Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser nybyggnad av fem huskroppar där tre hus inrymmer bostäder och ett hus kontor och eventuella hotellrum. I den femte huskroppen finns en del av lägenhetsförråden, barnvagnsförråd, soprum och tekniska utrymmen. Ett av bostadshusen är planerat i tre våningar med en indragen fjärde våning. Övriga byggnader är planerade i två våningar förutom gårdshuset som är i en våning. Nya Kyrkogatan- Österlånggatan.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av 2 punkthus med 40 lägenheter och 5 våningar i Kristinehamn.
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Nybyggnad av flerbostadshus med 16 lgh samt carport med förråd.
Nybyggnad av äldreboende och/eller trygghetsboende i Kristinehamn
Tidiga planer då det finns önskemål för nybyggnad av äldreboende och trygghetsboende .
Ombyggnad av kaserner till flerbostadshus i Presterud, Kristinehamn Etapp 2
Avser ombyggnad av kaserner till flerbostadshus med 16 lgh.
Nybyggnad av Krafttransformator i Stensta, Kristinehamn
Avser genom denna upphandling teckna avtal med leverantör av krafttransformator.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Kristinehamn
Avser återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand och omfattar 3st sammanbyggda huskroppar i två plan, innehållande 12st lägenheter. Nyproduktionen består av återuppbyggnad utifrån befintligt betongstomme.
RNM-vindkraft i Bäckhammar, Kristinehamn
Avser förlägga 36 kV kabelförband från ny 130kV-station Sjöhammaren till Eolus Vinds mottagningsstationer Fågelåsen och Persbol enligt följande. Sjöhammaren-Fågelåsen ca 4800m. Sjöhammaren-Persbol ca 4200m.
Ombyggnad och upprustning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.
Nybyggnad av gruppbostad i Kristinehamn
Avser nybyggnad av lss-boende för barn och ungdomar. Kommer att bli 6 st boenderum, en huskropp i vinkel.
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Tillbyggnad av restaurang i Kristinehamn
Tillbyggnad av restaurang och förråd, fasadändring avseende entré och kulör, ändring av planlösning samt nybyggnad av plank.
Entreprenad Kv Motorn-Silvret4 i Kristinehamn
Avser markarbeten sträckning Metallvägen från korsningen med Kromgatan riktning nordost till Vegagatan.
Komplettering av luftbehandlingssystem och solavskärmning, Kristinehamns kommun
Avser komplettering av ventilation samt solavskärmning av glaspartier på tak i Södermalmsskolans inglasade rasthall.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Avser ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.
VA-utredning Kristinehamns kommun
Konsult avseende VA-utredning upphandlad. Dessa orter finns med i planen för en evt utbyggnad av VA-nät. Bobacksviken Bengtsgård Bockserud_H_S Elinerud Gottbol Klingstorpsviken Medhamn Mårön Nore Olofsrud Revsand_Hult Sjöfall_Bratts Skagersbrunn_Revsten Skråkvik_Bråten Strandvik_V Strandvik_Ö Sunnäs Svarteberg_Rudsnäs Svarteberg_Ö Tennegårdsviken Värnanäs Åsviken Åsviken_Holmen
Rivning av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser rivning av flerbostadshus efter brand
Utförande av konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård, Kristinehamn
Avser intagsledning från reservoar till pumpbrunn. Överföringsledning vatten, ca 2,2 km samt kommunikationskabel i samma sträckning som vattenledning. Vattenledning i befintlig väg. Även utförande av försörjningssystem för konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Fasadändring på flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Kristinehamn
Nybyggnad av tio stycken parhus på Balladen 1 och 10 parhus på Jollen 1.
Tjärning av tak Visnums kyrka
Tjärning av tak och utvändig målning av Visnums kyrka.
Invändigt underhåll av kommunhus, Kristinehamn
Avser kommunens behov av storköksutrustning med bl.a. tillhörande installation, utbildning och bortförsel av ursprunglig utrustning.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation på Motorp 1:2, Östervik 1:12 och Östervik 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad samt rivning av transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Kristinehamn
Nybygnad av kontrollrumsbyggnad samt rivning av befintligt.
Nybyggnad av garage i Kristinehamn
Nybyggnad av cykelgarage.
Nybyggnad av enbostadshus i Kristinehamn
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av industritält.
Utvändigt underhåll av garage i Kristinehamn
Fasadändring av garage och förråd.
Ombyggnad av förråd i Kristinehamn
Ändrad användning från kontor till förråd och garage.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändring av ventilation i flerbostadshus/kontorshus.
Nybyggnad av cafeteria i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär för uppsättning av tält för café verksamhet.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov för tälthall i 10 år.
Rivning av butik i Kristinehamn
Rivning av byggnad för försäljning av fisk.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristinehamn
Fasadändring avseende byte av kulör, fönster och port samt byte av tak.
Nybyggnad av automatstation i Kristinehamn
Nybyggnad av truckdieselanläggning, databod och skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Rivning av fastigheter i Kristinehamn
Avser rivningsarbeten inom fastigheten Stadsgränsen 2.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: