Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lgh i 6-8 våningar. Huset ska innehålla trygghetsboende med tillhörande gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av parhus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av 20 parhus fördelad på åtta 1-planshus om 90 kvm och tolv 2-planshus om 110 kvm. Varje bostad har carport.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Kristinehamn
Avser återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand och omfattar 3st sammanbyggda huskroppar i två plan, innehållande 12st lägenheter. Nyproduktionen består av återuppbyggnad utifrån befintligt betongstomme.
Om, till- och nybyggnad av särskilt boende i Kristinehamn
Avser tillbyggnad av Ölmegården i ett plan med 10 st lägenheter för särskilt boende, verksamhetsanpassade utrymmen för personal och boende.Teknikbyggnad samt sophus ska uppföras. Nytt ventilationsaggregat.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Nybyggnad av padelhall i Kristinehamn
Avser nybyggnad av padelhall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Gäddan 7 Id : 1636841
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Dessa orter finns med i planen för en evt utbyggnad av VA-nät. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen
Utbyggnad av fastighetsnät i Kristinehamn
kontakta inkopplade företag för ytterligare information. IP-Only upphandlar byggentreprenad för FTTH i Kristinehamn med omnejd
Ombyggnad av ventilation i Kristinehamn
Avser byte av ventilation vid Skogshyddan i Björneborg och Uranus 19.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Kristinehamn
Avser ombyggnad av bingohall till tandläkarmottagning.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Ombyggnad av vattenledning Kristinehamns kommun
Avser vatten- och spillvattenledningar från befintlig bebyggelse söder om Jutvikens badplats till befintlig pumpstation vid Jutviksvägen strax norr om Jutviken
Ombyggnad av ambulansstation i Kristinehamn
Avser invändig ombyggnad av ambulansstationen i Kristinehamn.
Tjärning av tak, fasad samt klockstapel Visnums kyrka
Tjärning av tak och utvändig målning av Visnums kyrka och klockstapel.
Nybyggnad av plank i Kristinehamn
Uppsättande av plank.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Kristinehamn
Tillfälligt bygglov för affärshus.
Nybyggnad av barack i Kristinehamn
Tillfälligt bygglov för sovbodar.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Kristinehamn
Fasadändring enbostadshus samt tillbyggnad av garage.
Nybyggnad av carport i Kristinehamn
Nybyggnad av carportar.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av liten transformatorstation.
Nybyggnad av sophus i Kristinehamn
Nybyggnad av miljöhus och teknikhus.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation samt rivningslov för befintlig.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Rivning av förråd i Kristinehamn
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Kristinehamn
Rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av affärshus i Kristinehamn
Nybyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kristinehamn
Fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av bilhall i Kristinehamn
Fasadändring och uppsättande av skylt.
Flytt av maskinutrustning från Presterudsgymnasiet, Kristinehamn
Flytt av maskiner och utrustning vid industritekniska- (IN) samt fordons- och transportprogrammet (FT) från Presterudsgymnasiet till nya gymnasieskolan vid Brogårdsgymnasiet.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Installation av hiss.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändrad användning till lägenheter.
Reparation av bro vid Björneborgs bruk
Betongreparation kantbalk.
Underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Små underhåll av flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: