Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Åsele

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av äldreboende i Åsele
Objektet avser om- och tillbyggnad av del av Åseborg (äldreboende). Plan 1 byggs om till särskilt boende. Ny planlösning. Plan 2 Nytt trapphus till fläktrum. Plan 3. Tillbyggnad av fläktrum och ombyggnad av yttertak på mellandelen (Hus C). Total bruttoarea ombyggnad: Plan 1 ca 615 m2 Hus C Plan 2 trapphus ca 11 m2 Hus C Plan 3 fläktrum och kallvind ca 382 m2.
Takomläggning på Åseborg i Åsele
Takomläggning på Åseborg, Gullvivan/Fyrklövern.
Takomläggning på brandstationen i Åsele
Takomläggning på Brandstationen.
Takomläggning på simhallen i Åsele
Takomläggning på simhallen.
Rivning av ladugård i Åsele
Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd - rivning av ladugård.
Rivning av servicebyggnad i Åsele
Anmälan om lovpliktig åtgärd - rivning del av byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Åsele
Ansökan om bygglov - 3 ställverk/transformatorstationer 340 m2, Ansökan om enskild va-anläggning - avlopp Baksjöberg 1:10,Storberget 1:1.
Nybyggnad av cistern i Åsele
Ansökan om bygglov - installation av ny underjordisk cistern.
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov - nätstation 4,5 m² nis 244054 Stensjö 3:3.
Nybyggnad av industrihus i Åsele
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri - eller lagerbyggnad 700 m2.
Tillbyggnad av lager i Åsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerhall om 700 m² på industritomt.
Tillbyggnad av personallokal i Åsele
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalutrymme om 58 m².
Nybyggnad av nätstation i Åsele
Ansökan om bygglov nordanås 1:9 - ny nätstation 8,0 m², projekt nis 244054 nt61115-l1.
Rivning av cistern i Åsele
Ansökan om rivningslov för 2 lagringstankar om 100 m3 samt blandningstank.
Byte av ventilationsaggregat på Åseborg i Åsele
Byte av ventilationsaggregat på Åseborg.
Målning av träfasad på biblioteket i Åsele
Entreprenaden omfattar målning av fasad, fönster och dörrar samt delvis byte av träfasad.
Renovering av fasad på sporthall i Åsele
Renovering av träfasad på sporthall.
Renovering av lägenheter vid äldreboende i Fredrika
Avser renovering av två lägenheter i äldreboende i Fredrika.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: