Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- tillbygnad av avloppsreningsverk i Ransby, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 25 lägenheter i 7 våningar samt vindsvåning. Bottenplan består av lokal för handel, våning 2-7 blir lägenheter för trygghetsboende med tot 24 lgh samt en övernattningslägenhet. Vindsvåning blir gemensamhetslokal med terass, lägenhetsförråd och fläktrum.
Nybyggnad av lägenhetshotell i Torsby
Avser nybyggnad av lägenhetshotell Branäs 4:974.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Nybyggnad av flerbostadshus i två plan.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Nybyggnad av LSS boende Torsby
Avser nybyggnad av LSS boende.
Om- och Tillbyggnad av bårhus och församlingshus i Torsby
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem och bårhus.
Ny gc-port vid Fryksdalsbanan i Torsby
Torsby kommun är medfinansiär.
Byte av värmekälla i flerbostadshus Torsby
Avser byte av uppvärmesystem.
Takrenovering och montering solceller på förvaltningsbyggnad i Torsby
Avser renovering av tak samt montering av solpanel.
Försegling av banor vid Torsby Flygplats
Avser försegling av asfaltslitlager på rullbana, taxibanor och plattor.
Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 5
Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: 1. Klaråsen – Aspberget ca 6 km 2. Bograngen – Järpliden ca 17 km 3. Röjdåfors – Svenshöjden ca 15 km 4. Bjurberget – Mackaretjärn ca 5 km 5. Torsby – Önnerud ca 6 km 6. Björkhagen – Nordantjärn ca 4 km 7. Höljes – Höljes kraftstation ca 7 km
Utbyggnad av fibernät i Torsby kommun
Omfattar projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 40 fastigheter.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Rivning av carport i Torsby
Rivning av carport, garage/förråd.
Rivning av garage i Torsby
Rivning av nedbrunnet garage.
Ombyggnad av församlingshus i Torsby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Anmälan trapphiss.
Nybyggnad av skärmtak i Torsby
Bygglov för skärmtak och bullerplank.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Bygglov för återvinningsstation.
Ombyggnad av bastu i Torsby
Ändrad användning från del av befintligt uthus till bastu.
Ombyggnad av skola i Torsby
Ändring av brandskydd.
Ändring av ventilation vid förskola
Ändring av ventilation.
Utvändigt underhåll av kontor i Torsby
Byte av tak på en liten del av ett kontor.
Ombyggnad av skola i Torsby
Installation av enklare hiss i slöjdbyggnaden för handikappanpassning.
Nybyggnad av industrihus i Torsby
Avser förhandsbesked gällande avstyckning industrimark.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Anmälan av ändring av planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Torsby
Anmälan om ombyggnad av ventilation.
Utvändigt underhåll av förskola i Torsby
Utvändig ändring av förskola.
Utvändig ändring av kontor.
Utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Ändrad användning - från bostad till bäringsfastighet med gårdsbutik, café, tillagningskök, kontor samt övernattningsrum.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: