Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Lycksele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Hornmyr
Ca 9 st vindkraftverk.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Lycksele
Lycksele Avfall och Vatten AB avser att som utförandeentreprenad bygga om och bygga ut reningsverket i Lycksele. Objektet avser: Ny MBBR-anläggning. Ombyggnad i befintligt reningsverk. Arbeten omfattar i första hand arbeten rörande bygg, VVS, el, styr, mark. Arbeten rörande maskin utförs av sidoentreprenör.
Nybyggnad av förskola i Lyckselse
Ny förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av turistanläggning på en bro över Vindelälven
I November 2015 påbörjades detaljplanearbetet för att bygga en helt unik turistanläggning på en 200 meter lång bro över nationalälv Vindelälven i Lycksele Kommun. Det ska byggas 21 stycken fantastiska stugor på bron samt en restaurang och konferensanläggning på landsidan för 100-150 personer.
Nybyggnad av fabrikshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning kallager och tillbyggnad nytt kallager och fabrikslokal.
Tillbyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad kontor personalutrymme på ÅVC.
Ombyggnad av gymnastiksal i Lycksele
Bygglov gällande ombyggnad gymnastikbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande p-platser med motorvärmare.
Rivning av enbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande rivning av huvudbyggnad e 3878.
Tillbyggnad av förråd i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad förråd e 2972.
Tillbyggnad av skärmtak i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad skärmtak e 3145.
Ombyggnad av kontor i Lycksele
Bygglov gällande ändring kontor och arbetslokaler.
Nybyggnad av parkeringsplats i Lycksele
Bygglov gällande anläggning av parkeringsplats e 3338.
Utvändigt underhåll av servering i Lycksele
Bygglov gällande inglasning terrass.
Nybyggnad av sophus i Lycksele
Bygglov gällande installation av markkärl för hushållsavfall.
Nybyggnad av nätstation i Lycksele
Bygglov gällande markstation av plåt e 3844.
Nybyggnad av transformatorstation i Lycksele
Bygglov gällande markstation av plåt e 3844.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lycksele
Bygglov gällande ny entre till auto blå.
Nybyggnad av garage i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad garage.
Nybyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande nybyggnad lagerhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lycksele
Bygglov gällande nytt yttertak.
Tillbyggnad av lager i Lycksele
Bygglov gällande tillbyggnad lagerhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: