Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Säffle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall inom Tegnérområdet i Säffle
Simhallens formspråk ska vara tilltalande och djärvt, tanken är att simhallen ska bli ett nytt blickfång i Säffle. Simhallen ska vara öppen för alla varför tillgänglighet och integritet är viktiga frågor i processen.
Rotrenovering av flerbostadshus i Säffle
Avser rotrenovering samt stambyte i flerbostadshus. Renoveringen kommer ske under 2019.
Till- och ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar,även i huvudbyggnaden ska byggas om. Gymnastiksal i hus B. De huvudsakliga arbeten som kommer utföras är fönsterbyte,, ombyggnad av mottagningskök, tillbyggnad av grupprum, ombyggnad av uppvärmning samt installation av hiss.
Nybyggnad av restaurang, turism och friluftsliv i Säffle
Avser nybyggnad av en restaurangbyggnad som även ska innehålla turistinformation. Totalyta ca 200 kvm.
Utvidgning av sydvästra industriområdet i Säffle
Detaljplanen är fastställd. Intresserade byggherrar kan kontakta plankontoret. Syftet med planläggningen är att utvidga Sydvästra industriområdet ytterligare söderut längs Säterivägens östra sida. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Nytt av exploateringsområde för näringsverksamhet, längs E45, Säffle
Säffl e kommun har identifi erat ett behov av planlagd mark för näringsverksamheter i goda skyltlägen. Kommunen har uttryckt en ambition att öka beredskapen för möjliga näringsetableringar i goda skyltlägen, främst längs E45 inom Säffle stad. Området kring Rotvägen utgör ett potentiellt attraktivt verksamhetsområde med närhet till E45. Det fi nns idag inga konkreta etableringsplaner här, men genom att planlägga marken inleds arbete för att öka kommunens långsiktiga beredskap.
Nybyggnad av fritidshus i Gaperhult, Säffle
Avser 4 byggklara strandtomter. Exploatering gjord.
Ombyggnad av idrottshall i Säffle
Projektet omfattar bl.a. renovering av omklädningsrum. Partnerng Id 1237973
Ombyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar, skolan har idag fyra avdelningar. Köket och slöjdsalen ska byggas om. Det ska finnas 15 barn på varje avdelning.
Reparation av bro över Byälven i Säffle
Avser underhållsreparation av GC-bro över Byälven(Sifällabron) i centrala Säffle.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, ny servicecentral på Forskningen samt flyttning.
Byte av lågspänningsställverk och ny servicecentral i Säffle
Avser byte av lågspänningsställverk, omkoppling av huvudledningar till ny servicecentral på Herrgårdsgymnasiet.
Ombyggnad av WC-enheter inom forskning i Säffle
Ombyggnad av befintliga wc-enheter i omfattning i enhet med bilagda ritningar.
Renovering av VA i fastighet, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA på förskola, Säffle
Avser renovering av VA.
Renovering av VA och ventilation på förskola ,Säffle
Avser renovering av ventilation och VA.
Renovering av ventilation i kontor, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Renovering av ventilation i skola, Säffle
Avser renovering av ventilation.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Bollsbyn 1:14, nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Säffle
Bollsbyn 1:30, nybyggnad nätstation.
Tillbyggnad av brygga i Säffle
Ekenäs 1:3, förlängning av två bryggor samt ny paviljong.
Nybyggnad av telestation i Säffle
Fjället 8, nybyggnad 30 m teletorn + teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Säffle
Krokstad 3:33, nybyggnad transformatorstation samt rivningsanmälan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Säffle
Kämpen 10, mindre tillbyggnad.
Nybyggnad av kulturhus i Säffle
Nysäter 1:1, nybyggnad vikingaby.
Nybyggnad av kiosk i Säffle
Säffle 6:1, stenmagasinet, nybyggnad glasskiosk.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Telegrafen 1, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av förråd i Säffle
Telegrafen 6, nybyggnad förråd.
Nybyggnad av sophus i Säffle
Vallen 30 och vallen 32, nybyggnad sophus och rivning av befintliga.
Nybyggnad av affärshus i Säffle
Säffle 6:52, nybyggnad affärshus.
Tillbyggnad av affärshus i Säffle
Säffle 5:21 - ny- och tillbyggnad affärshus.
Utvändigt underhåll av bilhall i Säffle
Stammen 4, fasadändring samt skylt.
Ombyggnad av kontor i Säffle
Stenhuset 18, ändrad användning till kontorshus.
Tillbyggnad av industrihus i Säffle
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Tilbyggnad av skola i Säffle
Avser tillbyggnad av undervisningsrum och grupprum.
Ombyggnad av förskola i Säffle
Avser konvertering av värmeproduktion från elvärme till bergvärmepump.
Renovering av Strömbron i Säffle
Upptaget in investeringsbudget 2019-2021
Utläggning av jord på sluttäkt, Säffle kommun
Avser utläggning av jord på Östby Deponi. Omfattar en yta på ca 4510 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: