Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hagfors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av metanolfabrik i Hagfors
Avser fabrik för biodrivmedel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hagfors
Det tilltänkta kvarteret innehåller planer på ett punkthus i 4-5 våningar med bland annat lägenheter, eventuellt en restaurang eller ett café samt en butik i markplan. Kommunen skall i samarbete med konsult söka lösningar på hur kvarteret kan bli en så naturlig del av platsens befintliga karaktär som möjligt m.m.
Nybyggnad av handelslokaler i Hagfors
Nya butikslokaler för Dollarstor och Jysk planeras byggas jämte Lidl i Hagfors.
Tillbyggnad av sporthall i Ekshärad
Omfattar tillbyggnad av ny läktare för ca 150 publikplatser, kafeteria, ny entré samt nya WC och förrådsutrymmen.
Anläggande av passivt fibernät inom Hagfors kommun
Avser projektering och byggnation av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 500 st. fastigheter inom området Hagfors utlysningsområde 2, Hagfors kommun,
Till- och ombyggnad av förskola i Norra Råda.
Om- och tillbyggnad för F-3 skola för max 50 barn, inklusive personalutrymmen. Tillbyggnaden omfattar ca 450 kvm.
Utbyggnad av bytespunkt för kollektivtrafiken i Ekshärad
Nytt hållplatsläge norr om Backvägen med vändslinga på vänstra sidan om väg 62.
Tillbyggnad av industrihus i Hagfors
Avser tillbyggnad av industribyggnad som kommer innehålla lager.
Renovering av avloppsreningsverk i Hagfors
Avser renovering av avloppsreningsverk belägen i den västra delen av tätorten, vid recipienten Värmullen, Hagfors.
Tillbyggnad av äldreboende i Hagfors
Avser utbyggnad med 6 lägenheter, förråd, dokumentrum samt personalutrymmen, omklädningsrum för herrar, sammanträdesrum och tvättstuga.
Anpassning vid hemtjänsten i Hagfors
Avser tillgänglighetsanpassning, hiss och ny entre vid Tranan.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Bygglov av nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Bygglov för nätstation på Norra Öjenär 1:66 och 1:1.
Nybyggnad av nätstation i Hagfors
Bygglov för nätstation.
Tillbyggnad av förråd i Hagfors
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Hagfors
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Hagfors
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd för källsortering.
Nybyggnad av förråd i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av busshållplats i Hagfors
Ansökan om bygglov för anläggande av busshållplats.
Nybyggnad av lager i Hagfors
Ansökan om bygglov för förrådstält.
Nybyggnad av affärshus i Hagfors
Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus, Hagfors 2:161 Och 2:194.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: