Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 61 mellan Graninge-Speke
Ombyggnad till 2+1 väg, ca 6 km lång sträcka.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Upptaget i investeringsplan med 10 mkr under 2017 och 62 mkr under 2018. Ev ett 40-tal lägenheter.
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Ombyggnad av samlingslokaler i Arvika
Renoveringen innebär bland annat att entréplanet får utökad foajédel med café och att A-salen utrustas med teleskopläktare för cirka 260 personer.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Avser nybyggnad av en förskola ca 1300 kvm, med 6 avdelningar för ca 15-20 barn på varje avdelning. Förskolan byggs som ett passivhus.
Nybyggnad av affärshus i Arvika
Avser nybyggnad av auktionshall.
Uppförande av ny 145 kV ledning VL26 S1 Borgvik-Glava
Avser uppförande av ny 145 kV luftledning VL26 S1 på en sträcka av 5,4 km med start vid nytt fack vid ställverket i Borgvik och ansluts mot befintlig ledning vid stolpplats 59. Rivning av befintlig ledning mellan stolpe 1 och 58, cirka 11 km ledning, ingår också i projektet.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Avser renovering av kök och badrum.
Byte av hissar i flerbostadshus, Arvika
Avser byte av hissar i flerbostadshus . Bytet kommer att ske under 2018,2019 och 2020 med 2 hissar per år.
Uppförande av externslamsmottagningsstation i Arvika
Projektet avser nybyggnad av externslamsmottagningsstation på Mossebergs avfallsanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Nybyggnad av industribyggnad med utbildningslokaler.
Takbyte på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte på flerbostadshus i Arvika.
Tillbyggnad av industrihus i Arvika
Tillbyggnad av industribyggnad.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m.
Bredbandsutbyggnad i Stavnäs, Södra delarna av Arvika
Entreprenaden omfattar bl.a. följande arbeten: Planering, projektering, schakt, återfyllnings och återställningsarbeten, läggning av rör/släng, sättning av skåp och brunnar, sammankoppling med kanalisation, dragning av fiber, inkoppling av fiber m.m. Se etapp 1: 1011215
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Omfattning av ombyggnaden är inte klar. Kommer ev att ske via ramavtal .
Renovering av pumpstation i Arvika
Projektet avser byte av rörgalleri, maskinell utrustning invändig upprustning och elinstallationer.
Parkering i kv Bryggaren i Arvika
Kommer att bli ny beläggningsyta på parkering, samt fler parkeringsplatser. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2018-2020.
Sanering VA i Arvika
Avser sanering av VA-ledning vid Kvarngatan.
Beläggningsarbeten m.m. i Palmviken, Arvika
Upprustning av parkeringsplats, beläggningsarbete.
Nybyggnad av förskola i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnation av förskola.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av förråd för konstsnöanläggning.
Nybyggnad av sophus i Arvika
Nybyggnad av källsorteringshus.
Nybyggnad av lager i Arvika
Nybyggnad av lagertält och plank.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av telekomstation.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Arvika
Avser ombyggnad av affärshus till 7-8 kontor.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Utvändig ändring av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av campingplats i Arvika
Avser utökning med 10 ställplatser för husvagnar och husbilar vid camping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Inglasning av balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: