Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser nybyggnad av 5 fritidshus varav 3 byggs i suterräng med 6 lägenheter i varje , 2 hus med 4 lägenheter i varje. Totalt ca 254 bäddar.
Tillbyggnad av Frykenskolan i Torsby
Avser tillbyggnad av skollokal i två plan.
Nybyggnad av ställverk i Värmland
Avser nytt ställverk 130/20 kV på ny mark intill bef ställverk Tåsan. Avser även ny kontroll- och 20kV byggnad i betong.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Ombyggnad till Rehablokaler i Torsby
Avser ombyggnad till rehablokaler och kontor.
Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 5
Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: 1. Klaråsen – Aspberget ca 6 km 2. Bograngen – Järpliden ca 17 km 3. Röjdåfors – Svenshöjden ca 15 km 4. Bjurberget – Mackaretjärn ca 5 km 5. Torsby – Önnerud ca 6 km 6. Björkhagen – Nordantjärn ca 4 km 7. Höljes – Höljes kraftstation ca 7 km
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten i Torsby och Sysselbäck
Avtalstiden omfattar av mindre om- och tillbyggnadsarbeten och reparationer samt övrig byggverksamhet.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av stugby i Torsby
Nybyggnad av 5 fritidshus och garage Branäs 7:27,7:25,7:20,7:21.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt garage.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt skoterbod.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av grillplats under tak Torsby 1:267,Vasserud 1:148.
Nybyggnad av ställverk i Torsby
Nybyggnad av kontrollbyggnad ställverk.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Torsby
Nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av scen i Torsby
Nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av skärmtak i Torsby
Uppsättande av skydd, cykeltak.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förråd.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Torsby
Tillbyggnad av entre
Tillbyggnad av förskola i Torsby
Påbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av idrottshall i Torsby
Tillbyggnad av teknikbyggnad vid skidtunnel.
Utvändigt underhåll av kontor i Torsby
Byte av tak på en liten del av ett kontor.
Ombyggnad av affärshus i Torsby
Anmälan av ändring av ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: