Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus i Lycksele
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus.
Nybyggnad av vindkraftspark i Lycksele
Nybyggnad av 5 vindkraftverk.
Nybyggnad av förskola i Lyckselse
Ny förskola med 4 avdelningar.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Lycksele
Objektet avser: Ny MBBR-anläggning samt ombyggnad i befintligt reningsverk.
Ny avloppsanläggning i Betsele & Husbondsliden, Lycksele
Entreprenaden omfattar: Anläggande av en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. I entreprenaden ingår följande åtagande under garantitiden: Serviceavtal.
Ny busshållplats med anslutande gc-vägar vid Furuvik
Ny busshållplats samt att tillgänglighetsanpassa befintlig busshållplats. I entreprenaden ingår även anslutande gång- och cykelvägar till busshållplatserna, en ordnad passage över väg E12 i form av en refug samt några nya belysningsstolpar.
Ny kurssändare samt markarbeten vid Lycksele Flygplats
Avser ny kurssändare med ett 12 elements antennsystem och diverse markarbeten som är sammankopplade med entreprenaden.
Byte av överhettare & cykloner på Skogsbacka KVV, Lycksele
Vid kraftvärmeverket Skogsbacka i Lycksele ska delar av del 2 av överhettare I (ÖH1), delar av överhettare II (ÖH2) i rökgasstråk ovan eldstad i ångpannan bytas. Utöver detta ska även båda cykloner bytas ut.
Ombyggnad av affärshus i Lycksele
Bygglov gällande ändrad användning med verksamhetsanpassning (småa) e 915.
Utvändigt underhåll av affärshus i Lycksele
Bygglov gällande ändring av taklutning.
Nybyggnad av växthus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad 2 st växthus.
Ombyggnad av ishall i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad omklädningsrum ishallen.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnation nytt entreparti mot storgatan.
Ombyggnad av campingplats i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnation och ändrad användning.
Rivning av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av bostadshus samt garage e 1172.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av plank i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad av uteplats plank.
Nybyggnad av maskinhall i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad maskinhall.
Nybyggnad av toalett i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad offentlig toalett.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande nätstation.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad flerbostadshus butik till kontor.
Ombyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande flytt och uppförande av förrådsbyggnad e 1295.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Ansökan om bygglov för marklov.
Tillbyggnad av hotell i Lycksele
Bygglov gällande installation av vedeldad bakugn samt tillbyggnad terass.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation e 1214.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll på kyrka i Örträsk
Tjärning spåntak på Örträsk kyrka.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande fönsterbyte och fasad e337.
Invändig renovering i kyrka i Lycksele
Slipning & lackning av trägolv i Lycksele kyrka.
Ombyggnad av lokaler i Lycksele
Bygglov gällande invändig ändring planlösning.
Utvändigt underhåll av hotell i Lycksele
Bygglov gällande igenbyggnad av fönsterhål, ändring storlek fönster och dörrar.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad förråd / kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: