Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Lycksele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd är ca 978 km varav grusväg ca 453 km.
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Ca 9 st vindkraftverk.
Nybyggnad av hyresrätter i Lycksele
Gamla Tingshus-tomten.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Lycksele
Leverans och uppförande av förskola som ska inrymma fyra förskoleavdelningar med 20 barn per avdelning. Markarbeten kommer att slutföras våren 2021.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
5 405 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
7 767 m². Färdigställda tomter till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
9 746 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
11 123 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Ombyggnad av industrihus i Lycksele
Anpassning av industrihus omfattar ca 3300 m2 för tillskapande av en ny produktionslinje för Remodul AB .
Nybyggnad av tunnel i Lycksele
Nybyggnad av tunnel.
Stambyte/badrumsrenovering i flerbostadshus i Lycksele
Avser renovering och stambyte av badrum, wc och kök i 3 bostadshus (hus A, B och C) med adress Källvägen 2, 4, 6, 8, 10 och 12.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad industrihus.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande byte fönster och balkongdörrar 3-glas.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande fönsterbyte och byte balkongdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Planer finns för fasadbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Marklov gällande markförändring.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande byta ut befintlig transformatorstation till en ny.
Nybyggnad av kallförråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad kallförråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation e 6670.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation e 6822.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad tälthall.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande om- eller tillbyggnad av skärmtak på komplementbyggnad e 8402.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad balkonger 6 st plus byte balkongdörr och fönster e 7028.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande p-platser med motorvärmare.
Tillbyggnad av lagerlokal i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande tillfällig tälthall.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl hushållssopor.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lycksele
Bygglov gällande utbyggnad av undercentral för ny kylmaskin och montering av nytt skärmtak enligt fasadritningar e 6633.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande lagertält e 7938.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny transformatorstation e 8206.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad förråd.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad förvaringstält.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Ansökan för anordnande av parkeringsplatser.
Rivning av kiosk i Lycksele
Ansökan om avflyttning/rivning av kiosk/cafe.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: