Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Avser tillbyggnad av krematorium.
Rotrenovering av flerbostadshus i Arvika
Avser rotrenovering av kvarteret Plogen Parkgatan 50, Arvika. Objektet består av trapphus samt sex (6) lägenheter.Option: Rotrenovering av ytterligare 15 trapphus med lägenheter, Parkgatan 24-54.
Uppförande av RNM- transformatorstation Finnebäck , Arvika
Vid Frykenhöjden ska ny vindkraftpark anläggas och en ny uppsamlingsstation behövs vid Finnebäck 130/20 kv anläggas.
Exploatering av nytt verksamhetsområde, Jonsbol, Arvika
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde.
Nybyggnad av parkeringsdäck i Arvika
Nybyggnad av parkeringsdäck med 30 platser.
Ombyggnad av busstation i Arvika
Avser ombyggnation av bussterminal samt två busshållplatser längs Järnvägsgatan.
Nybyggnad av omlastningshall i Arvika
Avser nybyggnad av omlastningshall för avfall på Mossebergs återvinningscentral, Arvika.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Arvika
Byte av dörrar samt målning av trapphus.
Anläggande av överföringsledning i Arvikas kommun
Avser ny överföringsledning för vatten, samt avloppsvattenledning för en del av sträckan mellan Arvika och Edane, Arvika kommun.
Åtgärdsutredning hamnområdet i Arvika, Fas 2
Avser en fördjupade undersökningar om markens föroreningsstatus genomförs. Det kan även bli aktuellt med framtida saneringar av hela eller delar av området.
Målning av tak på flerbostadshus i Arvika
Målning av falsat plåttak. Kostnad okänd.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Arvika
Fasadändring av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av omklädningsrum i Arvika
Nybyggnad av omklädningsrum.
Tillbyggnad av industrihus i Arvika
Till- och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Arvika
Ändrad användning av butik.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Inglasning av balkonger på Räfsan 1 och Bindaren 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Nybyggnad av förråd/uthus på Fågelsången 2 samt fasadändring på flerfamiljshus på Salem 3.
Utvändigt underhåll av kontor i Arvika
Avser takbyte på del av kontorsbyggnad.
Renovering av lanterni i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad
Målning av fönster i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad
Tjärning av tornspira vid Älgå kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.
Utvändigt underhåll av museum i Arvika
Takbyte på del museum (flygelbyggnader).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: