Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny skola Teknik o. innovationscenter, KTIC i Kristinehamn
Nybyggnad av ca 4.200 kvm. I uppdraget ingår även projektering av mindre lokalanpassningar av Brogårdsskolan för att möjliggöra sammankoppling. Denna skola kommer att ersätta Presterudsskolan. Behandlad tomtarea ca 14.000 kvm. Skolan ska erbjuda tekniska gymnasieprogram såsom t.ex. teknik, industriteknik, fordonsteknik, el- och energi samt särskola. Byggnaden skall inrymma verkstäder, utställningsytor, laborationslokaler och lärosalar. Skolan ska inrymma upp till ca 250 stycken elever. Skolan ska byggas i korsningen Prästgatan-Norra Staketgatan i kv Björktrasten.
Nybyggnad av stadspark m.m. i Kristinehamn
Uppförande av ny stadspark. Genomförandet är tänkt att ske i tre etapper. En ny bro från centrum till Svinvallen Ett större lek- och aktivitetsområde inklusive skate-/actionpark. En större öppen yta lämplig för konserter och evenemang.
Ombyggnad av kasern till flerbostadshus i Presterud, Kristinehamn Etapp 1
Avser etapp 1 av ombyggnad av en befintlig kasern till flerbostadshus med 22 lägenheter.
Nybyggnad av affärshus i Kristinehamn
Nybyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av industrihus i Kristinehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Underhåll av bro över Nässundet vid Nässundets station
Justering kon, injektering stöd respektive komplettering armering pågjutning mittstöd.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Avser utvändig renovering av skola som fasadrenovering samt målning av fönster, dörr- och fönsterfoder.
Nybyggnad av reservkraftsystem vid avloppspumpstation, Kristinehamns kommun
Avser installation av komplett reservkraftsystem i container vid avloppspumpstation.
Nybyggnad av reservkraftsystem vid vattenverk, Kristinehamns kommun
Avser installation av komplett reservkraftsystem i container vid vattenverk.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Inga beslut fattade, endast förslag.Kostnad okänd.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Avser ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.
Ombyggnad av affärs- och samlingslokal med hiss i Kristinehamn
Avser installation av lågfartshiss i tvåvåningshus.
Anläggande av gc-väg i Björneborg, Kristinehamn
Planerat projekt. Ev byggstart 2018. Uppskattad kostnad.
Rivning av förskola i Kristinehamn
Rivning av modulbyggnad, förskola.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Kristinehamn
Tillbyggnad av förråd.
Nybyggnad av brygga i Kristinehamn
Nybyggnad av brygga.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Kristinehamn
Avser demontering av 2 st avloppspumpar samt montage av 2 st tillhandahållna pumpar för pumpning av bräddvatten från Landa pumpstation till Värnan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Trådlös radiokommunikation för rökdykning, Bergslagens Räddningstjänst
Avser trådlös radiokommunikation för rökdykning.
Trä-betongflytbrygga i Kristinehamn
Avser köp av en ny komplett flytbrygga av typen trä-betong, som ska ersätta en befintlig båtbrygga, med plats för 54 st båtplatser.
Ombyggnad av industrihus i Kristinehamn
Anmälan av konstruktion/bärande delar på industribyggnad.
Ombyggnad av bensinstation i Kristinehamn
Rivning, nybyggnad, omprofilering samt montering ny oljeavskiljare.
Nybyggnad av gasolterminal i Kristinehamn
Nybyggnad av gasolanläggning samt gasolförvaring.
Anläggande av GC bytespunkt i Kristinehamn
Avser anläggande av bytespunkt, Bäckhammar.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: