Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av köpcentrum i Töcksfors, Årjäng
Avser tillbyggnad av köpcentrum med 9000 kvm i 2 våningar som ska inrymma butiker och parkeringsgarage. Grundläggning: delvis platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus i Töcksfors
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Töcksfors. BOA 1771 kvm:
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Töcksfors
Äldsta byggnaden innehåller idag bla praktiska ämnen och kommer att fortsätta vara det efter anpassningar. Byggnaden är i två plan och skall göras tillgänglig med hjälp av hiss. Gamla gymnastiksalen skall återställas till en samlingssal. Lågstadiet med förskolan skall byggas till och anpassas för sin verksamhet. Den yngsta byggnaden är mellanstadiet som skall anpassas med bla grupprum samt en mindre tillbyggnad.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Anläggande av anslutningsväg vid E18 i Hån
Projektet innebär åtgärder på E18 och nya ramper till och från den planerade tullstationen samt en vändögla vid infarten till täkten. Belysning och VMS-anläggning.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Halvvarm beläggning i distrikt Karlstad, Mariestad och Vänersborg
Distrikt Väst Beläggningsgrupp DK61-2018.
Nybyggnad av tullstation i Hån
Tullverket avser att teckna hyresavtal för nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad av 3 st fritidshus i 1 1/2 plan samt ett servicehus med förråd och garage.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av väg i industriområdet i Töcksfors.
Nybyggnad av kontor i Årjäng
Avser nybyggnad av kontor i ett plan, 110 kvm.
Utbyggnad av ledningsnätet i Årjängs kommun
Byta ut ledningsnätet för större kapacitet. Kommer att stänga av hela Sveavägen.
Nybyggnad av stugby i Årjäng
Strand 1:81 (sommarvik) - ansökan bygglov, rivning och omplacering av stugor samt nybyggnad.
Utvändigt underhåll av grundskola i Årjäng
Avser fönsterbyte på Svensbyns skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Humlan 2 - ansökan bygglov, tak på terrass samt handikapp ramp.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Årjäng
Töcksmars stom 6:18 - ansökan bygglov, tillfälligt för massor till bullervall.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Töcksmark-bön 1:239 - ansökan strandskyddsdispens / ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Tillbyggnad av förråd i Årjäng
Töcksmarks bön 1:384 - ansökan bygglov, tillbyggnad tak och förråd.
Nybyggnad av fritidshus i Årjäng
Väng 1:32 (del av)- ansökan bygglov, nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av campingplats i Årjäng
Östervallskog bön 1:101 - ansökan bygglov, husvagnscamping med ställplatser.
Trygghetslarm särskilt boende, Årjängs kommun
Avser köp av digitala trygghetssystem för särskilda boende Kvarnåsen och Solgården.
Tillbyggnad av moduler i Töcksfors
Avser montering av barackmoduler samt grundarbete.
Ombyggnad av bensinstation i Årjäng
Piskan 8 - ansökan bygglov, ombyggnad, stationen ska ändra placering samt ändra visuell profil.
Nybyggnad av 3 stycken småstugor i Töcksfors
Planerat projekt. Varje stuga blir på ca 25-30 kvm med kök och toalett. Uppskattad byggstart och kostnad.
Utvändig målning av flerbostadshus i Årjäng
Avser ommålning av fasader, takfot, taksprång, vindskivor, entréer, balkongdörrar, balkonger mm. i trä och vindskivor, midjeplåt, hängrännor, stuprännor i plåt samt husgrund/socklar.
Nybyggnad av servicebyggnad i Årjäng
Östervallskog bön 1:101- ansökan bygglov, servicehus i båthamnen.
Tillbyggnad av kontor i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:239 1:428 - ansökan bygglov, tillbyggnad kontor.
Ombyggnad av golv i sporthall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av affärshus i Årjäng
Töcksmars stom 3:3 töcksfors handelspark ab - anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anpassning av lokaler, riva vägg mm.
Upprustning marknadsplats, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Nytt tak på paviljong, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: