Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng
I ett område ca 5 km väster om Töcksfors i Årjängs kommun, planeras en vindpark på 8 vindkraftverk. Totalhöjd max 200 meter.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad av 14 st fritidshus i 1 1/2 plan samt ett servicehus med förråd och garage.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18 lägenheter med option i från etapp1.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131
VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng
Omfattar VA-anslutning till 25-30 bostäder.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser renovering av fasad, tak och viss del fönster.
Strategisk partneringavtal avseende innovativt fasadbyte
Välkomna att lämna innovativt förslag på nytt fasadmaterial med bakomliggande konstruktion/isolering.Effektivare isolering, fasadskivor med integrerade solceller etc.
Byte av yttertak, Årjäng
Byte av yttertak. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021
Utvändig målning av flerbostadshus i Årjäng
Målningsarbete Storgatan 24 och Kv Hällan.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Björkebol 1:24 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals-näs 1:37 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals-näs 1:47 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Silbodals-näs 1:85 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Sillbodals-näs 1:49 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av fritidshus i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:384 - ansökan bygglov, nybyggnad, fritidshus.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Vikebotten 1:54 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Karlanda-mölnerud 1:26 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Lysed 1:57 - ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Lyssås 1:68 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årstad 1:78- ansökan bygglov, transformatorstation.
Renovering av Töcksfors vattenverk, Årjäng
Avser takbyte på vattenverket Töcksfors.
Ombyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Björnen 5 - ansökan bygglov, ändrad användning, ombyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: