Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Norra Värmland
Vägnätets totala längd för området är 1331 km varav 413 km grusväg. I objektet ingår väg 514 som ligger i Dalarnas län
Ny- och ombyggnad av flerbostadshus Herrgårdsdammen, Torsby
Projektet avser nybyggnad av 2 st flerfamiljshus med 2 våningar med vindsvåning samt diverse reparations- och målningsarbeten på fasader och yttertak på en intilliggande fastighet.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall. Byggstart och kostnad oviss.
Nybyggnad av vattenkraftstation i Torsby
Nybyggnad av vattenkraftstation och nätstation. Fallhöjden är 210 meter.
Om- och tillbyggnad av hälsocentral i Torsby.
Avser om- och tillbyggnad vid hälsolänken i Torsby.
Nybyggnad av virkesterminal i Torsby
Nybyggnad av virkesmagasin.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ransby
Avser ombyggnad av avloppsreningsverk i Ramsby.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Torsby
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Torsby
Tillbyggnad av förråd.
Installation av värmepumpar, Torsby
Avser installation av värmepump vid Torsby flygplats,
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Rivning samt nybyggnad av nätstation.
Ombyggnad av lägenhet i Torsby
Ändrad användning från kontor till lägenhet.
Nybyggnad av carport i Torsby
Bygglov för skärmtak/carport.
Ombyggnad av markanläggning i Torsby
Anläggande av uppställningsplats för biogasanläggning samt kompressorbyggnad och tralier.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av kiosk i Torsby
Nybyggnad av kiosk.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation och teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation Vitsand 1:99,1:48,1:17.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation, Nybyggnad av nätstation, samt rivningslov Millmark 1:506,1:42,1:332,1:167,1:106.
Nybyggnad av nätstation i Torsby
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av scen i Torsby
Nybyggnad av scen samt tillbyggnad av kiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Långerud 1:127,1:266,1:293.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Södra Röjdåsen 1:48,1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Sörmark 1:41,1:40.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation Östmark 1:787,1:717,1:342,1:397,1:239 Östmark 1:787,3:81,1:966.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Torsby
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nyyggnad av fritidshus.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av virkesförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus och skoterbod.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt garage.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd/vallabodar.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Nybyggnad av industribyggnad och vindskyddslager samt ändrad användning från del av befintlig industrilokal till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Anmälan av ändring av planlösning.
Ombyggnad av skola i Torsby
Anmälan av ändring av planlösning.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Byte av ventilationsanläggning.
E-tillsyn via kamera, Torsby
Denna upphandling omfattar tillsyn kamera med tillhörande program, system med tillhörande tjänster för vårdtagare och brukare inom Socialförvaltningen för Torsby kommun.
Ombyggnad av tvättinrättning i Torsby
Ändrad användning från verkstadslokal till tvättstuga.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av äldreboende i Torsby
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Torsby
Ändrad använding från vårdboende till förskola.
Rivning av torkanläggning i Torsby
Rivning av virkestorkar.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Torsby
Ombyggnad av äldreboende.
Tillbyggnad av carport i Torsby
Tillbyggnad med carport samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Torsby
Utvändig ändring av affärshus/industribyggnad.
Utvändigt underhåll av busstation i Torsby
Utvändig ändring av busstation.
Utvändigt underhåll av kontor i Torsby
Utvändig ändring, komplementbyggnad kontor/förråd.
Rivning av lager i Torsby
Rivning av lagerbyggnad.
Projektering av Värme i Torsby.
Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av kök i flerbostadshus i torsby
Upptaget inversteringsbudget. Byte av kök i flerbostadshus.
Renovering av duschar
Upptaget i inversteringsbudget. Renovering av duschar i Omsorgsverksamheten.
Ombyggnad av fasad i Torsby
Omfattar målning Gömmanberg samt panelbyte av fasad. Upptaget i inversteringsbudget.
Ombyggnation av kylrum i Torsby
Ombyggnad av kylrum, skogsbacken. Upptaget i Inversteringsbudget.
Ombyggnad av tornet av kyrka i Torsby
Ombyggnad av tornet på kyrka. Upptaget inversteringsbudget.
Dränering vid äldreomsorgen, i Klarastrand
Avser dränering av vid Klarastrand, äldreboende i Torsby. Upptaget inversteringsbudget.
Ombyggnad av personalrum i Torsby
Omfattar ombyggnation av personalutrymme på fastigheten Slättene 1:50.
Ombyggnad av flerbostadshus i Torsby
Upptaget inversteringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: