Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Korsningsåtgärder vid E45/E16 i Vägsjöfors
Förbättrad standard på busshållplatserna Överbyn och Norra Överbyn, vänstersvängfält i Hovfjällskorsningen, ombyggnad korsning E16/E45.
Tillbyggnad av Frykenskolan i Torsby
Avser tillbyggnad av skollokal i två plan.
Till- och ombyggnad av industrihus i Torsby
Till- och påbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av förråd och kontor. Rivning av lagertält. Tillbyggnad med skärmtak, 100 kvm. Vasserud 3:12.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Om- och tillbyggnad av hälsocentral i Torsby.
Avser om- och tillbyggnad vid hälsolänken i Torsby.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Avser rivning av befintliga hårdgjorda ytor, gräs-, parkeringsytor, träd, kantstöd, cykelställ, bänkar, bord, papperskorgar, skorsten, lekutrustning och övrig utrustning. Flyttning av belysnings-stolpar och gungställning. Utförande av nya hårdgjorda ytor av asfalt och betongplattor, kantstöd, blockstensmur och trappa, gräs- och planteringsytor samt träd, utrustning som bänkar, bord, gunga och lekhus mm, fallskydd av Eu-sand, grillplats med tak, justering av brunnsbetäckningar, dagvattenbrunnar och belysning. Objektet omfattar bostadsområdena Aspen och Alstigen i centrala Torsby och är uppdelad i två huvuddelar. Pris skall anges för respektive huvuddel. Alstigen finns på projektid: 1556058
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Avser rivning av befintliga hårdgjorda ytor, gräs-, parkeringsytor, träd, kantstöd, cykelställ, bänkar, bord, papperskorgar, skorsten, lekutrustning och övrig utrustning. Flyttning av belysnings-stolpar och gungställning. Utförande av nya hårdgjorda ytor av asfalt och betongplattor, kantstöd, blockstensmur och trappa, gräs- och planteringsytor samt träd, utrustning som bänkar, bord, gunga och lekhus mm, fallskydd av Eu-sand, grillplats med tak, justering av brunnsbetäckningar, dagvattenbrunnar och belysning. Objektet omfattar bostadsområdena Aspen och Alstigen i centrala Torsby och är uppdelad i två huvuddelar. Pris skall anges för respektive huvuddel. Aspen finns på projektid: 1567574
Utbyggnad fibernät Torsby
Omfattar projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 175 st fastigheter inom området Torsby utlysningsområde 2,
Rivning av rökkanal i Torsby
Option från projektid: 1567574 och 1556058. Option 2 gäller rivning av rökkanal och delar av fundament vid Alstigen.
Dränering av hus i Torsby
Option från projektid: 1567574 och 1556058. Option gäller ny dränering av hus samt komplett utvändigt isolerings system typ Isodrän för källarytterväggar vid Alstigen 27 och 29.
Utvändig ändring av flerbostadshus i Torsby
Avser fasadrenovering av flerbostadshus. Projektet omfattar rengöring och ommålning av fasader och fasaddetaljer mm.
Nybyggnad av stugby i Torsby
Nybyggnad av 5 fritidshus och garage Branäs 7:27,7:25,7:20,7:21.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Uppsättande av två vindskydd för grillplats.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av bärrenseri.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Strandskyddsdispens samt nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av pizzeria i Torsby
Ändrad använding från kontor/butik till pizzeria.
Invändigt underhåll av nätstation i Torsby
Nybyggnad av avgreningsskåp/kopplingsskåp.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd, Rivning av förråd Östmark 1:803.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av servicebyggnad i Torsby
Nybyggnad av tidtagarbod, toalett/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av 4 transformatorstationer Hole 1:58,1:86,Nedergården 1:15,Slättene 1:115.
Ombyggnad av verkstad i Torsby
Ombyggnad av verkstadslokal.
Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Anordnande av nedfart med lift och åkband.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Ändrad planlösning, kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Torsby
Ändrad planlösning.
Likenäs 1:225
Ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av gymnastiksal i Torsby
Utvändig ändring av gymnastikhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: