Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av tullstation i Hån
Avser nybyggnad av tullstation invid E 18 vid Hån i Årjängs kommun, Värmlands län, ca 500 meter från gränsen till Norge.
Om- och tillbyggnad av låg- och mellanstadieskola i Årjäng
Äldsta byggnaden innehåller idag mellanstadiet och skall anpassas till ny verksamhet för personal, särskola och specialundervisning. Lågstadiets byggnad rivs och på platsen byggs en ny byggnad för låg- och mellanstadiet. Verksamheterna byggs ihop och görs tillgängliga genom ny entré och hiss.
Nybyggnad av flerbostadshus i Töcksfors
Avser nybyggnation av flerbostadshus i Töcksfors. BOA 1771 kvm:
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng
I ett område ca 5 km väster om Töcksfors i Årjängs kommun, planeras en vindpark på 8 vindkraftverk. Totalhöjd max 200 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18 lägenheter med option i från etapp1.
Nybyggnad av förskola i Årjäng
Avser nybyggnad av förskola med tre avdelningar. Förskolan skall innehåll ett tillagningskök som skall vara dimensionerad för totalt fyra avdelningar. Byggnaden skall vara en 1-planbyggnad och det skall också finnas plats för en gårdsplan med aktivitetsytor, gårdshus, ytor för lämning- och hämtning med bil, cykel eller som gående.
Nybyggnad av enbostadshus (seniorbostäder) i Töcksfors
Projektet avser nybyggnad av enbostadshus. Byggstart tidigast våren 2019.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Option finns för ytterligare 18 lägenheter se objekt nummer: 1424131
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Kyrkerud 1:13 (del av) - ansökan bygglov, nybyggnad, flerbostadshus lgh 6st.
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Nybyggnad av lokal för styckning och charkuterier i Årjäng
Ringen 10 / 11- ansökan bygglov, nybyggnad, industri, charkuteri/ styckning/ försäljning.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Nybyggnad av grupphus i Årjäng
Avser nybyggnad av 3 st fritidshus i 1 1/2 plan samt ett servicehus med förråd och garage.
VA-anslutning till bostadsområde Huken, Årjäng
Omfattar VA-anslutning till 25-30 bostäder.
Montage av pumpar och rörutrustning i Årjäng
Avser montage av rörutrustning och pumpar i pumstation.
Installation av bergvärme, Årjäng
Installation av bergvärme. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Industrigrindar samt montering och installation i Årjäng, Årjäng
Avser leverans och montering samt installation av 2 st industrigrindar.
Byte av yttertak, Årjäng
Byte av yttertak. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola.
Belysning elljusspår, Årjäng
Belysning elljusspår. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Gunnarbyn 1:18 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av mast i Årjäng
Mörtnäs 1:102 - ansökan bygglov, rivningslov, telemast.
Nybyggnad av fläktrum i Årjäng
Nertomta 2 - ansökan bygglov, river gammalt och bygger nytt fläkthus.
Rivning av enbostadshus i Årjäng
Töcksmark bön 3:20 - ansökan bygglov, rivning, enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Årjäng
Töcksmark stom 6:18- ansökan bygglov, ändring av marknivå och plank.
Nybyggnad av barack i Årjäng
Skolan 17- ansökan bygglov, arbetsbarack.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Västra boda 1:21 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Västra boda 1:31 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Årjäng 4:143- ansökan bygglov, nybyggnad, nätstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årjäng töcksmark stom 2:4 - ansökan bygglov, nybyggnad, transformatorstation.
Takbyte södra delen på skola, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2019-2021
Renovering av Töcksfors vattenverk, Årjäng
Avser takbyte på vattenverket Töcksfors.
Trygghetslarm särskilt boende, Årjängs kommun
Avser köp av digitala trygghetssystem för särskilda boende Kvarnåsen och Solgården.
Utvändigt underhåll av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:396 - ansökan bygglov, utvändig ändring, industri- eller lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Årjäng
Sillbodals prästgård 1:138, 1:139, 1:140, 1:141- ansökan bygglov, utvändig ändring, flerbostadshus.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Lekutrustning förskola, Årjängs kommun
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Lekutrustning grundskola, Årjängs kommun
Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Ny sarg vid isbana, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av busstation i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av busstation i Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Sarg vid isbana i Årjäng
Sarg vid isbana. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021.
Ombyggnad av ventilation i Årjäng
Golvbeläggning i kök. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Ombyggnad av gång- och cykelväg i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Installation av inpasseringssystem i badhus, Årjäng
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Golvbeläggning i kök i Årjäng
Golvbeläggning i kök. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021
Byte av vitvaror vid folkhögskola, Årjäng
Avser byte av diskmaskin. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: