Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Lycksele
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Total väglängd är ca 978 km varav grusväg ca 453 km.
Nybyggnad av handelsområde i Lycksele
Förslag till ny detaljplan har tagits fram i syfte att kunna erbjuda tomter för handels- och verksamhetsändamål .
Nybyggnad av förskola/modulbyggnad i Lycksele
Leverans och uppförande av förskola som ska inrymma fyra förskoleavdelningar med 20 barn per avdelning. Markarbeten kommer att slutföras våren 2021.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
11 123 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
5 405 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
7 767 m². Färdigställda tomter till försäljning.
Nybyggnad av industrihus kv Flisen i Lycksele
9 746 m². Färdigställda tomter finns till försäljning.
Ombyggnad av industrihus i Lycksele
Anpassning av industrihus omfattar ca 3300 m2 för tillskapande av en ny produktionslinje för Remodul AB .
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande fönsterbyte och byte balkongdörrar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande byte fönster och balkongdörrar 3-glas.
Nybyggnad av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad industrihus.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation e 6670.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad transformatorstation e 6822.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad balkonger 6 st plus byte balkongdörr och fönster e 7028.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande p-platser med motorvärmare.
Tillbyggnad av plank i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad av avskärmningsplank e 5905.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Bygglov gällande underjordskärl.
Tillbyggnad av kylanläggning i Lycksele
Bygglov gällande utbyggnad av undercentral för ny kylmaskin och montering av nytt skärmtak enligt fasadritningar e 6633.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Ansökan för anordnande av parkeringsplatser.
Rivning av kiosk i Lycksele
Ansökan om avflyttning/rivning av kiosk/cafe.
Ombyggnad av turistbyrå i Lycksele
Ansökan om tidsbegränsad bygglov för ändrad användning.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5749.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5774.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt 5775.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande ny markstation av plåt.
Nybyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad förråd.
Ombyggnad av markanläggning i Lycksele
Marklov gällande markförändring.
Fasadarbeten på kyrka i Örträsk
Faadarbeten, målning av fasader, fönster & dörrar på Örträsk kyrka.
Anläggande av vandringshinder vid Stangobäcken
Åtgärd för att stoppa vatten att rinna under rörbro.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: