Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Planer finns för tillbyggnad av krematorium.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Arvika
Avser rot-renovering av flerbostadshus med bla nya ytskikt, asbetssanering, nya fönster, fasadrenovering, installation av hiss i nytt trapphus, omläggning av yttertak mm. Nya vatten-, dag- och spillvattenlednignar samt ny utemiljö, uteplats med lekutrustning. Avser Tingsgatan 11 A och B.
Nybyggnad av hotell i Arvika
Avser nybyggnation av hotell/konferensbyggnad med 29 övernattningsrum i 2 våningar.
Förbättrad vattenkvalitet Kyrkviken i Arvika
Avser anläggande av 2 st skärmbassänger som är avsedda att rena vatten från bl.a. partikelbundet fosfor som kommer ut i Kyrkviken. Anläggningarna är ca 40 000 m2 respektive 4 300 m2 och är beläget utmed Kyrkvikens norra strand vid Sävsjökanalens och Kattvikens utlopp i Arvika kommun.
Anläggande av fibernät i Glava, Arvika
Avser förläggning av accessnät till slutkund och FOS-nät i hela utbyggnadsområdet inkl de områden som har beviljats med LBP-stöd. I entreprenaden ingår att fibrera, koppla in och driftsätta.
Takbyte samt ombyggnad ventilation på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte och kan även bli ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Arvika.
Tillbyggnad av garage i Arvika
Avser tillbyggnad av garage med tvätthall och carport.
Parkering Tivoliplatsen i Arvika
Avser upprustning av parkeringsområde med bla ny va ledningar, dagvattenbrunna samt ny beläggning.
Upprustning av torg, Arvika
Avser ombyggnation av Västra Torggatan samt delar av torget Jobbet ska göras i två etapper varav etapp ett ska vara färdigställd senast 2019-12-31.
Nybyggnad av reningsverk i Arvika
Nybyggnad av mindre reningsverk.
Nybyggnad av skola i Arvika
Nybyggnad av skolmoduler.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av telestation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av kallförråd i Arvika
Tillbyggnad av industribyggnad (kallförråd).
Tillbyggnad av skärmtak i Arvika
Utvändig ändring - Skärmtak över vattenränna.
Ombyggnad av klubbhus i Arvika
Ändrad användning till föreningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Arvika
Ombyggnad av lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: