Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus på Sannakajen, Kristinehamn
Avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 50-60 lgh i 6-8 våningar. Huset ska innehålla trygghetsboende med tillhörande gemensamhetsutrymmen.
Nybyggnad av parhus i Kristinehamn
Ändrad omfattning. Avser nybyggnad av åtta 1-planshus om 90 kvm och tolv 2-planshus om 110 kvm. Varje bostad har carport.
Omläggning av Södra och Norra torgen, Kristinehamn
Avser ombyggnad och upprustning av södra och norra torgen i Kristinehamn.
Nybyggnad av varuhus i Kristinehamn
Planerat projekt, placering oklar.
Om- och tillbyggnad av förskola och skola i Kristinehamn
Avser ombyggnad av förskola, om- och tillbyggnad av skola samt tillbyggnad av personalutrymmen.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Rektorn 7 Id 1636821
Ombyggnad till hotell
Avser ombyggnad till hotell med 30 hotellrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser inglasade uterum , projektstart sker när hyresgäst lägger en beställning på utförande.
Ny bro över kommunal gata vid Kristinehamns station
1,3 km so Kristinehamns station, km 288+563.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Avser ombyggnad av cirkulationsplats Fältvägen, Södra Staketgatan, Ringvägen.
Tillbyggnad av förskola i Kristinehamn
Avser tillbyggnad med teknikrum för ventilation.
Fiberutbyggnad i Björneborg Kristinehamn
Projektet avser utbyggnad av fibernät. Uppskattad byggstart och kostnad.
Modernisering av hiss i flerbostadshus i Kristinehamn
Modernisering av linhiss vid Rektorn 10 & Gäddan 7. BS har möjlighet att upphandla en hiss åt gången eller båda samtidigt. Gäddan 7 Id : 1636841
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kristinehamn
Tillbyggnad av flerbostadshus/affärshus med takkupa.
Ombyggnad av omklädningsrum i Kristinehamn
Ändrad användning från förråd till omklädningsrum.
Nybyggnad av småbåtshamn i Kristinehamn
Bygglov för uppförande av brygga(småbåtshamn).
Utvändigt underhåll av förråd i Kristinehamn
Fasadändring av brandskadad loftbod gällande byte av tak- och fasadmaterial.
Utvändigt underhåll av cafeteria i Kristinehamn
Fasadändring av föreningshus med tillhörande kafé gällande insättning av dörr.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd för reservkraft.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av komplementbyggnad, rivning av befintlig samt utökande av perkeringsyta.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av komplementbyggnader, carportar med förråd Balladen 1,Jollen 1.
Nybyggnad av nätstation i Kristinehamn
Nybyggnad av nätstation samt anläggande av parkering med laddstolpar.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation Åserud 1:4,Kils-berg 1:4,Hasselmarken 1:6,Kils-berg 1:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Rivning av restaurang i Kristinehamn
Rivning av restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: