Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Ca 9 st vindkraftverk.
Nybyggnad av hyresrätter i Lycksele
Gamla Tingshus-tomten.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Lycksele
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att som utförandeentreprenad bygga om och bygga ut reningsverket i Lycksele. Objektet avser: Ny MBBR-anläggning. Ombyggnad i befintligt reningsverk. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande bygg, VVS, el, styr, mark. Arbeten rörande maskin utförs av sidoentreprenör.
Nybyggnad av förskola i Lyckselse
Ny förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av fabrikshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning kallager och tillbyggnad nytt kallager och fabrikslokal.
Ombyggnad av gymnastiksal i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad gymnastikbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad samlingslokal förskola.
Nybyggnad av tunnel i Lycksele
Bygglov gällande planskild passage under e 12.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ändrad användning till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande ändring kontor och arbetslokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande p-platser med motorvärmare.
Rivning av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av huvudbyggnad e 3878.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad skärmtak e 3145.
Tillbyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad förråd e 2972.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Ansökan om bygglov för uppsättning av tälthall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande anläggning av parkeringsplats e 3338.
Utvändigt underhåll av skola i Lycksele
Bygglov gällande fönsterbyte till utrymningsdörr mm.
Utvändigt underhåll av servering i Lycksele
Bygglov gällande inglasning terrass.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande markstation av plåt e 3844.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande markstation av plåt e 3844.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande ny entre till auto blå.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny nätstation.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad lagerhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande nytt yttertak.
Ombyggnad av lägenhet i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad från lokal till lägenhet.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: