Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i ett trygghetsboende. BOA inkl LOA 2072 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Ombyggnad av befintlig skola samt tillbyggnad av lärosalar och fristående byggnad innehållande fritids, hemkunskap och idrottsal
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Arvika
Avser rot-renovering av flerbostadshus med bla nya ytskikt, asbetssanering, nya fönster, fasadrenovering, installation av hiss i nytt trapphus, omläggning av yttertak mm. Nya vatten-, dag- och spillvattenlednignar samt ny utemiljö, uteplats med lekutrustning. Avser Tingsgatan 11 A och B.
Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Om- och tillbyggnad av Lugnet förskola.
Anläggande av fibernät i Glava, Arvika
Avser förläggning av accessnät till slutkund och FOS-nät i hela utbyggnadsområdet inkl de områden som har beviljats med LBP-stöd. I entreprenaden ingår att fibrera, koppla in och driftsätta.
Takbyte samt ombyggnad ventilation på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte och kan även bli ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Arvika.
Renovering av reningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten. Byggstart framflyttad till våren 2020.
Ombyggnad av kök på förskola i Arvika
Avser ombyggnad av förskola. Kommer att flytta kök från en våning.
Parkering Tivoliplatsen i Arvika
Avser upprustning av parkeringsområde med bla ny va ledningar, dagvattenbrunna samt ny beläggning.
Cykelparkering/cykelgarage och GC-väg vid Jvg-station, Arvika
Nybyggnad av cykelparkering samt GC väg vid järnvägsstationen.
Nybyggnad av hotell i Arvika
Nybyggnation av hotell/konferensbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Arvika
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Ändrad användning till lägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Arvika
Tidsbergänsat bygglov för nybyggnad av skatepark.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av lager i Arvika
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation på Mången 1:14, Treskog 13:1, Treskog, 1:41, Treskog 2:10 och Treskog 2:79.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation på Treskog 1:183, 2:52, 2:127 och 13:1.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation på Treskog 1:208 på Treskog 1.153.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Arvika
Nybyggnad av tälthall och väderskydd - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av kallförråd i Arvika
Uppförande av lager tält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arvika
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Inglasning av balkonger på flerfamiljshus Räfsan 1 och Bindaren 3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: