Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Nordmaling

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrispår i Nordmaling
Nordmalings kommun kommer att uppföra en industriterminal med järnvägsanslutning i Rundvik intill Botniabanan. Denna entreprenad avser avverkning och avtäckning, utförs nov-dec 2018.
Nybyggnad av förskola i Nordmaling
Nybyggnad av 6 avdelningar.
Riskreducerande åtgärder på Väg 573 i Mo
Erosionsskyddet planeras bli cirka 350 meter och anläggs i slänten mot älven vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter.
Ny rörbro över Lerbäcken längs väg 518 vid Mullsjö
Utbyte av delvis raserad trumma till ny rörbro.
Renovering av yttertak och fasader på flerbostadshus i Nordmaling
Objektet omfattar byte från tegeltak till plåttak med tillhörande taksäkerhets- och kompletteringsarbeten. Byte av fasad med tillhörande demonteringar och återmonteringar. Höjning av entrétaken mot bakkant för bättre taklutning och för förstärkning av bärighet över entréerna. Objektet är beläget på Hemvägen 5 A-H och J-V i Nordmaling.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: