Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av lägenheter i Malå
Avser fasadrenovering, ombyggnad till loftgång, ombyggnation av två förskolor till lägenheter samt invändiga anpassningar i lägenheter. Objektet är beläget på Furugatan 7 - 17 i Malå tätort.
Tillbyggnad av biosteg vid reningsverk i Malå
Omfattar tillbyggnad av biosteg vid reningsverket i Malå. I samband med detta kommer även övrig process att ses över och optimeras, dels för att få en bra helhet med det biologiska reningssteget inkluderat, dels för att optimera de befintliga delarna.
Nya kalkbassänger vid Adakgruvan i Malå
Dränagevatten från det efterbehandlade sandmagasinet har lågt pH och innehåller metallföroreningar. SGU avser därför att anlägga dammar vid två dräneringsdiken. Vid vardera dike ska en kalkdamm och en sedimentationsdamm anläggas. Entreprenaden omfattar: Hantering av schaktade massor inom arbetsområdet. Anläggande av permantent arbetsväg Utläggning av geotextil i nya dammar och anslutande diken Fyllning av sten för erosionsskydd och som strömfördelare i nya dammar och anslutande diken. Fyllning av kalksten i nya dammar och befintlig damm.
Bärighetsåtgärder i Västerbottens län
Avser sträckorna Malå-BD länsgräns samt Botsmark-Överklinten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: