Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rotrenovering av flerbostadshus i Säffle
Avser rotrenovering samt stambyte i flerbostadshus. Renoveringen kommer ske under 2019.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nybyggnad av fritidshus i Gaperhult, Säffle
Avser 4 byggklara strandtomter. Varje byggnad kommer att vara på ca 80 kvm. Exploatering gjord.
Nytt av exploateringsområde för näringsverksamhet, längs E45, Säffle
Säffl e kommun har identifi erat ett behov av planlagd mark för näringsverksamheter i goda skyltlägen. Kommunen har uttryckt en ambition att öka beredskapen för möjliga näringsetableringar i goda skyltlägen, främst längs E45 inom Säffle stad. Området kring Rotvägen utgör ett potentiellt attraktivt verksamhetsområde med närhet till E45. Det fi nns idag inga konkreta etableringsplaner här, men genom att planlägga marken inleds arbete för att öka kommunens långsiktiga beredskap.
Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum. Partnerng Id 1237973
Ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, skolan har idag fyra avdelningar. Köket och slöjdsalen ska byggas om. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Reparation av bro över Byälven i Säffle
Avser underhållsreparation av GC-bro över Byälven(Sifällabron) i centrala Säffle.
Underhåll av bro vid Nysäter
Betongreparation, stöd i vatten.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, ny servicecentral på Forskningen samt flyttning.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, omkoppling av huvudledningar till ny servicecentral på Herrgårdsgymnasiet.
Renovering av VA i fastighet, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA på förskola, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA och ventilation på förskola ,Säffle
Avser renovering av ventilation och VA.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Nybyggnad av sophus i Säffle
Vallen 30 och vallen 32, nybyggnad sophus och rivning av befintliga.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Sätterskog 1:14, nybyggnad nätstation skalmetan.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Telegrafen 6, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av tvätthall i Säffle
Säffle 3:4, nybyggnad automattvätt för personbil.
Nybyggnad av kiosk i Säffle
Säffle 6:1, stenmagasinet, nybyggnad glasskiosk.
Nybyggnad av telestation i Säffle
Fjället 8, nybyggnad 30 m teletorn + teknikbod.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Kila-säter 2:3, nybyggnad nätstation kvarnbråten.
Tillbyggnad av industrihus i Säffle
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Tilbyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av undervisningsrum och grupprum.
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Säffle 6:52, nybyggnad affärshus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Säffle
Stammen 4, fasadändring samt skylt.
Ombyggnad av kontor i Säffle
Stenhuset 18, ändrad användning till kontorshus.
Renovering av Strömbron i Säffle
Upptaget in investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av förskola i Säffle
Avser konvertering av värmeproduktion från elvärme till bergvärmepump.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: