Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Kil

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Kil
Avser nybyggnad av F-6 skola vid Vikstaskolan för tre parallell klasser. Samt fullt stor gymnastiksal.
Kapacitet- och säkerhetshöjande åtgärder på Fryksdalsbanan, etapp 1
Sträckan är cirka 41 km lång, 8 stycken kurvor med radie 600 m eller mindre, 105 korsningsåtgärder, 6 km ny väg, skyddsåtgärder, nya korsningar mm.
Nybyggnad av trygghetsboende i Kil
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 29 lgh, gemensamhetsutrymmen, takterass samt lokal för hemtjänsten.
Framtagande av industrimark i Kil
Syftet med planen är att skapa möjlighet att uppföra byggnader och anläggningar för industriändamål.
Tillbyggnad av idrottshall i Kil
Avser tillbyggnad av sporthall.
Tillbyggnad av industrihus i Kil
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Anläggning av nya tennisbanor i Stenåsen
Planer för anläggande av 4 st nya tennisbanor i anslutning till befintlig tennishall samt ev. utbyggnad av tennishallen med ytterligare en tennisbana.
Utbyte till ny rörbro över bäck vid Lene hållplats
Bro vid Lene hållplats 3,6 km SV om Frykeryd kyrka.
Anläggande av va-ledningar på Fryksta udde, Kil
Avser va- ledningar vid Fryksta udde.
Anläggande av gc-vägar på Fryksta udde, Kil
Avser fortsattt anläggande av gång- och cykelvägar inom Kils kommun.
Anläggande av park på Fryksta udde, Kil
Planer finns att anlägga en park vid Fryksta udde i Kil.
Nybyggnad av enbostadshus i Kil
Bygglov nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Kil
Bygglov nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av lager i Kil
Bygglov tillbyggnad av lagerlokaler.
Lersätter 1:435
Bygglov tillbyggnad av teknikhus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Kil
Bygglov utvändig ändring av balkonger.
Ombyggnad av kontor i Kil
Bygglov ändrad användning av kontorslokaler.
Tillbyggnad av kontor i Kil
Bygglov övrigt kontorslokaler.
Rivning av samlingslokal i Kil
Rivningslov rivning samlingslokaler.
Nybyggnad av parkering i Kil
Bygglov nybyggnad av parkering
Nybyggnad av lager i Kil
Avser nybyggnad av kallager.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: