Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hagfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ambulansstation i Hagfors
Avser nybyggnad av ambulansstation i Hagfors, ca 900 kvm.
Nybyggnad av handelslokaler i Hagfors
Nya butikslokaler för Dollarstor och Jysk planeras byggas jämte Lidl i Hagfors.
Nybyggnad av personallokal i Hagfors
Avser nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum och duschar.
Utbyggnad av bytespunkt för kollektivtrafiken i Ekshärad
Nytt hållplatsläge norr om Backvägen med vändslinga på vänstra sidan om väg 62.
Ny kompenseringsanläggning vid Uddeholms AB i Hagfors
Avser ny STATCOM kompenseringsanläggning i anslutning till Uddeholms AB i Hagfors. STATCOM som ansluts på 10,7 kV ska kompensera för: reaktivt effektuttag, flimmer och spänningsövertoner som ljusbågsugn och skänkugn genererar. STATCOM ska dimensioneras för en ljusbågsugn på 40 MVA och en skänkugn på 8 MVA.
Ombyggnad och renovering av gymnastiksal i Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av gymnastiksal. Omfattning oklar.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser renovering av avloppsreningsverk belägen i den västra delen av tätorten, vid recipienten Värmullen, Hagfors. Renovering av maskin/process och VVS med tillhörande elarbeten. Arbetena är uppdelade i följande entreprenader: • Maskin- och process • El – kraft • El - Styr och övervakning överordnat system • Vent • VS
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 nätstationer Laggåsen 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 nätstationer Nästorp 1:31,2:1.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 nätstationer Ämtbjörk 1:193,1:246,1:252,1:253,1:254.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Råda 1:219,1:261.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstationer Lämmås 1:19,2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Flygfältet 3
Ansökan om bygglov för ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: