Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tullstation i Hån
Avser nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Töcksfors
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Töcksfors. BOA 1771 kvm:
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng
I ett område ca 5 km väster om Töcksfors i Årjängs kommun, planeras en vindpark på 8 vindkraftverk. Totalhöjd max 200 meter.
Anläggande av anslutningsväg vid E18 i Hån
Projektet innebär åtgärder på E18 och nya ramper till och från den planerade tullstationen samt en vändögla vid infarten till täkten. Belysning och VMS-anläggning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Kyrkerud 1:13 (del av) - ansökan bygglov, nybyggnad, flerbostadshus lgh 6st.
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Nybyggnad av lokal för styckning och charkuterier i Årjäng
Ringen 10 / 11- ansökan bygglov, nybyggnad, industri, charkuteri/ styckning/ försäljning.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad av 3 st fritidshus i 1 1/2 plan samt ett servicehus med förråd och garage.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng
Omfattar VA-anslutning till 25-30 bostäder.
Montage av pumpar och rörutrustning i Årjäng
Avser montage av rörutrustning och pumpar i pumstation.
Utbyggnad av ledningsnätet i Årjängs kommun
Byta ut ledningsnätet för större kapacitet. Kommer att stänga av hela Sveavägen.
Industrigrindar samt montering och installation i Årjäng, Årjäng
Avser leverans och montering samt installation av 2 st industrigrindar.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola.
Utvändigt underhåll av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:396 - ansökan bygglov, utvändig ändring, industri- eller lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av grundskola i Årjäng
Avser fönsterbyte på Svensbyns skola.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Gunnarbyn 1:18 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av fläktrum i Årjäng
Nertomta 2 - ansökan bygglov, river gammalt och bygger nytt fläkthus.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Årjäng 4:143- ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årjäng töcksmark stom 2:4 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av barack i Årjäng
Skolan 17- ansökan bygglov, arbetsbarack.
Rivning av enbostadshus i Årjäng
Töcksmark bön 3:20 - ansökan bygglov, rivning, enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmark stom 6:18- ansökan bygglov, ändring av marknivå och plank.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Sillbodals prästgård 1:138, 1:139, 1:140, 1:141- ansökan bygglov, utvändig ändring, flerbostadshus.
Trygghetslarm särskilt boende, Årjängs kommun
Avser köp av digitala trygghetssystem för särskilda boende Kvarnåsen och Solgården.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av golv i sporthall, Årjäng
Avser nytt sportgolv till sporthallen i Töcksfors och Svensbyn.
Ny sarg vid isbana, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av busstation i Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Installation av inpasseringssystem i badhus, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Byte av vitvaror vid folkhögskola, Årjäng
Avser byte av diskmaskin. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: