Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Bäckhammar, Kristinehamn
Planerat projekt. Eolus har erhållit miljötillstånd för sammanlagt 28 vindkraftverk med effekt omkring 65 MW i Kristinehamn. Kostnadsuppgift saknas.
Ny skola Teknik o. innovationscenter, KTIC i Kristinehamn
Nybyggnad av ca 4.200 kvm. I uppdraget ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan för att möjliggöra sammankoppling. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan. Behandlad tomtarea ca 14.000 kvm. Skolan ska erbjuda tekniska gymnasieprogram såsom t.ex. teknik, industriteknik, fordonsteknik, el- och energi samt särskola. Byggnaden skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan ska inrymma upp till ca 250 stycken elever. Skolan ska byggas i korsningen Prästgatan-Norra Staketgatan i kv Björktrasten.
Nybyggnad av vindkraftverk i Kristinehamn
Planer finns för 27 verk, 2-3 MW.
Ombyggnad av kaserner till flerbostadshus i Presterud, Kristinehamn Etapp 2
Avser ombyggnad av kaserner till flerbostadshus med 16 lgh.
Ombyggnad av kasern till flerbostadshus i Presterud, Kristinehamn Etapp 1
Avser etapp 1 av ombyggnad av en befintlig kasern till flerbostadshus med 16 lägenheter.
Exploateringsarbeten för Sannakajen, Kristinehamn
Avser anläggning av 2 st nya gator samt breddning av befintlig gata, Båtmansgatan. Hantering av dagvatten, nytt svackdike, diken samt växtbäddar och planteringar. Arbetsområdet är beläget i området Sannakajen.
Byte av bro med tillhörande industrispår, Kristinehamn
Avser byte av svängbro med tillhörande industrispår, nya landfästen och förstärkning av befintliga stöd.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av lager och uppsättande av skylt.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Sluttäckning Sannahedens deponi i Kristinehamn
Avser sluttäckning av plan E på Sannaheden. Området är beläget i Kristinehamns västra del, norr om Presterudsvägen, i direkt anslutning till Kristinehamns Värme AB.
Ombyggnad av ventilation i Wahlundsgården i Kristinehamn
Avser byte av ventilationsaggregat.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Avser utvändig renovering av skola som fasadrenovering samt målning av fönster, dörr- och fönsterfoder.
Nybyggnad av reservkraftsystem vid avloppspumpstation, Kristinehamns kommun
Avser installation av komplett reservkraftsystem i container vid avloppspumpstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Fasadändring på flerbostadshus avseende inglasning av balkonger Ursus 31,33.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristinehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation/nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av två stycken transformatorstationer.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av tälthall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Anläggande av gc-väg i Kristinehamn
Avser GC på Tallundavägen för att binda GC Ringvägen med GC Fältvägen.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Ändrad användning av bostäder till kontor/mötesrum.
Ombyggnad av apotek i Kristinehamn
Ändrad användning av del av affärshus till apotek.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Ändrad användning av hvb hem till kontor.
Ombyggnad av gym i Kristinehamn
Ändrad användning av industribyggnad till gym.
Utvändigt underhåll av kyrka i Kristinehamn
Fasadändring, byte av takmaterial från kopparplåt till stålplåt.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: