Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hagfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Avser fabrik för biodrivmedel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagfors
Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett punkthus i 4-5 våningar med bland annat lägenheter, eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Nybyggnad av handelslokaler i Hagfors
Nya butikslokaler för Dollarstor och Jysk planeras byggas jämte Lidl i Hagfors.
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Anläggande av passivt fibernät inom Hagfors kommun
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 500 st. fastigheter inom området Hagfors utlysningsområde 2, Hagfors kommun,
Nybyggnad av personallokal i Hagfors
Avser nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum och duschar.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad, 379 kvm, höjd 6 1/2 m .
Ny kompenseringsanläggning vid Uddeholms AB i Hagfors
Avser ny STATCOM kompenseringsanläggning i anslutning till Uddeholms AB i Hagfors. STATCOM som ansluts på 10,7 kV ska kompensera för: reaktivt effektuttag, flimmer och spänningsövertoner som ljusbågsugn och skänkugn genererar. STATCOM ska dimensioneras för en ljusbågsugn på 40 MVA och en skänkugn på 8 MVA.
Utbyggnad av bytespunkt för kollektivtrafiken i Ekshärad
Nytt hållplatsläge norr om Backvägen med vändslinga på vänstra sidan om väg 62.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser renovering av avloppsreningsverk belägen i den västra delen av tätorten, vid recipienten Värmullen, Hagfors. Renovering av maskin/process och VVS med tillhörande elarbeten. Arbetena är uppdelade i följande entreprenader: • Maskin- och process • El – kraft • El - Styr och övervakning överordnat system • Vent • VS
Tillgänglighetsanpassning vid förskola i Hagfors
Tillgänglighetsanpassning med bl a hiss mm. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Tillbyggnad av äldreboende i Hagfors
Avser utbyggnad med 6 lägenheter, förråd, dokumentrum samt personalutrymmen, omklädningsrum för herrar, sammanträdesrum och tvättstuga.
Anpassning vid hemtjänsten i Hagfors
Avser tillgänglighetsanpassning, hiss och ny entre vid Tranan.
Tillbyggnad av förråd i Hagfors
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av busshållplats i Hagfors
Ansökan om bygglov för anläggande av busshållplats.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 nätstationer Stjärn 1:422,1:411,1:327,Uddeholm 18:49,Uddeholm 18:45,Risberg 2:1.
Nybyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd för källsortering.
Nybyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av scen i Hagfors
Upptagen i investeringsbudget 2019-2021. Parkmiljö & scen vid Blinkenbergsparken.
Förtätningspott Älvstranden Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021. Förtätning Älvstranden/anpassning gemensamhetsytor.
Lekplats i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Järnvägsmuseum i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2019-2022.
Komplettering lekutrustning förskola/skola i Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2019-2022.
Tillgänglighetsanpassningar offentliga miljöer Hagfors
Upptaget i investeringsbudget 2019-2022.
Förråd vid förskola i Hagfors kommun
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: