Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Avser nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Upptaget i investeringsplan med 10 mkr under 2017 och 62 mkr under 2018. Ev ett 40-tal lägenheter.
Om- och tillbyggnad av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Uppförande av villor i Jonsbol, Arvika
Projektet omfattar uppförande av villor i blandad bebyggelse, styckebyggda och grupphus. Ca 23-24 stycken friliggande hus och ca 8-10 kedjehus i 2 våningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Ombyggnad av befintlig skola samt tillbyggnad av lärosalar och fristående byggnad innehållande fritids, hemkunskap och idrottsal
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Avser tillbyggnad av krematorium.
Uppförande av RNM- transformatorstation Finnebäck , Arvika
Vid Frykenhöjden ska ny vindkraftpark anläggas och en ny uppsamlingsstation behövs vid Finnebäck 130/20 kv anläggas.
Nybyggnad av kontor i Arvika
Avser nybyggnad av kontors- och lagerbyggnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar samt ombyggnad av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende för 8 lägenheter.
Förbättrad vattenkvalitet Kyrkviken i Arvika
Avser anläggande av 2 st skärmbassänger som är avsedda att rena vatten från bl.a. partikelbundet fosfor som kommer ut i Kyrkviken. Anläggningarna är ca 40 000 m2 respektive 4 300 m2 och är beläget utmed Kyrkvikens norra strand vid Sävsjökanalens och Kattvikens utlopp i Arvika kommun.
Ombyggnad av busstation i Arvika
Avser ombyggnation av bussterminal.
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden. Ingenting är påbörjat med ev provtagningar.
Ramavtal avseende maskintjänster, Arvika
Projektet omfattar ramavtal för snöröjning på enskilda vägar. Möjlighet till förlängning på 2 år 1+1 .
Renovering av reningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten. Byggstart framflyttad till våren 2020.
Målning av tak på flerbostadshus i Arvika
Målning av falsat plåttak. Kostnad okänd.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av transformatorstation på Slobyn 1:154, Salungen 1:52, Åstenäs 1:101, Gullesbyn 2:1, Grytterud 1:26, Åmot 1:143 och Åmot 1:146.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation på Järperud 1:15, Gunnarskogs-Gränsjön 1:5 & 1:11, järperud 1:177, Järperud 1:116, Tvärud 1:10, Bogen 1:1 och Tvärud 1:38.
Nybyggnad av plank i Arvika
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av ställverk i Arvika
Nybyggnad av ställverk, garage och nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation på Källaren 2 och Korpralen 8.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation på Slobyn 1:122 och Rinnen 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av återvinningsstation i Arvika
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnadd av transformatorstation.
Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Ombyggnad av kontor till övernattningslägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus (efter brand).
Tillbyggnad av carport i Arvika
Tillbyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Återuppbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Arvika
Tillbyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av plank i Arvika
Uppsättning av plank.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arvika
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Arvika
Utvändig ändring av kontors-/affärshus.
Tillbyggnad av skola i Arvika
Tillbyggnad av skola med fläktrum.
Utvändigt underhåll av förskola i Arvika
Liten utbyggnad vid förskola.
Utvändigt underhåll av affärshus i Arvika
Fasadändring av affärsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Fasadändring på flerbostadshus.
Renovering av lanterni i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad
Målning av fönster i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: