Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av krematorium i Arvika
Avser tillbyggnad av krematorium.
Uppförande av RNM- transformatorstation Finnebäck , Arvika
Vid Frykenhöjden ska ny vindkraftpark anläggas och en ny uppsamlingsstation behövs vid Finnebäck 130/20 kv anläggas.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Avser tillbyggnad av förskola med två avdelningar samt ombyggnad av befintlig byggnad.
Exploatering av nytt verksamhetsområde, Jonsbol, Arvika
Avser exploatering av nytt verksamhetsområde.
Om- och tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende för 8 lägenheter.
Ombyggnad av busstation i Arvika
Avser ombyggnation av bussterminal samt två busshållplatser längs Järnvägsgatan.
Eventuell sanering av pappers- & massaindustri i Jössefors
Igångsättning ligger långt fram i tiden. Ingenting är påbörjat med ev provtagningar.
Byte av dörrar i flerbostadshus i Arvika
Byte av dörrar samt målning av trapphus.
Renovering av reningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten.
Anläggande av överföringsledning i Arvikas kommun
Avser ny överföringsledning för vatten, samt avloppsvattenledning för en del av sträckan mellan Arvika och Edane, Arvika kommun.
Målning av tak på flerbostadshus i Arvika
Målning av falsat plåttak. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av industrihus i Arvika
Till- och ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av plank i Arvika
Uppsättning av plank.
Nybyggnad av ställverk i Arvika
Nybyggnad av ställverk.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation på Slobyn 1:122 och Rinnen 1:27.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstationer.
Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Ombyggnad av kontor till övernattningslägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus (efter brand).
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Slobyn 1:7, Slobyn 1:41 och Åstenäs 1:94.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Återuppbyggnad av komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av enbostadshus i Arvika
Fasadändring av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Bygglov och strandskyddsdispens för Nybyggnad av transformatorstation på Slobyn 1:154, Salungen 1:52, Åstenäs 1:101, Gullesbyn 2:1, Grytterud 1:26, Åmot 1:143 och Åmot 1:146.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Fasadändring på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arvika
Utvändig ändring av industribyggnad.
Renovering av lanterni i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad
Målning av fönster i Arvika
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad
Tjärning av tornspira vid Älgå kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: