Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Årjäng

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Årjäng
I ett område ca 5 km väster om Töcksfors i Årjängs kommun, planeras en vindpark på 7 vindkraftverk. Totalhöjd max 200 meter.
Nybyggnad av trygghetsboende i Årjäng
Planer finns på nybyggnad av ett 30-tal lägenheter i ett trygghetsboende. BOA inkl LOA 2072 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Årjäng
Planer finns för ytterligare 18 lägenheter med option i från etapp1.
Ombyggnad/renovering av flerbostadshus i Årjäng
Avser rotrenovering på Bögatan 2, Årjäng.
Ombyggnad av vattenverk i Årjäng
Ombyggnad av vattenverket i Holmedal.
Sanering av fd sågverk i Årjängs kommun
Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Anläggande av väg i Töcksfors, Årjäng
Anläggande av industriväg som ansluter till den nuvarande Industrivägen i söder och Källhultsvängen i östra delen av industriområdet Källhult i Töcksfors.
Nybyggnad av stugby i Årjäng
Avser nybyggnad av 4 st fritidshus.
Fönsterbyte på byggnader på storgatan 24-26 i Årjäng
Upphandlingen avser fönsterbyte på Storgatan 26 och innehåller en option för fönsterbyte på Storgatan 24 och 22.
Sanering av VA-ledningsnätet i Töcksfors
Upptaget i investeringsbudget/flerårsplan 2019-2021
Ombyggnad av avloppsanläggning i Årjäng
Avser ombyggnad av avloppsanläggningen. Är i dag markbädd.
Underhåll av bro över vik av Järnsjön väster om Sanda
Ny inre rörhalva. Bro över vik av Järnsjön 2 km väster om Sanda.
Installation av bergvärme, Årjäng
Installation av bergvärme. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2018-2020.
Ombyggnad av ventilationsanläggning i förskola, Årjäng
Projektet omfattar ett nytt luftbehandlingssystem i befintlig förskola. Byggstart under 2020.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Vännacka 1:26 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Vännacka 1:82 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av lekplats i Årjäng
Årjäng 4:143, tornet 6 - ansökan bygglov, tidsbegränsat bygglov, förråd, parkering, lekplats.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årstad 1:115- ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årstad 1:120 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Årstad 1:55 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av garage i Årjäng
Nertomta 2- ansökan bygglov, cykelgarage.
Nybyggnad av automatstation i Årjäng
Piskan 8 - ansökan bygglov, rivning och nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av nätstation i Årjäng
Tvärdalen 1:92 - ansökan bygglov, kopplingsstation.
Nybyggnad av carport i Årjäng
Töcksmarks stom 2:10- ansökan bygglov, nybyggnad carport.
Nybyggnad av enbostadshus i Årjäng
Töcksmarks stom 3:14 - ansökan bygglov, rivningslov, enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Årjäng
Töcksmarks stom 3:3 - ansökan bygglov, biltvätt.
Nybyggnad av lager i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:338 - ansökan bygglov, lagertält.
Nybyggnad av garage i Årjäng
Silleruds-sanda 1:131 - ansökan bygglov, garage.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Silleruds-sanda 1:80 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Sörboheden 1:33 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Årjäng
Tenvik 1:116, 1:139 - ansökan bygglov, parkering.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Håltebyn 1:2 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Håltebyn 1:24 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Lyssås 1:119 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Månserud 1:5 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Mörtnäs 1:102 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Mörtnäs 1:51 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Mörtnäs 1:92 - ansökan bygglov, transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Årjäng
Nedre hån 1:128 - ansökan bygglov, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av kontor i Årjäng
Nedre hån 1:128 - ansökan om bygglov speditionsbyggnad samt utökat marklov, nybyggnad skärmtak Nedre Hån 1:128.
Utvändigt underhåll av hotell i Årjäng
Nertomta 2 - ansökan bygglov, fasadändring, hotellet.
Utvändigt underhåll av kontor i Årjäng
Apotekaren 2 - ansökan bygglov, tillbyggnad, ny entré.
Tillbyggnad av industrihus i Årjäng
Avser en lastbrygga för utlastning.
Nybyggnad av industrihus i Årjäng
Töcksmarks-bön 1:420 - ansökan bygglov,uppförande av lagertält.
Ombyggnad av restaurang i Årjäng
Humlan 2- ansökan bygglov, ändrad användning.
Sarg vid isbana i Årjäng
Ishockeysarg vid isbana.
Nybyggnad av industrihus i Årjäng
Silbodals-backa 1:85 - ansökan bygglov, nybyggnad industri- eller lagerbyggnad.
Ombyggnad av ventilation i Årjäng
Golvbeläggning i kök. Upptaget i investeringsbudget 2019-2021

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: