Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av laxodling, Säffle
Avser nybyggnad Landbaserad Laxodling, Säffle, produktionskapaciteten 10 000 ton hel fisk per år.
Nybyggnad av värmepanna, panncentral i Säffle
Avser nybyggnad av värmepanna.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av parhus i Säffle
Avser nybyggnad av sammanbyggda parhus.
Ombyggnad av vattenverk Säffle
Byta befintliga drifter på flockningsomrörare till nya samt installera frekvensomvandlare för dessa drifter.Skador på betong inkl. åtgärd av exponerad armering i lågreservoarens tak lagas. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653032
Nytt av exploateringsområde för näringsverksamhet, längs E45, Säffle
Säffle kommun har identifierat ett behov av planlagd mark för näringsverksamheter i goda skyltlägen. Kommunen har uttryckt en ambition att öka beredskapen för möjliga näringsetableringar i goda skyltlägen, främst längs E45 inom Säffle stad. Området kring Rotvägen utgör ett potentiellt attraktivt verksamhetsområde med närhet till E45. Det fi nns idag inga konkreta etableringsplaner här, men genom att planlägga marken inleds arbete för att öka kommunens långsiktiga beredskap.
Underhåll av bro vid Nysäter
Betongreparation, stöd i vatten. Öppningsbar bro.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Ombyggnad avloppsreningsverk, Säffle
Bassänger ska renoveras och tätas. Mindre ombyggnationer inkl. håltagning och rörinstallationer ingår i syfte att omdisponera befintliga bassängvolymer. Ombyggnation av befintliga pumpinstallationer och komplettering med överliggande durk. Upphandlas tillsammans med Id. 1653044,1653036,1653023,1653028.1653032
Nybyggnad av garage vid vattenverk/ avloppsreningsverk Säffle
Avser garage vid Säffle vattenverk som kommer att innehålla 6 garageplatser varav en som skall kunna användas för avspolning av bilar, byggnaden vid Åmåls reningsverk kommer att innehålla 5 garageplatser var av en som skall kunna användas för avspolning av bilar samt en förrådsdel.
Renovering av bro vid Elofsbyn
Byte av överbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Säffle
Bygglov för nybyggnad av sophus.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av skärmtak i Säffle
Bygglov för nybyggnad av tälthall och skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Säffle
Marklov för schaktning/utfyllnad för industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Säffle
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Rivning av telestation i Säffle
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Tjärning och lagning av tak på Långseruds kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Ombyggnad av kontor i Säffle
Bygglov för ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av utbildningslokal i Säffle
Bygglov för ändrad användning till utbildningslokaler.
Ommålning av kyrka och torn, Ölseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Tjärning av väggar och torn kyrka
kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Upphandling av Byggsats, bygglovsbefriad komplementbyggnad, med loft i Säffle
Avser 2 st byggsats, bygglovsbefriad komplementbyggnad med loft.
Lagning och tvättning av skiffertak, Ölseruds kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: