Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Arvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av högstadieskola i Arvika
Planer finns för nybyggnad av högstadium. Skolan planeras för ca 850 elever.
Nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i ett trygghetsboende. BOA inkl LOA 2072 kvm.
Om- och tillbyggnad av skola i Arvika
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Ombyggnad av befintlig skola samt tillbyggnad av lärosalar och fristående byggnad innehållande fritids, hemkunskap och idrottsal
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Arvika
Avser rot-renovering av flerbostadshus med bla nya ytskikt, asbetssanering, nya fönster, fasadrenovering, installation av hiss i nytt trapphus, omläggning av yttertak mm. Nya vatten-, dag- och spillvattenlednignar samt ny utemiljö, uteplats med lekutrustning. Avser Tingsgatan 11 A och B.
Om- och tillbyggnad av demensboende Nybacken i Arvika
Omfattar en utbyggnad med en vinge på demensboende med 8 platser.
Nybyggnad av hotell i Arvika
Avser nybyggnation av hotell/konferensbyggnad med 29 övernattningsrum i 2 våningar.
Ombyggnad av busstation i Arvika
Avser ombyggnation av bussterminal.
Om- och tillbyggnad av förskola i Arvika
Om- och tillbyggnad av Lugnet förskola.
Anläggande av fibernät i Glava, Arvika
Avser förläggning av accessnät till slutkund och FOS-nät i hela utbyggnadsområdet inkl de områden som har beviljats med LBP-stöd. I entreprenaden ingår att fibrera, koppla in och driftsätta.
Takbyte samt ombyggnad ventilation på flerbostadshus i Arvika
Avser takbyte och kan även bli ombyggnad av ventilation på flerbostadshus i Arvika.
Ombyggnad av kök på förskola i Arvika
Avser ombyggnad av förskola. Kommer att flytta kök från en våning.
Tillbyggnad av garage i Arvika
Avser tillbyggnad av garage med tvätthall och carport.
Parkering Tivoliplatsen i Arvika
Avser upprustning av parkeringsområde med bla ny va ledningar, dagvattenbrunna samt ny beläggning.
Cykelparkering/cykelgarage och GC-väg vid Jvg-station, Arvika
Nybyggnad av cykelparkering samt GC väg vid järnvägsstationen.
Upprustning av torg, Arvika
Avser ombyggnation av Västra Torggatan samt delar av torget Jobbet ska göras i två etapper varav etapp ett ska vara färdigställd senast 2019-12-31.
Nybyggnad av reningsverk i Arvika
Nybyggnad av mindre reningsverk.
Nybyggnad av transformatorstation i Arvika
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Arvika
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Arvika
Tidsbergänsat bygglov för nybyggnad av skatepark.
Tillbyggnad av kallförråd i Arvika
Tillbyggnad av industribyggnad (kallförråd).
Ombyggnad av klubbhus i Arvika
Ändrad användning till föreningslokal.
Nybyggnad av lager i Arvika
Nybyggnad av lagertält.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Inglasning av balkonger på flerfamiljshus Räfsan 1 och Bindaren 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Arvika
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Arvika
Ändrad användning av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: