Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall. Byggstart och kostnad oviss.
Till- och ombyggnad av industrihus i Torsby
Till- och påbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av förråd och kontor. Rivning av lagertält. Tillbyggnad med skärmtak, 100 kvm. Vasserud 3:12.
Tillbyggnad av Frykenskolan i Torsby
Avser tillbyggnad av skollokal i två plan.
Om- och tillbyggnad av hälsocentral i Torsby.
Avser om- och tillbyggnad vid hälsolänken i Torsby.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ransby
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk i Ramsby.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Avser ombyggnad av markanläggning på bostadsområdena Aspen och Alstigen med adress Valbergsvägen 3-33 och Alstigen nr 27-29 i Torsby. Samt option gällande rivning av rökkanal och delar av fundament vid Alstigen.
Nybyggnad av virkesterminal i Torsby
Nybyggnad av virkesmagasin.
Utbyggnad fibernät Torsby
Omfattar projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 175 st fastigheter inom området Torsby utlysningsområde 2,
Utvändig ändring av flerbostadshus i Torsby
Avser fasadrenovering av flerbostadshus. Projektet omfattar rengöring och ommålning av fasader och fasaddetaljer mm.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Uppsättande av två vindskydd för grillplats.
Ombyggnad av lägenhet i Torsby
Ändrad användning från kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Rivning samt nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Strandskyddsdispens samt nybyggnad av nätstation.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förråd.
Installation av värmepumpar, Torsby
Avser installation av värmepump vid Torsby flygplats,
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nyyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av carport i Torsby
Bygglov för skärmtak/carport.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av 4 transformatorstationer Hole 1:58,1:86,Nedergården 1:15,Slättene 1:115.
Invändigt underhåll av nätstation i Torsby
Nybyggnad av avgreningsskåp/kopplingsskåp.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus och skoterbod.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt garage.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd/vallabodar.
Nybyggnad av kiosk i Torsby
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation Vitsand 1:99,1:48,1:17.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av nätstation, samt rivningslov Millmark 1:506,1:42,1:332,1:167,1:106.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av pumpstation i Torsby
Nybyggnad av pumphus.
Nybyggnad av scen i Torsby
Nybyggnad av scen samt tillbyggnad av kiosk.
Nybyggnad av servicebyggnad i Torsby
Nybyggnad av tidtagarbod, toalett/förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Långerud 1:127,1:266,1:293.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Södra Röjdåsen 1:48,1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Sörmark 1:41,1:40.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Östmark 1:787,1:717,1:342,1:397,1:239 Östmark 1:787,3:81,1:966.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av virkesförråd.
Ombyggnad av pizzeria i Torsby
Ändrad använding från kontor/butik till pizzeria.
Ombyggnad av förskola i Torsby
Ändrad använding från vårdboende till förskola.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Byte av ventilationsanläggning.
E-tillsyn via kamera, Torsby
Denna upphandling omfattar tillsyn kamera med tillhörande program, system med tillhörande tjänster för vårdtagare och brukare inom Socialförvaltningen för Torsby kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Anmälan av ändring av planlösning.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ändring av planlösning.
Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Anordnande av nedfart med lift och åkband.
Ombyggnad av verkstad i Torsby
Ombyggnad av verkstadslokal.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Torsby
Ombyggnad av äldreboende.
Rivning av torkanläggning i Torsby
Rivning av virkestorkar.
Ombyggnad av tvättinrättning i Torsby
Ändrad användning från verkstadslokal till tvättstuga.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Ändrad planlösning, kontorsbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Torsby
Ändrad planlösning.
Likenäs 1:225
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av äldreboende i Torsby
Ändring av ventilation.
Tillbyggnad av carport i Torsby
Tillbyggnad med carport samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Torsby
Utvändig ändring av affärshus/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av busstation i Torsby
Utvändig ändring av busstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Torsby
Utvändig ändring, komplementbyggnad kontor/förråd.
Rivning av lager i Torsby
Rivning av lagerbyggnad.
Projektering av Värme i Torsby.
Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av kök i flerbostadshus i torsby
Upptaget inversteringsbudget. Byte av kök i flerbostadshus.
Ombyggnad av fasad i Torsby
Omfattar målning Gömmanberg samt panelbyte av fasad. Upptaget i inversteringsbudget.
Renovering av duschar
Upptaget i inversteringsbudget. Renovering av duschar i Omsorgsverksamheten.
Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.
Ombyggnad av tornet av kyrka i Torsby
Ombyggnad av tornet på kyrka. Upptaget inversteringsbudget.
Dränering vid äldreomsorgen, i Klarastrand
Avser dränering av vid Klarastrand, äldreboende i Torsby. Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av personalrum i Torsby
Omfattar ombyggnation av personalutrymme på fastigheten Slättene 1:50.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: