Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ställverksbyte i Kil
Ställverksbyte samt trimningsåtgärder.
Nybyggnad av punkthus i Kil
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnad av två punkthus med 8 våningar och ca 80 lägenheter.
Om- och nybyggnad av särskiltboende i Kil
Äldreboende om 80 platser inkl storkök och restaurangdel. Rivning del av av befintlig byggnad och skyddsrum. Ev återuppbyggnad av skyddsrum.
Ombyggnad av Värmlandsbanan mellan Kil-Charlottenberg
För utförande av Mellanblock 1 & 2 samt GC-anläggning Kil-Charlottenberg.
Nybyggnad av bostäder på lövenstrandområdet, Kil
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus och villor.
Om-och uppbyggnad av flerbostadshus i Kil
Avser uppbyggnad och ombyggnad av flerbostadshus efter brand.
Nybyggnad av vägbro vid Högboda station
Avser utförande av ny vägbro över järnväg vid Högboda station, inkl anslutande vägdelar.
Om- och tillbyggnad av återvinningscentral i Kil
Om/tillbyggnad av befintlig återvinningscentral.
Ny vägbro i Klaxås
Km 360+410.
Utbyte av hissar i flerbostadshus i Kil
Utbyte av 2 st befintliga hissar.
Uppgradering av plattform i Frykåsen
Nya väderskydd, taktila stråk. Förlängning ca 40 meter, plattläggning, ny belysning mm.
Byte av tak på idrottshall i Kil
Avser byte av tak från plåt till duk.
Ombyggnad av markanläggning i Kil
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av förråd i Kil
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Kil
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Kil
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Renovering av fönster på Kils kyrka
Renovering av fönster. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Renovering av skiffertak Kil kyrka
Renovering av skiffertak. Uppskattad byggstart och kostnad.
Återställande av torndekorationer Kil
Återmontering av skadad och nedplockad torntaksdekoration samt eventuella åtgärder efter skadeinventering av kopparbeklädnad på torn.
Utvändigt underhåll av skola i Kil
Bygglov för fasadändring av skola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: