Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng
I ett område ca 5 km väster om Töcksfors i Årjängs kommun, planeras en vindpark på 8 vindkraftverk. Totalhöjd max 200 meter.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Kyrkerud 1:13 (del av) - ansökan bygglov, nybyggnad, flerbostadshus lgh 6st.
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Nybyggnad av lokal för styckning och charkuterier i Årjäng
Ringen 10 / 11- ansökan bygglov, nybyggnad, industri, charkuteri/ styckning/ försäljning.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad av 3 st fritidshus i 1 1/2 plan samt ett servicehus med förråd och garage.
VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng
Omfattar VA-anslutning till 25-30 bostäder.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser renovering av fasad, tak och viss del fönster.
Montage av pumpar och rörutrustning i Årjäng
Avser montage av rörutrustning och pumpar i pumstation.
Industrigrindar samt montering och installation i Årjäng, Årjäng
Avser leverans och montering samt installation av 2 st industrigrindar.
Byte av yttertak, Årjäng
Byte av yttertak. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Karlanda-mölnerud 1:26 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals-näs 1:37 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals-näs 1:47 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals-näs 1:85 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Sillbodals-näs 1:49 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av barack i Årjäng
Skolan 17- ansökan bygglov, arbetsbarack.
Nybyggnad av fritidshus i Årjäng
Hän 1:97 - ansökan bygglov, nybyggnad, fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Lysed 1:57 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Lyssås 1:68 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Årjäng
Mörtnäs 1:102 - ansökan bygglov, rivningslov, telemast.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Vikebotten 1:54 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Västra boda 1:12 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Västra boda 1:21 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Västra boda 1:31 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Årjäng 4:143- ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Takbyte södra delen på skola, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021
Renovering av Töcksfors vattenverk, Årjäng
Avser takbyte på vattenverket Töcksfors.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Björnen 5 - ansökan bygglov, ändrad användning, ombyggnad.
Trygghetslarm särskilt boende, Årjängs kommun
Avser köp av digitala trygghetssystem för särskilda boende Kvarnåsen och Solgården.
Utvändigt underhåll av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:396 - ansökan bygglov, utvändig ändring, industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ny sarg vid isbana, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av busstation i Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Lekutrustning förskola, Årjängs kommun
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Lekutrustning grundskola, Årjängs kommun
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Sarg vid isbana i Årjäng
Sarg vid isbana. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Installation av inpasseringssystem i badhus, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Byte av vitvaror vid folkhögskola, Årjäng
Avser byte av diskmaskin. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Golvbeläggning i kök i Årjäng
Golvbeläggning i kök. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: