Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus och p-hus i Lycksele
Nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Osäkert projekt som ligger helt stilla. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vindkraftspark i Lycksele
Nybyggnad av 5 vindkraftverk.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt skylt.
Ny rastplats och skoterport vid E12 i Bocksliden
Omfattar en rastplats som ska rustas med bland annat en servicebyggnad, Va-anläggning, belysning, parkeringsplatser, lekplats, sittplatser samt en skoterport under väg E12.
Ny busshållplats med anslutande gc-vägar vid Furuvik
Ny busshållplats samt att tillgänglighetsanpassa befintlig busshållplats. I entreprenaden ingår även anslutande gång- och cykelvägar till busshållplatserna, en ordnad passage över väg E12 i form av en refug samt några nya belysningsstolpar.
Rivning av föreningshus samt fd brandstationen i Lycksele
Denna upphandling avser kontrakt för rivning inklusive installationer av föreningshuset Bäckaborg och f.d brandstationen och fd badhuset i Lycksele tätort på kv Tjärhovet. För rivning av VVS och elinstallationer utanför byggnaderna i mark ska erforderlig schaktning och återfyllnad utföras. Byggnaderna skall rivas i sin helhet d.v.s. både ovan och under befintlig marknivå även kvarvarande inredning och utrustning skall rivas.
Ny avloppsanläggning i Betsele, Lycksele kommun
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att på totalentreprenad bygga en ny avloppsanläggning i Betsele och i Husbondliden. Objektet avser: Dimensionering, projektering och utförande av en ny avloppsanläggning. Dimensionering, projektering och utförande av spillvattensystem och andra erforderliga anordningar för anslutning till befintligt spillvattennät. För mer exakt omfattning, se övriga handlingar ingående i detta förfrågningsunderlag.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnation.
Rivning av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av del av byggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Bygglov gällande rivningslov av ramp samt marklov.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av entré till kontor.
Tillbyggnad av fläktrum i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad fläktrum, skärmtak mm.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande utökning av parkeringsplatser.
Ombyggnad av förskola i Lycksele
Bygglov gällande att tillskapa 2 förskoleavdelningar i johan skyttes lokaler plan 1.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Lycksele
Bygglov gällande bullervall enl. detaljplan.
Nybyggnad av garage i Lycksele
Bygglov gällande garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande markstation.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande nedgrävning av underjordskärl för hushållssopor av modell molok 5 m3.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation i plåt l1262.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad av carport samt farstukvist.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnation tälthall.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande nätstation ns08958 projektid: nis244055, Bygglov gällande nätstation ns52935 projektid: nis244055 Granträsk 1:59,1:54.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: