Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge-Speke
Ca 6 km lång sträcka, ombyggnation med delvis indelning i 1+1 och 2+1 körfält. Även byggnation av enskilda vägar, GC-vägar, busshållplatser samt en rörbro för gång- och cykelväg ingår.
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Nybyggnad av affärshus i Arvika
Avser nybyggnad av auktionshall.
Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Nybyggnad av industribyggnad med utbildningslokaler.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Avser renovering av kök och badrum.
Uppförande av ny 145 kV ledning VL26 S1 Borgvik-Glava
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning VL26 S1 på en sträcka av 5,4 km med start vid nytt fack vid ställverket i Borgvik och ansluts mot befintlig ledning vid stolpplats 59. Rivning av befintlig ledning mellan stolpe 1 och 58, cirka 11 km ledning, ingår också i projektet.
Byte av hissar i flerbostadshus, Arvika
Avser byte av hissar i flerbostadshus . Bytet kommer att ske under 2018,2019 och 2020 med 2 hissar per år.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m. Se etapp 1: 1011215
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Omfattning av ombyggnaden är inte klar. Kommer ev att ske via ramavtal .
Renovering av pumpstation i Arvika
Projektet avser byte av rörgalleri, maskinell utrustning invändig upprustning och elinstallationer.
Parkering i kv Bryggaren i Arvika
Kommer att bli ny beläggningsyta på parkering, samt fler parkeringsplatser. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2018-2020.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Beläggningsarbeten m.m. i Palmviken, Arvika
Upprustning av parkeringsplats, beläggningsarbete.
Anläggande av industriområde i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.
Underhåll av idrottsanläggning i Arvika
Avser upprustning av idrottsanläggning. Renovering av läktare, dränering.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av skola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av skola.
Tillbyggnad av skärmtak i Arvika
Tillbyggnad av skärmtak samt plank.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Nybyggnad av flerfamiljshus samt ombyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: