Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Lycksele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd är ca 978 km varav grusväg ca 453 km.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Om- och tillbyggnad av reningsanläggning
Om- och tillbyggnad av reningsanläggning.
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Lycksele
Leverans och uppförande av förskola som ska inrymma fyra förskoleavdelningar med 20 barn per avdelning. Markarbeten kommer att slutföras våren 2021.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
11 123 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
5 405 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
7 767 m². Färdigställda tomter till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
9 746 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Om- och tillbyggnad av personalbyggnad i Lycksele
Projektet avser om- och tillbyggnad av personalbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande fönsterbyte och byte balkongdörrar.
Underhåll av yttertak på sjukhus i Lycksele
Bygglov gällande byte ventilation och ändring tak mm e 5088.
Ombyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning del av invändig kontorsdel inför en kommande bygglovsansökan för anpassning av lokalerna till ny produktionslinje för remodul.
Tillbyggnad av plank i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av avskärmningsplank e 5905.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Lycksele
Bygglov gällande ändring från lokal till boende.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5749.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5774.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5775.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation l8137 e 5076.
Ombyggnad av lägenhet i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad från förskola till lägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Lycksele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd på ishallen.
Rivning av nätstation i Lycksele
Ansökan om rivningslov (5151).
Rivning av nätstation i Lycksele
Ansökan om rivningslov (5152).
Rivning av nätstation i Lycksele
Ansökan om rivningslov (5153).
Rivning av nätstation i Lycksele
Ansökan om rivningslov (5154).
Rivning av nätstation i Lycksele
Ansökan om rivningslov (5155).
Ombyggnad av turistbyrå i Lycksele
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för ändrad användning.
Fasadarbeten på kyrka i Örträsk
Faadarbeten, målning av fasader, fönster & dörrar på Örträsk kyrka.
Anläggande av vandringshinder vid Stangobäcken
Åtgärd för att stoppa vatten att rinna under rörbro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: