Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Ombyggnad av skola till lägenheter i Arvika
Planer finns för ombyggnad av Centralskolan till lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Upptaget i investeringsplan med 10 mkr under 2017 och 62 mkr under 2018. Ev ett 40-tal lägenheter.
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Renovering av simhall i Arvika
Bassängerna ska rivas och byggas om, golvet behöver bytas ut, duschar, bastu och omklädningsrum är i behov av restaurering.
Uppförande av villor i Jonsbol, Arvika
Projektet omfattar uppförande av villor i blandad bebyggelse, styckebyggda och grupphus. Ca 23-24 stycken friliggande hus och ca 8-10 kedjehus i 2 våningar.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum
Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Nybyggnad av biogasanläggning i Arvika
Det kommer att bli 3 st biogasstationer som ska byggas i Säffle, Arvika och Torsby. Se Id 1443587
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Avser renovering av kök och badrum.
Tillbyggnad av skola i Arvika
Avser tillbyggnad med två fläktrum samt byte av ventilation.
Takbyte samt ombyggnad ventilation på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte och kan även bli ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Arvika.
Tillbyggnad av skola i Arvika
Byte av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av mottagningskök vid förskola i Arvika
Omfattning av ombyggnaden är inte klar. Kommer ev att ske via ramavtal .
Parkering Tivoliplatsen i Arvika
Avser upprustning av parkeringsområde med bla ny va ledningar, dagvattenbrunna samt ny beläggning. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2018-220.
Omläggning av VA-ledningar och breddning av GC-väg, Arvika
Avser omläggning av spill- och vattenledningar samt breddning av GC-väg.
Trafiksäkerhetshöjande i Arvika
Upptaget i investeringsbudget 2018-2020
Cykelparkering/cykelgarage och GC-väg vid Jvg-station, Arvika
Nybyggnad av cykelparkering samt GC väg vid järnvägsstationen.
Uppförande av moduler vid skola i Arvika
Uppförande av moduler vid skola.
Anläggande av industriområde i Arvika
Avser nybyggnad av ett industriområde på 26000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Arvika
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av komplmentbyggnader.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av lusthus.
Nybyggnad av plank i Arvika
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av telestation i Arvika
Nybyggnad av telestation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation på Gunnarskogs-Berga 1:81 och Gunnarskogs-Berga 1:54.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Arvika
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av garage i Arvika
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av moduler på Dragspelet 1 & Dragspelet 2.
Tillbyggnad av carport i Arvika
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av cistern i Arvika
Tillbyggnad av sprinlertank.
Tillbyggnad av förskola i Arvika
Tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av garage i Arvika
Nybyggnad av garage, verkstad samt kontorslokal.
Utvändigt underhåll av affärshus i Arvika
Fasadändring av affärshus.
Tillbyggnad av restaurang i Arvika
Tillbyggnad av resturang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: