Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Filipstad

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av trygghetsboende i Filipstad
Avser nybyggnad av trygghetsboende med 40 lgh samt gemensamhetsutrymmen.
Modernisering av KC vid järnvägen i Nykroppa och Ställdalen
Ny sektioneringsstation i Nykroppa, Filipstads kommun och en ny kopplingscentral med samlokaliserad fördelningsstation i Ställdalen, Ljusnarsbergs kommun.
Utredning för ombyggnad till kooperativt boende för äldre i Filipstad
De boenden som utreds för ombyggnad är: Älvkullens äldreboende, Åhrlundsgården i Nykroppa samt Höjden.
Ombyggnad av utbildningslokal i Filipstad
Avser ombyggnad av utbildningslokaler för gastronomi.
Nybyggnad av förskolebyggnad i Filipstad
Avser två st förskoleavdelningar.
Nybyggnad av parkering i Filipstad
Avser ändring och förbättring av befintlig parkering.
Rivning av skola i Filipstad
Avser rivning av Nykroppa gamla skola.
Nybyggnad av markanläggning i Filipstad
Marklov anläggning av en pulkabacke.
Nybyggnad av nätstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorkiosk.
Nybyggnad av transformatorstation i Filipstad
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Filipstad
Tillfälligt bygglov för nybyggnad av sandförråd.
Skrapspel i reningsverk i Filipstad
Upptaget i investeringsbudget.
Anläggande av gångfartsväg i Filipstad
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2019 - 2021
Nybyggnad av panncentral i Filipstad
Planer finns för nybyggnad panncentral.
Ombyggnad av flerbostadshus i Filipstad
Bygglov ombyggnad i del av byggnad, Anmälan Installation eller ändring av ventilation Trasten 11.
Ombyggnad av butik i Filipstad
Bygglov ändrad användning till butik/handel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: