Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av skola i Lycksele
Totalentreprenaden omfattar utförande av komplett och driftfärdig anläggning inklusive erforderliga kringarbeten, med funktionsansvar. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. Myndigheters (även lokala) föreskrifter ska tillgodoses. Entreprenören ska själv förvissa sig om dessa myndigheters krav. Efter upphandling har entreprenören ansvar för kostnadsstyrning av projektet.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt skylt.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att på totalentreprenad bygga en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Objektet avser: Dimensionering, projektering och utförande av en ny avloppsanläggning. Dimensionering, projektering och utförande av spillvattensystem och andra erforderliga anordningar för anslutning till befintligt spillvattennät. För mer exakt omfattning, se övriga handlingar ingående i detta förfrågningsunderlag.
Tillbyggnad av sjukhus i Lycksele
Bygglov gällande anläggning för flytande oxygen.
Utvändigt underhåll av lager i Lycksele
Bygglov gällande fasadbyte.
Nybyggnad av garage i Lycksele
Bygglov gällande garage.
Nybyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande lager/verkstad/kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande markstation.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor av modell molok 5 m3.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation i plåt l1262.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande nätstation ns08958 projektid: nis244055, Bygglov gällande nätstation ns52935 projektid: nis244055 Granträsk 1:59,1:54.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad av befintliga ytor tre lägenheter egen brandcell.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnation.
Ombyggnad av polisstation i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnation.
Rivning och sanering av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning / sanering efter brand.
Rivning av vattentorn i Lycksele
Bygglov gällande rivning av ej brukat vattentorn.
Ridhuset 3
Bygglov gällande rivning pga rasrisk.
Tillbyggnad av fläktrum i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad fläktrum, skärmtak mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande tillskapande av utrymningsväg från balkong.
Nybyggnad av återvinningsstation i Lycksele
Bygglov gällande uppförande av åvs.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ändring färgsättning fasad.
Nybyggnad av automatstation i Lycksele
Bygglov gällande bränsleanläggning.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lycksele
Bygglov gällande bullervall enl. detaljplan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande byte av yttertak.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande 2 st gasförråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: