Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kristinehamn

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av Krafttransformator i Stensta, Kristinehamn
Avser genom denna upphandling teckna avtal med leverantör av krafttransformator.
Nybyggnad av transformatorstation i Bäckhammar, Kristinehamns kommun
Avser byggnation av en ny uppsamlingsstation 130/30 kV för vindkraftanslutning.
Ombyggnad av va-ledning i Kristinehamn
Byte av vatten och avloppsledningar på Strandskatan 18,20,21,22,24,26,28.
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand i Kristinehamn
Återuppbyggnad av flerbostadshus efter brand. Kommer bli i 2 våningar + vind, 12 lägenheter.
Ny värmepumpsanläggning på skola i Kristinehamn
Avser ny bergvärmepumpanläggning på skola. Befintlig pelletspanna rivs och ersätts av 2 värmepumpar. Borrhål placeras på grusplan bakom skolan. Golvbrunn ska kompletteras i apparat- och fläktrum.
Komplettering av luftbehandlingssystem och solavskärmning, Kristinehamns kommun
Avser komplettering av ventilation samt solavskärmning av glaspartier på tak i Södermalmsskolans inglasade rasthall.
Ombyggnad av korsning till cirkulationsplats i Kristinehamn
Projektet ligger på is. Inga beslut fattade, endast förslag.Kostnad okänd.
Rivning av flerbostadshus i Kristinehamn
Avser rivning av flerbostadshus efter brand
Utförande av konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård, Kristinehamn
Objektet omfattar utförande av försörjningssystem för konstsnöanläggning vid Hultets Friluftsgård. Försörjningssystemet består av tryckledningar av stål, kopplingsbrunnar av betong, el-ledningar och jordningslina. Ledningar förläggs bredvid befintliga motionsspår och ansluter mot ny teknikbyggnad vid Hultets Friluftsgård. Ledningslängd ca 1300 m. I uppdraget ingår schakt för ledningar och brunnar, förläggning av ledningar, fyllning samt återställningsarbeten av natur- och åkermark samt motionsspår. Norra delen av motionsspåret skall även breddas med 5 meter
Ombyggnad av gym i Kristinehamn
Förhandsbesked för ändrad användning från kontor till gym.
Invändigt underhåll av kommunhus, Kristinehamn
Avser kommunens behov av storköksutrustning med bl.a. tillhörande installation, utbildning och bortförsel av ursprunglig utrustning.
Nybyggnad av förråd i Kristinehamn
Nybyggnad av förråd.
Utvändigt underhåll av bensinstation i Kristinehamn
Ommålning av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av pumpstation i Kristinehamn
Nybyggnad av pumphus, tryckstegringsstation.
Nybyggnad av telestation i Kristinehamn
Nybyggnad av teknikbod för bredband.
Nybyggnad av toalett i Kristinehamn
Nybyggnad av toalett byggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation Vänersvik 6:15 & 6:18.
Nybyggnad av transformatorstation i Kristinehamn
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Kristinehamn
Nybyggnad av tälthall.
Rivning av förråd i Kristinehamn
Rivningslov för skruven 1.
Ombyggnad av lager i Kristinehamn
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från affärshus till lager.
Utvändigt underhåll av butik i Kristinehamn
Tillkommande dörr i fasad (flyttad utrymningsdörr).
Nybyggnad av återvinningsstation i Kristinehamn
Bygglov för upplag återvinningstation.
Rivning av industrihus i Kristinehamn
Rivning av industribyggnad.
Förlängning av gata i Kristinehamn
Avser förlängning av Älvängsgatans södra del med vändplats för l a sopbilar. Flytt av belysning och elskåp.
Nybyggnad av maskinhall i Kristinehamn
Nybyggnad av maskinhall.
Rivning av fastigheter i Kristinehamn
Avser rivningsarbeten inom fastigheten Stadsgränsen 2.
Ombyggnad av butik i Kristinehamn
Ändrad användning av bostad till butik östra flygeln.
Ombyggnad av kontor i Kristinehamn
Ändrad användning till kontor, vån 1.
Utvändigt underhåll av skola i Kristinehamn
Avser utvändig renovering av skola som fasadrenovering samt målning av fönster, dörr- och fönsterfoder.
Modernisering av hissar i Kristinehamn
Avser mordernisering av 2 st linhissar i flerbostadhus. Objektets läge: Magister Löfs väg 6 och 10 i Kristinehamn.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kristinehamn
Ändring av ventilationsanläggningar 2st.
Ramavtal avseende trafiklinjemålning, Kristinehamn
Anbud på ramavtal infordras.Avtalsperiod 2019-05-01 – 2021-04-30 med möjlighet till 1+ 1 års förlängning. Ingen kostnadsuppgift.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: