Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Sunne

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Uppförande av vindkraftverk i Sunne
Projektet är uppdelat i tre etapper: Etapp 1: Häjsberget och Södra Länsmansberget 13 vindkraftverk. Etapp 2: Norra Länsmansberget 3 vindkraftverk. Etapp 3: Backmossen 11 vindkraftverk.
Utbyggnad av senior/äldreboende i Sunne
Avser utbyggnad på Allégården på fastigheten Skäggeberg 12:11 med 30 lägenheter på 4 plan.
Uppförande av vindkraftverk i Fryksdalshöjden, Sunne
Planer finns för uppförande av 9 vindkraftverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sunne, Etapp 1
Omfattar flerbostadshus för 32 lägenheter med 4 våningar där även en vindsvåning är inräknat. Byggstart tidigast våren 2018.
Tillbyggnad av industri i Sunne
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av gc-bro i Sunne
Byggstart under 2019.
Nybyggnad av transformatorstation Ed 145 kV,
Nytt 145/24 kV ställverk i Rottneros.
Centrumplanering ombyggnad av gator och torg i Sunne
Avser ombyggnation av Kvarngatan i centrala Sunne.
Ras- och skredåtgärder Strandvägen, Sunne
Avser avschaktning av slänt, de kommer sedan läggas på erosionsskydd för rasrisk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sunne
Ombyggnad från kontor till 3 lägenheter, fd Nordea.
Tillbyggnad av växthus och kök i Sunne
Upptaget i investeringsplan för åren 2015-2018. Ev ramavtalad entreprenör.
Nybyggnad av förråd i Sunne
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Sunne
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av telestation i Sunne
Nybyggnad av teknisk anläggning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sunne
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Sunne
Ändrad användning av affärslokaler.
Ombyggnad av restaurang i Sunne
Ändrad användning av restaurang.
Nybyggnad av gatukök i Sunne
Nybyggnad av gatukök/kiosk.
Om- och tillbyggnad av skola i Sunne
Kommer i första skedet att göra förändringar på området med att flytta bl a förråd och övriga byggnader. Tillbyggnad med nytt plan 2 på befintligt plan kommer att ske om några år.
Offentlig toalett i Sunne
Avser nybyggnad av offentlig toalett i Sunne centrum.
Nybyggnad av förråd på arenaområdet i Sunne
Nybyggnad av förråd. Entreprenörer kommer utses via ramavtal.
RFI-Trygghetsövervakning inom omsorgen, Sunne o Torsby
Planer finns för att upphandla trygghetsövervakning inom omsorgen. För att bekanta sig med marknaden bjuds det in till leverantörsträff.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: