Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Norsjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Beläggningsarbeten längs väg 370 mellan Fromheden-Lillholmträsk
Beläggning varma massor och extruderade markeringsmassor.
Ledningsåtgärder i Vargforsen
UL7 S1 statusåtgärder.
Utveckling av Noretområdet i Norsjö
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret.
Ombyggnad av va-ledning och gator i Norsjö etapp 4
Renovering av gator och va-ledningar på Solvändanområdet.
Nybyggnad av förråd i Norsjö
Bygglov av kallförråd.
Nybyggnad av förråd i Norsjö
Bygglov komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Norsjö
Bygglov transformatorstation.
Ombyggnad av skola i Norsjö
HK-salar Norsjöskolan.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: