeten.
Nybyggnad av bro över Klintforsån
Avser en ny bro i befintligt läge.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tillbyggnad av affärslokal med onlinehandel.
Nya 170 kV-kabelförband mellan ställverk i Skellefteå
Skellefteå Kraft Elnät AB planerar att bygga nytt 170 kV-ställverk intill befintligt 170 kV-ställverk. Ställverken ska förbindas med två stycken 170 kV-kabelförband. Anläggningarna är benämnda ST22 Kvistforsen (bef.) och ST22 Kvistforsen (ny). Entreprenaden omfattar allt materiel och arbete för att erhålla förbindelsen mellan stationerna.
Uppställning av moduler vid Skellefteå lasarett
Avser uppförande av en modulbyggnad som ersättningslokaler för att möjliggöra utrymning av delar av nuvarande byggnad 110 vid Skellefteå lasarett. Modulbyggnaden kommer att används för i huvudsak administrativ verksamhet med 23 kontorsarbetsplatser samt viss mottagningsverksamhet.
Nybyggnad av konstgräsplan i Anderstorp, Skellefteå
Skellefteå kommun önskar upphandla en konstgräsplan med låg miljöpåverkan till Anderstorps aktivitetspark. Planen är cirka 2 400 m² och är en ej bokningsbar breddplan som är öppen för alla. Fokus ligger på miljö, livscykelkostnad och god funktion. Ligger vid förskolan Pusselbiten.
Nya stålfackverk för ställverk i Skellefteå
Objektet avser två huvuddelar gällande tillverkning, leverans och montering av fackverkskonstruktioner för elapparater i ställverk. Huvuddel 1: ST24 Kvistforsen Huvuddel 2: ST27 Furunäs
Byte av sporthallsgolv i Skellefteå
Avser byte av sportgolv i Drängsmarksskolan, Bureskolan, Kusmarksskolan samt Skråmträskskolan.
Rivning av skola i Skellefteå
Entreprenaden omfattar rivning av byggnader kv Pulpeten 1 enligt följande: Objektet avser rivning av skolbyggnad, Byggyta 2020 m2, Volym ca 10500 m3. Markområde totalt ca 9760 m2. Samtliga kvarvarande förråd, lekutrustningar och uteredskap rivs. Skyddsrum och källarvåning inkl. trapp beläget under del av gymnastiksal skall behållas (EJ rivas).
Ombyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Ändrad användning från kontor till lägenheter och fasadändring.
Ombyggnad av ungdomsgård i Skellefteå
Ändrad användning från ladugård till 4H-gård.
Ombyggnad av lager i Skellefteå
Ändrad användning från lager till lager/monteringshall samt fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Skellefteå
Öppning av brandcell och installation av brandjalusi.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Skellefteå
Ändring av 2 burspråk till 2 inglasade balkonger.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändring av kontor, håltagning i vägg.
Nybyggnad av rastplats i Skellefteå
Strandskyddsdispens för rastplats.
Ombyggnad av butik i Skellefteå
Ändrad användning från bank/kontor till butik samt fasadändring.
Ombyggnad av restaurang i Skellefteå
Ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Ändrad användning från butikslokal till områdeskontor/förråd och fasadändring.
Tillbyggnad av butik i Skellefteå
Tillbyggnad av butikslokaler.
Tillbyggnad av balkonger på flerbostadshus i Skellefteå
Tillbyggnad av flerbostadshus med balkonger.
Tillbyggnad av garage i Skellefteå
Tillbyggnad av garage med sandficka.
Tillbyggnad av gruppbostad i Skellefteå
Tillbyggnad av gruppboende med sprinklercentral.
Tillbyggnad av kallförråd i Skellefteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Tillbyggnad av kiosk i Skellefteå
Tillbyggnad av kiosk med soprum/varumottagning/ventilationsrum.
Tillbyggnad av pizzeria i Skellefteå
Tillbyggnad av pizzeria med uterum.
Tillbyggnad av skärmtak i Skellefteå
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Skellefteå
Tillbyggnad och fasadändring av kontorshus.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat barack/personalutrymme.
Nybyggnad av barack i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för byggbaracker.
Nybyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd (förskola).
Nybyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av kontorsmoduler.
Nybyggnad av skola i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av modulhus Moröskolan.
Nybyggnad av panncentral i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av oljepanneanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av kontor i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lastbrygga samt ändrad användning.
Nybyggnad av lager i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för uppsättning av lagerhall.
Ombyggnad av förråd i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från fritidshus till förråd/lager.
Ombyggnad av gymnastiksal i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor sill sjukgymnastik.
Ombyggnad av cafeteria i Skellefteå
Tidsbegränsat bygglov för ändring av verksamhet från förskola till café.
Ombyggnad av klinik i Skellefteå
Tidsbegränsat lov för ändrad användning från kontor till sjukgymnastik.
Nybyggnad av bensinstation i Skellefteå
Nybyggnad av bensinstation.
Utvändigt underhåll av lägenhet i Skellefteå
Fasadändring och ändring av garage till lägenhet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Skellefteå
Fasadändring, tillbyggnad av balkonger och inglasning. Linden 5,6.
Nybyggnad av småbåtshamn i Skellefteå
Anläggande av småbåtshamn.
Nybyggnad av parkeringsplats i Skellefteå
Anläggning av 65 st parkeringsplatser.
Tillbyggnad av förråd i Skellefteå
¨Tillbyggnad av äldreboende med förråd.
Rivning av bensinstation i Skellefteå
Rivning av bensinstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: