Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hagfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagfors
Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett punkthus i 4-5 våningar med bland annat lägenheter, eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Nybyggnad av ambulansstation i Hagfors
Avser nybyggnad av ambulansstation i Hagfors, ca 900 kvm.
Utbyggnad av äldreboende i Hagfors
Avser utbyggnad med 10 lägenheter på Lillåsens äldreboende.
Anläggande av passivt fibernät inom Hagfors kommun
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 500 st. fastigheter inom området Hagfors utlysningsområde 2, Hagfors kommun,
Nybyggnad av personallokal i Hagfors
Avser nybyggnad av personalbyggnad med omklädningsrum och duschar.
Utbyggnad av bytespunkt för kollektivtrafiken i Ekshärad
Nytt hållplatsläge norr om Backvägen med vändslinga på vänstra sidan om väg 62.
Ombyggnad och renovering av gymnastiksal i Hagfors
Avser ombyggnad och renovering av gymnastiksal. Omfattning oklar.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser renovering av avloppsreningsverk belägen i den västra delen av tätorten, vid recipienten Värmullen, Hagfors. Renovering av maskin/process och VVS med tillhörande elarbeten. Arbetena är uppdelade i följande entreprenader: • Maskin- och process • El – kraft • El - Styr och övervakning överordnat system • Vent • VS
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 nätstationer Nästorp 1:31,2:1.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 5 nätstationer Ämtbjörk 1:193,1:246,1:252,1:253,1:254.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 6 nätstationer Stjärn 1:422,1:411,1:327,Uddeholm 18:49,Uddeholm 18:45,Risberg 2:1.
Nybyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd för källsortering.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation Råda 1:219,1:261.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstationer Lämmås 1:19,2:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: