Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Arvika
Upptaget i investeringsplan med 10 mkr under 2017 och 62 mkr under 2018. Ev ett 40-tal lägenheter.
Renovering av gymnasium i Arvika
Avser ombyggnad av gymnasieskola för att anpassa efter verksamheten.
Uppförande av villor i Jonsbol, Arvika
Projektet omfattar uppförande av villor i blandad bebyggelse, styckebyggda och grupphus. Ca 23-24 stycken friliggande hus och ca 8-10 kedjehus i 2 våningar.
Nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i ett trygghetsboende. BOA inkl LOA 2072 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Om- och tillbyggnad av F-6 skola
Renovering av flerbostadshus i Arvika
Renovering av Kök och badrum
Tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Om- och tillbyggnad av Lugnet förskola.
Ombyggnad av trafikplats med ny rondell i Arvika
Ombyggnad av korsning Fallängsvägen/Blästervägen/Graningevägen, Rondell OK.
Renovering av reningsverk i Arvika
Avser renovering av Årnäs avloppsreningsverk. Renoveringen avser maskin/process med tillhörande markarbeten.
Ombyggnad av kök på förskola i Arvika
Avser ombyggnad av förskola. Kommer att flytta kök från en våning.
Parkering Tivoliplatsen i Arvika
Avser upprustning av parkeringsområde med bla ny va ledningar, dagvattenbrunna samt ny beläggning. Upptaget i investeringsbudgeten för åren 2018-220.
Trafiksäkerhetshöjande i Arvika
Upptaget i investeringsbudget 2018-2020
Cykelparkering/cykelgarage och GC-väg vid Jvg-station, Arvika
Nybyggnad av cykelparkering samt GC väg vid järnvägsstationen.
Nybyggnad av hotell i Arvika
Nybyggnation av hotell/konferensbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Arvika
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av servering i Arvika
Tillbyggnad av restaurang - inglasad uteservering.
Nybyggnad av lager i Arvika
Uppställning av förrådstält.
Ombyggnad av lägenhet i Arvika
Ändrad användning till lägenhet.
Nybyggnad av enbostadshus i Arvika
Nybyggnad av enbostadshus samt garage.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Arvika
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Arvika
Nybyggnad av komplementbyggnader.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation på Mången 1:14, Treskog 13:1, Treskog, 1:41, Treskog 2:10 och Treskog 2:79.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation på Treskog 1:183, 2:52, 2:127 och 13:1.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation på Treskog 1:208 på Treskog 1.153.
Nybyggnad av nätstation i Arvika
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av lager i Arvika
Nybyggnad av tälthall och väderskydd - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av sportanläggning i Arvika
Nybyggnad av idrottsanläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Arvika
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av gymnastiksal i Arvika
Ändrad användning av kontorsbyggnad till träningslokaler.
Nybyggnad av kallförråd i Arvika
Uppförande av lager tält.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: