Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder Sannakajen, Kristinehamn
Planer finns för nybyggnad av bostäder. Markområde är planlagt som kvartersmark för bostäder samt en mindre del för bostäder med handel i bottenvåning med största våningsantal två våningar. Objekt: Del av fastigheten Sköldpaddan 7 m fl, omfattar ca 5 000 kvm kvartersmark i nya stadsdelen Sannakajen, Kristinehamn.
Nybyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Nybyggnad av flerbostadshus med 16 lgh samt carport med förråd.
Nybyggnad av Krafttransformator i Stensta, Kristinehamn
Avser genom denna upphandling teckna avtal med leverantör av krafttransformator.
RNM-vindkraft i Bäckhammar, Kristinehamn
Avser förlägga 36 kV kabelförband från ny 130kV-station Sjöhammaren till Eolus Vinds mottagningsstationer Fågelåsen och Persbol enligt följande. Sjöhammaren-Fågelåsen ca 4800m. Sjöhammaren-Persbol ca 4200m.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Kristinehamn
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand. Kommer bli i 2 våningar + vind, 12 lägenheter.
Entreprenad Kv Motorn-Silvret4 i Kristinehamn
Avser markarbeten sträckning Metallvägen från korsningen med Kromgatan riktning nordost till Vegagatan.
Komplettering av luftbehandlingssystem och solavskärmning, Kristinehamns kommun
Avser komplettering av ventilation samt solavskärmning av glaspartier på tak i Södermalmsskolans inglasade rasthall.
Rivning av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser rivning av flerbostadshus efter brand
Utförande av konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård, Kristinehamn
Objektet omfattar utförande av försörjningssystem för konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård. Försörjningssystemet består av tryckledningar av stål, kopplingsbrunnar av betong, el-ledningar och jordningslina. Ledningar förläggs bredvid befintliga motionsspår och ansluter mot ny teknikbyggnad vid Hultets Friluftsgård. Ledningslängd ca 1300 m. I uppdraget ingår schakt för ledningar och brunnar, förläggning av ledningar, fyllning samt återställningsarbeten av natur- och åkermark samt motionsspår. Norra delen av motionsspåret skall även breddas med 5 meter
Nybyggnad av grupphus i Kristinehamn
Nybyggnad av tio stycken parhus på Balladen 1 och 10 parhus på Jollen 1.
Ombyggnad av gym i Kristinehamn
Förhandsbesked för ändrad användning från kontor till gym.
Invändigt underhåll av kommunhus, Kristinehamn
Avser kommunens behov av storköksutrustning med bl.a. tillhörande installation, utbildning och bortförsel av ursprunglig utrustning.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Bygglov för upplag återvinningstation.
Utvändigt underhåll av garage i Kristinehamn
Fasadändring av garage och förråd.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation på Motorp 1:2, Östervik 1:12 och Östervik 1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av ställverk i Kristinehamn
Nybygnad av kontrollrumsbyggnad samt rivning av befintligt.
Rivning av förråd i Kristinehamn
Rivningslov för skruven 1.
Nybyggnad av cafeteria i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov av säsongskaraktär för uppsättning av tält för café verksamhet.
Ombyggnad av lager i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affärshus till lager.
Ombyggnad av förråd i Kristinehamn
Ändrad användning från kontor till förråd och garage.
Rivning av industrihus i Kristinehamn
Rivning av industribyggnad.
Förlängning av gata i Kristinehamn
Avser förlängning av Älvängsgatans södra del med vändplats för l a sopbilar. Flytt av belysning och elskåp.
Utvändigt underhåll av kontor i Kristinehamn
Fasadändring avseende byte av kulör, fönster och port samt byte av tak.
Ombyggnad av butik i Kristinehamn
Ändrad användning av bostad till butik östra flygeln.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Avser utvändig renovering av skola som fasadrenovering samt målning av fönster, dörr- och fönsterfoder.
Modernisering av hissar i Kristinehamn
Avser mordernisering av 2 st linhissar i flerbostadhus. Objektets läge: Magister Löfs väg 6 och 10 i Kristinehamn.
Rivning av fastigheter i Kristinehamn
Avser rivningsarbeten inom fastigheten Stadsgränsen 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändring av ventilationsanläggningar 2st.
Ramavtal avseende trafiklinjemålning, Kristinehamn
Anbud på ramavtal infordras.Avtalsperiod 2019-05-01 – 2021-04-30 med möjlighet till 1+ 1 års förlängning. Ingen kostnadsuppgift.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: