Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus i Lycksele
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus.
Nybyggnad av vindkraftspark i Lycksele
Nybyggnad av 5 vindkraftverk.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Lycksele
Objektet avser: Ny MBBR-anläggning samt ombyggnad i befintligt reningsverk.
Nybyggnad av förskola i Lyckselse
Ny förskola med 4 avdelningar.
Ny avloppsanläggning i Betsele & Husbondsliden, Lycksele
Entreprenaden omfattar: Anläggande av en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22. I entreprenaden ingår följande åtagande under garantitiden: Serviceavtal.
Ny busshållplats med anslutande gc-vägar vid Furuvik
Ny busshållplats samt att tillgänglighetsanpassa befintlig busshållplats. I entreprenaden ingår även anslutande gång- och cykelvägar till busshållplatserna, en ordnad passage över väg E12 i form av en refug samt några nya belysningsstolpar.
Ombyggnad av hållplats i Lycksele
Tillgänglighetsanpassning.
Byte av överhettare & cykloner på Skogsbacka KVV, Lycksele
Vid kraftvärmeverket Skogsbacka i Lycksele ska delar av del 2 av överhettare I (ÖH1), delar av överhettare II (ÖH2) i rökgasstråk ovan eldstad i ångpannan bytas. Utöver detta ska även båda cykloner bytas ut.
Ombyggnad av ishall i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad omklädningsrum ishallen.
Nybyggnad av växthus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad 2 st växthus.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av plank i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad av uteplats plank.
Nybyggnad av maskinhall i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad maskinhall.
Nybyggnad av toalett i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad offentlig toalett.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad flerbostadshus butik till kontor.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Ansökan om bygglov för marklov.
Ombyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande flytt och uppförande av förrådsbyggnad e 1295.
Tillbyggnad av hotell i Lycksele
Bygglov gällande installation av vedeldad bakugn samt tillbyggnad terass.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation e 1214.
Ombyggnad av campingplats i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnation och ändrad användning.
Rivning av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av bostadshus samt garage e 1172.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad skärmtak.
Utvändigt underhåll på kyrka i Örträsk
Tjärning spåntak på Örträsk kyrka.
Invändig renovering i kyrka i Lycksele
Slipning & lackning av trägolv i Lycksele kyrka.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad förråd / kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: