Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Torsby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lägenhetshotell i Torsby
Avser nybyggnad av lägenhetshotell Branäs 4:974.
Nybyggnad av trygghetsboende i Torsby
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 25 lägenheter i 7 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Torsby
Avser nybyggnad av 5 fritidshus varav 3 byggs i suterräng med 6 lägenheter i varje , 2 hus med 4 lägenheter i varje. Totalt ca 254 bäddar.
Nybyggnad av sporthall i Torsby
Projektet avser nybyggnad av sporthall/allaktivitetshall.
Ombyggnad till Rehablokaler i Torsby
Avser ombyggnad till rehablokaler och kontor.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid Östmarkskorset i Torsby
Ombyggnad av korsning till två förskjutna trevägskorsningar med vänstersvängfält på E45/E16. Flytt av Östmarksvägens anslutning till E45/E16, breddning av väg 947 samt komplettering med nytt vänstersvängfält mot handelsområdet väster om E45/E16.
Utbyggnad av fibernät i Torsby kommun
Omfattar projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 40 fastigheter.
Utbyggnad av stamfibernät i Torsby kommun, etapp 5
Under förutsättning att sträckorna blir godkända av Tillväxtverket och/eller inte byggs ut av annan aktör avser uppdraget följande sträckor: 1. Klaråsen – Aspberget ca 6 km 2. Bograngen – Järpliden ca 17 km 3. Röjdåfors – Svenshöjden ca 15 km 4. Bjurberget – Mackaretjärn ca 5 km 5. Torsby – Önnerud ca 6 km 6. Björkhagen – Nordantjärn ca 4 km 7. Höljes – Höljes kraftstation ca 7 km
Nybyggnad av konstsnöanläggning i Torsby
Avser anläggande av pumpstation och konstsnöanläggning för skidområde och slalombacke.
Tillbyggnad av församlingshus samt nya parkeringsplatser i Torsby
Tillbyggnad av församlingshem med ny entré inrymmande handikapphiss samt anläggande av nya parkeringsplatser.
Tillbyggnad av industrihus i Torsby
Tillbyggnad av industribyggnad samt anordnande av parkering.
Ramavtal avseende byggnadsarbeten i Torsby och Sysselbäck
Avtalstiden omfattar av mindre om- och tillbyggnadsarbeten och reparationer samt övrig byggverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Anmälan trapphiss.
Nybyggnad av parkeringsplats i Torsby
Anordnande av parkering.
Nybyggnad av fritidshus i Torsby
Nybyggnad av fritidshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Torsby
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Torsby
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av scen i Torsby
Nybyggnad av utomhusscen.
Rivning av förråd i Torsby
Rivning av förråd.
Rivning av garage i Torsby
Rivning av nedbrunnet garage.
Ombyggnad av församlingshus i Torsby
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av affärshus i Torsby
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Torsby
Tillbyggnad av entre
Utvändigt underhåll av industrihus i Torsby
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Torsby
Anmälan av ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av kontor i Torsby
Byte av tak på en liten del av ett kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: