Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- tillbygnad av avloppsreningsverk i Ransby, etapp 3
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk i Ransby.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 25 lägenheter i 7 våningar samt vindsvåning. Bottenplan består av lokal för handel, våning 2-7 blir lägenheter för trygghetsboende med tot 24 lgh samt en övernattningslägenhet. Vindsvåning blir gemensamhetslokal med terass, lägenhetsförråd och fläktrum.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby
Planer finns för om- och nybyggnad av trygghetsboende i Torsby.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Avser tillbyggnad av industribyggnad för Note samt anordnande av parkering.
Nybyggnad av LSS boende Torsby
Avser nybyggnad av LSS boende, 12 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser rotrenovering av flerbostadshus vid området Alstigen i Torsby. Stambyte, badrum och kök samt trapphus.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Om- och Tillbyggnad av bårhus och församlingshus i Torsby
Avser om- och tillbyggnad av församlingshem och bårhus.
Nybyggnad av mountainbikeleder i Torsby
Avser nybyggnad av två pumptracks och en flowtrail.
Nybyggnad av förråd, Torsby
Avser nybyggnad av lager/förråd för Helmia bil i Torsby.
Underhåll av rörbro över bäck söder om Osebol
Betonggjutning av rörbotten. Sprutbetong vid förbättring och reparation av rörbro av stål.
Installation av solceller Torsby
Avser installation av solceller vid Torsby flygplats och skidtunnel i Torsby.
Ombyggnad av gymnastiksal i Torsby
Avser installation av hiss (gymnasikbyggnaden).
Nybyggnad av stugby i Torsby
Nybyggnad av 3 fritidshus Branäs 4:844,4:845,4:846.
Nybyggnad av stugby i Torsby
Nybyggnad av 6 fritidshus Branäs 4:987,4:988,4:990,4:991,4:992,4:989.
Renovering av radhus i Torsby
Avser byggentreprenad på radhus med byte av fönster, byte fasad panel, ombyggnad tak, nya vindskivor och målning fasad mm på 3 hus Tutstadsvägen Sysslebäck.
Om- och tillbyggnad av LSS boende Torsby
Avser tillbyggnad med 1 lgh samt ombyggnad av gruppbostad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd samt uppsättande av skylt.
Nybyggnad av servicebyggnad i Torsby
Nybyggnad av liftshus.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av telestation i Torsby
Nybyggnad av telekommunikationsanläggning.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av två grillkåtor.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Bygglov för parkering och återvinningsstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Bygglov för parkering.
Nybyggnad av lager i Torsby
Bygglov industritält samt parkering.
Nybyggnad av garage i Torsby
Förhandsbesked, bygglov för nybyggnad av förråd och garage.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Marklov för utfyllnad av befintlig tomt.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av handelslokal/café med vedförråd och vindskydd.
Nybyggnad av mur i Torsby
Uppförande av mur och parkeringsplatser.
Nybyggnad av plank i Torsby
Uppsättande av plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Torsby
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Nybyggnad av skidbacke i Torsby
Släplift inkl manöverhus, åkband samt tre nya skidnedfarter., Marklov för utfyllnad med massor, Nybyggnad av släplift och transportsträcka, Nybyggnad av personalbodar Branäs 4:22.
Takrenovering och montering solceller på förvaltningsbyggnad i Torsby
Avser renovering av tak samt montering av solpanel.
Försegling av banor vid Torsby Flygplats
Avser försegling av asfaltslitlager på rullbana, taxibanor och plattor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: